daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Regional Thailand

Regional Thailand Anything about Southern, Northern, Eastern and North eastern of ThailandGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old March 23rd, 2015, 06:27 AM   #5001
gamelopburi
Registered User
 
gamelopburi's Avatar
 
Join Date: Sep 2014
Posts: 140
Likes (Received): 99

โครงการก่อสร้างอาคารบรรยายรวมและหอประชุม ม.ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
(ร่าง TOR เตรียมดำเนินการก่อสร้าง)

ขอบเขตงาน
โครงการสร้าง อาคารบรรยายรวมและหอประชุม มี 5 ชั้น เพิ่มชั้นใต้ดินของอาคาร
โครงการงาน ติดตั้งลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน ทั้งหมดงาน ปรับปรุงอาคารลวะศรี ทั้งหมดงาน ทดสอบระบบต่างๆ ทั้งหมด งานติดตั้งครุภัณฑ์ชั้นที่ 3

วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1.เพื่อก่อสร้างอาคารบรรยายรวมและหอประชุม สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
2.เพื่อก่อสร้างอาคารไว้รองรับการประชุมสัมมนา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานที่

ระยะเวลาดำเนินการ
-ไม่เกิน 1,110 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ จำเป็นต้องพัฒนาการด้านพื้นที่อาคารสำหรับการเรียนการสอน เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากร แต่เนื่องจากพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีปัจจุบัน มีพื้นที่ประมาณ 31 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา มีความคับแคบในการรองรับนักศึกษาปัจจุบันซึ่งมีจำนวนมากกว่า 10,000 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 600 คน ซึ่งยังไม่รวมการเพิ่มจำนวนนักศึกษาและบุคลากรอีกในอนาคต จากสภาพปัจจุบันพบว่าเกิดความแออัดและมีปัญหาในด้านการจราจร และเป็นปัญหาอย่างมากในการใช้พื้นที่ที่จะส่งเสริมให้สภาพแวดล้อม และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นระดับสากลได้ รวมทั้งสภาพอาคารเดิมบางส่วนซึ่งสร้างมานานหลายสิบปี อยู่ในลักษณะชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถที่จะปรับหรือใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดจุดประสงค์เบื้องต้นในการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความแออัดนักศึกษาปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ในการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมให้กับมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ในขณะเดียวกันก็พัฒนาให้ทันต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์ในระดับภาคกลางตอนบน ความพร้อมที่จะมีบทบาทในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับภาคกลางและระดับจังหวัด การพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมองค์กรที่มั่นคง

http://process.gprocurement.go.th/eg...d=58025048066#LOPBURI-NAKHONSAWAN DOUBLE TRACK RAILWAY.
"ROBINSON LOPBURI COMING SOON 2015-2016"


_______________________________
ลพบุรี
เมืองเศรษฐกิจ แดนดินถิ่นวานร นครแห่งทหาร เทศกาลงามตระการ สุดล้ำค่าราชธานี
gamelopburi no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
 
Old March 24th, 2015, 12:42 PM   #5002
gamelopburi
Registered User
 
gamelopburi's Avatar
 
Join Date: Sep 2014
Posts: 140
Likes (Received): 99

xxx
gamelopburi no está en línea   Reply With Quote
Old March 24th, 2015, 12:43 PM   #5003
gamelopburi
Registered User
 
gamelopburi's Avatar
 
Join Date: Sep 2014
Posts: 140
Likes (Received): 99

รายการ เศรษฐกิจนอกกรุง 23/3/58 : "ลพบุรี" จังหวัดต้นแบบพลังงานทดแทน


สำหรับวันนี้ไปกันที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดต้นแบบพลับงานทดแทน พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ ไปติดตามการลงทุนที่ดูเหมือนมหาศาลแต่สามา*รถผลิตพลังงานครอบคลุมผู้คนในชุมชนได้เป็นจำนวนมาก จากนั้นไปชมกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแ*สงอาทิตย์

>>>> https://www.youtube.com/watch?v=u3bbtylqFjEลพบุรี ผุดโรงงานผลิตเอทานอลด้วยมันสำปะหลัง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน และกำลังจะเพิ่มการผลิต 500,000 ต่อวัน
และ ลพบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ ที่มีความเข้มของแสงสูงสุดในประเทศ จึงเหมาะแก่การเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตพลังงาน..

ภาพ : springnewsLOPBURI-NAKHONSAWAN DOUBLE TRACK RAILWAY.
"ROBINSON LOPBURI COMING SOON 2015-2016"


_______________________________
ลพบุรี
เมืองเศรษฐกิจ แดนดินถิ่นวานร นครแห่งทหาร เทศกาลงามตระการ สุดล้ำค่าราชธานี

gamelopburi no está en línea   Reply With Quote
Old March 25th, 2015, 06:28 AM   #5004
gamelopburi
Registered User
 
gamelopburi's Avatar
 
Join Date: Sep 2014
Posts: 140
Likes (Received): 99

วงเวียนศรีสุริโยทัย (Si Suriyothai) หรือ วงเวียนสระแก้ว ในปัจจุบัน
เปรียบเสมือน "จัตุรัส" กลางเมืองลพบุรี ที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งในปัจจุบันนี้ ผู้คนเริ่มใช้สถานที่แห่งนี้น้อยลงแล้วเนื่องจากมีรถวิ่งรถสัญจรผ่านไปมาจำนวนมาก แต่ก็ยังมีการใช้บริเวณวงเวียนนี้ จัดงานสำคัญๆของเมืองลพบุรีอย่างต่อเนื่อง....


วงเวียนศรีสุริโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว ตั้งอยู่บนถนนนารายณ์มหาราช ถูกก่อสร้างในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เริ่มจากการขุดสระในปี พ.ศ. 2481-2482 เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในย่านเมืองใหม่ลพบุรี โดยก่อสร้างเป็นประติมากรรมคล้ายทหารปืนใหญ่ในท่าเตรียมพร้อมบนแท่นสูงกลางสระ

ในเวลาต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของประติมากรรมเดิม ด้วยการสร้างประติมากรรมลักษณะคล้ายเทียนตั้งอยู่กลางพาน มีสะพานเชื่อมจากขอบสระทั้งสี่ทิศ ขอบพานมีตรากระทรวงต่าง ๆ ในขณะนั้น เช่น กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการคลัง เป็นต้น ในสระมีพญานาคให้น้ำสี่ตัว มีรูปปั้นคชสีห์หมอบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารอยู่เชิงสะพานทั้งสี่ทิศรวมแปดตัว รูปปั้นคชสีห์มีเจตนาปั้นให้มีกล้ามเนื้อเพื่อให้เกิดความรู้สึกแข็งแรงดุดัน ส่วนขอบสระสร้างเป็นที่นั่งพักผ่อนโดยรอบ

ข้อมูล : wikipedia.

.

.


ภาพ : จำ ไม่ได้(เรารักลพบุรี),manote jaiyarm


LOPBURI-NAKHONSAWAN DOUBLE TRACK RAILWAY.
"ROBINSON LOPBURI COMING SOON 2015-2016"


_______________________________
ลพบุรี
เมืองเศรษฐกิจ แดนดินถิ่นวานร นครแห่งทหาร เทศกาลงามตระการ สุดล้ำค่าราชธานี
gamelopburi no está en línea   Reply With Quote
Old March 27th, 2015, 03:44 PM   #5005
kimberley_lopburi
Registered User
 
Join Date: Mar 2015
Posts: 1
Likes (Received): 2

เก็บข่าวมาฝากครับ

- ร้านสะดวกซื้อ เอกภาพ กลับมาที่สาขา สถานีรถไฟลพบุรี

งงอะดิ ซึ่งในอดีต เอกภาพ สาขาสถานีรถไฟลพบุรี จะอยู่มุมหัวถนนหน้าวัง เซเว่น สาขาสถานีรถไฟลพบุรี อยู่ข้างๆ ตอนนี้กลับมาสลับที่กัน... เอกภาพ สาขา สถานีรถไฟลพบุรี จะกลับมาในรูปโฉมใหม่...
__________________

benjamin.rak, gamelopburi liked this post
kimberley_lopburi no está en línea   Reply With Quote
Old Yesterday, 01:32 PM   #5006
gamelopburi
Registered User
 
gamelopburi's Avatar
 
Join Date: Sep 2014
Posts: 140
Likes (Received): 99

ผิดพลาดครับ... ขอข้ามไปด้านล่าง
gamelopburi no está en línea   Reply With Quote
Old Yesterday, 01:33 PM   #5007
gamelopburi
Registered User
 
gamelopburi's Avatar
 
Join Date: Sep 2014
Posts: 140
Likes (Received): 99

อัพเดต เมืองลพบุรี เล็กๆ น้อย ๆ

โชว์รูม มิตซู ลพบุรี Renovate ใหม่ ดูแนวไปอีกแบบครับ


คืบหน้าก่อสร้างอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สร้างเรื่อยๆ ครับ

.อัพเดตพื้นที่ ที่เตรียมจะก่อสร้าง โครงการโรบินสัน สาขาลพบุรี

.

.

.


จากพื้นที่ในภาพคือบริเวณ เต๊นท์รถ ด้าน ถ.พหลโยธิน ฝั่งตรงข้ามโรงงานมินิแบ (ซึ่งถ้ามองจากแปลนบริเวณตรงนี้ คือ ทางเข้าออกของห้างด้านฝั่งถนนพหลโยธิน) ซึ่งในภาพตอนนี้มีคนงานกำลังทยอยรื้อเต็นท์บางส่วนแล้ว รถที่จำหน่ายของทางร้านก็นำออกไปบางส่วนแล้ว ตอนนี้ดูแล้ว สร้างเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก ไม่เร่งรีบครับ... โรบินสัน ลพบุรี น่าจะเปิดบริการได้ในราวๆปี 2559LOPBURI-NAKHONSAWAN DOUBLE TRACK RAILWAY.
"ROBINSON LOPBURI COMING SOON 2015-2016"


_______________________________
ลพบุรี
เมืองเศรษฐกิจ แดนดินถิ่นวานร นครแห่งทหาร เทศกาลงามตระการ สุดล้ำค่าราชธานี
gamelopburi no está en línea   Reply With Quote
Old Yesterday, 02:14 PM   #5008
toonnaruk
toon
 
Join Date: May 2011
Location: Bangkok
Posts: 1,899
Likes (Received): 262

โรบินสัน เปิดเป็นสาขาแรกของปีหน้าค่ะ


ส่วนบิ๊กซี ขณะนี้ยังไม่ทราบความชัดเจน อาทิดที่แล้วมีเจ้าหน้าที่มาเยอะมาก แรกๆบอกว่าจะปิดปรับปรุงดุแล้วคงทำทีละโซนอ่ะค่ะ อันนี้ที่พนักงานเล่านะคะ
toonnaruk no está en línea   Reply With Quote
Old Yesterday, 03:06 PM   #5009
terdch
Registered User
 
Join Date: Nov 2014
Posts: 11
Likes (Received): 0

12
terdch no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 01:50 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2015, vBulletin Solutions, Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2015 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2015 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu