daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Bulgaria > Regional Bulgaria > South-Central | Южен централен регион > Plovdiv

Plovdiv Пловдивско строителство, развитие и общи дискусииGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 8 votes, 3.50 average.
Old February 28th, 2010, 06:58 PM   #1
УРБАНО
Registered User
 
УРБАНО's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: PLOVDIV
Posts: 462
Likes (Received): 297

New districts | Нови квapтaли и сградите в тяx

Реших малко да обогатя темите.

Last edited by УРБАНО; May 5th, 2011 at 12:38 AM.
УРБАНО no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old February 28th, 2010, 07:01 PM   #2
dEStRUktOoO
Registered User
 
dEStRUktOoO's Avatar
 
Join Date: Sep 2009
Location: Пловдив
Posts: 244
Likes (Received): 8

Поне да беше написал заглавието правилно...
__________________
politically incorrect, scientifically right
dEStRUktOoO no está en línea   Reply With Quote
Old February 28th, 2010, 07:06 PM   #3
УРБАНО
Registered User
 
УРБАНО's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: PLOVDIV
Posts: 462
Likes (Received): 297

Забелязах си грешката но все пак мерси за подкрепата ,dEStRUktOoO.
УРБАНО no está en línea   Reply With Quote
Old February 28th, 2010, 07:27 PM   #4
УРБАНО
Registered User
 
УРБАНО's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: PLOVDIV
Posts: 462
Likes (Received): 297

Това е един от любимите ми комплекси и предполагам ,че ще стане много красив квартал ...

Гледам ,че тях кризата не ги е хванала ,от билборда който са опънали на Пазарджишко шосе всичко е изкупено от първите два етапа ,останал е само третия ,мисля че скоро ще го завършат.
УРБАНО no está en línea   Reply With Quote
Old March 1st, 2010, 06:38 PM   #5
УРБАНО
Registered User
 
УРБАНО's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: PLOVDIV
Posts: 462
Likes (Received): 297

Построиха първите къщи в комплекса „Терес“ край Пловдив.

До Коледа т.г. ще бъдат готови първите четири къщи от жилищно селище “Терес”. Комплексът се намира от южната страна на село Радиново. Отстои на 5.5 км от Пловдив и на 1 км от автомагистрала “Тракия”. Селището с име на тракийски вожд се намира в непосредствена близост до една от най-бързо развиващите се индустриални зони в България.

Инвеститор е белгийско-българската фирма “Мезон креатив” със съдружници Херман Верстаппен и Жанет Видева. Проектът е на екип на “Аспект инженеринг” с ръководител арх. Гео Кекеманов. Две от пилотните къщи са по идея на Георги Ников и Станимир Господинов, в резултат на конкурс сред студентите на УАСГ, проведен от инвеститорите в началото на 2007 г.
Главен изпълнител на къщите е пловдивската фирма “Алексиев и партньори”. Части от обекта са възлагани на специализирани фирми. Надзор в проектирането и строителството упражнява “Тракия гарант” АД.

Селището е развито върху 100 дка. Планирано е изграждането на 68 еднофамилни къщи, паркинг, спортен комплекс, детска градина, обществено-обслужващ център, винарна и т.н. Всяка сграда е в обособен урегулиран поземлен имот, ограден с жив плет. Площта на парцелите е от 500 до 1500 кв. м. Къщите са в различни архитектурни стилове, но с почти идентична планова схема. На партера са разположени еднопространствено решен дневен тракт, кабинет и сервизни помещения. Вторият етаж е за спалните помещения. Разгънатата застроена площ на всеки дом варира от 180 кв. м до 400 кв. м.

Конструктивната част на сградите е на екип с ръководител инж. Красимир Гостиловски. Постройките са монолитни, с ограждащи зидове от австрийски керамични тухли с вградена топлоизолация. За допълнително подобряване на характеристиките на сградите като изолационен материал са използвани гъши пух, коноп и вълна.

Изграждането на жилищна зона “Терес” стартира през 2007 г. Освен четирите къщи, които оформят входа на комплекса, завършва и строителството на собствена пречиствателна станция за отпадни води. Изпълнени са пътната част и инженерната инфраструктура. Поетапно се залесява паркът, който се развива върху изкуствен насип с наклон на юг към Родопите. В процес на изпълнение са още 12 къщи. Очакванията са в средата на 2009 г. сградите да бъдат готови. В начален етап е строежът на още два обекта, които са по проекти на клиенти. Цялостната реализация на проекта трябва да приключи в рамките на 3.5 години. В реализацията на първата фаза са вложени над 1.5 млн. евро.Общата инвестиция ще бъде близо 10 млн. евро.

След реализацията на проекта ще бъде организирано специално звено за охраната на комплекса и поддръжката на зелените площи и алейното осветление. Къщите в селище “Терес” са за целогодишно обитаване, а не тип “втори дом”. Потенциални клиенти в жилищна зона “Терес” са чужденци на мениджърски позиции в предприятията в Пловдив и индустриалните зони около града, както и българи със собствен бизнес и средни и малко над средните доходи.

източник : www.stroitelstvoimoti.com

Харесва ли Ви тази къща ?
УРБАНО no está en línea   Reply With Quote
Old March 1st, 2010, 06:56 PM   #6
УРБАНО
Registered User
 
УРБАНО's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: PLOVDIV
Posts: 462
Likes (Received): 297

Новата зона "Юг 1" на Пловдив залага на нискоетажното жилищно застрояване

Пловдив стартира изготвянето на първия подробен устройствен план (ПУП) за присъединените с общия устройствен план (ОУП) землищни територии в най-южната част на града. Вече е обявена открита процедура по Закона за обществени поръчки за изработване на план за улична регулация (ПУР по чл. 16, ал. 7 от Закона за устройство на територията) на зона "Юг 1" с площ 343.6 ха.

Териториалният обхват е с граници:
- на изток – землищната граница на Пловдив с община Родопи
- на запад – трасето на инфраструктурен коридор високо напрежение (за подстанция "Хр. Смирненски")
- на север – глухата жп линия, предвидена в ОУП и комуникационно-транспортнатата схема за трасе на пловдивския S-ban
- на юг – трасето на новопредвидена градска артерия IIIА клас.

Територията, предмет на разработка, е заета в по-голямата си част от земеделски земи, в които са реализирани редица жилищни, производствени, складови и др. обекти. Обслужването им обаче е затруднено поради липса на транспортни артерии и съпътстваща инфраструктура. Липсват обекти на социалната инфраструктура, на зелената система и спорта. Основното функционално предназначение на зоната е за жилищно обитаване. При общо "Бруто жилищна територия" в "Юг 1" – 327.2 ха, за "Нето жилищни терени" трябва да се предвидят около 178 ха (50-55% - чл. 14, ал. 3, т. 1 Наредба 7). Този показател е заложен в ОУП и е съобразен със спецификата на зоната - за индивидуално, предимно нискоетажно жилищно застрояване в обособени парцели и повишен комфорт на обитаване (мин. 30 кв.м разгъната застроена площ на обитател).

Главна задача на новият ПУП-ПУР на "Юг 1" е териториалното отлагане на предвидените в ОУП обществени мероприятия относно изграждането на първостепенната и обслужващата улична мрежа и техническата инфраструктура (ВиК, електрификация, газификация и др.), както и на обектите от сферата на образованието, здравеопазването, административно-деловото обслужване, зелената система, които са свързани с мащабни отчуждителни мероприятия.

Важен момент в устройственото планиране на зоната е съобразяването и обединяването на множеството частични подробни устройствени планове, чието прилагане създава проблеми при овладяването на територията. В обхвата на "Юг 1" е включен и кв. "Беломорски-Остромила", който обаче не е предмет на проектиране, тъй като е в процедура на одобряване на окончателен проект на план за регулация и застрояване. Изискване на плановото задание е новият ПУП-ПУР с устройствени зони "Юг 1" да се съобрази с предвижданията на ПРЗ на кв. "Остромила-Беломорски" по отношение на транспортната и техническата инфраструктура и зонирането. При изготвяне баланса на територията терените за обществени мероприятия трябва да се определят и оразмерят на основание общата територия и население, предмет на двата проекта.

По отношение на зелената система трябва да се отделят минимум 20 ха терени за зелени площи за широко обществено ползване, както и зелени ивици за улично озеленяване. Съобразно предвижданията на ОУП е задължително отреждането на терени за спорт и спортни съоръжения. За подготовката на проектната разработка от общинския бюджет са планирани 190 хил. лв.

Срокът за изпълнение на поръчката трябва да е не по-малък 120 и не повече от 270 календарни дни. От кандидатите се изисква да имат изпълнени най-малко два подробни устройствени плана за големи градски части (над три квартала) или цели населени места от първи до четвърти функционален тип.

Предстоящи устройствени планове

През 2010 г.
община Пловдив ще възлага още изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на кварталите "Модър" (47.58 ха) и "Смирненски 3" (50.91 ха), както и ПУП-ПУР за създаване на смесена многофункционална зона "Юг" (401.6 ха) чрез преструктуриране и разширение на сегашната Южна промишлена зона.

През 2011 г.
е предвидено изготвянето на ПУП-ПУР за зона "Юг 2" обхваща площ 411.7 ха при граници: на изток – землищна граница с община Родопи, на запад – земеделски земи, на север – улица IIIА клас, на юг – земеделски земи, Околовръстен път, землищна граница с община Родопи.

През тази и следващата година ще бъдат заделени 400 хил. лв. от общинския бюджет за изготвяне на Информационна система по устройство на територията.
Планът трябва да предложи решения за
-Дефиниране на уличното пространство по двата главни разпределители – бул. "Коматевско шосе" и бул. "Македония", като се определят задължителните застроителни линии с цел внасяне на чувство на градски мащаб
-Обемно-пространствено решение на "гръбнака" на зоната – нейният линеен център, напречно между двете главни комуникационни артерии, да се оформи като пешеходна зона, наситена с активности от районно ниво
- В районния център да се предвиди смесена многофункционална зона със средноетажно застрояване с обществени партери, както и самостоятелни обслужващи обекти.
източник : http://sg.stroitelstvo.info/

Last edited by УРБАНО; March 1st, 2010 at 07:04 PM.
УРБАНО no está en línea   Reply With Quote
Old March 2nd, 2010, 01:16 PM   #7
Tedo
Registered User
 
Tedo's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Plovdiv
Posts: 486
Likes (Received): 375

Quote:
Originally Posted by УРБАНО View Post

ако имах пари веднага си взимах имот там. сравнително извън града, и все пак в него, близо до реката, с перфектна вътрешна инфраструктура. още бях ученик в английската като почнаха да го строят и тогава като казаха,че ще е толкова голям, никой не виждаше как може да изникне.
Tedo no está en línea   Reply With Quote
Old March 4th, 2010, 07:37 AM   #8
Parabol
Registered User
 
Parabol's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Plovdiv/Sofia
Posts: 2,911
Likes (Received): 314

Съдът реши в полза на Областна управа по казуса с референдума в Ягодово

Пловдивският административен съд остави без уважение жалбата на кмета на община „Родопи" Йордан Шишков срещу заповедта на Областния управител за насрочване на референдум в село Ягодово. Това стана ясно на днешното второ заседание по казуса. Съдът постанови Шишков да плати и разходите по делото в размер на 150 лева.

В мотивите си за това определение съдията посочи, че според новия Закон за провеждане на местни референдуми, кметът няма право да обжалва заповед на Областния управител. Това може да направи Общински съвет на „Родопи", който обаче даде зелена светлина на общественото допитване и дори реши да осигури пари за него от общинския бюджет.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховен административен съд.

Адвокатът на Йордан Шишков - Снежана Стефанова, заяви, че актът на съда е абсолютно немотивиран и незаконосъобразен. Тя добави, че ще посъветва клиента си да го обжалва, тъй като той е пример за отказ от правосъдие. Адвокат Стефанова твърди, че щом съдът се позовава на новия закон за местните референдуми, трябва да се вземе под внимание и това, че той предвижда съвсем различен ред на процедурата. Или казано с други думи, старата подписка е невалидна и трябва да се направи нова.

Според съда, кметът на село Ягодово също може да обжалва заповедта на губернатора. След края на заседанието обаче, той категорично заяви, че е „за" референдум в селото.
Parabol no está en línea   Reply With Quote
Old March 4th, 2010, 11:57 AM   #9
УРБАНО
Registered User
 
УРБАНО's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: PLOVDIV
Posts: 462
Likes (Received): 297

Поправка "Ягодово" дърпа още села към Пловдив

Промени в закона ще позволят на селища експресно да решават с референдуми под чия административна шапка да минат. Новите текстове трябва да бъдат изработени спешно, за да избегнат продължителни конфликти като този в село Ягодово. Това предложиха вчера от ВМРО в Пловдив. Общинският съвет в Родопи от 2 години не приема решение за провеждане на допитване дали жителите на Ягодово искат селото им да се присъедини към Пловдив.

Войводите настояват първата промяна да даде право на областния управител да насрочва референдум, когато общинският съвет бездейства. За целта трябва да се коригира Законът за административно-териториалното устройство, който урежда преминаването на населено място от една към друга община.

Другата поправка засяга Закона за референдумите. Ние предлагаме допитването да се финансира от държавния бюджет, а през следващата година средствата да се удържат от субсидията за съответната община, каза председателят на ВМРО-Пловдив Бойко Ватев.

Предложенията ще бъдат предоставени чрез кмета Славчо Атанасов на депутатите от Пловдив.

Ако те бъдат гласувани от парламента, без проблем към областния център ще могат да се присъединят и други села.

Вчера градоначалникът увери, че в най-скоро време ще покани народните представители, за да постави въпроса. Той за пореден път обясни, че границите на Пловдив са тесни и стопират неговото икономическо развитие. В момента управата имала оферта от френска верига за спортни стоки, която поискала 50 дка. Откъде да ги намеря, вдигна рамене градоначалникът.

Атанасов напомни, че в това отношение той и областният управител Иван Тотев вървят по една линия. Губернаторът добави, че пловдивските депутати вече разработвали промените, за да ги внесат в 41-то НС.

Масови протести готвят ягодовци, съобщи в същото време председателят на инициативния комитет в селото Ангел Русев. Ще блокираме или сградата на община Родопи, или магистрала "Тракия", каза той. Решението ще се вземе в събота.
Виждам, че някои политици най-сетне са проумели истината - по сегашното законодателство не може да се наложи на Общинския съвет да свика референдум, каза Шишков по повод исканите промени. Макар че не са вече в парламента, е по-добре да го разберат късно, отколкото никога, смята той.

Публикувана: www.24chasa.bg Четвъртък, 7-ми Януари 2010, автор: Ирена Чернишева
УРБАНО no está en línea   Reply With Quote
Old March 4th, 2010, 11:24 PM   #10
evmolpia
Registered User
 
Join Date: May 2009
Posts: 2,670
Likes (Received): 4041

Комплекс Тересevmolpia no está en línea   Reply With Quote
Old March 4th, 2010, 11:25 PM   #11
evmolpia
Registered User
 
Join Date: May 2009
Posts: 2,670
Likes (Received): 4041


evmolpia no está en línea   Reply With Quote
Old March 4th, 2010, 11:58 PM   #12
evmolpia
Registered User
 
Join Date: May 2009
Posts: 2,670
Likes (Received): 4041

Комплекс край Пловдив

evmolpia no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2010, 12:19 AM   #13
evmolpia
Registered User
 
Join Date: May 2009
Posts: 2,670
Likes (Received): 4041

Комплекс СЛЪНЧОГЛЕДИ

evmolpia no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2010, 12:38 AM   #14
JloKyM
Moderator
 
JloKyM's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Paris
Posts: 18,042
Likes (Received): 11626

Симпатични къщички..радва ме и факта, че за инфраструктурата също е помислено
JloKyM no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2010, 01:19 AM   #15
AnonymvsBeaver
Registered User
 
AnonymvsBeaver's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 4,712
Likes (Received): 2929

[QUOTE=evmolpia;52904263]

Eto tova e kachestvena suvremenna arhitektura
AnonymvsBeaver no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2010, 01:55 AM   #16
evmolpia
Registered User
 
Join Date: May 2009
Posts: 2,670
Likes (Received): 4041

Театъра на мечтитеevmolpia no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2010, 03:26 AM   #17
BG_PATRIOT
BANNED
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 9,471
Likes (Received): 69

Много приятни комплекси
BG_PATRIOT no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2010, 12:59 PM   #18
УРБАНО
Registered User
 
УРБАНО's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: PLOVDIV
Posts: 462
Likes (Received): 297

Good work boys Welcome to Orange County !

Покрай тези къщички в новия кв.Терес страхотни партита ще се заформят ,само където ми се струва ,че са забравили да оставят място за басейните.

Quote:
... Проектът включва 68 къщи, които трябва да бъдат изградени за три години. ...

... За изтеклата вече година от началото на строителството в селището е изградена необходимата инфраструктура - улици, канализация, електрификация, газификация, водопроводни инсталации, телевизионни и интернет кабели.

На бъдещите собственици се предлагат къщи в различен стил - средиземноморски, типично български, както и къща, която наподобява строежите на византийците в Несебър. Квадратен метър застроена площ към настоящия момент струва 850 евро, а земята се продава по 45 евро. ...

източник : www.dnevnik.bg
▼ Ето го и плана на квартала ▼
УРБАНО no está en línea   Reply With Quote
Old March 6th, 2010, 09:01 AM   #19
benjaminn
Registered User
 
benjaminn's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Location: Sofia, Bulgaria
Posts: 12,991
Likes (Received): 12562

Ще бъде ли удобно да прикачите карта на Пловдив с разположението на всички тези нови комплекси и квартали?
__________________
Ако накараш човек да се усмихне, ще промениш света.
Може би не целия свят, но неговия със сигурност.
benjaminn no está en línea   Reply With Quote
Old March 6th, 2010, 12:50 PM   #20
moscowgoth
Olen tyhmä
 
moscowgoth's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Haskovo Bulgaria and Moscow Russia
Posts: 1,076
Likes (Received): 2607

benjaminn +1
moscowgoth no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
квартал

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 04:49 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu