daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Bulgaria > Urban Bulgaria > Transport and Infrastructure

Transport and Infrastructure ИнфраструктураGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 26 votes, 4.85 average.
Old April 30th, 2012, 07:56 PM   #1
bmw318i
Registered User
 
bmw318i's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 1,994
Likes (Received): 992

[Corridor 9] Expressways Ruse-Makaza & Ruse-Svilengrad | СП Pyce-Мaкaзa & Pyce-Свиленгрaд

Скоростният път от Русе до Маказа е с дължина 361(?) км и пресича България от север на юг, свързвайки Дунав мост на румънската граница с прохода Маказа на гръцката граница. Отсечката от Кърджали до Подкова се финансира по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013“.[8] Договорите за строителството и надзорът му са подписани на 30 август, а официално строителството започва на 1 септември 2011 година.


Обявяването на пътя от Русе до Маказа на българско-гръцката граница за обект с национално значение ще бъде гласувано на днешното заседание на Министерския съвет. Така ще се ускорят процедурите по одобряването на инвестиционни проекти, отчуждаване и издаване на строителни разрешителни при бъдещо разширение или строителство по трасето.

Пътят преминава през Бяла, Велико Търново, Габрово, Шипка, Стара Загора, Димитровград, Хасково, Кърджали, Момчилград и стига до Маказа. Той е част от трансевропейската пътна мрежа и едно от трасетата, които по плановете на министерството на регионалното развитие трябва да се превърнат в скоростни с пари от еврофондовете. Със средства по оперативната програма "Транспорт" предстои построяването на отсечката от 24 км от Кърджали до Подкова. За строител беше избрано дружеството "Кърджали - Подкова", в което влизат фирмите "Интегрирани пътни системи", "Пътстройинженеринг", "Пътстрой" и "Пътно строителна компания Ес Би Ес". Те дадоха най-ниската цена - 32 млн. лв.

Целта е останалите участъци от пътя да се финансират с европейски средства, но през следващите програмни периоди. Пътят е част от еврокоридора, който свързва Финландия и Русия с Гърция през България и Румъния. Обявяването на частта през България за обект с национално значение дава възможност за ускоряване на всички административни процедури по подготовката на строителството, както и за незабавно отчуждаване на имоти.
-----------------

В Строеж 24км от Кърджали до Подкова


Индкативна стойност
на проекта:
32 000 000 Евро

Техническо описание:
Рехабилитация на съществуващ път и ново строителство.

Проектът включва рехабилитация на 8 км съществуваща настилка и 24 км ново строителство от Кърджали до Подкова.

Изпълнението на проекта ще осигури модерни и надеждни условия за местния и международен трафик по протежение на Общо-Европейски транспортен коридор IX на територията на България и значително ще намали дистанцията до Александруполис.

Финансиращи институции:
Кохезионен фонд на ЕС – 80%

Съфинансиране от Национален бюджет - 20 %На 14.01.2011 г. е обявена тръжна процедура за избор на изпълнител на строителството.

На 30.08.2011 г. са подписани договорите с:
Изпълнител на строителството:ДЗЗД „КЪРДЖАЛИ – ПОДКОВА” - 31 989 546,00 лв. без ДДС
Изпълнител на надзора: ДЗЗД „Инфраструктура - Магистрални пътища” - 189 000,00 лв. без ДДС
Начало на строителните работи
01. септември 2011 г.

Очаквано завършване на строителството
септември 2013 г.

Last edited by Chilio; June 13th, 2012 at 12:01 AM.
bmw318i no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old April 30th, 2012, 08:08 PM   #2
slavybg
Registered User
 
Join Date: Oct 2009
Posts: 2,182
Likes (Received): 1805

Mоже в името на темата освен българската маркировка на пътя да напишете и европейската - E85. Другото което смятам за особено полезно е че имаше един файл на АПИ където пишеше учатък по учатък кое ще Г20 и кое Г10.5. Само че не помня кой потребител беше дал линк към този файл, нито къде беше.
slavybg está en línea ahora   Reply With Quote
Old April 30th, 2012, 09:16 PM   #3
krasen
Фотограф
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Varna
Posts: 6,702
Likes (Received): 7216

Трасе: « Русе – Бяла – Велико Търново – Габрово - Хасково – Кърджали – ГКПП Маказа»Този маршрут е част от ТЕТК № 9, свързващ Финландия и Русия с Гърция през Румъния и България. Изграждането на скоростен път се предвижда за цялото трасе на ТЕТК № 9 на територията на България. Връзката между България и Румъния при Русе е добре развита. Това се дължи на съществуващият мост на р.Дунав „Русе-Гюргево”. В южния край трасето на на коридор №9 връзката с Гърция в района на прохода Маказа все още не е открита.

Спогодбата с Р. Гърция за ГКПП „Маказа- Комотини” е подписана на 22.12.1995г. и е влязла в сила от 19.09.1996г. От българската страна новият път, свързващ маршрута до Подкова, е завършен. Пътят между Русе и Маказа е от първи клас I-5 и е част от E-85. Той е един от четирите първокласни маршрута, прекосяващи България от север на юг и е основната връзка по направлението „север-юг” в централната част на страната.

С изключение на два къси пътни участъка изградени с габарит Г20, един на север от Стара Загора и втори на юг от Димитровград, пътят е с едно платно и е с променлив стандарт по отношение на геометрията и поддръжката. Маршрутът е труден, защото пресича Стара планина на голяма надморска височина и понякога през зимата при неблагоприятни метеорологични условия се затваря. Транспортните потоци по маршрута понастоящем са много променливи. Най-големи са в близост до големите градове и най-малки в южния участък близо до гръцката граница. С откриването на ГКПП Маказа и на прилежащите пътни връзки, Родопската област в южната периферия на страната ще се отвори към беломорското пристанище Александруполис, което предоставя нови възможности за развитие на местната и регионалната икономика.

Целесъобразно е изграждане на нова и подобряване на съществуващата пътна мрежа от Русе до Маказа. Целта на проекта е да се възстановят и подобрят отделни участъци от пътя между Русе и Маказа, включително да бъдат изградени обходни пътища на градовете и тунел при прохода Шипка. Реконструираният участък ще предостави висококачествена връзка между румънската граница при Русе и предложеното преминаване на гръцката граница при прохода Маказа.

Проектът ще генерира редица ползи, осигурявайки по-бързи и по-надеждни пътувания, модернизирана транспортна връзка по направление на Трансевропейски коридор №9, която ще подсили търговските връзки между Гърция, България и Румъния и интеграцията им с останалата част от Европа.

На основа на подобрените технически, както и експлоатационни параметри на участъците от път І-5 „Русе- Маказа” се очаква да се намали броят на пътнотранспортните произшествия.
„Русе – Бяла – Велико Търново (ПВ Дебелец)”

Пътният участък е с едно платно за движение с габарит Г10,5. Често стават пътно-транспортни произшествия с човешки жертви. Агенция „Пътна инфраструктура” - Бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” - приоритетна ос II - „Развитие на пътната инфраструктура по Трансевропейските и основни национални транспортни оси”, следва да кандидатства с настоящия проект за включване в ОП „Транспорт” през програмния период 2014 – 2020 година. Пътят следва да се реконструира в четирилентов път с изграждане на обходи на населените места.

„Велико Търново (ПВ Дебелец) – Габрово –гр.Шипка”

Автомобилният трафик след гр. Велико Търново се преразпределя между „Шипченски проход” по направлението на път I-5 и през прохода „Хаинбоаз” по направление на път II-55. Алтернативният маршрут през „Хаинбоаз” поема голяма част от тежкотоварния
трафик. Път I-5 се поддържа в сравнително добро състояние, но има участъци, които трябва да бъдат оптимизирани чрез реконструкция. Предвижда се запазване на двулентов габарит на пътя между гр.Велико Търново и гр. Шипка. Преминаването на Стара планина през „Шипченски проход” със скоростен път с габарит Г20 би струвало много скъпо, предвид необходимостта от изграждане на множество пътни съоръжения в планинския терен. Разделянето на пътното трасе при пътен възел Дебелец се съпътства с разделяне на габарита на пътя- от Г20 на 2 х Г10,5, съответно през прохода „Хаинбоаз” и по направлението на път I-5 за различните направления на автомобилните потоци.

„Велико Търново – Габрово”

Между Велико Търново и Габрово пътят преминава през много населени места и изграждането на скоростен път с изграждане на обходни пътища на този етап не е икономически целесъобразно. Целесъобразна е реконструкция на пътя с основна цел заобикаляне на населените места по трасето.

„Обходен път на гр. Габрово и етапна връзка със съществуващия път I-5”

В момента автомобилният трафик, който преминава по път I-5 и се насочва към връх Шипка, преминава през гр. Габрово, което създава сериозни екологични проблеми за града. Необходимо е изграждане на обходен път на гр. Габрово от западната страна с дължина 23.3 км и етапна връзка за включването му в съществуващия път I-5 от северната част на прохода „Шипка”. Участъкът е включен в Оперативна програма „Транспорт” за програмния период 2007 – 2013 година.

„Тунел под връх Шипка”

За цялостното решаване на проблемите с преминаването на високопланинския проход „Шипка” е рационално изграждането на тунел под върха и пътна връзка със съществуващия път при гр. Шипка. След реализацията на проекта ще бъде създадена бърза, удобна връзка между гр.Габрово и гр. Стара Загора и ще се избегне трудното преминаване през връх Шипка. Ще се подобрят транспортните комуникации между Северната и Южната част на страната. Дължината на тунела е приблизително 3,2 км,

„Шипка – Казанлък – Обходен път на Стара Загора –Димитровград”

Предвижда се изграждане на скоростен път с габарит Г20 за всички участъци, т.е. хомогенизиране на основните пътни характеристики. Понастоящем трасето на път I-5 преминава през централната част на град Шипка, което създава редица проблеми. Предвижда се изграждане на скоростен път с дължина около 35 км и обходи на населените места, включително на гр. Димитровград.

„Димитровград – Хасково”

Пътят е изграден с автомагистрален габарит.

„Хасково- Кърджали – Подкова – ГКПП Маказа”

Автомобилният трафик след гр. Хасково на този етап не изисква изграждане на скоростен път.

„Хасково- Кърджали”

Отсечката е в добро експлоатационно състояние и не се нуждае от реконструкция

„Обходен път на гр. Кърджали”

Транспортния трафик от вътрешността на страната насочен в направление Подкова, а в бъдеще след изграждане на ГКПП Маказа към Република Гърция, преминава през чертите на гр. Кърджали. Съществуващият път I-5, преди влизането в гр. Кърджали е с голям и продължителен надлъжен наклон, което създава предпоставки и е причина за пътно-транспортни произшествия, особено за тежкотоварните превозни средства. Негативното влияние на транспортния трафик и намалената безопасност на движение, могат да бъдат решени с изграждането на обходен път на града. Предвижда се изграждане на двулентов път с проектната дължината около 14 км.

„Кърджали – разклон Джебел – Подкова”

Проектът включва два подучастъка:
 рехабилитация на съществуващ път от Кърджали до разклона Джебел с дължина 8 км и габарит Г20 и
 ново строителство на пътна отсечка с дължина 24 км от разклон Джебел до Подкова. Предвижда се габаритът на новия път да бъде Г10.5. С реализацията на този проект ще бъде продължена изградената част от границата до Подкова и ще бъде модернизирано цялото направление от гр. Кърджали до границата с Република Гърция. Участъкът е включен в Оперативна програма „Транспорт” за програмния период 2007 – 2013 година.

„Подкова – ГКПП Маказа”

Построен е двулентов път с дължина 26 км със средства по програма ФАР на ЕС.


Източник: Презентации на МРРБ и АПИ
__________________
Litera scripta manet

Last edited by krasen; April 30th, 2012 at 09:27 PM.
krasen está en línea ahora   Reply With Quote
Old May 2nd, 2012, 12:43 AM   #4
paraflow
Registered User
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 427
Likes (Received): 464

Quote:
Originally Posted by krasen View Post
„Обходен път на гр. Кърджали”

Транспортния трафик от вътрешността на страната насочен в направление Подкова, а в бъдеще след изграждане на ГКПП Маказа към Република Гърция, преминава през чертите на гр. Кърджали. Съществуващият път I-5, преди влизането в гр. Кърджали е с голям и продължителен надлъжен наклон, което създава предпоставки и е причина за пътно-транспортни произшествия, особено за тежкотоварните превозни средства. Негативното влияние на транспортния трафик и намалената безопасност на движение, могат да бъдат решени с изграждането на обходен път на града. Предвижда се изграждане на двулентов път с проектната дължината около 14 км.
Леле, това ще е голяма глупост, ако околовръстния път на Кърджали го построят сега само 2 ленти, и след като се разтръгне трафика, се наложи да се разширява (* поправено от ленти на платна, съжалявам Чилио в бързината обърках, мерси за бележката)

Quote:
Originally Posted by krasen View Post
„Кърджали – разклон Джебел – Подкова”

Проектът включва два подучастъка:
 рехабилитация на съществуващ път от Кърджали до разклона Джебел с дължина 8 км и габарит Г20 и
 ново строителство на пътна отсечка с дължина 24 км от разклон Джебел до Подкова. Предвижда се габаритът на новия път да бъде Г10.5. С реализацията на този проект ще бъде продължена изградената част от границата до Подкова и ще бъде модернизирано цялото направление от гр. Кърджали до границата с Република Гърция. Участъкът е включен в Оперативна програма „Транспорт” за програмния период 2007 – 2013 година.

Източник: Презентации на МРРБ и АПИ
Ако мога, като си ходя за 6 май към Кърджали, ще снимам Г20 между Кърджали и разклона за Джебел. Пътя е в лошо състояние и има 2 пресичания на едно ниво (едно за село Глухар и едно в нищото)

Иначе Красене, поздравления за информацията. Абсолютно точна!

Last edited by paraflow; May 5th, 2012 at 11:17 AM.
paraflow no está en línea   Reply With Quote
Old May 2nd, 2012, 08:27 AM   #5
Chilio
Небостъргачевград
 
Chilio's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Sofia
Posts: 12,754
Likes (Received): 8940

Quote:
Originally Posted by paraflow View Post
Леле, това ще е голяма глупост, ако околовръстния път на Кърджали го построят сега 2 платна, и след като се разтръгне трафика, се наложи да се разширява
Моля, научете се да правите разлика между ленти и платна! Все пак това е елементарна информация от Закона за движение по пътищата, която всеки участник в движението трябва да знае, получавайки книжка, или дори като пешеходец.
В случая, искаш да кажеш едно двупосочно платно, с по една лента в посокат.е. двулентов път, . Две платна биха били ако има разделителна ивица помежду им.

Quote:
2. "Пътна лента" е надлъжна част от пътя, очертана или не с маркировка и осигуряваща движението на недвуколесни пътни превозни средства в една посока едно след друго.

3. "Платно за движение" е общата широчина на пътните ленти. Пътят може да има няколко платна за движение, видимо отделени едно от друго.

7. "Пътно платно" е общата широчина на банкетите, тротоарите, платното за движение и островите на платното за движение.
Chilio no está en línea   Reply With Quote
Old May 2nd, 2012, 09:25 AM   #6
Capt.Vimes
Да живее България!
 
Capt.Vimes's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Varna
Posts: 10,335
Likes (Received): 12655

Quote:
Originally Posted by krasen View Post
„Велико Търново (ПВ Дебелец) – Габрово –гр.Шипка”

Автомобилният трафик след гр. Велико Търново се преразпределя между „Шипченски проход” по направлението на път I-5 и през прохода „Хаинбоаз” по направление на път II-55. Алтернативният маршрут през „Хаинбоаз” поема голяма част от тежкотоварния
трафик.
Път I-5 се поддържа в сравнително добро състояние, но има участъци, които трябва да бъдат оптимизирани чрез реконструкция. Предвижда се запазване на двулентов габарит на пътя между гр.Велико Търново и гр. Шипка. Преминаването на Стара планина през „Шипченски проход” със скоростен път с габарит Г20 би струвало много скъпо, предвид необходимостта от изграждане на множество пътни съоръжения в планинския терен. Разделянето на пътното трасе при пътен възел Дебелец се съпътства с разделяне на габарита на пътя- от Г20 на 2 х Г10,5, съответно през прохода „Хаинбоаз” и по направлението на път I-5 за различните направления на автомобилните потоци.
То така както е написано да се чуди човек за какво ще прокарват пътя през Габрово, а не през "Хаинбоаз".
Capt.Vimes está en línea ahora   Reply With Quote
Old May 2nd, 2012, 09:27 AM   #7
Astimar
Registered User
 
Join Date: May 2011
Posts: 3,138
Likes (Received): 2691

Quote:
Originally Posted by slavybg View Post
Mоже в името на темата освен българската маркировка на пътя да напишете и европейската - E85. Другото което смятам за особено полезно е че имаше един файл на АПИ където пишеше учатък по учатък кое ще Г20 и кое Г10.5. Само че не помня кой потребител беше дал линк към този файл, нито къде беше.
Ето линк за файла.
Astimar no está en línea   Reply With Quote
Old May 2nd, 2012, 12:07 PM   #8
enterfornone
Registered User
 
Join Date: Apr 2010
Posts: 738
Likes (Received): 229

Е, щом в МРРБ/АПИ не знаят какво е лента и платно защо да се караме на форумците...
Quote:
Сегашният път от София до Сливница е с две платна за движение без
разделителна ивица, а от Сливница до Калотина - с едно платно за движение във всяко
направление
P.S. мерси за линка
enterfornone no está en línea   Reply With Quote
Old May 2nd, 2012, 12:13 PM   #9
slavybg
Registered User
 
Join Date: Oct 2009
Posts: 2,182
Likes (Received): 1805

Quote:
Originally Posted by Astimar View Post
Ето линк за файла.
Мерси, много
slavybg está en línea ahora   Reply With Quote
Old May 3rd, 2012, 09:38 AM   #10
benjaminn
Registered User
 
benjaminn's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Location: Sofia, Bulgaria
Posts: 12,988
Likes (Received): 12561

В началото на това видео се говори за скоростен път Русе-Свиленград. Да не се яви като алтернатива на Русе-Маказа?
__________________
Ако накараш човек да се усмихне, ще промениш света.
Може би не целия свят, но неговия със сигурност.
benjaminn no está en línea   Reply With Quote
Old May 3rd, 2012, 09:47 AM   #11
Chilio
Небостъргачевград
 
Chilio's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Sofia
Posts: 12,754
Likes (Received): 8940

Не точно алтернатива - това по-скоро са разклонения - единия път прекия е към Гърция, другия - към Турция. Освен това този към Свиленград би трябвало да е по абсолютно същото трасе като този към Маказа до пътния възел с А3, откъдето пък нов скоростен път към Свиленград няма да се строи, защото международния коридор ще е по А3
А може би се опитват да се измъкнат, че този СП ще се строи само от Русе до Димитровград, а нататък ще си остане съществуващото шосе?
Chilio no está en línea   Reply With Quote
Old May 3rd, 2012, 11:00 AM   #12
miro_tuning
Registered User
 
Join Date: Feb 2009
Location: Rousse
Posts: 45
Likes (Received): 52

Имам странното усещане, че се опитват да ни представят лоша новина като добра. Излиза че Русе-Свиленград ще е платен скоростен път(супер, че ще се строи), но като се замислиш до сега Русе-Търново беше планиран за скоростен и да се финансира по ОП Транспорт 2014-2020(явно това отпада).
Отделно излиза че това е най-натоварения път в БГ, но за него не се планира да се кандидатства по ОП Транспорт, а да се даде на концесия и всички които искат да пътуват по него да си плащат за удоволствието.
Някак си цялата логика ми се губи някъде!? Не трябва ли държавата да строи приоритетно най-натоварените отсечки, а тези които не са да се търси друга форма на финансиране? Излиза че ако отсечката не е толкова натоварена може да е автомагистрала без такси по нея, но ако е натоварена то може да е автомагистрала или скоростен път, но ще се плащат такси за ползването ѝ, нещо немога да схвана логиката. В крайна сметка как се определят приоритетите в тази държава?
Имам усещането че някой е казал нямаме достатъчно пари по ОП и нека прецакаме румънците, като свържим дунав мост 1 с платена магистрала, а до дунав мост 2 да се стига по безплатна. Но някак си така се прецакват и свързаните с нея Градове в БГ.
miro_tuning no está en línea   Reply With Quote
Old May 3rd, 2012, 11:03 AM   #13
tanashubav
Registered User
 
Join Date: May 2009
Location: Varna
Posts: 10,999
Likes (Received): 1977

Цялата тази идея е много неясна и не разбирам изобщо за какво я подхващат. Да се заобикалят големите градове от Търново до Свиленград за да се направи по-бърз път само за турските тирове не е схема. Добре е да се съчетае хем националния хем международния интерес. И магистралата си мине по трасето на шосе 5. Така ще е още по-атрактивна и за концесионерите и ще има още по-голям трафик.
tanashubav no está en línea   Reply With Quote
Old May 3rd, 2012, 11:47 AM   #14
blagun
Explorer
 
Join Date: Aug 2009
Location: Sofia
Posts: 1,903
Likes (Received): 1854

От целия анонс единственото позитивно нещо е преминаването през Хаинбоаз вместо през тунел Шипка. Всичките приказки за построяване на 300 км, вкл.преминаване през Балкана, за има-няма 2 години звучат нереалистично, точно както звучеше злополучното публично-частно партньорство за АМ Тракия през 2004-2008 г.
А събиране на пътните такси за всички пътища без един с винетка и само на един с тол-такса имаше за М5 в Унгария и свърши доста злополучно...
blagun está en línea ahora   Reply With Quote
Old May 3rd, 2012, 12:17 PM   #15
Capt.Vimes
Да живее България!
 
Capt.Vimes's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Varna
Posts: 10,335
Likes (Received): 12655

Quote:
Originally Posted by miro_tuning View Post
Отделно излиза че това е най-натоварения път в БГ, но за него не се планира да се кандидатства по ОП Транспорт, а да се даде на концесия и всички които искат да пътуват по него да си плащат за удоволствието.
Някак си цялата логика ми се губи някъде!? Не трябва ли държавата да строи приоритетно най-натоварените отсечки, а тези които не са да се търси друга форма на финансиране?
Логиката е, че за по-малко натоварените пътища трудно ще се намери концесионер и няма да бъдат построени, ако дадем парите по ОП Транспорт за най-натоварените пътища. А така натоварените пътища ги строят концесионери, а по-слабо натоварените държавата е пари от ЕС. Ако Тракия, Марица, Струма и Хемус бяха дадени на концесия всичките освободени пари можеха да се инвестират в още няколко линии на метрото Или концесионер строи Русе-Свиленград, а парите от ЕС се пренасочват към АМ Черно Море. И вместо да избираме дали да дадем парите за единия или другия проект, може да ги имаме и двата. Разбира се, единият ще е платен.
Capt.Vimes está en línea ahora   Reply With Quote
Old May 3rd, 2012, 12:19 PM   #16
Chilio
Небостъргачевград
 
Chilio's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Sofia
Posts: 12,754
Likes (Received): 8940

И все пак такова животно като СП Русе-Свиленград няма - Има СП между Русе-Димитровград и след това Димитровград-Свиленград по А3 Марица.
Chilio no está en línea   Reply With Quote
Old May 3rd, 2012, 12:24 PM   #17
slavybg
Registered User
 
Join Date: Oct 2009
Posts: 2,182
Likes (Received): 1805

Не знам кой го роди тоя скоростен път. Няма как той да не е алтернатива на пътя до Маказа, защото да се троят и двата е без умие. Измерено по най-грубия у бърз начин, разликата между по планирания ВТ - Габрово - СЗ - Димитровград и от там по Марица и по ВТ - Хаинбоаз - Нова Загора - Свиленград е някъде около 50 км. За тия 50 км по-малко никой няма да строи 2 успоредни скоростни пътя на няма 50 км разстояние един от друг.
slavybg está en línea ahora   Reply With Quote
Old May 3rd, 2012, 12:32 PM   #18
Dragger
facebook.com/spasisofia
 
Join Date: Mar 2011
Location: Sofia
Posts: 3,691
Likes (Received): 9745

Хаххаха, цитат от Дневник относно новото предложение на Павлова:

Quote:
"На Капитана митничарите вече събират пари за новия път... "
И друг интересен цитат отправен към критиците на строенето на магистрали:

Quote:
"Виж сега, не отричам, че това, което пишеш е вярно, но е невъзможно тези пари да се използват за друго. Това са целеви средства по ОП Транспорт и ОП Регионално развитие, отпусканати именно за подобни дейности. И ако някой ви каже, че вместо за магистрали, тези пари могат да се дадат за пенсии и заплати, значи ви лъже....а ОП Пенсии и заплати в ЕС няма, т.е. всеки получава това, което си изработи...в този смисъл можем да критикуваме правителството, а и не само това, че не създава условия за икономически растеж, съответно и последващо увеличение на доходите, но да сме против строежа на инфраструктура в и без това изостаналата ни държава, и то при положение, че е 80% за чужда сметка, ми се струва малоумно...."
http://www.dnevnik.bg/biznes/compani...n_put_kapitan/
Dragger no está en línea   Reply With Quote
Old May 3rd, 2012, 12:39 PM   #19
Chilio
Небостъргачевград
 
Chilio's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Sofia
Posts: 12,754
Likes (Received): 8940

Не е алтернатива, защото от Русе до Димитровград трасето на двата е едно и също, а оттам до Свиленград няма да се проектира и строи СП, защото вече има/се строи автомагистрала Марица. Тоест няма как един и същи път да е алтернатива на себе си Пътя от Димитровград на юг към Маказа винаги е бил алтернатива на АМ Марица към Свиленград, не виждам какво ново има в новината. Единствено безумие би било при наличие на АМ Марица някой да мисли да строи и СП между Димитровград и Свиленград
Идеите на Павлова са безкрайно неясни, през цялото време в интервюто говори за Стара Загора, а не за минаване през Нова Загора. А според мен ако се закара трафика от Хаинбоаз до Ст.Загора оттам е безсмислено да ходи по друг маршрут освен този към Димитровград, който освен всичко е и изграден отчасти и в много добро състояние до колкото знам?

Last edited by Chilio; May 3rd, 2012 at 12:48 PM.
Chilio no está en línea   Reply With Quote
Old May 3rd, 2012, 12:48 PM   #20
benjaminn
Registered User
 
benjaminn's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Location: Sofia, Bulgaria
Posts: 12,988
Likes (Received): 12561

Quote:
Originally Posted by Chilio View Post
Не е алтернатива, защото от Русе до Димитровград трасето на двата е едно и също...
Русе-Маказа не преминаваше ли с тунел при Шипка? Докато Русе-Свиленград - през Хаинбоаз...
__________________
Ако накараш човек да се усмихне, ще промениш света.
Може би не целия свят, но неговия със сигурност.
benjaminn no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 11:12 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu