search the site
 daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Inwestycje w Polsce > Pomorze, Warmia i Mazury > » TrójmiastoGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 46 votes, 5.00 average.
Old March 29th, 2004, 10:20 AM   #21
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

Kladka

Gdyby sie tak udalo

Z DB:

Most do muzyki

Sobota, 27 marca 2004r.

Przybli?y Dolne Miasto do centrum Gda?ska, uatrakcyjni pod wzgl?dem turystycznym stolic? województwa - taki po?ytek przyniesie k?adka, której wybudowania nad Mot?aw? chce dyrekcja Polskiej Filharmonii Ba?tyckiej im. Fryderyka Chopina.

Zdaniem prof. Romana Peruckiego, dyrektora naczelnego filharmonii, mostek jest niezb?dny do prawid?owego funkcjonowania Gda?skiego Centrum Muzyczno-Kongresowego. Kto wybuduje k?adk?, kiedy i za ile? Tego pomys?odawcy nie mówi?. Co ciekawsze, zanim potencjalny inwestor rozpocznie prace, mostek musi si? znale?? w planie zagospodarowania przestrzennego tej cz??ci Gda?ska. A do tego d?uga droga.

- Wybudowanie k?adki to nawi?zanie do tego, co by?o w tym miejscu kilkaset lat temu - mówi Andrzej Orze?, dyrektor administracyjny PFB. - Powinna powsta? tam, gdzie za czasów panowania Krzy?aków istnia? mostek przez Mot?aw?.
diffel no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old April 5th, 2004, 09:38 AM   #22
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

Z GW
Odbudowa teatru szekspirowskiego
mik 04-04-2004, ostatnia aktualizacja 04-04-2004 19:14

Jak będzie wyglądał odbudowany w Gdańsku teatr szekspirowski? Archeolodzy nie znaleźli jego reliktów na działce, którą miasto przekazało pod budowę.
Mimo że odbudowa teatru szekspirowskiego w Gdańsku ślimaczy się od lat, ostatnio sprawy nabrały przyśpieszenia. Fundacja Theatrum Gedanense wspólnie z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej przygotowują międzynarodowy konkurs na projekt teatru. Jego warunki chcą ogłosić w maju, czekają tylko na wytyczne konserwatora zabytków. W zeszłym tygodniu trafiły do niego wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w poprzednich latach na historycznej działce przeznaczonej pod odbudowę. Niektórzy liczyli na to, że dzięki wykopaliskom uda się dokładnie określić gdzie stała dawna Szkoła Fechtunku, w której się odbywały przedstawienia, oraz ustalić wymiary rzutu tego budynku. Wyniki badań miały też służyć weryfikacji wiarygodności Petera Willera, autora XVII-wiecznej ryciny, dzięki któremu wiemy, jak wyglądała budowla. Tymczasem żadnych pozostałości teatru nie znaleziono.

- Ten fakt oraz szczegółowa analiza dawnych planów wskazują na to, że stał poza działką należącą do fundacji - mówi Elżbieta Kołosowska z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, kierownik wykopalisk. - Jego relikty mogły przetrwać pod sąsiadującym z nią parkingiem.

Wygląda na to, że "zrekonstruowanie budynku teatru elżbietańskiego" jest niemożliwe.

- W Londynie odbudowany teatr szekspirowski stoi 250 m od działki, na której stał poprzednio, i nikomu to nie przeszkadza - mówi prof. Jerzy Limon, prezes zarządu Fundacji Theatrum Gedanense. - A poza tym jeśli mamy mówić o ścisłej rekonstrukcji, to ja się pytam, z którego okresu? Chcemy powrócić do najstarszej wersji, ale nie może to być drewniana buda, przecież żyjemy w XXI wieku! Naszym celem jest stworzenie na bazie historycznej budynku wielofunkcyjnego, w którym działałby teatr impresaryjny, ale też można by organizować walki szermiercze czy niewielkie konferencje.

Nikt jeszcze nie wie, jakie stanowisko zajmie w tej sprawie znany z niezwykle konserwatywnych poglądów pomorski konserwator zabytków. Wiadomo tylko, że jego wytyczne będą miały decydujące znaczenie dla wyglądu budowli.
diffel no está en línea   Reply With Quote
Old April 6th, 2004, 10:02 AM   #23
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

Nowe okna w gda?skich kamienicach
mik 05-04-2004, ostatnia aktualizacja 05-04-2004 23:32

Wiosna przysz?a, wi?c nawet okna gda?skich kamienic nabieraj? barw.
"Spiesz? donie??, ?e kolejny cenny obiekt otrzyma? nowe okna - pisze na trójmiejskim forum portalu gazeta.pl jeden z internautów. - Po Nowym Domu ?awy obok Dworu Artusa (pomidorowe, brrr!), Domu Przyrodników - budynek Muzeum Archeologicznego (zieloniaste), Domu Steffensów - Z?ota Kamienica przy D?ugim Targu (ciemnozielone), tym razem Dom Angielski (przy ul. ?w. Ducha, gdzie mie?ci si? akademik gda?skiej ASP) dosta? nowe okna w kolorze niebieskim".

Takie detale dostrzega z wiosn? coraz wi?cej przechodniów. Jednym si? to podoba, innym skóra cierpnie na taki widok. Tym, którzy niezbyt znaj? histori?, ale chc? wiedzie?, sk?d te pomys?y, wyja?niamy:

- Bia?y kolor na stolarce okiennej wprowadzono dopiero w drugiej po?owie XIX wieku. Wcze?niej stosowano inne barwy - mówi Tomasz B?yskosz, inspektor Pomorskiego Konserwatora Zabytków. - Dlatego tam, gdzie to mo?liwe, zmieniamy bia?y na kolory, jakie obowi?zywa?y w czasie, gdy te kamienice budowano, lub modne w jakim? innym okresie ich istnienia. Pierwotne barwy ustalamy na podstawie bada? zachowanej stolarki, szukamy tak?e analogii i ?róde? ikonograficznych, które je przedstawiaj?.
diffel no está en línea   Reply With Quote
Old April 15th, 2004, 08:34 AM   #24
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

Z dzisiejszej wyborczej. Co o tym sadzicie?

Mi?dzynarodowy konkurs na fasad? gda?skiej kamieniczki XXI wieku
mik 14-04-2004, ostatnia aktualizacja 14-04-2004 22:13

Miasto og?osi warunki konkursu w ci?gu najbli?szego miesi?ca. W komisji maj? by? architekci z Polski, Niemiec i krajów Beneluksu. - Szukamy antidotum na swoiste "zubo?enie stylistyczne" nowo budowanych kamienic - t?umaczy Maciej Turnowiecki, rzecznik prezydenta Gda?ska.
Podobny konkurs og?oszono w Gda?sku w 1903 r. Zosta? on rozpisany w?ród niemieckich architektów, aby uzyska? wskazówki, jak maj? wygl?da? nowe budynki, planowane na terenach po rozebranych fortyfikacjach.

- Na fasadach nale?y przewidzie? miejsce na szyldy firm, aby ich pó?niejsze umieszczenie nie zeszpeci?o oblicza budynku - g?osi? ówczesny regulamin. - Du?? wag? przyk?ada si? do tego, aby z?o?one zosta?y równie? proste projekty, na fasady wymagaj?ce niewielkich ?rodków.

Tym razem miasto Gda?sk chce doko?czy? rozpocz?t? po ostatniej wojnie odbudow? G?ównego Miasta. Ju? sporz?dzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który okre?la parametry urbanistyczne dla nowej zabudowy zgodnie z przes?ankami historycznymi. Obecnie przyszed? czas na bardziej szczegó?owe rozwi?zania. Rozstrzygni?cie konkursu zaplanowano na prze?om wrze?nia i pa?dziernika.

Wedlug mnie taka tam zabawa. Duzo szumu, malo efektow... Chcialbym sie mylic
diffel no está en línea   Reply With Quote
Old April 16th, 2004, 12:03 PM   #25
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

I jeszcze o konkursie z oficjalnej strony miasta:

KONKURS NA GDA?SK? KAMIENICZK? XXI WIEKU

W najbli?szych tygodniach Prezydent Gda?ska og?osi konkurs na wygl?d fasady i przedpro?y gda?skiej kamieniczki XXI wieku. G?ówny cel konkursu to znalezienie antidotum na swoiste "zubo?enie stylistyczne" nowo budowanych kamienic. Podobny konkurs og?oszono w Gda?sku w 1902 r. Po 102 latach zapowiada si? wi?c koejna rywalizacja architektów.

Konkurs z 1902 r. zosta? rozpisany w?ród niemieckich architektów, aby uzyska? wskazówki, jak maj? wygl?da? nowe budynki, planowane na terenach po rozebranych fortyfikacjach. Jednym z warunków, który wówczas postawiono by? zapis, ?e na fasadach nale?y przewidzie? miejsce na szyldy firm, aby ich pó?niejsze umieszczenie nie zeszpeci?o oblicza budynku.

Tym razem Gda?sk chce doko?czy? rozpocz?t? po ostatniej wojnie odbudow? G?ównego Miasta. W lipcu ubieg?ego roku sporz?dzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który okre?la parametry urbanistyczne dla nowej zabudowy zgodnie z przes?ankami historycznymi. Odbudowa kamienic na terenie Starego i G?ównego Miasta zostanie poprzedzona badaniami archeologicznymi. Odbudowane kamienice o?ywi? t? cz??? Gda?ska, dostarcz? wielu warto?ci estetycznych i wp?yn? na to?samo?? urbanistyczn? i architektoniczn? miasta.
W komisji konkursowej zasi?d? architekci z Polski, Niemiec, Belgii i Holandii. Rozstrzygni?cie planuje si? w pa?dzierniku.

Jak wygl?da typowa kamienica mieszcza?ska w Gda?sku?

Od czasów ?redniowiecza, kiedy zacz?to budowa? konstrukcje ceglano - kamienne na terenie G?ównego Miasta w Gda?sku wykszta?ci?a si? specyficzna dla miast hanzeatyckich forma w?skiego domu mieszcza?skiego o trzytraktowej frontowej cz??ci mieszkalnej z przestronn? sieni? posiadaj?c? schody prowadz?ce do antresoli, gdzie znajdowa? si? zwykle kantor kupiecki.
Budynek frontowy by? zazwyczaj czterokondygnacyjny, z ostatnim pi?trem umieszczonym wewn?trz stromego dachu. Dom by? podpiwniczony z przedpro?em, pod którym znajdowa? si? magazyn towarów lub sklep. ?rodkow? cz??? nieruchomo?ci stanowi? ma?y dziedziniec z ??cznikiem do tylnej z regu?y dwu lub trzykondygnacyjnej cz??ci gospodarczej. Dwa takie domy po??czone ty?ami oficyn wype?nia?y g??boko?? kwarta?u zabudowy.

Wybrane prace konkursowe z 1902 r.
diffel no está en línea   Reply With Quote
Old April 16th, 2004, 02:25 PM   #26
Dziki REX
Your brain controller
 
Dziki REX's Avatar
 
Join Date: Nov 2003
Location: 3city/Gdansk
Posts: 7,665
Likes (Received): 6312

Mam nadzieję, że nie będzie to kolejna stągiewna bo bym się chyba czerstwą bułka pocioł. Po drugie mam nadzieję, że nasz ukochany konserwator zabytków znudzi się wreszcie ciągłą walką "Konserwator vs. Reszta Świata" i dojdzie do wniosku po co sobie pracę utrudniać i zobaczymy wreszcie coś nowoczesnego. Duże nadzieje pokładam w składzie jury. Dobrze, że to nie będą tylko Polscy architekci bo nie mam do takich zaufania.
__________________
O gustach się nie dyskutuje
i potem ten kraj wygląda jak wygląda.
Dziki REX no está en línea   Reply With Quote
Old May 11th, 2004, 09:48 AM   #27
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

Z DB. Ciekawe co z tego wyniknie. Czy tylko puste gadanie...?

"Nie pozwólmy umrze? Mot?awie

Poniedzia?ek, 10 maja 2004r.

Nowoczesne mariny, nabrze?a pe?ne statków i jachtów. Tramwaje wodne i wycieczkowce. Kawiarenki, inscenizacje historyczne, wieloj?zyczny t?um turystów. Mot?awa, która nigdy nie zasypia. To na razie wizja przysz?o?ci. Przysz?o?ci, która ma realne szanse si? spe?ni?. Kiedy?

W ubieg?y pi?tek zawi?za?a si? Spo?eczna Rada Programowa, maj?ca opracowa? koncepcj? rewitalizacji Mot?awy. To tak?e pocz?tek wielkiej spo?ecznej dyskusji na ten temat. Spirytus movens ca?ego przedsi?wzi?cia - to Ba?tyckie Bractwo ?eglarzy pod wodz? komandora Andrzeja D?bca.

"Dziennik Ba?tycki" inicjatyw? wspiera. Na inauguracj? debaty udost?pnili?my redakcyjne pomieszczenia. Na jej potrzeby udost?pniamy tak?e miejsce w gazecie.
- Bo jest to debata, która ma szans? przynie?? konkretne efekty w postaci wypracowanego wniosku o dotacj? z Unii Europejskiej - mówi? w pi?tek Janusz Lewandowski, kandydat do Parlamentu Europejskiego. - Unia takie spójne i dopracowane projekty wr?cz kocha.

O to, by projekt by? spójny, konkretny i dopracowany, wspólnie zadbaj? przedstawiciele ró?nych instytucji, którzy b?d? pracowa? razem. Bo tylko taka praca mo?e przynie?? konkretne efekty.

- Musimy nadrobi? wieloletnie zaleg?o?ci i nie pozwoli? Mot?awie umrze? - apelowa? Bohdan Szermer, urbanista terenów portowych.

- Tym bardziej, ?e wiele mo?na zrobi? naprawd? niewielkimi ?rodkami - wtórowa? mu Andrzej Januszajtis, prezes Stowarzyszenia Nasz Gda?sk.
Ju? w czasie inauguracji debaty oprócz gromkiego poparcia projektu rodzi?y si? pierwsze za?o?enia i koncepcje. B?d? nad nimi pracowa? zespo?y robocze. Wszystkie instytucje pa?stwowe i prywatne, którym Mot?awa i powstanie w jej rejonie centrum turystycznego jest bliskie, mog? czu? si? zaproszone do wspó?pracy.

"Centrum odnowi stary port, o?ywi nabrze?a, wygeneruje miejsca pracy, przyniesie dochody miastu. Odrodzi dawne tradycje Gda?ska i rozwinie najczystszy, najdogodniejszy dla Gda?ska przemys? - turystyk?" - czytamy w za?o?eniach koncepcji zagospodarowania portu. Gdy debata si? zako?czy, jest szansa, ?e to za?o?enie zaczniemy realizowa?.

Wypracujemy koncepcj?
Andrzej D?biec Komandor Ba?tyckiego Bractwa ?eglarzy
- Chcemy, aby dwunastomiesi?czna debata publiczna i praca Spo?ecznej Rady Programowej wypracowa?a koncepcj? rewitalizacji Mot?awy od Kamiennego Haka a? do Kamiennej Grodzy. Gotow? koncepcj? rewitalizacji przed?o?ymy Prezydentowi Miasta Gda?ska, jako dokument wspieraj?cy wniosek o uzyskanie dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Zabierz g?os
O tym, co mo?na zrobi? dla Mot?awy i gda?skiego portu, wypowiedzie? mog? si? tak?e gda?szczanie i Czytelnicy "Dziennika Ba?tyckiego".
Wasze opinie mog? by? cennym g?osem w dyskusji o przysz?o?ci tego fragmentu miasta. Je?li równie? masz pomys? na Mot?aw? napisz lub zadzwo?:
Redakcja Dziennika Ba?tyckiego, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gda?sk
lub [email protected]
Telefon:0800 1500 39

Lista obecno?ci

Grzegorz Budnik - Wojewódzki Konserwator Zabytków

Halina Burakowska - dyrektor Regionalnego Zarz?du Gospodarki Wodnej

Andrzej D?biec - Komandor Ba?tyckiego Bractwa ?eglarzy w Gda?sku

Andrzej Duch - Dyrektor Wydzia?u Urbanistyki i Ochrony Zabytków UM w Gda?sku

Tomasz Gajek - Prezes Okr?gowego Zwi?zku ?eglarskiego w Gdyni

Igor Jagniszczak - Dyrektor UM w Gdyni

Andrzej Januszajtis - Prezes Stowarzyszenia Nasz Gda?sk

Andrzej Kacprzak - Prezes Zarz?du Morskiego Portu Gda?sk

Artur Kostarczyk - Dyrektor Regionalnego O?rodka Studiów i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Gda?sku

Tomasz Lechowicz - Dyrektor Wydzia?u Skarbu UM w Gda?sku

Jacek Lendzion - realizator programów Unii Europejskiej

Janusz Lewandowski - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Jerzy Litwin - dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gda?sku

Boles?aw Mazurkiewicz - profesor Politechniki Gda?skiej

Romuald Nietupski - Dyrektor Zarz?du Dróg i Zieleni w Gda?sku

Bohdan Oleszek - Przewodnicz?cy Rady Miasta Gda?ska

Janusz Racho? - Rektor Politechniki Gda?skiej

Maciej Siembieda - Redaktor Naczelny "Dziennika Ba?tyckiego"

Jan Józef Stoppa - realizator rewitalizacji Twierdzy Wis?ouj?cie

Igor Strzok - architekt, rewitalizator Twierdzy Wis?ouj?cie

Bohdan Szermer - architekt, urbanista terenów portowych

Lech Wa??sa - by?y prezydent RP

Marzena Wanagos - Dyrektor ds. Turystyki Urz?du Miejskiego w Gda?sku
diffel no está en línea   Reply With Quote
Old May 11th, 2004, 12:09 PM   #28
Felix z Gdanska
Registered User
 
Felix z Gdanska's Avatar
 
Join Date: Dec 2003
Location: Gdańsk / Gdunsk / Danzig / Dantzig / Danzica
Posts: 1,742
Likes (Received): 77

Ni z tego nie wyjdzie. To mitomani i fantasci. Pan Debiec ma juz 40 tys. długu i robią dobra minę do swoich złych postępków (sprzedają alhohol bez kontroli, nbie płaca nawet minimalnych stawek czynszu a do klubu Zejman moga wejść tylko "znajomi Królika") .
Felix z Gdanska no está en línea   Reply With Quote
Old May 11th, 2004, 01:24 PM   #29
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

A ... to chlopaki z Zejmana. To rzeczywiscie nic nie bedzie.
diffel no está en línea   Reply With Quote
Old May 17th, 2004, 09:23 AM   #30
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

Z DB:
O?wietl? zabytki

Sobota, 15 maja 2004r.

Kaplica Królewska i Ratusz Staromiejski w Gda?sku otrzymaj? iluminacj?. W?a?nie rozpocz?? si? monta? o?wietlenia wokó? zabytków.

- Prace zako?czymy do ko?ca czerwca br. - mówi Romuald Nietupski, dyrektor Zarz?du Dróg i Zieleni w Gda?sku.

Do o?wietlenia ratusza przy ul. Korzennej zainstalowanych zostanie 58 projektorów i 4 s?upy. Zu?ytych zostanie ponad 700 metrów kabli. B?dzie to kosztowa? oko?o 180 tys. z?. Z kolei do o?wietlenia Kaplicy Królewskiej, znajduj?cej si? w s?siedztwie bazyliki Mariackiej potrzeba 42 projektorów, 550 metrów kabli i 136 tys. z?. - Dzi?ki inwestycji zabytki b?d? pi?knie wygl?da? noc? - mówi Nietupski. W sumie w Gda?sku iluminacj? obj?te s? 24 zabytki oraz most wantowy na Martwej Wi?le. Dodatkowo w okresie ?wi?t Bo?ego Narodzenia ?wiat?em zdobione s? s?upy o?wietleniowe i wa?niejsze obiekty na g?ównych ulicach Gda?ska.

O?wietlenie ratusza i kaplicy miesi?cznie kosztowa? b?dzie 570 z?.
diffel no está en línea   Reply With Quote
Old June 14th, 2004, 10:13 AM   #31
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

Archeolodzy rozkopi? znaczn? cz??? Gda?ska
<http://miasta.gazeta.pl/img/w/w.gif> mik 10-06-2004, ostatnia aktualizacja 10-06-2004 20:46

Wykopaliska poprzedzaj? planowane na ten rok inwestycje.

W zesz?ym tygodniu zacz??y si? prace archeologiczne przy ul. ?w. Ducha, w pobli?u kaplicy Królewskiej. Zap?aci za nie miasto, które w tym roku chce przygotowa? kilka dzia?ek pod przysz?e inwestycje.

- Ods?onili?my XVIII-wieczne fundamenty ?aw mi?snych - mówi Robert Krzywdzi?ski z Muzeum Archeologicznego w Gda?sku.

W przysz?o?ci równie? powstan? tam boksy handlowe - zgodnie z tradycj? tego miejsca, si?gaj?c? XIV stulecia. Budynki powstan? te? na lewym brzegu Mot?awy, przy ul. Lastadia, gdzie chce zainwestowa? sopocka firma Inwest Komfort. Wiadomo, ?e przed wiekami istnia?y tam warsztaty szkutnicze: tak du?e, ?e dzi? okre?liliby?my je mianem stoczni. Budowano w nich po kilkana?cie statków naraz, m.in. dla angielskiego króla Henryka VIII. W ubieg?ym roku archeolodzy wykonali tam sonda?e. Znale?li tylko wióry i trociny, jakie zosta?y po pi?owaniu drewna sk?adowanego na placach. I gwo?dzie, u?ywane przez szkutników. Kilka dni temu wznowili prace, licz?c, ?e natkn? si? na resztki stoczniowych urz?dze?.

- A my szukamy bramy prowadz?cej do zamku wysokiego - mówi Andrzej Go??biewski, który od kilku lat prowadzi wykopaliska w rejonie ul. Rycerskiej, na terenie, gdzie do 1454 r. sta? zamek krzy?acki. Na jego miejscu zaplanowano skansen archeologiczny.

Nie koniec na tym. Rozpocz?? si? kolejny sezon bada? obok ko?cio?a ?w. Miko?aja, gdzie m.in. powstanie klasztor Dominikanów. Lada dzie? maj? ruszy? wykopaliska w pó?nocnej cz??ci Wyspy Spichrzów, gdzie przed laty chcia?a budowa? firma Genesis Hotels. Amerykanie si? ulotnili i teraz miasto przygotowuje teren, czekaj?c na kolejnego inwestora. We wrze?niu za? archeolodzy zaczn? badania przy opustosza?ych spichrzach Wielki i Ma?y Groddeck na ul. Chmielnej. Niemiecka firma ma je zaadaptowa? na hotel.
diffel no está en línea   Reply With Quote
Old June 18th, 2004, 08:13 AM   #32
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

Z DB:
Fasada zbrojowni odzyska blask

Czwartek, 17 czerwca 2004r.

Remont Wielkiej Zbrojowni od strony ulicy Piwnej powinien rozpocz?? si? w lipcu br. Ministerstwo kultury przyzna?o Akademii Sztuk Pi?knych, do której nale?y budynek, dotacj? w wysoko?ci 1,33 mln z? na prace konserwatorskie.

Fasada wschodnia, od strony ul. Piwnej, jest najbardziej reprezentacyjn?, ozdobion? cennymi rze?bami i detalami kamieniarskimi. Pokrywa?y j? liczne z?ocenia Konserwatorzy twierdz?, ?e tak?e rze?by by?y pomalowane.

- Chcemy, aby jak najszybciej zacz?to prace - mówi Jerzy Jankowiak, dyrektor ds. administracyjnych ASP w Gda?sku. - Do ko?ca tego miesi?ca maj? zako?czy? si? procedury zwi?zane z przeprowadzeniem przetargu na wykonanie tych robót. Niestety, pieni?dzy z ministerstwa nie wystarczy na wszystko. Zabraknie ich na odnowienie studni przylegaj?cej do fasady. Szukamy wi?c sponsora, który sfinansuje jej konserwacj?. Resort kultury wymaga, aby przyznana ASP dotacja by?a wydana jeszcze w tym roku. Zakres prac renowacyjnych jest jednak tak szeroki, ?e b?d? one prowadzone do przysz?ego roku, co musi by? uwzgl?dnione przy ich rozliczeniach.
diffel no está en línea   Reply With Quote
Old June 18th, 2004, 08:15 AM   #33
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

Z Glosu W.
Wspó?w?a?ciciele przygotowuj? dla Targu W?glowego w Gda?sku rewolucyjne zmiany. Budynek LOT-u ma zast?pi? centrum hotelowo- s?ugowe, pod p?yt? Targu W?glowego mia?by powsta? dwupoziomowy parking, na powierzchni ?aweczki, fontanna i inne atrakcje. a?o?eniem LOT-u, kupców z Pasa?u Królewskiego, gminy Gda?sk jest ?ywienie Targu W?glowego oraz przywrócenie temu fragmentowi G?ównego Miasta dawnego znaczenia, jakie zachowa? na przyk?ad sopocki deptak, czy gdy?ski skwer Ko?ciuszki.

- Budynek LOT-u zostanie zburzony, a w jego miejsce powstanie nowoczesny hotel i pasa? handlowo-us?ugowy nawi?zuj?cy stylem do zabudowy dolnego miasta, do s?siedniej Bramy Wy?ynnej i Katowni - powiedzia? Grzegorz Lechman, architekt z Biura Rozwoju Miasta. - Z Targu W?glowego znikn? samochody, które b?d? mog?y parkowa? w podziemnym parkingu z wjazdem od ulicy Bogus?awskiego i Wa?ów Jagiello?skich. Na Targu W?glowym b?dzie tylko ruch pieszy; nadal b?d? tu organizowane jarmarki.

Na projekt zabudowy Targu W?glowego wraz z podziemnym parkingiem zostanie og?oszony konkurs.Ciekawe kiedy to sie stanie?
diffel no está en línea   Reply With Quote
Old July 6th, 2004, 01:13 PM   #34
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

No i podswietlili:

Z GW:
Pod?wietlony Ratusz Staromiejski i kaplica Królewska

Dwa kolejne gda?skie zabytki mo?emy podziwia? równie? noc?. Od wczoraj pod?wietlone s? Ratusz Starego Miasta oraz kaplica Królewska.

Jako pierwszy zab?ysn?? tu? po zmroku Ratusz Staromiejski przy ul. Korzennej. XVI-wieczny zabytek o?wietlaj? od wczoraj 59 lampy, do monta?u których u?yto blisko kilometr przewodów i kabli. W uroczystej iluminacji wzi?? udzia? prezydent Gda?ska Pawe? Adamowicz. Chwil? pó?niej w??czono 42 projektory, które o?wietlaj? drugi zabytek - kaplic? Królewsk?.

Koszt iluminacji ratusza i kaplicy kosztowa? miasto ponad 300 tysi?cy z?. Energia, któr? zu?ywaj? lampy, kosztowa? b?dzie nieca?e 20 z? na dob?.

- Jeszcze w tym roku pod?wietlone zostan? ko?ció? ?w. Józefa oraz Wielki M?yn, trwa instalacja iluminacji - mówi Jolanta Golanowska z referatu informacji Urz?du Miejskiego w Gda?sku. - W kolejnych latach b?dziemy pod?wietla? tak?e inne obiekty, w przysz?ym roku m.in. ko?cio?y ?w. Brygidy, Katarzyny i Jana oraz Zbrojowni?, a w kolejnych - ko?ció? ?w. Piotra i Paw?a, Miko?aja oraz Dwór Artusa od ul. Chlebnickiej.

W Gda?sku pod?wietlonych jest ju? 35 obiektów - zabytków, pomników oraz mostów.
diffel no está en línea   Reply With Quote
Old July 7th, 2004, 09:25 AM   #35
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

O tym samym ze stromy UMG:

RATUSZ STAROMIEJSKI I KAPLICA KRÓLEWSKA ILUMINOWANE

W poniedzia?kowy wieczór, 5 lipca, uroczy?cie uruchomiono iluminacje dwóch gda?skich zabytków - Ratusza Starego Miasta przy ulicy Korzennej oraz Kaplicy Królewskiej przy ulicy ?wi?tego Ducha. Dzi?ki temu odwiedzaj?cy nasze miasto tury?ci jak i jego mieszka?cy b?d? mogli cieszy? si? pi?knem kolejnych gda?skich zabytków równie? po zmroku. Pod wzgl?dem liczby iluminowanych obiektów Gda?sk wyprzedza takie miasta jak Kraków czy Wroc?aw.

Ratusz Starego Miasta i Kaplica Królewska to ju? trzydziesty szósty i trzydziesty siódmy obiekt iluminowany w Gda?sku. W tym roku planowane jest równie? o?wietlenie ko?cio?a ?w. Jana przy ulicy El?bieta?skiej oraz Wielkiego M?yna.

Iluminacj? Ratusza Starego Miasta tworzy 59 projektorów, do monta?u których u?yto 736 m przewodów i kabli, a iluminacj? Kaplicy Królewskiej 42 projektory, zamontowane przy u?yciu 565 m przewodów i kabli. Pierwsza iluminacja zu?ywa 35 kWh/dob? energii elektrycznej, co zamyka si? kwot? 13 z?otych na dob?. Druga z kolei potrzebuje 17 kWh/dob?, a to oznacza koszt zaledwie 6,50 z?otych na dob?.

Wyprzedzamy Krakow i Wroclaw. Ale czy tak jest naprawde? Co na to mieszkancy tych miast?
diffel no está en línea   Reply With Quote
Old July 7th, 2004, 11:21 AM   #36
Rafis
WROCŁAW U/C
 
Rafis's Avatar
 
Join Date: Dec 2002
Location: WRATISLAVIA
Posts: 16,039
Likes (Received): 2567

Quote:
Originally Posted by szyfel
O tym samym ze stromy UMG:

RATUSZ STAROMIEJSKI I KAPLICA KRÓLEWSKA ILUMINOWANE

W poniedzia?kowy wieczór, 5 lipca, uroczy?cie uruchomiono iluminacje dwóch gda?skich zabytków - Ratusza Starego Miasta przy ulicy Korzennej oraz Kaplicy Królewskiej przy ulicy ?wi?tego Ducha. Dzi?ki temu odwiedzaj?cy nasze miasto tury?ci jak i jego mieszka?cy b?d? mogli cieszy? si? pi?knem kolejnych gda?skich zabytków równie? po zmroku. Pod wzgl?dem liczby iluminowanych obiektów Gda?sk wyprzedza takie miasta jak Kraków czy Wroc?aw.

Ratusz Starego Miasta i Kaplica Królewska to ju? trzydziesty szósty i trzydziesty siódmy obiekt iluminowany w Gda?sku. W tym roku planowane jest równie? o?wietlenie ko?cio?a ?w. Jana przy ulicy El?bieta?skiej oraz Wielkiego M?yna.

Iluminacj? Ratusza Starego Miasta tworzy 59 projektorów, do monta?u których u?yto 736 m przewodów i kabli, a iluminacj? Kaplicy Królewskiej 42 projektory, zamontowane przy u?yciu 565 m przewodów i kabli. Pierwsza iluminacja zu?ywa 35 kWh/dob? energii elektrycznej, co zamyka si? kwot? 13 z?otych na dob?. Druga z kolei potrzebuje 17 kWh/dob?, a to oznacza koszt zaledwie 6,50 z?otych na dob?.

Wyprzedzamy Krakow i Wroclaw. Ale czy tak jest naprawde? Co na to mieszkancy tych miast?
Pod względem liczby moze ale jaki jest sens porównywac liczbe?
Jak porównac koszty oświetlenia tych obiektów powyżej z tym:

foto vorwerk
Jednak napewno te 3 miasta są najbardziej podswietlone.Cieszy, że przybywa takich obiektów. We Wrocławiu juz trwa program oswietlenia Odry(tzn budynków które nad nia stoją) tak więc łatwo nie oddamy pola
Rafis no está en línea   Reply With Quote
Old July 19th, 2004, 10:32 AM   #37
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

Z GW:
Amatorzy piwa
<http://miasta.gazeta.pl/img/w/w.gif> mik 18-07-2004, ostatnia aktualizacja 18-07-2004 20:40

Archeolodzy, którzy pracuj? w Gda?sku mi?dzy ulicami Szerok? a ?wi?toja?sk? - w s?siedztwie ko?cio?a ?w. Miko?aja - odkryli tam pozosta?o?ci s?odowni.

Resztki ceglanych murów przetrwa?y pó?tora metra pod ziemi?. Suszono tutaj s?ód - czyli skie?kowane ziarno j?czmienia lub pszenicy - niezb?dne do produkcji piwa. - S?odownia albo browar istnia?y w tym miejscu co najmniej od pocz?tku XVII w. - mówi El?bieta Wilczak-D?browska z Regionalnego O?rodka Bada? i Dokumentacji Zabytków, która kieruje badaniami.

Produkcj? piwa trudni?o si? wielu gda?szczan. Pijano tutaj przed wiekami gda?skie, dubeltowe i podwójnie dubeltowe, gorzkie i jasne, a w porcie - okr?towe. A najs?ynniejsze by?o jopejskie (od niego wzi??a nazw? Jopengasse, po polsku ul. Jopejska - dzisiaj Piwna).
diffel no está en línea   Reply With Quote
Old July 19th, 2004, 10:34 AM   #38
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

I z DB:
Sensacyjne odkrycie archeologów

Pi?tek, 16 lipca 2004r.

Pochylni? stoczniow? z XVII wieku odkopali naukowcy z Muzeum Archeologicznego w Gda?sku. Niewykluczone, ?e jest najstarszym takim obiektem w Polsce.

Odkrycia dokona?a ekipa pod kierunkiem Karoliny Koci?skiej. Pochylnia oraz ca?a stocznia znajdowa?y si? mi?dzy dzisiejsz? ulic? Lastadia i rzek? Mot?aw?. Naukowcy ods?onili belki, po których statki zsuwa?y si? do Mot?awy. Dok?adnie nie wiadomo, kiedy je po?o?ono.

Oka?e si? to po pobraniu próbek drewna i przeprowadzeniu bada? dendrochronologicznych. Na razie mo?na przypuszcza?, ?e pochylni? zbudowano w XVII wieku. Sama stocznia dzia?a?a od po?owy XIV do ko?ca XVII wieku. - W stoczni przy ul. Lastadia powstawa?o rocznie do kilkunastu statków - mówi Karolina Koci?ska, archeolog Muzeum Archeologicznego w Gda?sku. - Podupad?a wraz z ca?ym miastem, na pocz?tku XVIII wieku.

Last edited by szyfel; July 19th, 2004 at 10:39 AM.
diffel no está en línea   Reply With Quote
Old July 20th, 2004, 05:42 PM   #39
eosendil
nec temere nec timide
 
eosendil's Avatar
 
Join Date: Mar 2003
Location: Gedanum
Posts: 2,532
Likes (Received): 9

szyfel, dzięki ci za sypanie tu ciekawych postów o gdańsku!
__________________

Many da camper wants to buy some white - fish

gallery
eosendil no está en línea   Reply With Quote
Old July 21st, 2004, 09:32 AM   #40
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

Milo cos takiego przeczytac. Czasami mialem wrazenie, ze wrzucam te posty jedynie dla siebie...
Mam jeszcze dobra wiadomosc dotyczaca kosciola sw Trojcy, ktory obecnie jest w bardzo zlym stanie.
Z GW:
Pieni?dze na renowacj? ko?cio?a ?w. Trójcy w Gda?sku


Gda?scy franciszkanie maj? otrzyma? z Ministerstwa Kultury pieni?dze na ratowanie ?wi?tyni. Jeszcze w tym roku powinni wyremontowa? dach ko?cio?a.

Przed rokiem kilkakrotnie opisywali?my stan gotyckiego ko?cio?a ?w. Trójcy w Gda?sku. Poprzedniej wiosny gwa?townie si? pogorszy?. W ci?gu miesi?cy pop?ka?y ?ciany tej ?wi?tyni, w posadzce za? pojawi?y si? zapadliska. Sklepienia by?y zalane od dawna - deszczówk?, która latami sp?ywa?a przez dziurawy dach.

- Ko?ció? jest w stanie przedawaryjnym - stwierdzili konserwatorzy zabytków.

Franciszkanów nie by?o sta? na remont. Pomoc zaoferowa?o m.in. miasto, które po?yczy?o zakonnikom 150 tys. z?. Za te pieni?dze wykonano g?ównie podstawowe zabezpieczenia i ekspertyzy, dzi?ki którym ustalono przyczyny problemów i plan dzia?ania. Z bada? specjalistów wynika, ?e konstrukcja ko?cio?a jest stabilna. P?kanie i zapadanie si? posadzki to konsekwencja przep?ywu wód deszczowych z okolicy. Ju? w zesz?ym roku oczyszczono zatkan? betonem kanalizacj? na ul. ?w. Trójcy. Lecz znacznie wi?ksza ilo?? opadów p?ynie pod ko?ció? z wielkiego, przyleg?ego budynku po dawnym klasztorze, który obecnie zajmuje Muzeum Narodowe.

- Tam trzeba u?o?y? now? kanalizacj? - mówi Jan Tusk, inspektor Pomorskiego Konserwatora Zabytków. - Stara nie dzia?a i deszczówka wsi?ka do gruntu, po czym sp?ywa pod ?w. Trójc?.

Te prace maj? zosta? wykonane jeszcze w tym roku. Pieni?dze na rewaloryzacj? budynków muzeum zarezerwowa?, w wieloletnim planie inwestycyjnym, Urz?d Marsza?kowski, któremu ta instytucja podlega. Na rok 2004 przeznaczono milion z?otych. Nie koniec na tym: franciszkanie i Muzeum Narodowe z?o?yli wspólny projekt, który ma pomóc im uzyska? fundusze unijne. Tymczasem przygotowuj? si? do remontu dachu ko?cio?a (albo przynajmniej jego cz??ci nad naw? g?ówn? i prezbiterium). Powinien si? on sko?czy? w tym roku. A? 750 tys. z? zarezerwowa?o na ten cel Ministerstwo Kultury, a drugie tyle zobowi?za?a si? zebra? prowincja franciszkanów.

Zespó? ko?cielny ?w. Trójcy to druga co do wielko?ci ?wi?tynia w Gda?sku: ust?puje wielko?ci? jedynie Bazylice Mariackiej. Dzisiejsze prezbiterium powsta?o w 1431 r. i pocz?tkowo by? to samodzielny ko?ció? pod wezwaniem Wieczerzy Pa?skiej. Dopiero pó?niej dobudowano trójnawow? ?wi?tyni? ?w. Trójcy - o d?ugo?ci ponad 50 m - i kaplic? ?w. Anny. W ko?ciele ?w. Trójcy znajduje si? najstarsza w Gda?sku ambona. Powsta?a w 1541 r. Podobno wykonali j? zakonnicy.


Franciszkanie chyba sie obudzili, troche pozno, ale lepiej pozno niz wcale. Byc moze, ze nie byli swiadomi tego wszystkiego.
diffel no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
śródmieście gdańska, danzig, główne miasto, gdańsk, pomorskie, pomorze, stare miasto, trójmiasto

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 10:59 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu