daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Architektura i Urbanistyka > ZabytkiGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old January 17th, 2009, 01:36 PM   #201
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

pozostałe 3 zdjęcia ze Zwierzyńca Wielkiego

Mohort no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old January 17th, 2009, 01:57 PM   #202
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

SZTABIN

Jest to duża wieś gminna, niegdyś miasteczko, położona nad Biebrzą. Powstała jeszcze przed 1598 rokiem, przy przeprawie przez Biebrzę, na trakcie Augustów - Knyszyn. Założył ją Adam Chreptowicz i przez ponad półtora wieku nosiła nazwę Osinki. Pod koniec XVII wieku zaczęto przekształcać ją w ośrodek miejski.
Nazwa Sztabin została dopiero wprowadzona przez Joahima Chreptowicza. Uregulował on osadę, wyznaczył trójkątny rynek i sieć ulic. Od tej pory była głównym centrum handlowym dóbr krasnoborskich (Chreptowiczów, a później Brzostowskich).
Miejscowość rozwinęła się dzięki działalności hrabiego Karola Brzostowskiego. Dzięki niemu w 1895 roku powstała parafia, zbudowano także przystań na Biebrzy.
wg : http://www.suwalszczyzna.com.plHrabia Karol Brzostowski (1796-1854) był wnukiem Joachima Chreptowicza i odziedziczył po nim spory majątek - ale z całkiem znacznym zadłużeniem. W celu jego ratowania podjął bardzo energiczne i nowatorskie posunięcia, spełniając jednocześnie misję wychowania chłopów. Najpierw zastąpił pańszczyznę krótkoterminowymi, później dłuższymi dzierżawami. Wprowadził płodozmian, uprawę ziemniaków i innych roślin okopowych. Zorganizował system kredytowy oraz ubezpieczenia emerytalne. Stworzył znaczący ośrodek przemysłowy, do którego robotników ściągał nawet z Saksonii (w Hucie mieszkają ich potomkowie). Na zakłady przemysłowe składały się: huta szkła, gorzelnia, browar, wytwórnia likierów i wódek, odlewnia żeliwa, huta żelaza, tartak, stolarnia i wytwórnia maszyn rolniczych.
Brzostowski produkując alkohol, jednocześnie dbał o trzeźwość swych poddanych. Stworzony przez niego kodeks karny wymagał, by za upicie się do nieprzytomności klienta - szynkarz płacił wysoką karę. Panował również zakaz sprzedaży i spożywania trunków w godzinach pracy. Z innych obowiązujących praw warto przytoczyć nakazujące płacić urzędnikom odszkodowanie za marnotrawienie czasu rolnikom. Rodzina musiała płacić za swych krewnych pochwyconych na żebractwie. Ubodzy, którzy nie byli w stanie zarobić na swoje utrzymanie i nie posiadali rodziny, otrzymywali miesięczne zasiłki. Ścigane było również zabieranie dorastających dziewcząt na odległe łąki.
W działalności hrabiego Brzostowskiego doszukiwano się prekursorstwa socjalizmu. W rzeczy samej, wprowadzenie bezpłatnej opieki lekarskiej i szkolnictwa finansowanego przez gminę nadało mu przydomek "czerwonego hrabi". Hrabia Brzostowski testamentem z 29 listopada 1853 roku uwłaszczył wszystkich uprawiających rolę i powołał mającą cechy spółdzielni, Instytucję Rolniczo-Przemysłową Sztabin.
wg : http://www.suwalszczyzna.com.plW Sztabinie zachował się układ urbanistyczny z XVIII wieku. Przy rynku, dzisiaj raczej skwerze, stoi murowany neogotycki kościół pod wezwaniem św. Jakuba z początku XX wieku ( rok budowy — 1910 ). Zdobią go dwie wysokie strzeliste wieże o różnej wysokości. W murze z czerwonej cegły widoczne są niewybuchy pocisków artyleryjskich.Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old January 17th, 2009, 02:19 PM   #203
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

Na przykościelnym cmentarzu stoi posąg odlany z żeliwa przedstawiający postać Joachima Litawora Chreptowicza. Posąg wykonał własnoręcznie Karol Brzostowski jako wyraz szacunku dla dziadka. Figura stała pierwotnie przed zakładem metalurgicznym w Hucie Sztabińskiej.Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old January 17th, 2009, 04:44 PM   #204
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

Przekroczyliśmy rzekę Biebrzę , co nie znaczy że opuszczamy Podlasie. Administracyjnie to te same województwo , chociaż kulturowo i etnograficznie te tereny różnią się trochę od tych na południe od rzeki Biebrzy. Przede wszystkim jest to już obszar gdzie prawie nie występują cerkwie , co wiąże się z dominującym tu całkowicie wyznaniem katolickim.
Osobiście tych terenów nie zaliczałbym też do Suwalszczyzny , a raczej do ziemi Augustowskiej , która kiedyś ciążyła do Grodzieńszczyzny , a obecnie do ziemi Podlaskiej.

JAMINYPierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XVII w. Nad rzeczką Jaminą powstała rudnia, prowadzona przez Stanisława Reszkę. W 1703 roku Rudę i Puszczę Jaminy przejął miecznik litewski i generał artylerii Kazimierz Sienicki. Bezprawnie pozabierał okolicznym osadnikom łąki i pozakładał nowe wsie (Mogilnice, Czarniewo, Lipowo, Wrotki). Rozbudował też osadę Jaminy, niszczejącą rudnię przekształcił w młyn wodny a obok wystawił dwór. W 1707 roku podczas wojny północnej Kazimierz Sienicki trafił do niewoli rosyjskiej, a w 1711 roku zmarł na Syberii. Po jego śmierci dzierżawę ziem przejął Kasper Dewicz, który kontynuował akcję osadniczą na tych terenach. W 1713 roku posesorem wsi leżących na terenie Puszczy Jaminy został wojewoda mścisławski Jerzy Stanisław Sapieha (zm. 1732) i wdowa po nim – Teodora z Sołtanowa. W 1755 roku Teodora Sapieha wystawiła w Jaminach na piaszczystym pagórku drewniany kościół parafialny pw. św. Mateusza, który spłonął w 1789 roku. Rok później parafianie zbudowali tymczasową kaplicę. W 1793 Król Stanisław August Poniatowski nadał parafii grunt i nakazał budowę nowej świątyni. Zanim jednak do tego doszło, nastąpiły rozbiory, a budulec przeznaczono na budowę kościoła w Suchowoli. Obecny kościół drewniany z 1780 roku został przeniesiony z Augustowa w 1845 roku. Przy kościele jest krzyż upamiętniający rozstrzelanie przez Niemców 20 czerwca 1944 roku 24 mieszkańców wsi za zabicie niemieckiego żandarma.
wg : http://pl.wikipedia.org/wiki/JaminyW 1755 roku Teodora Sapieha ufundowała na piaszczystej górce w Jaminach drewniany kościół, ale nie uposażył parafii w ziemię. Uczynił to w 1793 roku król Stanisław August, jednocześnie nakazując budowę nowego kościoła, w miejsce poprzedniego, który spłonął w 1789 roku.
Wzniesiono jednak tylko prowizoryczną kaplicę, a w 1849 roku drewniany kościół przewieziony z Augustowa, który do dzisiaj jest kościołem parafialnym.
Drewniany kościół św. Mateusza w Jaminach zbudowano w 1780 .Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old January 17th, 2009, 04:58 PM   #205
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old January 17th, 2009, 05:27 PM   #206
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

Przy kościele znajduje się malowniczo położony cmentarz na wzgórzu z drewnianymi kapliczkami i kutymi zapewne w sztabińskiej hucie hrabiego Brzostowskiego krzyżami.

Jak widać na cmentarzu spoczywają zgodnie również obywatele innej nacji .
Czasem na takich cmentarzach można nauczyć się więcej niż z niejednej historycznej książki .Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old January 18th, 2009, 09:51 AM   #207
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

Kilka zdjęć z JaminMohort no está en línea   Reply With Quote
Old January 18th, 2009, 12:13 PM   #208
tom_bialystok
Registered User
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 270
Likes (Received): 1

Pięknie świetna robota
tom_bialystok no está en línea   Reply With Quote
Old January 18th, 2009, 02:53 PM   #209
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

Quote:
Originally Posted by tom_bialystok View Post
Pięknie świetna robota
Dzięki! Już myślałem że tak dla siebie te zdjęcia zamieszczam.
Jak widzę taka podlaska głęboka prowincja interesuje głownie mieszkańców naszego województwa. Wcale się nie dziwię. To oni znają i widzą walory tej ziemi . Doceniają że są mieszkańcami wyjątkowych pod względem przyrodniczym i etnicznym terenów , z bogata , choć czasami niesprawiedliwą historią .
Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old January 18th, 2009, 03:21 PM   #210
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

Droga z Jamin do Sztabina. Przy drodze ładne , zabytkowe kapliczki.

Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old January 18th, 2009, 03:49 PM   #211
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

Cisów

W Cisowskim dworze mieści się muzeum poświęcone hr. Karolowi Brzostowskiemu (1796-1854), prekursorowi reform społeczno-gospodarczych. Hrabia zniósł pańszczyznę i wprowadził dzierżawę, zapoczątkował płodozmian i uprawę roślin okopowych, uruchomił cegielnie, hutę produkującą żeliwo oraz wytapiającą szkło, fabrykę maszyn i urządzeń rolniczych, browar i gorzelnię. Mimo produkcji alkoholu, pijaństwo w regionie było surowo karane - hrabia nakładał wysokie kary pieniężne na szynkarzy, którzy dopuścili do upicia się klienta. Ten sam los spotykał złodziei, a także urzędników nieszanujących czasu chłopów! Jednocześnie hr. Brzostowski wprowadził bezpłatną opiekę lekarską i nakazał obowiązkowe kształcenie dzieci chłopskich. Jako pierwszy w Królestwie Polskim założył telegraf. Zorganizował też samorząd wiejski wybierany przez ogół. Do dziś w okolicznych wioskach spotkać można żeliwne krzyże oraz nagrobki cmentarne pochodzące z huty hrabiego.

Klasyczny dwór z oficyną dworską z 1835 r. i park; dawna siedziba hrabiego Karola Brzostowskiego - twórcy tzw. Rzeczpospolitej Sztabińskiej. We dworze Izba Pamięci im. K. Brzostowskiego.
Siedziba "czerwonego hrabiego" znajduje się przy szosie Augustów-Sztabin. Klasycystyczny dworek z 1834 roku został wykupiony przez osobę prywatną. Ostatnio, podczas remontu i poszerzania szosy, zbliżył się niebezpiecznie do niej i ciekawe czy właściciel zechce mieszkać w tak hałaśliwym miejscu.
Niestety podczas mojego pobytu muzeum było zamknięte , więc nie mogłem zrobić zdjęć w środku.Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old January 18th, 2009, 03:49 PM   #212
C-mere
au premier étage
 
C-mere's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Location: prčs de Elysium
Posts: 2,319
Likes (Received): 915

Urocze te kapliczki.
__________________
""
C-mere no está en línea   Reply With Quote
Old January 18th, 2009, 04:07 PM   #213
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old January 19th, 2009, 06:48 PM   #214
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

Droga Cisów - KrasnybórMohort no está en línea   Reply With Quote
Old January 20th, 2009, 04:28 PM   #215
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

Krasnybór

W XV w. nazwę Krasnybór stosowano do części Puszczy Grodzieńskiej, którą otrzymał w 1492 r. leśniczy Kolendo z rąk księcia Aleksandra Jagiellończyka.
W 1506 r. ziemie te przeszły w ręce Bohdana Chreptowicza.
W początkowym okresie wzniesiono w tym miejscu dwór myśliwski. Kolonizacja w latach 1585-1598 przyniosła większy napływ osadników i dalszy rozwój.W XVI w. Adam Chreptowicz założył tu folwark, wieś, której mieszkańcy go obsługiwali i postawił dwór nazwany Przekop. W osadzie został wytyczony trójkątny rynek, a od XVII wieku można było organizować trzy jarmarki w roku. Do osady sprowadzono bazylianów i wzniesiono cerkiew. Klasztor bazylianów stał w miejscu dzisiejszej plebanii. Lata sześćdziesiąte XVII wieku to przejęcie klasztoru przez bernardynów, a w 1684 r. klasztor przeszedł w ręce dominikanów. Ponieważ dominikanie weszli w spór z hr. Brzostowskim, w 1825 r. musieli opuścić jego dobra.
Istniejący we wsi kościół pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny jest najstarszym obiektem sakralnym na Suwalszczyźnie. Wewnątrz znajduje się obraz olejny Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Pochodzi z połowy XVII w i według legendy nie daje się kopiować.
Interesujący jest cmentarz. Można znaleźć tu elementy nagrobków odlewanych w hucie sztabińskiej. Jednym z nich jest wykonany w formie neogotyckiej kapliczki. Wykonał ją własnoręcznie hr. Brzostowski poświęcając ją Wiktorii Wierzbickiej-Rymaszewskiej.
Wieś leży na północ od Biebrzańskiego Parku Narodowego przy drodze ze Sztabina do Lipska.
wg: http://www.bryzg.plZnajdują się tu dwa zabytkowe kościoły, z których jeden pochodzi z końca XVI wieku. Budowla tego kościoła - obecnie kościół pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny - Stanowi oryginalne połączenie renesansu z późnym gotykiem, nawiązując jednocześnie do średniowiecznego budownictwa prawosławnego. Założony na planie krzyża greckiego, zaokrąglonego na końcach w kształt trójliścia.

Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old January 20th, 2009, 06:05 PM   #216
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old January 20th, 2009, 10:45 PM   #217
kup_mi_kredki
Registered User
 
kup_mi_kredki's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 255
Likes (Received): 8

Quote:
Originally Posted by Mohort View Post
Dzięki! Już myślałem że tak dla siebie te zdjęcia zamieszczam.
Jak widzę taka podlaska głęboka prowincja interesuje głownie mieszkańców naszego województwa. Wcale się nie dziwię. To oni znają i widzą walory tej ziemi . Doceniają że są mieszkańcami wyjątkowych pod względem przyrodniczym i etnicznym terenów , z bogata , choć czasami niesprawiedliwą historią .
Żeby nie było, wszystkie te zdjęcia oglądam z przyjemnością i na prawdę dziękuję Ci za trud włożony w fotorelacje. Działaj dalej !
kup_mi_kredki no está en línea   Reply With Quote
Old January 21st, 2009, 05:31 PM   #218
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

Quote:
Originally Posted by kup_mi_kredki View Post
Żeby nie było, wszystkie te zdjęcia oglądam z przyjemnością i na prawdę dziękuję Ci za trud włożony w fotorelacje. Działaj dalej !
Z przyjemnością informuję że mam jeszcze klika fotorelacji z Podlasia i systematycznie będę je zamieszczał. Pozdrawiam
Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old January 21st, 2009, 05:58 PM   #219
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92XVII - wieczne freski , właśnie odsłonięte i poddane renowacji .Piękny , oryginalny żyrandol z rogów zwierząt z Puszczy Augustowskiej.

Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old January 21st, 2009, 06:24 PM   #220
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

Mohort no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
biała podlaska, lubelskie, miasteczka, podlaskie

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 07:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium