search the site
 daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Infrastructure and TransportationGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old August 28th, 2017, 08:27 PM   #1101
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 72,309
Likes (Received): 4231

ขสมก.จ่อปลดกระเป๋า 2 พันคนปี’62 จ้างออกคนละ 1 ล้าน ลดต้นทุนแก้หนี้สินสะสมกว่าแสนล้าน

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 - 19:18 น.

นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมเกี่ยวกับแผนการจัดการบริหารหนี้สินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่า ขสมก. ได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ซึ่ง ณ เดือน ม.ค. 2560 มียอดรวมทั้งสิ้น 103,598.543 ล้านบาท

ทั้งนี้ ขสมก. นำเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหานี้ออกเป็น 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1.ให้รัฐรับภาระหนี้สินทั้งหมด 103,598.543 ล้านบาท 2. ให้รัฐรับภาระเฉพาะหนี้สินที่เกิดมาจากนโยบายภาครัฐ วงเงินรวมทั้งสิ้น 84,898.651 ล้านบาท แบ่งออกเป็นงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO) หรือเงินที่เกิดจากการตรึงราคาค่าโดยสารอัตราที่ต่ำกว่าต้นทุนตามนโยบายของรัฐบาล เฉลี่ยคันละ 3,000 บาท/วัน และบริการรถเมล์ฟรี เฉลี่ยคันละ 10,000 บาท/วัน ซึ่งมีจำนวน800 คัน/ปี และส่วนที่เหลืออีก 18,699.892 ล้านบาท ขสมก.จะรับภาระเอง 3. ให้รัฐรับภาระ PSO ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันขสมก. มีต้นทุนสูงกว่ารายได้ โดยรัฐจะต้องรับภาระรวม 55,798.089 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 47,800.453 ล้านบาท ขสมก.จะเป็นผู้รับภาระ


นายพิชิตกล่าวว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่าแผนฟื้นฟูที่ ขสมก.นำเสนอยังขาดความชัดเจนเรื่องแนวทางแก้ปัญหาการขาดทุนที่ชัดเจน จึงขอให้ขสมก.กลับไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนก่อน ที่จะนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ รวมทั้งให้ไปหาข้อสรุปเรื่องตัวเลขต้นทุนการเดินรถมาตรฐานให้ชัดเจนก่อน เนื่องจากขสมก.จะต้องนำต้นทุนดังกล่าวมาใช้เป็นตัวเลขในการคำนวนวงเงินอุดหนุนที่จะนำไปใช้ในแผนไขปันหาหนี้สินขสมก.ในอนาคต นอกจากนี้ยังขอให้ขสมก.ปรับแก้แผนฟื้นฟูให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ภายในองค์กรซึ่งจะต้องมีการรวมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นภายในองค์กรเข้าไปด้วย

“ขสมก.จะต้องกลับไปทบทวนแผนฟื้นฟูใหม่ให้ชัดเจน เพราะแผนเดิมมีแค่หลักการ ยังไม่มีแผนปฏิบัติการหรือแอกชั่นแพลนที่ชัดเจน และต้องไปปรับให้แผน ฟื้นฟูเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ภายในด้วย เพราะที่ประชุมต้องการเห็นความชัดเจนเรื่องของรายได้ในอนาคตของขสมก. ที่จะต้องแข่งขันกับเอกชนเต็มตัวหลังจากที่ปรับบทบาทใหม่ ต้องมีแผนแก้ไขปัญหาขาดทุนว่าจะทำอย่างไรบ้าง จะจัดการกับหนี้ 1.03 หมื่นล้านบาทอย่างไร โดยจะต้องนำผลสรุปเสนอที่ประชุมอีกครั้งภายใน2 เดือน โดยขสมก.จะต้องเลือกเลยว่า อยากได้แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ แบบไหน ตามแนวทางที่ 1, 2 หรือ 3 ซึ่งบอร์ดขสมก.จะต้องเป็นคนเลือก จากนั้นกระทรวงจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นชอบตามนั้นหรือไม่”

นายพิชิตกล่าวถึงภาระหนี้ภาพรวมของ ขสมก. 103,598.543 ล้านบาท ว่า ปัจจุบัน ขสมก. มีภาระขาดทุนเฉลี่ยปีละ 5,000 ล้านบาท ซึ่งตามแผนฟื้นฟูที่ ขสมก. นำเสนอตั้งเป้าที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายใน 2 ส่วน คือ ลดภาระค่าใช้จ่ายหนี้ดอกเบี้ยจ่าย 3,000 ล้านบาท ลดภาระค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงและเชื้อเพลิง 2,000 ล้านบาท โดยระบุว่าหากสามารถลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงและเชื้อเพลิงลงได้ จะลดภาระขาดทุนได้มาก และหากลดต้นทุนด้านบุคคลกรได้เพิ่มเติมอีกจะทำให้ขสมก.เริ่มมีกระแสเงินสดที่เป็นบวก

นายยุกต์ จารุภูมิ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่งผอ.ขสมก. กล่าวถึงแนวทางการ ลดต้นทุนด้านบุคคลกรว่า ปัจจุบัน ขสมก.มีบุคลากร รวม 12,900 คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสาร 4.8 คน/คัน ถือว่าสูงมาก จะต้องปรับลดให้เหลือ 2.4 คน/คัน

ซึ่งตามแผนฟื้นฟูตั้งเป้าต้องปรับลดพนักงานเก็บค่าโดยสารรวม 2,000 คน ในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับระบบตั๋ว โดย ขสมก.เตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณปี 2561 วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการเออร์ลี่รีไทร์พนักงานเก็บค่าโดยสารจำนวน 2,000 คน หรือเฉลี่ยคนละ 1 ล้านบาท เบื้องต้นทราบว่ามีพนักงานจำนวนมากที่แสดงความสมัครใจพร้อมเข้าร่วมโครงการ

https://www.prachachat.net/general/news-29831
napoleon no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old August 29th, 2017, 09:22 PM   #1102
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 72,309
Likes (Received): 4231

คมนาคมตีกลับแผนฟื้นฟู ขสมก. หลังเสนอจ้างกระเป๋ารถเมล์ 2,000 คนออก จ่ายคนละ 1 ล้าน

29 ส.ค. 2560

คมนาคมตีกลับแผนฟื้นฟู ขสมก. สั่งกลับไปทำแผนใหม่ภายใน 2 เดือน หลังแนวทางแก้ไขหนี้กว่าแสนล้านบาทยังไม่ชัดเจนและการหยุดปัญหาขาดทุนในอนาคต ทั้งนี้ ขสมก. มีการหลังเสนอจ้างกระเป๋ารถเมล์ 2 พันคนออก จ่ายคนละ 1 ล้านบาทด้วย ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ข่าวสด รายงานเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่านายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมเกี่ยวกับแผนการจัดการบริหารหนี้สินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่า ขสมก. ได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ซึ่ง ณ เดือนม.ค. 2560 มียอดรวมทั้งสิ้น 103,598.543 ล้านบาท

ทั้งนี้ ขสมก. นำเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหานี้ออกเป็น 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1. ให้รัฐรับภาระหนี้สิ้นทั้งหมด 103,598.543 ล้านบาท 2. ให้รัฐรับภาระเฉพาะหนี้สินที่เกิดมาจากนโยบายภาครัฐ วงเงินรวมทั้งสิ้น 84,898.651 ล้านบาท แบ่งออกเป็นงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO) หรือเงินที่เกิดจากการตรึงราคาค่าโดยสารอัตราที่ต่ำกว่าต้นทุนตามนโยบายของรัฐบาล เฉลี่ยคันละ 3,000 บาท/วัน และบริการรถเมล์ฟรี เฉลี่ยคันละ 10,000 บาท/วัน ซึ่งมีจำนวน800 คัน/ปี และส่วนที่เหลืออีก 18,699.892 ล้านบาท ขสมก.จะรับภาระเอง 3. ให้รัฐรับภาระ PSO ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันขสมก. มีต้นทุนสูงกว่ารายได้ โดยรัฐจะต้องรับภาระรวม 55,798.089 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 47,800.453 ล้านบาท ขสมก.จะเป็นผู้รับภาระ

นายพิชิตกล่าวว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่าแผนฟื้นฟูที่ขสมก.นำเสนอยังขาดความชัดเจนเรื่องแนวทางแก้ปัญหาการขาดทุนที่ชัดเจน จึงขอให้ขสมก.กลับไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนก่อน ที่จะนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ รวมทั้งให้ไปหาข้อสรุปเรื่องตัวเลขต้นทุนการเดินรถมาตรฐานให้ชัดเจนก่อน เนื่องจากขสมก.จะต้องนำต้นทุนดังกล่าวมาใช้เป็นตัวเลขในการคำนวนวงเงินอุดหนุนที่จะนำไปใช้ในแผนไขปันหาหนี้สินขสมก.ในอนาคต นอกจากนี้ยังขอให้ขสมก.ปรับแก้แผนฟื้นฟูให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ภายในองค์กรซึ่งจะต้องมีการรวมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นภายในองค์กรเข้าไปด้วย

“ขสมก.จะต้องกลับไปทบทวนแผนฟื้นฟูใหม่ให้ชัดเจน เพราะแผนเดิมมีแค่หลักการ ยังไม่มีแผนปฏิบัติการหรือแอกชั่นแพลนที่ชัดเจน และต้องไปปรับให้แผน ฟื้นฟูเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ภายในด้วย เพราะที่ประชุมต้องการเห็นความชัดเจนเรื่องของรายได้ในอนาคตของขสมก. ที่จะต้องแข่งขันกับเอกชนเต็มตัวหลังจากที่ปรับบทบาทใหม่ ต้องมีแผนแก้ไขปัญหาขาดทุนว่าจะทำอย่างไรบ้าง จะจัดการกับหนี้ 1.03 หมื่นล้านบาทอย่างไร โดยจะต้องนำผลสรุปเสนอที่ประชุมอีกครั้งภายใน2 เดือน โดยขสมก.จะต้องเลือกเลยว่า อยากได้แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ แบบไหน ตามแนวทางที่ 1, 2 หรือ 3 ซึ่งบอร์ดขสมก.จะต้องเป็นคนเลือก จากนั้นกระทรวงจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นชอบตามนั้นหรือไม่”

นายพิชิตกล่าวถึงภาระหนี้ภาพรวมของขสมก. 103,598.543 ล้านบาท ว่า ปัจจุบันขสมก. มีภาระขาดทุนเฉลี่ยปีละ 5,000 ล้านบาท ซึ่งตามแผนฟื้นฟูที่ขสมก. นำเสนอตั้งเป้าที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายใน 2 ส่วนคือ ลดภาระค่าใช้จ่ายหนี้ดอกเบี้ยจ่าย 3,000 ล้านบาท ลดภาระค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงและเชื้อเพลิง 2,000 ล้านบาท โดยระบุว่าหากสามารถลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงและเชื้อเพลิงลงได้ จะลดภาระขาดทุนได้มาก และหากลดต้นทุนด้านบุคคลกรได้เพิ่มเติมอีกจะทำให้ขสมก.เริ่มมีกระแสเงินสดที่เป็นบวก

นายยุกต์ จารุภูมิ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่งผอ.ขสมก. กล่าวถึงแนวทางการ ลดต้นทุนด้านบุคคลกรว่า ปัจจุบันขสมก.มีบุคคลกร รวม 12,900 คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสาร 4.8 คน/คัน ถือว่าสูงมาก จะต้องปรับลดให้เหลือ 2.4 คน/คัน

ซึ่งตามแผนฟื้นฟูตั้งเป้าต้องปรับลดพนักงานเก็บค่าโดยสารรวม 2,000 คน ในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับระบบตั๋ว โดย ขสมก.เตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณปี 2561 วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการเออร์ลี่รีไทร์พนักงานเก็บค่าโดยสารจำนวน 2,000 คน หรือเฉลี่ยคนละ 1 ล้านบาท เบื้องต้นทราบว่ามีพนักงานจำนวนมากที่แสดงความสมัครใจพร้อมเข้าร่วมโครงการ

http://www.tcijthai.com/news/2017/8/current/7292
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old September 4th, 2017, 03:42 AM   #1103
wwc234
Registered User
 
wwc234's Avatar
 
Join Date: Apr 2013
Posts: 21,300
Likes (Received): 4824

ขสมก.เร่งTORรถเมล์NGVประมูลใหม่ก.ย.
ข่าวเศรษฐกิจ วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2560 15:16 น.

ขสมก. เร่ง TOR รถเมล์ NGV 489 คัน พร้อมประมูลใหม่ ก.ย. ย้ำขึ้นบัญชีดำเบสท์ริน


นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่า ขณะนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดทีโออาร์ของโครงการจัดหารถเมล์ใหม่ใช้เชื่อเพลิงธรรมชาติก๊าซ NGV 489 คันใหม่ หลังจากที่ได้ล้มการประมูลเพราะไม่มีเอกชนรายใดเดินทางมายื่นซองเสนอราคา ซึ่งตามระเบียบพัสดุจัดซื้อจัดจ้างของ ขสมก. ต้องประกาศยกเลิกการประมูล ทั้งนี้จะเร่งเปิดรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาเปิดประมูลรอบใหม่ภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้ได้รับรถในช่วงปลายปีนี้ตามนโยบายของรัฐบาล

ขณะที่ในส่วนของกรณีบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป นั้นทางฝ่ายกฎหมายของ ขสมก.ได้ขึ้นบัญชีดำแล้วเนื่องจากพิจารณาแล้วว่า บริษัทไม่มีเหตุผลอันสมควรในการไม่ส่งมอบรถให้ ขสมก. ตามสัญญา

อย่างไรก็ตาม นายณัฐชาติ ไม่ขอตอบกรณีที่ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีที่ บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ยื่นฟ้อง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก.เพื่อขอให้มีคำสั่งตรวจรับมอบรถยนต์โดยสารฯ ในวันที่ 6 ก.ย.นี้

http://www.innnews.co.th/show/807895...8%81.%E0%B8%A2
http://www.tnnthailand.com/news_deta...=147771&t=news
wwc234 está en línea ahora   Reply With Quote
Old September 4th, 2017, 04:15 AM   #1104
ncas
Vision Thailand
 
ncas's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 5,074
Likes (Received): 2081

มันอะไรนักหนากับ 489 คันครับ ตอนทำ TOR ปี 57 ยังเข้าใจได้ว่าจัดซื้อจำนวนแค่นี้เพราะจะเร่งให้บริการประชาชนให้เร็วที่สุด ผ่านมา 3 ปี ท่านก็ยังหมกมุ่นกับ 489 คัน ทั้งที่ 3 ปีที่ผ่านมารถเมล์ปลดระวางไปตั้งกี่ร้อยคัน แล้วภายในปีนี้จะปลดระวางอีกเท่าไร ต่อให้ได้ 489 คันนี้มาก็ไม่ช่วยอะไร แทนที่จะซื้อล็อตใหญ่ 1,000 คันไปเลย จะดีเซล แก๊ส ไฟฟ้าก็ว่าไป
นี่ก็ไม่รู้ว่ารออะไร 3 ปีผ่านไป ควรจะดำเนินการเพิ่มเติมได้แล้ว งบประมาณจากรัฐบาลก็มีให้ ไม่ใช่ว่าไม่มี
__________________
ncas no está en línea   Reply With Quote
Old September 4th, 2017, 05:23 PM   #1105
moohmon1
Registered User
 
Join Date: Oct 2012
Posts: 148
Likes (Received): 112

ต้องให้มีประเด็นจุดดราม่าไรสักอย่าง ในสังคมไทยเอาแบบเป็นกระแส ทุกเพจรุมด่า แล้วหลังจากนั้นโครงการจะผ่านไปไวทันตาเห็นครับ
moohmon1 no está en línea   Reply With Quote
Old September 5th, 2017, 03:05 AM   #1106
skycover
Registered User
 
skycover's Avatar
 
Join Date: Aug 2011
Posts: 1,937
Likes (Received): 1876

องค์กรกากๆ ขสมก คือหนึ่งในนั้น รัฐบาลควรเข้ามาจี้ได้แล้ว ช้าและไร้ประสิทธิภาพ
__________________

Xephiroth liked this post
skycover no está en línea   Reply With Quote
Old September 5th, 2017, 05:26 AM   #1107
Wisarut
Registered User
 
Join Date: Oct 2003
Posts: 20,046
Likes (Received): 2359

Quote:
Originally Posted by ncas View Post
มันอะไรนักหนากับ 489 คันครับ ตอนทำ TOR ปี 57 ยังเข้าใจได้ว่าจัดซื้อจำนวนแค่นี้เพราะจะเร่งให้บริการประชาชนให้เร็วที่สุด ผ่านมา 3 ปี ท่านก็ยังหมกมุ่นกับ 489 คัน ทั้งที่ 3 ปีที่ผ่านมารถเมล์ปลดระวางไปตั้งกี่ร้อยคัน แล้วภายในปีนี้จะปลดระวางอีกเท่าไร ต่อให้ได้ 489 คันนี้มาก็ไม่ช่วยอะไร แทนที่จะซื้อล็อตใหญ่ 1,000 คันไปเลย จะดีเซล แก๊ส ไฟฟ้าก็ว่าไป
นี่ก็ไม่รู้ว่ารออะไร 3 ปีผ่านไป ควรจะดำเนินการเพิ่มเติมได้แล้ว งบประมาณจากรัฐบาลก็มีให้ ไม่ใช่ว่าไม่มี
กินขาหมูเบสริน จนต้องมาวงแตกแบบนี้หละครับ
__________________
BKK Mass Transit Expert
Wisarut no está en línea   Reply With Quote
Old September 5th, 2017, 07:50 AM   #1108
CNXWORLD
我爱泰国 (侦探)
 
CNXWORLD's Avatar
 
Join Date: Jun 2015
Location: Xiamen
Posts: 1,382
Likes (Received): 5951

นี้ถ้าเป็นรฟทผู้ว่าการโดนเด้งแล้ว
CNXWORLD no está en línea   Reply With Quote
Old September 6th, 2017, 02:21 PM   #1109
wwc234
Registered User
 
wwc234's Avatar
 
Join Date: Apr 2013
Posts: 21,300
Likes (Received): 4824

ศาลปกครองสูงสุด ยกเลิกคุ้มครอง"เบสท์รินฯ"ชี้ไม่มีเหตุบรรเทาทุกข์
เผยแพร่: 6 ก.ย. 2560 17:07:00

ศาลปกครองสูงสุดให้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว"เบสท์รินฯ" ตามคำอุทธรณ์ของ ขสมก.ในข้อพิพาท ประมูลรถเมล์ NGV 489คัน ยันไม่มีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว โดยขสมก.ยึดเงินค้ำประกันกว่า 338 ล. ตามเงื่อนไข

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2560 ศาลปกครองกลาง อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 502/2560 และคดีหมายเลขดำที่ 955/2560 คดีพิพาทระหว่าง บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ฟ้องคดี กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี กรณีการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง (รถเมล์เอ็นจีวี) โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็น ให้ยกคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี

ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกำหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาอุปสรรคที่อาจะเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐประกอบด้วย และต้องทำเท่าที่สภาพของเรื่องจะเปิดช่องให้กระทำได้และโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้และหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง
เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ขสมก.ได้ทำสัญญาซื้อรถยนต์โดยสารและว่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดี จำนวน 489 คัน ตามสัญญาเลขที่ ร.50/2559 ลงวันที่ 30 ก.ย.59 แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบรถยนต์โดยสารจำนวน 390 คันให้แก่ ขสมก.กลับไม่ยอมตรวจรับมอบรถยนต์โดยสารดังกล่าว และต่อมาได้บอกเลิกสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฏหมาย ทำให้ได้รับความเสียหาย

จากการชี้แจงของ ขสมก.ต่อศาลปกครองชั้นต้นให้เหตุผลในการบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีเอกสารยืนยันว่ารถยนต์โดยสารที่ส่งมอบประกอบที่ประเทศมาเลเซีย และผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบรถยนต์โดยสารให้แก่ ขสมก.ครบจำนวนภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา ข้อ 2.1 และข้อ 7 ดังนั้น การเลิกสัญญายังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงในชั้นนี้ยังไม่อาจรับฟังได้ว่า ขสมก.กระทำผิดสัญญา

และเมื่อ ขสมก.บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแล้วก็ย่อมมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและเรียกให้ธนาคารผู้ค้ำประกันใช้เงินตามหนังสือค้ำประกัน แต่หากต่อมาปรากฎข้อเท็จจริงว่า ขสมก.เป็นฝ่ายผิดสัญญา ศาลย่อมกำหนดบังคับให้ ขสมก.ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงไม่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฎอีกว่า ก่อนที่ศาลปกครองชั้นต้นจะได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวนั้น ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ในฐานะธนาคารผู้ค้ำประกันได้ใช้เงินตามหนังสือค้ำประกันสัญญาให้แก่ ขสมก.ไปแล้วเป็นเงินจำนวน 338,971,082 บาท จึงไม่มีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ ขสมก.ระงับการกระทำการใดๆ เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาจากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย


https://mgronline.com/business/detail/9600000091563
wwc234 está en línea ahora   Reply With Quote
Old September 6th, 2017, 02:24 PM   #1110
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 72,309
Likes (Received): 4231

อีก5ปี กรุงเทพฯมีรถเมล์ไร้คนขับ

ดันพื้นที่นำร่องสำหรับรถยนต์ไร้คนขับศูนย์ไอทีเอส
สัญญาณไฟอัตโนมัติทั่วกรุงเทพและปริมณฑล และระยะยาว 10 ปี
สามารถขับรถยนต์ไร้คนขับทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล

พุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.24 น.

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(สนข.) เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความเห็นครั้งที่2
โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ
(ไอทีเอส)ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลว่า
จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในจ.นนทบุรีที่ประชากรเพิ่มขึ้นและจ้างงานมากขึ้น
ทำให้ประสบปัญหาการจราจรติดขัด ผลการศึกษาจะแล้วเสร็จวันที่ 15ก.ย.นี้
ที่ปรึกษาจะส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้สนข. นำเสนอกระทรวงคมนาคมเดือน ต.ค.

นางวิไลรัตน์ กล่าวต่อว่า ผลการศึกษาจะนำระบบไอทีเอสมาใช้นำร่อง 3โครงการ ได้แก่
1.การบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น
สถานีวิทยุกองบังคับการของตำรวจจราจร(บก.จร.) กรุงเทพมหานคร(กทม.)
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้วยป้ายอัจฉริยะหรือแอพพลิเคชั่นเช่น
การนำเสนอเหตุการณ์ผิดปกติและอุบัติเหตุเช่น การปิดถนน การก่อสร้าง
เชื่อมโยงกับการรายงานสภาพจราจรในรูปแบบต่างๆ
ให้ผู้เดินทางรับรู้ข้อมูล2.ประเมินผลการใช้มาตรการตรวจจับผู้กระทำผิดกฎจราจรจากกล้องตรวจจับ
โดยติดตั้งอุปกรณ์ทั้งป้ายเตือน
และอุปกรณ์ตรวจจับการขับรถเร็วเกินกำหนดและไม่สวมหมวกกันนิรภัย
ทำให้ผู้ขับขี่เกิดความยับยั้งไม่อยากกระทำความผิดเพราะมีโอกาสถูกตรวจจับมากขึ้น
3.พัฒนาป้ายอัจฉริยะพร้อมแนะนำเส้นทางลัดเปรียบเทียบเส้นทางหลักให้ผู้ใช้ทางตัดสินใจเดินทาง
เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด

นางวิไลรัตน์ กล่าวต่อว่า วางเป้าหมายโครงการเป็นระยะสั้น 3 ปี
ต้องมีป้ายรถเมล์อัจฉริยะระบบตั๋วร่วม ป้ายทางลัดอัจฉริยะและข้อมูลที่จอดรถ
ระยะกลาง 5 ปี ต้องมีพื้นที่นำร่องสำหรับรถเมล์ไร้คนขับศูนย์ไอทีเอส
สัญญาณไฟอัตโนมัติทั่วกรุงเทพและปริมณฑล และระยะยาว 10 ปี
สามารถขับรถยนต์ไร้คนขับทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลและอีก20 ปี
ทำให้การขนส่งสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพลดต้นทุนการขนส่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้เข้าสัมมนาส่วนใหญ่เห็นว่า
ระบบไอทีเอสที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่น ป้ายอัฉริยะสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ
ไม่สะท้อนข้อมูลที่เป็นจริง คำนวณเวลาเดินทางคลาดเคลื่อน
ไม่สามารถใช้งานได้จริงและไม่เรียลไทม์
จึงขอให้แผนแม่บทไอทีเอสสามารถใช้งานได้จริง

ด้าน รศ.ดร.อำพล การุณสุนทรวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมขนส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้อำนวยการโครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการขนส่งและจราจรในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า
รถยนต์ไร้คนขับต้องถูกควบคุมด้วยระบบไอทีเอสที่มีประสิทธิภาพทั้งหมดและโครงข่ายที่รองรับ
ซึ่งการนำร่องต้องใช้ในพื้นที่เขตทางเฉพาะและมีความปลอดภัยเช่น
ในมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์กับรถขนส่งสินค้าหรือรถแท็กซี่โดยเรียกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อรับส่งผู้โดยสาร.

https://www.dailynews.co.th/economic/596481
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old September 6th, 2017, 03:23 PM   #1111
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 72,309
Likes (Received): 4231

ศาลปกครองสูงสุด ยกเลิกคุ้มครอง"เบสท์รินฯ"ชี้ไม่มีเหตุบรรเทาทุกข์

เผยแพร่: 6 ก.ย. 2560 17:07:00

ศาลปกครองสูงสุด ยกเลิกคุ้มครอง"เบสท์รินฯ"ชี้ไม่มีเหตุบรรเทาทุกข์

ศาลปกครองสูงสุดให้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว"เบสท์รินฯ" ตามคำอุทธรณ์ของ ขสมก.ในข้อพิพาท ประมูลรถเมล์ NGV 489คัน ยันไม่มีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว โดยขสมก.ยึดเงินค้ำประกันกว่า 338 ล. ตามเงื่อนไข

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2560 ศาลปกครองกลาง อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 502/2560 และคดีหมายเลขดำที่ 955/2560 คดีพิพาทระหว่าง บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ฟ้องคดี กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี กรณีการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง (รถเมล์เอ็นจีวี) โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็น ให้ยกคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี

ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกำหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาอุปสรรคที่อาจะเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐประกอบด้วย และต้องทำเท่าที่สภาพของเรื่องจะเปิดช่องให้กระทำได้และโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้และหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง
เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ขสมก.ได้ทำสัญญาซื้อรถยนต์โดยสารและว่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดี จำนวน 489 คัน ตามสัญญาเลขที่ ร.50/2559 ลงวันที่ 30 ก.ย.59 แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบรถยนต์โดยสารจำนวน 390 คันให้แก่ ขสมก.กลับไม่ยอมตรวจรับมอบรถยนต์โดยสารดังกล่าว และต่อมาได้บอกเลิกสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฏหมาย ทำให้ได้รับความเสียหาย

จากการชี้แจงของ ขสมก.ต่อศาลปกครองชั้นต้นให้เหตุผลในการบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีเอกสารยืนยันว่ารถยนต์โดยสารที่ส่งมอบประกอบที่ประเทศมาเลเซีย และผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบรถยนต์โดยสารให้แก่ ขสมก.ครบจำนวนภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา ข้อ 2.1 และข้อ 7 ดังนั้น การเลิกสัญญายังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงในชั้นนี้ยังไม่อาจรับฟังได้ว่า ขสมก.กระทำผิดสัญญา

และเมื่อ ขสมก.บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแล้วก็ย่อมมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและเรียกให้ธนาคารผู้ค้ำประกันใช้เงินตามหนังสือค้ำประกัน แต่หากต่อมาปรากฎข้อเท็จจริงว่า ขสมก.เป็นฝ่ายผิดสัญญา ศาลย่อมกำหนดบังคับให้ ขสมก.ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงไม่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฎอีกว่า ก่อนที่ศาลปกครองชั้นต้นจะได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวนั้น ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ในฐานะธนาคารผู้ค้ำประกันได้ใช้เงินตามหนังสือค้ำประกันสัญญาให้แก่ ขสมก.ไปแล้วเป็นเงินจำนวน 338,971,082 บาท จึงไม่มีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ ขสมก.ระงับการกระทำการใดๆ เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาจากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

https://mgronline.com/business/detail/9600000091563
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old September 12th, 2017, 03:19 PM   #1112
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 72,309
Likes (Received): 4231

ช.ทวียันติด"อีทิกเก็ต"ได้1ต.ค.นี้

บริษัท ช. ทวีดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)
ผู้ชนะประมูลโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์(อีทิคเก็ต)
บนรถเมล์ขสมก. 2,600 คัน เผยติดอีทิกเก็ตทันใช้ 1ต.ค.

อังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.09 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ขณะนี้กระทรวงคมนาคมกำลังเป็นห่วงว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)
จะไม่สามารถติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (อีทิคเก็ต)
ในรถเมล์ธรรมดา 800คันทันใช้งานกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ
บัตรผู้มีรายได้น้อย(บัตรคนจน)ตามที่ได้ประกาศกับสังคมไว้
เนื่องจากบริษัทผู้ติดตั้งอยู่ระหว่างนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศและมีเวลาเหลืออีกไม่นาน
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช. ทวีดอลลาเซียน จำกัด
(มหาชน) หรือ CHO
ผู้ชนะประมูลโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์(อีทิคเก็ต)
บนรถเมล์ขสมก. 2,600 คัน วงเงิน 1,665ล้านบาท สัมปทาน 5 ปีว่า
ขณะนี้ติดตั้งเครื่องสแกนตั๋วอัตโนมัติ(อีทิคเก็ต) และกล่องเก็บค่าโดยสาร (Cash
box) ในรถเมล์ต้นแบบ 2คันเป็นรถเมล์ธรรมดา 2 รุ่นเสร็จแล้ว
ผ่านกระบวนการเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการดังกล่าวของ ขสมก. แล้ว

ขณะเดียวกันอุปกรณ์อีทิคเก็ตและกล่องเก็บค่าโดยสารที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ถึงไทยแล้วเริ่มทยอยติดตั้งภายในสัปดาห์นี้ยืนยันว่าติดตั้งอีทิคเก็ตครบทั้งะ
800 คันบนรถเมล์ร้อนและติดตั้งกล่องเก็บค่าโดยสารประมาณ 400 คันให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 30ก.ย. นี้แน่นอน เพื่อให้ทันใช้กับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ในวันที่
1ต.ค. นี้ ส่วนอีก 400คันจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. นี้
หลังจากนั้นทยอยติดตั้งที่เหลือและรถเมล์ปรับอากาศให้แล้วเสร็จครบทั้ง2,600 คัน
ภายในเดือน พ.ค.61 เร็วกว่าแผนที่วางไว้ว่าเดิมจะติดตั้งครบทั้งหมดประมาณกลางปี61นายสุรเดช กล่าวต่อว่า หลังติดตั้งอีทิคเก็ตและกล่องเก็บค่าโดยสารแล้วทางบริษัทฯ
จะพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับรถเมล์โดยเฉพาะให้ ขสมก.
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเชื่อมต่อการเดินทางเฉพาะในรถเมล์และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ใช้บริการรถเมล์ด้วยะ
เบื้องต้นได้เสนอนายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคมรับทราบแล้ว โดยแอพฯ
ดังกล่าวบริษัทฯจะพัฒนาให้ประชาชนตรวจเช็คตำแหน่งรถเมล์ได้ว่า
ตอนนี้รถเมล์สายที่ต้องการเดินทางถึงไหนแล้วอีกกี่นาทีถึง
เมื่อลงรถเมล์สายดังกล่าวแล้ว
จะเชื่อมต่อรถเมล์สายอะไรได้บ้างเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้
ถ้าผลักดันให้ใช้งานได้จริงต้องหารือกับทางขสมก. อีกครั้ง เพื่อกำหนดชื่อแอพฯ
การใส่ข้อมูลในแอพฯ รูปแบบการใช้งานวิธีการดาวน์โหลด คาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในปี
61รวมทั้งอนาคตจะพัฒนาแอพฯ
ให้รองรับการเชื่อมต่อการเดินทางของระบบขนส่งสาธารณะได้ทุกรูปแบบเช่น รถไฟฟ้า
เรือโดยสารสาธารณะ เรือด่วนเจ้าพระยา รถแท็กซี่
รถจักรยานยนต์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางระบบขนส่งสาธารณะที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

https://www.dailynews.co.th/economic/597661
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old September 17th, 2017, 10:28 PM   #1113
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 72,309
Likes (Received): 4231

ขบ.ตั้งเป้า2ปี ปฏิรูปรถเมล์ ฟุ้ง!เอกชนสน

Monday, September 18, 2017

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรณีการยุติให้บริการทดลองเดินรถเมล์ระบบใหม่ หลังจากที่เปิดทดลองเดินรถ 8 เส้นทางปฏิรูปใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย.60 ครบ 1 เดือน เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาทดลอง ไม่ได้ยกเลิกเพราะระบบรถเมล์ใหม่ที่นำมาทดลองมีปัญหากับประชาชน

ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นการเดินหน้าปฏิรูปรถเมล์ทั้งระบบ โดยได้วางกรอบระยะเวลาในการปรับปรุงและเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใหม่ได้ภายใน 2 ปี

ทั้งนี้ กรมมีแผนเตรียมทดลองวิ่งในเส้นทางปฏิรูปอื่นอีก แต่ไม่ได้ทดลองวิ่งในเส้นทางปฏิรูปใหม่ทั้ง 269 เส้นทาง ส่วนความพร้อมในเรื่องรถเมล์นั้น องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สามารถเดินรถได้ทันที และเก็บข้อมูลประเมินผลควบคู่กัน ส่วนเส้นทางใหม่ของรถร่วมฯ จะพิจารณาตามรายเส้นทางรายประกอบการ ซึ่งปัจจุบันมีเอกชนสนใจวิ่งในเส้นทางปฏิรูปใหม่จำนวนมาก

ด้านนายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารกิจการ ขสมก. กล่าวว่า ขสมก.ได้หยุดทดลองปฏิรูปรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) 8 เส้นแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เบื้องต้นการทดลองมีแนวโน้มที่ดี เพราะการร้องเรียนจากผู้โดยสารลดลงมากในช่วงหลัง เหลือประมาณ 1 ครั้งต่อเส้นทางต่อวัน และจำนวนผู้โดยสารยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย.

http://www.thaipost.net/?q=node/35604
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old September 19th, 2017, 05:08 AM   #1114
wwc234
Registered User
 
wwc234's Avatar
 
Join Date: Apr 2013
Posts: 21,300
Likes (Received): 4824

ขสมก.เคาะทีโออาร์เมล์เอ็นจีวีรอบใหม่ 4,020 ล้าน
19 กันยายน 2560 เวลา 08:39 น.

ขสมก.เคาะราคากลางรถเมล์เอ็นจีวีรอบใหม่ 4,020 ล้านบาท จ่อเปิดประมูลเดือนหน้า พร้อมส่งมอบล็อตแรก 20คันก่อนปีใหม่ตามใจ 'บิ๊กตู่'

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) จำนวน 489 คัน ที่ได้ล้มประมูลไปนั้น ล่าสุด ขสมก.ได้นำประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) โดยใช้วงเงินราคากลางใหม่ 4,020 ล้านบาท โดยจะนำทีโออาร์ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อประชาพิจารณ์เป็นครั้งแรก ในวันที่18-21 ก.ย. นี้ หากมีข้อเสนอแนะจากประชาชนจะนำมาพิจารณาทบทวนปรับทีโออาร์อีกครั้ง ก่อนนำประกาศร่างทีโออาร์ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 ประมาณ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ก.ย. ก่อนเปิดให้บริษัทเอกชนที่สนใจเข้ามายื่นความประสงค์ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คาดว่าจะเปิดประมูลโครงการได้ช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ ก่อนลงนามสัญญาตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้คือภายในเดือนพ.ย.นี้ หลังจากนั้นบริษัทคู่สัญญาต้องส่งมอบรถภายใน 120 วันหลังจากวันที่ลงนามสัญญา

ด้านนายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การ (บอร์ด) ขสมก. กล่าวว่า สำหรับทีโออาร์จัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน ครั้งนี้ที่ได้กำหนดราคากลางจัดซื้อและการการขยายระยะเวลาส่งมอบรถทำให้เอกชนสนใจเข้าร่วมประมูลมากขึ้น ซึ่งระยะเวลา 90 วัน อาจเป็นเวลากระชั้นชิดและเร่งรัดเอกชนมากเกินไป จึงขยายเวลาส่งมอบรถออกไปเป็น 120วันนี้ทำให้คู่สัญญามีเวลาในการเตรียมความพร้อมจัดหารถได้มากขึ้น ส่วนการแบ่งให้ส่องมอบรถออกเป็น 2 ล็อตในทีโออาร์ใหม่นี้ โดยล็อตแรกต้องส่งมอบ 20 คัน ภายใน 40 วันหลังจากลงนามสัญญา เนื่องจากต้องการนำรถบางส่วนมาวิ่งให้บริการประชาชนก่อนและต้องการนำมาวิ่งให้เป็นของขวัญคนไทยในวันขึ้นปีใหม่ตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพราะตามแผนรถล็อตแรกต้องได้รับก่อนวันที่ 31 ธ.ค.60 หรืออย่างช้า ต้นเดือน ม.ค.61 ส่วนล็อตที่สองทยอยส่งมอบจนครบ 489 คัน ภายใน 120 วัน

ทั้งนี้ ราคากลางจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน วงเงิน 4,020,158,000 บาท แบ่งเป็นจัดซื้อรถโดยสาร 489 คัน เป็นเงินประมาณ 1,735,550,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคา/หน่วย 3,549,182 บาท) ส่วนราคากลางจ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร 489 คัน ระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินประมาณ 2,284,608,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งเป็นช่วงปีที่1 ถึงปีที่ 5 เป็นเงิน 825,493,125 บาท (อัตราเฉลี่ยไม่เกิน 925บาท/คัน/วัน) และช่วงปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 เป็นเงิน1,459,114,875 บาท (อัตราเฉลี่ยไม่เกิน 1,635 บาท/คัน/วัน)

ด้านนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO กล่าวว่า ราคากลางใหม่ 4,020 ล้านบาท เป็นราคากลางที่รับได้ และบริษัมตนพร้อมเข้าแข่งขันยื่นประกวดราคาในครั้งนี้แน่นอน ส่วนด้านประเด็นที่ขสมก.ต้องการให้ส่งมอบรถเมล์ล็อตแรกภายในเดือนธ.ค.นั้นสามารถทำได้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนกรุงเทพ ส่วนเรื่องที่ต้องเร่งรีบส่งมอบรถนั้นคาดว่ารัฐบาลคงอยากรีบดำเนินการส่งมอบรถเมล์หลังจากที่ล้มประมูลไปแล้วหลายครั้ง อย่างไรก็ตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Ticket นั้นขณะนี้คืบหน้าไปได้เยอะแล้วคาดว่าจะติดตั้งระบบพร้อมกล่องหยอดเหรียญ (Cash box) ในรถเมล์ล็อตแรกจำนวน 800 คันให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.นี้เพื่อเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมในวันที่ 1 ต.ค.นี้ตามแผนของกระทรวงคมนาคม


.... อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/biz/gov/515569
wwc234 está en línea ahora   Reply With Quote
Old September 20th, 2017, 02:18 PM   #1115
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 72,309
Likes (Received): 4231

ขสมก.ยกเครื่องรถเมล์ฟรี 200 คัน ติดอีทิกเก็ตดึงโมบาย โฟน ช่วยอ่านบัตรสวัสดิการดีเดย์ 1 ต.ค.นี้


วันที่ 20 กันยายน 2560 - 11:49 น.

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ และรักษาการแทนผู้อำนวยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ต.ค.60 ขสมก.ติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ได้จำนวน 200 คัน อีก 600 คัน เพื่อให้สอดคล้องกับการออกบัตรสวัสดิการ ขสมก.จะใช้เครื่องอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์มือถือ (โมบาย โฟน) และทาง ขสมก.จะติดตั้งเครื่องอ่านบัตร E-ticket ให้ครบ 800 คัน ในวันที่ 15 พ.ย.60

“ส่วนใหญ่รถที่นำมาติดตั้งระบบอ่านบัตรจะเป็นรถเมล์ฟรีที่อยู่ในเขตในเมืองเช่น เขตการเดินรถ 4 (คลองเตย) และเขต 8 (หมอชิต 2) ก่อน เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะมีการทดสอบระบบให้เสร็จภายใน 28 ก.ย.60” นายประยูรกล่าวและว่า
หลังจากนั้นติดตั้งอีก 1,500 คัน ในเดือนธ.ค. 60 ครบ 2,600 คัน ในเดือนมิ.ย.61

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการจะต้องนำบัตรมาแตะที่เครื่องอ่านบัตรที่ครื่องอ่านบัตรในขณะขึ้น-ลงรถโดยสาร ซึ่งรถโดยสารจะติดสติ๊กเกอร์สีเขียว “รถคันนี้ใช้ระบบเก็บเงินอัตโนมัติ” แทนข้อความ “รถเมล์ฟรีจากภาษีประชาชน” ที่ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังรถโดยสาร

นอกจากนี้ทาง ขสมก.ยังทยอยติดตั้ง เครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติ หรือ cash box เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้อีกด้วย

สำหรับพนักงานเก็บค่าโดยสารในช่วง 2 ปี ยังทำหน้าที่บนรถคอยให้คำแนะนำประชาชนในการใช้บริการและเมื่อระบบ E-ticket ใช้งานบนรถโดยสารเต็มรูปแบบ ขสมก.มีแผนดำเนินการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ตามความสมัครใจประมาณ 2,000 คน ในช่วงปี 2562-2564 โดยจะใช้งบประมาณปี 2562

ขณะที่แผนฟื้นฟู ขสมก.อยู่ระหว่างการจัดทำ ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด)ขสมก. และกระทรวงคมนาคมต่อไป รวมทั้งมีแผนออกบัตรโดยสารของ ขสมก. จำนวน 5 แสนใบ เพื่อมาใช้กับระบบ E-ticket ด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา ขสมก.ได้ลงนามสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ (E-ticket) กับ บมจ.ช. ทวี พร้อมพันธมิตร 4 ราย ได้แก่ บริษัท จัมป์ อัพ จำกัด, บริษัทเอเชนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็มโอแอล เพย์เมนท์ จำกัด และ T-Money จากประเทศ เกาหลีใต้ จำนวน 2,600 คัน วงเงิน 1,665 ล้านบาท

https://www.prachachat.net/property/news-41674
napoleon no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 09:33 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu