daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Holland Hoogbouw Forums > Actueel > Rotterdam

Rotterdam » Ojajôh?Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old September 13th, 2011, 02:48 PM   #21
EPA001
Registered User
 
EPA001's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Rotterdam metropolitan area
Posts: 28,979
Likes (Received): 5836

Quote:
Originally Posted by Kruimel View Post
Bijlage II Verbeeldend Programma van Eisen Coolsingel

1 Programma
Op de Coolsingel zijn momenteel grofweg drie functies te onderscheiden: winkels, kantoren, en horeca (inclusief hotels). Het winkelen concentreert zich in het gebied tussen het Stadhuisplein en C&A. Het versterken van het winkelprofiel is benodigd om nieuwe groepen bezoekers naar de Coolsingel te trekken. De kantoorfunctie is goed verdeeld over de Coolsingel. Opvallend is dat het aandeel dat de horeca inneemt niet alleen klein is, maar dat ook bijna de helft van de horeca zich richt op “snelle consumptie”. Het aantal sfeerverhogende grand cafés, restaurants en lunchrooms is zeer beperkt. Er is geen aanleiding om het aantal vierkante meters voor kantoren uit te breiden. Wel is uitbreiding en variatie gewenst in het aandeel horeca. Toevoegen van wonen aan de Coolsingel levert een belangrijke bijdrage aan meer dynamiek op de Coolsingel.

1.1 Bereikbaarheid en uitstraling

Van functies zoals winkels, kantoren en uitgaansgelegenheden mag worden verwacht dat ze goed bereikbaar zijn en dat ze zich richten op verschillende doelgroepen. Daarbij horen een gastvrije uitstraling en op straatniveau levendige en veelzijdige plinten. Uitnodigende entrees en aantrekkelijk programma, vooral ook op de straathoeken is daarbij belangrijk.

1.2 Winkels: Hoge ambitie
De Coolsingel moet voor alle Rotterdammers betekenis hebben. Dat past bij een hoog ambitieniveau van winkels, maar betekent niet dat al het programma aan de Coolsingel van “High End Level” moet zijn. Daar is onvoldoende koopkracht. Een hoog ambitieniveau betekent wel dat al het programma, onafhankelijk van de doelgroep en prijsniveau, kwaliteit moet hebben in aanbod en uitstraling. Aan de Coolsingel laten horeca en winkels zich van hun “beste kant” zien en bieden net iets extra‟s. Met hun aanbod en presentatie geven zij mede invulling aan de boulevardbeleving van de Coolsingel. Kortom, kwaliteit uit zich in aanbod maar vooral ook in uitstraling, aandacht, zorg en presentatie. In navolging van de detailhandelsnota “WNKLN N RTTRDM” is het belangrijk dat het aanbod op de Coolsingel aanvullend is op het aanbod in de rest van het kernwinkelgebied. De Coolsingel leent zich bij uitstek voor flagship stores, luxueuze warenhuizen en bijzondere winkels zoals Omar Munie. Ook een showroom van een prestigieus automerk zou er een plaats kunnen krijgen. Interessante formules zijn bijvoorbeeld Zara Home, Urban Outfitters, Anthropologie, Muji, Vincon, Le Palais des Thés, Sephora, Taschenstore etc. Prijsvechters en filiaalbedrijven die al in de stad aanwezig zijn horen op de Coolsingel niet thuis. Door het winkelen op het middendeel te blijven situeren, ontstaat een goede verbinding tussen de winkelgebieden ten oosten en ten westen van de Coolsingel en behouden de bestaande loopstromen genoeg massa en aantrekkingskracht. De ontwikkeling van The Post en Forum ( zie blz. 29 ) leveren krachtige impulsen die het winkelaanbod op de hele Coolsingel binnen een paar jaar versterken en een duidelijker profiel geven. In Post Rotterdam is hierbij ruimte voor hoger segment topmerken. Met een selectie van ontwikkelaars, eigenaren en ondernemers is bovenstaande lijn besproken en deze wordt ook gedeeld. Er worden kansen gezien om midden- en hoger segment aan te trekken naar de Coolsingel. Het aantrekkelijker maken van de buitenruimte is hierbij een belangrijke voorwaarde.

1.3 Horeca, uitgaan
Voor de horeca geldt in grote lijnen dezelfde richtlijn als voor de winkels. De Coolsingel, als centrale as in het winkelgebied, moet ruimte geven aan flaneren en onthaasten in kwaliteitsvolle, trendy maar ook laagdrempelige boulevardcafés zoals Staal, terrassen, lunchrooms zoals New Fork, restaurants en avondhoreca zoals een wijnbar of een dansclub. Overdag trekken ze bezoekers die uitgebreid willen lunchen, of die alleen maar even willen uitrusten tijdens het winkelen. ‟s Avonds bepalen de restaurants en het uitgaanspubliek de sfeer. Het aandeel aan grand cafés en restaurants moet groter worden, in verhouding tot het aandeel snelle horeca/fast-food Formules als Nero, Starbucks, een (Luxor) theatercafé en Vapiano zouden goed kunnen passen. De McDonald‟s zou zich kunnen ontwikkelen tot bijzondere flagshipformule. Naast het gerenoveerde Hilton is er ruimte voor een luxueus hotel met een internationale naam. Mogelijk kan The Post hierin voorzien. Wonen, werken, studeren, nieuwbouw en transformatie van bestaande kantoren moet ervoor zorgen dat er meer woningen op en aan de Coolsingel komen. Ook in de „tweede lijn‟ zijn mogelijkheden voor woningen die de Coolsingel als hun directe woonomgeving hebben. Bestaande kantoorgebouwen kunnen na een ingrijpende renovatie onderdak bieden aan zakenmensen en studenten. Naast ruimten voor ontmoetingen, presentaties en bijeenkomsten zouden er goed geoutilleerde flexplekken kunnen komen a la Seats2meet. Ook de universiteit of een andere onderwijsinstelling zou een vestiging aan de Coolsingel kunnen overwegen, bijvoorbeeld in een van de bestaande kantoorgebouwen. Met meer studenten zal de aantrekkingskracht van de Coolsingel verder toenemen.

2 Activiteiten
Activiteit op straat is van levensbelang voor succesvolle en betekenisvolle openbare ruimtes. Activiteit op straat vervult verschillende functies maar is bovenal het bewijs dat de gebruikers de openbare ruimte omarmen. Om je te verplaatsen, te zitten, te kijken en bekeken te worden, te ontmoeten, te feesten, te rouwen, te protesteren, te performen of een verhaal te vertellen. De openbare ruimte als podium van stedelijk leven. Naast het programma in de bebouwde omgeving is ook de openbare ruimte zelf een bron voor stedelijke activiteit op straat. Het ultieme doel is dat de openbare ruimte zelf mensen naar de Coolsingel trekt. In de toekomst gaan we ons richten op een aantal onderwerpen, naast de programmering van de bebouwde omgeving, om de activiteit in op de Coolsingel te vergroten zowel overdag als „s nachts.

2.1 Publieke plekken
Een belangrijke voorwaarde voor activiteit op straat is het bieden van aantrekkelijke openbare verblijfsplekken. Dat is meer dan plaatsen van banken op trottoirs. Zon, vergroening, kunst en water zijn onder anderen elementen die belangrijk voor verblijf in het omringende stedelijke decor.

2.2 Festivals & evenementen
Rotterdam is en blijft een festivalstad. De Coolsingel is nu al de vanzelfsprekende locatie voor grote evenementen, zoals de Rotterdam Marathon, het Zomercarnaval en de Bavaria City Race. Ze geven het imago van de Coolsingel een extra dimensie. Ze zijn zo belangrijk voor de levendigheid en de variatie in het gebruik dat ze ook op de vernieuwde Coolsingel een plaats moeten krijgen. Meer afwisseling tussen kleinere en grotere evenementen op straat draagt bij aan meer levendigheid door de seizoenen heen. Voor die kleinere evenementen heeft de huidige Coolsingel nog weinig geschikte plekken. De vernieuwing biedt een kans om ook op kleinere schaal voorzieningen – zoals podia – tot stand te brengen. Belangrijk is dat die evenementen een bijdrage leveren die onderscheidend kan zijn voor de Coolsingel. Het biedt de kans steeds weer andere groepen bij de Coolsingel te betrekken.

2.3 Tijdelijkheid & Place making
Zowel de bebouwing als de openbare ruimte zit in een voortdurend transformatieproces. Sommige ruimtes op de Coolsingel kunnen tijdelijk een programma herbergen. Denk daarbij aan een terras of een tijdelijke verblijfsplek of een kunstproject. Het activeren van dit soort plekken kan een spin-off teweeg brengen om een diversiteit van groepen aan de Coolsingel te binden. Denk aan plekken voor het postkantoor, de ABNAMRO of omgevingen als het HBU- gebouw. De tijdelijke invulling van de stadskantoorlocatie is inspirerend. Place Making is een enorm breed begrip. Voor de Coolsingel bieden tijdelijk te gebruiken ruimtes, leegstaande gebouwen, kleine tijdelijke evenementen of kunstmanifestatie kansen om van de Coolsingel een plek te maken. Een rijkdom aan nieuwe en vernieuwende initiatieven biedt een voedingsbodem voor hoogstedelijke programmering van de Coolsingel voor iedereen. Denk aan initiatieven als Roodkapje aan de Meent maar ook (straat) festivals a la Witte de With.

3 Samenwerking
De gebruikers hebben duidelijke wensen. Dat zijn de rotterdammers en de bezoekers. De investeerders en stakeholders bieden mogelijkheden en middelen om te realiseren en te organiseren. Dit is een grote groep bedrijven maar ook culturele instellingen en onderwijsinstellingen. Kortom het is per definitie een samenwerking om tot zinvolle (tijdelijke) investeringen te komen om meer activiteit te genereren. De CoolsingelClub is één van de samenwerkingsverbanden waarin dit vormgegeven kan worden. Kunst op de Coolsingel: Sculpture International Rotterdam Sculpture International Rotterdam (SIR) is de Collectie internationale kunstwerken van de stad en, bestaat inmiddels uit 47 indrukwekkende kunstwerken, met als robuuste basis de Naum Gabo, de Henry Moore en de Zadkine uit de jaren ‟50 van de vorige eeuw, SIR. SIR werkt voor de Coolsingel aan een vaste collectie kunstwerken/sculpturen op de Coolsingel. Dit is een belangrijke drager voor het transformeren van de Coolsingel naar een succesvol stuk stad. De “ Rotterdamse collectie” heeft daarmee een belangrijke culturele en uiteraard visuele lading die de Coolsingel nu al heeft en krijgt in de nabije toekomst. Het is bovenal Rotterdams. Het verder uitbouwen van de Collectie op de Coolsingel wordt gezien als een essentiële culturele opgave. De Collectie groeit en verdiept de blik op en zet aan tot nadenken over de stad voor iedereen op onnavolgbare wijze. Dat is uniek en moet gekoesterd worden. Door middel van het ontwikkelen van kunstwerken voor specifieke plekken en situaties in de openbare ruimte van Rotterdam, nestelt het karakter en de mentaliteit van de stad zich in de kunstwerken, en vice versa. Het is deze precisie in de keuze van kunstenaars, de plek, en de ontwikkeling van kunstwerken die voor een Rotterdamse context worden gemaakt, die de beeldenverzameling haar unieke en kwalitatieve karakter geeft en deze tot een onomstotelijk Rotterdamse Collectie maakt, van internationale allure. Een kenmerkende eigenschap van de Coolsingel is de ruimte en specifiek de kenmerkende ruimtes gekoppeld aan de monumentale bebouwing langs de Coolsingel. De juiste locatie vinden is een zorgvuldig afwegingsproces. Om in termen van Allan Jacobs te spreken: “It has to engage the eye”. Het kunstwerk moet aandacht kunnen opeisen. Het kunstwerk moet als vanzelfsprekend in de ruimte staan en onderdeel zijn van de “Coolsingelbeleving”. Het verleidt om naar toe te lopen en te onderzoeken, maar past tegelijkertijd in de ruimtelijke setting in het voorbijgaan. De collectie vertelt een Rotterdams verhaal en kan betekenis geven aan de plekken op en langs de Coolsingel. Denk aan de betekenis van Cascade voor het Churchillplein of De Kooning voor het Hofplein of Gabo die onlosmakelijk verbonden is met de Bijenkorf. Kunst definieert mede een plek en kan een reden zijn voor bezoek en verblijf. Het toevoegen van kunst kan daarmee mede richtinggevend zijn voor het ontwerpen en inrichten van plekken aan de Coolsingel en de Coolsingel als geheel. Sculpturen/kunstwerken moeten in de breedste zin worden benaderd. Bijvoorbeeld licht, geluid, beweging of een evenement kunnen ook een sculpturale lading hebben. Dat wil zeggen dat ze een tijdelijke of permanente bijdrage leveren aan de “Coolsingelbeleving” die verder gaat dan alleen een driedimensionale vaste vorm.

4 Buitenruimte
De herinrichting moet van de Coolsingel weer een aantrekkelijke openbare ruimte maken, maar dan wel zo dat hij geschikt blijft voor grote stedelijke evenementen zoals de marathon. Kenmerken van de herinrichting zijn: monumentale kwaliteit, goede verblijfsplekken, heldere verbindingen, een goede oriëntatie, eenheid, regelmaat en een groene uitstraling. Een mooi en continu boulevardprofiel maakt de Coolsingel weer een echte boulevard.

4.1 Helder inrichtingsconcept
Het concept stoelt op twee onderdelen. Enerzijds het nieuwe profiel dat (waarover verderop meer) moet zorgen voor een balans tussen de verschillende verkeerssoorten - auto‟s, trams, fietsers en voetgangers – in combinatie met een sterke en monumentale groenstructuur. Anderzijds wordt een serie karakteristieke plekken – zoals bij het Hilton Hotel, het stadhuis, het voormalige postkantoor, de Beurs, de ABN Amro en de HBU – ingericht om er te kunnen verpozen of om er kleinschalige evenementen te houden.

4.2 Een inrichting met allure
Door gebruik van Rotterdamse hoogwaardige duurzame materialen en meubilair plus een ontwerp met liefde voor het detail kan de Coolsingel weer het visitekaartje zijn voor de
stad. Het opruimen van de rommel en vereenvoudigen van het meubilair en materiaalgebruik biedt een te beheren ruimte. Wat minstens zo belangrijk is voor een Coolsingel met allure.

4.3 Een groene Coolsingel
De nieuwe Coolsingel wordt een groene Coolsingel. Letterlijk, door een gelaagde groenstructuur die ook verbindingen hebben met specifieke plekken en gebouwen. Bestaande bomen blijven zo veel mogelijk behouden; zo nodig worden ze verplaatst. Ook de kruispunten ter hoogte van de Meent en de Beurstraverse, het Churchillplein en het Hofplein zijn onderdeel van de groenstructuur. Een goed klimaat op straat is gebaat bij die gelaagde groenstructuur die zorgt voor schaduw, verkoeling en frisse lucht. Dit sluit aan op het “groene” imago van de Coolsingel en de zichtbaarheid van de duurzaamheidambities van Rotterdam op deze centrale plek. Het toevoegen van water in de openbare ruimte kan een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaat op straat en uiteraard de belevingswaarde. Het resultaat is een groenstructuur die oriëntatie en helderheid geeft en een onlosmakelijk drager is van de Coolsingelbeleving.

4.4 Balans in gebruik
Kenmerk van een levendige stadsboulevard is dat hij op uiteenlopende manieren wordt gebruikt. Er zijn verschillende verkeerssoorten (voetgangers, fietsers, trams, auto‟s),
mensen komen er met verschillende oogmerken (winkelen, wandelen, uitgaan - of alleen onderweg van a naar b), terwijl er ook diverse functies samenkomen (kantoren, winkels, horeca, openbaar bestuur, metrostations, evenementen – en straks ook nog woningen). Ook is er een groot verschil tussen de dagelijkse gang van zaken en de manier waarop de Coolsingel wordt gebruikt bij grote evenementen. Tussen al deze onderdelen en aspecten is een goede balans nodig. Die balans kan onder meer worden bereikt door minder snelheidsverschillen tussen de verkeerssoorten, meer en betere oversteekplaatsen, goede voorzieningen om fietsen te parkeren (zowel boven als ondergronds)en betere vanzelfsprekende aansluitingen van de tramhaltes en de metrostations op de openbare ruimte en een goede verhouding tussen goede terrassen, publieke plekken en transitie ruimte.

5 Stedenbouw
Er zijn ook stedenbouwkundige ingrepen nodig om van de Coolsingel weer een mooi begrensde, aantrekkelijke stedelijke ruimte te maken die goed is verbonden met haar
omgeving. Dan wordt de Coolsingel weer echt de ruggengraat in het hart van de stad, in plaats van het „vacuüm‟ dat het nu nog deels is. Noordelijk deel en Hofplein In het noordelijk deel moet de monumentale begrenzing van de Beurs, het postkantoor en het stadhuis aan de oostzijde en het wederopbouwensemble aan de westzijde worden versterkt. In de cultuurhistorische verkenning zijn hiervoor al aanbevelingen gedaan, zoals het opruimen van kiosken. De oorspronkelijke monumentaliteit van de stadsboulevard wordt zo in ere hersteld. Het Hofplein moet vooral beter worden verbonden met de ontwikkelingen in zijn omgeving: het Centraal district en Pompenburg, zodat het meer in de loopstromen komt te liggen. Zuidelijk deel en Churchillplein Voor het zuidelijk deel, met inbegrip van het Churchillplein, ligt er een integrale opgave die zowel stedenbouw, verkeer als de inrichting van de buitenruimte omvat. Om de Coolsingel beter met zijn omgeving te verbinden moet het Churchillplein een echte „plek‟ in de stad worden, met de Schiedamse Vest en de Schiedamsedijk en Leuvehaven als belangrijke aanknopingspunten.

5.1 Plinten, kiosken
Voor het versterken van de Coolsingel als onderdeel van het netwerk van de binnenstad geldt een aantal randvoorwaarden: verbetering van de plinten, het opruimen van de kiosken en betere aansluiting van zijstraten die de Coolsingel in Oost-west richting verbinden met de stad. Vooral de Kruiskade, Binnenwegplein, Stadhuisplein Aert van Nesstraat moet onder handen worden genomen, onder meer door de aansluitende hoeken op transparanter en aantrekkelijker te maken. Bestaande en nieuwe gebouwen zouden hun ingangen bij voorkeur op de Coolsingel moeten hebben en niet in een zijstraat.
Woningbouw
In het kader van de verdichting van de binnenstad met woningen zijn er langs de Coolsingel mogelijkheden voor hoogbouw. Voor de westzijde van de Coolsingel is de ruimte voor hoogbouw aangegeven met bebouwingsenveloppen. Deze zijn afgestemd op een goede relatie met bestaande gebouwen en op de bezonning van belangrijke delen van de openbare ruimte. Ook legt de Hoogbouwvisie regels op voor de kwaliteit van de plinten.

6 Verkeer
De Coolsingel behoudt zijn verkeersfunctie voor alle soorten van vervoer. Voor de tram is de Coolsingel onderdeel van de belangrijke TramPlusverbinding tussen diverse omliggende stadsdelen, gemeenten en de openbaar vervoerknopen Rotterdam Centraal en metrohalte Beurs. Voor auto‟s wordt de Coolsingel aangemerkt als een ontsluitende weg voor bestemmingen in de directe omgeving, zoals parkeergarages. Voor fietsers maakt hij deel uit van een belangrijke stedelijke route; hierbij hoort een comfortabel, herkenbaar en reinigend fietspad. Voetgangers gebruiken de Coolsingel om langs te flaneren als route van noord naar zuid en v.v. maar ook om over te steken om van en naar het Lijnbaankwartier en het Laurenskwartier te gaan. Voetgangers hebben baat bij goede mogelijkheden om over te steken. Het nieuwe profiel moet zorgen voor een betere balans tussen de verkeerssoorten.

6.1 Tram
De trams die op de Coolsingel rijden vervoeren veel mensen naar en door het centrum.
Er zijn veel passagiers met een bestemming binnenstad maar er zijn ook doorgaande reizigers. Veel mensen komen naar de binnenstad met het openbaar vervoer. Dat betekent dat de tram goed moet kunnen doorstromen. De huidige inrichting op TramPlus-niveau is daar al op afgestemd. Met vrijliggende trambanen in het midden van de Coolsingel kunnen trams tamelijk ongehinderd en met een behoorlijke snelheid van halte naar halte rijden. Er zijn weinig conflicten met het overige verkeer. Ook bij langsrijdende trams blijft er voor overstekende voetgangers genoeg ruimte om te wachten. Wel moeten passagiers altijd een rijbaan oversteken om bij de halte te komen. Op momenten dat er geen tram rijdt blijft de meest centrale ruimte van de Coolsingel onbenut. Bezien moet worden wat de mogelijkheden zijn om de trambaan te vergroenen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de wensen van de hulpdiensten om deze overrijdbaar te houden. Om de openbaar vervoersknoop rond het metrostation Beurs te versterken zijn betere tramhaltes wenselijk die een zichtbaarder relatie hebben met het metrostation. De huidige smalle tramhaltes zorgen voor capaciteitsproblemen. Met het verschuiven van de halte richting het Churchillplein kan de directe overstaprelatie tussen tram en metro worden verbeterd, daarnaast is inpassing van de gewenste bredere haltes op deze locatie goed vorm te geven. Inpassing van bredere haltes is mogelijk door deze te verschuiven in de richting van het Churchillplein, waardoor de overstap op de OV-knoop Beurs kan worden verbeterd. De tramhalte Stadhuis kan gehandhaafd blijven. Bezien moet worden in hoeverre het mogelijk is de hoeveelheid sporen bij zowel Hofplein als Churchillplein terug te brengen.

6.2 Autoverkeer
Het Verkeersplan Binnenstad beoogt onder meer het niet verder laten toenemen van het autoverkeer. Daarnaast moet het doorgaande verkeer zo veel mogelijk uit het hart van de binnenstad (en dus ook van de Coolsingel) worden geweerd. Dat kan overigens pas als er voor automobilisten aanvaardbare alternatieven zijn (zoals die zijn beschreven in het Verkeersplan Binnenstad). De eerste stappen om de Coolsingel voor doorgaand verkeer minder aantrekkelijk te maken, zijn het opheffen van rijstroken voor afslaand verkeer op kruispunten en meer en betere voetgangersoversteekplaatsen. Bij de herprofilering wordt er vooralsnog van uitgegaan dat er twee rijstroken in elke richting gehandhaafd blijven. Op langere termijn zou dat kunnen worden teruggebracht tot bijvoorbeeld één rijstrook per richting voor het autoverkeer en een doelgroepenstrook voor bijvoorbeeld bevoorradingsverkeer of elektrisch vervoer. In alle gevallen blijft het wenselijk om de rijrichtingen fysiek van elkaar te scheiden met een middenberm. Dit maakt het oversteken makkelijker en het verhoogt de verkeersveiligheid, een en ander conform het huidige dwarsprofiel. Bij het inpassen van de rijbanen moet ten slotte rekening worden gehouden met de bushalte ter hoogte van de Beurstraverse.

6.3 Fietsverkeer
De fietsroute over de Coolsingel maakt deel uit van een belangrijke stedelijke route;
hierbij hoort een comfortabel, herkenbaar en vrijliggend fietspad. Een in tweerichtingen
bereden fietspad aan weerszijden van de Coolsingel, waarbij een verbreding van het pad
noodzakelijk is, is binnen het huidige profiel in verband met de positie van de bomen en
paviljoens niet mogelijk. Daarnaast is een tweerichting fietspad op de kruisingen moeilijk
verkeersveilig op te lossen. Niet alleen inpassing van de fietsverbinding is van belang,
ook stallingmogelijkheden (nietjes) voor de fiets zijn een noodzaak.

6.4 Voetgangers
Voor voetgangers is het wenselijk de oversteekbaarheid te verbeteren, door ter hoogte
van het Stadhuis oversteekplaatsen te verplaatsen in combinatie met aanleg van een attractieve, directe looproute vanaf het Stadhuisplein. Daarnaast moeten binnen het voetgangersnetwerk de oversteken op logische en verkeersveilige plaatsen de trambaan kruisen.

7 Actieprogramma 2011- 2015

7.1 Korte termijn
Een actieprogramma moet ertoe bijdragen dat al op de korte termijn een bijdrage wordt geleverd aan de revitalisering van de Coolsingel. De ateliers over de Coolsingel die in het
najaar van 2010 hebben plaatsgevonden en de gesprekken met stakeholders, gebruikers
en bezoekers hebben hiervoor al waardevolle suggesties opgeleverd. In het eerste kwartaal van 2011 wordt een groslijst met actiepunten opgesteld waaruit een keuze kan worden gemaakt. De actiepunten hebben tot doel de Coolsingel te activeren met kunst, straatactiviteiten en een beter gebruik van de plinten. Ook zou een bomenbank kunnen
worden omgebouwd tot een „loungebank‟. Daarnaast wordt achterstallig onderhoud aangepakt en worden de regels voor terrassen consequent gehandhaafd. De financiële
dekking van dit alles moet nog worden gevonden en zal mede afhankelijk zijn van samenwerking met anderen. Overigens is de mate waarin de groslijst kan worden uitgevoerd niet alleen een kwestie van de beschikbare middelen, maar ook van de voortgang van bestaande initiatieven en de bereidheid tot samenwerking onder de stakeholders.

7.2 Place making
Er is ruimte om bijzondere plekken te maken waardoor het verblijf op de Coolsingel aan
kwaliteit wint. Daarmee wordt meteen een duidelijk signaal gegeven van de ambities die de stad met de Coolsingel heeft en wordt het transformatieproces op gang gebracht. Vooral in aansluiting op lopende bouwprojecten, op plaatsen waar nu nog vaak weinig gebeurt, kunnen robuuste en duurzame plekken worden ontworpen. Dergelijke aantrekkelijke verblijfsplekken kunnen worden ingericht rond het Forumgebouw, het voormalige postkantoor en het Hilton Hotel. Dit vereist een samenwerkingsproces die met behulp van stakeholders nieuwe sferen kan neerzetten en nieuwe doelgroepen kan trekken. Voor het voormalige postkantoor wordt gedacht aan een chic voorplein in aansluiting op de nieuwe invulling van het gebouw. Het terras van McDonald‟s zou dan wel moeten verdwijnen. Ook het voorplein van het stadhuis krijgt een chique groene setting. De Stadhuisstraat verandert in een prettige aansluiting op de Coolsingel. Aan de overkant wordt van het Stadhuisplein een stadsplein gemaakt met terrassen en een afwisselende invulling van de plint. Voor het gebouw van de ABN Amro is een aangename verblijfsplek mogelijk als de kiosken zich ook aan de zijde van het gebouw openen. Zo ontstaat ook een mooie entree voor het nieuwe Forum- gebouw, met terrassen en openbare verblijfsplekken in een groene setting. In het verlengde de vier kiosken is ruimte voor een podium voor kleine evenementen. Bij het Hilton Hotel kan aan het Hofplein een groene ruimte worden gecreëerd, met een comfortabele voorrijdruimte voor het hotel. Met de ontwikkelingen rond het Spinozagebouw kan het brede trottoir bij het metrostation Stadhuis opnieuw worden ingericht. Met een aantrekkelijke toegang tot de metro, voorzieningen om fietsen te parkeren en een groene verblijfsruimte. Met groene middelen kan bij het HBU- gebouw een heldere rooilijn worden gemaakt die aansluit op de mooie tuin van het Schielandhuis. Daarmee wordt de omgeving van het HBU- gebouw een stuk aantrekkelijker, terwijl ook de lobby van het Robeco- gebouw dan beter in de plint kan worden geïntegreerd.

7.3 Oversteken
Om de Coolsingel goed aan zijn omgeving vast te hechten moet het oversteken makkelijker worden gemaakt. Op twee plaatsen, bij het stadhuis en bij de Beurstraverse, zijn verbeteringen het meest urgent. Het stadhuis ligt weliswaar aan de Coolsingel, maar is nu geen knooppunt in de loopstromen. Er is wel een „zichtrelatie‟, maar nauwelijks een „gebruiksrelatie‟. Met een goede oversteekplaats pal voor het stadhuis ontstaat een directe verbinding met de Coolsingel en het Stadhuisplein aan de overkant. De Beurstraverse biedt een goede mogelijkheid om onder de Coolsingel door naar de andere kant te komen. Maar ook op straatniveau wil het publiek nog steeds probleemloos kunnen oversteken. Nu heeft de Coolsingel hier nog het karakter van een door het verkeer gedomineerd plein, met geparkeerde fietsen die in de weg staan. Betere oversteekplaatsen zorgen voor een betere balans en meer levendigheid op straat.

BRON
Dat klinkt toch allemaal heel erg aardig.
__________________
.
"Atheism is more than just the knowledge that Gods do not exist, and that religion is either a mistake or a fraud. Atheism is an attitude, a frame of mind that looks at the world objectively, fearlessly, always trying to understand all things as a part of nature" - Carl Sagan
EPA001 no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old September 13th, 2011, 03:18 PM   #22
Art Deco Style
Registered User
 
Art Deco Style's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 7,302
Likes (Received): 397

Erg goede visie! Heel positief, zo zou ik de Coolsingel ook graag zien. Ik mis alleen nog het onderhoud van de buitenruimte!
__________________
''The problem is not the problem, the problem is your attitude about the problem''
Me on Flickr: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/
Art Deco Style no está en línea   Reply With Quote
Old September 13th, 2011, 03:21 PM   #23
Kruimel
Registered User
 
Kruimel's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Location: Rotterdam
Posts: 2,440
Likes (Received): 902

Quote:
Het opruimen van de rommel en vereenvoudigen van het meubilair en materiaalgebruik biedt een te beheren ruimte. Wat minstens zo belangrijk is voor een Coolsingel met allure.
Ik niet.
__________________
Volg RTM XL op Facebook, Instagram en Twitter of bezoek onze Website en blijf op de hoogte van het laatste XL nieuws!
Kruimel está en línea ahora   Reply With Quote
Old September 13th, 2011, 03:25 PM   #24
Art Deco Style
Registered User
 
Art Deco Style's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 7,302
Likes (Received): 397

Oke, daar heb ik dan overheen gelezen. Bedankt
__________________
''The problem is not the problem, the problem is your attitude about the problem''
Me on Flickr: http://www.flickr.com/photos/5906329[email protected]/
Art Deco Style no está en línea   Reply With Quote
Old September 13th, 2011, 03:36 PM   #25
Bouwmaardoor
Registered User
 
Bouwmaardoor's Avatar
 
Join Date: Jan 2011
Location: Rotterdam
Posts: 9,661
Likes (Received): 3565

Klinkt wel aardig. Jammer dat ze alleen niet meteen Hofplein meepakken zodat die meer een onderdeel wordt van de Coolsingel.
Bouwmaardoor no está en línea   Reply With Quote
Old September 13th, 2011, 03:39 PM   #26
Kruimel
Registered User
 
Kruimel's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Location: Rotterdam
Posts: 2,440
Likes (Received): 902

Quote:
Het Hofplein moet vooral beter worden verbonden met de ontwikkelingen in zijn omgeving: het Centraal district en Pompenburg, zodat het meer in de loopstromen komt te liggen.
Doen ze wel.
__________________
Volg RTM XL op Facebook, Instagram en Twitter of bezoek onze Website en blijf op de hoogte van het laatste XL nieuws!
Kruimel está en línea ahora   Reply With Quote
Old September 13th, 2011, 04:08 PM   #27
Bouwmaardoor
Registered User
 
Bouwmaardoor's Avatar
 
Join Date: Jan 2011
Location: Rotterdam
Posts: 9,661
Likes (Received): 3565

Oké daar had ik overheen gelezen. Scherp gelezen hoor Kruimel

Ik krijg alleen geen hoogte van hoe ze dat willen gaan doen. Lijkt me toch lastig zolang die snelweg er omheen er blijft.
Bouwmaardoor no está en línea   Reply With Quote
Old September 13th, 2011, 06:09 PM   #28
Art Deco Style
Registered User
 
Art Deco Style's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 7,302
Likes (Received): 397

Dat is een aparte ontwikkeling die buiten die van de restyling van de Coolsingel staat. Ik hoop inderdaad wel dat ze goed op elkaar aansluiten, qua stijl, materialisatie en sfeer.
__________________
''The problem is not the problem, the problem is your attitude about the problem''
Me on Flickr: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/
Art Deco Style no está en línea   Reply With Quote
Old September 14th, 2011, 01:31 PM   #29
hoogbouwe
Registered User
 
hoogbouwe's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: Rotterdam
Posts: 6,574
Likes (Received): 1128

Quote:
Originally Posted by Kruimel View Post
OV terminal is misschien een groot woord. Het enige wat bekent is dat in de randvoorwaarden van het ontwerp van de buitenruimte staat dat de tramhaltes verhuizen richting Churchillplein.
Oke
__________________
-
hoogbouwe no está en línea   Reply With Quote
Old September 14th, 2011, 01:51 PM   #30
Roffert
Registered User
 
Join Date: Aug 2010
Location: ROTTERDAM
Posts: 335
Likes (Received): 15

Spijker op zijn kop. En nu graag mouwen opstropen en starten aub ben klaar met wachten daar heeft Rotterdam geen tijd voor.
Roffert no está en línea   Reply With Quote
Old September 15th, 2011, 03:23 PM   #31
Nexxd
Rotterdammer!
 
Nexxd's Avatar
 
Join Date: Dec 2003
Location: Rotterdam
Posts: 13,955

Toch knap dat je op de Coolsingel concludeert dat de tramhaltes te krap zijn en even verderop voor het Centraal Station gewoon lekker net zulke smalle tramhaltes aanlegt
Nexxd no está en línea   Reply With Quote
Old September 16th, 2011, 01:26 PM   #32
Skyscrapercitizen
TIMBY
 
Skyscrapercitizen's Avatar
 
Join Date: Sep 2002
Location: Rotterdam
Posts: 33,186
Likes (Received): 5558

Tramhaltes zijn helemaal niet te krap. In Hong Kong zijn ze nog krapper en worden ze intensiever gebruikt.
__________________
Tower In My BackYard!
Skyscrapercitizen no está en línea   Reply With Quote
Old September 16th, 2011, 01:32 PM   #33
Sol
Registered User
 
Join Date: Sep 2002
Posts: 12,778
Likes (Received): 2844


1. Ik hoor vaak mensen klagen dat ze de tramhaltes te krap vinden.
2. OV wint aan aantrekkelijkheid als het gebruiksgemak groter is.

--> het is gewenst dat de tramhaltes breder worden
__________________
Should I be turned into a vegetable or a happy imbecile?
Sol no está en línea   Reply With Quote
Old September 16th, 2011, 01:43 PM   #34
Kruimel
Registered User
 
Kruimel's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Location: Rotterdam
Posts: 2,440
Likes (Received): 902

2.4 Coolsingel 10 15:50
omschrijving: kozijnvervanging, gevelaanpassing
ontwerp: Wolbrand van der Vis, Nico van der Veen, PBV Architecten
dossier: OMV.11.05.00053
Wolbrand van der Vis begint zijn uiteenzetting met de opmerking dat het Hiltonhotel aan het
Weena als een van de weinigen in eigendom is van het Hiltonconcern zelf. Nu, na ruim vijftig
jaar zal het geheel ‘refurbished’ worden. Daarbij is het bijzonder dat de hoofdentree ook weer
terug gaat naar de Weenazijde. Wat nu voorligt is het voorstel om de kozijnen integraal te
vervangen, en aan de Kruiskadezijde op de begane grond een deel van de pui te vervangen om
het restaurant wat aan die zijde wordt ondergebracht beter onder de aandacht te kunnen
brengen.
Tenslotte, en weliswaar nog niet ingediend, is er een studie verricht naar een nieuwe luifel voor
de nieuwe hoofdingang aan het Weena.
Bij het vervangen naar de kozijnen is gezocht naar kozijnprofielen die zo goed mogelijk de
oorspronkelijke kozijnprofielen benaderen, maar wel geïsoleerd zijn. De oorspronkelijke
puiverhoudingen zullen dan ook weer worden teruggebracht aan de Kruiskadezijde.
Voor wat betreft de puiwijziging op de bel-etage aan de Kruiskade is het idee dat het restaurant
dat daar zal worden gevestigd zich moet kunnen onderscheiden van de naastliggende
bedrijfsruimte. Het voorstel is om een nieuw kader van gezet metaal aan te brengen binnen het
bestaande kader, en binnen dit kader een ongeleed glasoppervlak aan te brengen.
reactie van de commissie
De commissie is gelukkig met de intentie van de architecten en opdrachtgever om dit Hiltonhotel
geheel te renoveren waarbij de architect blijkt geeft van de kennis van de schoonheid en
bijzondere kwaliteit van dit werk van architect Maaskant. Het Hiltonhotel aan het Weena was
niet alleen een zeer geliefd werk van Maaskant zelf, het gaf ook, voor het eerst na de Tweede
Wereldoorlog, uitdrukking aan de wederopstanding van het ‘luxueuze’ Rotterdam.
Hoewel de intentie van de architect niet ter discussie staat, overtuigen de beide voorstellen nog
niet:
Door de wijze waarop het restaurant wordt gemarkeerd wordt de bijzondere complexiteit van
verschuivende volumes die hier aanwezig is verstoord omdat de verhouding van de ten opzichte
van elkaar verschuivende volumes van erker en onderbouw wijzigen. Door bovendien het ritme
van de puiverdeling van de bel-etage te onderbreken ontstaat er ook geen nieuwe ordening
meent de commissie, en verdwijnt de gelijkwaardigheid tussen de verschillende ruimtes achter
de pui. De commissie heeft begrip voor de wens om het nieuwe restaurant een meer specifieke
uitdrukking te geven aan de Kruiskadezijde maar het voorstel zou zich beter rekenschap moeten
geven van de karakteristieken en logica van de gevelopbouw van het Hilton aan deze zijde. Bij
het vervangen van de kozijnen van de hotelkamers wordt er gepleit voor toepassing van rankere
raamkozijnen en behoud van de subtiele diepteverschillen tussen ramen en dichte delen.
Zoals toegezegd is er in de nabespreking gekeken naar de eerste schetsen voor een nieuw luifel
aan de Weenazijde. De commissie is nog niet overtuigd van schetsen. Als uitgangspunt zou een
eenvoudige vormgeving moeten worden nagestreefd die is afgestemd op de materialen en
detailmogelijkheden van de periode waarin het Hilton is gebouwd. Omdat het niet mogelijk op
overtuigende wijze het handschrift van Maaskant te hanteren, wordt geadviseerd een
eenvoudiger vormgeving na te streven. De commissie verwijst daarbij voor de benadering naar
de nieuwe luifel bij De Doelen aan het Schouwburgplein.

2.5 Coolsingel 191-231 16:10
omschrijving: wijzigen van de gevels en het interieur
ontwerp: Kerste- Meijer Architecten
dossier: OMV.11.05.00386
Aanwezig zijn de heer Kerste en Han Harleman, projectarchitect.
Harleman beschrijft nog eens het concept dat zij hebben uitgewerkt om de opgave van het open
maken van de gevel aan de Coolsingelzijde te combineren met de onregelmatigheid van
servicedeuren en functies die juist verborgen moeten blijven. De oplossing die zij hebben
gevonden is het combineren van kolommen van gelijke breedte bekleed met natuursteen, en
een wisselende tussenafstand die ofwel gevuld zullen zijn met glas (transparant) of RVS
(geparelstraald). De RVS panelen staan ter beschikking als reclamevlakken. De bestaande plint
is weggelaten om de onregelmatigheden op te kunnen vangen.
reactie van de commissie
In vervolg op de behandeling van 17 augustus heeft de commissie nu beter inzicht gekregen in
de uiteindelijke verschijningsvorm. Door de dichte delen te vullen met rvs en die als
reclamevlakken te bestempelen zal een erg druk beeld ontstaan. Bovendien zou de hoeveelheid
reclame ook niet voldoen aan de criteria voor reclamevoering uit de Koepelnota Welstand. De
commissie vraagt daarom de aanvraag op drie onderdelen te wijzigen:
- de hoeveelheid dichte delen te minimaliseren. Alleen die delen waarachter zich
servicefuncties bevinden uit te vullen met rvs, glas of natuursteen
- die delen waarachter zich een verblijfsruimte bevindt, van transparant glas te maken. In het
bijzonder voor de hoeken van het gebouw is dat van groot belang.
- posities voor reclame met bij behorende reclamevorm aan te geven afgestemd op de
mogelijkheden van de reclamebeleidsregels.
De commissie geeft ter overweging aan om een natuursteensoort te gebruiken met een
grotere dichtheid (hardheid) die minder gevoelig is voor graffiti en daarmee voortijdige
veroudering. In de aangepaste aanvraag verwacht de commissie dat de natuursteen
elementen op maat zijn uitgezet, overeenkomstig de uiteenzetting van de architect.
De commissie is verheugd met het contact dat is gelegd tussen architect en de ontwerper
van de dienst stadsontwikkeling van omliggende buitenruimte en trappen. Zij ziet graag in
een volgend ontwerp terug hoe beide ontwerpen verder op elkaar worden afgestemd.

bron
__________________
Volg RTM XL op Facebook, Instagram en Twitter of bezoek onze Website en blijf op de hoogte van het laatste XL nieuws!
Kruimel está en línea ahora   Reply With Quote
Old September 17th, 2011, 01:17 PM   #35
Eric Offereins
The only way is up
 
Eric Offereins's Avatar
 
Join Date: Jan 2004
Location: Rotterdam
Posts: 69,203
Likes (Received): 29307

Ik hoop dat ze de kant van de Kruiskade ook goed aanpakken. Dat mag met het verdwijnen van de ingang aan die zijde niet een ordinaire achterkant worden.
Eric Offereins no está en línea   Reply With Quote
Old September 17th, 2011, 02:04 PM   #36
s.toma
Registered User
 
Join Date: Jun 2011
Posts: 26
Likes (Received): 0

Weet iemand wat 'ze' momenteel qua renovatie/verbouwing aan het doen zijn op de hoek Aert van Nesstraat/Coolsingel? Ik zag dat de ABN-Amro hier ook aan meewerkt.....
s.toma no está en línea   Reply With Quote
Old September 17th, 2011, 02:11 PM   #37
Kruimel
Registered User
 
Kruimel's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Location: Rotterdam
Posts: 2,440
Likes (Received): 902

Dat is de entree van ABN-Amro MeesPierson, die zal wel aan een renovatie/verbouwing toe zijn.
__________________
Volg RTM XL op Facebook, Instagram en Twitter of bezoek onze Website en blijf op de hoogte van het laatste XL nieuws!
Kruimel está en línea ahora   Reply With Quote
Old September 19th, 2011, 08:24 PM   #38
Eric Offereins
The only way is up
 
Eric Offereins's Avatar
 
Join Date: Jan 2004
Location: Rotterdam
Posts: 69,203
Likes (Received): 29307

Interessant artikel in het AD vandaag:Uploaded with ImageShack.us
Eric Offereins no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2011, 03:22 PM   #39
Rotterdam Fascinates
Registered User
 
Rotterdam Fascinates's Avatar
 
Join Date: Feb 2011
Location: RTM
Posts: 1,119
Likes (Received): 23

http://www.rotterdam.nl/meer_straatv..._op_coolsingel

Quote:
meer straatverlichting op coolsingel
19 september 2011 | gemeentewerken | nieuwsbericht

Op de Coolsingel komt meer straatverlichting om de veiligheid van weggebruikers te verbeteren.

De extra verlichting zorgt voor minder verschil tussen het lichtniveau op de rijweg en dat op het fiets- en voetpad. Op woensdag 21 september begint Gemeentewerken met het plaatsen van extra lantaarnpalen en extra armaturen aan de bestaande masten. De maatregel is het resultaat van een onderzoek.

De afgelopen periode is op basis van lichtmetingen en een avondinspectie bekeken waar (tijdelijke) extra verlichting nodig en/of wenselijk is. Het uitvoeren van de werkzaamheden gebeurt in de avond en nacht en is eind september afgerond.
Rotterdam Fascinates no está en línea   Reply With Quote
Old September 21st, 2011, 12:53 AM   #40
Skyscrapercitizen
TIMBY
 
Skyscrapercitizen's Avatar
 
Join Date: Sep 2002
Location: Rotterdam
Posts: 33,186
Likes (Received): 5558

Quote:
Originally Posted by Sol View Post

1. Ik hoor vaak mensen klagen dat ze de tramhaltes te krap vinden.
2. OV wint aan aantrekkelijkheid als het gebruiksgemak groter is.

--> het is gewenst dat de tramhaltes breder worden
Daar heb je een punt, maar de tramhaltes staan vol dwarsobstakels (reclame aan de overkappingen, palen etc.) Haal die weg en de gebruikers hebben al meer comfort. Mocht het dan nog zo zijn dat mensen bredere haltes willen dan ben ik daar niet tegen, maar het moet wel echt nut hebben.
__________________
Tower In My BackYard!
Skyscrapercitizen no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
coolsingel, snel-weg, west8

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 09:11 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium