daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Transport miejski i regionalny

Transport miejski i regionalny Komunikacja zbiorowaGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rate Thread
Old September 2nd, 2013, 01:55 PM   #2341
rba555
Warmiak
 
rba555's Avatar
 
Join Date: Nov 2012
Location: Olsztyn
Posts: 543
Likes (Received): 1231

Z cyklu: "To nie my - to oni!"

Quote:
Kilka uwag o współpracy z FCC Construcción

Dlaczego umowę z FCC Construcción na budowę linii tramwajowej należało zerwać i jakie temu towarzyszyły okoliczności - mówił olsztyńskim radnym na środowej (28 sierpnia) sesji prezydent miasta Piotr Grzymowicz.

Prezydent przypomniał najważniejsze terminy, do jakich przestrzegania zobowiązał się wykonawca podpisując 27 czerwca 2011 roku kontrakt z miastem.W ciągu 1,5 roku, do 31 grudnia 2012 miały zostać zakończone wszystkie prace projektowe, a dokładnie po trzech latach od podpisania umowy – 27 czerwca 2014 roku – zakończona miała zostać cała inwestycja.


Głównym powodem odstąpienia od umowy z FCC była negatywna ocena zaangażowania niezbędnych sił i środków w sam proces budowy, a tym samym negatywna ocena możliwości realizacji inwestycji w terminie. Harmonogramy przedstawiane przez FCC były nierealne i nie dawały nadziei na zakończenie budowy w terminie.

Pojawiły się stwierdzenia ze strony FCC co do rzekomych utrudnień służb miejskich w fazie projektowania - miałby to być główny powód opóźnień tej inwestycji. To nieuzasadnione zarzuty. Od początku współpracy z FCC zarówno inżynier kontraktu - firma Grontmij Polska, jak i ratuszowa jednostka realizująca projekt wskazywały, że proces projektowy nie jest skoordynowany, a projektanci nie znają realiów Olsztyna, przez co dokonywanie uzgodnień jest opóźniane w czasie.

Warto odnieść się do konkretnych zarzutów, które FCC postawiło Olsztynowi publicznie w mediach.

- FCC zarzuca, że Olsztyn nie podjął ostatecznej decyzji co do kształtu zajezdni tramwajowej. Problem w tym, że zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego, czyli podstawowego dokumentu określającego szczegółowo wymagania techniczne dla całej inwestycji, FCC miał obowiązek przed przystąpieniem do wykonania projektu budowlanego wykonać i przedstawić tzw. projekt technologiczny. Ma on zawierać informacje dotyczące poszczególnych stanowiska do obsługi tramwajów niskopodłogowych. Projekt technologiczny, przed przystąpieniem do wykonania projektu budowlanego, wymaga uzgodnienia przez inżyniera kontraktu i miasto pod kątem zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym. Został on złożony dopiero dwa miesiące temu, w czerwcu 2013 r., co oznacza, że właściwego projektu budowalnego oficjalnie jeszcze FCC nie złożyło.

-FCC stwierdza, że problemem była też szerokość torowiska. Została ona ostatecznie ustalona po wyborze dostawcy taboru, którym została firma Solaris. (Startujący w przetargu proponowali tramwaje o różnych szerokościach.) Po przeanalizowaniu zastrzeżeń okazało się, że przyjęta szerokość torowiska jest zgodna z normą, ale FCC, niezgodnie z uzgodnieniami z miastem, błędnie zaprojektowało szerokość torowiska, do czego samo przyznało się podczas rady budowy we wrześniu 2012 roku.

- Podobne błędy projektowe FCC popełniło przy projektowaniu torowiska na ulicy Płoskiego, nie odczytując zapisów zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym kontraktu (PFU). Ta sama przyczyna leży u podstaw nieplanowanej przebudowy chodnika i sieci w ciągu ulicy Tuwima. Przebudowy tebyły zapisane w PFU, czego FCC nie zauważyło, dlatego oczekiwanie miasta w tej kwestii było jak najbardziej uzasadnione.

- Najwięcej zastrzeżeń FCC wzbudzała konieczność wariantowego projektowania układu drogowego i przystanków. Tymczasem liczba wersji projektów nie była wynikiem złej woli, ale ilości błędów, jakie zawierały przedstawiane przez FCC wersje projektów. Wielokrotnie rysunki składane do akceptacji nie uwzględniały uwag, które były zgłaszane przez miasto i inżyniera kontraktu albo zawierały rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami.

- Równie często dokumenty, które trafiały do miejskiego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej były niekompletne, np. w projekcie były umieszczone latarnie, ale nie była wyrysowana sieć energetyczna, która miałaby je zasilać. Najbardziej skrajnym przykładem było kilkukrotne składanieprojektu odcinka w ciągu ulic Żołnierskiej i Kościuszki, pomimo oczywistych błędów i braku koordynacji ze wszystkimi właściwymi służbami. FCC zresztą samo się do tego przyznało podczas rady budowy 20 czerwca 2013 r.

- Przykładem niefachowości FCC może być kwestia kolizji z ciepłociągiem na al. Sikorskiego. Hiszpańska firma zgłosiła problem 25 kwietnia 2013 r., pomimo że miasto już 25 stycznia 2013 r. zwracało uwagę, że FCC korzysta z nieaktualnych podkładów mapowych dla tego odcinka. Trzeba dodać, że przedmiotowy ciepłociąg uzyskał pozwolenie na budowę 19 grudnia 2011 r. Ostatecznie problem tej kolizji został rozwiązany przez MPEC, mimo iż nie był on do tego zobowiązany.

- Osobną sprawa jest opóźnienie w projektowaniu odcinka trakcji na ulicy Piłsudskiego, co związane jest z odkryciem archeologicznym przy Wysokiej Bramie, gdzie planowana jest krańcówka trasy. Na ten stan rzeczy - w sposób oczywisty - miasto nie miało wpływu. Niemniej jednak proponowane przez FCC rozwiązanie projektowe umieszczające końcowy przystanek o blisko dwa metry powyżej dzisiejszego poziomu placu Jedności Słowiańskiej - czyli wymagające w praktyce usypania w centrum miasta nasypu wyższego niż wzrost przeciętnego człowieka - też było nie do przyjęcia.

Zakończenie większości prac projektowych pozwalało mieć nadzieję, że przynajmniej prace budowlane potoczą się szybko i sprawnie. Priorytetowym zadaniem miasta było szybkie wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (potocznie zwanych zrid), dodatkowo wzmocnionych klauzulą o natychmiastowej wykonalności. Tak też się działo. Pozwolenie na ulice Dworcową i Towarową było wydane 24 kwietnia, a na strategiczny odcinek ulicy Obiegowej 3 czerwca, po to, aby maksymalnie wykorzystać letni sezon budowlany. Jednocześnie nie istniały przeszkody, które uniemożliwiałyby równoległe prowadzenie prac projektowych dla jednych odcinków i prac budowlanych dla innych.

Niestety, prace na udostępnionych placach budów – pomimo klauzuli natychmiastowej wykonalności - były rozpoczynane z dużym opóźnieniem i niewielkimi siłami wykonawczymi. Można wręcz mówić o pozorowaniu prac, a nie ich realnym wykonywaniu. Tempo prac oraz stopień zaangażowania wykonawców były powszechnie krytykowane przez mieszkańców, którzy mieli okazję obserwować niemrawe poczynania na budowie. Oceny stopnia wykonania kontraktu i realności dotrzymania terminów były coraz bardziej niepokojące, czego konsekwencją były oficjalne wystąpienia prezydenta Olsztyna do Wykonawcy o ich zintensyfikowanie.

Opóźnienia w realizacji prac były też powodem ciągłych monitów ze strony inżyniera kontraktu, który wzywał FCC do zwiększenia liczby osób i sprzętu pracujących na poszczególnych odcinkach. Te wielomiesięczne ponaglenia nie przynosiły rezultatu, dlatego inżynier kontraktu wydał FCC oficjalne polecenie przedłożenia skorygowanego programu gwarantującego przyśpieszenie prac. 20 czerwca 2013 roku inżynier kontraktu wezwał FCC do ostatecznej mobilizacji i rozpoczęcia prac, w sposób gwarantujący wykonanie w terminie robót na wszystkich odcinkach, na które FCC posiadała decyzje administracyjne na prowadzenie robót. W tym piśmie ostrzeżono FCC o możliwości odstąpienia od umowy.

W rozmowach z FCC cały czas podnoszony był problem małej liczby podwykonawców. Wbrew zapewnieniom FCC ich liczba nie wzrastała, mimo że miasto zadeklarowało, że może samo, bezpośrednio płacić podwykonawcom. Raporty dzienne okazywały się mocno rozbieżne ze stanem faktycznym. Do liczby pracowników zaliczane były służby pomocnicze, nie mające de facto wpływu na tempo prac. Ponadto prace były prowadzone bez wymaganej kadry kierowniczej i nadzoru, m.in. brakowało kierowników poszczególnych robót, w tym robót drogowych, co stało w sprzeczności z zapisami umowy.

Jak małe było zaangażowanie FCC w prace budowalne pokazuje zestawienie dwóch liczb. W momencie zerwania kontraktu upłynęło już 76% czasu umowy, a FCC otrzymało zapłatę za wykonanie jedynie 4,6% prac - i nie wynika to z żadnych opóźnień w płatnościach, a wyłącznie z małego zaawansowania prac. W opinii inżyniera Kontraktu takie zaangażowanie FCC nie dawało szans na realizację inwestycji nawet w postulowanym przez tę firmę, przesuniętym terminie zakończenia prac tj. do 31 października 2014 roku.

W związku z powyższym i w oparciu o opinię prawną prezydent Olsztyna podjął decyzję o odstąpieniu od kontraktu z winy wykonawcy. Odstąpienie zostało doręczone faksem oraz mailem 9 sierpnia, potwierdzenie na piśmie zostało dostarczone do siedziby firmy FCC w Warszawie 12 sierpnia br. O fakcie odstąpienia od umowy z FCC poinformowane zostały Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel. PARP i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które pośredniczą w przekazywaniu dofinansowania unijnego na tzw. projekt tramwajowy, odniosły się do tej decyzji ze zrozumieniem.
źródło: http://www.tramwaje.olsztyn.eu/index...c-construccion
rba555 no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old September 2nd, 2013, 07:57 PM   #2342
PE 099
Registered User
 
PE 099's Avatar
 
Join Date: Jun 2013
Location: Kraków
Posts: 2,340
Likes (Received): 788

Jak można w tekście tej długości użyć aż 32 razy określenia "FCC" nie korzystając ani razu z jakiegoś zamiennika, ech...

Przepychanki te będą trwać w nieskończoność a mieszkańcy Olsztyna chyba nigdy się nie doczekają tramwaju - szczególnie gdy przepadnie dofinansowanie...
PE 099 no está en línea   Reply With Quote
Old September 2nd, 2013, 09:03 PM   #2343
darols
Registered User
 
Join Date: Apr 2009
Location: Warszawa/Komorów
Posts: 9,004


Przepychanki na szczęście nie wstrzymają procedury przetargowej i ewentualnego podjęcia prac przez nowego wykonawcę. Teraz trzeba czekać na nowy przetarg, oby jak najszybciej i bez protestów.
Zgodnie z tym co powiedział Prezydent, przetargi mają być ogłaszane na jesieni. Będą to przetargi a nie jeden przetarg, czyli różne odcinki mogą budować różni wykonawcy.
darols no está en línea   Reply With Quote
Old September 2nd, 2013, 09:38 PM   #2344
PE 099
Registered User
 
PE 099's Avatar
 
Join Date: Jun 2013
Location: Kraków
Posts: 2,340
Likes (Received): 788

Nie chcę być bezczelny - ale czy istnieje możliwość że taki przetarg wygra... FCC? Pytam, bo się nie znam na aspektach prawno - biurokratycznych.
PE 099 no está en línea   Reply With Quote
Old September 2nd, 2013, 09:41 PM   #2345
los77
Obywatel Świata
 
los77's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Location: CunczindorfPasconis Likes (Received): -4
Posts: 6,783

istnieje możliwość pod przykrywką spółki córki. To samo przerabialiśmy na budowie A1 Świerklany - Gorzyczki
__________________
Warmia i Mazury
moja enklawa


PUNK ROCK Polska - kanał youtube .................................PUNK ROCK Polska - facebook ......................................................DK 16 - co,gdzie,kiedy ?
los77 no está en línea   Reply With Quote
Old September 2nd, 2013, 10:58 PM   #2346
Syntech
Computed
 
Syntech's Avatar
 
Join Date: Jun 2011
Location: Pasłęk
Posts: 166
Likes (Received): 553

Plany na najbliższą przyszłość:

Quote:
Budowa linii tramwajowej w Olsztynie - plan na najbliższe miesiące

Urząd Miasta Olsztyna przedstawił plan działań związanych z budową linii tramwajowej na najbliższe miesiące. - Ponieważ miasto zmuszone było wypowiedzieć umowę dotychczasowemu wykonawcy ze względu na zbyt wolny postęp prac, konieczne będzie jak najszybsze wybranie nowych firm, które zajmą się budową – informują urzędnicy.

W przyszłym tygodniu rozpocznie się przejmowanie placów budów i inwentaryzacja wykonanych prac. W miejscach, gdzie jest to możliwe, znikną tymczasowe utrudnienia w ruchu.

We wrześniu zostaną ogłoszone przetargi: na wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, na wykonanie zajezdni tramwajowej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" oraz na projekt odnogi pod Wysoką Bramę. W październiku i listopadzie będą ogłaszane przetargi na roboty budowlane. Na każdy z odcinków linii zostanie ogłoszony osobny przetarg, dzięki czemu będą mogły wziąć w nim udział nie tylko wielkie koncerny budowlane i konsorcja, ale także mniejsze firmy.

Podział robót na odcinki, na których pracować będą różne firmy, powinien też wpłynąć pozytywnie na tempo prowadzonych prac. Wiosną 2014 roku, wraz z początkiem sezonu budowlanego powinny rozpocząć się prace już na wszystkich odcinkach linii.
http://www.rynek-kolejowy.pl/47602/b..._miesiace.html
Syntech no está en línea   Reply With Quote
Old September 2nd, 2013, 11:16 PM   #2347
los77
Obywatel Świata
 
los77's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Location: CunczindorfPasconis Likes (Received): -4
Posts: 6,783

plany niezbyt ambitne , ale zapewne uwzględniające maksymalny poziom zaangażowania urzędników miasta.
Oj coś nie bardzo widzę w tym wypadku możliwość zmieszczenia się z tą inwestycją do terminu katastrofy czyli 2015.12.31. Ale kibicuję tej inwestycji i może jakimś cudem się uda.
__________________
Warmia i Mazury
moja enklawa


PUNK ROCK Polska - kanał youtube .................................PUNK ROCK Polska - facebook ......................................................DK 16 - co,gdzie,kiedy ?
los77 no está en línea   Reply With Quote
Old September 3rd, 2013, 06:06 AM   #2348
Filimer
Registered User
 
Filimer's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Location: Kraków
Posts: 3,805
Likes (Received): 684

Może w końcu po różnych historiach podwodnych z Hiszpanami w Polsce urzędnicy nauczą się, że ich trzeba trzymać bardzo, ale to bardzo krótko - wszędzie są z nimi problemy, a tekst "Hiszpanie nie mają pieniędzy" należy już chyba do klasyki gatunku...

Dziwi mnie jedynie, że Grontmij (tam chyba pracuje jakaś resztka rozsądnych ludzi) nie optował za wykopaniem FCC znacznie wcześniej, bo wszyscy chyba widzieli, co się dzieje, (czytaj - Hiszpanie nie mają pieniędzy, ludzi ani organizacji).

Teraz pozostaje mieć nadzieję, że za przetargi wezmą poważne firmy - ZUE, Torkrak, Skanska, TOR-KAR-SSON czy Torpol Polimexu-Mostostalu - i że wymagania dotyczące doświadczenia będą znacznie wyższe...
__________________
Przestrzeń-Ludzie-Miasto
Poszukiwania zabytków na terenie RP bez zezwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków są nielegalne.Wydobywanie odnalezionych w wyniku poszukiwań przedmiotów zabytkowych z ziemi traktowane jest jako nielegalne wykopaliska i naruszenie mienia.

LukasOln liked this post
Filimer no está en línea   Reply With Quote
Old September 3rd, 2013, 09:05 AM   #2349
Szalonydrogowiec
Registered User
 
Join Date: Aug 2012
Location: KTW/BHX
Posts: 295
Likes (Received): 118

"Życie nie jest czarno-białe..." Podejrzewam, że w pierwszych punktach FCC miało częściowo rację. W kwestii uzgadniania projektu (pomijam ZUDP) miałem przyjemność kontaktować się z miejskimi instytucjami i zdarzało się, że albo odsyłali od Annasza do Kajfasza, albo wysyłali pisma pod nieistniejące adresy, nie zajmowali stanowiska jednocześnie odsyłając dalej. Najciekawsze, że na miesiąc przed (czyli już etap dopieszczania szczegółów ktoś próbował wywrócić projekt do góry nogami.
Faktycznie śledząc wątek część zarzutów wydaje się słuszna, szczególnie ta dot zaangażowania w zaprojektowane odcinki. Podejrzewam, że osoby z Grontmija znające dogłębnie temat wiedziały, że wina nie leży tylko po jednej stronie - dlatego nie zajęły tak jednoznacznego stanowiska.
Szalonydrogowiec no está en línea   Reply With Quote
Old September 3rd, 2013, 11:31 AM   #2350
Mateusz25
Olsztynianin
 
Mateusz25's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Olsztyn
Posts: 1,719
Likes (Received): 855

Wina leży pewnie po obydwu stronach ale biorąc pod uwagę rozmach tej inwestycji można to jakoś zrozumieć... Ciekawe jak będzie rozwiązana organizacja ruchu jeśli wszystkie odcinki będą budowane jednocześnie Najbardziej problematyczne mogą okazać się przejścia przez skrzyżowania z głównymi ulicami tranzytowymi - Obrońców Tobruku, Tuwima, Pstrowskiego...
__________________
Pozdrawiam.
Mateusz25 no está en línea   Reply With Quote
Old September 3rd, 2013, 11:39 PM   #2351
Filimer
Registered User
 
Filimer's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Location: Kraków
Posts: 3,805
Likes (Received): 684

Quote:
Originally Posted by Szalonydrogowiec View Post
"Życie nie jest czarno-białe..." Podejrzewam, że w pierwszych punktach FCC miało częściowo rację. (..) Podejrzewam, że osoby z Grontmija znające dogłębnie temat wiedziały, że wina nie leży tylko po jednej stronie - dlatego nie zajęły tak jednoznacznego stanowiska.
W takich wypadkach zatrudnia się tzw. zadymiarza (lub jak kto woli koordynatora), który niszczy psychicznie pół urzędu miejskiego i pilnuje dopięcia wszystkiego na ostatni guzik - i to nie jest żadna wiedza tajemna w przypadku problemów z urzędami w Polsce - i Grontmij powinien to doskonale wiedzieć.
__________________
Przestrzeń-Ludzie-Miasto
Poszukiwania zabytków na terenie RP bez zezwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków są nielegalne.Wydobywanie odnalezionych w wyniku poszukiwań przedmiotów zabytkowych z ziemi traktowane jest jako nielegalne wykopaliska i naruszenie mienia.
Filimer no está en línea   Reply With Quote
Old September 5th, 2013, 09:57 PM   #2352
KristoOl
Registered User
 
Join Date: Mar 2012
Location: NO/CT/WY/WF/KR/WF/WWL/GD/NO
Posts: 821
Likes (Received): 329

No to się zaczyna:
Quote:
Urząd Miasta - FCC 1:0
czwartek, 05 września 2013 19:21 Jarosław Skorski

Sąd Okręgowy w Olsztynie oddalił wniosek FCC Construcctión o zablokowanie możliwości skorzystania z zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej, udzielanego inwestorowi (gminie Olsztyn) w kwocie blisko 25 milionów złotych. News jest dość świeży, ale w interesującym świetle stawia tłumaczenie Hiszpanów, którzy kilka tygodni temu w odpowiedzi na wypowiedzenie przez miasto umowy z powodów ogromnych opóźnień w pracach, próbowali tłumaczyć brak postepów, jedynie brakiem zdecydowania olsztyńskich urzędników.

Na razie to pierwsza instancja i FCC z pewnością się odwoła. Wszak od początku oczywistym było, że działania administracji samorządowej Olsztyna których efektem miało być rozwiązanie umowy z firmą starającą się za pomocą 3 ludzi, dwóch taczek i jednego szpadla markować budowę torowiska na ul. Płoskiego, będą torpedowane i znajdą swój finał w sądzie. Pomimo konkretnych sygnałów i prób wzmożonego kontrolowania postępów prac przez urzędników, niedoszli wykonawcy do budowy uparcie zamiast maszyn budowlanych używali pustych gestów i słów. Zamiast wywiązać się z zawartej umowy, prawdopodobnie skupili się na przygotowaniach do sądowej walki. Prezydent w końcu umowę wypowiedział. A Hiszpanie zamknęli biuro i wypowiedzenia nie przyjęli. Patrząc na postępy prac na ulicy Płoskiego, można przypuszczać, że ich biuro było zamknięte, ponieważ tak się tam pracuje. Druga możliwość jest jednak taka, że po prostu od dłuższego czasu wiedzieli, że tramwajów w Olsztynie nie zbudują, a ich postępowanie miało na celu tylko i wyłącznie sprytne opuszczenie placu budowy bez konieczności wywiązania się z zawartej umowy i ponoszenia z tego powodu jakichkolwiek kosztów.

Na razie mamy 1:0. Jutro postaram się wrzucić całe uzasadnienie decyzji Sądu.
Źródło: http://debata.olsztyn.pl/index.php?o...tyn&Itemid=108
__________________
"A ja myślę, że całe zło tego świata bierze się z myślenia. Zwłaszcza w wykonaniu ludzi całkiem ku temu nie mających predyspozycji". Andrzej Sapkowski
KristoOl no está en línea   Reply With Quote
Old September 5th, 2013, 10:43 PM   #2353
marol80
Registered User
 
marol80's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: olsztyn
Posts: 1,294
Likes (Received): 434

Wczoraj i dzisiaj byłem w pobliżu Tuwima i Płoskiego. W tych miejscach pojawili się jacyś pracownicy w ilości ok 5 osób na odcinek ,do tego jakaś koparka -jakby coś się działo. Może ktoś będzie przejeżdżał niech zwróci uwagę.
__________________
================================================================================
marol80 no está en línea   Reply With Quote
Old September 5th, 2013, 11:58 PM   #2354
Mateusz25
Olsztynianin
 
Mateusz25's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Olsztyn
Posts: 1,719
Likes (Received): 855

Dzisiaj przed 8 rano na Towarowej też widziałem koparko-ładowarkę i jakiegoś pracownika.. Czy to nie jest czasem tylko zabieranie sprzętu/materiałów, które jeszcze zostały na placu budowy ?
__________________
Pozdrawiam.
Mateusz25 no está en línea   Reply With Quote
Old September 6th, 2013, 08:32 AM   #2355
projektor
Wściekły Ajsenbiśla
 
projektor's Avatar
 
Join Date: Jul 2007
Location: Olsztyn
Posts: 1,109

A ktoś tam nie miał przypadkiem "na chwilę" zasypać tego co rozkopali? Tak, mogę być trochę nie w temacie ostatnio.
projektor no está en línea   Reply With Quote
Old September 6th, 2013, 09:42 AM   #2356
JohnnyBravo
Registered User
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 144
Likes (Received): 43

Na Tuwima także widziałem jedną koparkę... według mnie to takie jesienne sprzątanie sprzętu i ziemi. Po ostatnich deszczach sporo wykonanej ciężkiej pracy spłynęło razem z deszczówką Jak dla mnie można to wszystko zakopać i najlepiej zapomnieć o tramwajach
JohnnyBravo no está en línea   Reply With Quote
Old September 6th, 2013, 02:20 PM   #2357
Mateusz25
Olsztynianin
 
Mateusz25's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Olsztyn
Posts: 1,719
Likes (Received): 855

Quote:
Originally Posted by JohnnyBravo View Post
Na Tuwima także widziałem jedną koparkę... według mnie to takie jesienne sprzątanie sprzętu i ziemi. Po ostatnich deszczach sporo wykonanej ciężkiej pracy spłynęło razem z deszczówką Jak dla mnie można to wszystko zakopać i najlepiej zapomnieć o tramwajach
Dlaczego zapomnieć o tramwajach ? Wiadomo, że inwestycja nie idzie tak jak powinna ale nawet te prace, które wykonała już FCC nie były przecież takie tanie - wybranie ziemi, wykonanie podbudowy na niektórych odcinkach czy nawet ułożenie kanalizacji/przełożenie innych sieci... Ja jakoś nie wyobrażam sobie, żeby na tym etapie inwestycja mogła zostać porzucona. Nie mogę się nawet doczekać kiedy w Olsztynie zobaczymy pierwszy tor/słup trakcyjny.
__________________
Pozdrawiam.
Mateusz25 no está en línea   Reply With Quote
Old September 6th, 2013, 03:01 PM   #2358
darols
Registered User
 
Join Date: Apr 2009
Location: Warszawa/Komorów
Posts: 9,004

Quote:
Originally Posted by JohnnyBravo View Post
Na Tuwima także widziałem jedną koparkę... według mnie to takie jesienne sprzątanie sprzętu i ziemi. Po ostatnich deszczach sporo wykonanej ciężkiej pracy spłynęło razem z deszczówką Jak dla mnie można to wszystko zakopać i najlepiej zapomnieć o tramwajach
Bez przesady, więcej luzu.
Jest jeszcze wystarczająco dużo czasu żeby z zakończeniem inwestycji zdążyć przed terminem rozliczenia. We wrześniu mają być przetargi aby szybko poszło i bez zbędnych protestów. Zwykłe torowisko (na podkładach i podsypce) można ułożyć w miesiąc, dłużej trwa budowa torowisk w jezdniach, prace wykończeniowe czy budowa podstacji i zajezdni. Jak sprawnie zaczną na początku roku to mogą część inwestycji skończyć przy dobrych wiatrach nawet na wybory, uruchomią np. główną trasę a trasy boczne i ostateczne wykończenie zrobią w 2015.
Jakby tak myślano w latach 90 w Warszawie to do dzisiaj by nie było I linii metra. Też były problemy, brakowało kasy i pojawiały się pomysły zalania części tuneli wodą a do wykończonych miały zjeżdżać tramwaje. Na szczęście ktoś pomyślał i w efekcie metro powstało.
darols no está en línea   Reply With Quote
Old September 7th, 2013, 12:14 PM   #2359
JohnnyBravo
Registered User
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 144
Likes (Received): 43

Widzę że moja wypowiedź wywołała pewne kontrowersje

Od razu zaznaczę, że nie jestem wielkim zwolennikiem tramwajów, nie uważam ich za jakiś cudowny środek, który odmieni komunikacyjne oblicze Olsztyna. Według mnie realny czas podróży np z Jarot do centrum skróci się o 3-4 min, przy czym będziemy mieli torowiska zajmujące mnóstwo miejsca (np ścieżki rowerowe jak na Tuwima), paskudne trakcje itp. Rozumiem że wiele osób uważa, że mając w mieście tramwaje ludzie zostawią auta w garażach. Obawiam się, że realna cena normalnego biletu w momencie uruchomienia olsztyńskich tramwajów będzie sporo przekraczała 3 zł. Mnie to wcale nie przekona, bo autem dojadę szybciej i taniej. Według mnie wbrew temu co sądzą niektórzy po Olsztynie jeździ się bardzo dobrze. Osobiście rozwiązanie widziałbym w obniżeniu cen biletów autobusowych i zwiększeniu częstotliwości kursów - to realnie mogłoby przekonać wiele osób do komunikacji miejskiej.

Są to oczywiście moje opinie i nie narzucam ich innym proszę o ich uszanowanie i merytoryczne argumenty.

Przyznam jednak, że jak te 2 lata temu okazało się że inwestycję będzie realizowała firma z dużym doświadczeniem, kapitałem (tak to przedstawiano w mediach), jak zobaczyłem mapki, wizualizacje itp. jak dowiedziałem się że mają wykonać wszelkie prace w ok 2 lata pomyślałem sobie że właściwie czemu nie. Tramwaje mogłyby być całkiem fajne
Niestety szara rzeczywistość pokazała jak jest naprawdę.
Oczywiście teoretycznie możliwe jest dokończenie inwestycji z rocznym poślizgiem do końca 2015 roku, jednak w praktyce obawiam się że procedury przetargowe, odwołania itp. zajmą masę czasu. Nie wiadomo jeszcze czy po dotychczasowych doświadczeniach na linii współpracy urząd miasta - wykonawca znajdą się chętni do takiej roboty

Do chwili obecnej przez rok wykonano ok 4,6% prac, przy czym pewnie przez zimę te 0,6% spłynie ze śniegiem. Na zdrowy rozum wykonanie pozostałych 95% w dwa lata wydaje się bajką.

Rozpisałem się, ale proszę o wyrozumiałość
JohnnyBravo no está en línea   Reply With Quote
Old September 7th, 2013, 02:32 PM   #2360
darols
Registered User
 
Join Date: Apr 2009
Location: Warszawa/Komorów
Posts: 9,004


Przy założeniu tempa poprzedniego wykonawcy to jest nierealne ale nie należy zakładać od razu czarnego scenariusza. Moim zdaniem Olsztyn musiałby mieć dużego pecha, żeby znowu trafić na tak samo ślamazarną firmę. Dodatkowo, ponieważ teraz na budowę całości będzie kilka przetargów i może być kilku wykonawców, więc rosną szansę na szybką realizację.

Jeżeli chodzi o tramwaje to jak wskazują doświadczenia podobnych rozmiarami miast francuskich mają one zdolność przyciągnięcia znacznie większej liczby pasażerów od autobusów, tak samo sytuacja wygląda w zmotoryzowanym USA. Oczywiście to przyciąganie jest częściowo wymuszane na kierowcach poprzez ograniczenia ruchu samochodowego i priorytet dla tramwaju co skraca znacznie czas przejazdu względem autobusów (chociaż we Francji tramwaje wcale nie rozpędzają się do dużych prędkości ale nie mają postojów na światłach).

Kolejna sprawa, to kasa z UE. Na autobusy spalinowe funduszy będzie coraz mniej a elektryczne jeszcze nie są w stanie zastąpić autobusów spalinowych. Wieloletnia strategia transportowa UE ma wspierać rozwiązania eliminujące stopniowo pojazdy napędzane silnikami spalinowymi z centrów miast, co oznacza również eliminację samochodów i autobusów z tradycyjnym napędem. To oznacza wzrost liczby pasażerów i trzeba ich czymś przewieźć. Tramwaje mogą być znacznie bardziej pojemne i mogą mieć większą zdolność przewozową od największych autobusów. Jak będzie potrzeba to wystarczy zakupić dłuższe wagony lub dokupić kolejne i łączyć w składy podczas godzin szczytu komunikacyjnego.
Dla przykładu Jerozolima i skład Alstomów:
darols no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
olsztyn, solaris, tramino, tramwaj, tramwaje, warmińsko-mazurskie

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 04:17 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium