search the site
 daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Inwestycje w Polsce > Inwestycje ukończoneGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old February 19th, 2010, 03:11 PM   #1
Popiel
Anty love
 
Popiel's Avatar
 
Join Date: Oct 2006
Location: Luxembourg
Posts: 5,868
Likes (Received): 509

[Poznań] Spalarnia odpadów

Spalarnia w Poznaniu - decydujące starcie
wnp.pl (Patrycja Batóg) - 19-02-2010 08:32


Quote:
Do końca czerwca władze Poznania muszą złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej budowy spalarni - poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na inwestycję o wartości 640 mln zł miasto może uzyskać 352 mln zł unijnego dofinansowania. Głównym zagrożeniem w realizacji tego przedsięwzięcia są protesty części mieszkańców przeciw lokalizacji obiektu.
W krajach Unii Europejskiej działa obecnie 400 spalarni odpadów i budowane są kolejne. W Polsce funkcjonuje jedna niewielka spalarnia w Warszawie, ale planuje się budowę 12 w największych ośrodkach miejskich. Jednak stopień zaawansowania przygotowań wskazuje, że w najbliższych latach realne jest powstanie tylko połowy z projektowanych obiektów. Wśród nich jest właśnie spalarnia w Poznaniu. Władze miasta po przeanalizowaniu kilku lokalizacji uznały, że optymalnym rozwiązaniem jest budowa nowoczesnego zakładu wykorzystującego najnowsze osiągnięcia technologiczne przy Elektrociepłowni Karolin, na terenie miasta, ale tuż przy granicy z gm. Czerwonak. Właśnie jej mieszkańcy, mający już w pobliżu Centralną Oczyszczalnię Ścieków, sprzeciwiają się planom „uszczęśliwiania” ich kolejnym uciążliwym zakładem.

W planowanym obiekcie spalać się będzie ok. 240 tys. ton odpadów rocznie, w tym 30 tys. ton stanowić mają osady z pobliskiej oczyszczalni ścieków. Produkowana w nim energia elektryczna i cieplna przyczyni się do obniżenia kosztów usług komunalnych oraz utrzymania się w limitach emisji dwutlenku węgla przez EC Karolin. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z zamierzeniami władz, terminy zostaną dotrzymane i przedsięwzięcie uzyska unijne dofinansowanie, to w 2013 r. w Poznaniu powinien działać zakład termicznego przekształcania odpadów.
__________________
Gdy zaś umierają,ostatnie długie tchnienie,przechodząc przez tchawice zmienia się w serię niezwykłych melodyjnych dzwięków.
To łabędzi śpiew.

Popiel no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old February 20th, 2010, 12:08 PM   #2
Popiel
Anty love
 
Popiel's Avatar
 
Join Date: Oct 2006
Location: Luxembourg
Posts: 5,868
Likes (Received): 509

INWESTYCJA - Spalarnia śmieci powstanie na Karolinie

Polska Głos Wielkopolski Bogna Kisiel


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała postanowienie określające warunki realizacji spalarni śmieci na terenie EC Karolin. Jest ono bezwzględnie konieczne, by miasto uzyskało decyzję środowiskową dla tej inwestycji, bez której Poznań nie będzie mógł złożyć wniosku o dofinansowanie. Spalarnia ma kosztować 640 mln zł (dotacja wyniesie 352 mln).


Zdaniem RDOŚ, lokalizacja spalarni w EC Karolin jest rozsądna i nie spowoduje uciążliwości dla mieszkańców (© Piotr Jasiczek)

– To krok przybliżający budowę spalarni – mówi Mirosław Kruszyński, zastępca prezydenta miasta, ale dodaje, że przeszkód może pojawić się wiele, a Poznań musi do końca czerwca złożyć wniosek o dofinansowanie.

RDOŚ postawiło 49 warunków. Muszą one zostać uwzględnione w projekcie inwestycji. Bez tego nie można jej oddać do użytku.
– Staraliśmy się zabezpieczyć interes środowiska i mieszkańców – zapewnia Jolanta Ratajczak, dyrektor RDOŚ, podkreślając, że wsłuchiwano się w uwagi mieszkańców. Stąd rygorystycznie został określony m.in. sposób spalania, temperatura, dobór technologii, wyposażenia instalacji, konieczność zaprojektowania wysokosprawnego systemu odazotowania spalin.

– Zadbaliśmy o to, żeby równolegle z inwestycją trwała przebudowa układu komunikacyjnego, by nie okazało się, że spalarnia powstanie, a drogi dopiero za 10 lat – dodaje Ratajczak. – Bardzo istotnym elementem jest ciągły monitoring parametrów procesu spalania i pracy instalacji, które w czasie rzeczywistym mają trafiać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. To podstawowe narzędzie, by społeczeństwo mogło zaufać, że proces technologiczny jest realizowany zgodnie z wymogami.

Dodatkowo trzy miesiące po oddaniu do użytkowania zakładu ma być przeprowadzona kontrola rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu oraz pomiar hałasu w miejscach, w których oddziaływanie spalarni będzie najbardziej niekorzystne.
__________________
Gdy zaś umierają,ostatnie długie tchnienie,przechodząc przez tchawice zmienia się w serię niezwykłych melodyjnych dzwięków.
To łabędzi śpiew.

Popiel no está en línea   Reply With Quote
Old February 21st, 2010, 02:46 PM   #3
Popiel
Anty love
 
Popiel's Avatar
 
Join Date: Oct 2006
Location: Luxembourg
Posts: 5,868
Likes (Received): 509

Spalarnia prawie na pewno w Koziegłowach


Gdzie powstanie spalarnia? Niemal pewne jest to, że instalacja stanie w Koziegłowach. Mimo sprzeciwu mieszkańców Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zgodziła się na tę lokalizację.


