daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Regional Thailand

Regional Thailand Anything about Southern, Northern, Eastern and North eastern of ThailandGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Closed Thread

 
Thread Tools
Old March 7th, 2010, 03:15 PM   #81
aon_chiangmai_lanna
BANNED
 
Join Date: Dec 2009
Location: Chiang Mai
Posts: 458
Likes (Received): 0

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน


อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน มีพื้นที่อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และอำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ป่าปกคลุมตามเทือกเขาสลับซับซ้อนที่อยู่สูงกว่าระดับเก็บกักน้ำสูงสุดของเขื่อนสิริกิติ์ ประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำยมในเขตจังหวัดแพร่ และลำน้ำสาขาที่ไหลลงแม่น้ำน่านในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ประมาณ 999.15 ตารางกิโลเมตร หรือ 624,468 ไร่ โดยรวมพื้นที่ทั้งหมดราว 203 ตารางกิโลเมตร ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์เข้าไว้ด้วย


ประวัติความเป็นมา :

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2541 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดแพร่ มีเนื้อที่ประมาณ 999.15 ตารางกิโลเมตร หรือ 624,468 ไร่ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าในพื้นที่บริเวณนี้มีสภาพป่าสมบูรณ์ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์หรือลำน้ำน่าน ซึ่งประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา มีพันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ และสัตว์ป่าหลายชนิด


ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ

อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ขวางกั้นลำน้ำน่าน ภายในอ่างเก็บน้ำปรากฎเกาะแก่งอยู่มากมาย จึงมีทัศนียภาพงดงาม เหมาะสำหรับการล่องเรือชมทิวทัศน์ และสามารถล่องเรือไปได้ไกลจนถึงจังหวัดน่าน

น้ำตกเชิงทอง เป็นน้ำตกขนาดเล็กริมถนน อยู่ห่างจากพระธาติช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ประมาณ 9 กิโลเมตร มี น้ำไหลตลอดปี และมีทางเดินตามลำห้วยต่อขึ้นไปยัง น้ำตกห้วยมุ่นและน้ำตกดอยผาหมอก ซึ่งสูงและไหลลดหลั่นลงมาหลายชั้น

เส้นทางสายเชิงทอง - กิ่วเคียน จากน้ำตกเชิงทอง เมื่อไปตามเส้นทางสายเชิงทอง - กิ่วเคียน จะผ่านไปท่ามกลางผืนป่าอันชุ่มชื้น และมีหมู่บ้านชาวไทยภูเขาตั้งอยู่เป็นระยะ เส้นทางจะลัดเลาะไปตามเทือกเขาสลับซับซ้อน และมี จุดชมทิวทัศน์ อยู่ระหว่างทางหลายแห่ง ตลอดเส้นทางจะพบกับป่าดิบแล้งและป่าดิบเขาสภาพสมบูรณ์ โดยเฉพาะเมื่อขึ้นสู่พื้นที่ระดับสูง สภาพบรรยากาศจะมีความร่มรื่นและเย็นสบาย ริมทางหนาแน่นไปด้วยพันธุ์ไม้ของป่าดิบเขา เช่น นางพญาเสือโคร่ง เฟิร์น และกล้วยไม้นานาชนิด บางช่วงมีเฟิร์นต้น ( Trecfern ) ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ละต้นล้วนสูงใหญ่อย่างน่ามหัศจรรย์ สำหรับผู้ที่ชอบดูนก เส้นทางนี้มีนกบนเขาสูงให้ชมมากมาย และสามารถเดินดูนกได้ตามริมถนน

ภูพญาพ่อ เป็นจุดสูงสุดบนเส้นทางสายเชิงทอง - กิ่วเคียน สูง 1,350 เมตร จากระดับน้ำทะเล และยังเป็นยอดเขาสูงสุดที่แบ่งเขตแดนระหว่างแพร่กับอุตรดิตถ์ บนภูพญาพ่อ ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้านในท้องถิ่น บริเวณนี้เป็น จุดชมทิวทัศน์ ที่มองเห็นเขาและผืนป่ากว้างไกลไปจนสุดสายตาที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เส้นทางช่วงต่อไปถนนจะไต่ระดับลงจากเขาจนไปสิ้นสุดที่อำเภอท่าปลา และสามารถเดินทางต่อไปถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติได้


สภาพภูมิอากาศ :

เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ในเขตมรสุม ซึ่งมีสภาพอากาศร้อนชื้น อากาศอบอ้าว โดยมีอากาศร้อนจัดในเวลากลางวัน ฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยประมาณ 1,440 มิลลิเมตร/ปี ฤดูหนาวในบริเวณยอดดอยและเทือกเขามีอากาศหนาวจัด ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยว


พรรณไม้ :

ป่าเหนือเขื่อนสิริกิติ์ พบว่ามีอยู่ 4 ประเภท คือ ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งเร็ง ป่าหญ้า

พันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น ไม้สัก ไม้มะค่าโมง ไม้แดง ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้รัง ฯลฯ


สัตว์ป่า :

มีสัตว์ป่าและสัตว์น้ำชนิดต่างๆ หลายประเภท เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ กวาง เลียงผา หมูป่า หมีควาย หมีคน อีเห็น ลิง เม่น เสือปลา ไก่ฟ้า ไก่ป่า เต่าภูเขา งูชนิดต่างๆ และสัตว์จำพวกนกไม่น้อยกว่า 200 ชนิด


ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :

ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่


การเดินทาง :
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์

จากจังหวัดอุตรดิตถ์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1045 ( อุตรดิตถ์ - เขื่อนสิริกิต์ ) ผ่านสามแยกร่วมจิต ( ทางเข้าอำเภอท่าปลา ) ไปจนถึงบ้านห้วยเจริญ มีป้ายอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน เข้าไปตามทางลูกรังอีกประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิต์


Last edited by aon_chiangmai_lanna; March 31st, 2010 at 09:34 PM.
aon_chiangmai_lanna no está en línea  

Sponsored Links
Old March 7th, 2010, 03:46 PM   #82
aon_chiangmai_lanna
BANNED
 
Join Date: Dec 2009
Location: Chiang Mai
Posts: 458
Likes (Received): 0

วัดดงสระแก้ว

ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

อุโบสถไม้สักทอง สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังอายุ 100 กว่าปี ทรงล้านนาประยุกต์ ยกพื้นสูงประมาณ 60 ซ.ม. สร้างเมื่อปีพ.ศ.2460 มีความสวยงามแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานทองเจือ ตั้งตามชื่อผู้ที่จัดสร้างพระประธานถวาย

[IMG]http://******************/ig/201220091872.jpg[/IMG]

Last edited by aon_chiangmai_lanna; March 31st, 2010 at 09:35 PM.
aon_chiangmai_lanna no está en línea  
Old March 7th, 2010, 04:20 PM   #83
Der Mez
PitLok, Ich liebe es.
 
Der Mez's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Posts: 1,001
Likes (Received): 121

Quote:
Originally Posted by songuttaradit View Post
วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ1.บานประตูวัดพระฝางกล่าวกันว่าเป็นบานประตูที่งามเป็นอันดับ2 ของประเทศไทย รองจากบานประตูวัดสุทัศน์เทพวราราม
บานประตูประดับมุขของ วัดใหญ่ พิษณุโลกก็งามที่สุดไม่ใช่หรือครับ หรือว่าอย่างไรกันแน่ครับ เริ่มงง
Der Mez no está en línea  
Old March 7th, 2010, 05:15 PM   #84
Bunnie
Registered User
 
Join Date: Jan 2010
Location: Bangkok
Posts: 117
Likes (Received): 15

]

บานเก่าที่เก็บรักษาที่วัดธรรมาธิปไตยบานจำลองที่วัดพระฝาง

cresit ตามภาพ กับ wikipedia ครับ
Bunnie no está en línea  
Old March 8th, 2010, 09:25 AM   #85
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

ชี้แจงค่ะ ของคุณ Der Mez

- บานแระตูวัดพระฝางในปัจจุบันนั้นใช้บานประตูที่ทำขี้นใหม่ในปี2550 แทนบานเก่าอันเนื่องมาจากบานเก่าเป็นโบราณวัตถที่ทรงคุณค่าและกลัวว่าจะมีโจรมาขโมยไปเหมือนพระพุทธรูปเชียงแสนที่ถูกโจรขโมยไป ซึ่งเดิมทีวัดพระฝางเป็นวัดร้างมาช้านานเพิ่งมีพระสงฆ์ไปพำนักอยู่ประมาณ 7-8 รูป ซึ่งคนละแวกนั้นเขาก็ไม่ค่อยกล้าเข้าวัดมาก เพราะวัดนี้เขาว่ากันว่ามีอาถรรพณ์ รุนแรงมากค่ะ ก็เลยไม่ค่อยมีการพัฒนาเท่าไหร่ ทางจังหวัดจึงกลัวว่าบานประตูจะถูกขโมยก็เลยถอดออกไปเก็นไว้ที่วัดธรรมมาธิปไตยแทน แต่เนื่องจากบานประตูอันเก่าก็ทรุดโทรมตามกาลเวลา ทางกรมศิลปากรใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์รักษาเนื้อสภาพเดิมของประตูไว้โดยที่มีไม่ได้สีใหม่อย่างที่เห็นปัจจุบันค่ะ และที่เป็นบานประตูที่งดงามอันดับ เป็นคำพูดของรัชกาลที่5 ค่ะที่เขาพูดไว้ซึ่งที่บอกว่าของพิษณุโลกงามเช่นกันนั้นอาจจะเป็นเพราะหลังจากนี้รึป่าว เห็นในประวัติวัดพระแท่นก็มีว่าเคยใช้บานประตูของวัดใหญ่แต่ก็ถูกไฟไหม้เผาทำลายไปหมดน่ะค่ะ วิหารหลวงที่เมืองฝางก็เปนลักษณเดียวกันกับที่ทุ่งยั้ง ลายประตูก็เปนลายสลักก้านขด แต่ที่ซึ่งเปนภาพต่าง ๆ นั้นเปนกระหนกใบตั้งปิดทอง... แต่สลักลายเช่นนี้ ใช้ขุดไม้ลงไปให้ลายเด่นออกมา เช่นบานวัดสุทัศน์ แต่เด่นออกมามากกว่าวัดสุทัศน์ ใช้ไม้หนาขุดเอาจริง ๆ ไม่ได้สลักลายมาทาบ ทำงามดีมาก" นี่ค่ะคำพูด

นี่ค่ะคำสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเป็นบานประตูที่ใช้วัสดุในการทำที่ต่างกันค่ะ บานประตู 2 บานซ้าย-ขวานี้ มีลวดลายส่วนใหญ่เป็นพวกสัตว์ในวรรณคดี อาทิ ราชสีห์ ครุฑ กินรี และสัตว์หิมพานต์อื่นๆที่ผมไม่คุ้นตาอีกหลายตัว ที่ลวดลายทั้ง 2 บานนั้นประดับมุกอย่างสวยงามวิจิตรจนได้ชื่อว่าเป็นบานประตูประดับมุกที่งดงามที่สุดในเมืองไทยเลยทีเดียว

เรื่องของบานประตูวัดวัดใหญ่นี่อาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อทำจากอย่างอื่น วัสดุที่ใช้ประดับอาจจะต่างกัน เพราะของวัดพระฝางกับวัดสุทัศน์ใช้กระจกปิดทองเช่นเดียวกัน แต่ของวัดใหญ่นี่ใช้มุกม่ะใช่หรอ หรือะไรอย่างอื่นอันนี้เดี้ยนกะไม่ทราบแต่เดี้ยนใช้หลักฐานนี้น่ะค่ะ (คำพูดน่ะค่ะ) เข้าใจความกระจ่างแล้วน่ะค่ะ อิอิ เข้าใจแล้วน้า อุส่าห์ไปหาข้อความความรู้มาไขความกระจ่างมาน่ะจ่ะ
songuttaradit no está en línea  
Old March 8th, 2010, 09:50 AM   #86
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

บานประตูที่งามที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์

1.บานประตูวัดพระฝาง(เก่า)

2.บานประตูวัดดอนสัก(ความจริงควรจะเป็นบานประตูวัดพระแท่นแต่ถูกไฟไหม้จึงเปลี่ยนประตูใหม่เลียงตามลำดับความเก่าค่ะ) แต่ประตูทั้ง 3 ก็งดงามไม่แพ้กัน3.บานประตูวัดพระแท่นศิลาอาสน์
(ขออภัยในรูปภาพไม่สามารถหารูปบานประตูวัดนพระแท่นศิลาอาสน์อันใหม่ได้เลย
songuttaradit no está en línea  
Old March 8th, 2010, 09:52 AM   #87
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

Hardware House International Co., Ltd.

Advertised: 23-02-10 | Closing Date: 24-03-10

ดำเนินธุรกิจการนำเข้าโดยเป็น ตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านไอที และสินค้าไลฟ์สไตล์ ชั้นนำ ซึ่งมีตั้งแต่ เมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์ ลำโพง การ์ดจอ จอคอมพิวเตอร์ เมาส์ และ คีย์บอร์ด นอกจากนี้ยังมีสินค้ากลุ่มดิจิตอลไลฟ์สไตล์ เช่น MP3 PlayerCreative, External Harddisk, Flash Memory, Digital Camera โดยการวางกลยุทธ์ ที่พร้อมด้วยประสิทธิภาพ ด้วยการเน้นความเป็นผู้นำในการนำเข้าสินค้าที่มีศักยภาพ และทันสมัย โดยจัดสรรสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่ม ลูกค้าขายส่ง ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไป กลุ่ม ศูนย์ไอทีต่างๆ ในกรุงเทพ และต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังมีกลุ่มองค์กร ธุรกิจ ทั้งภาค รัฐ และเอกชนที่เป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญของทางบริษัท จนถึงปัจจุบัน


พนักงานขาย ประจำสาขาอุตรดิตถ์
(Uttaradit)


Responsibilities:


-ขายบริการลูกค้า ขาย นำเสนอสินค้า
-ดูแลความสะอาด การจัดสินค้าโชว์ภายในสาขา
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


Requirements:-เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
-การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6-ปริญญาตรี ทุกสาขา
-บุคลิกภาพดี มีทักษะในการพูด การเจรจาต่อรอง การพูดโน้มน้าวใจ
-มี Service Mind ในการบริการ


บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ
33/4 อาคารเดอะไนท์ทาวเวอร์ ชั้น2 ตรงข้ามฟอร์จูนรัชดา ซ.พระราม9 สแควร์ สถานีรถไฟใต้ดินพระราม9 (ทางออก ที่2) แขวง-เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2685-8900,8800 ต่อ 8859,8919 แฟกซ์ : 0-2685-8800 ext. 2941
อี-เมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : http://www.hwhinter.com, http://www.alinkcorp.com
ติดต่อ : คุณสมชัย

ที่มา:http://th.jobstreet.com/jobs/2010/2/...32367.htm?fr=J


ดีมากจร้าที่มีข่าวอะไรเกี่ยวกับอุตรดิตถ์เราก็นำมาชี้แจงกัยได้เลยน่ะค่ะ อิอิ บอร์ดจะได้มีความรู้ๆเยอะๆๆ ข่าวที่ดีๆน่ะค่ะ

Last edited by songuttaradit; March 8th, 2010 at 05:36 PM.
songuttaradit no está en línea  
Old March 8th, 2010, 10:00 AM   #88
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

วัดเสาหินสถาปัตยกรรมงดงามเชิงล้านนาผสมล้านช้าง
-ซุ้มประตูทางเข้าวัดเสาหินงดงามด้วยศิลปะล้านนา ผสมล้านช้างค่ะ
-ข้างหลังเป็นอุโบสถวัดซึ่งยังทำไม่เสร็จเป็นอุโบสถ 2ชั้น ด้านบนประดับยอดฉัตรแบบล้านช้างเหมือนวัดเชียงทอง หลวงพระบาง ลวดลายการตกแต่งอุโบสถ และทางเข้าเป็นศิลปะล้านนา ผสมล้านช้าง
songuttaradit no está en línea  
Old March 8th, 2010, 10:03 AM   #89
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0ลักษณะอุโบสถ์ ซุ้มประตูโงงดงามอย่างสถาปัตยกรรมล้านนาผสมล้านช้างจริงๆค่ะ
songuttaradit no está en línea  
Old March 8th, 2010, 10:19 AM   #90
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

พิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ำพี้
อยู่ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน อยู่บริเวณบ่อเหล็กน้ำพี้ ในบริเวณนี้มีศาลเจ้าพ่อเหล็กน้ำพี้ อาคารพิพิธภัณฑ์แต่ละห้องจัดแสดงหุ่นจำลองในการนำเหล็กน้ำพี้มาทำเป็นศาตราวุธในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การขุดหาเหล็กน้ำพี้ นำไฟเผา ตีเหล็กขึ้นรูปจนมาเป็นอาวุธ ส่วนบริเวณโดยรอบตกแต่งด้วยไม้ประดับ มีร้านขายของที่ระลึกและเครื่องรางที่ทำจากเหล็กน้ำพี้ รวมถึงกิจกรรมการตีดาบเหล็กน้ำพี้ ร้านขายของว่างและน้ำดื่มไว้บริการ
songuttaradit no está en línea  
Old March 8th, 2010, 04:55 PM   #91
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

เซง

Last edited by songuttaradit; May 30th, 2010 at 05:28 PM.
songuttaradit no está en línea  
Old March 8th, 2010, 05:00 PM   #92
Bunnie
Registered User
 
Join Date: Jan 2010
Location: Bangkok
Posts: 117
Likes (Received): 15

อุตรดิตถ์ควรจะมีห้างค้าปลีกเพิ่มอีกซักแห่งนะ บิ๊กซีก็ได้


เพราะกลับบ้านไปทีไร แวะโลตัสรอคิวจ่ายเงินไม่ต่ำกว่าสิบนาที และไม่ใช่เทศกาลด้วยนะ
Bunnie no está en línea  
Old March 8th, 2010, 05:07 PM   #93
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

ดีจ๊าวันีน้เอารูปเมืองอุตรดิตถ์มาฝากจร้า อาจจะมีคนเคยลงไปแล้วในเว็ปอื่นๆ ไม่ว่ากันน่ะค่ะจะหารูปสวยๆมาลงน่ะจ่ะ

image hosted on flickr


-ถนนอินใจมี-บิ๊กเจ ซุปเปอร์สโตร์ (ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งที่2 ในใจกลางเมืองอุตรดิตถ์)-บริเวณแม่น้ำน่าน (ฝั่งซ้าย) ฝั่งขวา เป็นวัดท่าถนน

Last edited by songuttaradit; April 22nd, 2010 at 07:07 PM.
songuttaradit no está en línea  
Old March 8th, 2010, 05:12 PM   #94
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

งืม ๆ มีห้างเพิ่มกะดีน่ะค่ะ ถ้ามีมีคนมาลง ทุน จะได้มีที่ซื้อสินค้ามากขึ้นเนอะ
songuttaradit no está en línea  
Old March 8th, 2010, 05:36 PM   #95
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

ต่อไปจะเป็นรูปอย่างอื่นน่ะค่ะ เป็นสถานที่สำคัญๆ หรือะไรอย่างอื่นที่แสดงถึงความเจริญของอุตรดิตถ์


-ตึกภูมิราชภัฎ ตึกที่สูงที่สุดในอุตรดิตถ์(ตอนนี้) ด้วยความสูง10ชั้น สูงกว่าตึกของฟรายเดย์สรรพสินค้า และโรงแรม 3ชั้น-ธนาซีนีเพล็กซ์ สาขา อุตรดิตถ์ (ไม่รู้เมื่อไหร่จะปรับปรุงเสียที)-ภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณ ใจกลางเมืองอุตรดิตถ์ และสถานีรถไฟอุตรดิตถ์-ศูนย์การค้า ทองไพจิตร เฟอร์นิเจอร์ อาจจะดูไม่ใหญ่ แต่ห้างนี้ยาวมากๆเลยน่ะเพราะเคยเป็นโรงหนังเกาะ เป็นศูย์รวมของเฟอร์นิเจอร์ 2แบรนด์ คือ คอนเสบเฟอร์นิเจอร์ กับอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ หรืออาจจะถือว่าเป็นอินเด็กซ์อุตรดิตถ์ เลยก็ว่าได้- ภาพโมเดล ฟรายเดย์ สรรพสินค้าและโรงแรม-จุดตัดทางรถไฟเข้าสู่สถานีรถไฟอุตรดิตถ์-นาซ่าแลนด์ อุตรดิตถ์ ซุปเปอร์มาร์เก้ตแห่งแรกในใจกลางเมืองอุตรดิตถ์

Last edited by songuttaradit; March 9th, 2010 at 09:13 AM.
songuttaradit no está en línea  
Old March 8th, 2010, 05:42 PM   #96
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

666

Last edited by songuttaradit; May 30th, 2010 at 05:29 PM.
songuttaradit no está en línea  
Old March 9th, 2010, 08:52 AM   #97
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

สถานีรถไฟในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

-สถานีรถไฟอุตรดิตถ์
-สถานีรถไฟท่าเสา(ที่หยุดรถท่าเสา)
-สถานีรถไฟวังกะพี้
-สถานีรถไฟศิลาอาสน์
songuttaradit no está en línea  
Old March 9th, 2010, 09:02 AM   #98
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

รอต่อไป...

Last edited by songuttaradit; May 30th, 2010 at 05:29 PM.
songuttaradit no está en línea  
Old March 9th, 2010, 09:38 AM   #99
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

ดีจร้า
songuttaradit no está en línea  
Old March 9th, 2010, 09:39 AM   #100
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

ศิลปะในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เห็นได้ชัดเจน

ศิลปะล้านนา และเชียงแสน

# อุโบสถวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
# วิหารหลวงวัดพระแท่นศิลาอาสน์
# อุโบสถวัดพระยืนพุทธบาทยุคล
# พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสองเมือง
# หอคำแก้ว จังหวัดอุตรดิตถ์
# เฮือนลับแล
# ม่อนต่างๆในอำเภอลับแล# วัดดอยพระธาตุ เหนือเขื่อนสิริกิติ์
# วัดไชยมงคล ต.น้ำอ่าง อ.เมือง (กำลังก่อสร้าง) ศิลปะล้านนาประยุกต์
# เจดีย์ วัดเจดีย์คีรีวิหาร(ศิลปะล้านนา เช่น เดียวกับพระธาตุที่เชียงรายหรือศิลปะล้านนาไทลื้อ)
# พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก(ตัวอาคาร)
# มณฑปพระยืน (ศิลปะสมัยเชียงแสนรุ่นแรก)# พระวิหาร วัดดอนสัก (สถาปัตยกรรมแบบเชียงแสน)ศิลปะล้านช้าง หรือลาว

# อุโบสถวัดเสาหิน (ปัจจุบันยังก่อสร้างมิเสร็จ)

ศิลปะมอญ

# เจดีย์กลางน้ำ (สถูปโบราณ) เกาะกลางน้ำ เขื่อนสิริกิติ์

ศิลปะสุโขทัย

# อุโบสถวัดพระฝาง

ศิลปะอยุธยา

# อุโบสถมหาอุตม์ วัดพระฝาง# อุโบสถวัดเจดีย์คีรีวิหาร# อุโบสถวัดหน้าพระธาตุ อำเภอพิชัยศิลปะรัตนโกสินทร์

# วิหารหลวงวัดคลองโพธิ์# อุโบสถวัดกลางธรรมสาคร
# อุโบสถวัดเกษมจิตตาราม
# อุโบสถวัดท่าถนน เป็นต้น(มีเยอะมาก)ศิลปะลังกา# พระบรมธาตุทุ่งยั้ง
# พระธาตุเขี้ยวฝางศิลปะยุโรป# หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
# พลับพลาสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
# โบสถ์คริสต์สืบกิตติคุณ
# โบสถ์คริสต์ตลิ่งต่ำ
# โบสถ์คริสต์สันติธรรม
# โบสถ์คริสต์ไทยน้ำลอก
# โบสถ์คริสตจักรไทยน้ำไผ่
# โบสถ์คริสตจักรร่มเกล้า
# โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดท่าถนน

ศิลปะอิสลาม

# มัสยิดอัด-ดาอีย์


ศิลปะของจีน

# ศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดอุตรดิตถ์
# พลับพลาสวนสาธารณะจังหวัดอุตรดิตถ์
# อาคารที่ทำการมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์
songuttaradit no está en línea  


Closed Thread

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 11:36 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium