daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura wodna

Infrastruktura wodna Wszystko, co dotyczy komunikacji wodnejGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 6 votes, 5.00 average.
Old January 9th, 2004, 11:41 PM   #1
Felix z Gdanska
Registered User
 
Felix z Gdanska's Avatar
 
Join Date: Dec 2003
Location: Gdańsk / Gdunsk / Danzig / Dantzig / Danzica
Posts: 1,742
Likes (Received): 77

[Gdańsk] Port morski

Wklejam fajne podsumowanie (ogólne) nie tylko dotyczące przeładunków jakie juz wczeœniej zamieœciłem, roku 2003 w Morskim Porcie Gdańsk.
Artukuł ze strony www.portgdansk.pl


STAWKĄ JEST PRZYSZŁOŒĆ ::::::..

:::: 23.12.2003

- Nie bez satysfakcji możemy spoglądać na mijający rok - mówi Andrzej Kasprzak, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. Był to trudny rok, wymagający ogromu prac praktycznie w każdym obszarze życia portowego, ale stawiane cele na ten rok w większoœci zostały osiągnięte.

Co zasługuje na miano najważniejszego zjawiska w minionych dwunastu miesiącach? Bez wątpienia jako sukces można potraktować wdrożenie systemu budżetowania i kontrolingu. To chyba najmniej spektakularne, ale z punktu widzenia tworzenia podstaw do właœciwego i nowoczesnego funkcjonowania tak dużego organizmu gospodarczego, jakim jest port najważniejsze osiągnięcie. Po raz pierwszy, bowiem udało się stworzyć spójny system, dzięki któremu rok 2003 upłynął pod znakiem realizacji przyjętego na ten rok planu wpływów, remontów oraz inwestycji - bez koniecznoœci korygowania go.

Bez koniecznoœci, bowiem dzięki dobrze skonstruowanemu planowi kondycja finansowa portu uległa zdecydowanej poprawie. Jej wyrazem jest m.in. likwidacja na koniec 2003 r. kosztownych kredytów w rachunku bieżącym i zmniejszenie globalnych zobowiązań kredytowych (w stosunku do 2002 r.) o 1,3 mln zł. Zdecydowanie zwiększył się także stan œrodków na rachunku bieżącym, a zmniejszyły z kolei o 2,9 mln zł zobowiązania handlowe. Co ważne - wdrożono także w Porcie Gdańskim procedurę mającą na celu usprawnienie zarządzania należnoœciami. W efekcie oczekiwać można, że należnoœci te ulegną zmniejszeniu, a zatem wzroœnie poziom posiadanej gotówki. Rok 2003 upłynął pod znakiem dużej dynamiki przychodów z tytułu opłat portowych. Co ważne - efekt ten udało się osiągnąć mimo niekorzystnych relacji dolar/złotówka. Nic więc zatem dziwnego, że opłaty portowe zwiększyły swój udział w strukturze przychodów ZMPG SA (z 35,3% w 2002 r. do 38,6 w 2003 r.), podobnie jak i przychody z mediów (z 18,7% do 20,1%). Obniżyły się natomiast nieco przychody z dzierżawy (z 36,8% do 34%). Osiągnięte wielkoœci w 2003 r. jednoznacznie wskazują na prorozwojową politykę finansową Portu Gdańskiego.

Niezwykle istotne, również z punktu widzenia przyszłoœci Portu Gdańskiego, jest podjęcie odkładanych przez dłuższy czas zadań inwestycyjnych i remontowych w porcie wewnętrznym. To nie tylko realizacja statutowych zadań stawianych przed ZMPG SA, ale także element strategii rozwoju portu, w której tzw. port wewnętrzny ma do wypełnienia okreœloną funkcję. Warunkiem jej realizacji jest jednak przystosowanie go do nowoczesnych technologii przeładunkowych, stworzenie warunków budzących zainteresowanie inwestorów. Oznacza to koniecznoœć przeprowadzenia modernizacji tej częœci portu, sukcesywne prowadzenie prac remontowych. W tym roku wœród inwestycji to takie przedsięwzięcia jak przebudowa Nabrzeża Obrońców Westerplatte, przebudowa Nabrzeża WOC II i utwardzenie placu na terenie WOC, budowa sieci transformatorowej i sieci kablowej (Nabrzeże Wiœlane - Nabrzeże Oliwskie), drugostronne zasilanie w energię elektryczną Terminalu Promowego na Westerplatte, wymiana wodociągu (Basen Górniczy - Nabrzeże Westerplatte. Prace remontowe przeprowadzono na nabrzeżach: OPP, Bytomskie, Wisłoujœcie oraz Rudowe, wykonano także wiele bieżących napraw dróg, placów, torowisk i budynków oraz rozpoczęto modernizację siedziby ZMPG SA. Ogółem nakłady na inwestycję i remonty wyniosły ponad 28 mln zł (na inwestycje prawie 21 mln zł, a na remonty ponad 7,2 mln zł).

Charakterystyczną cechą procesu planowania inwestycji i modernizacji w Porcie Gdańskim jest przyjęcie priorytetu przedsięwzięć pro-ładunkowych. O słusznoœci tej polityki œwiadczy osiągnięta wielkoœć przeładunków w 2003 roku. Po raz pierwszy od prawie 10 lat Port Gdański przekracza magiczną barierę 20 mln ton. Jak przewiduje awizacja statków w ostatnich dniach grudnia - portowcy gdańscy przeładują w 2003 roku tylko na własnych nabrzeżach 20,5 mln ton różnych towarów. Oznacza to, że Port Gdański dołącza do elitarnej grupy czołowych portów bałtyckich, które legitymują się ponad 20 mln obrotem (w ostatnich latach to takie porty jak Venstpils, Tallin, Lubeka, St. Petersburg i Rostock).

Struktura ładunków w 2003 r. z jednej strony potwierdza dominującą rolę w przeładunkach masowych, z drugiej zaœ efekty dążenia do uniwersalizacji portu.

W 2003 r. w Porcie Gdańskim przeładowano 9,5 mln ton paliw płynnych. Decydującą rolę odegrał tu przeładunek ropy w tranzycie, której w tym roku było 8 mln ton. Warto także podkreœlić fakt sprawnej obsługi przez "Naftoport" jednych z największych zbiornikowców. "Front Chief" i "Famenne" to 300-tysięczniki, które przypłynęły do Gdańska po 168 tys. ton i 175 tys. ton paliw (na więcej nie pozwala głębokoœć Cieœnin Duńskich), dopełniając ładownie na Półwyspie Jutlandzkim ropą załadowaną również w Porcie Gdańskim.

O ile wzrost przeładunku paliw wyniósł prawie 4 mln ton, to w węglu utrzymał się poziom z roku poprzedniego, tj. ok. 6 mln ton. Warte podkreœlenia jest natomiast przekroczenie 2 mln ton w przeładunkach drobnicy, bowiem jest to wielkoœć œwiadcząca o wspomnianym dążeniu do uniwersalnoœci Portu Gdańskiego. To efekt nie tylko pewnego ożywienia polskiego eksportu, ale także dobrej pracy służb marketingowych zarówno ZMPG SA, jak i spółki Port Gdański Eksploatacja. Warto dodać, że konsekwentna polityka nastawiona na obsługę przez port ładunków zjednostkowanych zaowocowała uruchomieniem dwóch nowych linii: kontenerowej i ro-ro.

Zarówno te doœwiadczenia, jak i przede wszystkim analiza œwiatowego rynku potwierdzają słusznoœć przyjętej strategii rozwoju portu obliczonej m.in. na rozwój obsługi kontenerów. Stąd trudny do przecenienia fakt porozumienia z prywatnym inwestorem brytyjskim w sprawie budowy głębokowodnego terminalu kontenerowego w Porcie Północnym. Terminalu, który tylko w pierwszym etapie realizacji będzie zdolny obsłużyć 500 tys. TEU, a koszt jego budowy wyniesie ok. 175 mln USD. Co niezwykle istotne - projekt ten w ostatnich dniach zyskał akceptację ministra Skarbu Państwa (zgoda na wieloletnią dzierżawę gruntów), co otwiera drogę do finalizacji rozmów z Brytyjczykami.

Przełom roku to nie tylko okazja do podsumowania odchodzącego, ale także prognozowania nadchodzącego roku. Dzięki systemowi kontrolingu i budżetowania wiele elementów tej przyszłoœci jest w porcie zaprojektowana, co w dużym stopniu eliminuje zgubną improwizację. I tak wielkoœć przeładunków w 2004 r. oczekiwana jest na poziomie osiągniętym w 2003 r. Przyjmuje się również, że sytuacja finansowa portu ulegnie dalszej poprawie, co umożliwi intensyfikację programu inwestycyjnego i remontów. Rok 2004 to także początek realizacji czterech projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na łączną sumę ponad 31 mln EUR. To modernizacja WOC, rozbudowa Terminalu Westerplatte, modernizacja Nabrzeża Przemysłowego oraz poszerzenie wejœcia do portu. Projekty te mogą być finansowane w 75% przez Unię Europejską, pozostała częœć leży po stronie portu.

Rok 2003 może budzić satysfakcję również dlatego, że wbrew licznym przykładom w kraju - w Porcie Gdańskim udało się uniknąć zwolnień i likwidacji spółek. Spółka Port Gdański Eksploatacja powstrzymała niekorzystne trendy i większoœć wskaŸników charakteryzujących działalnoœć uległa poprawie. Z pewnymi kłopotami (w różnym stopniu) borykają się natomiast spółki techniczne. Podjęte zostały jednak inicjatywy, które być może pomogą przezwyciężyć te ograniczenia i również rok 2004 nie będzie oznaczał dla pracowników tych spółek życiowych dramatów. Z kolei nowe przedsięwzięcia podejmowane w porcie stwarzają szanse dla tych wszystkich, którzy są przedsiębiorczy i mają wyobraŸnię.

Rok 2003 stworzył podstawy, by, pomimo œwiadomoœci wielkiego wysiłku, jaki czeka port w 2004 r., z uzasadnionym optymizmem podjąć próbę sprostania tym wyzwaniom. Stawką jest bowiem oblicze portu na najbliższe dziesięciolecia.

Last edited by Felix z Gdanska; April 25th, 2004 at 06:48 PM.
Felix z Gdanska no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old January 10th, 2004, 01:27 PM   #2
eosendil
nec temere nec timide
 
eosendil's Avatar
 
Join Date: Mar 2003
Location: Gedanum
Posts: 2,532
Likes (Received): 9

a wiec
__________________

Many da camper wants to buy some white - fish

gallery
eosendil no está en línea   Reply With Quote
Old January 12th, 2004, 05:13 PM   #3
talkinghead
Stop Making Sense
 
talkinghead's Avatar
 
Join Date: Nov 2002
Location: Wroclaw (Breslau)
Posts: 7,692
Likes (Received): 3444

Najwiekszym hamulcem wydaje sie byc wiec polaczenie Baltyku Z Morzem Polnocnym.

pzdr
th.
__________________
\ th \

All science is either physics or stamp collecting. E.Rutherford
The quieter you become, the more you are able to hear
Harvard undergraduates believe that inventing a job is better than finding a job. (c) "Social Network" Movie.

TUMW * AD Regulamin PHP
talkinghead no está en línea   Reply With Quote
Old January 13th, 2004, 12:49 AM   #4
eosendil
nec temere nec timide
 
eosendil's Avatar
 
Join Date: Mar 2003
Location: Gedanum
Posts: 2,532
Likes (Received): 9

Quote:
Originally posted by talkinghead

Najwiekszym hamulcem wydaje sie byc wiec polaczenie Baltyku Z Morzem Polnocnym.

pzdr
th.
ja bym powiedzial: brak autostrady A1...
__________________

Many da camper wants to buy some white - fish

gallery
eosendil no está en línea   Reply With Quote
Old January 27th, 2004, 09:54 PM   #5
rodan
Registered User
 
Join Date: Nov 2003
Location: Gdańsk
Posts: 392
Likes (Received): 0

Jutro zostanie podpisana umowa o wartości 175 mln dolarów w sprawie budowy w porcie gdańskim terminalu kontenerowego.
Zatrudnienie znajdzie w nim ok. 500 osób.
rodan no está en línea   Reply With Quote
Old January 29th, 2004, 08:52 PM   #6
eosendil
nec temere nec timide
 
eosendil's Avatar
 
Join Date: Mar 2003
Location: Gedanum
Posts: 2,532
Likes (Received): 9

W Gdańsku powstanie terminal kontenerowy

Sławomir Sowula 29-01-2004, ostatnia aktualizacja 29-01-2004 11:00

To prawie pewna informacja. W środę angielska firma podpisała ostateczną umowę z szefostwem gdańskiego portu. Budowa ma kosztować 175 mln dolarów.

Inwestycja, jedna z największych na Bałtyku, powstanie na gruntach Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. Zbuduje ją firma Deep Container Terminal Gdańsk SA. W środę w Ratuszu Głównomiejskim w Gdańsku szefowie obu firm uroczyście podpisali umowę na dzierżawę, budowę i eksploatację terminalu.

- Kiedy kupujemy jakąś nieruchomość, trzy rzeczy są najważniejsze: lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Gdański terminal je ma - powiedział podczas uroczystości ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Charles Crawford.

Jego zdaniem nowoczesny port kontenerowy będzie początkiem autostrady, która zacznie się w Gdańsku, a skończy w Istambule.

Znaczenie przedsięwzięcia podkreślał też James Sutcliffe, prezes DCT Gdańsk SA: - To kamień milowy w brytyjskich inwestycjach w Polsce, ogromna inwestycja. Nie mam wątpliwości, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpi prawdziwa eksplozja ruchu kontenerowego w waszym kraju. Musimy być na to przygotowani.

Szef gdańskiego portu Andrzej Kasprzak uważa, że to ostatni moment na rozpoczęcie budowy.

- Na Bałtyku trwa wyścig. Ogromny terminal, kilka razy większy, chce zbudować Rosja. Terminale budują Finowie, republiki bałtyckie. Jeżeli nie będziemy budować, Gdańsk zniknie z mapy portów - alarmował Kasprzak. - Teraz przez Gdańsk przechodzi zaledwie dwa procent kontenerów z rejonu mórz Bałtyckiego i Północnego. Terminal zmieni te proporcje.
__________________

Many da camper wants to buy some white - fish

gallery
eosendil no está en línea   Reply With Quote
Old January 29th, 2004, 08:53 PM   #7
eosendil
nec temere nec timide
 
eosendil's Avatar
 
Join Date: Mar 2003
Location: Gedanum
Posts: 2,532
Likes (Received): 9

Przyszłość terminalu

not. sla 29-01-2004, ostatnia aktualizacja 29-01-2004 11:01

Terminal kontenerowy zbuduje spółka DCT, zarejestrowana w Gdańsku. Jej udziałowcami są brytyjscy menedżerowie z doświadczeniem przy podobnych inwestycjach w Wielkiej Brytanii, RPA i na Bliskim Wschodzie. Umowa zakłada, że Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, państwowo-gminna spółka akcyjna, wydzierżawi DCT 30 ha terenów na 30 lat, z opcją na kolejnych 30.

Najpierw za 175 mln dolarów zostanie zbudowany terminal, który będzie mógł przeładować 500 tys. kontenerów rocznie (więcej niż obecnie wszystkie polskie porty). Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, prace ruszą wiosną 2005 r. Do tego czasu inwestor powinien załatwić kwestię finansowania. Pieniądze mają pochodzić m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i ABN Amro oraz, być może, jednego z polskich banków.

Do 2007 r. zostanie zbudowany pirs o długości 600 m, wcinający się w Zatokę Gdańską. Będą mogły z niego korzystać równocześnie dwa statki o pojemności do 3 tys. kontenerów.

Przy budowie terminalu może pracować nawet 2 tys. osób. Potem w samym terminalu znajdzie zatrudnienie około 370 osób. Władze portu szacują, że wokół terminalu powstanie 1,5-2 tys. miejsc pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, usługowych, sklepach wolnocłowych, urzędzie celnym.

W II etapie możliwości terminalu mają zostać zwiększone do miliona kontenerów rocznie.

ZMPG SA planuje też zlokalizowanie w pobliżu bazy promowo-pasażerskiej, obszaru wolnocłowego centrum dystrybucyjno-logistycznego (składy, chłodnie, magazyny).
__________________

Many da camper wants to buy some white - fish

gallery
eosendil no está en línea   Reply With Quote
Old January 30th, 2004, 12:53 AM   #8
Dziki REX
Your brain controller
 
Dziki REX's Avatar
 
Join Date: Nov 2003
Location: 3city/Gdansk
Posts: 7,721
Likes (Received): 6484

Quote:
Originally posted by Earendil

a wiec
Zawsze jak ktośnapisze coś ciekawego to ty pijesz. W alkoholizm się wpędzisz synu. Muhahaha. Tak pozatym to dobra wiadomość. W najbliższych latach wielka ilość kasy zostanie wreszcie zainwestowana w Gdańsku bo dochodzą jeszcze do tego inwestycje ofsetowe w rafineri.
__________________
O gustach się nie dyskutuje
i potem ten kraj wygląda jak wygląda.
Dziki REX está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 30th, 2004, 12:58 AM   #9
eosendil
nec temere nec timide
 
eosendil's Avatar
 
Join Date: Mar 2003
Location: Gedanum
Posts: 2,532
Likes (Received): 9

Quote:
Originally posted by Dziki REX

Zawsze jak ktośnapisze coś ciekawego to ty pijesz. W alkoholizm się wpędzisz synu. Muhahaha. Tak pozatym to dobra wiadomość. W najbliższych latach wielka ilość kasy zostanie wreszcie zainwestowana w Gdańsku bo dochodzą jeszcze do tego inwestycje ofsetowe w rafineri.
jakoś mnie ostatnio ciągnie do piwka... chyba stres egzaminowy
__________________

Many da camper wants to buy some white - fish

gallery
eosendil no está en línea   Reply With Quote
Old February 19th, 2004, 05:07 PM   #10
rodan
Registered User
 
Join Date: Nov 2003
Location: Gdańsk
Posts: 392
Likes (Received): 0

Świeże info z DB
Konsorcjum polskich firm, złożone z Biura Projektów Budownictwa Morskiego Projmors w Gdańsku oraz firm Wuprohyd w Gdańsku i North - Investments Gdańsk, wygrało przetarg na wykonanie projektu wielkiego terminalu kontenerowego, który w gdańskim Porcie Północnym zbuduje brytyjska firma Deepwater Container Terminal Gdańsk SA.

Roman Kolicki, główny specjalista ds. public relation Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, poinformował, że konsorcjum projektowe, na którego czele stoi biuro Projmors, powinno zakończyć projekt terminalu kontenerowego i uzyskać wymagane przepisami zgody na jego budowę w ciągu ośmiu miesięcy. Oznacza to, że roboty budowlane w Porcie Północnym zaczną się jeszcze w tym roku. Pierwsze statki kontenerowe powinny przypłynąć do terminalu za około cztery lata.

- Dopiero zaczynamy opracowywanie koncepcji programowo-przestrzennej terminalu - mówi Jerzy Warszycki, prezes Projmorsu. - W ciągu miesiąca będzie ona jeszcze skonfrontowana i uzgodniona z angielskim konsultantem. Należy też przeprowadzić badania geologiczne rejonu przyszłej budowy terminalu. Zostanie on zbudowany na sztucznie usypanym półwyspie, wysuniętym w morze na długość ponad pół kilometra. Gdańskowi przybędzie więc obszaru lądowego.

Budowa terminalu będzie największa z inwestycji, jakie w ostatnich dziesięcioleciach zrealizowano w naszych portach. Można ją porównywać tylko z budową bazy morskiej NATO w Porcie Wojennym w Gdyni Oksywiu, której projekt opracowuje także Projmors.
rodan no está en línea   Reply With Quote
Old February 25th, 2004, 09:54 PM   #11
Felix z Gdanska
Registered User
 
Felix z Gdanska's Avatar
 
Join Date: Dec 2003
Location: Gdańsk / Gdunsk / Danzig / Dantzig / Danzica
Posts: 1,742
Likes (Received): 77

1 741 TYS. PRZEŁADOWANYCH TON - STYCZEŃ LEPSZY NIŻ W UBIEGŁYM ROKU ::::::..

:::: 09.02.2004

Bardzo dobre ubiegłoroczne wyniki rozbudziły apetyty, z drugiej jednak strony ocena sytuacji na rynku nakazywała dużą ostrożność, dlatego z dużym zainteresowaniem oczekiwano wyników pierwszego miesiąca nowego roku. Rzeczywistość okazała się na szczęście bardziej sprzyjająca niż analogiczny czas w ubiegłym roku. W pierwszym miesiącu nowego roku portowcy gdańscy przeładowali ogółem 1 740 910 ton, podczas gdy w styczniu 2003 r. - 1 481 570 ton. Oznacza to wzrost przeładunków o 259 340 ton.

Najwyższy poziom i największą dynamikę odnotować należy w przeładunkach paliw. W styczniu br. było ich 1 002 599 ton, natomiast w styczniu 2003 r. - 629 645 ton. Również w drobnicy udało się osiągnąć lepszy wynik niż w ub. r. - zwyżka przeładunków wyniosła 178 281 ton (297 284 tony w styczniu br. w stosunku do 119 003 tony w styczniu ub. r.). W grupie "inne towary masowe" portowcy gdańscy przeładowali 265 365 ton, tj. o 39 667 ton więcej niż w styczniu 2003 r.


Informacja ze stron Morskiego Portu Gdańsk www.portgdansk.pl


Tak jak się tego należało spodziewać - styczeń wykazał istotny spadek w obrocie węglem. W pierwszym miesiącu tego roku wyniósł on aż 325 862 tony (w stosunku do stycznia 2003 r.), bowiem przeładowano go zaledwie 158 177 ton. Spadek przeładunków odnotować także należy w zbożu. Wyniósł on 5 700 ton, a ogółem zboża przeładowano 17 485 ton.

Przy zapowiadanym jeszcze w ubiegłym roku ograniczeniu obrotów węgla, nie będzie łatwo utrzymać przeładunki na założonym poziomie. Powstała luka jest trudna do zastąpienia innymi ładunkami, dlatego cieszą duże obroty ropą. W bieżącym miesiącu miało miejsce zawinięcie dwóch kolejnych "mamutów", tj. 300-tysięczników. To pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Prezentowane dane o przeładunkach, po zgromadzeniu i uzupełnieniu informacji ze wszystkich nabrzeży, wraz z danymi archiwalnymi będą dostępne na wykresach w dziale "Statystyki przeładunków".

http://www.portgdansk.pl/index.php?i...handling&lg=pl
Felix z Gdanska no está en línea   Reply With Quote
Old March 17th, 2004, 12:10 PM   #12
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

Pare zdjec gdanskiego portu:
Ze strony www.fotokula.pl
diffel no está en línea   Reply With Quote
Old March 18th, 2004, 12:30 AM   #13
Felix z Gdanska
Registered User
 
Felix z Gdanska's Avatar
 
Join Date: Dec 2003
Location: Gdańsk / Gdunsk / Danzig / Dantzig / Danzica
Posts: 1,742
Likes (Received): 77

Super foty Szyfel. Brawo!.
Kolejna dobra wiadomośc ze strony www.portgdansk.pl


UŻ 4 MLN PRZEŁADOWANYCH TON W PORCIE GDAŃSKIM ::::::..

:::: 02.03.2004

Luty okazał się kolejnym dobrym miesiącem na nabrzeżach Portu Gdańskiego. Ogółem na nabrzeżach własnych portowcy przeładowali 2 213 658 ton, tj. o 703 266 ton więcej niż w lutym ub. roku.

Istotna obniżka przeładunków w porównaniu z lutym 2003 r. nastąpiła tylko w grupie ładunkowej węgiel. Spadek ten wynosi 137 109 ton, a przeładunki zamknęły się wielkością 386 904 tony, jednak ze zjawiskiem tym należało się liczyć. O 1 tys. ton mniej przeładowano także zboża (7 109 ton), ale już ładunków masowych w lutym portowcy gdańscy przeładowali 218 835 ton (wzrost o 3 816 ton). Także drobnicy więcej pojawiło się na gdańskich nabrzeżach (o 116 232 tony) - 269 807 ton. I wreszcie najbardziej imponująca grupa - paliwa płynne, których tylko w lutym przeładowano 1 330 638 ton (o 720 692 tony więcej niż w lutym 2003 r.)

To już drugi dobry miesiąc w tym roku dla gdańskich portowców. W rezultacie w ciągu dwóch miesięcy na portowych nabrzeżach przeładowano łącznie 3 954 568 ton różnych towarów, co oznacza wzrost obrotów o niespełna 1 mln ton (dokładnie 952 606 ton).

Największy udział mają paliwa płynne - 2 333 237 ton, w czym "zasługa" ropy tranzytowej (tylko w lutym jej udział zamknął się wielkością 1 mln ton). Na uwagę zasługuje wynik osiągnięty w obsłudze drobnicy - łącznie 566 791 ton. O tym poziomie przeładunków przesądziła zwyżka podaży wyrobów walcowanych, którymi zainteresowane są ożywione rynki Chin czy Korei. Tzw. innych towarów masowych pojawiło się w porcie 484 200 ton, a to wynik głównie wizyty dwóch statków, które przypłynęły po siarkę. Niewielki spadek odnotować należy w przeładunkach zboża - tylko 24 594 ton zostało obsłużonych w Porcie Gdańskim. To skutek spadku obrotów śruty w imporcie. Najbardziej bolesny ubytek odnotować musimy w przeładunkach węgla, niemal o połowę, którego w ciągu dwóch pierwszych miesięcy tego roku tylko 545 081 ton trafiło do Portu Gdańskiego. To efekt restrukturyzacji górnictwa oraz brak dotacji do eksportu węgla. Jedynym pocieszeniem może być fakt, że sytuacja ta była prognozowana, więc pomimo, że nikogo nie może cieszyć - to nie zaskakuje.

Prezentowane dane o przeładunkach, po zgromadzeniu i uzupełnieniu informacji ze wszystkich nabrzeży, wraz z danymi archiwalnymi będą dostępne na wykresach w dziale "Statystyki przeładunków".
Felix z Gdanska no está en línea   Reply With Quote
Old March 21st, 2004, 12:20 AM   #14
Felix z Gdanska
Registered User
 
Felix z Gdanska's Avatar
 
Join Date: Dec 2003
Location: Gdańsk / Gdunsk / Danzig / Dantzig / Danzica
Posts: 1,742
Likes (Received): 77

Ze strony www.portgdansk.pl

Gdańsk przyczynia się do rozwoju browarnictwa !!!!

..:::::: SZTUKI CIĘŻKIE NA NABRZEŻACH PORTU GDAŃSK ::::::..

:::: 09.03.2004

4 marca br. na Nabrzeżu Szczecińskim przeładowano 3 elementy konstrukcji (przekładnia z wyposażeniem), z których jeden ważył 106 ton. W operacji wykorzystano dźwig pływający Gdańskiej Stoczni Remontowej o udźwigu 200 ton. Konstrukcje zostały przetransportowane z Elbląga drogą rzeczną na pontonie, a następnie załadowane na duńską jednostkę "Faxborg". Ładunek trafi do Hamburga, a następnie do Chin.


Kolejna ciekawa operacja miała miejsce następnego dnia na Nabrzeżu Obrońców Westerplatte. Ze statku bandery norweskiej "Hege" wyładowano 6 zbiorników browarnianych ważących po 33,5 tony każdy. Rozładunek na plac został wykonany przy użyciu dźwigu pływającego DP-15 o udźwigu 63 ton obsługiwanego przez spółkę PUPiM "WUŻ". Zbiorniki przypłynęły z Rotterdamu i są przeznaczone dla browarów Warka. Po załadowaniu na 3 pontony dalej będą transportowane drogą rzeczną. Podobna operacja odbyła się rok temu na Nabrzeżu Szczecińskim, wtedy w przeładunku uczestniczył samojezdny żuraw nabrzeżowy o udźwigu 100 ton.

Obie operacje obsługiwali pracownicy spółki Port Gdański Eksploatacja, a spedycję ładunków wykonuje spółka Port Consultants.


[IMG]

I kilka ciekawych, jak sądzę wiadomości ze strony www.petrobaltic.pl


http://www.petrobaltic.pl/pl/image2/wykres20.gif[/IMG] [IMG] http://www.petrobaltic.pl/pl/image2/balticbeta05.gif[/IMG]
Felix z Gdanska no está en línea   Reply With Quote
Old March 22nd, 2004, 09:06 AM   #15
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

Quote:
Originally posted by Felix z Gdanska

Ze strony www.portgdansk.pl

Gdańsk przyczynia się do rozwoju browarnictwa !!!!

..:::::: SZTUKI CIĘŻKIE NA NABRZEŻACH PORTU GDAŃSK ::::::..

:::: 09.03.2004


.petrobaltic.pl/pl/image2/balticbeta05.gif[/IMG]
Czy to cos niebieskiego wazy 106ton

Swietne foty!
diffel no está en línea   Reply With Quote
Old March 22nd, 2004, 09:17 AM   #16
diffel
Registered User
 
Join Date: Jan 2004
Location: Gdansk
Posts: 4,063
Likes (Received): 3

I jeszcze jedno zdjecie
diffel no está en línea   Reply With Quote
Old April 23rd, 2004, 06:56 PM   #17
Felix z Gdanska
Registered User
 
Felix z Gdanska's Avatar
 
Join Date: Dec 2003
Location: Gdańsk / Gdunsk / Danzig / Dantzig / Danzica
Posts: 1,742
Likes (Received): 77

ze strony www.portgdansk.pl

PODWOJONE MOŻLIWOŚCI ::::::..

:::: 02.04.2004

Dzięki modernizacji Nabrzeża Szczecińskiego, we wtorek 30 marca br. na Gdańskim Terminalu Kontenerowym po raz pierwszy możliwa była równoczesna obsługa dwóch statków kontenerowych. Były to jednostki armatora OOCL "Narva" (długość 133 m) w ramach serwisu SBX oraz armatora Containerships Oy "Petsamo" (długość 84,28 m). Statki były obsługiwane wspólnie we wczesnych godzinach porannych: pierwszy z nich zawinął do portu o 22:15 dnia poprzedniego, a opuścił port o 7:00 rano, drugi - odpowiednio o 4:10 i 10:00. Oba statki zawijają do Portu Gdańsk regularnie co tydzień.

Zacumowanie dwóch statków, w tym jednego o długości 133 m, stało się możliwe dzięki pracom pogłębiarskim przy Nabrzeżu Szczecińskim sfinansowanym przez ZMPG SA. W bieżącym roku ZMPG SA planuje przeprowadzenie dalszych prac modernizacyjnych, które pozwolą na wydłużenie nabrzeża.

Gdański Terminal Kontenerowy rozwija możliwości obsługi kontenerowców, a atrakcyjne warunki przyciągają do portu nowych klientów. Już w najbliższych dniach zapowiadane jest uruchomienie nowego regularnego połączenia kontenerowego.


NOWE REGULARNE POŁĄCZENIE Z GDAŃSKIM TERMINALEM KONTENEROWYM ::::::..

:::: 06.04.2004

5 kwietnia br. na Gdańskim Terminalu Kontenerowym miało miejsce zawinięcie inaugurujące nowe regularne połączenie kontenerowe. Statki litewskiego armatora Arijus & Partners będą zawijały do Portu Gdańsk co tydzień we wtorki w ramach serwisu Kursiu Line. Linię będą obsługiwały trzy jednostki: Maryam, Zenit oraz Betsy, która zawinęła jako pierwsza. Statki Kursiu Line ustanowią regularne połączenie na trasie: w eksporcie Gdańsk - Ipswich (Wielka Brytania) - Rotterdam (Holandia) - Teesport (Wielka Brytania); w imporcie Teesport - Ostende (Belgia) - Rotterdam - Kłajpeda (Litwa) - Gdańsk. Arijus & Partners dołączył do innych renomowanych armatorów, których serwisy kontenerowe regularnie zawijają na Gdański Terminal Kontenerowy: OOCL, IMCL oraz Containerships Ltd Oy.

:::: WZROST PRZEŁADUNKÓW NA GDAŃSKIM TERMINALU KONTENEROWYM ::::::..

:::: 07.04.2004

Pierwszy kwartał br. przyniósł wzrost w ilości kontenerów obsłużonych na GTK o 82% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Szczególnie wysoki wzrost odnotowano w lutym i marcu. Łącznie na Gdańskim Terminalu Kontenerowym w pierwszych trzech miesiącach obsłużono 7 190 TEU (kontenerów dwudziestostopowych), tj. o 3 244 TEU więcej niż w tym samym okresie 2003 roku.

Tak dobrym wynikom towarzyszą przedsięwzięcia, które podnoszą atrakcyjność terminalu. Przeprowadzone prace umożliwiają jednoczesną obsługę dwóch kontenerowców, a plany na bieżący rok przewidują wydłużenie nabrzeża. Początek drugiego kwartału to także inauguracja nowego regularnego połączenia kontenerowego
Przeładunki kontenerów na Gdańskim Terminalu Kontenerowym w pierwszym kwartale 2003-2004
[TEU]
2003
2004
2004/ 2003

styczeń
1 561
1 571
101%

luty
1 170
2 609
223%

marzec
1 215
3 010
248%

razem
3 946
7 190
182%

Last edited by Felix z Gdanska; April 23rd, 2004 at 07:02 PM.
Felix z Gdanska no está en línea   Reply With Quote
Old April 23rd, 2004, 07:07 PM   #18
Felix z Gdanska
Registered User
 
Felix z Gdanska's Avatar
 
Join Date: Dec 2003
Location: Gdańsk / Gdunsk / Danzig / Dantzig / Danzica
Posts: 1,742
Likes (Received): 77

NIECODZIENNY ZAŁADUNEK NA NABRZEŻU SZCZECIŃSKIM ::::::..

:::: 06.04.2004

5 kwietnia br. dwa wielkie zbiorniki o długości 33 m każdy zostały przeładowane na Nabrzeżu Szczecińskim. Filtry wodne do elektrowni, każdy o wadze 44 ton, przetransportowano do Portu Gdańsk na pontonie z Torunia. Po załadowaniu na jednostkę Nordcarrier bandery Królestwa Szwecji zbiorniki wypłynęły do Danii. Operację załadunku obsługiwali pracownicy spółki Port Gdański Eksploatacja.
ciekawy widok na ludzi po prawej stronie u dołu cylindra
Felix z Gdanska no está en línea   Reply With Quote
Old May 1st, 2004, 10:33 PM   #19
Felix z Gdanska
Registered User
 
Felix z Gdanska's Avatar
 
Join Date: Dec 2003
Location: Gdańsk / Gdunsk / Danzig / Dantzig / Danzica
Posts: 1,742
Likes (Received): 77

Nowe dobre wiadomości z www.portgdansk.pl

..:::::: NOWE POŁĄCZENIE TOWAROWE RO-RO GDAŃSK - KOPENHAGA - GOETEBORG ::::::..

:::: 27.04.2004

1 września 2004 r. DFDS Tor Line uruchomi nowy serwis towarowy ro-ro pod nazwą handlową "PolBridge" z dwoma zawinięciami do portu gdańskiego tygodniowo.

Statek ro-ro będzie pływał z Gdańska bezpośrednio do stolicy Danii Kopenhagi i dalej do Goeteborga w Szwecji.

Statek zacumuje przy nabrzeżu Terminala Promowego Westerplatte, w którym do listopada 2003 DFDS Seaways obsługiwał połączenie pasażersko-towarowe.

DFDS liczy, że będzie w stanie ponownie obsługiwać klientów frachtowych, którzy wcześniej korzystali z tej linii przewożąc towary pomiędzy Polską i Skandynawią.

Rozkład rejsów został skonstruowany tak, aby ładunki z Polski z przeznaczeniem do Wielkiej Brytanii mogły być przeładowywane z nowego serwisu bezpośrednio na statki działającego serwisu DFDS Tor Line o nazwie "AngloBridge" oferującego 16 połączeń tygodniowo pomiędzy Goeteborgiem i Immingham oraz Harwich w Wielkiej Brytanii. Czas potrzebny na przepłynięcie trasy z Gdańska do każdego z wymienionych portów angielskich wynosi 2,5 doby.

Poza ciężarówkami, naczepami, samochodami osobowymi i innymi pojazdami, nowa linia zaoferuje przewozy ładunków ponadgabarytowych i ciężkich przy wykorzystaniu sprzętu armatora. Zaistnieje również możliwość przeładunku tego rodzaju ładunków na statki DFDS Tor Line pływające z Goeteborga do Gentu w Belgii i Rotterdamu w Holandii. Spodziewane jest duże zainteresowanie tym atrakcyjnym rozwiązaniem zwłaszcza po 1 stycznia 2005 kiedy to Niemcy wprowadzą opłatę drogowa (MAUT) w wysokości 0,12 EUR za każdy przejechany kilometr samochodem o ładowności przekraczającej 12 ton.

i druga ...


..:::::: 55-METROWE ELEMENTY W PORCIE GDAŃSK ::::::..

:::: 30.04.2004

Elementy konstrukcji, każdy o długości aż 55 m, zostały wyładowane 29 kwietnia br. na Nabrzeżu Szczecińskim. Ze względu na wymiary ładunku cała operacja musiała być przeprowadzona z wyjątkową precyzją przez fachowców dysponujących dużym doświadczeniem.


8 sztuk ciężkich, każda o wadze 40,5 tony, przypłynęło z Włoch na pokładzie jednostki "Sophie O." Elementy zostaną przetransportowane drogą rzeczną do Płocka, gdzie będą wykorzystane w konstrukcji fabryki polietylenu. Operację wyładunku obsługiwali pracownicy spółki Port Gdański Eksploatacja.Felix z Gdanska no está en línea   Reply With Quote
Old May 12th, 2004, 04:57 PM   #20
Felix z Gdanska
Registered User
 
Felix z Gdanska's Avatar
 
Join Date: Dec 2003
Location: Gdańsk / Gdunsk / Danzig / Dantzig / Danzica
Posts: 1,742
Likes (Received): 77

Znowy nowe połączenie kontenerowe. Ten rok będzie na prawdę rekordowy!!!

z www.portgdansk.pl
NOWE POŁĄCZENIE KONTENEROWE DELPHIS MIĘDZY POLSKĄ I WIELKĄ BRYTANIĄ ::::::..

:::: 11.05.2004

Delphis NV jest nowym przewoźnikiem, który będzie operował na wewnątrzeuropejskim rynku transportowym. Spółka z siedzibą w Antwerpii została założona w marcu br.

Delphis kieruje swoją ofertę do klientów poszukujących rozwiązań transportowych na obszarze Europy: bezpośrednich dostawców, spedytorów, operatorów połączeń dalekomorskich oraz dysponentów kontenerów do przewozu towarów ciekłych i sypkich.

Pierwszy serwis Delphis ustanawia nowe regularne połączenie kontenerowe między Gdańskiem i Hull (Wielka Brytania). Statek "Smaragden", który zabiera na pokład 370 TEU (kontenerów dwudziestostopowych), będzie kursował na tej trasie z zawinięciami raz w tygodniu. Swoje usługi oferuje w transporcie door-to-door, feederowym i kontenerów obcych. Inauguracyjne wypłynięcie z Gdańska miało miejsce w piątek 7 maja br., statek zawinął do Gdańskiego Terminalu Kontenerowego dzień wcześniej.

Oferując solidne i konkurencyjne usługi przewozowe, przy bezpośrednim połączeniu i krótkim czasie dostarczenia ładunku na trasie między Polską i Wielką Brytanią, Delphis stara się elastycznie reagować na potrzeby klienta. Delphis działa niezależnie i nie jest związany z żadnym operatorem feederowym lub przewoźnikiem dalekomorskim.

Felix z Gdanska no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
żegluga morska, gdańsk, pomorskie, pomorze, porty, trójmiasto

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 04:48 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu