daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone » Petycje i akcjeGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old July 22nd, 2016, 10:43 AM   #2941
leniwiec3082
Registered User
 
leniwiec3082's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Location: Warszawa
Posts: 1,351
Likes (Received): 863

Quote:
Originally Posted by kloczeslaw View Post
Zdanie dalej po tym cytacie jest taki zapis "Planowana prędkość projektowa to 110 km/h." a dróg GP raczej takich się nie buduje, więc założyłbym że jest to zwykła pomyłka.
Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie by obniżyć kategorię drogi z S na GP. Prędkość projektowa jest bardzo luźno związana z prędkością dopuszczalną.
Każda eSka może być GP ale nie każda GP może być eSką.
Droga S to droga o ograniczonej dostępności z przewagą skrzyżowań wielopoziomowych (bezkolizyjnych) - mogą sporadycznie występować skrzyżownia w poziomie. Natomiast w GP jest jakby na odwrót.

I jeszcze z Wikipedii:
Quote:
W Polsce przyjmuje się następujące prędkości projektowe jako standardowe:
120 lub 100 przy projektowaniu autostrad (ew. 80 w terenie silnie zurbanizowanym)
120, 100 lub 80 przy projektowaniu dróg ekspresowych (również 70 lub 60 w terenie zabudowanym)
100, 80, 70 lub 60 km/h przy projektowaniu drogi głównej ruchu przyspieszonego.....
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%...%87_projektowa
leniwiec3082 no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old July 22nd, 2016, 11:42 AM   #2942
dominobb
Registered User
 
Join Date: Jul 2006
Location: Bielsko-Biała
Posts: 9,363
Likes (Received): 5794

Quote:
Originally Posted by Strada56 View Post
Czy to cytat z wypowiedzi Szmita czy kiks autorki artykułu:
"Fragment z Ostrowi do Szczuczyna to ok. 90 km trasy. Droga, według zapowiedzi wiceministra, powinna być zrealizowana do końca 2021 r. Będzie to trasa dwujezdniowa klasy GP, dostosowana do nośności 115kN na oś. " czy też "dobra zmiana" robi nam z dróg ekspresowych "gierkówki"?
Informacja o GP pochodzi z wypowiedzi Szmita:
Quote:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa
Jerzy Szmit:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Panie i Panowie Posłowie! Tu mam czterech posłów wpisanych jako zadających pytanie, dlatego tak mówię w liczbie mnogiej. Droga ekspresowa S61 stanowi część Via Baltica na całym odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do Budziska, czyli do granicy z Litwą. Rzeczywiście w pełni potwierdzam to, co pan poseł przed chwilą mówił o znaczeniu tej drogi, o konieczności jej modernizacji, jak również o tym, że dzisiaj w związku z tym, że w ostatnim okresie bardzo gwałtownie wzrasta na niej ruch, rzeczywiście stała się już jedną z najmniej bezpiecznych, najbardziej niebezpiecznych – tak naprawdę trzeba by było powiedzieć – dróg krajowych w Polsce, tym bardziej że już częściowo trwają tam prace modernizacyjne, co jeszcze bardziej podnosi to zagrożenie. Ale te prace, które już dzisiaj zostały rozpoczęte na kilku odcinkach, będą się wkrótce kończyć. Myślę, że przynajmniej w tej części sprawa będzie szybko rozwiązana. Rzeczywiście jest też tak, że na część drogi od Budziska do Szczuczyna zostały uzyskane dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej, z funduszu CEF „Łącząc Europę”, a więc ponad to, co jest w Krajowym Funduszu Drogowym, ponad to, co jest w budżecie państwa. Chcę jasno powiedzieć, jeszcze raz powtórzyć z tej trybuny w imieniu rządu, w imieniu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, że naszym celem jest realizacja całej Via Baltica w możliwie jak najszybszym tempie. Ale w przypadku inwestycji drogowych, dużych inwestycji czasami jest tak, że te procedury, które są niezbędne do dojścia do realizacji, a nawet do dojścia do decyzji o realizacji, po prostu trwają. My oprócz tych wszystkich problemów, o których wielokrotnie z tej trybuny mówiłem, dotyczących finansowania całego „Programu budowy dróg krajowych”, tego, co dostaliśmy, tego niedoboru środków finansowych po poprzednikach, musimy do tego podejść jako do sytuacji w całym kraju. Stąd rzeczywiście podjęliśmy dzisiaj starania o obniżenie kosztów budowy dróg, o zmianę prawa dotyczącego ochrony przyrody, ale też nastąpiła bardzo istotna zmiana sytuacji w związku ze zmianą Prawa zamówień publicznych. Mamy co prawda zapisane, że 28 lipca ta ustawa wreszcie wchodzi w życie, to zmienione Prawo zamówień publicznych, niemniej jednak szefowa, pani prezes Urzędu Zamówień Publicznych, wystąpiła do publicznych podmiotów zamawiających o wstrzymanie przetargów, ogłaszania przetargów do czasu, gdy ta ustawa wejdzie w życie, żeby można było już na podstawie tego nowego prawa działać, gdyż istniało zagrożenie, że jeżeli przetargi będą rozpisywane według starego Prawa zamówień publicznych, to może to być kwestionowane przez Unię Europejską. Ale jeszcze przejdę, wrócę do tego, co jest najistotniejsze, czyli już konkretnie do pytania, które państwo zadaliście. Droga S16 [Szmit miał na myśli S61 - przyp. dominobb] to nowy fragment drogi krajowej klasy GP, a więc zgodnie z oczekiwaniami. Biorąc pod uwagę w tej chwili stan przygotowania dokumentacji, można powiedzieć, że generalna dyrekcja będzie gotowa do ogłoszenia przetargu jeszcze w tym roku. I też wiele wskazuje na to… Nie chcę tu mówić twardo i jednoznacznie, dlatego że – tak jak powiedziałem – ta decyzja jest elementem dotyczącym zatwierdzenia całego „Programu budowy dróg krajowych”, a więc tego, co musimy zrobić, żeby realizować to w skali całego kraju, ale powiem tak: wszystko wskazuje na to, że ta inwestycja znajdzie, uzyska finansowanie i rzeczywiście jeszcze w tym roku przetarg zostanie ogłoszony. Całość budowy, ponad 90 km, powinna być zakończona – jest taka możliwość – do końca 2021 r. Będzie to droga dwujezdniowa, praktycznie w całości poprowadzona po nowym śladzie, dostosowana do nośności 115 kN/oś i prędkości projektowej – to jest parametr techniczny – 110 km/h, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obiektami inżynierskimi i wszystkimi niezbędnymi urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony przyrody. Również w ramach tej inwestycji ma być zrealizowana długo oczekiwana i jak najbardziej uzasadniona inwestycja, mówię o obwodnicy Łomży. Rzeczywiście dzisiejsza sytuacja ruchu drogowego w Łomży, zatłoczenie, ruch ciężarowy, który ma miejsce w mieście – są to sytuacje, z którymi trzeba jak najszybciej skończyć. Wydaje mi się, że jesteśmy dzisiaj na dobrej drodze, żeby te, przez długie lata wyczekiwane inwestycje zostały wreszcie zrealizowane. Dziękuję bardzo. [...]
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Przy realizacji każdej dużej inwestycji drogowej pojawiają się protesty, natomiast z informacji, które mam i któ¬re przed chwilą w jakimś sensie przedstawiałem, mówiąc o tym, że jest duża szansa na to, że jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg i że doku¬mentacja również jest już prawie gotowa… Mogę w związku z tym, na podstawie tych informacji, po¬wiedzieć, że jeżeli były jakieś protesty, jakieś proble¬my związane z protestami, z odwołaniami, to szczꜬliwie się one zakończyły i jesteśmy bliscy podjęcia realizacji. Dziękuję bardzo.
Stenogram posiedzenia Sejmu RP: http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8..._c_ksiazka.pdf

Last edited by dominobb; July 22nd, 2016 at 11:53 AM.
dominobb no está en línea   Reply With Quote
Old July 29th, 2016, 10:31 AM   #2943
sumas
Registered User
 
sumas's Avatar
 
Join Date: Apr 2011
Location: Kobyłka
Posts: 2,323
Likes (Received): 10603

Budimex złożył wniosek o ZRID dla obwodnicy Suwałk

Quote:
Do wojewody podlaskiego wpłynął wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla obwodnicy Suwałk. 13-kilometrowa trasa będzie pierwszą na Podlasiu drogą ekspresową o nawierzchni betonowej.

Wniosek złożył wykonawca inwestycji – firma Budimex. Po uzyskaniu ZRID-u rozpoczną się roboty budowlane.
w całości tu: http://www.rynekinfrastruktury.pl/wi...k---54853.html
__________________

czarbox, wojtor, Sasza, Kapic, SRC_100 and 10 others liked this post
sumas no está en línea   Reply With Quote
Old July 30th, 2016, 03:24 PM   #2944
tom1313
Registered User
 
Join Date: Oct 2009
Posts: 317
Likes (Received): 51

W przetargu na projekt i budowę odcinka Suwałki - Budzisko wpłynęło 21 wniosków.

1 Konsorcjum:
TRAKCJA PRKiI S.A.
ul. Złota 59 XVIIIp.
00-120 Warszawa
Comsa SA
Calle Viriato 47, 08014 Barcelona, Hiszpania
AKCINĖ BENDROVĖ ,,KAUNO TILTAI”
Ateities 46, 52502 Kowno, Litwa
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok

2 MOTA – ENGIL Central Europe S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków


3 ENERGOPOL – SZCZECIN Spółka Akcyjna
ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin

4 KONSORCJUM:
WARBUD S.A.
ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa – Pełnomocnik
konsorcjum
EUROVIA POLSKA S.A.
ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

5 KONSORCJUM:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, Polska
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

6 KONSORCJUM:
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A z siedzibą w Parmie, Via A.M.
Adorni, 1, 43121 Parma – lider konsorcjum
Pizzarotti SA z siedzibą w Lugano (Szwajcaria), Via Maggio 1,
6900 Lugano – partner konsorcjum

7 BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa


8 KONSORCJUM
Metrostav Polska S.A.
ul. Jagiellońska 88, 03-215 Warszawa – Lider konsorcjum
Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň
Republika Czeska

9
IDS – BUD S.A.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

10 ASTALDI S.p.A, Via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Rzym
(Włochy)


11 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

12 KONSORCJUM:
Todini Costruzioni Generali S.p.A
Via dei Due Macelli 66, 00187 Rzym, Włochy - lider
konsorcjum
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza – partner konsorcjum

13 Przedsiębiorstwo Robót Mostowych ,,Mosty – Łódź” S.A.
ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź

14 KONSORCJUM:
Gülermak Ağir Sanayi Đnsaat ve Taahhüt A.S.
z siedzibą w Ankarze (Turcja), Konya Devletyolu, 23. Km, no.
111 Gölbasi – Ankara – LIDER
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki - PARTNER
adres do korespondencji:
GULERMAK Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

15 TOTO COSTRUZIONI GENERALI
Viale Abruzzo, 410, 66013 Chieti, Włochy

16 SALINI IMPREGILO S.p.A Via dei Missaglia 97 20142
Mediolan, Włochy – partner

17 KONSORCJUM
MEGA S.A.
ul. Hutnicza 42, 81-061 Gdynia – Lider
AzVirt Limited Liability Company
AZ1026, Khatai district, Nobel avenue 2231/2232
Baku, Azerbaijan – Partner

18 KONSORCJUM:
PORR Polska Infrastructure S.A.

19 POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500 Wólka Kozodawska, Polska

20 KONSORCJUM:
Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.,
ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa – lider konsorcjum
Aldesa Construcciones S.A., c/Bahía de Pollensa 13, 28042
Madryt, Hiszpania

21 KONSORCJUM:
INTINERA S.p.A z siedzibą w Tortona (AL), Via Balustra 15,
15057 Włochy – Lider
BUDNER Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

http://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowi...=22412&lang=pl
__________________

wojtor, Toye, SRC_100, Luki_SL, Birdmanek1985 and 1 others liked this post
tom1313 no está en línea   Reply With Quote
Old July 30th, 2016, 04:31 PM   #2945
Maya83
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 14,791
Likes (Received): 6690

Ciekawe, czy tutaj też będziemy czekać w nieskończoność na II etap.
__________________
Kłamca, większy kłamca, minister MI.
Maya83 está en línea ahora   Reply With Quote
Old July 30th, 2016, 05:16 PM   #2946
Kazusik
Registered User
 
Kazusik's Avatar
 
Join Date: Mar 2012
Location: Wrocław
Posts: 11,845
Likes (Received): 31135


Dlaczegóż miałoby być inaczej? Może nie tak długo jak obecne, które są w zwłoce, bo jednak do jesieni br. coraz bliżej, ale nie spodziewam się aby tutaj II etap miał ruszyć szybciej niż w przetargach na innych odcinkach
__________________
S5:Korzeńsko - Wrocław
Zaawans.S10 S11 S12 S16 S17
Środki UE
Kazusik no está en línea   Reply With Quote
Old August 4th, 2016, 06:19 PM   #2947
dr.omader
Registered User
 
Join Date: Aug 2015
Posts: 67
Likes (Received): 182

Zapowiedzi Morawieckiego. To GP to chyba raczej pomyłka :P

Quote:
Ekspresowa Via Baltica w planach drogowców i Morawieckiego

W pierwszej połowie 2019 roku mogłyby zacząć się prace budowlane związane z budową obwodnicy Łomży i drogi ekspresowej S61 od Ostrowi Mazowieckiej przez Łomżę po Szczuczyn – wynika z najnowszego harmonogramu planowanych inwestycji białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.Dwa tygodnie temu w Sejmie Jerzy Szmit wiceminister infrastruktury i budownictwa zapowiadał, że „jest taka możliwość - do końca 2021 roku” powstanie cała Via Baltica. I wydaje się, że faktycznie jest to możliwe, tym bardziej, że słowa ministra pokrywają się ze zaktualizowanymi w tym czasie harmonogramami prac drogowców. Zakładają oni, że w III i IV kwartale 2018 roku będą gotowi do złożenia wniosków o zezwolenia na realizację inwestycji drogowych na poszczególne sześć odcinków Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn (dwa z nich dotyczą obwodnicy Łomży). Drogowcy planują także, że wszystkie decyzje ZRID będą wydane w I kw. 2019 r. Dopiero ten dokument umożliwia wywłaszczenia gruntów niezbędnych pod drogę i rozpoczęcie prac ziemnych.

Via Baltica w planie Morawieckiego
Kierowane przez wicepremiera Mateusza Morowieckiego ministerstwo rozwoju we współpracy z innymi resortami, przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Dokument został skierowany do konsultacji społecznych, a w październiku planowane jest przyjęcie ostatecznej wersji Strategii przez rząd. W dokumencie mówi się m.in. o planach budowy sieci głównych dróg. I choć nazwa Via Baltica w dokumencie nie pada, a Via Carpatia jest przywoływana trzy razy, to jednak plany budowy przez Łomżę ekspresówki do państw nadbałtyckich mają być jednym z priorytetów.
„Priorytetem jest dokończenie sieci drogowej zapewniającej połączenia autostradowe i drogami ekspresowymi z wszystkimi krajami UE w relacjach Polska – kraje bałtyckie i Polska – Południe (via Carpatia)(...)”.
Dalej w dokumencie zapisano, że „do roku 2020/2023 nastąpi uzupełnienie luk w sieci połączeń drogowych (autostrady i drogi ekspresowe), kolejowych oraz śródlądowych o odpowiedniej jakości w relacjach europejskich, w tym TEN-T (korytarz wschód-zachód, powiązanie krajów bałtyckich oraz korytarz północ-południe), a także krajowych i regionalnych, a tym samym zbudowanie spójnej sieci transportu, co poprawi pozycję konkurencyjną Polski; do roku 2030 rozbudowa sieci, szczególnie korytarza Via Carpatia w Polsce Wschodniej umożliwi pełne włączenie obszarów o słabej dostępności, w tym peryferyjnych i przygranicznych w procesy rozwojowe.”
http://4lomza.pl/index.php?wiad=43025
__________________

tomczu, Wojti, Toye, amiron, MarekGF liked this post
dr.omader no está en línea   Reply With Quote
Old August 15th, 2016, 11:39 AM   #2948
MarekGF
Registered User
 
MarekGF's Avatar
 
Join Date: Oct 2011
Location: Łomża
Posts: 250
Likes (Received): 804

S61 Sczuczyn -Raczki

Spotkanie Informacyjne DROGA EKSPRESOWA S61

Inwestycja:

„Budowa drogi ekspresowej S61 od S8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (gr. Państwa) odc. m Szczuczyn do m Raczki –
Zadanie nr 3: w Wysokie – m. Raczki od km 42+765.00 do km 62+936.00”

GDDKiA oraz Transprojekt Gdański zapraszają na:
Spotkanie Informacyjne DROGA EKSPRESOWA S61
które odbędzie się w dniu 06.09.2016 r. o godzinie 9:30
w Gminnym Ośrodku Kultury na ul. Mazurskiej 8 w Kalinowie, oraz o godzinie 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury na ul. Plac Kościuszki 15 w Raczkach.
MarekGF no está en línea   Reply With Quote
Old August 15th, 2016, 01:30 PM   #2949
Kazusik
Registered User
 
Kazusik's Avatar
 
Join Date: Mar 2012
Location: Wrocław
Posts: 11,845
Likes (Received): 31135

Quote:
Dwa tygodnie temu w Sejmie Jerzy Szmit wiceminister infrastruktury i budownictwa zapowiadał, że „jest taka możliwość - do końca 2021 roku” powstanie cała Via Baltica. I wydaje się, że faktycznie jest to możliwe, tym bardziej, że słowa ministra pokrywają się ze zaktualizowanymi w tym czasie harmonogramami prac drogowców. Zakładają oni, że w III i IV kwartale 2018 roku będą gotowi do złożenia wniosków o zezwolenia na realizację inwestycji drogowych na poszczególne sześć odcinków Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn (dwa z nich dotyczą obwodnicy Łomży). Drogowcy planują także, że wszystkie decyzje ZRID będą wydane w I kw. 2019 r. Dopiero ten dokument umożliwia wywłaszczenia gruntów niezbędnych pod drogę i rozpoczęcie prac ziemnych.
Tiaaaa, to może po kolei to skalkulujmy, przypominając że nadal jeszcze nie ma przetargu ZiZ. A więc tak, kwestie istotne, które muszą być przeprowadzone/wykonane aby można było złożyć wniosek o ZnRID:
  • przetarg ZiZ - Gdaka liczy 1 rok, ale moim zdaniem może być dłużej, a więc podpisanie umów IV kwartał 2017 r.;
  • projektowanie w ramach ZiZ i dokumentacja do ZnIRD - IV kwartał 2018.
Wszystko w wariancie baaardzo optymistycznym, a więc nie ma odwołań/skarg czy inych perturbacji związanych z przetargiem (ktorego jeszcze nie ma). Poza tym wydanie ZnRID-u zakładają w przeciagu niecałego 0,5 roku, co także wydaje się baaardzo optymistycznym założeniem, nie uwzględniajcym ewentualnych probelmów w trakcie samej procedury ze ZnRID-em
__________________
S5:Korzeńsko - Wrocław
Zaawans.S10 S11 S12 S16 S17
Środki UE

Last edited by Kazusik; August 29th, 2016 at 01:24 PM.
Kazusik no está en línea   Reply With Quote
Old August 18th, 2016, 09:23 PM   #2950
ABWera
Registered User
 
ABWera's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Chrząszczyżewoszyce
Posts: 7,072
Likes (Received): 3642

pytanie i odpowiedź na petycję
Quote:
Petycja dotyczy sprzeciwu wobec planowanej likwidacji węzła „Łomża” w Ostrowi Mazowieckiej na S61 i budowy tzw. „małej obwodnicy” Ostrowi Mazowieckiej.
http://mib.bip.gov.pl/petycje/59747_petycja.html
ABWera no está en línea   Reply With Quote
Old August 21st, 2016, 01:34 AM   #2951
michael_siberia
Trzecie pokolenie akowców
 
michael_siberia's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Wungiel
Posts: 30,317
Likes (Received): 25706

No to wyszła niezła lipa. Tak to jest, jak na sprawy patrzy się wyłącznie przez biurokratyczny szablonik.
michael_siberia no está en línea   Reply With Quote
Old August 25th, 2016, 10:43 PM   #2952
kisaw
Registered User
 
Join Date: May 2008
Location: -
Posts: 87
Likes (Received): 16

co to ta tzw "mala obwodnica"?
kisaw no está en línea   Reply With Quote
Old August 25th, 2016, 11:03 PM   #2953
cheslaw
...
 
Join Date: Aug 2009
Location: Białystok
Posts: 5,731
Likes (Received): 2631

W Ostrowi Mazowieckiej znowu szok i niedowierzanie, bo kolejny raz usłyszeli, że wewnętrzny układ drogowy należy budować za własne środki. Jakby od razu wzięli się do roboty zamiast się żalić na cały świat, to już by mieli rozpisany przetarg na odpowiedni łącznik. Pewnie nic z tej nauki nie wyniosą i dalej będą tracić czas.
cheslaw no está en línea   Reply With Quote
Old August 25th, 2016, 11:47 PM   #2954
yorar
Registered User
 
Join Date: Jun 2010
Location: A taka tam miejscowość..
Posts: 1,822
Likes (Received): 513

Quote:
Originally Posted by kisaw View Post
co to ta tzw "mala obwodnica"?
Łącznik węzeł Podborze - DW 627.

Last edited by yorar; August 25th, 2016 at 11:53 PM.
yorar está en línea ahora   Reply With Quote
Old August 26th, 2016, 11:16 AM   #2955
Krab
Registered User
 
Join Date: Jun 2006
Posts: 665
Likes (Received): 42

DEL

Last edited by Krab; October 19th, 2016 at 01:13 PM.
Krab no está en línea   Reply With Quote
Old August 26th, 2016, 02:00 PM   #2956
cheslaw
...
 
Join Date: Aug 2009
Location: Białystok
Posts: 5,731
Likes (Received): 2631

Cztery węzły od zachodu, wschodu i północy dla 20 tys. miasteczka i zdaje się, że kolejne trzy w granicach powiatu. Wiem, że chciałoby się wygodnie dojeżdżać S-ką od chałupy pod bramę zakładu pracy, ale to tak nie działa.

Droga ekspresowa w terenie niezurbanizowanym służy przede wszystkim obsłudze tranzytu i jego separacji od ruchu lokalnego, a ewentualna obsługa tego ostatniego może być co najwyżej wartością dodaną przy sprzyjających warunkach.
__________________

POLAMCO, RoboD7, krzysztofes liked this post

Last edited by cheslaw; August 26th, 2016 at 02:10 PM.
cheslaw no está en línea   Reply With Quote
Old August 26th, 2016, 07:08 PM   #2957
artur03061982
Registered User
 
artur03061982's Avatar
 
Join Date: May 2016
Location: Wyszków
Posts: 424
Likes (Received): 348

Quote:
Originally Posted by cheslaw View Post
Cztery węzły od zachodu, wschodu i północy dla 20 tys. miasteczka i zdaje się, że kolejne trzy w granicach powiatu. Wiem, że chciałoby się wygodnie dojeżdżać S-ką od chałupy pod bramę zakładu pracy, ale to tak nie działa.
Jeden mały szczegół. W obrębie tego 20 tys. miasteczka zbiegają się (lub przechodzą na wylot):

S8, DK50, DK60, DW627, DW677. No i planowana S61. Więc te 4 węzły to wcale nie tak dużo.

Węzeł Łomża jest węzłem o największym przepływie ruchu na obwodnicy Ostrowi (ruchu zarówno tranzytowego jak i lokalnego). Często przejeżdżając S8 w kierunku na Białystok, widzę sznur samochodów wspinających się pod górę na wiadukt. Być może zmieni się to po wybudowaniu węzła z S61, gdy tranzyt pójdzie właśnie tym nowym węzłem, ale dla ruchu lokalnego (a także dla tranzytu w stronę Ostrołęki) ten węzeł jest kluczowy. Nie wiem tylko jak to by było z odległościami między nim a nowym węzłem z S61.
Nie wiem też jak by miała wyglądać ta "mała obwodnica" (może nie ma o co kruszyć kopii), ale jedno wiem na pewno. Dla Ostrowiaków ten węzeł to obecnie tak naprawdę jeden z dwóch węzłów dzięki którym dogodnie mogą "skomunikować się ze światem" (tym drugim jest węzeł "Różan", który w godzinach popołudniowego szczytu prawdopodobnie masakrycznie się zakorkuje, jeśli zlikwidowany zostanie węzeł "Łomża").

Last edited by artur03061982; August 26th, 2016 at 07:15 PM.
artur03061982 no está en línea   Reply With Quote
Old August 26th, 2016, 11:47 PM   #2958
The Worm
( ಠ_ಠ)
 
The Worm's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: Ełk
Posts: 708
Likes (Received): 154

Quote:
Originally Posted by artur03061982 View Post
Być może zmieni się to po wybudowaniu węzła z S61, gdy tranzyt pójdzie właśnie tym nowym węzłem, ale dla ruchu lokalnego (a także dla tranzytu w stronę Ostrołęki) ten węzeł jest kluczowy.
Nie być może a na pewno się zmieni. Większość tranzytu idącego obecnie tym węzłem to pojazdy jadące w stronę Łomży (i dalej) więc po wybudowaniu S61 na tym węźle pozostałby praktycznie tylko ruch lokalny.
Warto pamiętać, że nowy węzeł i tak będzie miał połączenie z miastem więc ruch lokalny nie ucierpi, co najwyżej trzeba będzie podjechać parę metrów dalej.

edit: "mały" rysunek sytuacyjny obrazujący małą obwodnicę:

__________________
Ełk Nieznany

Last edited by The Worm; August 27th, 2016 at 12:10 AM.
The Worm no está en línea   Reply With Quote
Old August 27th, 2016, 02:58 AM   #2959
artur03061982
Registered User
 
artur03061982's Avatar
 
Join Date: May 2016
Location: Wyszków
Posts: 424
Likes (Received): 348

Faktycznie blisko siebie te węzły. Tam chyba jest około pół kilometra między nimi. Gdyby zostawić stary węzeł, to zaraz po tym jak skończyłby się pas zjazdowy z tego węzła, zaczynałby się pas wjazdowy na węzeł z S61. Ciasno...

Inna kwestia. Po wybudowaniu S61 jaki numer będzie miała dotychczasowa DK61 (Legionowo, Serock, Różan, Ostrołęka, Łomża)? Już wiadomo?

Last edited by artur03061982; August 27th, 2016 at 03:03 AM.
artur03061982 no está en línea   Reply With Quote
Old August 27th, 2016, 11:45 AM   #2960
wojtor
Quasimodo
 
wojtor's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: 1st floor
Posts: 4,490
Likes (Received): 681

Quote:
Originally Posted by artur03061982 View Post

Węzeł Łomża jest węzłem o największym przepływie ruchu na obwodnicy Ostrowi (ruchu zarówno tranzytowego jak i lokalnego). Często przejeżdżając S8 w kierunku na Białystok, widzę sznur samochodów wspinających się pod górę na wiadukt. Być może zmieni się to po wybudowaniu węzła z S61, gdy tranzyt pójdzie właśnie tym nowym węzłem, ale dla ruchu lokalnego (a także dla tranzytu w stronę Ostrołęki) ten węzeł jest kluczowy.
Tranzyt do Ostrołęki do 3,5t (a taki stanowi zdecydowana większość) zjedzie na węźle Różan i przez jednostkę wojskową dojedzie do Komorowa.
wojtor no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
łomża, białystok, ełk, mazowieckie, obwodnica, ostrów mazowiecka, podlaskie, s61, suwałki

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 08:40 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium