daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa KolejeGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old April 5th, 2006, 05:30 PM   #61
lkmiec
Registered User
 
Join Date: Nov 2005
Location: Wawa/El/3M
Posts: 956
Likes (Received): 113

Przeczytalem ten watek od poczatku ... zabija smiechem

na poczatku 2005 - "prace byc moze rusza jeszcze w tym roku"
pod koniec 2005 - "prace niedlugo rusza i skoncza sie w 2012"
poczatek 2006 - "prace rusza JUŻ/PRAWDOPODOBNIE w przyszlym roku i skoncza sie w 2013"
poczatek 2007 - ?????

Pozdrawiam
lkmiec no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old July 10th, 2006, 12:18 PM   #62
kryszakk
liberalization
 
kryszakk's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: [EU] Gdynia/Sopot/Gdansk
Posts: 2,116
Likes (Received): 1

DB

Gdynia. Otwarcie ofert na kolejową A1

Cztery konsorcja, w tym jedno międzynarodowe, ubiegają się o prawa do wykonania I etapu modernizacji gdyńskiego odcinka kolejowej linii E 65, która połączyć ma Gdynię z Warszawą. PKP otworzyło właśnie oferty przetargowe. W sierpniu tego roku ma zostać wyłoniony wykonawca, który bezpośrednio po podpisaniu kontraktu będzie mógł przystąpić do prac. Potrwają one 36 miesięcy.

I etap gdyńskiej części prac kosztował będzie ponad 21 mln euro. Obejmie on przede wszystkim przebudowę torowiska, czyli zmianę układu torowego, wymianę nawierzchni, podtorzy, instalacji trakcyjnych oraz urządzeń do sterowania ruchem.

- Prace prowadzone będą na odcinku od stacji Chylonia do Wzgórza Św. Maksymiliana i rozpoczną się od strony Chyloni. Harmonogram jeszcze nie jest opracowany, ponieważ przygotowywał go będzie dopiero wykonawca, ale utrudnienia w ruchu dla pasażerów, jeśli w ogóle się pojawią, będą minimalne - mówi Danuta Kumińska, rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe w Gdańsku. - Modernizacja gdyńskiego odcinka, a szczególnie wymiana urządzeń sterowania ruchem poprawi bezpieczeństwo ruchu kolejowego i ułatwi pracę kolejarzom.

Prace w Gdyni to część ogromnej inwestycji wartej 1,2 miliarda euro obejmującej modernizację kolejowej linii E 65 łączącej Gdynię z Warszawą. 85 procent kosztów remontu pokryje dotacja z Unii Europejskiej. Cała inwestycja ma zostać zrealizowana do 2013 roku.

W ramach modernizacji Gdynia doczeka się też wreszcie zadaszeń peronów dalekobieżnych. W drugim etapie inwestycji zostaną one też podwyższone. Jednak na to jeszcze trochę poczekamy. Przetarg na wykonanie II etapu zostanie ogłoszony dopiero po zakończeniu I, czyli nie wcześniej niż za trzy lata.
__________________
Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej


European Union
kryszakk no está en línea   Reply With Quote
Old August 28th, 2006, 11:08 AM   #63
WuMike
The Ratizator™
 
WuMike's Avatar
 
Join Date: May 2004
Location: Idle City Blues
Posts: 4,268

Kiedy szybko nad morze? Jeśli koleją, to... w 2015 r.

Quote:
Originally Posted by GW Stołeczna
Opóźnia się remont torów z Warszawy do Gdańska. Naprawa pierwszego odcinka ze stolicy do Legionowa zacznie się dopiero w przyszłym roku. Najbardziej zniszczone odcinki są w samej stolicy oraz w okolicach Modlina i Nasielska. Mimo że w budżecie unijnym na lata 2004-2006 znalazło się aż 450 mln euro na remont torów na tej linii, prace wciąż się nie zaczęły. Opóźnienie spowodowane jest głównie protestami firm startujących w przetargach na projekty. Przetarg na odcinek z Dworca Wschodniego do Legionowa ogłoszą w październiku. Roboty zaczną się wiosną przyszłego roku. Pierwsze efekty pasażerowie odczują w grudniu 2007 r. Podróż z Warszawy do Legionowa zamiast 35 minut, powinna trwać o 10-15 minut krócej. Na tej trasie ma być zlikwidowana większość przejazdów kolejowych, w tym aż dwa bardzo ruchliwe w Białołęce. Zamiast nich powstanie tam jeden wiadukt nad torami. W 2009 lub w 2010 r. powinna się zakończyć modernizacja 150 km torów na trasie do Trójmiasta. Wszystkie prace mają się zakończyć dopiero w 2014 lub w 2015 r. Wtedy najszybsze pociągi z Warszawy do Gdańska dotrą w 2 godz. i 13 minut.
Roboty zaczna sie, kiedy sie zaczna, a ich obiecywanie to mozna wlozyc sobie gdzies i popchnac ogorkiem...
__________________
Born&work in Gdansk : Live in Gdynia : Buzzing in Sopot
WuMike no está en línea   Reply With Quote
Old August 29th, 2006, 02:26 PM   #64
Kaczor
W 1/4 warszawiak ;)
 
Kaczor's Avatar
 
Join Date: Mar 2005
Location: Ciechanów
Posts: 1,553
Likes (Received): 1

I kolejne obiecanki, tym razem z prasy lokalnej:

Quote:
22 sierpnia w sali konferencyjnej ratusza odbyło się spotkanie w sprawie planowanej modernizacji magistrali kolejowej E-65 na terenie Ciechanowa. Prezydent Waldemar Wardziński, przedstawiciele Urzędu Miasta i miejskich spółek zapoznali się z koncepcją przebudowy linii kolejowej relacji Warszawa-Gdańsk, mieszczącej się w obrębie miasta, zaprezentowaną przez projektantów z Łodzi .
Na spotkaniu omówione zostały zaproponowane koncepcje rozwiązań skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej i dróg. Według sugestii projektantów na terenie miasta mają być zlikwidowane wszystkie przejazdy jednopoziomowe, czyli przejazdy zaporowe. W ich miejsce wybudowane zostaną przejścia dwupoziomowe. Tunele pod linią kolejową są przewidywane w ciągu ulic: Skłodowskiej-Ceramiczna i Spółdzielcza-Śmiecińska. Zakłada się też budowę wiaduktów drogowych nad torami kolejowymi w ulicach: Kasprzaka (w ciągu DK nr 50 - przyp. mój), Mleczarska i Gąsecka. Powstałyby zatem 3 wiadukty, 2 tunele i dodatkowo ciąg pieszo-rowerowy między obecnym przejazdem na ul. Fabrycznej a przejazdem na ul. Spółdzielczej (oba przejazdy zostałby zlikwidowane). Są też propozycje, żeby skrzyżowania uwzględniały ruch rowerowy. Wkrótce zostaną przygotowane projekty techniczne przebudowy magistrali kolejowej. Szacowane koszty to 160 mln zł. Wydatki te będą poczynione w oparciu o środki unijne, po które ubiega się PKP. Wkład własny miasta też będzie duży.
– Realne szanse na rozpoczęcie prac nastąpią prawdopodobnie w drugiej połowie 2008 roku. Termin ten będzie zależny od rozstrzygnięć przetargowych. Trzeba też będzie pozyskać grunty na dojazdy, przebudować niektóre urządzenia infrastrukturalne. Realizacja samej inwestycji potrwa około 2. lat i zakończy się w 2010 roku – przewiduje prezydent W. Wardziński. Zdaniem prezydenta w pierwszej kolejności realizowane będą prace w ul. Kasprzaka, Mleczarskiej, Spółdzielczej i Gąseckiej.
Kaczor no está en línea   Reply With Quote
Old December 21st, 2006, 10:38 PM   #65
WuMike
The Ratizator™
 
WuMike's Avatar
 
Join Date: May 2004
Location: Idle City Blues
Posts: 4,268

plk-sa.pl

Quote:
20 grudnia 2006 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W Warszawie, ul. Targowa 74, została podpisana umowa nr ISPA/FS nr 2001/PL/16/P/PA/005 – 03 w ramach projektu modernizacji linii kolejowej Warszawa - Gdynia (E 65) , której przedmiotem jest analiza skrajni kinematycznej taboru w aspekcie przyjętych parametrów eksploatacyjnych modernizacji linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia

Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca, którym jest Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, zobowiązuje się do opracowania ekspertyzy aspektów technicznych skrajni kinematycznej i oddziaływań aerodynamicznych taboru z wychylnym pudłem, poruszającego się z prędkością do 200 km/h, przy międzytorzu niezabudowanym o szerokości 4 m, dla przedsięwzięcia obejmującego modernizację linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Działdowo – Gdynia.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1998 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) określa minimalną szerokość międzytorza niezabudowanego na odcinku prostym jako 4,00 m, jeżeli prędkość pociągów nie przekracza 160 km/h oraz 4,50 m dla prędkości większych niż 160 km/h. Wymagane w rozporządzeniu odległości osi torów są bardziej restrykcyjne niż wartości występujące w praktyce kolei europejskich, w tym także linii dużych prędkości.

Odcinek Warszawa – Gdynia, stanowiący fragment VI europejskiego korytarza transportowego, jest jednocześnie fragmentem 7 korytarza OSŻD (Morze Bałtyckie – Morze Czarne). Na linii, po modernizacji, podobnie jak obecnie, będzie prowadzony ruch mieszany (pasażerski i towarowy). Stąd też koniecznym jest uwzględnienie w analizach różnego rodzaju taboru, w tym pochodzącego ze Wspólnoty Niepodległych Państw.

W szczególności należy wziąć pod uwagę wszelkie niekorzystne przypadki, np. gdy skład taboru z wychylnym pudłem (jadący z prędkością 200 km/h) mija się ze składem złożonym z wagonów WNP lub z pracującym zespołem wysokowydajnych maszyn do robót torowych, jak również z taborem przewożącym przesyłki nadzwyczajne (przekraczające obowiązującą skrajnię ładunkową – warunek umowy AGTC).

Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Umowie, ustalono w trakcie negocjacji, ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 22 314,40 euro Powyższa kwota zostanie powiększona o podatek VAT według stawki 22% w wysokości 4909,168 euro, co stanowi kwotę łączną w wysokości 27 223,568 brutto euro.

Termin wykonania umowy w zakresie wykonania ekspertyzy wynosi 70 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Finansowanie umowy realizowane będzie w 75% ze środków Funduszu Spójności i w 25% ze środków budżetu państwa w ramach projektu nr ISPA/FS 2001/PL/16/P/PA/005.

Umowę podpisali: w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Prezes Zarządu Krzysztof Celiński i członek Zarządu Teresa Zwiernik, a w imieniu Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa dyrektor Andrzej Żurkowski.
__________________
Born&work in Gdansk : Live in Gdynia : Buzzing in Sopot
WuMike no está en línea   Reply With Quote
Old December 23rd, 2006, 08:00 PM   #66
Arazzz
Registered User
 
Arazzz's Avatar
 
Join Date: Nov 2005
Location: POZnań*(Wlkp)/DO(Westfalen)
Posts: 1,809
Likes (Received): 0

No wreszcie bedzie jedna cala trasa na 260 w Polsce mowa o wychylnych pudlach

Dla malkontentow... normalne pociagi i tak jezdza max kolo 200km/h max to juz 220 Standart to 160-200 Tak jak bedzie zrobiona ta trasa
__________________
To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta. Lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być dumne z niego.

Poznań Convention Bureau
Poznań University...
Poznań Euro 2012

Last edited by Arazzz; December 23rd, 2006 at 08:28 PM.
Arazzz no está en línea   Reply With Quote
Old January 4th, 2007, 12:51 AM   #67
barbapapa
Registered User
 
barbapapa's Avatar
 
Join Date: Feb 2006
Location: Gdynia
Posts: 5,439Quote:
Kolejowy odstraszacz ratuje zwierzęta

(4 Stycznia 2007)

Kolejowa trasa Gdynia – Warszawa będzie wyposażana w urządzenia, których dźwięk odstraszać będzie zwierzęta na kilka chwil przed przejazdem pociągu. Instalację wymyśliła prof. Simona Kossak, znana mieszkańcom Trójmiasta z audycji w Radiu Gdańsk.

Prof. Simona Kossak jest naukowcem pracującym w Zakładzie Lasu Naturalnego w Białowieży. Swoimi obserwacjami dotyczącymi zachowań zwierząt dzieli się od kilku lat ze słuchaczami Radia Gdańsk w codziennych audycjach.

Pani profesor skonstruowała urządzenie – tzw. atrapę bodźców kluczowych, które emituje dźwięki odstraszające zwierzęta od torów. Słyszą one kolejno ostrzegawczy głos sójki, potem ujadanie psów w nagonce, rżenie konia, wreszcie tzw. sekwencję śmierci, np. kniazienie zająca czy głos zarzynanej świni. Odbierają to jako sygnały informujące o bezpośrednim zagrożeniu życia w tym rejonie i uciekają z torów zanim nadjedzie pociąg. Jednocześnie nie rezygnują z bytowania na danym terenie, dzięki czemu obszar ich naturalnego żerowania i rozrodu nie jest ograniczany.

O skuteczności "odstraszacza" świadczy fakt, że od chwili zamontowania go na trasie Mińsk Mazowiecki – Siedlce nie zginęło tam w wyniku zderzenia z pociagiem ani jedno zwierzę. Według badań Instytutu Badawczego Leśnictwa, zimą 2004/05 z przebywania w pobliżu odcinka linii z zainstalowanymi UOZ–1 rezygnowali zarówno dzicy roślinożercy (sarny, jelenie, zające, dziki), jak i drapieżniki (lisy) oraz ptaki (sójki), prawidłowo odczytując emitowane sygnały.

Jest jeszcze jeden plus urządzenia – cena. Koszt ochrony odstraszaczami około 500 km odcinka linii kolejowej odpowiada kosztowi budowy jednego przejścia nadziemnego.

- Przejścia dla zwierząt są znacznie droższe - te powstające na trasie z Rzepina do polskiej granicy będą kosztować prawie 5 mln euro – uważa Urszula Michałow, dyrektor Biura Funduszy i Ochrony Środowiska PKP PLK.

Wynalazkiem prof. Simony Kossak interesują się naukowcy i przewoźnicy z innych krajów europejskich – m.in. z Norwegii.


Autor: on, PAP
barbapapa no está en línea   Reply With Quote
Old January 4th, 2007, 01:43 AM   #68
minus
Registered User
 
minus's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: Tromsř/Warszawa
Posts: 202
Likes (Received): 9

Quote:
Originally Posted by WuMike za GW
Opóźnia się remont torów z Warszawy do Gdańska. Naprawa pierwszego odcinka ze stolicy do Legionowa zacznie się dopiero w przyszłym roku. Najbardziej zniszczone odcinki są w samej stolicy oraz w okolicach Modlina i Nasielska. Mimo że w budżecie unijnym na lata 2004-2006 znalazło się aż 450 mln euro na remont torów na tej linii, prace wciąż się nie zaczęły. Opóźnienie spowodowane jest głównie protestami firm startujących w przetargach na projekty. Przetarg na odcinek z Dworca Wschodniego do Legionowa ogłoszą w październiku. Roboty zaczną się wiosną przyszłego roku. Pierwsze efekty pasażerowie odczują w grudniu 2007 r. Podróż z Warszawy do Legionowa zamiast 35 minut, powinna trwać o 10-15 minut krócej. Na tej trasie ma być zlikwidowana większość przejazdów kolejowych, w tym aż dwa bardzo ruchliwe w Białołęce. Zamiast nich powstanie tam jeden wiadukt nad torami. W 2009 lub w 2010 r. powinna się zakończyć modernizacja 150 km torów na trasie do Trójmiasta. Wszystkie prace mają się zakończyć dopiero w 2014 lub w 2015 r. Wtedy najszybsze pociągi z Warszawy do Gdańska dotrą w 2 godz. i 13 minut.
Są dostępne jakiekolwiek plany dotyczące tego wiaduktu w Białołęce? Rozumiem że zlikwidowane zostaną przejazdy w ciągu ul. Mehoffera i ul. Klasyków, ale nie mam pojęcia gdzie może się tam zmieścić wiadukt - po wschodniej stronie od torów w obu przypadkach jest równoległa do torów droga - odp. ul. Polnych Kwiatów i ul. Czołowa. Kompletnie nie widzę, gdzie wiadukt mógłby się znajdować - w ciągu której z ulic? Jeśli byłby tylko jeden, ulice Mehoffera i Klasyków powinny być jakoś połączone, przynajmniej po stronie zachodniej. Tak czy inaczej, te plany muszą zakładać poważne inwestycje, budowę nowych dróg, wyburzenie wielu domów, wykupy działek itd. A co za tym idzie protesty...
minus no está en línea   Reply With Quote
Old January 4th, 2007, 02:02 AM   #69
minus
Registered User
 
minus's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: Tromsř/Warszawa
Posts: 202
Likes (Received): 9

I taka mapka o co mi chodzi:Strzałkami oznaczone właśnie drogi, które utrudniają poprowadzenie wiaduktu - konieczna ich przebudowa w miejscu, w którym byłby wiadukt. Jak widzicie wszędzie wokół obu przejazdów jest kolor brązowy na mapce - zabudowania.
Drugi obrazek - moja koncepcja budowy wiaduktu w ciągu Mehoffera, która zakłada wyburzenie 2-3 nowych domów, w tym w jednym otworzono niedawno sklep samoobsługowy.
Ciekaw jestem jak to zostanie rozwiązane. Jeśli macie dostęp do jakichś planów, wiele by mi to wyjaśniło.
minus no está en línea   Reply With Quote
Old February 8th, 2007, 12:54 PM   #70
WuMike
The Ratizator™
 
WuMike's Avatar
 
Join Date: May 2004
Location: Idle City Blues
Posts: 4,268

Ruszają kolejne procedury na modernizację E-65

Za portalem rynek-kolejowy.pl

Quote:
Ogloszony został nowy przetarg w ramach prac modernizacyjnych na linii kolejowej E-65 Warszawa -Gdynia. W ramach zadania " Modernizacja linii kolejowej E 65 , odcinek Warszawa Gdynia etap II w Polsce" chodzi o prace : "Modernizacja odcinka Warszawa Wschodnia-Legionowo oraz modernizacja stacji Nasielsk" przetarg 2005/PL/16/C/PT/001-08

Szczególowe informacje na temat przetargu mozna znależć w formacie pdf, pod adresem
http://www.plk-sa.pl/uploads/media/0...ogloszenie.pdf
__________________
Born&work in Gdansk : Live in Gdynia : Buzzing in Sopot
WuMike no está en línea   Reply With Quote
Old February 8th, 2007, 02:48 PM   #71
bewu1
Registered User
 
Join Date: Feb 2005
Location: PL - Warszawa (Wilanów)
Posts: 4,746
Likes (Received): 1919

Quote:
Originally Posted by WuMike View Post
Za portalem rynek-kolejowy.pl
Czyli nie będzie można już wyskakiwać na grzyby i jagody z pociągu na tym odcinku? Świetna wiadomość. Jeszcze trasa do Nasielska.
bewu1 no está en línea   Reply With Quote
Old February 9th, 2007, 02:13 PM   #72
Iwan
Registered User
 
Iwan's Avatar
 
Join Date: Nov 2005
Location: Warsaw
Posts: 6,004
Likes (Received): 3644

DELETE
__________________
Krzysztof "Iwan" Waszkiewicz *** GG://3721721 *** tel: +48667841589
******* PESA Gama: 98,8 % gotowości i 99,5 % niezawodności ******
****** Tomasz Zaboklicki prezes PESA Bydgoszcz: Pojazdy, które Pesa
utrzymuje sama, mają bardzo dobre współczynniki niezawodności.
****
****** http://www.eu07.pl/ ******* http://rail.phototrans.eu/ *******

Last edited by Iwan; August 11th, 2007 at 12:07 PM.
Iwan no está en línea   Reply With Quote
Old February 16th, 2007, 07:47 PM   #73
sehe
Registered User
 
Join Date: Oct 2006
Posts: 214
Likes (Received): 249

dobre te studium w pewnych załącznikach fotograficznych nawet zdjęc nie poobracali by horyzont był poziomy! nie ma co solidna robota!

Zastanawia mnie dlaczego wsród remontó do wykonania nie ma remontów nawierzchni peronów. Słupy zawsze mozna odmalowac a nawierzchnie trójmiejskich dworców to arcydzieła sztuki
sehe no está en línea   Reply With Quote
Old February 18th, 2007, 04:09 PM   #74
Kaczor
W 1/4 warszawiak ;)
 
Kaczor's Avatar
 
Join Date: Mar 2005
Location: Ciechanów
Posts: 1,553
Likes (Received): 1

Bo od naprawy peronów pociągi szybciej jeździć nie będą
Kaczor no está en línea   Reply With Quote
Old February 19th, 2007, 09:17 PM   #75
Polak
Registered User
 
Join Date: Dec 2005
Location: Gdańsk
Posts: 122
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by Kaczor View Post
Bo od naprawy peronów pociągi szybciej jeździć nie będą
Co prawda to prawda ale mi się czasem żygać chce jak patrzę na Polski dworzec pełen brudu i syfu jak przejeżdżam pociągiem do np. Niemiec to mi aż wstyd , że tak ładnych peronów nie mamy jak w niektórych krajach.
Polak no está en línea   Reply With Quote
Old February 20th, 2007, 01:28 AM   #76
WuMike
The Ratizator™
 
WuMike's Avatar
 
Join Date: May 2004
Location: Idle City Blues
Posts: 4,268

A'propos niemieckich dworcow:

Quote:
Originally Posted by rynek-kolejowy.pl
Deutsche Bahn chce sprzedać 1800 dworców

Niemiecka publiczna spółka kolejowa Deutsche Bahn zamierza sprzedać budynki 1800 dworców, które uważa za niedochodowe.
Deutsche Bahn ma w sumie 5400 dworców i stacji kolejowych. Około 2400 jest wyposażonych w budynki dla pasażerów, z czego "tylko 600 jest rentownych dzięki swej wielkości i lokalizacji" - napisano w komunikacie spółki.

W związku z tym Deutsche Bahn "rozwija we współpracy z landami, gminami i instytucjami prywatnymi koncepcje sprzedaży i dalszego wykorzystywania tych budynków w celu przyjmowania pasażerów"
__________________
Born&work in Gdansk : Live in Gdynia : Buzzing in Sopot
WuMike no está en línea   Reply With Quote
Old April 2nd, 2007, 09:06 PM   #77
Kaczor
W 1/4 warszawiak ;)
 
Kaczor's Avatar
 
Join Date: Mar 2005
Location: Ciechanów
Posts: 1,553
Likes (Received): 1

Ze Stołecznej:
Quote:
Przyspieszą pociągi do Gdańska
Wiosną ma się wreszcie rozpocząć remont zniszczonych torów z Warszawy do Gdańska. Przy okazji dwa przejazdy kolejowe w Białołęce zostaną zastąpione wiaduktami.
Remont linii z Warszawy do Trójmiasta jest z roku na rok przesuwany. Tymczasem pociągi na tej trasie pociągi wloką się niemiłosiernie, czasami nawet do 30-40 km/godz. Najbardziej zniszczone tory są w okolicach stolicy. Docelowo z Warszawy do Gdańska zamiast 4,5 godz. mamy jeździć 2 godz. i 13 min.

Na początek rozpoczną się prace na trasie z Warszawy do Legionowa. Po zakończeniu remontu podróż pociągiem podmiejskim na tym odcinku skróci się z 35 do 20 minut. Jeśli w kwietniu kolejarzom uda się rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę, miesiąc później wzdłuż torów pojawią się robotnicy. Zmiany mają odczuć nie tylko pasażerowie pociągów, ale także wszyscy, którzy przecinają tory drogą. Znikną przejazdy w jednym poziomie, które są często dość niebezpieczne i powodują korki. Zostaną zastąpione wiaduktami. W Warszawie mają być zlikwidowane dwa przejazdy w Białołęce - przy ul. Klasyków (obok stacji Płudy) i przy ul. Mehoffera. Ten drugi będzie przesunięty o 300 metrów na północ. Miasto zamierza bowiem budować nową ulicę, tzw. Mehoffera-bis, która zostanie doprowadzona do Modlińskiej.

Remont torów do Legionowa ma się zakończyć pod koniec 2008 r., a budowa wiaduktów najpewniej rok później. Wciąż nie wiadomo, kiedy cała trasa do Gdańska będzie zmodernizowana. Na razie już o kilka lat opóźniają się remonty pozostałych odcinków. Istnieje groźba, że kolejarze stracą część dotacji unijnej na ten cel.
Kaczor no está en línea   Reply With Quote
Old May 10th, 2007, 09:38 AM   #78
kryszakk
liberalization
 
kryszakk's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: [EU] Gdynia/Sopot/Gdansk
Posts: 2,116
Likes (Received): 1

Quote:
Za dwa lata w dwie godziny nad morze
(Puls Biznesu/10.05.2007, godz. 06:24)

Zła wiadomość: od sierpnia pociąg ze stolicy do Gdańska będzie jechał siedem godzin zamiast pięciu. Dobra: potem mocno przyspieszy.

Zapowiadają się rewolucyjne zmiany na kolei. Ministerstwo Transportu chce na EURO 2012 zmodernizować stare i zbudować nowe tory. Będą utrudnienia w ruchu.

Jeśli komuś dziś dłuży się czas podróży pociągiem z Warszawy do Gdańska (pięć godzin), wkrótce będzie miał prawdziwy powód do narzekań. Za kilka miesięcy przejazd wydłuży się o ponad 1,5 godz., bo pociągi ruszą objazdem przez Kutno i Bydgoszcz. Kolejarze zapewniają, że warto pocierpieć, bo za dwa lata przejazd nad morze zajmie ponad dwie godziny.

— Gruntownie zmodernizujemy linię do Gdańska. Żeby zrobić to jak najszybciej, zamkniemy ją na czas remontu — mówi Mirosław Chaberek, wiceminister transportu.

Semafor nad torami może opaść już w połowie sierpnia (obecnie trwa przetarg na wykonawcę inwestycji). Ministerstwo Transportu zdecydowało się na ten radykalny krok, by maksymalnie skrócić zakończenie modernizacji. Na remonty czekają bowiem kolejne odcinki torów, które muszą być gotowe przed rozpoczęciem EURO 2012.

Front robót jest szeroki. Do 2012 r. koleje chcą wyremontować ponad 650 km torów łączących miasta, w których będą rozgrywane mecze piłkarskie. Ale nie tylko tam. Ministerstwo Transportu zastanawia się, jak usprawnić komunikację kolejową z Ukrainą. W planach na lata 2007-13 brano pod uwagę tylko remont linii do przejścia w Terespolu na granicy z Białorusią. Dorohusk i Medykę na granicy z Ukrainą uwzględniał dopiero grafik na lata 2014-20 i później. Ministerstwo chce jednak zmodernizować jeszcze jedną linię ku granicy wschodniej.

Szybciej do Łodzi

Na tym nie koniec. Pojawił się pomysł, by przyspieszyć budowę zupełnie nowej superszybkiej linii kolejowej, tzw. igreka, z Warszawy do Kalisza, gdzie rozdzielałoby się na Poznań i Kutno. Pierwotnie planowano rozpoczęcie inwestycji dopiero po 2014 r., ale jak wynika z naszych informacji, kolejarze chcą zbudować na EURO 2012 chociaż nitkę ze stolicy do Łodzi, by przyspieszyć przejazd z Warszawy do Wrocławia. Pociągi po tych torach mają jeździć z prędkością ponad 260 km/h.

Kolej na Słowację

To jeszcze nie wszystko. Pod uwagę brany jest jeszcze po-mysł przedłużenia remontowanej trasy Warszawa — Radom — Kielce na południe przez Tarnów do przejścia granicznego w Muszynie na Słowację. Zadanie nie jest proste. Trzeba bowiem zbudować od podstaw linię z Buska do Żabna, most kolejowy na Wiśle i wyremontować trasę do Tarnowa.

Na nową linię bardzo liczą Słowacy. Projekt wpisuje się też w unijny plan połączenia dwóch korytarzy kolejowych biegnących z zachodu na wschód: E30 (Wrocław — Przemyśl, a właściwie Drezno — Lwów) oraz E20 (Poznań — Terespol) linią z północy na południe. Także ten odcinek miałby zostać oddany do użytku przed rozpoczęciem mistrzostw Europy.

Eugeniusz Twaróg
__________________
Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej


European Union
kryszakk no está en línea   Reply With Quote
Old May 10th, 2007, 09:44 AM   #79
AiRMech
Registered User
 
AiRMech's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Gdańsk
Posts: 258
Likes (Received): 1

Już widzę jak ludzie będą przeklinać. Za to niektórzy sie ucieszą będzie pełno połączeń z Włocławkiem, Toruniem, Bydgoszczą. Ale jakoś nie mogę zrozumieć jak oni chcą cała tą trasę zamknąć na 2 lata?? Może jakoś etapami niech robią ...
AiRMech no está en línea   Reply With Quote
Old May 10th, 2007, 10:16 AM   #80
przemoe
zombie process
 
przemoe's Avatar
 
Join Date: Feb 2007
Location: Gdynia
Posts: 1,927
Likes (Received): 487

Pewnie zostawią parę osobówek, żeby ludzi jakoś podowozić a wszelkie Ex, IC pojadą objazdem bez przystanków.
__________________
Pozdrawiam
Pszemek.
-----------
Z resztą, lusterka przydają się najbardziej przy włączaniu się do ruchu i parkowaniu. Podczas jazdy co takiego interesującego jest z tyłu? Jeśli ktoś czegoś chce sygnalizuje mi klaksonem.
By eland1
przemoe no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
e65, gdańsk, gdynia, iława, kolej, mazowieckie, pomorskie, trójmiasto, warmińsko-mazurskie, warszawa

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 08:22 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu