daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Regional Thailand

Regional Thailand Anything about Southern, Northern, Eastern and North eastern of ThailandGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old August 2nd, 2013, 04:29 PM   #49921
Witphon
Registered User
 
Witphon's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Location: Ban Chiang, Nong Han, Udon Thani
Posts: 331
Likes (Received): 544

การรับฟังความคิดเห็น “โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี” ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ต.โนนสูง จ.อุดรธานี นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ของบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด โดยมีภาคเอกชน อาทิ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ เช่น นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี, นายศุภกร เสนาสิงห์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และชาวบ้านในพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ประกอบด้วย สมาชิก อบต.โนนสูง, ชาวบ้านในหมู่บ้านโนนสะอาด บ้านหนองไฮ ชุมชนโนนสูง 2 บ้านชัยพร บ้านหนองนาเจริญ บ้านหนองตะไก้ บ้านแม่นนท์ บ้านหนองสร้างคำ บ้านป่าหวาย เป็นต้น
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดยบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ได้ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดทำแผนพัฒนาขึ้น (จากเดิมที่เคยดำเนินการในช่วงปี 2537 และหยุดชะงักไป) ในตำบลโนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัย มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้ง ภายใต้แนวคิดที่มุ่งเน้นให้เป็น “นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว” เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง, อุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางและขั้นปลาย, อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง, อุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต และอุตสาหกรรมยาง
นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ ผู้แทนโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี กล่าวถึงความเป็นมาการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกประกอบการตัดสินใจต่างๆ ในการดำเนินงานของโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการศึกษาของโครงการตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการ่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะจัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 คือการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่ 1 นี้ มีผู้แจ้งเข้าร่วมการประชุม จำนวน 400 คน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนตัวแทนหมู่บ้าน โดยความคิดเห็น ข้อมูล ข้อโต้แย้ง ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการ จะระบุไว้ในรายงานและนำไปประกอบการตัดสินใจในการดำเนินโครงการ รวมทั้งกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป
[img]http://******************/i/53d/3pFsFJ.jpg[/img]
Cr; https://www.facebook.com/udonchamber?fref=ts
Witphon no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
 
Old August 3rd, 2013, 04:24 AM   #49922
PPF
Registered User
 
PPF's Avatar
 
Join Date: Aug 2012
Location: UTH
Posts: 76
Likes (Received): 83

ถนนวงแหวนรอบ ๒ น่าผ่าน ม.อุดร เหมือน ถ.พญาไท ผ่าน จุฬา ดูสวยดีทั้งสองฝั่ง คหสต.ครับ
__________________
You are what you think
PPF no está en línea   Reply With Quote
Old August 3rd, 2013, 07:51 AM   #49923
esso_oil
esso_oil
 
Join Date: Feb 2009
Location: udonthani
Posts: 3,020
Likes (Received): 429

ภาพเมืองอุดรธานี ในอนาคตเริ่มชัดเจน และมีสมดุลของพลังวรรตมากยิ่งๆขึ้น เราพอจะนึกถึงภาพในอนาคตได้ดังนี้

โซนด้านทิศเหนือ ถือว่าเป็นโซนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยหลายๆโครงการ เช่น
พื้นที่หนองแด (ศูนย์ประชุม-Sport complex)
พื้นที่สามพร้าว-ชุมชนเมืองแห่งใหม่ แหล่งสถาบันการศึกษา มหาลัยราชภัฏสามพร้าว
พื้นที่ต.กุดสระ-นาข่า โครงการ Container yard
พื้นที่ถนนเลี่ยงเมือง-หนองใส เป็นแหล่งย่านการค้า ธุรกิจสำคัญ หรือที่เรียกว่าถนนสายเศรษฐกิจใหม่

โซนด้านทิศใต้ ถือว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆอีกมากมาย เช่น
นิคมอุตสาหกรรมโนนสูง
ศูนย์ราชการต่างๆเช่น โรงพยาบาลมะเร็ง วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยเทคนิค เป็นต้น

โซนด้านทิศตะวันออก ถือว่าตำแหน่งของท้องมังกร ชุมชนเมืองมีแนวโน้มจะกระจายมาทางด้านนี้มาได้มากกว่าดซนอื่นๆ ทั้งภาคการค้า การขนส่งโลจิสติกส์ ชุมชนที่อยู่อาศัย ซึ่งโซนนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพที่ 2-3 เชื่อมต่อไปยังลาวตอนกลางและเวียตนามได้

โซนด้านทิศตะวันตก เป็นโซนของการคมนาคมทางอากาศ แหล่งการค้า การท่องเที่ยว และอนาคตจะมีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในพื้นในแถบโซนนี้อีก มันจะยิ่งทำให้เกิดชุมชมเมืองและย่านการค้า การขนส่งได้อีกเช่นกัน
__________________

KhimNawa, Witphon, aun0029, WTKn, alaskla and 1 others liked this post
esso_oil no está en línea   Reply With Quote
Old August 3rd, 2013, 07:54 AM   #49924
KhimNawa
Panorama
 
KhimNawa's Avatar
 
Join Date: May 2010
Location: Bangkok(Ekkamai)-UdonThani THAILAND
Posts: 1,563
Likes (Received): 294

2 ร้านอาหารใหม่ที่จะเปิดบริการที่ Centralplaza Udonthani ในเดือนตุลาคมนี้

Miyabi ที่ชั้น 5

[img]http://******************/i/253/nOyCB9.jpg[/img]

Nobu Shabu & Grill ที่ชั้น 4 (เสียบแทน ZENDO )
เป็นสาขาแรกของต่างจังหวัด

[img]http://******************/i/a7c/pD2wX9.jpg[/img]

ขอบคุณภาพทั้งหมดจากคุณ worapot25
__________________

Last edited by KhimNawa; August 3rd, 2013 at 08:05 AM.
KhimNawa no está en línea   Reply With Quote
Old August 3rd, 2013, 08:51 AM   #49925
KhimNawa
Panorama
 
KhimNawa's Avatar
 
Join Date: May 2010
Location: Bangkok(Ekkamai)-UdonThani THAILAND
Posts: 1,563
Likes (Received): 294

อุดรฯทำ EIA เดินหน้านิคมอุตสีเขียวอุดร

วันเสาร์ที่ ๐๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ UDONTODAY

[img]http://******************/i/0b8/sajDhd.jpg[/img]

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม ต.โนนสูง อ.เมือง นายชยพล ธิติศักดิ์ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการนิคมอุสาหกรรมอุดรธานี เพื่อการศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ.ครั้งที่ 1 ของ บ.เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี โดยมีนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี และมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 200 คน

[img]http://******************/i/fac/0OuRqX.jpg[/img]

" โครงการนิคมอุสาหกรรมอุดรธานี " ดำเนินการโดย บ.เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี มีเป้าหมายจะจัดตั้ง "นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว" ตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน โดยได้ว่าจ้าง บ.กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จก. เข้ามาศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ. ในพื้นที่ 2,000 ไร่ ในเขต ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี มีถนนขนาด 4 ช่องทาง เชื่อมกับถนนมิตรภาพ 2 กม. ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี 13 กม. และตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟบ้านหนองตะไก้ ต.โนนสูง ซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนารถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูงสายอีสาน เป็นศูนย์รวมของวัตถุดิบ และกระจายสินค้าได้เป็นอย่างดี "

บ.กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จก. ได้กำหนดขอบเขตการศึกษา เป็นพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 ก.ม. ครอบคลุมพื้นที่ เทศบาลเมืองโนนสูง , เทศบาลตำบลหนองไผ่ , อบต.โนนนสูง , อบต.หนองนาคำ อ.เมือง โดยมีอุตสาหกรรมที่เกิดมลพิษน้อย หรือไม่มีมลพิษ เป้าหมาย คือ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง , อีเลคทรอนิค , เหล็กขั้นกลางและขั้นปลาย , วัสดุก่อสร้าง , สนับสนุนการผลิต และผลิตภัณฑ์ยาง กำหนดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพียง 2 ครั้งๆแรก รับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา ครั้งที่สอง เตรียมจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ไม่มีกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือกลุ่มต่อต้านเหมืองแร่โพแทช ที่มีโครงการทับซ้อนกันอยู่ ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน มีเพียงส่งสมาชิกบางคนมาสังเกตการณ์ ขณะเดียวกันมีผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองท้องที่ มาร่วมงานน้อยมาก แต่ก็มีข้อทักท้วงว่าข้อมูลที่ผู้ศึกษา ไม่ถูกต้อง และยังใช้เป็นข้อมูลเก่า อาทิ พื้นที่โครงการต้องอยู่ใน อบต.หนองนาคำ ทางเข้าอยู่ในเขต อบต.โนนสูง ตลอดจนชื่อหมู่บ้าน บางหมู่บ้านเปลี่ยนชื่อไปแล้ว และการกำหนดจุดต่างๆในแผนที่ผิด และแหล่งน้ำที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมไม่น่าเพียงพอ

http://www.udon-today.com/2013/index...0-06&Itemid=54
__________________

Witphon liked this post
KhimNawa no está en línea   Reply With Quote
Old August 3rd, 2013, 10:40 AM   #49926
wpreecha
Registered User
 
wpreecha's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Location: Prachin Buri
Posts: 4,323
Likes (Received): 1222


แหล่งน้ำกับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นสิ่งจำเป็นมากๆครับ

ยกตัวอย่าง 1 ใน 5 นิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดปราจีนบุรี อย่างสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี ต้องวางท่อน้ำไกลกว่า 20 กิโลเมตร เลยทีเดียวครับ เพื่อป้อนโรงงานในสวนอุตสาหกรรมครับ.
__________________
ที่นี่ "ปราจีนบุรี" เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน ประชาชนมีความสุข.
wpreecha no está en línea   Reply With Quote
Old August 3rd, 2013, 10:47 AM   #49927
platinum1991b
Lolicon
 
platinum1991b's Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: อุดรธานี Udonthani
Posts: 1,890
Likes (Received): 200

มาสร้างอยู่กุมภวาสิครับ มีหนองหาน
platinum1991b no está en línea   Reply With Quote
Old August 3rd, 2013, 12:42 PM   #49928
Witphon
Registered User
 
Witphon's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Location: Ban Chiang, Nong Han, Udon Thani
Posts: 331
Likes (Received): 544

ข่าวจาก Nation Channel (3 ส.ค. 2556)
ถม"หนองแด"สร้างศูนย์วัฒนธรรม-สนามกีฬาอุดรธานี
ห้องประชุมลาวแพน โรงแรมเจริญ นายณรงค์ พลละเอียด รอง ผวจ.อุดรธานี นำคณะกรรมการอำนวยการ ประชุมรับฟังความคิดเห็น "ผังแม่บทศึกษาพื้นที่หนองแด เพื่อรองรับศูนย์วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และสนามกีฬากลาง จ.อุดรธานี ครั้งที่ 3 โดยมีตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ หัวหน้าโครงการ และนายสุวิทย์ ดำรงค์เดชากุล สถาปนิก ที่ได้รับงบประมาณ 23,705,000 บาท ได้ร่วมนำเสนอผังแม่บทที่การปรับปรุงเล็กน้อยจากครั้งก่อน
รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ หัวหน้าโครงการ ยืนยันว่า การประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกคน แม้กระทั่งชุมชนโดยรอบ เห็นด้วยกับโครงการ 100เปอร์เซนต์ แต่ให้ปฏิบัติและแก้ไข หรือป้องกันข้อห่วงกังวล และอยากให้มีโครงการเร็วที่สุด ซึ่งหนองแดมีพื้นที่ 938 ไร่เศษ จะขุดลอกขุดลอกเพื่อให้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำความลึก 5 เมตร เพื่อใช้ในโครงการ 130 ไร่ โดยนำดินที่ขุดลอกขึ้นมาถมที่ก่อสร้างและไม่นำดินจากข้างนอกเข้ามา
โครงการทั้งหมดเป็นระบบปิด ไม่มีน้ำจากภายนอกไหลเข้าพื้นที่ แต่จะใช้น้ำของระบบชลประทานจาก อ่างฯหนองสำโรงเข้ามาสำรองไว้ เพื่อใช้ผลิตประปาภายในโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรกรรม จ.อุดรธานี และบริการประชาชนรอบๆ ขณะน้ำเสียที่เกิดจากโครงการ จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำพื้นที่ 7 ไร่ แล้วนำน้ำที่บำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ บำบัดด้วยธรรมชาติอีกครั้ง ไม่ปล่อยออกนอกระบบเด็ดขาด รวมไปถึงระบบกำจัดขยะครบวงจร มีระบบคัดแยก ระบบหมักก๊าซชีวภาพ และระบบเตาเผาขนาดเล็ก
ทั้งนี้ผังโครงการมีการปรับเปลี่ยน ตามที่ภาคประชาชนเสนอขึ้นมา เช่น เรื่องงาน การรับคนงาน ส่วนถนนจะไม่สร้างภายในแต่จะสร้างรอบโครงการ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา โดยจะประสานไปยังทางหลวงชนบท ให้พัฒนาถนนเข้าไปยังหมู่บ้าน
คณะผู้ศึกษาระบุว่า จะยึดถือผลการประชาคมครั้งนี้ เพื่อนำกับไปออกแบบรายละเอียด โครงการทั้งอาคาร สถานที่ ถนน อาคารจอดรถ สิ่งสาธารณูปโภค สนามกีฬา โรงยิมเนเซียม หอวัฒนธรรม โรงละคร และอื่นๆ ซึ่งโครงการนี้ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 4,700 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะมีการแบ่งเป็นงบประมาณจากทางราชการ และงบประมาณจากภาคเอกชน ที่จะเข้ามาร่วมลงทุน รวมไปถึงการเข้ามาร่วมบริหาร

Cr; http://breakingnews.nationchannel.co...?newsid=690704

ป.ล. ในผังแม่บทของศูนย์วัฒนธรรมฯ ในส่วนของหอวัฒนธรรมฯ จะสร้างเป็นหอสูง 199 เมตร เพื่อเป็นจุดเด่นและจุดชมวิวของเมือง (จากรายการ Homenews วันที่ 2 ส.ค. 2556 http://homecable.co.th/index.php)
__________________

esso_oil, api_gonna be, anuchaya liked this post

Last edited by Witphon; August 3rd, 2013 at 12:53 PM.
Witphon no está en línea   Reply With Quote
Old August 3rd, 2013, 12:51 PM   #49929
Witphon
Registered User
 
Witphon's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Location: Ban Chiang, Nong Han, Udon Thani
Posts: 331
Likes (Received): 544

สำหรับโครงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี
การคัดเลือกพื้นที่ในการจัดตั้งแน่ชัดแล้วว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ อบต. หนองไฮ
แต่ยังมีปัญหาอยู่บ้างซึ่งแก้ไขได้คือ
1. พื้นที่สาธรณะประโยชน์ของ อบต. หนองไฮ เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวสามหน่วยงานคือ มณฑลทหารบกที่ 24 กรมธนารักษ์ และกรมป่าไม่ ในส่วนที่มีปัญหาคือในส่วนของกรมป่าไม้ ซึ่งน่าจะมีการพูดคุยและตกลงกันได้ครับ
2. สัญญาว่าจ้างกับ ม. เกษตรฯ กำลังจะหมดลงในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ แต่ก็จะมีการขยายเวลาในการศึกษาอีก 5 เดือนเพื่อทำการศึกษาโครงการให้เสร็จสิ้น

(จากรายการ Homenews วันที่ 2 ส.ค. 2556 http://homecable.co.th/index.php)
__________________

api_gonna be, alaskla liked this post
Witphon no está en línea   Reply With Quote
Old August 3rd, 2013, 01:02 PM   #49930
esso_oil
esso_oil
 
Join Date: Feb 2009
Location: udonthani
Posts: 3,020
Likes (Received): 429

โอ้ว แม่เจ้า...หอชมเมือง สูง 199 เมตร...Amazing Udon มากๆ...อยากให้ตั้งชื่อว่า หอเวสสุวรรณ นะครับ

ใจจริงก็อยากให้เขาปรับแผนแม่บทใหม่ เอาให้ความสูงของหอชมเมืองสูงสักประมาณ 450 เมตร ซึ่งมันจะกลายเป็นหอคอยที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทย (1.พัทยา ปาร์ค ทาวเวอร์ 240 เมตร 2.หอควบคุมการบินสนามสุวรรณภูมิ 132 เมตร 3.หอคอยบรรหาร-แจ่มใส 123 เมตร) และก็จะกลายเป็นหอคอยสูงที่สุดในอาเซียนรับ AEC ลบสถิติหอคอย KL Tower ที่มีความสูง 421 เมตร แถมด้วยความสูงระดับ 450 เมตร ก็จะรั้งหอสูงอันดับ 5 ของโลกตามๆ หอไข่มุก (467 เมตร) ที่นครเซียงไฮ้ ด้วยนะครับ...เผลอๆเราจะได้มองเห้นวิวแม่น้ำโขง และเมืองหนองคาย-กำแพงนะคอนเวียงจันทน์ ได้อีกด้วย...ไหนๆก็จะทำแล้ว อยากให้จัดเต็มไปเลย รับรองเป้นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดตลาดและขายได้แน่นอน เก็บค่าชมขึ้นหอคอยคนละ 100 บาท+ค่าเช่าพื้นที่และอื่นๆ ก็น่าจะได้กำไรคุ้มกับการลงทุนอยู่นะ
__________________

Last edited by esso_oil; August 3rd, 2013 at 02:12 PM.
esso_oil no está en línea   Reply With Quote
Old August 3rd, 2013, 01:18 PM   #49931
wut40470
Registered User
 
wut40470's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: udon
Posts: 1,540
Likes (Received): 73

โอ้ว หอชมเมืองสูง 199 เมตร เยื่ยมมาก
__________________
อุดรเมืองแห่งรอยยิ้ม
wut40470 no está en línea   Reply With Quote
Old August 3rd, 2013, 03:25 PM   #49932
api_gonna be
Registered User
 
Join Date: Nov 2011
Location: ud
Posts: 765
Likes (Received): 335

ผมว่าแยกหนองสำโรง(หนองแด)ควรพิจารณาทำสะพานข้าม หรือไม่ก็ติดสัญญาณ
ไฟจราจรได้แล้วครับ เป็นการแบ่งรถที่วิ่งเข้าแยกรังษิณา ทุกวันนี้คนที่มาจากหนองคาย
ไม่นิยมใช้เส้นทางนี้ เพราะต้องไปยูเทิร์นถึงบงคำ แขวงการทางเก่าน้อย ทำให้รถไปสะสม
ที่แยกรังษิณา โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงที่ผ่านเทศบาลเมืองหนองสำโรงถนนตั้ง 4 เลน
สภาพถนนดีมากด้วย น่าจะได้แบ่งเบาความหนาแน่นของมิตรภาพบ้างครับ
__________________

platinum1991b, candypop liked this post
api_gonna be no está en línea   Reply With Quote
Old August 3rd, 2013, 05:25 PM   #49933
Udtalk.com
อุดรธานี >>> Udtalk.com
 
Join Date: Aug 2013
Posts: 1
Likes (Received): 0

จะขึ้นอุดรวันที่ 10 สิงหาคมนี้ แนะนำที่ถ

จะขึ้นอุดรวันที่ 10 สิงหาคมนี้ แนะนำที่ถ่ายรูปสวยๆทีครับ จะเอาไปลงเว็บครับ ครั้งนี้ว่าจะขึ้นไปสัก 2 วัน เพื่อเก็บภพามาลงเว็บ >>> http://www.udtalk.com/

ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
Udtalk.com no está en línea   Reply With Quote
Old August 3rd, 2013, 05:49 PM   #49934
api_gonna be
Registered User
 
Join Date: Nov 2011
Location: ud
Posts: 765
Likes (Received): 335

ร้านป้างกะทะทองเดิม เท่าที่ดูล้อมรั้ว(หรือเตรียมทำป้าย)สูงมากครับ
ทำมิดชิด ถาวร แข็งแรง ไม่เห็นมีทางเข้าออกน่ะครับ ยังงงๆ ว่าถ้ามีโครงการ จะเข้าออกทางไหน รึเค้าทำซะเนียนจนผมดูไม่ออกก็ไม่รู้คับ 55 เป็นไปได้มั้ยว่าซื้อข้างหลังเพิ่มทะลุถนนถนนรังสรร หลังบ.ข.ส. อารมณ์แอบทำ เปิดรั้วอีกทีก็เปิดตัวโครงการเลย
api_gonna be no está en línea   Reply With Quote
Old August 4th, 2013, 05:21 AM   #49935
PPF
Registered User
 
PPF's Avatar
 
Join Date: Aug 2012
Location: UTH
Posts: 76
Likes (Received): 83ที่ดิน ข้าง โกบอล 2 เริ่มปรับพื้นที่
__________________
You are what you think

THEWINNER1, KhamRai liked this post
PPF no está en línea   Reply With Quote
Old August 4th, 2013, 11:19 AM   #49936
api_gonna be
Registered User
 
Join Date: Nov 2011
Location: ud
Posts: 765
Likes (Received): 335

ข้างโกลบอล เฮ้าส์ 2 เป็นโลตัสสาขา 4 เมืองอุดรซะละ พอดีละอุดร- โนนสูงเชื่อมกันพอดี
รัศมีเมืองทิศใต้ เกือบ 20 กิโลเมตรเลยทีเดียว
api_gonna be no está en línea   Reply With Quote
Old August 4th, 2013, 11:28 AM   #49937
wut40470
Registered User
 
wut40470's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: udon
Posts: 1,540
Likes (Received): 73

จริงหรอะคับ จะเยอะไปใหนโลตัส
__________________
อุดรเมืองแห่งรอยยิ้ม
wut40470 no está en línea   Reply With Quote
Old August 4th, 2013, 11:32 AM   #49938
mackies
Registered User
 
mackies's Avatar
 
Join Date: Oct 2012
Location: Udonthani_Kamphaeng-Phet
Posts: 115
Likes (Received): 27เอาจริงหรือว่าแค่อำกันเล่นครับ พูดถึงถ้าห้างมาฝั่งนี้ก็แสดงว่าฝั่งนี้ก็น่าจับตามองเลยนะครับ
และถ้านิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นโดยเร็วก็ยิ่งจะเป็นเมืองเชื่อมต่อกันระหว่างโนนสูงกะตัวจังหวัด
__________________
อุดรธานีชื่อนี้มีแต่ของอร่อย
UDonthani
mackies no está en línea   Reply With Quote
Old August 4th, 2013, 11:38 AM   #49939
api_gonna be
Registered User
 
Join Date: Nov 2011
Location: ud
Posts: 765
Likes (Received): 335

โอ้ยน้อ...555 ผมลงท้ายด้วย...ซะละ.. น่ะคร้าบเป็นการคาดเดา ล้วนๆ
แต่ที่มีข่าวว่าโลตัสสาขา 4 แถวมิตซูฯ ฟูโซ่โน้นครับ ถัดไปอีกหน่อย แต่ยังไงก็แค่ข่าวน่ะครับ
ต้องรอว่าจะใช่ตรงนั้นรึป่าว จะช้าจะเร็วก็มาอยู่ดี ผมว่าโซนนี้ เจ้าเดิม ค้าขายท้องถิ่นก็เตรียมใจ
เตรียมรับมือกันด้วยน่ะครับ อยากให้อยู่รอดทุกคน
api_gonna be no está en línea   Reply With Quote
Old August 4th, 2013, 01:04 PM   #49940
PPF
Registered User
 
PPF's Avatar
 
Join Date: Aug 2012
Location: UTH
Posts: 76
Likes (Received): 83

รร.สาธิต ม.รังสิตบุกอุดร
http://www.prachachat.net/news_detai...sid=1375527981
__________________
You are what you think

Mindong, mackies liked this post
PPF no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
thailand

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 01:50 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like v3.2.5 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu