View Full Version : Arhitektura in urbanizem


 1. Prvo IMAX kino prihaja v Ljubljano /First IMAX Theater Coming to Ljubljana
 2. [LJUBLJANA] - Projekti, gradnja & novice ARHIV/Projects, Construction Updates & News ARCHIVE
 3. Slovenia to build world's biggest pyramid
 4. [MARIBOR] - Projekti, gradnja & novice ARHIV/Projects, Construction Updates & News ARCHIVE
 5. [MARIBOR] - Najvišji nebotičnik v Sloveniji/The Highest Skyscraper in Slovenia (170-220m)
 6. [PRIMORSKA & NOTRANJSKA] - Projekti, gradnja & novice/Projects, Construction Updates & News (2008)
 7. LJUBLJANA | Novi Kolizej | Večnamenski kompleks / Multipurpose Complex
 8. [POMURJE] - Projekti, gradnja & novice/Projects, Construction Updates & News (2008/2009)
 9. [MARIBOR] - Projekti, gradnja & novice/Projects, Construction Updates & News (2008)
 10. LJUBLJANA | Emonika City Center (107 m & 60 m) | Večnamenski kompleks / Multipurpose Complex
 11. MARIBOR | Betnavski park | Stanovanjski kompleks / Residential Complex
 12. [LJUBLJANA] - Celovški dvori -> Stanovanjsko-poslovni kompleks/Residential & Business Complex
 13. LJUBLJANA | Intercontinental Hotel (81 m)
 14. [LJUBLJANA] - R5 (59 m) -> Stanovanjsko-poslovni kompleks/Residential & Business Complex
 15. LJUBLJANA | Dunajska avenija | Poslovni kompleksi / Business Complexes
 16. LJUBLJANA | Zelena jama | Stanovanjski kompleks / Residential Complex
 17. [MARIBOR] - Magdalena -> Stanovanjski kompleks/Residential Complex
 18. [MARIBOR] - Pobrežje -> Stanovanjsko-poslovni kompleks/Residential & Business Complex
 19. [LJUBLJANA] - Litostroj -> Večnamenski kompleksi/Multipurpose Complexes
 20. OSREDNJA SLOVENIJA | Projekti, gradnja & novice / Projects, Construction Updates & News
 21. PLANICA | Nordijski center Planica / Nordic Center Planica
 22. [LJUBLJANA] - Projekti, gradnja & novice/Projects, Construction Updates & News (2008)
 23. ŠTAJERSKA | Projekti, gradnja & novice / Projects, Construction Updates & News
 24. GORENJSKA | Projekti, gradnja & novice / Projects, Construction Updates & News
 25. LJUBLJANA | Športni (Sports) park Stožice | Večnamenski kompleks / Multipurpose Complex
 26. [MARIBOR] - Novogradnje v starem Mariboru/New construction in the old part of town
 27. Anketa Veletekstil
 28. LJUBLJANA | Kristalna palača (89m) | Poslovni kompleks / Business Complex
 29. LJUBLJANA | Debatni krožek / Debate Thread
 30. MARIBOR | Debatni krožek / Debate Thread
 31. [LJUBLJANA] - Masarykova avenija/Masaryk avenue
 32. LJUBLJANA | Situla (75 / 80 m) | Stanovanjsko-poslovni kompleks / Residential & Business Complex
 33. NOVA GORICA | Eda Center (63 m) | Stanovanjsko-poslovni kompleks / Residential & Business Complex
 34. LJUBLJANA | Dalmatinova 8 | Poslovni kompleks / Business Complex
 35. MARIBOR | Medicinska fakulteta / Faculty of Medicine
 36. [LJUBLJANA] - Projekti, gradnja & novice/Projects, Construction Updates & News (2009)
 37. [PRIMORSKA & NOTRANJSKA] - Projekti, gradnja & novice/Projects, Construction Updates & News (2009) ‎
 38. [MARIBOR] - Projekti, gradnja & novice/Projects, Construction Updates & News (2009)
 39. [ARHIV] - Izvedeni projekti / Achieved projects
 40. LJUBLJANA | Izvedeni projekti po letu 2000 / Completed Projects after year 2000
 41. MARIBOR | Izvedeni projekti po letu 2000 / Completed Projects after year 2000
 42. NOVA GORICA | Majske poljane | Večnamenski kompleks / Multipurpose Complex
 43. LJUBLJANA | Obnove fasad / Facade renovations
 44. [MARIBOR] - Obnova fasad
 45. Najvišji objekti v Sloveniji?
 46. SLOVENIJA | Stadioni, dvorane in druga športna infrastruktura / Stadiums, arenas and other sport infrastructure
 47. [LJUBLJANA] - Projekti, gradnja & novice/Projects, Construction Updates & News (2010)
 48. [PRIMORSKA & NOTRANJSKA] - Projekti, gradnja & novice/Projects, Construction Updates & News (2010) ‎
 49. [MARIBOR] - Projekti, gradnja & novice/Projects, Construction Updates & News (2010)
 50. Nebotičnik na umetnem otoku v Kopru (140m)?
 51. POMURJE | Projekti, gradnja & novice / Projects, Construction Updates & News‎
 52. LJUBLJANA | Brdo | Stanovanjski kompleks / Residential Complex
 53. [LJUBLJANA] - Študentski kampus Stožice / Stožice Student Campus
 54. LJUBLJANA | Tobačna mesto | Večnamenski kompleks / Multipurpose Complex
 55. LJUBLJANA | BTC Plaza Hotel (58,5 m)
 56. LJUBLJANA | Cukrarna in Fabianijev most / Sugar factory & Fabiani bridge
 57. LJUBLJANA | Črnuče | Stanovanjsko-poslovni kompleks / Residential & Business Complex
 58. SLOVENIJA | Eurobasket 2013 | dvorane / arenas
 59. [LJUBLJANA] - Projekti, gradnja & novice/Projects, Construction Updates & News 2011
 60. PRIMORSKA IN NOTRANJSKA | Projekti, gradnja & novice / Projects, Construction Updates & News
 61. [MARIBOR] - Projekti, gradnja & novice/Projects, Construction Updates & News 2011
 62. LJUBLJANA | Zapuščena gradbišča / Abandoned constructions
 63. DOLENJSKA | Projekti, gradnja & novice / Projects, Construction Updates & News
 64. MARIBOR | EPK projekti / EPK Projects
 65. Vila-Blok Langusova
 66. Prenova Cankarjevega doma
 67. MARIBOR | MAKS
 68. LJUBLJANA | Projekti, gradnja & novice / Projects, Construction Updates & News 2012
 69. MARIBOR | Projekti, gradnja & novice / Projects, Construction Updates & News 2012
 70. LJUBLJANA | FKKT & FRI / Faculty of Chemistry and Chemical Technology & Faculty of Computer and Information Science
 71. VITANJE | KSEVT | Muzej / Museum
 72. [LJUBLJANA] - Anketa: Ribja brv
 73. SLOVENIJA | Cone za pešce / Pedestrian zones
 74. LJUBLJANA | Projekti, gradnja & novice / Projects, Construction Updates & News 2013 - 2016
 75. MARIBOR | Projekti, gradnja & novice / Projects, Construction Updates & News 2013 - 2017
 76. Koper Železniška in Avtobusna postaja?
 77. Pentecostal Church in Ljubljana by Studio Kalamar
 78. LJUBLJANA | Projekti, gradnja & novice / Projects, Construction Updates & News 2017
 79. LJUBLJANA | City Tower (81m)