View Full Version : Arhitektura i urbanizam


 1. [Hrvatska] - Sakralne građevine
 2. [Croatia] - Croatian architects and contemporary architecture
 3. [Hrvatska] - Fortifikacijska arhitektura
 4. falsifikacija ili inspiracija u arhitekturi? (croatia)
 5. [Hrvatska] - Industrijska arhitektura
 6. [Hrvatska] - Mostogradnja
 7. [Zagreb]- new arhitecture of Zagreb University
 8. [Hrvatska] - Neostvareni projekti
 9. [LEGO kockice] - modeli građevina
 10. [Hrvatska] - Hoteli
 11. Planovi, nacrti i tlocrti starijih zgrada
 12. [Hrvatska] - Gotika
 13. [Hrvatska] - Barok
 14. [Hrvatska] - Postmoderna
 15. Najljepše građevine u RH
 16. [Hrvatska] - Secesija
 17. Zvjezdarnice u Hrvatskoj
 18. [Hrvatska] - Tradicijska arhitektura
 19. Parkovna arhitektura
 20. [stambena naselja s tipskim kućama/kućama u nizu i sl.] - photo thread
 21. [Hrvatska] - palače i dvorci
 22. Arhitektonski kutak
 23. [Hrvatska] - Stambeni neboderi i visoke zgrade (10+)
 24. [Poslovne, industrijske i ostale građevine u Hrvatskoj] - photo thread
 25. Slični neboderi i zgrade
 26. [Hrvatska] - Art Deco
 27. [Hrvatska] - Dimnjaci i elektrane | Chimneys and power plants
 28. [Split] - Arhitektura i povijesni stilovi
 29. Antologija zapadne historicističke arhitekture
 30. Oš kupit ciglu? (Croatia Brick by Brick)
 31. ZAGREB 2000 - 2010
 32. Liste projekata - rasprava
 33. VARAŽDIN 2000 - 2010
 34. [Zagreb] - Debata o potrebitosti i modalitetima urbanističkog planiranja
 35. [Hrvatska] - Historicizam
 36. Arhitektura i urbanizam gradova do 150 000 stanovnika
 37. [Zagreb] - Detalji na zgradama
 38. [Hrvatska] - Arhitektura 1918. - 1945.
 39. [Hrvatska] - Autobusni kolodvori
 40. [Osijek] - Urban exploration
 41. Devastirani objekti (hoteli, bolnice, vile...)
 42. [Hrvatska] - Romanika
 43. Interijeri
 44. Arhitektura i dizajn - Korisni linkovi
 45. [BiH] - katoličke crkve
 46. Night Landscape
 47. Antologija istočne arhitekture
 48. [Hrvatska] - Srednjovjekovna arhitektura
 49. [Rijeka]-Detalji
 50. [Zagreb] - Zgrade, arhitekti...
 51. [Hrvatska] - Slobodni zidari
 52. Rimokatoličke crkve u Vojvodini
 53. Uglovnice
 54. Međuratna arhitektura u svijetu (1918. - 1945.)
 55. Pasaži-arkade