daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Architektura i Urbanistyka > ZabytkiGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old October 9th, 2008, 05:59 PM   #21
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92


Pomnik księdza Krzysztofa Kluka wykonany w piaskowcu w 1847r. przez Jakuba Tatarkiewicza ( 1798-1854), znakomitego rzeźbiarza , ucznia Bertela Thorvaldsena .
Mohort no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old October 9th, 2008, 06:10 PM   #22
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

Kilka zdjęć ze skansenu dawnego budownictwa pogranicza Mazowsza i Podlasia w Ciechanowcu .


Last edited by Mohort; October 9th, 2008 at 06:15 PM.
Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old October 9th, 2008, 06:18 PM   #23
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old October 11th, 2008, 02:00 PM   #24
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

SOKÓŁKA
Miasto powiatowe liczące ok. 25 tys mieszkańców. W 1524 r. pojawiła się pierwsza oficjalna wzmianka o istnieniu dworu Sucholda, położonego u źródeł rzeki Sucholdy. Tym dokumentem król Zygmunt Stary nadał swojej żonie Bonie Sforza obszary Puszczy Grodzieńskiej. Wiadomo więc, że już wtedy w Sokółce istniał dwór , zlokalizowany przy osadzie , na skraju bagien , przy trakcie z Knyszyna do Grodna. Prawa miejskie otrzymała w 1609 r. od Zygmunta III. Wnioskodawcami byli rewizorzy królewscy. W tym dokumencie wyznaczono też poniedziałek na dzień targowy. 1679r. W okolicach Sokółki król Jan III Sobieski osadził Tatarów w zamian za zaległy żołd .
W drugiej połowie XVIII w. podskarbi nadworny litewski Antoni Tyzenhaus sprowadził rzemieślników i rozbudował miasto. Od 1795 w zaborze pruskim, od 1807 w zaborze rosyjskim. W XIX w. ośrodek targów, rzemiosła i drobnego przemysłu. Etymologia obecnej nazwy wiąże się z Zygmuntem III, który przejeżdżając przez tereny obecnego miasta zwrócił się do woźnicy: "Co tak trzęsie, czy oby są kółka?", na co woźnica odpowiedział " So kółka, Panie." I tak oto Zygmunt III nazwał miejsce - Sokółka - które utkwiło mu z tej podróży. Oficjalną nazwę ogłosił jego kanclerz koronny Andrzej Szostek.Od 1918 ponownie w granicach Polski .W okresie międzywojennym miasto znane z garbarni oraz targów końskich i bydlęcych. Układ przestrzenny miasta z rynkiem i wychodzącymi z niego ulicami pochodzi z XVI- XVIII w.
muzeum regionalne z ekspozycją poświęconą osadnictwu tatarskiemu
Cerkiew prawosławna p.w. św. Aleksandra Newskiego , w centrum miasta , zbudowana w 1885 r. Na planie krzyża greckiego. Wewnątrz malowidła ścienne, ikonostas jednokondygnacyjny.
Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old October 11th, 2008, 02:20 PM   #25
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92


Kościół rzymskokatolicki pw. św. Antoniego Padewskiego , zbudowany w 1848 r.
rozbudowany w 1904 , klasycystyczny .


ciekawy budynek za kościelnym murem
Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old October 14th, 2008, 05:58 PM   #26
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

RÓŻANYSTOK

Miejscowość na północnym -wschodzie woj. Podlaskiego z klasztorem i sanktuarium , w którym znajduje się cudowny obraz.
Cudowny obraz różanostocki zamówiony przez Tyszkiewiczów w 1652 r. u malarza w Grodnie szybko zaczął być traktowany przez wiernych jako cudowny. W 1663 roku na prośbę właścicieli majątku przybyli do Różanostoku z Sejn dominikanie jako opiekunowie cudownego obrazu, a Różanystok stał się miejscem licznych pielgrzymek.
Dominikanie zbudowali potężny kościół i klasztor w latach 1759-85. Po utracie niepodległości car sprowadza do Różanegostoku mniszki prawosławne. W 1915 roku, w związku ze zbliżającym się frontem, mniszki zabierają ze sobą w głąb Rosji słynący łaskami obraz. W 1929 roku do kościoła zostaje wprowadzony nowy, czczony do dzisiaj obraz Matki Bożej.
W 1919 roku sanktuarium w Różanymstoku objęli salezjanie, którzy podjęli działalność oświatowo-wychowawczą.
II wojna przerywa działalność ośrodka salezjańskiego . W 1954 roku władze PRL przemocą odbierały szkoły prowadzone przez zakonników i
zamknęły klasztor. Odtąd działał tu Zespół Szkół Rolniczych. Salezjanie nadal prowadzili duszpasterstwo parafialne, w którym szczególną rolę odgrywał kult Matki Boskiej wsłynącym łaskami wizerunku.
Cudowny obraz uroczyście koronowano w 1981 r. W rocznicę tych obchodów do sanktuarium przybywa kilkutysięczna piesza pielgrzymka, głównie młodzieży z Białegostoku.
Świątynię różanostocką Ojciec Św. Jan Paweł II w 1987 r. podniósł do godności bazyliki mniejszej . Salezjanie odzyskali mocno zdewastowane budynki szkolne i klasztorne i po 50 latach na nowo podejmują działalność oświatowo-wychowawczą.
Po lewej stronie budynki klasztorne


wotabudynki gimnazjum do niedawna prowadzonego przez zakonników
trzy ostatnie zdjęcia to budynek z czasów kiedy klasztor był we władaniu mniszek prawosławnych .

Last edited by Mohort; October 14th, 2008 at 06:06 PM.
Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old October 14th, 2008, 07:48 PM   #27
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old October 18th, 2008, 05:16 PM   #28
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

NAREW

Miejscowość Narew położona jest na wzniesieniu (140m n.p.m.) na lewym brzegu rzeki Narew, w odległości 44km od Białegostoku posuwając się w kierunku południowo - wschodnim. Dawniej miasto, obecnie większa wieś. Jej nazwa topograficzna pochodzi od rzeki Narew, którą wymieniają około roku 1251 źródła ruskie (Narov) a następnie w roku 1282 roczniki polskie (Narew, Nareff). Dusburg notuje Narew w roku 1290 w formie Nara i w roku 1300 - Nare.
Świadectwem stanu zaludnienia w X-XV w. są odkryte ślady osady zajmującej obszar 5 ha. Według J. Wiśniewskiego w XVw. powstał najdalej wysunięty na Wysoczyźnie Bielskiej punkt osadniczy – Narew. 27 czerwca 1514r. król Zygmunt Stary polecił Albrechtowi Marcinowiczowi Goształdowi, wojewodzie płockiemu i staroście bielskiemu przywilejem wydanym w Wilnie lokować na 300 włókniach królewskie miasto Narew i nadać jego mieszkańcom prawo miejskie chełmskie.Lokalizacja miasta Narwi trwała kilkanaście lat i w 1529r. została przez króla Zygmunta Starego ponowiona. Miasto królewskie Narew otrzymuje przy ponownej lokalizacji prawa miejskie magdeburskie oraz przywilej wolnego spławu drewna na rzece i prawo do pobierania opłat ze spławu tą rzeką. Jednocześnie też Narew jako miasto królewskie otrzymało przywilej na trzy jarmarki w ciągu roku, jak też pozwolenie na dwa cotygodniowe targi. Przywileje te potwierdzili także królowie: Zygmunt August w 1555r. oraz Stefan Batory 5 grudnia 1576 roku. Opierając się na Lustracjach Województwa Podlaskiego z 1570 i 1576 roku możemy stwierdzić, że Narew była dużym miastem królewskim, o czym mogą świadczyć następujące dane: w 1576 Narew liczyła 178 domów, w tym 58 bez roli. Ponadto w mieście było 24 rzemieślników tj. 12 kołodziejów, 2 kowali, 2 szewców, 5 piekarzy, 2 rzeźników, bednarz, 2 przekupniów, 7 rybaków, 12 karczm piwnych i 2 miodowe. Pod miastem było zaś 3 młyny, w tym 1 z falyszem i stępą jaglaną. W 1560r. eksploatowano w pobliżu Narwi rudę żelaza. Duży wpływ na rozwój miasta miała królowa Bona, żona króla Zygmunta Starego. Na Podlasiu w 1533r. królowa Bona przy pomocy składek pieniężnych złożonych przez szlachtę i mieszczan wykupiła od Kanclerza Albrechta Gosztołda dobra królewskie z Bielskiem , Brańskiem, Surażem, Narwią i Kleszczelami. Te wykupione dobra pod protektoratem królowej Bony, szybko się rozwijały. Królowa dbała o ich kulturę, wprowadzała nowe rodzaje upraw, budowała kościoły, między innymi w Narwi. Zapewne w czasie działań wojennych został zniszczony trójczłonowy most, którego jedną część mieszczanie odbudowali w 1665r. na rozkaz króla Jana Kazimierza.Po wojnach podjęto działania zmierzające do przywrócenia stanu zasiedlenia i odbudowy gospodarczej. Wkrótce nowe zniszczenia, głód i zarazy przyniosła wojna północna (1700 - 1721), w której przeciwko Szwecji walczyły Rosja, Dania i Saksonia.Po trzecim rozbiorze Polski Narew znalazła się w zaborze pruskim.W XIXw. Narew była mało znaczącym, zubożałym miasteczkiem. W 1807 roku obwód białostocki został przyłączony do Rosji i w następnym roku 18 lipca, Narew otrzymała status miasta nieetatowego. Ludność miasta liczyła 1073 osoby. W 1842r. obwód białostocki został włączony w skład Guberni Grodzieńskiej. W 1855r. w Narwi było 1300 mieszkańców, w tym 523 prawosławnych (40%), 309 katolików (24%) oraz 468 (36%) osób wyznania mojżeszowego. Po likwidacji unii, majątek unickiej cerkwi przeszedł w posiadanie cerkwi prawosławnej. W 1864r. w Narwi żyło 1180 osób. W mieście były Rada Miejska, Ratusz, Sąd opiekuńczy, 3 sklepy, 3 jadłodajnie, 4 zajazdy, szkoła parafialna, szpital cerkiewny.Pierwsza wojna światowa spowodowała dezorganizację życia mieszkańców Narwi. Ludność została masowo ewakuowana w głąb Rosji . Po powrocie “uciekinierzy” zastali przeważnie tylko zgliszcza i ruiny. Stopniowo życie miejscowej ludności powracało do normy w nowych warunkach państwowości polskiej. W 1921r. w Narwi były 174 domy, 963 mieszkańców. W okolicy miasta był wiatrak, tartak i młyn Rutka. W 1931r. Narew liczyła 1301 mieszkańców. Połowę tej liczby stanowili Żydzi, którzy zajmowali się rzemiosłem i handlem. Wielu z nich miało swoje sklepy. Inni mieszkańcy zajmowali się uprawą ziemi i rybołóstwem. W 1934 Narew utraciła prawa miejskie.W czasie II wojny światowej miejscowa ludność doznała bolesnych strat i cierpień. Całkowitej zagładzie ulegli Żydzi. Część rozstrzelano na miejscu, innych wywieziono do obozów zagłady. W lesie pod Waśkami 31 lipca 1941r. Niemcy rozstrzelali 43 mieszkańców Narwi. Znaczną liczbę ludności okupant wywiózł na prace przymusowe do Niemiec.
wg. http://spignarew.republika.pl/index.htm
Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old October 18th, 2008, 05:18 PM   #29
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92


wjazd do Narwi od strony Białegostoku
Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old October 18th, 2008, 05:41 PM   #30
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92


Drewniany , barokowy kościół paraf. pw. św. Stanisława Biskupa i Wniebowzięcia NMP .Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old October 18th, 2008, 06:59 PM   #31
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old October 18th, 2008, 07:52 PM   #32
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92


most na rzece Narwi za kościołem

pamiątkowy kamieńLast edited by Mohort; October 19th, 2008 at 10:02 AM.
Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old October 19th, 2008, 09:59 AM   #33
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

CERKIEW PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W NARWI

Historia parafii w Narwi sięga do początku XVI wieku kiedy to ufundowana została cerkiew w Narwi, jednak zachowane źródła nie pozwalają jednoznacznie określić fundatora świątyni. Pierwsza wzmianka źródłowa o istnieniu cerkwi ruskiej w Narwi przy ulicy Bielskiej pojawiła się w rejestrze pomiary włócznej z 1560 roku. Natomiast pierwszy dochowany opis cerkwi pochodzi z 1772 roku. Według Klirovoj Vedomosti z 1846 roku cerkiew i plebania zostały wybudowane na jednym placu, zaś liczba wiernych w parafii wynosiła 2244 osoby zamieszkałe w 282 domach. W 1847 roku liczba wiernych wynosiła już 2284 osoby, zaś cerkiew parafialna znajdowała się w dekanacie bielskim diecezji litewsko - wileńskiej.
W 1882 roku przystąpiono do budowy nowej drewnianej cerkwi, którą 9 maja 1885 roku poświęcono - świątynia ta jest po dzień obecny cerkwią parafialną w Narwi.W 1901 roku cerkiew w Narwi znalazła się w diecezji grodzieńskiej, zaś liczba parafian wynosiła w 1905 roku 3098 osób. W 1913 roku dookoła parafialnej cerkwi wzniesiono ogrodzenie kamienne z bramą wejściową.
W okresie I wojny światowej liczba wiernych parafii narewskiej uległa zmniejszeniu, gdyż miejscowa ludność podczas wojny ewakuowała się w głąb Rosji. W okresie międzywojennym cerkiew w Narwi uzyskała status parafii etatowej, której duchowny otaczał opieką sąsiednie parafie. Po II wojnie światowej spora liczba wiernych znowu wyjechała do Związku Radzieckiego, a cerkiew w Narwi weszła w skład diecezji warszawsko - bielskiej, zaś w latach 60-tych do dekanatu narewskiego.12 kwietnia 1990 roku parafię narewską dosięgła ogromna tragedia - w Wielki Czwartek podczas pożaru wnętrze świątyni w Narwi zostało wypalone. W odbudowie cerkwi uczestniczyli czynnie wszyscy parafianie - odrestaurowano całe wnętrze świątyni łącznie z nowym ikonostasem i nowymi ikonami. 25 września 1994 roku cerkiew została konsekrowana. W tym samym roku w obrębie świątyni parafialnej wybudowano z ujęcia wodociągowego studzienkę do święcenia wody.

Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old October 19th, 2008, 04:46 PM   #34
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old October 20th, 2008, 12:20 AM   #35
petroos
Registered User
 
Join Date: Jul 2008
Location: Białystok
Posts: 19
Likes (Received): 0

Do podlaskich klimatów wrzucę kilka zdjęć z Choroszczy

Pałacyk - letnia rezydencja Branickich z XVIII w.


Park


Stajnia z końca XIX w.
Trakt do Choroszczy (w sam raz na rower )


widok na zespół poklasztorny
petroos no está en línea   Reply With Quote
Old October 22nd, 2008, 07:36 PM   #36
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

Dzięki Petroos za piękne zdjęcia z Choroszczy ! Zachęcam wszystkich którzy mają „klimatyczne” foty z Podlasia do wrzucania ich właśnie w tym wątku.
Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old October 22nd, 2008, 08:04 PM   #37
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

Kilka zdjęć z ulicy Bielskiej w Narwi , gdzie stoją jeszcze stare drewniane domy.Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old October 25th, 2008, 01:53 PM   #38
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

Rzeka Narew nieopodal miasteczka o tej samej nazwie .

za tymi drzewami schowało się w oddali miasteczko Narew.

nadnarwiańskie łąki
Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old October 25th, 2008, 10:09 PM   #39
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92

ZABŁUDÓW
Nazwa miasta pochodzi od "Błudowskiej Puszczy"'. Osadę w r. 1525 nadał król Zygmunt Stary Chodkiewiczowi. Aleksander Chodkiewicz ten sam, który byt fundatorem klasztoru w Supraślu, nadał osadzie przywileje miejskie, a w r. 1563 ufundował cerkiew i szkołę. Założył też w r. 1563 drukarnię ruską, przeniesioną w końcu XVI w. do Supraśla.W końcu XVI w. przeszedł Zabłudów do rąk Radziwiłłów (od 1598 do początków XIX wieku), którzy założyli tu zbór kalwiński i szkołę kalwińską, a pastor zabłudowski był seniorem Podlaskim. W r. 1706 obozował pod Zabłudowem Karol XII. Od XVI wieku osadnictwo Żydów, którzy przy końcu XIX wieku stanowili około 60 procent ludności miasta. Społeczność ta została zgładzona podczas okupacji niemieckiej (około 1,4 tys. wywiezionych do obozu zagłady w Treblince w 1942). Podczas wojny miasto zniszczono w 50 procentach. 24 czerwca 1941 r. spalono m.in. najcenniejszy zabytek Zabłudowa - unikatową wielką drewnianą synagogę z 1646 r. .

Mohort no está en línea   Reply With Quote
Old October 26th, 2008, 02:16 PM   #40
Mohort
Registered User
 
Mohort's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Białystok
Posts: 2,127
Likes (Received): 92Najstarsza drewniana synagoga na Podlasiu, powstała na początku XVII wieku. Wykonano ją z drewna modrzewiowego, bez użycia gwoździ. Kilkakrotnie odnawiana i przebudowywana, za każdym razem wzbogacana była charakterystycznymi dla epoki elementami architektonicznymi. Wewnątrz znajdował się dębowo-sosnowy Aron ha-Kodesz (miejsce, gdzie przechowuje się Torę). W Zabłudowie do 1920 roku przetrwała tradycja, że kiedy w starych drewnianych deskach budynku pojawiało się pęknięcie, zatykano je starym tałesem. Był to wielki zaszczyt dla Żyda, którego tałes wybrano. W 1920 roku służby ochrony zabytków zabroniły jednak tego zwyczaju, ponieważ groziło to pożarem. 26 czerwca 1941 roku Niemcy synagogę spalili.Zabłudów - klasycystyczny kościół św. Piotra i Pawła z 1840r. miał być zgodnie z wolą fundatorki hrabiny Dębińskiej zbudowany na wzór katedry wileńskiej - dzieła znanego architekta Wawrzyńca Gucewicza ( 1753-98) .
Architekt Kułakowski z Białegostoku zniekształcił jednak pierwowzór przez dodanie dwóch wież .

Mohort no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
biała podlaska, lubelskie, miasteczka, podlaskie

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 11:20 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium