daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa > Inwestycje ukończoneGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Closed Thread

 
Thread Tools Rate Thread
Old May 8th, 2012, 01:53 AM   #7721
s8_waw
Registered User
 
Join Date: Feb 2011
Posts: 43
Likes (Received): 0

do wykorzystania

W zwiazku z tym iż szczęsliwie się wyprowadzam postanowiłem mimo zapewnień napisać jeszcze post. Ponizej pismo które jesli ktoś chce może wykorzystać. Zostanie ono wysłane do kilku instytucji. Wyprowadzę się z czystym sumieniem że zrobilem co mogłem pomóc mieszkańcom w walce o odpowiedni klimat akustyczny przy S8. Jesli jest ktoś zainteresowany posiadam liczną dokumentację, analizy, szczegołowe wyniki pomiarów wraz z analizą wszystko z GDDKiA. Nie udało mi się otrzymac analizy porealizacyjnej gdyż nie została jeszcze zrobiona (lub zrobiono ją kilka dni temu). Pozdrawiam


Działając na podstawie Art. 174. 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wnoszę o pilne rozwiązanie problemu notorycznego przekraczania przyjętych prawem polskim norm hałasu przez obiekt trasa S8 na odcinku Konotopa – Prymasa Tysiąclecia w szczególności na wysokości bloków TBS Warszawa Północ (ul. Pełczyńskiego).

Opis obiektu:
TRASA EKSPRESOWA S-8 – Konotopa – Prymasa Tysiąclecia
1. Wartość Kontraktu Wykonawcy (brutto): 2 149 235 184,89 PLN o długości 10,4 km co daje ponad 200 mln zł za km trasy S-8 która nie spełnia norm przewidzianych prawem polskim;
2. Dopuszczenie do ruchu: 19.01.2011r - obiekt trasa S-8 łamie przepisy prawa polskiego od blisko 1,5 roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Źródło finansowania: Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
4. Wyniki pomiarów hałasu drogowego na S8 przeprowadzonych przez GDDKiA – pomiar wiosenny – wybrane 2 punkty (w załączeniu płyta CD ze wszystkimi wynikami i analizą)
lp lokalizacja wyniki
1 ul. Narwik 24 Warszawa dzień 72dB noc 68dB
2 ul. Pełczyńskiego 28D Warszawa dzień 63dB noc 59dB

Uzasadnienie:
1. Wyniki pomiarów.
Jak zaznaczono na wstępie i co wprost wynika z przeprowadzonych przez GDDKiA pomiarów poziomów hałasu w 13 punktach trasy ekspresowej S-8 normy przewidziane prawem polskim przekroczone są w 5 punktach najsilniej zurbanizowanych pod względem wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Generowany hałas negatywnie oddziałuje na zdrowie mieszkańców przez 24 godziny na dobę.
2. Konsultacje społeczne.

Podczas przeprowadzania konsultacji społecznych mieszkańcy informowani byli, że trasa przebiegać będzie w wykopie o głębokości 5-6 metrów osłonięta ekranami akustycznymi. Podczas budowy trasy S-8 mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę że ekrany są za niskie, a trasa przebiega nie tak jak obiecywano. Nie zastosowano wykopu, a trasa biegnie na poziomie „0” – zdjęcie poniżej. W odpowiedzi na protesty mieszkańców GDDKiA na piśmie zapewniała słowami p. Dmochowskiego, że hałas nie będzie większy niż był przed uruchomieniem trasy S-8 i że to dotyczy budynków które powstały przed wydaniem zgody lokalizacyjnej dla S-8. Niestety czujemy się oszukani! Obecnie GDDKiA próbuje wmówić nam, że mówiono o średniej głębokości – lecz stwierdzenie to pojawiło się dopiero wtedy gdy GDDKiA zorientowała się iż nie wykona projektu zgodnie z założeniami i konsultacjami społecznymi. Pragnę nadmienić iż stwierdzenie „średnia głębokość nie pada w żadnym z posiadanych przeze mnie dokumentów które przedkładała GDDKiA w celu rozpoczęcia inwestycji. Wszędzie podane są konkretne dane 5 metrów, 6 metrów nie ma nigdzie mowy o średniej głębokości!

(TUTAJ ZDJECIE - TYLKO JAKOŚ SIĘ NIE WSTAWIŁO)
W tym miejscu według zapewnień GDDKiA trasa miała biec w wykopie 5-6 metrów. Dodatkowo w dokumentacji: Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko – zeszyt nr 3 – Raport w zakresie emisji hałasu –GDDKiA przekazuje Wojewodzie Mazowieckiemu projekt w którym ten odcinek biegnie w wykopie o głębokości od 5 do 6 metrów!!! Bez komentarza.

3. Niezgodności pomiędzy wybudowaną trasą a „Materiałem do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dla drogi ekspresowej S-8 – trasy Armii Krajowej – na odcinku „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiaclecia” – Raport o oddziaływaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko – zeszyt nr 3 – Raport w zakresie emisji hałasu (w szczególności str 31-33 – załącznik płyta CD) „
Cytat:
W sytuacjach, gdy prognozowane przekroczenia poziomu hałasu w środowisku przekraczają wartości dopuszczalne >10dB, głównie w budynkach wielokondygnacyjnych na wyższych piętrach, na ogół nie są wystarczające ww zabezpieczenia akustyczne w postaci ekranów przy drodze i wymiany okien.
Należy wówczas zastosować, jako najbardziej skuteczne pod względem wyeliminowania uciążliwości hałasowej, częściowe przykrycia drogi w wykopie od strony budynków / osiedla/. Skuteczność zaproponowanego zabezpieczenia może być rzędu do 15dB.
Można by zastosować taką metodę w sąsiedztwie budynków przede wszystkim wielokondygnacyjnych, najbardziej narażonych przy analizowanej trasie co znacznie poprawiłoby klimat akustyczny w tym obszarze tj. np.:
- w rejonie budynku przy ul. Kazubów 10 /ok250m/
- w rejonie nowobudowanego osiedla przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego /300-350m/
Nie jest to jednak w chwili obecnej niezbędne ze względu na aktualnie projektowaną głębokość wykopu /ok. 5-6m/.

Z tego wynika iż GDDKiA miała pełną wiedzę i świadomość co należy zrobić by ochronić istniejące budynki, a w szczególności mieszkańców przed oddziaływaniem szkodliwego hałasu. Pomimo tej wiedzy w niewyjaśnionych dla mnie okolicznościach zmieniono przebieg trasy z wykopu o głębokości 5-6 metrów na drogę na poziomie „0” bez zastosowania odpowiednich zabezpieczeń – chociażby półtunelu jak ma to miejsce na innych odcinakach. Decydując się na ten krok GDDKiA wiedziała że będzie narażać zdrowie okolicznych mieszkańców na uszczerbek, a mimo to nie podjęła stosownych kroków w celu zapewnienia przewidzianego prawem polskim poziomu dopuszczalnego hałasu. Po oddaniu trasy GDDKiA niw widziała problemu hałasu, dopiero na wyraźne żądania mieszkańców GDDKiA rozpoczęła pomiar, co z punktu widzenia posiadanych i opracowanych wcześniej dokumentów było li tylko stwierdzeniem faktu, nic więcej (warto porównać prognozowane wartości hałasu z wynikami pomiarów – niewiele się różnią).

4. Analiza porealizacyjna.
Jak nadmieniłem wyżej GDDKiA posiadała wystarczającą ilość analiz, opracowań i dokumentów z których wynikało iż trasa S-8 w zrealizowanym przebiegu nie będzie spełniać norm przewidzianych prawem polskim. Dodatkowo Marszałek Województwa Mazowieckiego zobowiązał GDDKiA do przekazania analizy porealizacyjnej do dnia 31 grudnia 2011roku. I z tego też GDDKiA się nie wywiązała, gdyż do dnia dzisiejszego takowa analiza nie powstała. Dlatego też w związku z opieszałością GDDKiA proszę o podjęcie radykalnych działań mających na celu doprowadzenie klimatu akustycznego przy S-8 do przewidzianych prawem poziomów.

5. Dofinasowanie Unii Europejskiej z działania infrastruktura i środowisko.
Jak ważna dla Unii Europejskiej jest ochrona środowiska może świadczyć fakt iż blisko 80 mln mieszkańców UE jest narażonych na ponadnormatywny hałas. Dlatego też UE podjęła działania by temu zapobiegać czego wyrazem jest chociażby dofinansowanie budowy dróg z działania „Infrastruktura i Środowisko” której jednym z założeń jest: „Transport przyjazny środowisku – Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków”.

Niestety Polska, a w szczególności GDDKiA wykorzystując fundusze i środki z Unii Europejskiej które mają eliminować hałas i chronić mieszkańców przed szkodliwym jego oddziaływaniem buduje obiekt trasa S-8 – obiekt generator ponadnormatywnego i szkodliwego hałasu i pozwala by sytuacja ta trwała blisko 1,5 roku.
Wielokrotnie Miszkańcy informowali GDDKiA że zastosowane zabezpieczenia są niewystarczające i należy je poprawić na etapie budowy bo będzie to tańsze, niż poprawki po zakończeniu budowy. Takie „Łatanie hałasu” zwiększy drastycznie koszty projektu. Okazuje się że mieszkańcy po raz kolejny mieli rację. W mojej ocenie niegospodarność i łatwość wydawania publicznych pieniędzy doprowadziła do tego że najdroższa trasa w Polsce nie spełnia przewidzianych norm i trzeba ją ponownie dofinansować lub zapłacić odszkodowania mieszkańcom i właścicielom nieruchomości.
Całość podsumuję wypowiedzią Dyrektor GDDKiA Pana Witeckiego w radio TOK FM, który stwierdził: „trasa S-8 „odcinek Konotopa-Prymasa Tysiąclecia” była budowana według starych standardów”. – Cokolwiek to znaczy.

W związku z powyższym wnoszę o pilne podjęcie działań o działań mających na celu doprowadzenie klimatu akustycznego przy S-8 do przewidzianych prawem poziomów. W obecnej konfiguracji przebiegu trasy jedynym w mojej ocenie rozsądnym rozwiązaniem będzie zabudowa trasy półtunelem, ograniczenie prędkości do 80 km/h z jednoczesnym zastosowaniem radarów odcinkowych w obydwu kierunkach ruchu oraz zastosowanie licznych nasadzeń zieleni. W wyjątkowych sytuacjach należy przeprowadzić dostosowanie budynków do istniejącego negatywnego klimatu akustycznego. Należy również zobowiązać GDDKiA do przeprowadzenia pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza w rejonie trasy S-8. Należy w tym miejscu mieć jeszcze na uwadze to iż trasa nie osiągnęła docelowego obciążenia, które nastąpi dopiero po połączeniu jej z obecnie budowanymi odcinkami tzw. obwodnicy Warszawy.
Podsumowując, mamy nadzieję, że zrozumiecie Państwo, iż całodobowy hałas po prostu jest męczący dla mnie i mojej rodziny. Przypomnę że akceptujemy trasę S-8, korzystamy z niej ale chcemy by przestrzegano przepisów prawa tak jak my przestrzegamy. Wydaje nam się, że to należy się wszystkim mieszkańcom.
My już tam mieszkaliśmy za nim rozpoczęto budowę, za nim nawet obiekt S-8 otrzymał zgodę lokalizacyjną. Obecnie czujemy się wykluczeni, nasze problemy wydają być się niezauważalne i giną w gąszczu urzędniczej pajęczyny. Zwracaliśmy uwagę jeszcze przed oddaniem trasy S-8, że ekrany są za niskie, że obiecywano nam iż trasa będzie przebiegać w wykopie 6 metrowym. Byliśmy zapewniani chociażby że hałas nie będzie większy niż jest do tej pory.
Teraz czujemy się oszukani, a co gorsza od ponad roku nie możemy normalnie funkcjonować, spać, normalnie korzystać z naszych balkonów, ławek wzdłuż osiedli, a dzieci nie mogą w spokoju jak ich rówieśnicy bawić się na placu zabaw. Po prostu zostaliśmy wykluczeni przez trasę S-8 która nie spełnia podstawowych norm i przepisów.
s8_waw no está en línea  

Sponsored Links
Old May 8th, 2012, 02:53 AM   #7722
Kuras77
Wolę S niż A
 
Kuras77's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Warszawa (Muranów)
Posts: 2,139
Likes (Received): 28

Quote:
Originally Posted by s8_waw View Post
W związku z powyższym wnoszę o pilne podjęcie działań o działań mających na celu doprowadzenie klimatu akustycznego przy S-8 do przewidzianych prawem poziomów.
Mam nadzieję, że Twoje pismo przyczyni się do jedynego rozsądnego rozwiązania - zmiany norm poziomu hałasu
__________________
>>> Moje wycieczki rowerowe <<<
Kuras77 no está en línea  
Old May 8th, 2012, 07:50 AM   #7723
matrix4321
Registered User
 
matrix4321's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Warsaw
Posts: 4,310

Quote:
Originally Posted by s8_waw View Post
Całość podsumuję wypowiedzią Dyrektor GDDKiA Pana Witeckiego w radio TOK FM, który stwierdził: „trasa S-8 „odcinek Konotopa-Prymasa Tysiąclecia” była budowana według starych standardów”. – Cokolwiek to znaczy.
To znaczy, że nie miała decyzji środowiskowej opartej na nowym prawie. Chyba wogóle nie miała decyzji środowiskowej...

Quote:
Originally Posted by s8_waw View Post
W obecnej konfiguracji przebiegu trasy jedynym w mojej ocenie rozsądnym rozwiązaniem będzie zabudowa trasy półtunelem, ograniczenie prędkości do 80 km/h z jednoczesnym zastosowaniem radarów odcinkowych w obydwu kierunkach ruchu oraz zastosowanie licznych nasadzeń zieleni. Należy również zobowiązać GDDKiA do przeprowadzenia pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza w rejonie trasy S-8.
Różnie ludzie pojmują rozsądek bo chyba w tym wypadku taniej będzie zbużyć ten jeden blok najbardziej narażony i odkupić mieszkania od ludzi niż budować półtunel.
Zgodze się za to na odcinkowy pomiar prędkości bo powinno to wyeliminować część piratów drogowych.
Zieleni nigdy nie za dużo, ale ona jakoś znacząco nie obniży hałasu a dla tego bloku Jazbudu to już wogóle nic nie da.
Z tymi pyłami to co? Może wogóle przykryć całą S8 tunelem i zamontować filtry na wylotach powietrza? Może i S2 przykryjmy póki się jeszcze buduje.

Quote:
Originally Posted by s8_waw View Post
Byliśmy zapewniani chociażby że hałas nie będzie większy niż jest do tej pory.
Sorry, ale taki argument to dla mnie nie argument. Jak można wierzyć w zapewnienie, że hałas się nie zwiększy jak tam gdzie teraz leci S8 były łąki, działki i pola! Przecież to było oczywiste, że nie będzie już nigdy tak cicho w tych miejscach po powstaniu drogi. I choćby nie wiem jakie ekrany i półtunele byś zastosował.
matrix4321 no está en línea  
Old May 8th, 2012, 11:14 AM   #7724
pietreck
Registered User
 
Join Date: Nov 2006
Location: Mokotów
Posts: 1,214
Likes (Received): 26

Quote:
Originally Posted by s8_waw View Post
W zwiazku z tym iż szczęsliwie się wyprowadzam [...]
Z góry przepraszam za złośliwość, ale zastanawia mnie jakimi argumentami przekonałeś nabywcę do kupna tego mieszkania?
pietreck no está en línea  
Old May 8th, 2012, 11:25 AM   #7725
s8_waw
Registered User
 
Join Date: Feb 2011
Posts: 43
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by pietreck View Post
Z góry przepraszam za złośliwość, ale zastanawia mnie jakimi argumentami przekonałeś nabywcę do kupna tego mieszkania?
To TBS wiec mnie tam nic nie trzyma. To nie moje mieszkanie- to wynajem. Własność miasta stołecznego Warszawy. Ciekawa sytuacja jak powstanie OOU - to GDDKiA zapłaci TBS - którego właścicielem jest Warszawa - wszystko w rodzinie. Dodatkowo TBSy dostały preferencyjny kredyt od Państwa na budowę mieszkań - ostatecznie i tak za wszystko zapłaci podatnik! Czyli za błedy urzedników państwowych zapłacimy podwójnie wręcz potrójenie, ale to chyba normalka i nikt sie tym nie przejmuje patrząc po wpisach na forum.

A tak na marginesie GDDKiA juz dostała przedsądowe wezwanie od TBS.
s8_waw no está en línea  
Old May 8th, 2012, 12:11 PM   #7726
Zales82
Registered User
 
Join Date: Aug 2009
Posts: 84
Likes (Received): 0

Burmistrz Bemowa chwali się w gazetce że cuś takiego jak proponuje S-8WAW poszło do Wojewody z prośbą o pilne rozpatrzenie (mają już wyniki 2 pomiaru)

Także lada momen oczekuje decyzji nakazującej podniesienie ekranów
Zales82 no está en línea  
Old May 8th, 2012, 01:13 PM   #7727
s8_waw
Registered User
 
Join Date: Feb 2011
Posts: 43
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by Zales82 View Post
Burmistrz Bemowa chwali się w gazetce że cuś takiego jak proponuje S-8WAW poszło do Wojewody z prośbą o pilne rozpatrzenie (mają już wyniki 2 pomiaru)

Także lada momen oczekuje decyzji nakazującej podniesienie ekranów
Niestety tylko się chwali, z informacji z GDDKiA p. Burmistrz nie wykazuje zaangażowania w tej kwestii, dodatkowo dzięki naszym działaniom GDDKiA przeprowadziła pomiary w 13 punktach, p. Burmistyrz wnioskował tylko o jeden przy JazBud?! Ale to już nie istotne.

Samo podniesienie ekranów nic nie zmieni - a z tego co wiem GDDKiA chce tylko podnieść ekrany przy TBS i przedłuzyc je do lazurowej i na żadne półtunele nie wyrażą zgody. Wiec hałas jak był tak będzie. Dodatkowo wiem że Marszałek po wprowadzeniu poprawek przez GDDKiA rozważa możliwość utworzenia OOU ale tylko dla tych kondygnacji w których będa przekroczone normy.
s8_waw no está en línea  
Old May 9th, 2012, 02:07 AM   #7728
Wyksztalciuch
Registered User
 
Join Date: Nov 2011
Posts: 14
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by s8_waw View Post
Wyprowadzę się z czystym sumieniem że zrobilem co mogłem pomóc mieszkańcom w walce o odpowiedni klimat akustyczny przy S8.
Jako mieszkaniec sąsiedztwa trasy zdecydowanie uważam, iż nie zrobiłeś NIC DOBREGO w moim interesie, natomiast działałeś PRZECIWKO mojemu interesowi jakim jest trasa S8 obok mego miejsca zamieszkania.

Quote:
Originally Posted by s8_waw View Post
Teraz czujemy się oszukani, a co gorsza od ponad roku nie możemy normalnie funkcjonować, spać, normalnie korzystać z naszych balkonów, ławek wzdłuż osiedli
Jestem zupełnie innego zdania. Okna jednego z pomieszczeń wychodzą na trasę przebiegającą w niewielkiej odległości. Śpię i funkcjonuję NORMALNIE.


Quote:
Originally Posted by s8_waw View Post
To TBS wiec mnie tam nic nie trzyma. To nie moje mieszkanie- to wynajem.
Czyli ZŁAMAŁEŚ prawo, jeśli mieszkanie tbsowskie wynająłeś. Jest to zabronione regulaminem TBSU! Jeśli tak, to jesteś hipoktytą, bo od innych żądasz przestrzegania prawa i toczysz bezproduktywne bicie piany o trasę, sam zaś kolidujesz z prawem.

Zaraz obok będą teraz budować bloki komunalne i z całą pewnością tam też zamieszkają rozmaite cwaniaczki, które krótko po wprowadzce zaczną protestować o trasę, ale sami będą wynajmować mieszkania.

Quote:
Originally Posted by s8_waw View Post
Czyli za błedy urzedników państwowych zapłacimy podwójnie wręcz potrójenie, ale to chyba normalka i nikt sie tym nie przejmuje patrząc po wpisach na forum.
Powtórzę raz jeszcze i dobitnie: wprowadziłem się ŚWIADOMIE na osiedle wiedząc, że będzie tutaj kiedyś trasa. Był to jeden z powodu wyboru tej lokalizacji zamieszkania na Bemowie, z którym jestem życiowo związany.
NIE CZUJĘ SIĘ OSZUKANY! Trasa mnie NIE PRZESZKADZA, jestem z jej istnienia bardzo zadowolony, korzystam z niej codziennie i niecierpliwie czekam, aż zostanie oddana A2 do Strykowa, bo wtedy będę miał pełne przedłużenie do autostrady pod samym domem. Rewelacyjna sprawa - wjeżdżam koło domu węzłem Lazurowa i od lada chwila jestem na autostradzie.
Absolutnie NIE POTWIERDZAM zarzutów o uciążliwości trasy, która przebiega pod jednym z moich okien. Jest zasłonięta ekranami. Do głowy mnie nie przyjdzie wysyłać jakieś petycje i protesty. S8 wreszcie powstała i tak jak chciałem, mam ją w swoim bezpośrednim sąsiedztwie wraz z wjazdem i zjazdem.
Wszystkie osoby próbujące torpedować funkcjonowanie trasy nie zyskają mojej akceptacji, gdyż działają PRZECIWKO MNIE, jako mieszkańcowi Bemowa i sąsiadowi trasy, z której CODZIENNIE KORZYSTAM!

To pisałem ja, Wykształciuch zamieszkały przy trasie S8, którą świecko błogosławię!
Wyksztalciuch no está en línea  
Old May 9th, 2012, 08:59 AM   #7729
barto_77
Registered User
 
Join Date: Aug 2009
Posts: 196
Likes (Received): 184

Amen
barto_77 no está en línea  
Old May 9th, 2012, 09:57 AM   #7730
s8_waw
Registered User
 
Join Date: Feb 2011
Posts: 43
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by Wyksztalciuch View Post
Czyli ZŁAMAŁEŚ prawo, jeśli mieszkanie tbsowskie wynająłeś. Jest to zabronione regulaminem TBSU! Jeśli tak, to jesteś hipoktytą, bo od innych żądasz przestrzegania prawa i toczysz bezproduktywne bicie piany o trasę, sam zaś kolidujesz z prawem.
Jesli nie znasz zasad TBS to prosze nie wypowiadaj się. Wyprowadziłem się z TBS -gdzie byłem najemcą a mieszkanie zdałem i nikomu nie podnajmuję. Więc waż słowa za nim kogoś obrazisz lub posądzisz o łamanie prawa lub czytaj ze zrozumieniem.

Do reszty się nie odnoszę bo to tylko znikomy głos w gąszczu niezadowolonych. Zresztą mam już problem z głowy, a gwarantuję Ci że jest b.duzo osób które bedą walczyc o swoje prawa.

Ponawiam do Ciebie apel czytaj ze zrozumieniem!!! - nik ci nie torpeduje twojej ukochanej trasy. Ona jest i bedzie - ale niech tylko spełnia normy i daje życ innym. Moze Tobie hałas nie przeszkadza innym tak. Nikt nie podważa słusznoś tej trasy - podważa tylko sposób jej budowy i zabezpieczeń. Jesli byłoby wszystko OK normy by nie były przekroczone. Nie wiem czy to tak trudno niektórym zrozumieć!

Last edited by s8_waw; May 9th, 2012 at 10:12 AM.
s8_waw no está en línea  
Old May 9th, 2012, 10:34 PM   #7731
Wyksztalciuch
Registered User
 
Join Date: Nov 2011
Posts: 14
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by s8_waw View Post
Jesli nie znasz zasad TBS to prosze nie wypowiadaj się. Wyprowadziłem się z TBS -gdzie byłem najemcą a mieszkanie zdałem i nikomu nie podnajmuję.
Teraz jasne i wycofuję zarzut lewego podnajmu i sorry z mej strony. Zrozumiałem, że nająłem komuś lokal.

Quote:
Originally Posted by s8_waw View Post
Do reszty się nie odnoszę bo to tylko znikomy głos w gąszczu niezadowolonych.
Nie mam wątpliwości, że tak właśnie jest, skoro przychodzili do mnie różni społecznicy zbierać podpisy. Też byli zdziwieni, że jak to jest, że trasa mnie NIE PRZESZKADZA??

Quote:
Originally Posted by s8_waw View Post
Nikt nie podważa słusznoś tej trasy - podważa tylko sposób jej budowy i zabezpieczeń.
Niestety jestem innego zdania, gdyż pamiętam głosy sąsiadów bliższych i dalszych, kiedy zapadła decyzja o budowie. Byli przeciwni całkowicie tej budowie. Pamiętam to doskonale. Nie chcieli tej trasy tutaj i twierdzili, że zaciągnęli kredyty na mieszkania i nikt im nie powiedział, że będzie tutaj szła 'autostrada'.

Quote:
Originally Posted by s8_waw View Post
Jesli byłoby wszystko OK normy by nie były przekroczone. Nie wiem czy to tak trudno niektórym zrozumieć!
Ażeby normy hałasu w mieszkaniach nie były przekroczone, W OGÓLE NIE POWINIEN powstać blok przy Narwik 24 jak też nowe osiedla tuż przy trasie od północnej strony - Dywizjonu 303. Balkony tych mieszkań wychodzą wprost na trasę, sporo ponad ekranami, więc tam już NIC SIĘ NIE DA ZROBIĆ. Błędem była budowa tych bloków mieszkalnych. Drugim błędem, ale już prywatnym, było nieprzemyślane kupowanie mieszkań w tych blokach.

Wykształciuch
Wyksztalciuch no está en línea  
Old May 9th, 2012, 11:28 PM   #7732
Kuras77
Wolę S niż A
 
Kuras77's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Warszawa (Muranów)
Posts: 2,139
Likes (Received): 28

Quote:
Originally Posted by Wyksztalciuch View Post
Ażeby normy hałasu w mieszkaniach nie były przekroczone, W OGÓLE NIE POWINIEN powstać blok przy Narwik 24 jak też nowe osiedla tuż przy trasie od północnej strony - Dywizjonu 303. Balkony tych mieszkań wychodzą wprost na trasę, sporo ponad ekranami, więc tam już NIC SIĘ NIE DA ZROBIĆ. Błędem była budowa tych bloków mieszkalnych. Drugim błędem, ale już prywatnym, było nieprzemyślane kupowanie mieszkań w tych blokach.

Wykształciuch
I to jest sedno sprawy - urzędnicy odpowiedzialni za burdel i wydawanie pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych kilka metrów od trasy powinni siedzieć w pudle bo obecne problemy "warte" są pewnie dziesiątki milionów O nerwach i frustracji zainteresowanych nawet nie wspominam... Przecież to woła o pomstę do nieba - XXI wiek, nowiutkie budynki, nowiutka trasa, inwestycje na dziesiątki lat... Nawet w głowie Bareii to się chyba nie mieści:

__________________
>>> Moje wycieczki rowerowe <<<

Last edited by Kuras77; May 9th, 2012 at 11:47 PM.
Kuras77 no está en línea  
Old May 10th, 2012, 12:13 AM   #7733
s8_waw
Registered User
 
Join Date: Feb 2011
Posts: 43
Likes (Received): 0

Ja wiedziałem o tej trasie przed najmem w TBS. Wiedziałem też jak ma wygladać jej przebieg, zabezpieczenia itp. Wszystko to mówiono podczas konsultacji, na sesjach rady dzielnicy. GDDKiA wyprodukowała analizy, projekty itp, gdzie wskazywała że przy Pełczyńskiego trasa będzie w wykopie 5-6 metrów. TBS tez się zabezpieczył ma dokumenty z których wynika ze nie był zobowiazany na dodatkowe zabezpieczenia antychałasowe wynikające z planowanego przebiegu trasy S8 bo projekty zabezpieczeń które przedstawiła GDDKiA sa wystarczajace.

Więc mieszkańcy moga mieć tylko pretesie do siebie że uwierzyli urzednikom. Ale to nie wina mieszkańców że ktoś ich oszukał! Przecież każdy chce szybko i sprawnie dojechac do pracy czy wrócić do domu. Więc mieszkańcy mówia ok trasa blisko ale zapewniają że będzie w miarę cicho - niech budują dlaczego nie.

A tu wychodzi taki pasztet. W mojej ocenie winni sa urzednicy nie mieszkańcy.

Za przykład podajecie budynek przy Narwik 24, ale normy sa przekroczone w wielu miejscach wzdłuż S8, nie tylko tam. Narwik to "wyjatkowa" sytuacja, nie znam szcegółów powstawania budynku więc trudno mi się odnieść, ale teraz na pewno nie uda się go ochronić. Według mnie nie ma takich technicznych możliwości.

Last edited by s8_waw; May 10th, 2012 at 12:18 AM.
s8_waw no está en línea  
Old May 10th, 2012, 12:36 AM   #7734
Kuras77
Wolę S niż A
 
Kuras77's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Warszawa (Muranów)
Posts: 2,139
Likes (Received): 28

Quote:
Originally Posted by s8_waw View Post
W mojej ocenie winni sa urzednicy nie mieszkańcy.
Czyli generalnie się zgadzamy ale ja doszukuję się problemu dużo wcześniej niż Ty - w czasie wydawania pozwoleń na budowę bloków a nie gdy inni urzędnicy zapewniali, że będzie cicho. I przyszli mieszańcy bloków na zdjęciach powyżej w to uwierzyli? Naiwność ludzka nie zna granic - szczególnie gdy ceny mieszkań są zadziwiająco niskie... Tak więc oni też mają swoje za uszami.
I nie chodzi tylko o blok Jazzbudu - są cztery paszkwile, jeden przy Narwik i trzy przy Dywizjonu 303.
__________________
>>> Moje wycieczki rowerowe <<<

Last edited by Kuras77; May 10th, 2012 at 12:42 AM.
Kuras77 no está en línea  
Old May 12th, 2012, 01:38 PM   #7735
larius
▲▼▲▼▲▼▲
 
larius's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Location: Warszawa - znienawidzone miasto
Posts: 1,494
Likes (Received): 309

Trochę z innej beczki - co jakiś czas widzę uruchomione tablice przy Lazurowej - na razie wyświetlany był A-30 na tej małej przed skrętem w S8. Ktoś wie kiedy to uruchomią w pełni?
larius no está en línea  
Old May 12th, 2012, 02:02 PM   #7736
fanatyk
Registered User
 
Join Date: Apr 2009
Location: Radzymin/Ciemne
Posts: 729
Likes (Received): 123

"NIK ma zastrzeżenia do S8. Na budowę wydano więcej niż planowano"
Całość-----> http://www.rynekinfrastruktury.pl/ar...planowano.html
fanatyk no está en línea  
Old May 13th, 2012, 07:42 PM   #7737
b0dek
BANNED
 
Join Date: Jul 2009
Posts: 599
Likes (Received): 114

Quote:
Originally Posted by fanatyk View Post
"NIK ma zastrzeżenia do S8. Na budowę wydano więcej niż planowano"
Całość-----> http://www.rynekinfrastruktury.pl/ar...planowano.html
A dokladniej :
Quote:
NIK z zastrzeżeniami do budowy S8 w Warszawie

Na budowę drogi w Warszawie projektant dojeżdżał z biura w stolicy, ale dostawał diety i opłatę za nocleg jak za delegację w innym mieście - takie kwiatki wykryła Najwyższa Izba Kontroli na budowie drogi S8 w Warszawie.

Odcinek drogi ekspresowej S8 od ul. Powązkowskiej do podwarszawskiej miejscowości Konotopa pozwoli kierowcom dojechać z zachodu do stolicy autostradą A2.

Przetarg na jej budowę ogłoszono w 2007 r. i wzbudził on wielkie emocje. Koszty nieco ponad 10 km drogi ekspresowej o dwóch jezdniach, które mają po trzy pasy ruchu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacowała na niemal 1,8 mld zł. Ale wykonawcy gremialnie uznali, że to za mało.

- Kosztorysy GDDKiA są zaniżone i nie uwzględniają tego, że co miesiąc rosną ceny materiałów i usług - mówił "Gazecie" Andrzej Długosz zajmujący się obsługą prasową uczestniczącej w przetargu firmy Mota Engil, która za to zlecenie chciała 2,4 mld zł. Najtańszą ofertę - 2,15 mld zł - złożyło konsorcjum Budimex, Strabag, Mostostal Warszawa i Warbud.

Po wyborach parlamentarnych w październiku 2007 r. GDDKiA chciała rozpisać nowy przetarg. Ale w styczniu 2008 r. podpisano kontrakt z najtańszym konsorcjum i ówczesny minister infrastruktury Cezary Grabarczyk chlubił się tym.

Wykonawca zrealizował skomplikowaną inwestycję w terminie, do grudnia 2010 r. Ale do maja 2011 r. na tę budowę GDDKIA wydała ponad 2,6 mld zł, jedną piątą drożej niż planowano - wynika z informacji NIK, z którą zapoznała się "Gazeta". Dlaczego?

Prawie jedną czwartą trasy S8 zaplanowano w wykopie poniżej poziomu wód gruntowych i projektant zaproponował, by zabezpieczyć go kosztowną metodą "jet grounting". Dyrekcja warszawskiego oddziału GDDKiA zaakceptowała tę metodę, jak stwierdza NIK - bez analizy efektywności i kosztów innych technologii.

Według NIK w dokumentacji projektowej nie określono liczby przesłon "jet grounting" i trzeba było ich wykonać dwa razy więcej, niż pierwotnie szacował projektant, co podbiło rachunek o 253,8 mln zł.

Na dodatek według NIK stołeczny oddział GDDKiA nie zabezpieczył swoich interesów na wypadek znacznego wzrostu zakresu prac lub spadku cen, do czego doszło w czasie kryzysu, po podpisaniu kontraktu. „Oddział wypłacił wynagrodzenia według ceny ofertowej wynoszącej średnio 2,4 tys. zł za 1 m sześc. przesłony »jet grounting «, podczas gdy cena rynkowa kształtowała się wówczas na poziomie ok. 1 tys. zł za 1 m sześc.” - stwierdziła NIK. I szacuje, że GDDKiA mogłaby tu zaoszczędzić 146 mln zł.

Warszawski oddział GDDKiA przyjmował dokumentację projektową S8 od 2006 r., ale dwa lata później podczas weryfikacji stwierdzono w niej 363 braki. Ale "wynagrodzenie projektanta nie zostało zmniejszone, wręcz przeciwnie - otrzymał dodatkową zapłatę za projekty wynikające z błędów i braków w dokumentacji pierwotnej, które wykonywane były w ramach umów o sprawowanie nadzoru autorskiego, zamiast w ramach gwarancji wynikającej z umowy na wykonanie dokumentacji projektowej" - stwierdza NIK. Według Izby ten kontrakt na nadzór autorski był wart początkowo 3,9 mln zł za cały czas budowy, potem w kolejnych umowach wartość usługi wzrosła do 16,7 mln zł, zdaniem NIK m.in. z uwagi na konieczność prac spowodowanych brakami i błędami dokumentacji.

Według Izby wypłacano też projektantowi wynagrodzenie, które się nie należało: za wizytacje na placu budowy niepotwierdzone w specjalnej karcie, dwukrotnie za ten sam pobyt czy też za udział w radzie technicznej, której nie było. Pobyty projektanta rozliczano jako zamiejscowe, chociaż miał siedzibę w Warszawie, a według załącznika do umowy nadzór określono jako "miejscowy" - informuje NIK. Ale z powodu traktowania nadzoru jako zamiejscowy wypłacano też diety i ryczałty za nocleg, co według Izby podniosło rachunek za 1040 skontrolowanych pobytów o ponad 0,5 mln zł.

Centrala drogowej Dyrekcji poinformowała "Gazetę", że zajęła się kwestią prawidłowości rozliczeń i rozwiązań technicznych związanych z wykorzystaniem technologii "jet grounting". - GDDKiA skierowała zawiadomienie do organów ścigania w lutym 2011 r. jeszcze przed kontrolą NIK. Prokuratura wszczęła postępowanie, a GDDKiA została uznana za pokrzywdzoną - stwierdziła rzeczniczka GDDKiA Urszula Nelken.

Dyrekcja nie zgadza się jednak z zarzutem, że nie zabezpieczyła swoich interesów, rezygnując z klauzuli pozwalającej negocjować nową cenę za usługę w razie zwiększenia jej zakresu o ponad 10 proc. Po dodatkowej analizie umowy GDDKiA uznała, iż "ewentualne przywrócenie przedmiotowej klauzuli nie byłoby dla zamawiającego korzystne", a wskazane przez NIK nieprawidłowości odnośnie realizacji umów na nadzór autorski zostały już - według Nelken - opisane w odpowiednim protokole GDDKiA.

Aby uniknąć podobnych spraw, drogowa Dyrekcja opracowała wzory umów na wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski, które przekazano oddziałom GDDKiA. - W 2009 r. w kierownictwie oddziału GDDKiA w Warszawie wprowadzono zmiany kadrowe - dodała Nelken.
Quote:
Originally Posted by matrix4321 View Post
Ten bodek to jak kolega statystyk - którego chyba usunięto w forum - ciągle to samo... I skończmy z dyskusjami, że super drogo bo to i tak była najtańsza oferta.
No i co teraz powiecie ? Moderatorzy tez o trollowanie mnie osadzili, a tu prosze jakie kwiatki sie ukazaly.
b0dek no está en línea  
Old May 14th, 2012, 02:40 AM   #7738
Kuras77
Wolę S niż A
 
Kuras77's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Warszawa (Muranów)
Posts: 2,139
Likes (Received): 28


Szczerze to odetchnąłem gdy powąchałem takie kwiatki - wiele z przytoczonych uchybień jest karygodna ale nie dotyczy sedna sprawy, z punktu widzenia nas użytkowników trasy czyli samej S8, jakości, hałasu itp.. Zapewne takie rzeczy niestety mają miejsce przy wielu innych inwestycjach i projektach w których zaangażowana jest administracja oraz duże środki finansowe. Cieszy mnie i na prawdę w to wierzę, że od czasu projektowania, kontraktowania i budowy S8 GDDKiA dużo się nauczyła i późniejsze inwestycje były już lepiej przygotowane. Domyślam się jednak, że z powodu Euro i spowodowanej imprezą spinki czasowej różnych kwiatków może być więcej i prawdopodobnie sytuacja unormuje się na akceptowalnym poziomie już po imprezie przy nowym budżecie UE. Oby...

PS.
A do tego zaznaczonego to jakie masz zastrzeżenia? Mieli zagonić wojsko bo nikt taniej nie chciał wybudować? Czy jak przy A1 anulować przetarg i przy kolejnym wybulić jeszcze o połowę więcej...?
__________________
>>> Moje wycieczki rowerowe <<<
Kuras77 no está en línea  
Old May 14th, 2012, 10:16 AM   #7739
Van_Loosen
Happy Scrappy Hero Pup
 
Van_Loosen's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Location: W-wa Ulrychów
Posts: 1,056

b0dek - przeczytaj jeszcze raz zacytowany artykuł. Tam nigdzie nie ma nawet pół słowa na temat zbyt wysokiej ceny złożonej oferty. Z tekstu wynika, że to projektant za zgodą inwestora (GDDKiA) zaproponował dodatkowe prace, nie określając ich wymiaru w sposób należyty. Zaś GDDKiA nie dopilnowała zapisów umowy.
Jest to oczywiście sprawa dla prokuratora - który jak wynika z artykułu już się tym zajął.

Ja natomiast dobrze pamiętam płacz na forum pt: za wysoka cena oferty, ile to milionów za kilometr itp. Okazało się, że wolny rynek sam określił cenę za prace wskazane w SIWZ - więc mówienie, o tym, że było za drogo powoduje, że nawet meble u mnie w domu się śmieją. Artykuł zaś mówi o niegospodarności, która swoje źródła ma już po wyborze Wykonawcy.
__________________
"Przecinania wstęgi nie było. - To zwyczaj z minionej epoki. Drogi buduje się dla kierowców, a nie oficjeli" - oznajmił Marcin Hadaj, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. gazeta.pl z 19.01.2011
Van_Loosen no está en línea  
Old May 14th, 2012, 12:11 PM   #7740
larius
▲▼▲▼▲▼▲
 
larius's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Location: Warszawa - znienawidzone miasto
Posts: 1,494
Likes (Received): 309

Kuras77 nie bądź naiwny Zobacz co się dzieje na A2 z podwykonawcami, wg mnie nic się nie zmieniło.
__________________
Arguing with an engineer is a lot like wrestling in the mud with a pig. After a few hours, you realize that he likes it.
larius no está en línea  


Closed Thread

Tags
ekspresówka-s8, obwodnica warszawy, warsaw, warszawa

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 05:29 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu