daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Euroscrapers > Local discussions > .be-forum > Belgische steden / Villes belges > Andere steden / Autres villes > Leuven, Hageland & Haspengouw / HesbayeGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old July 3rd, 2007, 03:11 PM   #1
superGB
Registered User
 
superGB's Avatar
 
Join Date: Dec 2005
Posts: 482
Likes (Received): 0

HEVERLEE | Leuven-West

De laatste jaren groeit de sociale economie – een bedrijfstak die interessante jobs voor laaggeschoolden realiseert – steeds verder. Tot vandaag huizen deze bedrijven in Leuven op verschillende plaatsen in de stad. Ze zitten in tijdelijke panden die tot op de draad versleten zijn en op het punt staan om vervangen te worden. Daarom worden verschillende van deze organisaties de komende jaren verenigd op de nieuwe veilingsite tussen de Koning Boudewijnlaan en de Tervuursesteenweg: het vierde stedelijk ontwikkelingsgebied.

De concentratie van de schaarse middelen van verschillende organisaties in één nieuw gebouw is niet alleen economisch rationeel. Het biedt de Leuvense sociale economie in het algemeen – en de verschillende organisaties in het bijzonder – de mogelijkheid te werken aan een eigen identiteit en imago. Zo krijgen ze in Leuven – ook architecturaal – een eigen gezicht.

De nieuwe gebouwen komen op de voormalige veilingsite die sinds één decennium dienst doet als tijdelijk onderkomen van de groendienst en door het gerecht aangeslagen wagens.

Het bureau THV a2o – Grontmij won de wedstrijd die voor het ontwerp was uitgeschreven en zet een interessant gebouw neer binnen de strenge (financiële) grenzen.
Zo ontwierpen ze een duurzaam, sociaal en flexibel gebouw dat de buurt tegen 2009 een nieuw gezicht zal geven en deels zal herorganiseren.Een opgewekte gevel

In het concept van de gevel is het voor de ontwerpers belangrijk om relatie met de buurt en de gebruikers te creëren.
Hierdoor werd de gevel geïnspireerd op deze relatie met de buurt. Concreet wil dit zeggen:

* er kleine ramen zullen geïntegreerd worden. Dit doet denken aan de ramen van de huizen.
* voor de kleur van de gevel verschillende varianten rood zal gebruikt worden, naar analogie met de omliggende baksteengevels

Inspiratie met de eindgebruikers werd gevonden in het motief van een ‘lappendeken’. In de sfeer van de activiteiten op de site doet dit denken aan ‘recuperatie’ en ‘herbruik’. Thema’s die bekend zijn bij de vzw’s.

Dit alles zal het geheel een opgewekte uitstraling geven.
Gevel: beeld A2o
Betonskeletbouw: economisch en flexibel

Het gebouw vooraan op de site zal hoofdzakelijk gebruikt worden als opslagruimte. Grote kolomvrije ruimte zijn hier de vraag van de gebruikers. Kolommen en grote balken (overspanning van 30m) vormen de structuur van het gebouw. Zo kan er gebruik gemaakt worden van veel goedkopere, gestandaardiseerde bouwelementen. Deze besparing geeft de mogelijkheid om te investeren in bijvoorbeeld de afwerking van de buitenruimten.
In het achterste gebouw wordt er op eenzelfde manier gebouwd alleen met kleinere overspanningen.

Tegelijk biedt deze wijze van bouwen de mogelijkheid om zoveel mogelijk open ruimte onder dak te bouwen en de ruimte in te vullen naargelang de noden van het moment.over de veilingsite
superGB no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old August 12th, 2008, 10:40 PM   #2
Unkown Student
Registered User
 
Unkown Student's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 670
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by superGB View Post
De laatste jaren groeit de sociale economie – een bedrijfstak die interessante jobs voor laaggeschoolden realiseert – steeds verder. Tot vandaag huizen deze bedrijven in Leuven op verschillende plaatsen in de stad. Ze zitten in tijdelijke panden die tot op de draad versleten zijn en op het punt staan om vervangen te worden. Daarom worden verschillende van deze organisaties de komende jaren verenigd op de nieuwe veilingsite tussen de Koning Boudewijnlaan en de Tervuursesteenweg: het vierde stedelijk ontwikkelingsgebied.

De concentratie van de schaarse middelen van verschillende organisaties in één nieuw gebouw is niet alleen economisch rationeel. Het biedt de Leuvense sociale economie in het algemeen – en de verschillende organisaties in het bijzonder – de mogelijkheid te werken aan een eigen identiteit en imago. Zo krijgen ze in Leuven – ook architecturaal – een eigen gezicht.

De nieuwe gebouwen komen op de voormalige veilingsite die sinds één decennium dienst doet als tijdelijk onderkomen van de groendienst en door het gerecht aangeslagen wagens.

Het bureau THV a2o – Grontmij won de wedstrijd die voor het ontwerp was uitgeschreven en zet een interessant gebouw neer binnen de strenge (financiële) grenzen.
Zo ontwierpen ze een duurzaam, sociaal en flexibel gebouw dat de buurt tegen 2009 een nieuw gezicht zal geven en deels zal herorganiseren.Een opgewekte gevel

In het concept van de gevel is het voor de ontwerpers belangrijk om relatie met de buurt en de gebruikers te creëren.
Hierdoor werd de gevel geïnspireerd op deze relatie met de buurt. Concreet wil dit zeggen:

* er kleine ramen zullen geïntegreerd worden. Dit doet denken aan de ramen van de huizen.
* voor de kleur van de gevel verschillende varianten rood zal gebruikt worden, naar analogie met de omliggende baksteengevels

Inspiratie met de eindgebruikers werd gevonden in het motief van een ‘lappendeken’. In de sfeer van de activiteiten op de site doet dit denken aan ‘recuperatie’ en ‘herbruik’. Thema’s die bekend zijn bij de vzw’s.

Dit alles zal het geheel een opgewekte uitstraling geven.
Gevel: beeld A2o
Betonskeletbouw: economisch en flexibel

Het gebouw vooraan op de site zal hoofdzakelijk gebruikt worden als opslagruimte. Grote kolomvrije ruimte zijn hier de vraag van de gebruikers. Kolommen en grote balken (overspanning van 30m) vormen de structuur van het gebouw. Zo kan er gebruik gemaakt worden van veel goedkopere, gestandaardiseerde bouwelementen. Deze besparing geeft de mogelijkheid om te investeren in bijvoorbeeld de afwerking van de buitenruimten.
In het achterste gebouw wordt er op eenzelfde manier gebouwd alleen met kleinere overspanningen.

Tegelijk biedt deze wijze van bouwen de mogelijkheid om zoveel mogelijk open ruimte onder dak te bouwen en de ruimte in te vullen naargelang de noden van het moment.over de veilingsite
Afwerking eind 2009. Dit zou het 4de luik van stadsvernieuwing zijn rond de stadsring van Leuven. (Naast de Vaartkom, de Philips-site en het stationsomgeving).Last edited by Meurisse; May 3rd, 2010 at 01:40 PM. Reason: +quote
Unkown Student no está en línea   Reply With Quote
Old September 13th, 2008, 02:52 AM   #3
Unkown Student
Registered User
 
Unkown Student's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 670
Likes (Received): 0

HEVERLEE | Leuven-West

LEUVEN WEST :
LAATSTE LOCATIE VOOR GROOTSCHALIGE ONTWIKKELINGEN


Het westelijke stadsdeel is één van de laatste gebieden met de potentie om grootschalige ontwikkelingen op te vangen. Er is niet alleen voldoende ruimte, het gebied beschikt ook over een goede multimodale ontsluiting. Het verder aansnijden van de open ruimte moet echter uiterst oordeelkundig gebeuren. De landschappelijke kwaliteit van het westelijke stadsdeel moet immers op peil blijven. Daarom worden grootschalige projecten slechts toegelaten binnen vooraf bepaalde grenzen en wordt er steeds gestreefd naar een optimale landschappelijke integratie. Bovendien blijven een aantal gebieden met een belangrijke ecologische functie (Kareelveld, Vogelzang) gevrijwaard van bebouwing. De bestaande ontsluitingsinfrastructuur (K.Boudewijnlaan, E314, singels) wordt verder geoptimaliseerd. Bijkomend worden nieuwe openbaarvervoer- en fietsverbindingen als volwaardig alternatief voor het wegverkeer voorzien.
De K.Boudewijnlaan is één van de belangrijkste toegangswegen tot de stad. Bovendien ontsluit de K.Boudewijnlaan de universitaire campus Arenberg, IMEC en de twee geplande wetenschapsparken Arenberg en Termunckveld alsook de woonkern Terbank. Om de verschillende verkeersstromen in goede banen te leiden, zal de K.Boudewijnlaan heraangelegd worden. De drie belangrijke kruispunten op de K.Boudewijnlaan (Celestijnenlaan, wetenschapspark Arenberg en St.-Janbergsesteenweg) worden uitgerust met een rotonde en een onderdoorgang voor doorgaand verkeer. Langs de Boudewijnlaan moeten vrije busbanen voorzien worden om een hoogwaardige openbaarvervoerbediening van de wetenschapsparken te garanderen. De mogelijkheid om nieuwe spoorhaltes in te lassen wordt onderzocht.
De realisatie van het eerste wetenschapspark “Arenberg” is in voorbereiding. Gespreid over vier fasen zal in totaal 100.000 m² onderzoeksruimte worden gebouwd voor kennisgeoriënteerde bedrijven. Op termijn kan ook het wetenschapspark Termunckveld gelegen in de oksel van de Boudewijnlaan en de autosnelweg ontwikkeld worden. De mate van ontwikkeling en dichtheid van Termunckveld wordt evenwel afhankelijk gesteld van de multimodale ontsluitingsmogelijkheden.
Binnen de woonkern Terbank liggen nog een aantal onaangesneden terreinen, die ontwikkeld kunnen worden als nieuwe woongebieden. De belangrijkste zijn Groenveld en het driehoekige terrein langs de St.-Janbergsesteenweg. Bij de ontwikkeling van deze sites moeten nieuwe publieke groene ruimtes gerealiseerd worden. De verschillende wijken in Terbank zullen bovendien onderling en met de stad verbonden worden via een hoogwaardige route voor langzaam verkeer.


De veilingsite en Bodartsite zijn strategische locaties. Ze liggen op het snijpunt van vesten, singels en K.Boudewijnlaan en komen beide in aanmerking om grootschalige stedelijke activiteiten op te nemen. Op de veilingsite bouwt de stad aan een “sociaal bedrijvencentrum”. De Bodartsite wordt gereserveerd voor gemengde stedelijke functies, die een bijzondere betrokkenheid op de stad hebben.
De site Gasthuisberg zal verder ontwikkeld worden in functie van de noden van het universitair ziekenhuis, de universitaire en hogeschoolcampus biomedische wetenschappen en eventuele biomedische spin-offs. De K.U.Leuven/U.Z. liet hiertoe een masterplan opmaken, dat de krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Gasthuisberg uitzet. Concreet wordt er gekozen voor verdichting binnen de ontsluitingsweg, die de site als een ring omsluit. Binnen deze “ring” worden 5 gespecialiseerde zones onderscheiden, die elke een eigen toegang krijgen. De verkeerscirculatie en het parkeren wordt in functie hiervan gereorganiseerd.
KCAP architecten, Rotterdam
AWG architecten, Antwerpen / KULeuven-UZ
Aannemingen Janssen & Drooghmans nv., Geel

Nog een plan, met andere nummering.Let op: dit is een masterplan. De realisatie zal traag verlopen. Uit andere posten kan je zien dat men reeds bezig is met Gasthuisberg, de Veilingsite, de IMEC-site (misschien?) en het wetenschapspark Arenberg. Ik denk dat je het best kunt vergelijken met de Philips-site. Veel afzonderlijke projecten die nu allemaal afgelijnd zijn.

Bron: Leuven Morgen, stad in ontwikkeling. Of http://www.leuven.be/doc/008Leuven-West.pdf

Last edited by Meurisse; October 21st, 2013 at 01:20 AM.
Unkown Student no está en línea   Reply With Quote
Old September 18th, 2008, 10:31 AM   #4
Unkown Student
Registered User
 
Unkown Student's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 670
Likes (Received): 0

LEUVEN | Uitbreiding campus Gasthuisberg

Mooi mooi!

Als de verhuis voor de ziekenhuizen in leuven stad voor 2013 zal zijn, moeten we inderdaad nog 5 jaar wachten worden op woonproject Hertogendal!

On topic: ik ben blij dat ik eens een masterplan van Gasthuisberg zie! Dit geeft een helder overzicht. Voorts zie ik dat men de 2 bovengrondse parkings ook zal volbouwen? Of vergis ik mij?Hier zijn nog wat extra impressies:

Unkown Student no está en línea   Reply With Quote
Old September 18th, 2008, 10:17 PM   #5
De Snor
Forever Travelling
 
Join Date: Jul 2002
Posts: 6,386
Likes (Received): 37

Dit is toch een redelijk groot gebied dus blijven we een tijdje zoet met deze draad
De Snor no está en línea   Reply With Quote
Old October 21st, 2008, 08:11 PM   #6
Unkown Student
Registered User
 
Unkown Student's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 670
Likes (Received): 0

deredactie.be:

Quote:
Masterplan voor uitbreiding KU Leuven opgesteld
21/10/08 - De stad Leuven heeft een masterplan opgesteld voor de uitbreidingen van de KU Leuven-campus in Heverlee, het Arenbergkasteel en het universitaire sportcentrum.
De stad, de universiteit en het onderzoekscentrum IMEC hebben onderzocht wat er op het vlak van uitbreidingen nog mogelijk is in het gebied tussen de Tervuursevest, de Kardinaal Mercierlaan, de Koning Boudewijnlaan en de oude spoorweg.

Bedoeling is alvast dat het Kasteelpark van Arenberg behouden blijft. Wel kan de KU Leuven zijn campus aan de Celestijnenlaan gevoelig vergroten door gebouwen op te trekken tussen al bestaande panden.

IMEC zou op termijn nieuwe kantoren kunnen bouwen aan de Boudewijnlaan. De studentenwoonwijk blijft bestaan en er bestaan plannen om de groene zone van het sportkot over de ring door te trekken naar het centrum en om de Dijle daar zichtbaarder te maken.
Het masterplan zelf heb ik nog niet gevonden. De campus van de KUL is gelegen achter de IMEC-site. De uitbreiding van deze campus past in de logica van de KUL; op termijn wil men alle campussen op slechts 3 locaties (gasthuisberg, stad en in arenberg) onderbrengen.


(locatie)


(het Arenbergkasteel zelve)
Unkown Student no está en línea   Reply With Quote
Old October 23rd, 2008, 02:53 PM   #7
poller1
Registered User
 
Join Date: Aug 2003
Posts: 5,067
Likes (Received): 317

schoon kleurkes wel, die tekening!
poller1 no está en línea   Reply With Quote
Old November 1st, 2008, 03:43 PM   #8
Unkown Student
Registered User
 
Unkown Student's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 670
Likes (Received): 0

Het masterplan is te bezichtigen op http://www.leuven.be/showpage.asp?iPageID=7768 . De naam Leuven-West is eigenlijk niet gepast. De feitelijke naam is "Masterplan Zuidelijke Dijlevallei" . Het is dus een bundeling van allerlei concrete projecten in 1 map. Aangezien dit gebied wat ver van het station ligt zal ik er niet snel geraken. Misschien iets voor de studenten van KUL die op het forum zitten?

Dat het op een kleurenboek lijkt, kan ik snappen. Maar als je het plan leest dan snap je dat men een relatief groot versnipperd gebied integreert in één plan. Met verdichting, meer ruimte voor water & groen, studenten en bedrijven..
Unkown Student no está en línea   Reply With Quote
Old February 11th, 2009, 06:15 PM   #9
YesWeCan
Registered User
 
Join Date: Feb 2009
Location: Leuven
Posts: 38
Likes (Received): 0

Nieuwsblad.be

Quote:
Op kot gaan in toparchitectuur

LEUVEN - Wie in Gent gaat studeren wordt in containers gestopt. In Leuven kom je in betaalbare kamers in een gebouw van toparchitecten terecht. Het schepencollege zette het licht op groen voor de bouw van 262 studentenkoten aan het Sportkot. Burgemeester Tobback kon niet nalaten de vergelijking te maken met de Gentse 'studentencontainers'.

In het gigantische gebouw op de hoek van de Boudewijnlaan en de Tervuursevest in Heverlee is ook plaats voor zestien studio's en vier appartementen, zegt algemeen beheerder van de KU Leuven Koenraad Debackere.

Architecten van dienst zijn de toppers Poponcini en Lootens die eerder al de plannen tekenden voor de Stordeur in Wilsele en de hoofdzetel van Anheuser-Busch InBev in Leuven. De Vesten, zoals de studentencampus door het leven zal gaan, maakt deel uit van de uitbreiding van de Arenbergcampus en is goed voor een investering van 12 miljoen euro.
YesWeCan no está en línea   Reply With Quote
Old February 11th, 2009, 07:04 PM   #10
Unkown Student
Registered User
 
Unkown Student's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 670
Likes (Received): 0

Zalig gewoon! Ik heb het volste vertrouwen in Poponcini en Lootens. Persoonlijk vind ik dat het Leuvense hoofdkwartier van Anheuser-Busch InBev één van de plezantste gebouwen die de afgelopen 5 jaar zijn bijgekomen in ons land.. Pas op de 2de plaats denk ik aan het Vlinderpaleis in Antwerpen, vrij raar eigenlijk.. Hoe dit komt, weet ik niet

Ik ben benieuwd hoe het er gaan uitzien! Ook deze studentenkamers zijn onderdeel van het masterplan "Zuidelijke Dijlevallei", wat in het Leuvense forum nog onder zijn oude naam 'Leuven-West' staat. Dat is dus in het de map waar iemand vond dat er mooie kleurtjes gebruikt werden voor het masterplan. Een scherp oog voor detail, zonder meer.. Naast deze studentenhomes zit ook de uitbreiding van Gasthuisberg, de Imec Tower, een woon- en wetenschapspark en de openlegging van de Dijle in het plan.

Ik verschiet er van dat men het masterplan nu al aan uit uitvoeren is. Het zal nodig geweest zijn zeker?

Last edited by Unkown Student; February 11th, 2009 at 07:18 PM.
Unkown Student no está en línea   Reply With Quote
Old February 11th, 2009, 07:20 PM   #11
YesWeCan
Registered User
 
Join Date: Feb 2009
Location: Leuven
Posts: 38
Likes (Received): 0

Inderdaad. Er zou binnen de 4 jaar op de campus ook een nieuw gebouw voor chemie gebouwd worden, maar ik heb nog geen plannen gezien .

Last edited by YesWeCan; February 11th, 2009 at 07:31 PM.
YesWeCan no está en línea   Reply With Quote
Old August 31st, 2009, 10:16 PM   #12
YesWeCan
Registered User
 
Join Date: Feb 2009
Location: Leuven
Posts: 38
Likes (Received): 0

In de driehoek tussen de Koning Boudewijnlaan, de Tervuursevest, de Voer en de Arenbergwijk (Pius X) komt er een nieuwe studentenresidentie ontworpen door POLO architecten. Ik heb nog geen ontwerp gezien, maar vandaag zijn ze begonnen met het terrein af te bakenen en bomen te rooien. Benieuw wat het gaat worden .

Last edited by YesWeCan; August 31st, 2009 at 10:40 PM.
YesWeCan no está en línea   Reply With Quote
Old September 1st, 2009, 01:18 AM   #13
groentje
New Brusseleir
 
Join Date: Apr 2006
Location: Brussels Capital Region
Posts: 2,067
Likes (Received): 3

Hmm, voor zover ik het gebied ken (heb twee jaar in Heverlee op kot gezeten, waarvan 1 in het voor IMEC ter ziele gegane Home Terbank), is dat gebied zowat de groene long van Leuven. Vooral 2, 3 en 4 blijf ik ongeschikt vinden voor de ontwikkeling van onderzoekszones. De bereikbaarheid is niet optimaal (vandaar ook die tram die ze oh zo graag langs Termunckveld zouden zien passeren) als je niet over een auto beschikt, deze gebieden zijn voornamelijk bosgebieden, waar ik liever bomen zie dan gebouwen, kortom, ik heb enige problemen met de ontwikkeling van 'Leuven-West'.
De nieuwe studentenresidentie, daar ben ik wel positief over.
groentje no está en línea   Reply With Quote
Old September 1st, 2009, 01:27 AM   #14
Josh
City Geek
 
Josh's Avatar
 
Join Date: May 2004
Location: Brussels
Posts: 1,179

De bereikbaarheid is toch zeer goed? Die gebieden liggen vlakbij de E40 en E314 langs de Koning Boudewijnlaan.
Josh no está en línea   Reply With Quote
Old September 1st, 2009, 01:37 AM   #15
Puinkabouter
killed Laura Palmer
 
Puinkabouter's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: G(h)ent
Posts: 10,356
Likes (Received): 2299Quote:
Originally Posted by groentje View Post
De bereikbaarheid is niet optimaal [...] als je niet over een auto beschikt.
@ Yeswecan: heb je al eens op de website van Poponcini & Lootens gekeken? Daar staat een ontwerp voor een studentenhome in Leuven, maar ik ken Leuven niet goed genoeg om te kunnen zeggen of het de juiste is, dan wel of het over een ander gebouw gaat.
__________________
www.dewebsitevanpuinkabouter.be
Puinkabouter no está en línea   Reply With Quote
Old September 1st, 2009, 11:58 AM   #16
YesWeCan
Registered User
 
Join Date: Feb 2009
Location: Leuven
Posts: 38
Likes (Received): 0

@puinkabouter:

Ja, ik heb die tekening gezien, maar de omgeving is helemaal anders. Schiet me niet dood als ik mis ben, maar het lijkt verdacht veel op de grote parking achter het CLT in de dekenstraat. En dat is momenteel nog steeds een parking .

Ik heb wel een schets gevonden in de laatste editie van het stadsvernieuwingsmagazine van Leuven (Mozaiek) die er erg op lijkt:


Niet erg duidelijk, maar het geeft een idee. Het lijkt er sterk op dat ze het gebouw gewoon verplaatst hebben en aangepast aan de nieuwe situatie (een driehoekig terrein ipv een vierkant).

@groentje:

Ze zijn geen bossen aan het rooien hoor, enkel de berm langs de Koning Boudewijnlaan. Het terrein is een kleine weide die al een hele tijd braak ligt. Wel spijtig van de konijntjes die er altijd rondhuppelden .

Op de kaart

Naar wat ik gelezen heb zijn ze geenszins van plan om aan die bossen te komen, en in het masterplan staat duidelijk dat ze de bestaande campussen willen verdichten ipv nieuwe gebieden aan te snijden.

Last edited by YesWeCan; September 1st, 2009 at 12:49 PM.
YesWeCan no está en línea   Reply With Quote
Old September 1st, 2009, 12:38 PM   #17
groentje
New Brusseleir
 
Join Date: Apr 2006
Location: Brussels Capital Region
Posts: 2,067
Likes (Received): 3

Net achter IMEC ligt Egenhovenbos, ik ben daar nog vaak gaan wandelen. De overkant van de Koning Boudewijnlaan ken ik iets minder, ik ben misschien 2x langs de Sint-Janbergsesteenweg gereden, jaren terug.
Het lijkt me dan ook behoorlijk moeilijk om geen bosgebied aan te snijden daar. De verdichting van de campussen wordt inderdaad wel beleden, maar naar mijn aanvoelen iets te weinig in praktijk gebracht.
groentje no está en línea   Reply With Quote
Old September 1st, 2009, 01:13 PM   #18
YesWeCan
Registered User
 
Join Date: Feb 2009
Location: Leuven
Posts: 38
Likes (Received): 0

Kaartje huidige situatie (ongeveer)Is dit het deel van het Egenhovenbos waar je het over hebt? Ik denk dat ze daar inderdaad een deel gekapt hebben voor het Wetenschapspark Arenberg, maar zover ik weet waren dat ook grotendeels oude weides, ik herinner me in elk geval dat het nogal ploeteren was om daar door te wandelen, heel moeilijk toegankelijk . Het blijft natuurlijk spijtig dat dat nu weg is... Het gebied vlak ten zuiden ervan is waterwinningsgebied, en daaronder begint het echte Egenhovenbos. Ik veronderstel dat ze daar zelfs niet mogen bouwen?

Niet dat ik bijzonder groot vertrouwen heb in het ecologische beheer van (K.U.)Leuven, maar Arenberg III is toch serieus verdicht de laatste jaren: het nieuwe geologische instituut, het monitoraat wetenschappen, de uitbouw van natuurwetenschappen en binnenkort het nieuwe gebouw van chemie. Moesten ze nu nog wat alternatieve restaurantjes of zo voor de studenten op dezelfde campus zetten om er wat variatie en leven in te brengen dan zou ik nog blijer zijn, maar wellicht wil de K.U.Leuven geen concurrentie voor Alma...

Last edited by YesWeCan; September 1st, 2009 at 02:20 PM.
YesWeCan no está en línea   Reply With Quote
Old September 1st, 2009, 02:15 PM   #19
groentje
New Brusseleir
 
Join Date: Apr 2006
Location: Brussels Capital Region
Posts: 2,067
Likes (Received): 3

Dit was inderdaad het gebied waar ik het over had. Maar bon, ze zijn er duidelijk al aan begonnen, ze kunnen er dus maar beter eens iets moois van maken.
groentje no está en línea   Reply With Quote
Old March 16th, 2010, 11:23 PM   #20
Unkown Student
Registered User
 
Unkown Student's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 670
Likes (Received): 0

UZ investeert 800 miljoen


UZ GASTHUISBERG HEEFT BOUWPLANNEN VOOR TIEN JAAR

LEUVEN - De Europese Investeringsbank (EIB) garandeert een lening van UZ Gasthuisberg van 325 miljoen euro. Dat is goed veertig procent van de 800 miljoen euro nodig voor een gloednieuw kinderziekenhuis, kraamkliniek, psychiatrische kliniek en een afdeling kritieke diensten.Voor alle duidelijkheid: de directies van de KU Leuven en het UZ Gasthuisberg krijgen de 325 miljoen euro niet zomaar in de schoot geworpen van de EIB, met als president de gewezen federale minister Philippe Maystadt (CDH). ‘Aan de toezegging van de kredietopening door de EIB ging een maandenlang proces vooraf', zegt Mark Waer, de rector van de KU Leuven. ‘Ons dossier van de Health Sciences campus Gasthuisberg werd zowel financieel, als organisatorisch als zelfs bouwkundig doorgelicht. Het is dan ook niet alleen de goedkeuring van het financiële plaatje, maar ook van het totale concept van ons project. Bovendien zijn we de eerste gezondheidsinstelling in ons land die op de steun van de EIB mag rekenen.'

Parking voor 1.500 wagens

Volgens Johan Kips, de algemeen directeur van het UZ Leuven, betekent de kredietopening ook niet dat het UZ plotseling beschikt over bakken cash geld. ‘De 325 miljoen euro wordt in schijven beschikbaar gesteld. Zo is er nu een eerste schijf van veertig miljoen euro die we kunnen gebruiken om het nieuwe ondergrondse parkeergebouw voor 1.500 wagens ter hoogte van de brandweerkazerne te bouwen. Maar het staat ons ook vrij om aan te kloppen bij de grootbanken. Als we daar interessantere voorwaarden krijgen voor een lening zijn we niet verplicht om het geld van de EIB te gebruiken. Maar de overeenkomst die we nu gesloten hebben geeft ons wel de financiële zekerheid om onze projecten de volgende tien jaar rond te krijgen.'

De plannen die Gasthuisberg heeft zijn dan ook op zijn minst gezegd indrukwekkend. ‘Het parkeergebouw gebruiken we als fundering voor een gloednieuwe afdeling kritieke diensten - met daarin de spoedgevallen, een nieuw operatiekwartier en de dienst intensieve zorgen - een psychiatrisch ziekenhuis en een centrum voor moeders en kinderen', zegt Kips.

Ook komen er een nieuw inkomgebouw, een kop- en datacentrum en wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een nieuw onderzoeksgebouw voor de KU Leuven. Op iets langere termijn is onder meer een nieuw kinderdagverblijf, een uitbreiding van de afdeling oncologie, een nieuwe ziekenhuisschool, een zorghotel en -boulevard en een afdeling kinderpsychiatrie voorzien. Zelfs de proefdieren krijgen een nieuw onderkomen.

Oppervlakte verdubbelen

De volgende tien jaar wordt in het UZ en in het ziekenhuis in Pellenberg liefst 800 miljoen euro geïnvesteerd. Ongeveer de helft van dat bedrag komt uit de eigen middelen van het UZ en de KU Leuven en ook de Vlaamse en federale regering doen een stevige duit in het zakje. Met al die investeringen, goed voor bijna een verdubbeling van de nu al bebouwde oppervlakte, wil het UZ Leuven haar campus op Gasthuisberg laten uitgroeien tot een zogenaamde Health Sciences campus waar onderwijs, onderzoek en geneeskundige zorgen hand in hand gaan op een locatie die moet uitgroeien tot een autoriteit op Europees vlak.

Vandaag werken op de campus Gasthuisberg al 15.000 mensen en volgen 5.000 er studenten les. 30.000 mensen bezoeken dagelijks de site. Tegen 2015 kan dat oplopen tot 40.000 bezoekers en 20.000 medewerkers.

Bron: Nieuwsblad.

Nog wat extra nieuws, omdat het al lang geleden is :p
Unkown Student no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 02:42 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu