daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa > Inwestycje ukończoneGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Closed Thread

 
Thread Tools Rate Thread
Old June 14th, 2012, 11:51 AM   #13981
625
Administrator
 
625's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: pl. Aspołeczny
Posts: 36,795
Likes (Received): 5493

__________________
Jednocześnie wydaje się nam, że poszerzenie miasta, jeśli takowe nastąpi, przyczyni się do jego upiększenia: nie powinno się bowiem pozwolić na to, by poszczególni budowniczowie kierowali się tu jedynie własnymi potrzebami, przypadkiem, kaprysem czy samowolą, niech plan i intelekt zapanują nad ich poczynaniami, a więc tam, gdzie w zgodzie z prawem panować powinny i muszą!
Schlesische Provinzialblaetter 1808, s. 528

Proszę o zgłaszanie do mnie wszelkich niewłaściwych materiałów na forum (szczególnie zdjęć o charakterze erotycznym).
Please report any inappriopriate content to me.
625 no está en línea  

Sponsored Links
Old June 15th, 2012, 04:38 PM   #13982
salto_angel
Visionmonger
 
salto_angel's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Bytůń
Posts: 19,525
Likes (Received): 9373

Z wczoraj:

Quote:
I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu , ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3347370, faks 071 334 73 63, 367 17 69.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 1: Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko AOW A-8, na odc. , od km 1+603,81 do km 28+368,75 wraz z Łącznikiem Kobierzyce od km 0+000 do km 2+489,45 i Łącznikiem Długołęka od km 0+000 do km 6+235,85 w zakresie klimatu akustycznego

Zadanie 2: Analiza porealizacyjna oddziaływania na Środowisko AOW A-8, na odc., od km 1+603,81 do km 28+368,75 wraz z Łącznikiem Kobierzyce od km 0+000 do km 2+489,45 i Łącznikiem Długołęka od km 0+000 do km 6+235,85 w zakresie środowiska gruntowo - wodnego
Zadanie 3: Raport z wyników monitoringu gleb wzdłuż AOW A-8.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1: Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8, na odc. , od km 1+603,81 do km 28+368,75 wraz z Łącznikiem Kobierzyce od km 0+000 do km 2+489,45 i Łącznikiem Długołęka od km 0+000 do km 6+235,85 w zakresie klimatu akustycznego
Zadanie 2: Analiza porealizacyjna oddziaływania na Środowisko Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8, na odc., od km 1+603,81 do km 28+368,75 wraz z Łącznikiem Kobierzyce od km 0+000 do km 2+489,45 i Łącznikiem Długołęka od km 0+000 do km 6+235,85 w zakresie środowiska gruntowo - wodnego
Zadanie 3: Raport z wyników monitoringu gleb wzdłuż Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Dla Zadania 1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.45.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.
__________________
Prezydent: Dziękuję wszystkim tym, którzy wywieszali moje banery na swoich płotach. #stolatplanowania

TUMW
salto_angel no está en línea  
Old June 17th, 2012, 05:31 PM   #13983
Rysse
Registered User
 
Rysse's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Lacus Felicitatis
Posts: 4,746
Likes (Received): 3594

Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych:

Quote:
Wrocław: Uporządkowanie (połączenie) działek w pasie drogowym Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w granicach administracyjnych m. Wrocław, a następnie wydzielenie ciągów komunikacyjnych (dróg zbiorczych) do przekazania innym zarządcom
Numer ogłoszenia: 202154 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Określenie przedmiotu zamówienia: Uporządkowanie (połączenie) działek w pasie drogowym Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w granicach administracyjnych m. Wrocław, a następnie wydzielenie ciągów komunikacyjnych (dróg zbiorczych) do przekazania innym zarządcom Zamawiający wymaga, aby całość przedmiot zamówienia została zrealizowana w terminie do 31.12.2012r., w tym: - wykonanie projektów podziałów działek - do 15.11.2012r

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300000,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
GRADUS Biuro Geodezji i Szacowania Nieruchomości s.c., Wrocław

Cena wybranej oferty: 172077,00 PLN
Źródło - www.uzp.gov.pl
Rysse no está en línea  
Old July 4th, 2012, 01:26 PM   #13984
tombou
Tombou
 
Join Date: Feb 2006
Location: Bielsko-Biała
Posts: 3,937
Likes (Received): 0

Wrocławski Most Rędziński najlepszy w 2011!

2012 - 07 - 04 | 10:08
źródło: GDDKiA
mojeauto.pl


Most Rędziński okazał się najlepszą realizacją architektoniczną 2011 roku. Od ubiegłego roku most służy kierowcom w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8.
Wrocławski Most Rędziński najlepszy w 2011!
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - inwestor i zarządca Autostradowej Obwodnicy Wrocławia przyjął nagrodę dla Mostu Rędzińskiego przez rzekę Odrę w ciągu AOW w kategorii najlepszej realizacji architektonicznej w roku 2011.

160-wantowy autostradowy Most Rędziński, liczący 1742 m długości i 122 m wysokości zdobył I nagrodę Ex equo w kategorii "obiekt inżynierski" w konkursie "Piękny Wrocław" organizowanym przez Prezydenta Wrocławia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia.
tombou no está en línea  
Old July 6th, 2012, 09:59 AM   #13985
[email protected]@n
driver&rider&hiker
 
R@di@n's Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Vratislav a blízké okolí (Dolní Slezsko)
Posts: 1,254
Likes (Received): 692

Post AOW A8 - sprawdziła się w czasie Euro 2012

źródło: GDDKiA
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/11189/...asie-Euro-2012
Quote:
Kluczową inwestycją w zakresie infrastruktury drogowej, przebiegającą częściowo w granicach administracyjnych Wrocławia jest Autostradowa Obwodnica Wrocławia A-8, która została oddana do ruchu w całości i w pełnym zakresie 31. sierpnia 2011r.

AOW, to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w kraju. AOW rozwiązała problem komunikacyjny aglomeracji Wrocławskiej, przejmując najcięższy ruch tranzytowy z układu ulic Miasta. Dzięki AOW natężenie ciężkiego ruchu tranzytowego na głównych arteriach wlotowych do miasta spadło o ponad połowę!

Ponadto, dzięki 7 węzłom autostradowym Obwodnica ułatwia komunikację lokalną w samym Wrocławiu.

GDDKiA we Wrocławiu zarządzała największą w kraju, liczącą ponad 700 km siecią tras rekomendowanych, łączących Miasta - Gospodarzy EURO 2012. AOW była jednym z najważniejszych rekomendowanych na Euro 2012 połączeń na Dolnym Śląsku!

Obwodnica zapewnia komfortowe i szybkie połączenie:
- ze Stadionem Miejskim na Euro 2012 (kierowcy zjeżdżają na węźle Stadion pod samą arenę sportową)
- z wrocławskim Portem Lotniczym (węzeł Lotnisko)
- z Autostradą A-4 (węzeł Południe)
- z ważnymi drogami krajowymi przebiegającymi przez Wrocław: dk98, dk5, dk94.

Błyskawiczna komunikacja, szybkie czasy przejazdu:

A4/ węzeł Południe – węzeł Lotnisko – ok. 3 min.
Węzeł Lotnisko – węzeł Stadion – ok. 2 min.
przejazd całej AOW (Magnice - Długołęka) – poniżej 20 min.!

Dziesiątki tysięcy kierowców korzystało z AOW w dni meczowe Euro 2012 we Wrocławiu!

Na odcinku AOW: w. Południe/A4 – w. Stadion natężenie ruchu dochodziło do 50 tys. pojazdów/dobę. Mimo tak dużej liczby pojazdów korzystających z AOW ruch odbywał się płynnie! Nie odnotowano również poważnych wypadków na tej trasie.
AOW A-8 to najbezpieczniejsza trasa w regionie, cechuje ją niska liczbą wypadków i kolizji! Łączna długość Obwodnicy wynosi ok. 36 km.

Inwestorem i Zarządcą AOW A8 jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wartość inwestycji wynosi ok. 4 mld zł i została w całości sfinansowana z budżetu Państwa.
__________________

"Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli."
- JPII
R@di@n no está en línea  
Old July 8th, 2012, 01:30 AM   #13986
mrkaziu
Registered User
 
mrkaziu's Avatar
 
Join Date: Oct 2011
Location: Wrocław
Posts: 708
Likes (Received): 322

07.07.2012

mrkaziu no está en línea  
Old July 12th, 2012, 07:18 PM   #13987
takisobiektoś
Registered User
 
takisobiektoś's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: Wrocław- -Breslau
Posts: 4,957
Likes (Received): 17429

Autostradowa obwodnica Wrocławia w naprawie. Ekrany się sypią?
Quote:

- Na początku tego tygodnia na AOW pojawili się robotnicy, którzy kładą coś przypominającego papę na betonowych ekranach akustycznych - opowiada Kamil Tworkowski, kierowca z Wrocławia. - Następnie taki pas jest malowany na szary kolor, a wszystko dzieje się między węzłem Wrocław Zachód a Wrocław Lotnisko - dodaje wrocławianin i zastanawia się dlaczego rok po otwarciu ekrany obwodnicy już trzeba remontować.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu uspokaja kierowców, że wszystko z ekranami jest w porządku. Na betonowe ekrany nanoszone jest tylko dodatkowe zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

- Prace prowadzone są w ramach gwarancji przez wykonawcę pierwszej części AOW - firmę Budimex. Budimex w pełni je finansuje - zapewnia Joanna Borkowska z GDDKiA.


http://www.gazetawroclawska.pl/artyk...leria-material
takisobiektoś está en línea ahora  
Old July 13th, 2012, 08:27 AM   #13988
[email protected]@n
driver&rider&hiker
 
R@di@n's Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Vratislav a blízké okolí (Dolní Slezsko)
Posts: 1,254
Likes (Received): 692


Jak ich widziałem z oddali to myślałem, że zamalowują jakieś napisy.
__________________

"Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli."
- JPII
R@di@n no está en línea  
Old July 13th, 2012, 04:14 PM   #13989
Conrado
Registered User
 
Conrado's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Wrocław
Posts: 5,175
Likes (Received): 144

Jak to widzę na zdjęciu to też wygląda jakby właśnie zamalowali jakieś napisy.
__________________
Ogród Japoński - Japanese Garden - by Conrado

'Ludzie ograniczeni, a przy tym fanatycy, stanowią plagę ludzkości. Biada państwu, w którym tacy ludzie mają władzę. Są nietolerancyjni i pozbawieni wszelkich skrupułów. Uważają, że cały świat kłamie, a tylko oni mówią prawdę.' - Mikołaj Gogol
Conrado no está en línea  
Old July 13th, 2012, 09:37 PM   #13990
vulevu
Registered User
 
vulevu's Avatar
 
Join Date: May 2011
Location: wrocław
Posts: 1,204
Likes (Received): 10

A co czytelnik Gazety Wrocławskiej, pan Kamil wie o otrzymaniu ekranów dźwiękochłonnych, że ma takie takie przemyślenia?
Ekrany po prawej i lewej stronie też są zabezpieczone podobną substancją i jeżeli jest to normalne, gwarancyjne utrzymanie obiektu, to po co robić aferę?
vulevu no está en línea  
Old July 13th, 2012, 09:48 PM   #13991
takisobiektoś
Registered User
 
takisobiektoś's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: Wrocław- -Breslau
Posts: 4,957
Likes (Received): 17429

Mnie tam nie dziwią te pytania

Quote:
- Prace prowadzone są w ramach gwarancji
Dlaczego takie prace, prowadzone są tylko w tym miejscu , czyli na odcinku Budimexu ?Nigdy wcześniej nie widziałem, aby coś podobnego robili na innych odcinkach.
No chyba , że wszystko przed nami.
takisobiektoś está en línea ahora  
Old July 20th, 2012, 12:16 PM   #13992
tombou
Tombou
 
Join Date: Feb 2006
Location: Bielsko-Biała
Posts: 3,937
Likes (Received): 0

Wrocław: Przy AOW powstaje laboratorium drogowców
data dodania: 2012-07-20 09:28:51
źródło: Gazeta Wrocławska

Przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia we wsi Mokronos Dolny powstaje laboratorium Drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obiekt zostanie przeniesiony w okolice węzła Wrocław Zachód z ulicy Ślicznej – informuje „Gazeta Wrocławska”.


Prace przy budowie laboratorium ruszyły we wrześniu 2011 roku. Już powstał nowy budynek biurowy oraz hala z pomieszczeniami do testów. W nowym laboratorium znajdą się pracownie specjalistyczne: betonów i materiałów wiążących, nawierzchni asfaltowych, gruntów i geotechniki oraz kruszyw i diagnostyki nawierzchni.Na przyszły tydzień zaplanowano odbiory techniczne, jednak pracownicy GDDKiA rozpoczną prace w nowym obiekcie pod koniec tego roku. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na drugi etap prac, który będzie polegał na rozbudowie hali z pomieszczeniami do testów oraz postawienia garaży.

Laboratorium zajmie się prowadzeniem badań kontrolnych nawierzchni dróg w regionie Dolnego Śląska.
tombou no está en línea  
Old July 26th, 2012, 11:13 AM   #13993
topjes
Registered User
 
Join Date: Jun 2012
Location: Warsaw
Posts: 373
Likes (Received): 214

Witam, w zeszly weekend mialem okazje jechac do Karpacza AOW. Kilka refleksji. Oczywiscie glownie wytykajacych pewne rzeczy bo pozytywne jest przede wszystkim to ze jest to cudowna trasa!!!

1. Oznakowanie jest fatalne. Ja oczywiscie wiedzialem gdzie jechac ale to kierowanie na Kudowe-Zdroj wola o pomste do nieba. Szkoda ze w Polsce nie buduje sie juz znakow gdzie na glownym ciagu jest kilka miejscowosci zaznaczonych. Jako osoba jadaca tam tranzytem z Warszawy oczekiwalalem znakow juz z DK8 w Dlugolece nie tylko na Kudowe ale powinna byc moze tez Legnica, Drezno, Walbrzych i Jelenia Gora i Praga. Przeciez ludzie jada w te kierunki wlasnie a nie wszyscy do Kudowy. A juz z DK5 na pewno jest istotny ruch na Katowice.

2. Most jest przepiekny i robi duze wrazenie. Zreszta cala trasa widokowo jest super. Choc troche daleko od miasta.

3. Mistrzowie srodkowego pasa to byla plaga totalna. 95 proc aut DW itp jechalo srodkowym pasem. Albo lewym. Przy obcych rejestracjach juz bylo lepiej ale i tak bez programu edukacji spolecznej nic sie nie zmieni na polskich drogach z trzema pasami.

4. Ekrany sa fantastyczne, bardzo gustowne i nie przytlaczaja przez te luki. Za to te kolorowe kreski nawiazujace chyba do logotypu (?) Wroclawia sa kompletnie od czapy. Z bliska wyglada to na chaotyczne mazance.

5. Widok Stadionu z autostrady. Tu musze przyznac, ze widok bardzo jakos rozczarowuje. Ten stadion wyglada jakos tak niepozornie, spodziewalem sie czegos innego Za to bardzo mi sie podobalo, ze macie przy stadionie od razu parkingi. Rewelacja!

Najwazniejsze jest jednak to, ze czasowo i od strony komfortu roznica jest przeogromna w porownaniu do walki przez miasto (nawet jesli tak ladne jak Wroclaw
topjes no está en línea  
Old July 26th, 2012, 03:06 PM   #13994
Grassmannian
Out of the Box
 
Grassmannian's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: Warszawa - Stary Mokotów / J.G.
Posts: 1,840
Likes (Received): 2030

Quote:
Originally Posted by topjes View Post
Witam, w zeszly weekend mialem okazje jechac do Karpacza AOW. Kilka refleksji. Oczywiscie glownie wytykajacych pewne rzeczy bo pozytywne jest przede wszystkim to ze jest to cudowna trasa!!!
Kilka odpowiedzi, dziękuję (w imieniu lokalnej społeczności) za pochwałę trasy.
Quote:
1. Oznakowanie jest fatalne. Ja oczywiscie wiedzialem gdzie jechac ale to kierowanie na Kudowe-Zdroj wola o pomste do nieba. Szkoda ze w Polsce nie buduje sie juz znakow gdzie na glownym ciagu jest kilka miejscowosci zaznaczonych. Jako osoba jadaca tam tranzytem z Warszawy oczekiwalalem znakow juz z DK8 w Dlugolece nie tylko na Kudowe ale powinna byc moze tez Legnica, Drezno, Walbrzych i Jelenia Gora i Praga. Przeciez ludzie jada w te kierunki wlasnie a nie wszyscy do Kudowy. A juz z DK5 na pewno jest istotny ruch na Katowice.
Wszyscy to podkreślają, mamy nawet specjalny wątek do narzekania na oznakowanie Co do kierunku na Katowice z DK5 to chyba się nie zgodzę, gdyż na północ od Wrocławia bardzo blisko do DK5 prowadzi DK11 Poznań-Katowice.
Quote:
2. Most jest przepiekny i robi duze wrazenie. Zreszta cala trasa widokowo jest super. Choc troche daleko od miasta.
A to mnie, przyznam, zaskoczyło. Spodziewałeś się widoku na Ostrów Tumsku i Starówkę z autostrady? We Wrocławiu ludzie wręcz odwrotnie, narzekają, że autostrada jest za blisko miasta, żyć się nie da (na Oporowie, Muchoborze, Maślicach, Pilczycach, Kuźnikach etc) przez ten ciągły hałas. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, zaś Tobie pozostawię do rozważań uwagę, iż autostrad nie buduje się po to, by dojechać do centrum miasta, tylko na jego opłotki.
Quote:
3. Mistrzowie srodkowego pasa to byla plaga totalna. 95 proc aut DW itp jechalo srodkowym pasem. Albo lewym. Przy obcych rejestracjach juz bylo lepiej ale i tak bez programu edukacji spolecznej nic sie nie zmieni na polskich drogach z trzema pasami.
Znana sprawa. Choć z tą statystyką rejestracji to chyba żart, akurat gdzie jak gdzie, ale w rejonie Wrocławia sporo osób wie, jak korzystać z autostrady i choć mistrzów środkowego pasa pełno, to chyba trochę przesadzasz z tymi 95%
Quote:
4. Ekrany sa fantastyczne, bardzo gustowne i nie przytlaczaja przez te luki. Za to te kolorowe kreski nawiazujace chyba do logotypu (?) Wroclawia sa kompletnie od czapy. Z bliska wyglada to na chaotyczne mazance.
No właśnie, luki mają swoje dobre i złe strony, gdyż jednak przez nie mnóstwo hałasu przedostaje się do miasta (zwłaszcza w miejscach, gdzie ekran jest z jednej strony, wtedy fala odbija się i idzie ze zdwojoną siłą w przeciwnym kierunku, przez co czasem na osiedlach oddalonych od autostrady jest głośniej niż na tych, które leżą tuż obok - tak w dużym uproszczeniu mówiąc).
Quote:
5. Widok Stadionu z autostrady. Tu musze przyznac, ze widok bardzo jakos rozczarowuje. Ten stadion wyglada jakos tak niepozornie, spodziewalem sie czegos innego Za to bardzo mi sie podobalo, ze macie przy stadionie od razu parkingi. Rewelacja!
To właśnie jest problem z tym stadionem, jego lokalizacja względem autostrady i duży parking, gdyż automatycznie w podświadomości zostaje "można łatwo dojechać autem", co nie jest prawdą, gdyż po pierwsze, przy założeniu 4 osób na samochód parkingu wystarczy najwyżej dla nieco ponad połowy gości stadionu, po drugie, jak w tym samym momencie kilka tysięcy samochodów zacznie ruszać (w którąkolwiek stronę, czy to na AOW, czy na Lotniczą, czy na Królewiecką), robi się wielgachny korek.
Quote:
Najwazniejsze jest jednak to, ze czasowo i od strony komfortu roznica jest przeogromna w porownaniu do walki przez miasto (nawet jesli tak ladne jak Wroclaw
To prawda. Zwłaszcza zyskali mieszkańcy okolic przebiegu DK8, gdyż teraz już tranzyt nie ciśnie się przez Przedmieście Oławskie, jednak narobiła też trochę złego, gdyż przy skrzyżowaniu z DK94, kieruje na Legnicę i Opole (do których łatwo dojechać przez A4) - właśnie przez miasto.
__________________
<-- Uważajcie na rowerzystów w sombrero.
Grassmannian no está en línea  
Old July 27th, 2012, 02:03 AM   #13995
Agusia
d(*_*)b ~{|KR|)
 
Agusia's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Location: Kraków
Posts: 5,160
Likes (Received): 15378

Przybyłam, zobaczyłam... przejechałam.
Pięknie wygląda i super się jedzie.
Nie zagłębiałam się w wątki o oznakowaniu, ale pytanie mam czy tablicę z błędem w kilometrażu poprawią?cdn...
__________________
Let the Peace surrounds us... Jest budowa, prąd i droga, przyroda piękna i cisza błoga... :D
Pewnie Baba TV
Schemat:
S7 Wschodnia obwodnica Krakowa
A1 Stryków - Tuszyn (ostatni).
Wszystkie schematy tutaj.
Agusia no está en línea  
Old July 27th, 2012, 02:04 AM   #13996
Agusia
d(*_*)b ~{|KR|)
 
Agusia's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Location: Kraków
Posts: 5,160
Likes (Received): 15378cdn...
__________________
Let the Peace surrounds us... Jest budowa, prąd i droga, przyroda piękna i cisza błoga... :D
Pewnie Baba TV
Schemat:
S7 Wschodnia obwodnica Krakowa
A1 Stryków - Tuszyn (ostatni).
Wszystkie schematy tutaj.
Agusia no está en línea  
Old July 27th, 2012, 02:05 AM   #13997
Agusia
d(*_*)b ~{|KR|)
 
Agusia's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Location: Kraków
Posts: 5,160
Likes (Received): 15378Tyle. Filmik też mam. Jak się zrobi to wrzucę.
__________________
Let the Peace surrounds us... Jest budowa, prąd i droga, przyroda piękna i cisza błoga... :D
Pewnie Baba TV
Schemat:
S7 Wschodnia obwodnica Krakowa
A1 Stryków - Tuszyn (ostatni).
Wszystkie schematy tutaj.
Agusia no está en línea  
Old July 27th, 2012, 04:49 AM   #13998
topjes
Registered User
 
Join Date: Jun 2012
Location: Warsaw
Posts: 373
Likes (Received): 214

Quote:
Originally Posted by Grassmannian View Post
Co do kierunku na Katowice z DK5 to chyba się nie zgodzę, gdyż na północ od Wrocławia bardzo blisko do DK5 prowadzi DK11 Poznań-Katowice.
Jakkolwiek, ale wydawalo mi sie z Poznania to albo jezdza ludki przez Lodz alo przez Wroclaw glownie. Zwlaszcza osobowkami, gdzie mozna troche nadgonic autostrada.
Quote:
A to mnie, przyznam, zaskoczyło. Spodziewałeś się widoku na Ostrów Tumsku i Starówkę z autostrady?
Spodziewalem sie pragmatyzmu, ktory znam z S8 z Warszawy albo A4 z Katowic, czyli obwodńicy ktora wspiera tez mocno dzielnice obwodowe. Kwestia przyzwyczajen.
Quote:
Znana sprawa. Choć z tą statystyką rejestracji to chyba żart, akurat gdzie jak gdzie, ale w rejonie Wrocławia sporo osób wie, jak korzystać z autostrady i choć mistrzów środkowego pasa pełno, to chyba trochę przesadzasz z tymi 95%
To nie jest zart. Sam bylem zaskoczony. Choc wiekszosc aut byla lokalna to widzialem zaledwie kilka osobowek na cala obwodnice na prawym pasie. Ale wszystkie DW itd jechaly srodkowym pasem. Moze kwestia akurat szczescia.
topjes no está en línea  
Old July 27th, 2012, 09:43 AM   #13999
Agusia
d(*_*)b ~{|KR|)
 
Agusia's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Location: Kraków
Posts: 5,160
Likes (Received): 15378

Zapraszam.
__________________
Let the Peace surrounds us... Jest budowa, prąd i droga, przyroda piękna i cisza błoga... :D
Pewnie Baba TV
Schemat:
S7 Wschodnia obwodnica Krakowa
A1 Stryków - Tuszyn (ostatni).
Wszystkie schematy tutaj.
Agusia no está en línea  
Old July 27th, 2012, 10:18 AM   #14000
yarot
Registered User
 
Join Date: Oct 2010
Location: Milicz, Wrocław, Wisznia Mała
Posts: 25
Likes (Received): 2

Quote:
Originally Posted by Grassmannian View Post

To właśnie jest problem z tym stadionem, jego lokalizacja względem autostrady i duży parking, gdyż automatycznie w podświadomości zostaje "można łatwo dojechać autem", co nie jest prawdą, gdyż po pierwsze, przy założeniu 4 osób na samochód parkingu wystarczy najwyżej dla nieco ponad połowy gości stadionu, po drugie, jak w tym samym momencie kilka tysięcy samochodów zacznie ruszać (w którąkolwiek stronę, czy to na AOW, czy na Lotniczą, czy na Królewiecką), robi się wielgachny korek.
Tu się nie zgodzę. To chyba najlepiej skomunikowany stadion w Polsce. Mieszkam poza Wrocławiem (w kierunku na Trzebnicę) i dojeżdzam regularnie na imprezy na stadionie (mecze Śląska, Euro, Polish Masters). Nie mam żadnych problemów z dojazdem i parkowaniem. Parkuję różnie: koło stacji kolejowej, koło Kreatora, różnie...) Wyjeżdzam z domu 50 min. przed imprezą i siedzę na trybunie 10-15 min. przed rozpoczęciem. Rewelacja!
A korek po imprezie... przy węźle AOW - jeśli Policja nie kieruje jest na 10 minut. Jeśli kieruje - 5 min. Uprzedzę - nie wychodzę wcześniej. Zawsze siedzę do ostatniego gwizdka.

Last edited by yarot; July 27th, 2012 at 03:43 PM.
yarot no está en línea  


Closed Thread

Tags
a-8, autostrada-a8, bridge, droga ekspresowa, ekspresówka-s8, highway, obwodnica, obwodnice, wrocław

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 11:55 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium