View Full Version : Arhitektura i urbanizam


 1. [Hrvatska] - Sakralne građevine
 2. [Croatia] - Croatian architects and contemporary architecture
 3. [Hrvatska] - Fortifikacijska arhitektura
 4. falsifikacija ili inspiracija u arhitekturi? (croatia)
 5. [Hrvatska] - Industrijska arhitektura
 6. [Hrvatska] - Mostogradnja
 7. [Zagreb]- new arhitecture of Zagreb University
 8. [Hrvatska] - Neostvareni projekti
 9. [LEGO kockice] - modeli građevina
 10. [Hrvatska] - Hoteli
 11. Planovi, nacrti i tlocrti starijih zgrada
 12. [Hrvatska] - Gotika
 13. [Hrvatska] - Barok
 14. [Hrvatska] - Postmoderna
 15. Najljepše građevine u RH
 16. [Hrvatska] - Secesija
 17. Najbolja arhitektonska i infrastrukturna ostvarenja (2000-2009)
 18. Najdraži arhitekti?
 19. Zvjezdarnice u Hrvatskoj
 20. [Hrvatska] - Tradicijska arhitektura
 21. Parkovna arhitektura
 22. [stambena naselja s tipskim kućama/kućama u nizu i sl.] - photo thread
 23. [Hrvatska] - palače i dvorci
 24. Arhitektonski kutak
 25. [Hrvatska] - Stambeni neboderi i visoke zgrade (10+)
 26. [Poslovne, industrijske i ostale građevine u Hrvatskoj] - photo thread
 27. Slični neboderi i zgrade
 28. [Hrvatska] - Art Deco
 29. [Hrvatska] - Dimnjaci i elektrane | Chimneys and power plants
 30. [Split] - Arhitektura i povijesni stilovi
 31. Antologija zapadne arhitekture
 32. Oš kupit ciglu? (Croatia Brick by Brick)
 33. ZAGREB 2000 - 2010
 34. Liste projekata - rasprava
 35. VARAŽDIN 2000 - 2010
 36. [Zagreb] - Debata o potrebitosti i modalitetima urbanističkog planiranja
 37. [Hrvatska] - Historicizam
 38. Arhitektura i urbanizam gradova do 150 000 stanovnika
 39. [Zagreb] - Detalji na zgradama
 40. [Hrvatska] - Arhitektura 1918. - 1945.
 41. [Hrvatska] - Autobusni kolodvori
 42. [Osijek] - Urban exploration
 43. Devastirani objekti (hoteli, bolnice, vile...)
 44. [Hrvatska] - Romanika
 45. Interijeri
 46. Arhitektura i dizajn - Korisni linkovi
 47. [BiH] - katoličke crkve
 48. Night Landscape
 49. Antologija istočne arhitekture
 50. [Hrvatska] - Srednjovjekovna arhitektura
 51. [Rijeka]-Detalji
 52. [Zagreb] - Zgrade, arhitekti...
 53. [Hrvatska] - Slobodni zidari
 54. Rimokatoličke crkve u Vojvodini
 55. Uglovnice
 56. Međuratna arhitektura u svijetu (1918. - 1945.)
 57. Pasaži-arkade
 58. Rimokatoličke crkve u Crnoj gori
 59. Tragovima Hrvata izvan Hrvatske
 60. Građevine za vječnost
 61. [Hrvatska] - Predromanika / Pre-Romanesque
 62. Nova Tradicionalna arhitektura / New Traditional Architecture
 63. [Split] - Detalji i arhitektonski ornamenti
 64. Arhitektura 1945-1991
 65. [Hrvatska] - Spomenici NOB-a
 66. Odašiljači | Telecommunication towers - Croatia