Jedna z rozważanych lokalizacji spalarni to elektrociepłownia Karolin

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska postanowiła: spalarnia może stanąć w Koziegłowach na terenie Elektrociepłowni Karolin. Dla władz Poznania - inwestora stawiającego spalarnię, ta decyzja jest wiążąca.

- Dlaczego właśnie Karolin? Bo to najbardziej efektywna i najkorzystniejsza z proponowanych lokalizacji - twierdzi Jolanta Ratajczak, dyrektor RDOŚ. Zdaniem Ratajczak na terenie elektrociepłowni możliwy będzie największy odzysk energii. - Braliśmy pod uwagę sześć proponowanych lokalizacji. Przy wydawaniu uzgodnienia staraliśmy się również uwzględnić uwagi mieszkańców. Dlatego w uzgodnieniu określiliśmy 49 warunków, które władze miasta muszą spełnić - dodaje Ratajczak. Warunki dyrekcji dotyczą m.in. konieczności wykonywania monitoringu powietrza, jednym z punktów jest również oddanie do użytkowania sieci dróg dojazdowych do spalarni.


Czy można już powiedzieć, że spalarnia na pewno powstanie na terenie EC Karolin? - Pozostaje jedynie wydanie decyzji środowiskowej, wtedy ta lokalizacja będzie pewna. Ale od wybrania miejsca do realizacji inwestycji jest jeszcze długa droga - tłumaczy wiceprezydent Mirosław Kruszyński. Ostateczną decyzję ma wydać wydział ochrony środowiska Urzędu Miasta.

Dyskusja na temat, gdzie powinna stanąć spalarnia odpadów, trwa od kilku miesięcy. Elektrociepłownia Karolin była najbardziej pewną lokalizacją. W grę wchodziły jednak i inne miejsca. Władze miasta rozważały budowę instalacji na Szczepankowie. Jednak tam miasto musiałoby zbudować spalarnię od podstaw, a w elektrociepłowni Karolin może wykorzystać już istniejącą infrastrukturę elektrociepłowni. Mieszkańcy Koziegłów jako alternatywę proponowali elektrociepłownię Garbary. - Jest tam dogodny dojazd i nie ma uciążliwego jak w gminie Czerwonak przemysłu - argumentowali. Bożena Przewoźna, dyrektor wydziału gospodarki komunalnej i mieszkaniowej tłumaczyła jednak, że elektrociepłownia Garbary leży na obszarze cennym kulturowo, objętym ochroną zabytków. - Poza tym budowa instalacji byłaby sprzeczna z projektem planu miejscowego. Spalarnia nie może tam powstać - tłumaczyła. W dyskusję o spalarni włączył się nawet Tomasz Łęcki, burmistrz Murowanej Gośliny. Proponował na lokalizację instalacji swoją gminę.

Wójt gminy Czerwonak Mariusz Poznański był zaskoczony postanowieniem regionalnej dyrekcji. - Nie widziałem jeszcze dokumentu, sądziłem, że ciągle trwają konsultacje społeczne - mówił zdziwiony. - Jestem jednak pewien, że mieszkańcy i Stowarzyszenie Ekologiczna Gmina będą się odwoływać od decyzji środowiskowej. Droga do uruchomienia spalarni jest jeszcze daleka, a my nie zamierzamy się poddawać - podkreśla wójt.

Mieszkańcy mogą jeszcze składać uwagi i wnioski, mają również możliwość odwołania się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Źródło: Gazeta Wyborcza Poznań
__________________
Gdy zaś umierają,ostatnie długie tchnienie,przechodząc przez tchawice zmienia się w serię niezwykłych melodyjnych dzwięków.
To łabędzi śpiew.

Popiel no está en línea   Reply With Quote
Old March 3rd, 2010, 06:31 PM   #4
Popiel
Anty love
 
Popiel's Avatar
 
Join Date: Oct 2006
Location: Luxembourg
Posts: 5,868
Likes (Received): 509

INWESTYCJE - Jeszcze tylko kilka dni na uwagi w sprawie spalarni

Polska Głos Wielkopolski

Jeszcze tylko do 11 marca można składać uwagi i wnioski do raportu oddziaływania spalarni śmieci na środowisko. Mogą to zrobić nie tylko organizacje, instytucje czy eksperci, ale każdy mieszkaniec.
Dokument został ponownie wyłożony do publicznego wglądu po decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wydanej 18 lutego. Określa ona warunki realizacji spalarni śmieci na terenie Elektrociepłowni Karolin. RDOŚ postawiło 49 warunków, które muszą zostać uwzględnione w projekcie inwestycji. Dopiero po ich spełnieniu zakład można będzie oddać do użytku.

Uwagi i wnioski do raportu oddziaływania spalarni śmieci na środowisko można składać w formie pisemnej lub elektronicznej w wydziale ochrony środowiska Urzędu Miasta Poznania (ul. Gronowa 22a, pok. 202, w poniedziałki i czwartki w godz. 8-17, natomiast we wtorki, środy i piątki w godz. 7.30-15). Z jego treścią można zapoznać się na stronie www.poznan.pl (zakładka środowisko - plany i programy). Wydział ochrony środowiska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozpatrzy uwagi i wnioski.

Zdaniem Stowarzyszenia My Poznaniacy sprawa ponownego wyłożenia do publicznego wglądu ostatecznej wersji raportu oddziaływania na środowisko nie jest wystarczająco nagłośniona, a istotna z punktu widzenia wielu mieszkańców. Szczególnie tych, którzy protestują przeciwko budowie spalarni na terenie EC Karolin.

- Taka lokalizacja narusza zasadę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, która mówi, że nie należy kumulować na niewielkim stosunkowo obszarze niebezpiecznych i uciążliwych dla ludzi instalacji - twierdzi Marek Pietrzyński, radny gminy Czerwonak i dodaje, że mieszkańcy Koziegłów mają już elektrociepłownię i oczyszczalnię ścieków. - 49 warunków postawionych przez RDOŚ równie dobrze można użyć do wydania odmownej decyzji w sprawie spalarni.
__________________
Gdy zaś umierają,ostatnie długie tchnienie,przechodząc przez tchawice zmienia się w serię niezwykłych melodyjnych dzwięków.
To łabędzi śpiew.

Popiel no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2010, 05:33 PM   #5
Popiel
Anty love
 
Popiel's Avatar
 
Join Date: Oct 2006
Location: Luxembourg
Posts: 5,868
Likes (Received): 509

Cała prawda o spalarni śmieci!W Poznaniu powstanie spalarnia odpadów. To wiadomo. Mimo licznych protestów - miasto z pełną determinacją przygotowuje dokumenty, które mają pomóc w zdobyciu pieniędzy z Unii Europejskiej. Bez taj pomocy - miasta nie będzie stać na budowę zakładu za prawie 600 milionów złotych. Do tego trzeba dołożyć 120 milionów na nowy układ komunikacyjny. Wszystko - do końca 2013 roku.

Dyskusja o spalarni w Poznaniu skupiła do tej pory przede wszystkim na tym: dlaczego zakład ma powstać przy elektrociepłowni w Karolinie? Stało się tak bo do dziś przeciwko właśnie tej lokalizacji ostro protestują mieszkańcy sąsiedniego Czerwonaka.

Czy Poznań i okoliczne gminy, które będą wozić śmieci do spalarni, są na to gotowe? Spalanie odpadów wiąże się bowiem z segregacją śmieci. To nie jest zakład, który ma załatwić wszystko. Tu powinny trafiać tylko te odpady, z którymi na prawdę nie ma
już co zrobić.

Pytamy więc, nie tylko poznaniaków, bo niedługo problem będzie dotyczyć wszystkich - czy mniej śmiecimy? Czy wszystko sortujemy? Co robimy z tzw. odpadami niebezpiecznymi? Gdzie wrzucamy opakowania po dezodorantach, lakierach do włosów, puszki po farbach, plastikowe części, baterie czy lekarstwa?

Zapraszamy do dyskusji!

Odsłuchy

http://www.radiomerkury.pl/index.php?art=40819
__________________
Gdy zaś umierają,ostatnie długie tchnienie,przechodząc przez tchawice zmienia się w serię niezwykłych melodyjnych dzwięków.
To łabędzi śpiew.

Popiel no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2010, 08:28 PM   #6
cotinus
zarejestrowany użytkownik
 
cotinus's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 903
Likes (Received): 732

Popiel widzę że w tym wątku pobudzasz bezskutecznie do dyskusji, więc wyrażę swoją opinię.
Moim skromnym zdaniem spalarnia śmieci nie będzie dużą a w zasadzie nawet niewielką uciążliwością dla okolicznych mieszkańców, a potrzeba budowy oczywiście jest i to wielka.
Z tego co mi wiadomo,tego typu spalarnia stoi w samym Wiedniu (w mieście!) i to od ładnych kilkunastu lat, a okoliczni mieszkańcy nie narzekają na smród czy smog. Dowód? http://archiwum.wiz.pl/1998/98042200.asp
Wszystko dzięki wielowarstwowym filtrom kominowym. Oczywiście czasy się zmieniają i technologie doskonalą, więc w Poznaniu (tak mi się wydaje) będą stosowane jeszcze bezpieczniejsze i doskonalsze technologie filtracyjne aby nie uprzykrzać życia mieszkańcom.
Jedyny zauważalny problem to niestety... segregacja śmieci. Oj, kuleje to u nas, kuleje. Mam nadzieję że powstanie spalarni, zmotywuje kogo trzeba do mocnej kampanii społecznej aby ten stan zmienić i dać możliwość pracy na pełnej mocy przerobowej obiektu. Strach sobie wyobrazić że projekt za takie pieniądze miałby przynosić straty...

Last edited by cotinus; March 23rd, 2010 at 08:34 PM.
cotinus no está en línea   Reply With Quote
Old April 16th, 2010, 03:49 PM   #7
mmjp
Inspired by Poznań?!
 
mmjp's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: Black Mesa Research Facility
Posts: 12,307
Likes (Received): 514

bip.city.poznan.pl
Quote:
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, działając zgodnie z art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcenia frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych (ITPOK), która jest częścią projektu "System gospodarki odpadami dla miasta Poznania" realizowanego w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej, na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 2/11, 5/29, 5/30, 5/27 (część działki), ark. 01, obręb Główna, po rozpatrzeniu wniosku Miasta Poznań reprezentowanego przez Panią Bożenę Przewoźną - Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania działającą z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

W związku z powyższym zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (postanowienie znak: RDOŚ-30-OO.I-66190-274/09/ar z dnia 18 lutego 2010r.) oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (opinia sanitarna znak: znak: NS1-72-32 (2)/10 z dnia 3 marca 2010r.) w terminie 21 dni jt. od 15.04.2010r. do 6.05.2010r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok. 103, w godzinach urzędowania (pn., czw. 800-1700, wt., śr., pt. 730-1530).

Ponadto, tut. Wydział informuje, iż w/w dokumenty dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.poznan.pl.

W załączeniu:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2. Opinia sanitarna PPIS w Poznaniu
3. Postanowienie RDOŚ w Poznaniu
4. Sprostowanie postanowienia RDOŚ w Poznaniu.

OS.V/7684-440/09
mmjp no está en línea   Reply With Quote
Old April 20th, 2010, 02:15 PM   #8
Demandred
Live Fast, Die Never
 
Demandred's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Poznań Smochowice
Posts: 3,031
Likes (Received): 98

Pozytywna decyzja w sprawie spalarni

Prezydent Poznania otrzymał w ubiegłym tygodniu decyzję o wpływie na środowisko planowanej spalarni odpadów przy Elektrociepłowni Karolin. Jest pozytywna.


Dokument ma ponad 200 stron opinii i uzasadnienia.
- Decyzja wydana została z uwzględnieniem warunków uzgodnionych wcześniej z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, takich jak budowa wraz ze spalarnią nowego układu drogowego - zaznacza wiceprezydent Mirosław Kruszyński.
Zdaniem wiceprezydenta Kruszyńskiego to jeden z pierwszych kamieni milowych na drodze do nowej inwestycji. Następny to podpisanie umowy z rządem na dofinansowanie budowy ze środków unijnych. Następnym będzie wybranie w drodze przetargu partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia, opracowanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z kolejnymi decyzjami środowiskowymi.
Wniosek o dofinansowanie jest już formułowany. W końcowej fazie opracowania jest studium wykonalności inwestycji, które jest podstawą sformułowania wniosku. Aby Poznań mógł skorzystać z pomocy unijnej na budowę spalarni odpadów, wniosek o dofinansowanie musi wpłynąć do Ministerstwa Infrastruktury do końca czerwca tego roku. Czy na przeszkodzie nie stanie zaskarżenie decyzji środowiskowej przez przeciwników budowy spalarni w EC Karolin, którymi są mieszkańcy Kozichgłów i gminy Czerwonak?
- Będziemy oceniać realność ewentualnych odwołań - stwierdza Mirosław Kruszyński.
Jak informuje wiceprezydent Poznania rozpoczęcia budowy spalarni należy się spodziewać za około 2 lata. Zakończenie powinno nastąpić w okresie 2013-2016.

http://www.poznanskie-nieruchomosci....d=2137&catid=8
__________________
Smooth. That's how we do it
Demandred no está en línea   Reply With Quote
Old May 6th, 2010, 01:32 AM   #9
Popiel
Anty love
 
Popiel's Avatar
 
Join Date: Oct 2006
Location: Luxembourg
Posts: 5,868
Likes (Received): 509

Decyzja ws. budowy spalarni - zaskarżona

Mieszkańcy Czerwonaka zaskarżyli decyzję w sprawie budowy poznańskiej spalarni śmieci w Karolinie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. "Ta decyzja ma błędy" - mówi mecenas Tomasz Deskiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Ekologiczna Gmina z Kozichgłów. Jego zdaniem, gmina Czerwonak - jako najbliższy sąsiad inwestycji - powinna zostać uznana za stronę w postępowaniu.

Pozwalając na budowę kolejnego, uciążliwego dla środowiska zakładu, złamano zasadę zrównoważonego rozwoju - twierdzi Deskiewicz. Uważa też, że spalarni błędnie nie uznano za zakład stwarzający ryzyko poważnej awarii, a ustawa o ochronie środowiska zabrania lokowania zakładów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w granicach administracyjnych miast.

Urzędnicy, wydając decyzję środowiskową stwierdzili, że z punktu widzenia ochrony przyrody, lokalizacja przy elektrociepłowni Karolin jest dobra. Według wiceprezydenta Poznania Mirosława Kruszyńskiego, jest też nie do podważenia. Dlatego nie obawia się jej zaskarżenia.

Gdyby jednak Kolegium Odwoławcze było innego zdania, miasto może mieć problem z otrzymaniem unijnej dotacji. Wniosek o nią trafi do Ministerstwa Infrastruktury w czerwcu.

Radio Merkury
__________________
Gdy zaś umierają,ostatnie długie tchnienie,przechodząc przez tchawice zmienia się w serię niezwykłych melodyjnych dzwięków.
To łabędzi śpiew.

Popiel no está en línea   Reply With Quote
Old May 6th, 2010, 05:51 PM   #10
cotinus
zarejestrowany użytkownik
 
cotinus's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 903
Likes (Received): 732

Quote:
Originally Posted by Popiel View Post
Pozwalając na budowę kolejnego, uciążliwego dla środowiska zakładu, złamano zasadę zrównoważonego rozwoju - twierdzi Deskiewicz.
normalnie krew zalewa...
cotinus no está en línea   Reply With Quote
Old June 6th, 2010, 08:27 AM   #11
Popiel
Anty love
 
Popiel's Avatar
 
Join Date: Oct 2006
Location: Luxembourg
Posts: 5,868
Likes (Received): 509

Spalarnia odpadów - komplet decyzji

Miasto Poznań ma już wszystkie decyzje, które pozwalają starać się jego władzom o pozwolenie na budowę spalarni śmieci w Karolinie. Oprócz decyzji środowiskowej, wiceprezydent Mirosław Kruszyński dostał już tzw. decyzję lokalizacyjną. Jednak o pozwolenie na budowę miasto będzie występować dopiero jesienią. Teraz kończą się prace nad wnioskiem o unijną dotację dla inwestycji.

Miasto musi go złożyć do końca czerwca. Po miesiącach wakacyjnych ogłosi przetarg na inwestora, który zaprojektuje i zbuduje spalarn
ię.

Nie milkną jednak protesty wokół miejsca, w którym ma powstać zakład. Poznań chce go zbudować przy elektrociepłowni Karolin, tuż przy osiedlu w Kozichgłowach. Na to nie zgadzają się mieszkańcy ani radni gminy Czerwonak. Z ich przedstawicielami spotka się w najbliższy czwartek prezydent Ryszard Grobelny.

Radio Merkury
__________________
Gdy zaś umierają,ostatnie długie tchnienie,przechodząc przez tchawice zmienia się w serię niezwykłych melodyjnych dzwięków.
To łabędzi śpiew.

Popiel no está en línea   Reply With Quote
Old June 7th, 2010, 12:46 AM   #12
Popiel
Anty love
 
Popiel's Avatar
 
Join Date: Oct 2006
Location: Luxembourg
Posts: 5,868
Likes (Received): 509

Zagrożone spalarnie


Miasta nie radzą sobie z inwestycjami w spalarnie odpadów. Resort środowiska musi wybrać nowe projekty, aby nie stracić miliarda euro z Unii
Samorządy muszą do końca czerwca złożyć gotowe projekty. Na razie wpłynął zaledwie jeden wniosek, z Bydgoszczy. Jednak zdaniem ekspertów przekreśla go unieważnienie przez sąd decyzji środowiskowej planowanego zakładu.

źródło: Rzeczpospolita
Samorządy muszą do końca czerwca złożyć gotowe projekty. Na razie wpłynął zaledwie jeden wniosek, z Bydgoszczy. Jednak zdaniem ekspertów przekreśla go unieważnienie przez sąd decyzji środowiskowej planowanego zakładu.


Na rządowej liście kluczowych projektów znajduje się 11 spalarni odpadów, których budowa ma pochłonąć 6 miliardów złotych. Dwie trzecie tej sumy samorządy planowały pozyskać ze środków unijnych, ale muszą do końca czerwca złożyć gotowe projekty.

Taki warunek postawiło Ministerstwo Środowiska, bo tylko wtedy inwestycje w gospodarkę odpadami mają szanse na skorzystanie z unijnych funduszy z programu na lata 2007 – 2013.

– Do tej pory wpłynął tylko jeden wniosek, ale wiemy, że miasta nadal pracują nad przygotowaniem inwestycji, i spodziewamy się złożenia gotowych wniosków w tym miesiącu – mówi „Rz”Aleksandra Malarz, dyrektor Departamentu Programu „Infrastruktura i środowisko” Ministerstwa Środowiska.

Bydgoszcz bez szans

Wniosek o dofinansowanie inwestycji wartej 400 milionów złotych złożyła Bydgoszcz jeszcze w ubiegłym roku. Jednak plany miasta pokrzyżował wydany kilika dni temu wyrok wojewódzkiego sądu apelacyjnego, który unieważnił decyzję środowiskową planowanego zakładu. Zabiegały o to organizacje ekologiczne, a także część mieszkańców.

– Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację ministerstwa. Trudno powiedzieć, jakie kroki podejmiemy po wyroku sądu, bo nie mam jeszcze jego uzasadnienia – zaznacza Bolesław Grygorewicz, wiceprezydent Bydgoszczy

Zdaniem ekspertów Bydgoszcz nie ma teraz szansy na zdobycie dotacji. Pozostałe miasta mają podobne problemy z decyzjami środowiskowymi, dlatego część zamierza zrezygnować z dotacji unijnych i w ich miejsce poszukać kapitału prywatnego.

Taką decyzję ogłosił publicznie, ku zaskoczeniu ministerstwa, wiceprezydent Warszawy Jarosław Kochaniak.

– Nadal czekamy na decyzję Warszawy. Jeśli potwierdzą się informacje prasowe, że stolica zamierza wykonać spalarnie odpadów w partnerstwie z prywatnym podmiotem, to tym samym zwolni miejsce na liście kluczowych projektów – zapowiada Aleksandra Malarz.

Konieczny nowy konkurs

Ministerstwo nie uniknie ogłoszenia kolejnego konkursu na kluczowe projekty w programie „Infrastruktura i środowisko”, gdzie na gospodarkę odpadami Bruksela dała miliard euro. Pieniądze nie trafią raczej na budowę spalarni.

Olsztyn, który razem z 37 gminami miał plan wydania na gospodarkę odpadową 518 mln zł, zamierza zrealizować mniejszy projekt. – Zamiast spalarni chcemy zbudować zakład wysokokalorycznego paliwa i system zbiórki, segregacji i odzysku odpadów. To będzie znacznie mniej kosztowne – wskazuje Katarzyna Ludwiszewska z olsztyńskiego Zakładu Gospodarki Odpadów Komunalnych.

Budowa 11 spalarni miała rozwiązać problem z odzyskiem odpadów i zamykaniem starych składowisk, do czego zmuszają Polskę unijne regulacje.

Za dwa lata wejdzie w życie zakaz składowania wysokokalorycznych odpadów. Stopniowo ma być zmniejszana także ilość odpadów biodegradowalnych. Tymczasem aż 95 proc. śmieci komunalnych w Polsce trafia nadal na składowiska.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki

[email protected]
Rzeczpospolita
__________________
Gdy zaś umierają,ostatnie długie tchnienie,przechodząc przez tchawice zmienia się w serię niezwykłych melodyjnych dzwięków.
To łabędzi śpiew.

Popiel no está en línea   Reply With Quote
Old June 7th, 2010, 11:51 AM   #13
holy
Registered User
 
Join Date: Dec 2006
Location: Piła
Posts: 791
Likes (Received): 46

Quote:
Originally Posted by cotinus View Post
Popiel widzę że w tym wątku pobudzasz bezskutecznie do dyskusji, więc wyrażę swoją opinię.
Moim skromnym zdaniem spalarnia śmieci nie będzie dużą a w zasadzie nawet niewielką uciążliwością dla okolicznych mieszkańców, a potrzeba budowy oczywiście jest i to wielka.
Z tego co mi wiadomo,tego typu spalarnia stoi w samym Wiedniu (w mieście!) i to od ładnych kilkunastu lat, a okoliczni mieszkańcy nie narzekają na smród czy smog. Dowód? http://archiwum.wiz.pl/1998/98042200.asp
Wszystko dzięki wielowarstwowym filtrom kominowym. Oczywiście czasy się zmieniają i technologie doskonalą, więc w Poznaniu (tak mi się wydaje) będą stosowane jeszcze bezpieczniejsze i doskonalsze technologie filtracyjne aby nie uprzykrzać życia mieszkańcom.
Jedyny zauważalny problem to niestety... segregacja śmieci. Oj, kuleje to u nas, kuleje. Mam nadzieję że powstanie spalarni, zmotywuje kogo trzeba do mocnej kampanii społecznej aby ten stan zmienić i dać możliwość pracy na pełnej mocy przerobowej obiektu. Strach sobie wyobrazić że projekt za takie pieniądze miałby przynosić straty...
Dlaczego zakladasz, ze beda zastosowane najnowoczesniejsze filtry? Przyklad oczyszczalni wskazuje raczej na to, ze mieszkancami nikt sie nie przejmuje - jak jest cieplej to smierdzi, a tez podobno sa tam stosowane najnowoczesniejsze rozwiazania...
Co do oplacalnosci projektu tez sa watpliwosci - spalarnia moze byc dochodowa tylko jesli bedzie miala zapewniony wiekszy od pewnej wartosci doplyw smieci. Jakies prognozy mowily, ze gdyby zaczac wszystko ladnie segregowac, to smieci do spalenia bedzie za malo! No i Wieden - tam jest tylko spalarnia, nie ma sortowni i skladowania smieci obok obiektu. A skladowisko smieci to szczury, muchy i potencjalny smrod. Ponadto nie sa tam dowozone "swieze" smieci, tylko sprasowane smieciowe "brykiety".
holy está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 11th, 2010, 10:24 AM   #14
Rafs
Registered User
 
Rafs's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: Poznań
Posts: 455

Poznań i Czerwonak wspólnie o spalarni

Władze Poznania i gminy Czerwonak będą wspólnie nadzorować budowę spalarni w Karolinie i monitorować działanie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Kozichgłowach.

Zostaną też przeprowadzone badania stanu środowiska w gminie i jego wpływu na zdrowie mieszkańców. Taki jest wynik spotkania prezydenta Ryszarda Grobelnego z wójtem Mariuszem Poznańskim i radnymi Czerwonaka. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele stowarzyszeń mieszkańców. - Cieszymy się, że prezydent chce z nami wreszcie współpracować. Konkrety to przede wszystkim uznanie przez prezydenta naszych działań w obronie mieszkańców przed ewentualnymi skutkami powstania spalarni w tej lokalizacji. Prezydent nie wstrzymuje dialogu, mimo że my prowadzimy działania administracyjne, a więc zaskarżamy decyzje środowiskowe czy lokalizacyjne - powiedział po spotkaniu radny Czerwonaka, Waldemar Filipowicz.

"To nie było łatwe spotkanie. Poznań nadal uważa, że spalarnia w Karolinie to najlepsze rozwiązanie. Przeciwnie uważają mieszkańcy Czerwonaka, ale rozmawiać trzeba" - twierdzi prezydent Grobelny. - Uznaliśmy, że na każdym etapie warto rozmawiać. Spotkanie zakończyło się pewnymi konkretami co jest wyjście do budowania zaufania i wspólnego rozwiązywania problemów.

W ciągu najbliższych tygodni Poznań i Czerwonak mają powołać wspólne zespoły, które zrealizują czwartkowe uzgodnienia.

radiomerkury.pl
Rafs está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 19th, 2010, 12:40 AM   #15
Popiel
Anty love
 
Popiel's Avatar
 
Join Date: Oct 2006
Location: Luxembourg
Posts: 5,868
Likes (Received): 509

KOZIEGŁOWY - Spalarnia w Karolinie utknęła w kolegium

Polska Głos Wielkopolski Andrzej Janas


Czy do końca czerwca Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyda decyzję w sprawie lokalizacji spalarni śmieci w Karolinie? Protestujący przeciw budowie spalarni w tym miejscu nie próżnują, składając kolejne wnioski do SKO. Być może liczą na przedłużenie terminu wydania decyzji. Taka taktyka może się jednak obrócić przeciwko protestującym.


Mieszkańcy Koziegłów od początku są przeciwni lokalizacji spalarni na Karolinie (© Waldemar Wylegalski)

Przypomnijmy że właśnie do końca czerwca Poznań ma czas, by złożyć wniosek o dofinansowanie budowy spalarni śmieci. Gdy tego nie zrobi, projekt może wyrzucić do kosza.

Spalarnia ma kosztować 640 mln zł, w tym dotacja wyniesie 352 mln zł. Decydującym dokumentem w tej sprawie było wydanie decyzji środowiskowej dla spalarni. Na początku maja dokument zaskarżyły do SKO dwie organizacje ekologiczne: Stowarzyszenie Ekologiczna Gmina z Czerwonaka oraz Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych Silesia z Opola.

Do końca czerwca zostały niespełna dwa tygodnie, a sprawa w kolegium wciąż jest na etapie rozpatrywania.
– Postępowanie się przedłuża, bo oba stowarzyszenia złożyły kolejne wnioski dotyczące tej sprawy – wyjaśnia Joanna Białka, wiceprezes SKO w Poznaniu. – Stowarzyszenie z Czerwonaka poprosiło więcej czasu na zapoznanie się z dokumentacją, zaś Silesia domaga się tak zwanego Ostatecznego Studium Wykonalności, na którym opiera się raport o oddziaływaniu na środowisku. My też tego dokumentu nie mamy i poprosiliśmy o niego Urząd Miasta. Na razie do nas nie dotarł. Jeśli go otrzymamy, to strony będą miały kolejne 7 dni na zapoznanie się z dokumentem. Zdajemy sobie sprawę, że czas odgrywa istotną rolę w tej ważnej dla Poznania inwestycji, ale ewentualne błędy proceduralne mogą w przyszłości skutkować poważnymi konsekwencjami. Sprawa jest rozpatrywana bardzo dokładnie a do przeanalizowania jest mnóstwo dokumentów. Sama decyzja środowiskowa liczy 230 stron, zaś dwa odwołania w sumie 60.
Co stanie się, gdy SKO nie wyda do końca czerwca decyzji w sprawie spalarni?

Miasto zostawiło sobie pewną prawną furtkę. Prezydent Ryszard Grobelny może bowiem decyzji środowiskowej (dokument ten zezwala na wybudowanie spalarni w Karolinie) nadać rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że miasto przewidując próby przeciągania terminów rozpatrywania rozmaitych skarg, postanowiło, że nie będzie bezczynnie czekać na ich wyjaśnienie, tylko przystąpi do inwestycji.

W opinii Tomasza Deskiewicza, przewodniczącego „Ekologicznej Gminy” zapis o rygorze natychmiastowej wykonalności jest nadużyciem prawa. Skarżący zaprzeczają, jakoby prowadzili grę na czas.

– Dobrze, żeby decyzja SKO była negatywna, bo wtedy będzie pozytywna dla ludzi – mówi Waldemar Filipowicz, radny Czerwonaka. – Da nam więcej czasu na udokumentowanie, że spalarnia jest szkodliwa. Prezydent powiedział, że wtedy jej nie wybuduje.
Współpraca: BOK
__________________
Gdy zaś umierają,ostatnie długie tchnienie,przechodząc przez tchawice zmienia się w serię niezwykłych melodyjnych dzwięków.
To łabędzi śpiew.

Popiel no está en línea   Reply With Quote
Old July 1st, 2010, 12:30 PM   #16
Popiel
Anty love
 
Popiel's Avatar
 
Join Date: Oct 2006
Location: Luxembourg
Posts: 5,868
Likes (Received): 509

POZNAŃ - Miasto już kupiło teren pod spalarnię

Polska Głos Wielkopolski Bogna Kisiel


Przyspiesza sprawa budowy spalarni śmieci w Poznaniu. Miasto już kupiło grunt pod ten obiekt (za 5 mln zł), a wczoraj dokumenty o dofinansowanie trafiły do Warszawy.Spalarnia śmieci dla aglomeracji poznańskiej ma kosztować 748 mln zł (netto). Władze Poznania liczą, że uda się im uzyskać większe wsparcie.
– Spodziewam się większych pieniędzy – przyznaje Mirosław Kruszyński, zastępca prezydenta Poznania. – Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 60 procent kosztów inwestycji. Skoro złożono mniej projektów, będę o to występował.

Już jakiś czas temu było wiadomo, że nie wszystkie z 11 miast wpisanych na listę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zdążą ze złożeniem wniosku o unijne dofinansowanie. Czas na jego dostarczenie minął z końcem czerwca.

Prezydent Kruszyński nie bez dumy podkreśla, że Poznań zdołał dostarczyć wniosek w terminie. Bożena Przewoźna, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zawiozła wczoraj całą dokumentację do Warszawy.

– To bardzo obszerny pakiet – dodaje Kruszyński. – Liczy on 3,5 tysiąca stron. Szacujemy, że prezydent Ryszard Grobelny musiał złożyć pięć tysięcy podpisów na dokumentach. Moim zdaniem, dokumentacja jest kompletna, zawiera wszystko, co niezbędne. Jest decyzja środowiskowa, studium wykonalności, decyzja lokalizacyjna.

Jednak przy takiej liczbie dokumentów nie można wykluczyć, że ministerstwo podczas weryfikacji wniosku dopatrzy się jakiś drobnych uchybień. Prezydent Kruszyński jest dobrej myśli. Podkreśla, że studium wykonalności inwestycji zostało zweryfikowane przez zewnętrzną firmę. Ale czy zaskarżenie decyzji środowiskowej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie stanowi bariery (SKO nie podjęło decyzji)?

– Nam się wydaje, że nie – odpowiada Kruszyński, przypominając, że był w niej zapis o natychmiastowej wykonalności.
Poznań spieszy się z inwestycją, ponieważ po 2013 r. polskie samorządy będą płacić ogromne kary za składowanie odpadów komunalnych. Jeżeli miasto zdąży przed tym terminem rozpocząć budowę spalarni, będzie mogło wystąpić o zawieszenie kar. Dlatego już teraz przygotowuje się do ogłoszenia przetargu, który ma wyłonić koncesjonariusza. Dołoży on brakujące pieniądze, zbuduje obiekt i będzie przez określony czas go prowadził.

– Ustawa przewiduje, że koncesję można wydać do 30 lat, z możliwością jej wydłużenia – wyjaśnia Kruszyński.
Dokumentacja przetargowa jest właściwie gotowa. Trzeba ją sprawdzić i nanieść ewentualne poprawki. Chętnych do wystartowania w przetargu także nie brakuje. Sprawą interesują się cztery firmy, w tym dwie niemieckie. Do tej pory mówiło się właściwie jedynie o Dalkii. Nic nie jest jednak przesądzone. Wszystko będzie zależeć od oferty, jaką złożą koncerny.

Wkładem miasta w budowę spalarni będzie uzyskanie dofinansowania unijnego oraz grunt.
– W poniedziałek za 5 milionów złotych kupiliśmy od Dalkii teren pod przyszłą spalarnię śmieci – informuje Kruszyński. – Mogliśmy podpisać umowę dzierżawy, ale uważam, że majątek o tak potężnej wartości, jakim będzie spalarnia, lepiej jeżeli powstanie na gruncie miejskim.
Być może już w lipcu będzie znana decyzja w sprawie wniosku o dofinansowanie z pieniędzy unijnych budowy spalarni.
__________________
Gdy zaś umierają,ostatnie długie tchnienie,przechodząc przez tchawice zmienia się w serię niezwykłych melodyjnych dzwięków.
To łabędzi śpiew.

Popiel no está en línea   Reply With Quote
Old July 1st, 2010, 02:28 PM   #17
Demandred
Live Fast, Die Never
 
Demandred's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Poznań Smochowice
Posts: 3,031
Likes (Received): 98

Poznań walczy o 352 mln zł dotacji na spalarnię

Miasto Poznań złożyło wniosek o unijne dofinansowanie budowy spalarni odpadów na terenie Elektrociepłowni Karolin. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 640 mln zł. Jest ona konieczna ze względu na możliwe kary, które zostaną nałożone na miasto jeśli do 2013 r. nie ulegnie zmniejszeniu ilość odpadów kierowanych na składowiska. Miasto podpisało z firmą Dalkia wstępną umowę na zakup gruntów, na których zaplanowano inwestycję. Plany budowy spalarni w tej lokalizacji mogą pokrzyżować Stowarzyszenie Ekologiczna Gmina oraz mieszkańcy Koziegłów, którzy zaskarżyli decyzję środowiskową do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

http://www.gazetainwestor.pl/nowosci...-na-spalarnie/
__________________
Smooth. That's how we do it
Demandred no está en línea   Reply With Quote
Old July 2nd, 2010, 07:49 PM   #18
Popiel
Anty love
 
Popiel's Avatar
 
Join Date: Oct 2006
Location: Luxembourg
Posts: 5,868
Likes (Received): 509

Spalarnia w Poznaniu coraz bliżej

Wniosek o unijną dotację został złożony w ministerstwie, umowa na zakup terenu podpisana - budowa spalarni śmieci w poznańskim Karolinie coraz bliżej.

Miasto ma też kolejny dokument, który wspiera jego starania o budowę zakładu. Jest to pozytywna opinia tzw. studium wykonalności, czyli dokument, który uzasadnia techniczną i finansową stronę budowy spalarni.

Poznań będzie mógł dostać dofinansowanie unijne nawet do 60% wartości inwestycji. Spalarnia odpadów ma kosztować 740 milionów złotych razem z częścią układu komunikacyjnego, czyli budową łącznika między ulicami Gdyńską i Bałtycką. Resztę nowych dróg miasto sfinansuje ze swojego budżetu - poinformował wiceprezydent Mirosław Kruszyński.

W oczekiwaniu na decyzję ministerstwa, która ma zapaść w ciągu najbliższych kilku tygodni, Poznań przygotowuje się do przetargu na wykonawcę. Ma on zostać ogłoszony we wrześniu.

Spalarnia śmieci w Karolinie ma powstać do 2013 roku. Wcześniej miasto będzie musiało się jeszcze zmierzyć ze skargami mieszkańców gminy Czerwonak, którzy ciągle nie zgadzają się na budowę spalarni w ich sąsiedztwie. Swoje skargi złożyli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Radio Merkury
__________________
Gdy zaś umierają,ostatnie długie tchnienie,przechodząc przez tchawice zmienia się w serię niezwykłych melodyjnych dzwięków.
To łabędzi śpiew.

Popiel no está en línea   Reply With Quote
Old July 10th, 2010, 02:05 PM   #19
Popiel
Anty love
 
Popiel's Avatar
 
Join Date: Oct 2006
Location: Luxembourg
Posts: 5,868
Likes (Received): 509

Decyzja ws. spalarni - ważna


Decyzja środowiskowa, która dopuszcza budowę spalarni w Karolinie jest ważna - uznało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Stwierdzono, że zarzuty przeciwników budowy zakładu są nieuzasadnione.

Decyzję środowiskową zaskarżyły organizacje ekologiczne z gminy Czerwonak, której mieszkańcy cały czas protestują przeciwko budowie spalarni. Skarżący uważali, że zgoda na budowę kolejnego, uciążliwego dla środowiska zakładu, łamie zasadę zrównoważonego rozwoju.

W pobliżu osiedli mieszkaniowych jest już oczyszczalnia ścieków i elektrociepłownia. Jednak urzędnicy, wydając decyzję środowiskową stwierdzili, że z punktu widzenia ochrony przyrody, lokalizacja przy elektrociepłowni Karolin jest dobra.

Pod koniec czerwca Poznań złożył wniosek o unijną dotację na budowę spalarni. Jesienią chce ogłosić przetarg na projektanta i wykonawcę zakładu.

Radio Merkury
__________________
Gdy zaś umierają,ostatnie długie tchnienie,przechodząc przez tchawice zmienia się w serię niezwykłych melodyjnych dzwięków.
To łabędzi śpiew.

Popiel no está en línea   Reply With Quote
Old July 12th, 2010, 12:41 PM   #20
Rob_Sad
Registered User
 
Join Date: Feb 2006
Posts: 4,905
Likes (Received): 630

Quote:
Originally Posted by Popiel View Post
Decyzja ws. spalarni - ważna


Decyzja środowiskowa, która dopuszcza budowę spalarni w Karolinie jest ważna - uznało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Stwierdzono, że zarzuty przeciwników budowy zakładu są nieuzasadnione.

Decyzję środowiskową zaskarżyły organizacje ekologiczne z gminy Czerwonak, której mieszkańcy cały czas protestują przeciwko budowie spalarni. Skarżący uważali, że zgoda na budowę kolejnego, uciążliwego dla środowiska zakładu, łamie zasadę zrównoważonego rozwoju.

W pobliżu osiedli mieszkaniowych jest już oczyszczalnia ścieków i elektrociepłownia. Jednak urzędnicy, wydając decyzję środowiskową stwierdzili, że z punktu widzenia ochrony przyrody, lokalizacja przy elektrociepłowni Karolin jest dobra.

Pod koniec czerwca Poznań złożył wniosek o unijną dotację na budowę spalarni. Jesienią chce ogłosić przetarg na projektanta i wykonawcę zakładu.

Radio Merkury
cieżko mi sobie wyobrazic uzasadnienie takiej decyzji
strach pomyślec w jakim kraju żyjemy
Rob_Sad no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
poznań, spalarnia

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 05:35 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu