search the site
 daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Hrvatski Forum > Croatia > Istra, Primorje i Gorska Hrvatska

Istra, Primorje i Gorska Hrvatska Istria, Kvarner, Mountainous region: Rijeka, Pula, etc.Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old March 4th, 2013, 12:55 AM   #1401
sisavac
Registered User
 
sisavac's Avatar
 
Join Date: Mar 2011
Posts: 785
Likes (Received): 394

Quote:
Originally Posted by bis21 View Post
Zna li netko dali će se duplati cesta od novog kružnog toka do stancije Peličeti ili samo do skretanja za Mercator?
Izvodi se samo prva faza koju valja dovršiti do 15. svibnja 2013. godine uz trošak izvedbe od 55,2 milijuna kuna (link). Prva faza odnosi se na rampe i šijanski rotor u nivou. Druga faza, koja obuhvaća dionicu od Mercatora do Stancije Peličeta, slijedit će prema najavama nakon dovršetka prve. Treća faza, tj. denivelirano raskrižje pod rotorom, zasad je spremljena u ladicu.

O obuhvatu prve faze i inome već su pisali Istrijan, pulezan i sisavčeva malenkost.
sisavac no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old March 4th, 2013, 04:45 PM   #1402
Istrijan
Registered User
 
Join Date: May 2011
Location: Pula
Posts: 118
Likes (Received): 26


To sve je prva etapa, a druga etapa je duplanje od kružnog toka do benzinske na Velom Vrhu, a ići će se i na rekonstrukciju Vodnjanske.

Plan HC-a za ovu godinu:
Quote:
Izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za Veli Vrh-Pula; dogradnja drugog kolnika D66 u duljini od cca 1,9 km
Quote:
Izrada idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju D21 Vodnjan-Pula, duljine 1,42 km
Istrijan no está en línea   Reply With Quote
Old March 4th, 2013, 06:26 PM   #1403
Istrijan
Registered User
 
Join Date: May 2011
Location: Pula
Posts: 118
Likes (Received): 26

Danas je raspisan natječaj za izradu idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju D21 Vodnjan-Pula, duljine 1,42 km. Rok završetka usluga je 12 mjeseci.

Evo kako to izgleda:
__________________

bis21 liked this post

Last edited by Istrijan; March 4th, 2013 at 06:36 PM.
Istrijan no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2013, 06:56 AM   #1404
marko.t76
Registered User
 
Join Date: May 2011
Location: Pula
Posts: 164
Likes (Received): 283

Uha, zar su poludili ovi iz HC-a Godinama nista i sada navala cestogradnje u Puli i okolici...

Ovo se cekalo generacijama, duplanje prema Velom Vrhu i pristojan (nekada glavni) ulaz u Pulu!
marko.t76 no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2013, 09:39 AM   #1405
sijanac
Registered User
 
Join Date: Sep 2009
Posts: 223
Likes (Received): 25

Quote:
Rekonstrukcija državne ceste D21 Vodnjan-Pula, duljine cca l=1,42 km

Dionica državne ceste D21 Vodnjan-Pula u duljini cca l = 1,42 km nalazi se u Katalogu opasnih mjesta na državnim cestama Republike Hrvatske. Postojeća dionica državne ceste na Velom Vrhu ne zadovoljava potrebe prometa koji se njome odvija, posebno u odnosu na osnovne elemente sigurnosti (tlocrtni elementi, križanja, poprečni profili, niveleta, kvaliteta kolničke konstrukcije, elementi odvodnje kolnika, javna rasvjeta uz prometnicu i dr.)

Za navedenu dionicu Grad Pula naručio je izradu idejnog rješenja kojim će se poboljšati odvijanje prometa za motorna vozila koja se njome kreću a posebno za pješake, jer sada uz prometnicu ne postoje uređene površine namijenjene za sigurno kretanje pješaka. (Idejno rješenje izradio je Via ing d.o.o. iz Pule, u rujnu 2012.g.)

Rekonstrukcijom se predviđa izgradnja tri kružna raskrižja, koja omogućavaju lakše i sigurnije uključivanje vozila na državnu cestu a izgradnjom pješačkih i biciklističkih staza povećati će se sigurnost svih sudionika u prometu.

Idejnim rješenjem predviđene su dvije varijante poprečnog profila prometnice, prihvaćena je varijanta 1 koja je ukupne širine 15,60 m (bez nasipa i usjeka) i ne sadrži zelene razdjelne površine. Horizontalne elemente trase potrebno je odabrati za računsku brzinu vr=70 km/h. Zahvat započinje na dvotračnom kružnom raskrižju na lokalnoj cesti LC 511500 Pula –Fažana, a završava uklapanjem u postojeće stanje cca 170 m iza kružnog raskrižja Ruban.
Navedena rekonstrukcija planirana je Generalnim urbanističkim planom Grada Pule.

Rekonstrukcijom dionice državne ceste stvoriti će se uvjeti i prostor za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture u cjelini. Navedenim idejnim rješenjem predložen
Projektni zadatak
sijanac no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2013, 12:24 PM   #1406
Rovinjac
HRVATINA!
 
Rovinjac's Avatar
 
Join Date: Sep 2009
Location: Rovinj-Hrvatska
Posts: 2,545
Likes (Received): 1255

Znači duplanje tek od Velog vrha!? Ča nisu tribale ići 4 trake od Vodnjana?
__________________
CROATIAE ANTEMURALE CHRISTIANITATIS

Oluja nad olujama!

Rovinj moj grad!

[Rovinj] - construction update
Rovinjac no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2013, 01:51 PM   #1407
sisavac
Registered User
 
sisavac's Avatar
 
Join Date: Mar 2011
Posts: 785
Likes (Received): 394

Quote:
Originally Posted by Istrijan View Post

To sve je prva etapa, a druga etapa je duplanje od kružnog toka do benzinske na Velom Vrhu, a ići će se i na rekonstrukciju Vodnjanske.
Ja u faze, ti u etape. Bis21 donekle je nejasno postavio pitanje, ali pretpostavljam da je mislio na to koji je obuhvat trenutačnih radova na šijanskom rotoru i D66. Odgovor je jednostavan. U Šijani se trenutačno izvodi samo prva faza. Pučki rečeno - do Mercatora.

Quote:
Originally Posted by Istrijan View Post
Nakon godina odgađanja, raspisan je natječaj za kružni tok u Šijani.
Evo najzanimljivijeg djela:

Quote:
Glavnim projektom rekonstrukcije D66 u Puli, daje se prikaz rješenja rekonstukcije državne ceste, tzv. sjeverne obilaznice Pule u koridoru državne ceste D66, ukupno od stacionaže km 0+928,46 do stacionaže km 3+399,00.

Cjelokupni obuhvat prema lokacijskoj dozvoli uključuje trasu od 0+928,46 do 3+399,00 unutar koje su i denivelirano križanje (u konačnici) "Šijana" (kružni tok), ostala križanja i trasa ceste, a predviđena je njegova realizacija kroz tri faze:
Faza 1 - dio kružnog toka "Šijana" (križanje u nivou) i trasa ceste do km 1+835,00,
Faza 2 - trasa ceste od 1+835,00 do 3+399,00 i ostala križanja,
Faza 3 - dio križanja "Šijana" (denivelirani dio).

Kroz sve faze obuhvaćeni su i radovi na pripadnim instalacijama, odvodnji, prometnom rješenju, zidovima, zaštit od buke i ostalo.

U ovoj dokumentaciji obrađena je FAZA 1 cjelokupnog rješenja rekonstrukcije, tj. rampe i kružni tok križanja "Šijana" u nivou.

Planirani zahvat sastoji se u tome da se, iz razloga prometnih potreba, planira rekonstrukcija spomenute dionice ceste dogradnjom još jednog kolnika, pješačkih i biciklističkih staza, uređenja križanja i u drugoj fazi uklapanja na Istarski Y.
Quote:
Originally Posted by Istrijan View Post
Plan HC-a za ovu godinu:

Quote:
Izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za Veli Vrh-Pula; dogradnja drugog kolnika D66 u duljini od cca 1,9 km
Quote:
Izrada idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju D21 Vodnjan-Pula, duljine 1,42 km
Inače, prva (rotor i rampe) i druga faza (dionica Mercator-Ipsilon) čine prvu etapu rekonstrukcije D66. Treća je faza ostavljena za neka ljepša, prosperitetnija vremena. Druga etapa rekonstrukcije D66 obuhvatit će njezin početni dio od križanja na mostu (zapravo vijaduktu ), gdje se dodiruje s D21 (ex D3) i D400, do početka sadašnjih radova na šijanskom rotoru i pripadnim rampama.

Kao što to sijanac odlično primjećuje, a i ti navodiš, ostala cestogradnja na području sjeverne Pule nalazi se tek na stupnju izrade dokumentacije. Da ne bi netko pomislio da se vehementno krenulo s cestogradnjom po Puli! Cinik bi sigurno nadodao da je nova pulska bolnica miljama ispred rekonstrukcija D21 i D66. Naime, u odnosu na prvu za ove potonje još nije ni izrađena projektna dokumentacija. No ne treba biti odveć razuman da se pretpostavi što će se prije ostvariti (premda su opća bolnica i D-ceste sada pod istim, državnim skutama).
sisavac no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2013, 02:04 PM   #1408
sisavac
Registered User
 
sisavac's Avatar
 
Join Date: Mar 2011
Posts: 785
Likes (Received): 394

Izvadak iz projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste D21 Vodnjan-Pula, duljine cca l=1,42 km.

Quote:
OPIS TRASE

Predmetnu dionicu državne ceste D1 Vodnjan-Pula u duljini od cca l=1,42 km potrebno je projektirati sa slijedećim tehničkim elementima:

- računska brzina:………………………………………… vᵣ = 70 km/h
- prometni trakovi:……………………………………………2 x 3,25 m
- rubni trak:…………………………………………………...2 x 0,30 m
- bankine:……………………………………………………..2 x 1,00 m
- nogostup:……………………………………………………2 x 2,00 m
- dvosmjerna biciklistička staza: ………………………………...2,50 m

Računska brzina

Računska brzina mjerodavna je za izračunavanje graničnih vrijednosti tlocrtnih i visinskih elemenata trase.
Vᵣ = 70 km/h

Osnovni elementi trase

Osnovne elemente trase (uzdužnog i poprečnog profila) odrediti za računsku brzinu od 70 km/h.

Granične vrijednosti tlocrtnih i visinskih elementa trase trebaju biti definirani u skladu sa Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (N.N. 110/01). Minimalne radijuse horizontalnih i vertikalnih krivina koristiti iznimno i uz obrazloženje.

Prije izrade projektne dokumentacije potrebno je prema računskoj brzini, a u skladu sa navedenim pravilnikom, predložiti poprečni profili ceste (širine voznih trakova, rubne trake, bankine, berme i sl.) te na isti dobiti pisanu suglasnost Investitora.

Autobusna stajališta ili ugibališta/odmorišta

U zoni obuhvata predviđa se izvedba tri para autobusnih stajališta. Autobusna stajališta položajem i elementima moraju biti usklađena s Pravilnikom o autobusnim stajalištima (NN 119/07).

Pješačko/biciklističke staze

Kako bi se osiguralo sigurno odvijanje pješačkog i biciklističkog prometa potrebno je predvidjeti izgradnju pješačko/biciklističkih staza.
Uz pješačke prijelaze planirana je izgradnja rampi sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05).
sisavac no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2013, 02:21 PM   #1409
bis21
Mikoyan-Gurevich
 
bis21's Avatar
 
Join Date: Jan 2011
Location: Pula
Posts: 774
Likes (Received): 175

Znači ipak se dupla cesta do Mercatora?
bis21 no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2013, 03:10 PM   #1410
sisavac
Registered User
 
sisavac's Avatar
 
Join Date: Mar 2011
Posts: 785
Likes (Received): 394Prema planu se može vidjeti da će se pri sjeveroistočnom kraju obuhvata prve faze novoizgrađeni južni kolnik, nakon puta k šumariji, usmjeriti na staru trasu D66. O tome što će biti poslije svibnja ove godine, tipkat ćemo tijekom toplog lipnja i narednih mjeseca.
sisavac no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2013, 05:07 PM   #1411
Istrijan
Registered User
 
Join Date: May 2011
Location: Pula
Posts: 118
Likes (Received): 26

Quote:
Originally Posted by Rovinjac View Post
Znači duplanje tek od Velog vrha!? Ča nisu tribale ići 4 trake od Vodnjana?
Bilo je u planu da se Y nastavi Vodnjanskom, ali valjda su se ljudi žalili, pa je napravljen drugom trasom do St. Peličeti. Više za duplanjem Vodnjanske nema potrebe jer promet nije jako velik , a tko želi da dođe minutu brže do Vodnjana neka plati 3kn cestarine.
Istrijan no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2013, 10:21 PM   #1412
Puležan
Registered User
 
Puležan's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Zagreb (Pula)
Posts: 2,996
Likes (Received): 956

Sviđa mi se da je predviđena devijacija, odnosno nova trasa na dijelu između semafora Veli Vrh i raskršća za Fažanu jer je sada tamo dosta nepregledna situacija

Ovi kružni tokovi i ne izgledaju tako loše kao što sam mislio (i komentirao ovdje) ranije, a i pohvalno da su odlučili napraviti nogostup sa svake strane ceste po 2 metra širine, kao i biciklističku stazu (i to dvosmjernu jer jednosmjerne ne funkcioniraju, kao što se može vidit npr. u Zagrebu), ali mi nije jasno zašto se uz svu silnu širinu nije našlo mjesta za nekakav razdjelni pojas između kolnika i trotoara, barem pola metra (od ukupno 2 predviđena) u koje bi posadili neku živicu ili oleandre pa da to predstavlja nekakvu vizualnu barijeru (a i ljepše bi izgledalo), a ne da pješaci hodaju tik do ceste

Što se tiče pitanja 4 trake, priča je isto spetljana. Kao što je Istrijan rekao, ipsilon se nekad jednostavno nastavljao na vodnjansku. To je bilo sve do izgradnje dionice Vodnjan-Pula 2006. god. i odluke o pretvaranju u autocestu. Do tada je ipsilon službeno nosio oznaku D3 (dio većeg pravca Goričan-Zagreb-Rijeka-Pazin-Vodnjan-Pula), odnosno B9 kao posebnu oznaku brze ceste i jednostavno se nastavljao sve do mosta u Puli. Nakon toga je donesena odluka o pretvaranju u A9, napravljena je devijacija s istočne strane Vodnjana i Galižane i Y je stigao do St. Peličeti, a D3 od tada službeno završava u Rijeci. Nakon tih izmjena odustalo se od duplanja cijelog poteza D21 Vodnjan-Pula na 4 trake (a bio je napravljen i projekt), iako bi 4 trake jako dobro došle ljeti jer veliki dio turista, a pogotovo domaćih žele ušparati 6 kuna pa se na A9 uključuju tek u Vodnjanu (sjever), a osim toga pravac Vodnjan-Pula je zajednički i onima koji idu u Rovinj, kao i onima koji još uvijek koriste staru D21 dalje prema sjeveru umjesto A9. Nadam se da će ipak nakon duplanja D66 od Šijane sve do St. Peličeti ljudi rađe koristiti taj ulaz/izlaz iz grada, odnosno spoj s autocestom
__________________
PULA+
Puležan no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2013, 11:43 PM   #1413
sisavac
Registered User
 
sisavac's Avatar
 
Join Date: Mar 2011
Posts: 785
Likes (Received): 394

Quote:
Originally Posted by Puležan View Post
Ovi kružni tokovi i ne izgledaju tako loše kao što sam mislio (i komentirao ovdje) ranije, a i pohvalno da su odlučili napraviti nogostup sa svake strane ceste po 2 metra širine, kao i biciklističku stazu (i to dvosmjernu jer jednosmjerne ne funkcioniraju, kao što se može vidit npr. u Zagrebu), ali mi nije jasno zašto se uz svu silnu širinu nije našlo mjesta za nekakav razdjelni pojas između kolnika i trotoara, barem pola metra (od ukupno 2 predviđena) u koje bi posadili neku živicu ili oleandre pa da to predstavlja nekakvu vizualnu barijeru (a i ljepše bi izgledalo), a ne da pješaci hodaju tik do ceste
Razumijem te da pušeš na hladno po pitanju razdjelnih pojaseva, ali nemoj brzati s očajem. Istrijan je samo stavio preglednu kartu sa situacijom buduće D21. Projekt tek valja izraditi! Letimičnim čitanjem dokumentacije nigdje nisam pročitao o zabrani izrade razdjelnih pojaseva, već se samo navodi koji su elementi krune ceste obvezni. Gotovo sam siguran da će se razdjelni pojasevi ugraditi u poprečni profil rekonstruirane D21. Zašto? Pročitaj odlomak o obvezi izgradnje autobusnih stajališta. Ako se nažalost ne ugrade u projekt, oni koji će se nalaziti tik do ceste sigurno neće biti pješaci, već biciklisti. No najviše me od svega zanima kako će poslagati pješački koridor i onaj biciklistički na dijelovima s autobusnim stajalištima. Moram pohvaliti naručitelja da se konačno povećala širina biciklističkim stazama. Nizozemci, Danci i ostali dragi gosti osjećat će se skoro kao doma! A tek domaći sljedbenici Valčića, Bilića i Bulića...

Ono što bi Grad svakako morao ugraditi u svoje planove jest očuvanje koridora za dugoročno proširenje dvotračne ceste u četverotračnu. Dakle zabrana gradnje tik uz cestu! Samo zamisli kakav bi gušt bio spuštati se iz Vodnjana k Puli po četverotračnoj cesti. Noć, ljeto, svjetla grada u daljini. Pogled na Pulu koji naprosto očarava.
sisavac no está en línea   Reply With Quote
Old March 6th, 2013, 09:49 AM   #1414
Puležan
Registered User
 
Puležan's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Zagreb (Pula)
Posts: 2,996
Likes (Received): 956

Quote:
Originally Posted by sisavac View Post
Razumijem te da pušeš na hladno po pitanju razdjelnih pojaseva, ali nemoj brzati s očajem. Istrijan je samo stavio preglednu kartu sa situacijom buduće D21. Projekt tek valja izraditi! Letimičnim čitanjem dokumentacije nigdje nisam pročitao o zabrani izrade razdjelnih pojaseva, već se samo navodi koji su elementi krune ceste obvezni. Gotovo sam siguran da će se razdjelni pojasevi ugraditi u poprečni profil rekonstruirane D21. Zašto? Pročitaj odlomak o obvezi izgradnje autobusnih stajališta. Ako se nažalost ne ugrade u projekt, oni koji će se nalaziti tik do ceste sigurno neće biti pješaci, već biciklisti. No najviše me od svega zanima kako će poslagati pješački koridor i onaj biciklistički na dijelovima s autobusnim stajalištima. Moram pohvaliti naručitelja da se konačno povećala širina biciklističkim stazama. Nizozemci, Danci i ostali dragi gosti osjećat će se skoro kao doma! A tek domaći sljedbenici Valčića, Bilića i Bulića...
Pa tako sam zaključio iz citiranih tekstova:
Quote:
Idejnim rješenjem predviđene su dvije varijante poprečnog profila prometnice, prihvaćena je varijanta 1 koja je ukupne širine 15,60 m (bez nasipa i usjeka) i ne sadrži zelene razdjelne površine.
Kad se toj rečenici pridodaju brojke...
Quote:
- prometni trakovi:……………………………………………2 x 3,25 m
- rubni trak:…………………………………………………...2 x 0,30 m
- bankine:……………………………………………………..2 x 1,00 m
- nogostup:……………………………………………………2 x 2,00 m
- dvosmjerna biciklistička staza: ………………………………...2,50 m
...izračunom se može vidjeti da razdjelnih pojaseva neće biti (ukupan zbroj svih navedenih širina je upravo 15,60 m)

Quote:
Ono što bi Grad svakako morao ugraditi u svoje planove jest očuvanje koridora za dugoročno proširenje dvotračne ceste u četverotračnu. Dakle zabrana gradnje tik uz cestu! Samo zamisli kakav bi gušt bio spuštati se iz Vodnjana k Puli po četverotračnoj cesti. Noć, ljeto, svjetla grada u daljini. Pogled na Pulu koji naprosto očarava.
Apsolutno! Nema ljepšeg ulaza u grad od spuštanja Vodnjanskom prema Puli, po onoj ravnici i laganoj nizbrdici, a u pozadini vidiš Vidikovac sa njegovim neboderima i svjetla grada
__________________
PULA+
Puležan no está en línea   Reply With Quote
Old March 6th, 2013, 12:43 PM   #1415
bis21
Mikoyan-Gurevich
 
bis21's Avatar
 
Join Date: Jan 2011
Location: Pula
Posts: 774
Likes (Received): 175

Uf kako će ovo biti dobro kad se izgradi+veliki rotor u Šijani
bis21 no está en línea   Reply With Quote
Old March 6th, 2013, 02:01 PM   #1416
kojone
Pulaaaaa
 
kojone's Avatar
 
Join Date: May 2010
Posts: 253
Likes (Received): 42

Quote:
Uha, zar su poludili ovi iz HC-a Godinama nista i sada navala cestogradnje u Puli i okolici...

Ovo se cekalo generacijama, duplanje prema Velom Vrhu i pristojan (nekada glavni) ulaz u Pulu!

Novi direktor HC je Edo Kos (IDS)
sve je to politika nazalost
__________________

IMAM TALENT AL GA NE JEBEM 5 %

"Energija pripada svima kao i zrak"
kojone no está en línea   Reply With Quote
Old March 6th, 2013, 05:08 PM   #1417
sisavac
Registered User
 
sisavac's Avatar
 
Join Date: Mar 2011
Posts: 785
Likes (Received): 394

Quote:
Originally Posted by Puležan View Post
Pa tako sam zaključio iz citiranih tekstova:

Quote:
Idejnim rješenjem predviđene su dvije varijante poprečnog profila prometnice, prihvaćena je varijanta 1 koja je ukupne širine 15,60 m (bez nasipa i usjeka) i ne sadrži zelene razdjelne površine.
Kad se toj rečenici pridodaju brojke...

Quote:
- prometni trakovi:……………………………………………2 x 3,25 m
- rubni trak:…………………………………………………...2 x 0,30 m
- bankine:……………………………………………………..2 x 1,00 m
- nogostup:……………………………………………………2 x 2,00 m
- dvosmjerna biciklistička staza: ………………………………...2,50 m
...izračunom se može vidjeti da razdjelnih pojaseva neće biti (ukupan zbroj svih navedenih širina je upravo 15,60 m)
Istina. Zašto se pobogu nije razmišljalo da bi razdjelne površine sa zasađenim biljem ublažavale cestogradnjom narušene vizualne kvalitete kraja? Valjda će se gradovi Pula i Vodnjan dogovoriti i barem u planovima osigurati dugoročnu četverotračnu perspektivu ove glavne sjeverne prometne kucavice. Znam da me tada neće boljeti zubi, ali ne bih volio ni da moja djeca zbog "mojih" postupaka osjete zubobolju.
sisavac no está en línea   Reply With Quote
Old March 6th, 2013, 05:23 PM   #1418
sisavac
Registered User
 
sisavac's Avatar
 
Join Date: Mar 2011
Posts: 785
Likes (Received): 394

Quote:
Na pulskoj rivi potrebna i sanacija obalnog zida

Objavljeno: 05.03.2013 | 10:04 Zadnja izmjena: 05.03.2013 | 10:04

Kada radovi na pulskoj rivi budu gotovi, a zasad izgleda da će biti uoči ove turističke sezone, kako će pulska riva izgledati? Obalni kolektor koji se gradi biti će zakopan duboko ispod površine novoasfaltirane prometnice, ali osim toga drugo se zapravo i neće promijeniti. Mnoge zanima hoće li se popločati šestmetarski dio rive koji je i prije radova bio u katastrofalnom stanju, s mnoštvom odlomljenih, udubljenih ili izbočenih kamenih ploča iz austrougarskog doba. No, čini se da od toga neće biti ništa jer bi novo popločavanje kamenim pločama zahtijevalo prije toga poveći projekt sanacije obalnog zida kojeg je more "izgizlo" do temelja.

- Na rivi nije problem zamjena ploča, nego sanacija obalnog zida i zbog toga je situacija složenija. Prema predračunu, samo popločavanje koštalo bi 3,5 milijuna kuna, dok bi cijeli projekt koštao deset milijuna kuna i trebalo bi ga iskoordinirati između Grada, Herculanee i Lučke uprave Pula. Dio sredstva bi se izdvojio preko Herculanee, odnosno Hrvatskih voda i projekta Jadran II, međutim, samo za popločavanje rive. Drugi dio bi trebali izdvojiti Lučka uprava i Grad i to za sanaciju obalnog zida, kaže nam Damir Prhat, pročelnik gradskog Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu.

Pitanje je, kaže Prhat, koliko bi ti radovi služili svrsi ukoliko se u dogledno vrijeme realizira proširenje pulske rive kada će se izgraditi novi obalni zid i dodatno urbano opremiti riva.

- Postoji rješenje uređenja rive, koje je izrađeno i usvojeno od Gradskog vijeća, i kojim se dugoročno predviđa budući izgled rive. Na temelju tog rješenja će se planirati i izvoditi kratkoročna rješenja i planirati utrošak sredstava. Stoga ne treba brzati s odlukama jer rješenje uređenja rive je definirano. Isto tako, ne može se reći da riva neće promijeniti izgled nakon izgradnje obalnog kolektora. "Milijun" godina su fekalije istjecale u zaljev i sad će se stvoriti uvjeti za čistim zaljevom i to je, bez ikakve rezerve, velik pomak. Isto tako, bit će tu nova rasvjeta, hortikultura, odnosno, drugačija riva u odnosu na onu prije radova, zaključuje pročelnik. (G. ROJNIĆ)


Arhiva/L. S.


(N. LAZAREVIĆ)
Izvor: glasistre.hr
sisavac no está en línea   Reply With Quote
Old March 6th, 2013, 05:40 PM   #1419
sisavac
Registered User
 
sisavac's Avatar
 
Join Date: Mar 2011
Posts: 785
Likes (Received): 394

Nakon Muzila još jedna Чорнобильська ups... Пульська зона відчуження.

Quote:
Sv. Andrija čeka ulagače

Objavljeno: 06.03.2013 | 10:13 Zadnja izmjena: 06.03.2013 | 10:13

Brojni putnici namjernici koji u Pulu stižu s morske strane prvo se susreću s otočićem Sv. Andrija. Malo je koji Puljanin kročio na njega, jer se godinama koristio za odlaganje brodskih sekcija Uljanika. No, nedavno je Uljanik sekcije uklonio i na vidjelo su izašle brojne male plaže pa čak i poneki montažni plažni objekt. Očito na tom otoku života ipak ima.

To nas je ponukalo da zatražimo dozvolu za odlazak na njega, a zahvaljujući susretljivosti Zorana Peruška iz Lučke uprave Pula i pratnji Siniše Kereša, nadzornika obale, taj smo naum i ostvarili.

Već obilaskom otočića s morske strane vidljivi su dijelovi utvrde koju je s vremenom prekrio bršljan i ostalo raslinje. Dolaskom do privezišta uočavamo da tragovi Uljanika i dalje postoje, u obliku velikih sidrenih kamenih blokova, no nikakvih tragova recentne ljudske aktivnosti nema. Nema ni putova ni utabanih staza. Tek grmlje, visoka trava i borovi.

- Ovdje bi bilo super urediti neki park ili možda zoološki vrt. U svakom slučaju, trebalo bi tu napraviti neku zelenu gradsku oazu, podijelio je Kereš svoje mišljenje s nama.

Ljeti, kaže nam, ovdje se neki i kupaju, mnogi pecaju, ima i onih koji vade pedoće, a s vanjske strane koji gleda prema lukobranu postoje i nekakve drvene kućice u kojima mlađi Puljani borave tijekom cijelog ljeta.

- U interesu nam je apsolutno valorizacija tog otočića. U GUP-u je za tu lokaciju predviđena zona T4, što znači ugostiteljsku, turističku i zonu zabave, i to upravo na lokalitetu austrougarske tvrđave. Uz obalu otoka je predviđena pak R2, a to je sport i rekreacija, kaže nam gradonačelnik Boris Miletić. (piše S. ZRINIĆ TERLEVIĆ; snimio M. ANGELINI)


Sveti Andrija nalazi se u sredini Pulskog zaljeva (arhiva)


Dijelovi bedema izgledaju poput kulisa iz filma 'Tomb Raider'


Ostaci Uljanikovih aktivnosti još su vidljivi na dijelu otoka


Austrougarska utvrda očuvana je zahvaljujući izoliranosti


Unutrašnjost zdanja je gotovo netaknuta


Prostorije svjedoče o velebnoj prošlosti utvrde
Izvor: glasistre.hr

Područje na kojem bi roaderov maleni crveni bambusojedac naprosto uživao.
__________________

marko.t76 liked this post
sisavac no está en línea   Reply With Quote
Old March 6th, 2013, 05:51 PM   #1420
sisavac
Registered User
 
sisavac's Avatar
 
Join Date: Mar 2011
Posts: 785
Likes (Received): 394

Za to vrijeme u susjednoj općini.

Quote:
Počela gradnja društvenog doma u Pješčanoj UvaliObjavljeno: 06.03.2013 | 14:06 Zadnja izmjena: 06.03.2013 | 15:28

Nakon prošlotjednih priprema, danas je službeno započela gradnja Društvenog doma na trgu u Pješčanoj Uvali. Bit će prvenstveno namijenjen aktivnostima mještana koji su dosad zbog nedostatka prostora za zajednička druženja bili orijentirani pretežno na ljetna okupljanja, rekao je načelnik Općine Medulin Goran Buić.

Popločenje koje je bilo na trgu uklonjeno je, sačuvano i opet će se iskoristiti za uređenje. Vrijednost investicije je 945 tisuća kuna s PDV-om, izvođač radova prema ugovoru je tvrtka Bat iz Slatine, za nadzor je zadužen Davor Matika, a projekt je izradila pulska tvrtka Urbis 72.

- Želimo da se lokalni izbori održe u novom društvenom domu iako je rok za izgradnju duži, rekao je Buić.

Zgrada površine stotinjak četvornih metara u prizemlju će imati polivalentnu dvoranu, a na katu urede i prostorije Mjesnog odbora. Pješčana Uvala, koja ima oko 800 stanovnika, dobit će tako mjesto za kulturna događanja, izložbe i druge manifestacije.

Buić je istaknuo da mještani ipak neće izgubiti trg jer će na tom prostoru biti izgrađena nova građevina, budući da će prostor gdje se sada nalazi veliko sidro biti preuređen. Spomenik koji se nalazi u blizini sidra bit će malo pomaknut, dok će sidro biti premješteno na dječje igralište te će služiti kao igralo.

- Pješčana Uvala razvila se u moderno turističko mjesto, uređuje se prvi fitness na otvorenom prostoru i početak šetnice prema Vinkuranu. Tako ona postaje ugodno mjesto za život u predgrađu Pule, kaže Buić.

Također, kako je najavio član kabineta načelnika Nenad Seferagić, sljedećeg tjedna zatvara se natječaj za gradnju novog sportskog igrališta i uređenje dječjeg igrališta u Pješčanoj Uvali, a uređuje se i obala prema lukobranu te bi svi radovi trebali biti gotovi do početka turističke sezone.

U sklopu projekta "sto maslina" održavaju se pak kreativne radionice za umirovljenike koji će biti uključeni i u proizvodnju maslinovog ulja. (P. LUKEŽ)
Izvor: glasistre.hr

Grafički prikazi projekta.
sisavac no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 07:52 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu