daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone » Petycje i akcjeGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old April 13th, 2008, 03:36 PM   #101
blackvader
Registered User
 
Join Date: Jun 2006
Location: Stalowa Wola
Posts: 76
Likes (Received): 2

Zapytanie nr 493


Quote:
Zgłaszający Antoni Błądek
Adresat
minister infrastruktury
Data wpływu 22-01-2008
Data ogłoszenia 07-02-2008 - posiedzenie nr 8

w sprawie planowanej budowy drogi S74 na trasie Nisko-Stalowa Wola-Opatów-Piotrków Trybunalski


Panie Ministrze! Z niepokojem przyjmuję informację o planowanych opóźnieniach w realizacji budowy drogi S74. Pierwotne plany przebiegu drogi S74 na trasie: Opatów-Sandomierz-Tarnobrzeg-Stalowa Wola, były gwarantem rozwoju naszego regionu.

Realizacja tej inwestycji jest kluczowym punktem dla integracji samorządów tych miast i zapewnieniem rozwoju dla miejscowości, które łącznie skupiają ponad 300 tys. mieszkańców. Jakiekolwiek opóźnienia lub zmiany w realizacji budowy drogi S74 wpłyną bardzo niekorzystnie na rozwój gospodarczy tego regionu.

W związku z niejasnościami w temacie realizacji tej inwestycji zwracam się z prośbą o udzielnie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Na jakim etapie obecnie znajduje się projekt budowy drogi S74?

2. Czy prawdą jest, że Politechnika Warszawska otrzymała zlecenie na wykonanie ekspertyzy dotyczącej lokalizacji tej drogi? Proszę o podanie ewentualnych przesłanek i powodów zlecenia tej ekspertyzy oraz informacji o terminie jej zakończenia.

3. Czy przy podejmowaniu decyzji co do wyboru projektu rząd RP kieruje się zasadą wyrównywania szans, bo taki jest podstawowy cel inwestycji finansowanych ze środków unijnych, czy też decyzje Rady Ministrów podyktowane są polityką ˝nagradzania˝ regionów w zależności od uzyskanych wyników wyborczych?

Proszę Pana Ministra o udzielenie pisemnej odpowiedzi.

Z poważaniem

Poseł Antoni Błądek

Stalowa Wola, dnia 17 stycznia 2008 r.

Odpowiadający
Zbigniew Rapciak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Data wpływu 28-02-2008
Data ogłoszenia 13-03-2008 - posiedzenie nr 10


Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do zapytania Pana Posła Antoniego Błądka z dnia 17 stycznia 2008 r., przekazanego przy piśmie z dnia 29 stycznia 2008 r., znak: SPS-024-493/08, w sprawie budowy drogi S74 na odcinku Nisko-Stalowa Wola-Opatów-Piotrków Trybunalski, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Odnosząc się do pierwszego pytania Pana Posła, należy wskazać, iż proces przygotowania przedmiotowej inwestycji znajduje się na etapie wstępnych prac projektowych. Do chwili obecnej oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach wystąpił do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla następujących odcinków:

Kielce - Cedzyna o długości 6,8 km,

obwodnica Opatowa o długości 10,1 km.

Przewidywany termin uzyskania ww. decyzji to II kwartał 2008 r.

Ponadto dla odcinków Sulejów-Kielce oraz Cedzyna-Opatów w opracowaniu znajduje się studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Przewidywany termin wykonania dokumentacji to IV kwartał 2008 r.

Z kolei dla odcinka Opatów-Nisko w chwili obecnej nie rozpoczęto jeszcze projektowania z uwagi na odległy planowany termin realizacji, którym są lata 2013-2015.

Nawiązując do drugiego pytania zawartego w zapytaniu, należy podkreślić, iż układ krajowej sieci autostrad i dróg ekspresowych określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami powołanego rozporządzenia droga ekspresowa S74 ma następujący przebieg: ˝S12 (Sulejów)-Kielce-Opatów-Tarnobrzeg-Stalowa Wola-S19 (Nisko)˝.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zarówno do resortu infrastruktury, jak i do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad napływają liczne wnioski o wprowadzenie zmian w ww. rozporządzeniu. Zawierają one propozycje rozszerzenia sieci dróg ekspresowych lub korekty dróg wymienionych w rozporządzeniu. W związku z tym GDDKiA uznała, że decyzja o ewentualnych zmianach w układzie dróg szybkiego ruchu powinna zostać poprzedzona analizą w oparciu o wyniki generalnego pomiaru ruchu przeprowadzonego w 2005 r. Z tego powodu zlecono Politechnice Warszawskiej opracowanie dokumentu ˝Studium układu dróg szybkiego ruchu w Polsce, układ kierunkowy horyzont 2025 rok, wraz z analizą podziału funkcjonalnego całej sieci drogowej Polski˝. Planowany termin zakończenia prac nad przedmiotowym studium został określony na 31 maja 2008 r.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż studium to obejmuje obszar całego kraju, a zatem nie jest ekspertyzą dotyczącą jednej drogi, konsekwencją czego nie może również ustalać dokładnej lokalizacji poszczególnych dróg. Ustalenie lokalizacji dróg musi być bowiem poprzedzone opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem przewidzianych prawem decyzji administracyjnych. Na podstawie wyników ww. studium analizowana będzie natomiast zasadność i celowość podejmowania działań zmierzających do dokonania zmian sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Odpowiadając na ostatnie pytanie Pana Posła, należy zauważyć, iż zasadniczym celem podejmowanych przez resort działań będzie stworzenie sieci drogowej o znacznie wyższych niż obecnie parametrach użytkowych, w szczególności poprzez stworzenie spójnego szkieletu dróg o dużej przepustowości, stanowiących sieć połączeń pomiędzy największymi ośrodkami gospodarczymi kraju. W obszarze inwestycji drogowych zadaniami priorytetowymi są przede wszystkim połączenia pomiędzy największymi ośrodkami miejskimi na terenie kraju, generującymi największe zapotrzebowanie transportowe.
Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Zbigniew Rapciak
Warszawa, dnia 20 lutego 2008 r.
Zapytanie nr 493


To mnie poraziło: ignorancja? S74 Kielce - Rzeszów...
Quote:
Zgłaszający Sławomir Kopyciński
Adresat
minister infrastruktury
Data wpływu 08-02-2008
Data ogłoszenia 28-02-2008 - posiedzenie nr 9


Szanowny Panie Ministrze! Planowana budowa drogi ekspresowej Łódź-Kielce-Rzeszów, S74, biegnącej od Sulejowa przez Kielce, Kraśnik, Frampol, Zamość do Hrubieszowa, ma zgodnie z zapewnieniami prezesa Rady Ministrów zostać w tym roku przygotowana do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

W czasie przygotowania realizacji tej inwestycji pojawiło się kilka wariantów szczegółowych przebiegu drogi ekspresowej na poszczególnych jej odcinkach. Co prawda, przeprowadzone zostały konsultacje z władzami zainteresowanych gmin i ich mieszkańcami, przedstawiono im warianty możliwego przebiegu wyżej wskazanej drogi ekspresowej i umożliwiono zajęcie stanowiska, niemniej mieszkańcy wielu miejscowości do dnia dzisiejszego nie zostali poinformowani o sposobie rozstrzygnięcia ich wniosków i zastrzeżeń i ostatecznym przebiegu trasy S74.

Jest to niekorzystne dla mieszkańców miejscowości, przez które ma zostać poprowadzona inwestycja. Uniemożliwia bowiem właścicielom nieruchomości, które w ramach poszczególnych wariantów przebiegu trasy S74 mogą być przedmiotem wykupu, podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji budowlanych i dysponowania tymi nieruchomościami.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. Na jakim odcinku planowanej inwestycji drogowej S74 dokonano już definitywnego określenia przebiegu jej trasy?

2. Jaki jest aktualny przebieg inwestycji drogowej S74 i jakie warianty jej przebiegu są jeszcze rozpatrywane?

3. Czy Ministerstwo Infrastruktury zamierza przeprowadzić zmiany w procedurze konsultacyjnej dotyczącej inwestycji drogowych, w celu poprawy jakości informowania o ostatecznych decyzjach dotyczących przebiegu planowanych inwestycji?

Z poważaniem

Poseł Sławomir Kopyciński

Kielce, dnia 8 lutego 2008 r.
Odpowiedzi nie ma, ale pytanie jakieś z kosmosu :/
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/004...3?OpenDocument
blackvader no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old April 13th, 2008, 04:18 PM   #102
jester
jester
 
jester's Avatar
 
Join Date: Aug 2004
Location: Muranów
Posts: 2,264
Likes (Received): 199

Quote:
Originally Posted by blackvader View Post
[B]Zapytanie nr 493

To mnie poraziło: ignorancja? S74 Kielce - Rzeszów...

Nie miałbym nic przeciwko
jester no está en línea   Reply With Quote
Old April 17th, 2008, 08:26 PM   #103
zbychu
Stalowiak
 
zbychu's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Location: Stalowa Wola :)
Posts: 654
Likes (Received): 28

Nowa droga Stalowa Wola - NiskoRemontowe zapowiedzi drogowców - Stalową Wolę z Niskiem połączy nowy dywanik.

Drogowcy od dróg krajowych zapowiadają tegoroczne remonty. Największy szykuje się na drodze nr 77 pomiędzy Stalową Wolą a Niskiem. Ma być nowa nawierzchnia oraz wydzielona ścieżka dla rowerzystów.
Drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiadają zmiany komfortu podróżowania pomiędzy Niskiem a Stalową Wolą.

Nie tylko asfalt

- Przekazaliśmy już drogę wykonawcy i na początku maja rusza remont drogi krajowej nr 77, od Stalowej Woli do ronda z drogą krajową nr 19 w Nisku - informuje Czesław Łopucki, kierownik w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, oddział w Nisku

. - W sumie będzie to odcinek ponad 7 kilometrów. Będą odbudowane pobocza bitumiczne oraz zostanie położona nowa asfaltowa nawierzchnia. Z jednej strony zostanie także wydzielona ścieżka pieszo-rowerowa, która będzie biegłą od granicy Stalowej Woli do skrzyżowania ulicy Sandomierskiej i Tysiąclecia w Nisku. W niektórych miejscach dodatkowo pojawi się pas dla samochodów skręcających lewą stronę.

Poważniejsze remonty drogi krajowej nr 77 w tym roku przewidziane są także w Stalowej Woli, będzie to odcinek Alei Jana Pawła II od ronda z ulicą Komisji Edukacji Narodowej do skrzyżowania z ulicą Popiełuszki. Koszt tegorocznych remontów na drodze krajowej nr 77 wyniesie kilkanaście milionów złotych.


Bezpiecznej dla rowerzystów

- Remont ulicy Sandomierskiej w Nisku jest jednym z większych zadań pod względem finansowym w ostatnich latach w naszym regionie - dodaje Czesław Łopucki. - Liczymy, że w znaczny sposób zwiększy się komfort podróżowania oraz estetyka drogi. Zmiany na pewno wpłyną na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, gdyż ścieżka rowerowa zostanie oddzielona słupkami od części drogi, po której będą poruszały się auta.

Skuteczny remont mostu

Okazuje się, że jeszcze nie w tym roku ruszy budowa nowego mostu na Sanie w Zarzeczu. Prace remontowe prowadzone w ubiegłym roku okazały się na tyle skuteczne, że nie ma pilnej potrzeby budowy nowego mostu. Na ten rok przewidziane jest tylko uzyskanie pozwoleń na budowę.


Źródło : Echo Dnia
zbychu no está en línea   Reply With Quote
Old April 17th, 2008, 08:28 PM   #104
zbychu
Stalowiak
 
zbychu's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Location: Stalowa Wola :)
Posts: 654
Likes (Received): 28

Odnośnie budowy nowego wiaduktu łączącego ul. Przemysłowa z ul. Okulickiego znalazłem projekt tej inwestycji

http://ires.pl/promost/realizacje.php?id=8&_id=54

Warto zajrzeć
zbychu no está en línea   Reply With Quote
Old April 20th, 2008, 03:04 PM   #105
kimkolwiek
Registered User
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 11
Likes (Received): 0

Będzie nowy Wiadukt
Jeżeli chodzi o budowę wiaduktu nad torami i połączenia ulicy Chopina z Przemysłową to inwestycja ta jest zapisana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Stalowej Woli i obejmuje trzy następne lata do 2010 roku.
__________________
zapraszam na portal miasta Stalowa Wola
http://www.stalowa.org
Galeria zdjęć,baza firm,forum,aktualności...
kimkolwiek no está en línea   Reply With Quote
Old May 23rd, 2008, 08:32 PM   #106
oralB
Moderator
 
oralB's Avatar
 
Join Date: Nov 2003
Location: Warszawa
Posts: 3,893
Likes (Received): 1649
Prezydent ucina plotki na temat obwodnicy

Ostateczna lokalizacja obwodnicy Stalowej Woli i Niska znana będzie na przełomie sierpnia i września. Z pięciu wariantów opracowanych przez projektantów, do wyboru władzom i mieszkańcom regionu przedstawione zostaną dwie.

Pewne jest, że obwodnica w Stalowej Woli będzie biegnąć wzdłuż Sanu. A to oznacza, że część działkowiczów straci działki. Jednak na razie nie wiadomo ile działek zniknie pod asfaltem. – To plotka, że działki już będą zabierane – powiedział prezydent Andrzej Szlęzak.

Prezydent przestrzegł przed organizowaniem protestów przeciwko budowie obwodnicy, która zajmie część działek. Przyznał, że nie jest zachwycony tym, że obwodnica będzie biegnąć wzdłuż Sanu. – Ale jest wielu chętnych, żeby ta inwestycja się nie udała i żeby pieniądze poszły na budowę innych dróg – stwierdził. Określił budowę obwodnicy jako niezbędną inwestycję dla miasta.

Kolejny odcinek obwodnicy ma kosztować około 200 mln zł. Inwestorem jest Główna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Prezydent jest pewny, że obwodnica stanie się częścią drogi S74, biegnącej od Piotrkowa Trybunalskiego.
oralB no está en línea   Reply With Quote
Old June 1st, 2008, 12:15 PM   #107
oralB
Moderator
 
oralB's Avatar
 
Join Date: Nov 2003
Location: Warszawa
Posts: 3,893
Likes (Received): 1649

Ustalono trasę obwodnicy Niska i Stalowej Woli

Po trzyletnich targach, samorządy sąsiednich miast dogadały się. Wspólna obwodnica Niska i Stalowej Woli przebiegać będzie wzdłuż Sanu.


Jeśli zostałaby poprowadzona zachodnią stroną Niska, byłaby zagrożeniem dla jednostki wojskowej, a bez tej trudno sobie wyobrazić dawne miasto garnizonowe.

Gdyby nie połączenie sił obu miast, prawdopodobnie Nisko obwodnicy nigdy by nie miało.

Stalowa Wola ma w połowie wybudowaną drogę obwodową i prawdopodobnie poradziłaby sobie z resztą ale po co wydawać pieniądze, które na ten cel są w rządowej kasie. Tak doszło do sąsiedzkiego porozumienia. Różnice powstały, gdy zaczęto wytyczać trasę wspólnej obwodnicy.

Nisko chciało jej wzdłuż Sanu, Stalowa Wola obstawała za poprowadzeniem jej przez las po zachodniej stronie Niska. Na słowo "las" zareagowali ekolodzy, a mają oni oręż w postaci "Natury 2000". Stanęło na wersji nadsańskiej.

Koniec sporów

- Nie będziemy już spierać się o przebieg obwodnicy, bo inni tylko czekają na to, by wydrzeć nam obiecane pieniądze - mówi Andrzej Szlęzak, prezydent Stalowej Woli. - Przyjmujemy wersję nadsańską i zrobimy wszystko, by jak najszybciej była ona realizowana.

Droga w tej wersji będzie biegła od ul. Chopina w Stalowej Woli, po wschodniej stronie elektrowni i całego Niska, a w Wolinie połączy się z planowaną drogą S-19.

O takim przebiegu zdecydowały nie tylko gniazda ptaków w podniżańskim lesie, ale ...strzelnica wojskowa. Gdyby obwodnica biegła po zachodniej stronie Niska, strzelnica przestałaby istnieć. Co warta byłaby jednostka wojskowa bez strzelnicy, zresztą jednej z niewielu w tej części Polski? Tak, więc, w takim a nie innym przebiegu trasy obwodowej, swoje "trzy grosze" mieli i wojskowi.

Za pięć lat Nisko odetchnie

Obwodnica liczyć będzie ok. 7 km. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która będzie głównym inwestorem, planuje na nią wydać ok. 90 mln. zł, ale realne koszty będą przynajmniej o połowę wyższe. Za dwa lata wojewoda powinien wydać pozwolenie na budowę, a ta po przetargach, ruszy zapewne w 2011 r. Za pięć lat, obwodnica, przynajmniej w dużej części, będzie gotowa.

Obwodnica będzie prawdopodobnie częścią planowanej trasy S-74. W tym momencie wspólny interes ma już nie tylko Nisko i Stalowa Wola, ale i GDDKiA. Z jej przebiegu niezadowoleni będą tylko stalowowolscy działkowcy. Dużej części z nich, pozostały już tylko dwa lata wypoczynku na działce.
[NOWINY]
oralB no está en línea   Reply With Quote
Old June 1st, 2008, 02:20 PM   #108
jester
jester
 
jester's Avatar
 
Join Date: Aug 2004
Location: Muranów
Posts: 2,264
Likes (Received): 199

Są jakieś wieści w temacie ekspertyzy Politechniki Warszawskiej nt. docelowego układu dróg w Polsce. Miała być w maju?
jester no está en línea   Reply With Quote
Old June 2nd, 2008, 09:24 AM   #109
TBG_Citizen
Registered User
 
Join Date: Mar 2008
Location: Tbg/Snd
Posts: 353
Likes (Received): 0

http://forum.echodnia.eu/Region-Utru...77-t17215.html

Remont 77
TBG_Citizen no está en línea   Reply With Quote
Old June 2nd, 2008, 10:36 AM   #110
polac
Registered User
 
polac's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Location: Stalowa Wola
Posts: 1,416
Likes (Received): 650

Aż miło się czyta, takie wiadomości. Oby tylko żaden z radnych nie wpadł na pomysł "rozsadzenia" tych planów!!
polac no está en línea   Reply With Quote
Old June 18th, 2008, 10:32 AM   #111
polac
Registered User
 
polac's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Location: Stalowa Wola
Posts: 1,416
Likes (Received): 650

Obwodnica Stalowej Woli pobiegnie przez działki?

Jeśli miasto nie zgodzi się na ten wariant, może na długie lata zapomnieć o trasie omijającej centrum.


Andrzej Szlęzak, prezydent Stalowej Woli: - Obwodnice Stalowej Woli wyznaczają specjaliści z Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Można wybierać tylko między tym, co zaproponują, a nie pokazywać palcem wariant, który by nam bardziej pasował. Jest wielu, którzy by się ucieszyli, gdyby z obwodnicy Stalowej Woli i Niska nic nie wyszło. (Z. Surowaniec) PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Wydanie z 18 czerwca
18-06-2008 Znany jest już przebieg kolejnego odcinka obwodnicy Stalowej Woli. Pobiegnie ona wzdłuż Sanu przez część działek, przez to część działkowiczów straci je.
W poniedziałek prezydent Andrzej Szlęzak zaprosił radnych miejskich, żeby im pokazać jak będzie biegnąć obwodnica według wariantu przygotowanego przez Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

INNI CZEKAJĄ

Jak po raz kolejny podkreślił prezydent, nie jest to idealny przebieg, który by zadowolił miasto, ale nie przyjęcie tej propozycji oznacza rezygnację z wartej 200 mln zł inwestycji na wiele lat. - Inni tylko czekają na to, żebyśmy zrezygnowali z budowy obwodnicy - zapewnił prezydent.

Od już istniejącego odcinka obwodnicy kończącej się na ulicy Szopena, trasa zwana "podskarpową” biegłaby wzdłuż Sanu przez część działek, przeskakiwałaby wiaduktem ulicę Czarnieckiego przy moście. Dalej poprowadzona byłaby wzdłuż Sanu, między przystanią i elektrownią, w kierunku na Nisko.
Podczas spotkania dyskusja odbywała się głównie między prezydentem i radnym Januszem Kotulskim. Kiedy Kotulski pokazał palcem po mapie gdzie chciałby, aby obwodnica przechodziła, usłyszał od prezydenta, że może sobie najwyżej wytyczać trasę, jaką będzie jechał do domu.

DZIAŁOWCY SPOKOJNI

Kotulski przyprowadził ze sobą kilku działkowców, ale awantury nie było. Działkowcy niemal się nie odzywali, jakby stracili wiarę w obronę działek. Tym bardziej, że uprawa warzyw dla hobbystów stała się nieopłacalna, a prezydent zapowiedział wypłatę odszkodowań, albo przyznanie działek na innym terenie.

Prace przy załatwianiu odpowiednich pozwoleń na budowę obwodnicy potrwają do 2010 roku. Budowa ruszyłaby prawdopodobnie w 2011 roku. Działkowcy mają więc sporo czasu do oswojenia się z myślą o zabraniu im działek pod budowę obwodnicy.

Źródło: echo dnia
polac no está en línea   Reply With Quote
Old June 19th, 2008, 09:25 AM   #112
stalowy
Człowiek z branży!:)
 
stalowy's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Location: Wrocław
Posts: 954
Likes (Received): 47

Quote:
Originally Posted by polac View Post
Podczas spotkania dyskusja odbywała się głównie między prezydentem i radnym Januszem Kotulskim. Kiedy Kotulski pokazał palcem po mapie gdzie chciałby, aby obwodnica przechodziła, usłyszał od prezydenta, że może sobie najwyżej wytyczać trasę, jaką będzie jechał do domu.

Kotulski przyprowadził ze sobą kilku działkowców, ale awantury nie było. Działkowcy niemal się nie odzywali, jakby stracili wiarę w obronę działek. Tym bardziej, że uprawa warzyw dla hobbystów stała się nieopłacalna, a prezydent zapowiedział wypłatę odszkodowań, albo przyznanie działek na innym terenie.

Prace przy załatwianiu odpowiednich pozwoleń na budowę obwodnicy potrwają do 2010 roku. Budowa ruszyłaby prawdopodobnie w 2011 roku. Działkowcy mają więc sporo czasu do oswojenia się z myślą o zabraniu im działek pod budowę obwodnicy.

Źródło: echo dnia
akapit pierwszy:

widać jak nasz Prezydent uwielbia utarczki z Radnymi,...bez komentarza...

akapit drugi:

działki, osobiście jestem im przeciwny...dlatego gdyby miała iść obwodnica spokojnie oddał bym swoją działkę...

akapit trzeci:

super, że do 2010 ale wydaje mi się to mało realne, biorąc pod uwagę jeszcze termin rozpoczęcia?? 2011?? czas gdzie wszyscy będą się zastanawiać skąd wziąć robotników żeby zdążyć na Euro?? c'mon?? jak zaczną w 2015 to będzie sukces!!! Ale bądźmy optymistami!!!
__________________
Miasta nie składają się tylko z domów i ulic, ale z ludzi i ich nadziei - bp Aureliusz Augustyn

Zapraszam do odwiedzenia:

REwitalizacjaNadodrza.pl - Portal o REwitalizacji Nadodrza we Wrocławiu

BPOPortal.pl - Portal o branży BPO w Polsce
stalowy no está en línea   Reply With Quote
Old June 19th, 2008, 02:31 PM   #113
Byrt_krk
OoOoo
 
Join Date: Sep 2006
Location: Kraków, Stalowa Wola
Posts: 1,250
Likes (Received): 92

Z jakimi radnymi - tylko z Kotulskim. Oni razem są jaki PiS i PO. Co, który by nie zrobił to i tak zawsze będzie źle.
Byrt_krk no está en línea   Reply With Quote
Old September 1st, 2008, 10:16 AM   #114
stalowy
Człowiek z branży!:)
 
stalowy's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Location: Wrocław
Posts: 954
Likes (Received): 47

W od 27 sierpnia do 9 września będzie można zapoznać się z opisem inwestycji i planami orientacyjnymi wariantów przebiegu trasy drogi obwodnicy Stalowej Woli i Niska zamieszczonymi na tablicach ogłoszeń w:

* Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, w pokoju nr 26, w godzinach od 7:30 do 15:00;
* Urzędzie Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, w pokoju nr 26, w godzinach od 7:30 do 15:00;
* Urzędzie Gminy Pysznica, ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica w pokoju nr 6, w godzinach od 7:30 do 15:00;
* Urzędzie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem w pokoju nr 7 ,w godzinach od 7:30 do 15:00;
* oraz na stronie internetowej GDDKiAO/Rzeszów http://www.gddkia.gov.pl/article/odd...acje_spoleczne


W ramach opracowanej dokumentacji proponuje się 2 lokalizacje przebiegu drogi w 4 wariantach. Szczegółowy opis poszczególnych wariantów, cele i zakres inwestycji, oraz uwarunkowania środowiskowe są do wglądu w wyżej wymienionych Urzędach oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Rzeszów.

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia, tj. przebiegu wariantów trasy można będzie składać w formie pisemnej do dnia 30.09.2008 r. pocztą na adres: Arcadis Profil Sp. z o.o. Biuro w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 7 35-051Rzeszów, przesłać faksem na nr (0-17) 850 19 26, bądź pocztą elektroniczną na adres: rzeszow_(at)_arcadis.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne”.

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny, uwagi, wnioski i zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji.

Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej. W związku z tym na złożone wnioski nie będą indywidualnie udzielane odpowiedzi. O miejscu i czasie jego udostępnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni na tablicy ogłoszeń w/w Urzędów oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Rzeszów.
__________________
Miasta nie składają się tylko z domów i ulic, ale z ludzi i ich nadziei - bp Aureliusz Augustyn

Zapraszam do odwiedzenia:

REwitalizacjaNadodrza.pl - Portal o REwitalizacji Nadodrza we Wrocławiu

BPOPortal.pl - Portal o branży BPO w Polsce
stalowy no está en línea   Reply With Quote
Old September 1st, 2008, 01:27 PM   #115
polac
Registered User
 
polac's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Location: Stalowa Wola
Posts: 1,416
Likes (Received): 650

Na internecie znalazłem taką mapkę z przebiegiem obwodnicy stalowej i niskaJest mało wyraźna jednak nic nie dało się z niej więcej zrobic, jednak widac na niej co trzeba
polac no está en línea   Reply With Quote
Old September 1st, 2008, 02:17 PM   #116
oralB
Moderator
 
oralB's Avatar
 
Join Date: Nov 2003
Location: Warszawa
Posts: 3,893
Likes (Received): 1649

ponoć obecnie najbardziej brany pod uwagę jest, forsowany przez mieszkańców miejscowośći Wolina, wariant 3B (zaznaczony czerwoną linią)
oralB no está en línea   Reply With Quote
Old September 13th, 2008, 10:18 AM   #117
Byrt_krk
OoOoo
 
Join Date: Sep 2006
Location: Kraków, Stalowa Wola
Posts: 1,250
Likes (Received): 92

Quote:
Radni PiS: Zdejmujemy MO

Małgorzata Bujara, 2008-09-11, ostatnia aktualizacja 2008-09-11 17:36

Mimo ostrzeżeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i argumentów zwolenników budowania mostu w Połańcu radni sejmiku chcą zrezygnować z tego zadania. Jego miejsce ma zająć obwodnica Stalowej Woli. O moście mówią z przekąsem, że to MO. Czyli most Ortyla
Jeden z radnych PiS-u odkrywa przed nami kuchnię rezygnacji z największej inwestycji na drogach wojewódzkich, która miała być realizowana w najbliższych latach.

[...]

Radni PiS-u i PO w sejmiku mówią: Ten most nie rozwiąże naszych problemów komunikacyjnych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ostrzega, że jeśli wyrzucimy most, przepadnie cały projekt. Radni PiS-u już mają inny pomysł. - Ten projekt zniknie. Ale my, Podkarpacie, mamy prawo w jego miejsce wpisać nowy. Będą w nim obwodnice Mielca i Kolbuszowej, a miejsce mostu zajmie obwodnica Stalowej Woli i Niska. To inwestycja bardziej potrzebna województwu. O jej ponadregionalnym charakterze świadczy to, że będzie się łączyć z drogami ekspresowymi S-19 i S-74 - mówi radna PiS-u i wiceprzewodnicząca sejmiku podkarpackiego Lidia Błądek.

- Teoretycznie jest to możliwe. Ale pamiętajmy, że układanie listy zadań w programie wschodnim trwało blisko dwa lata. Czy teraz mamy czas na rewizję tego? Budowa S-74 jest planowana za wiele lat - komentuje te propozycje senator Ortyl.

Tymczasem w najbliższy wtorek do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej wybiera się wicemarszałek podkarpacki Bogdan Rzońca. Według radnych PiS-u ma tam przedstawić propozycję zamiany mostu na obwodnicę Stalowej.

- Wicemarszałek Rzońca rzeczywiście jedzie do pani minister. Będzie rozmawiał w ogóle na temat możliwości realizacji tego projektu - mówi krótko Aleksandra Gorzelak, rzeczniczka prasowa marszałka podkarpackiego.
Dla Stalowej to dobra wiadomość... Szkoda tylko, że przyspieszenie budowy obwodnicy miasta miałoby nastąpić kosztem innej inwestycji...
Byrt_krk no está en línea   Reply With Quote
Old September 13th, 2008, 11:27 AM   #118
zbychu
Stalowiak
 
zbychu's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Location: Stalowa Wola :)
Posts: 654
Likes (Received): 28

Quote:
Originally Posted by Byrt_krk View Post
Radni PiS: Zdejmujemy MO

Małgorzata Bujara, 2008-09-11, ostatnia aktualizacja 2008-09-11 17:36

Mimo ostrzeżeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i argumentów zwolenników budowania mostu w Połańcu radni sejmiku chcą zrezygnować z tego zadania. Jego miejsce ma zająć obwodnica Stalowej Woli. O moście mówią z przekąsem, że to MO. Czyli most Ortyla
Jeden z radnych PiS-u odkrywa przed nami kuchnię rezygnacji z największej inwestycji na drogach wojewódzkich, która miała być realizowana w najbliższych latach.

[...]

Radni PiS-u i PO w sejmiku mówią: Ten most nie rozwiąże naszych problemów komunikacyjnych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ostrzega, że jeśli wyrzucimy most, przepadnie cały projekt. Radni PiS-u już mają inny pomysł. - Ten projekt zniknie. Ale my, Podkarpacie, mamy prawo w jego miejsce wpisać nowy. Będą w nim obwodnice Mielca i Kolbuszowej, a miejsce mostu zajmie obwodnica Stalowej Woli i Niska. To inwestycja bardziej potrzebna województwu. O jej ponadregionalnym charakterze świadczy to, że będzie się łączyć z drogami ekspresowymi S-19 i S-74 - mówi radna PiS-u i wiceprzewodnicząca sejmiku podkarpackiego Lidia Błądek.

- Teoretycznie jest to możliwe. Ale pamiętajmy, że układanie listy zadań w programie wschodnim trwało blisko dwa lata. Czy teraz mamy czas na rewizję tego? Budowa S-74 jest planowana za wiele lat - komentuje te propozycje senator Ortyl.

Tymczasem w najbliższy wtorek do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej wybiera się wicemarszałek podkarpacki Bogdan Rzońca. Według radnych PiS-u ma tam przedstawić propozycję zamiany mostu na obwodnicę Stalowej.

- Wicemarszałek Rzońca rzeczywiście jedzie do pani minister. Będzie rozmawiał w ogóle na temat możliwości realizacji tego projektu - mówi krótko Aleksandra Gorzelak, rzeczniczka prasowa marszałka podkarpackiego.
Skad pochodzi ten artykul ? ;>
zbychu no está en línea   Reply With Quote
Old September 13th, 2008, 11:41 AM   #119
jester
jester
 
jester's Avatar
 
Join Date: Aug 2004
Location: Muranów
Posts: 2,264
Likes (Received): 199

Quote:
Originally Posted by Byrt_krk View Post
Dla Stalowej to dobra wiadomość... Szkoda tylko, że przyspieszenie budowy obwodnicy miasta miałoby nastąpić kosztem innej inwestycji...
No właśnie

Art. jest z rzeszowskiej gazety wyborczej (gazeta.pl)

Mam nadzieję, że Ministerstwo nie zgodzi się na zmianę planów i most jak i obwodnice powstaną.
jester no está en línea   Reply With Quote
Old October 7th, 2008, 03:43 PM   #120
tfrank
Registered User
 
Join Date: Jun 2008
Location: Stalowa Wola
Posts: 61
Likes (Received): 3

Zdecydują co dalej ze skrzyżowaniem na Podskarpowej

Skrzyżowanie to jest określane mianem najniebezpieczniejszego w mieście.
Skrzyżowanie to jest określane mianem najniebezpieczniejszego w mieście.
Fot. Jacek Rodecki
Do 20 października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązała się podjąć stosowne kroki w sprawie skrzyżowania ulicy Brandwickiej z ulicą Podskarpową.

Od momentu oddania skrzyżowania do użytku w 2006 roku policja odnotowała w tym miejscu kilkadziesiąt kolizji. Z inicjatywy mieszkańców stalowowolska komenda wystosowała do Generalnej Dyrekcji w Rzeszowie dwa pisma, jednak na ani to z 30 stycznia, ani 12 lutego nie odpowiedziano.

Jak poinformował nas niżański kierownik GDDKiA Czesław Łopucki, w marcu tego roku zlecono firmie specjalistycznej monitoring skrzyżowania polegający m.in. na zbadaniu natężenia ruchu w poszczególnych kierunkach. Opracowana na podstawie wyników badań wizualizacja pozwoli projektantowi podjąć działania zmierzające do wyboru najlepszej formy poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku. Czy będzie to sygnalizacja świetlna, czy też rondo dowiemy się dopiero pod koniec miesiąca. Na realizację inwestycji mieszkańcy i tak będą musieli poczekać do 2009 roku.

Wiele kontrowersji budzą zamontowane przy skrzyżowaniu słupki, które zdaniem kierowców ograniczają znacząco widoczność. GDDKiA nie widzi jednak problemu, bowiem po przeprowadzonym teście dojeżdżając do linii stopu widać wyraźnie, czy można podjąć dalszą jazdę. Największym problemem na trasie podskarpowej zdaje się być nadmierna prędkość, a z tą z kolei powinna walczyć policja. - Wprowadzamy organizację ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie możemy jej zmieniać dla tych, którzy ich nie przestrzegają i przekraczają dozwoloną prędkość - twierdzi Czesław Łopucki. Pojawił się zatem pomysł, żeby zamiast ewentualnej sygnalizacji, czy ronda postawić tam dwa fotoradary. Wtedy to kierowcy będą zmuszeni zdjąć nogę z gazu tak jak to się stało na trasie Stalowa Wola - Nisko. Jednak tu zdaniem kierownika inicjatywa należy już do policji.

za: stalowka.pl
tfrank no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
drogi powiatowe, inwestycje drogowe, podkarpackie, stalowa wola

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 03:23 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium