daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone » Petycje i akcjeGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old September 26th, 2008, 01:41 AM   #1
Robert_C
Registered User
 
Robert_C's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Warsaw
Posts: 3,629
Likes (Received): 8087

[Polska] Prawo a budowa dróg

Zarzuty Komisji Europejskiej odnośnie niezgodności polskiego systemu OOŚ z wymogami prawa wspólnotowego wymusiły przyjęcie nowej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ważniejsze ustawy i rozporządzenia

Ustawodawstwo polskie

Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:
1) zasady ustalania:
a) warunków ochrony zasobów środowiska,
b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska,
c) kosztów korzystania ze środowiska,
2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
3) udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,
4) obowiązki organów administracji,
5) odpowiedzialność i sankcje.

Ustawa określa zasady:
1) udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
2) udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,
3) postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu.
Ustawa określa m.in. rodzaje dróg publicznych, kategorie, dostępność, odpłatność
  • USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721) - tzw. Specustawa drogowa
Ustawa określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych a także organy właściwe w tych sprawach.
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573)
    http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2004/2573.htm
Rozporządzenie określa:
1) rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;
2) rodzaje przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany;
3) przypadki, w jakich zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko;
4) szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430)
    http://www.prawo.lex.pl/serwis/du/1999/0430.htm
Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie m.in. z punktu widzenia ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735)
    http://www.prawo.lex.pl/serwis/du/2000/0735.htm
Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie, oraz ich usytuowanie. m.in. mosty, przejścia i przepusty dla dzikich zwierząt.

Ustawodawstwo Unii Europejskiej
Dyrektywa odnosi się do ochrony wszystkich gatunków ptactwa występujących naturalnie w stanie dzikim na europejskim terytorium Państw Członkowskich, do którego stosuje się Traktat. Obejmuje ona ochronę, gospodarowanie oraz kontrolę tych gatunków i ustanawia reguły ich eksploatacji.
Dyrektywa ma na celu przyczynienie się do zapewnienia różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory na europejskim terytorium Państw Członkowskich, do którego stosuje się Traktat.
Dyrektywa (znana również jako Dyrektywa EIA – Ocena Wpływu na Środowisko) określa kategorie projektów, które będą podlegać EIA, stosowane procedury oraz treść oceny.

Last edited by Robert_C; November 4th, 2008 at 02:30 PM.
Robert_C no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old September 26th, 2008, 11:26 AM   #2
625
Administrator
 
625's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: pl. Aspołeczny
Posts: 36,803
Likes (Received): 5500

Podręcznik do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
__________________
Jednocześnie wydaje się nam, że poszerzenie miasta, jeśli takowe nastąpi, przyczyni się do jego upiększenia: nie powinno się bowiem pozwolić na to, by poszczególni budowniczowie kierowali się tu jedynie własnymi potrzebami, przypadkiem, kaprysem czy samowolą, niech plan i intelekt zapanują nad ich poczynaniami, a więc tam, gdzie w zgodzie z prawem panować powinny i muszą!
Schlesische Provinzialblaetter 1808, s. 528

Proszę o zgłaszanie do mnie wszelkich niewłaściwych materiałów na forum (szczególnie zdjęć o charakterze erotycznym).
Please report any inappriopriate content to me.
625 no está en línea   Reply With Quote
Old November 4th, 2008, 01:19 PM   #3
625
Administrator
 
625's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: pl. Aspołeczny
Posts: 36,803
Likes (Received): 5500

http://wiadomosci.onet.pl/1856217,11,item.html
Quote:
Problem z hałasem - kuriozalne rozwiązanie

Polskie normy nakazują drogowcom chronić mieszkańców domów jednorodzinnych przed hałasem powyżej 55 decybeli. Rozmowa to 60 decybeli. Aby spełnić normy dopuszczalnego hałasu, większość dróg i ulic w Polsce trzeba by obudować ekranami akustycznymi - pisze "Dziennik Polski".
Według gazety, drogowcy wymyślili, jak rozwiązać ten problem. Proponują mianowicie ... zwiększenie dopuszczalnych poziomów hałasu.

Jeśli normy hałasu są przekroczone, drogowcy mają obowiązek ustawienia ekranów akustycznych. To bardzo dużo kosztuje, a do tego nie wszyscy mieszkający przy drogach godzą się na zasłonienie ich domów i okien przez wielkie ściany.

- Chcieliśmy wyremontować drogę wojewódzką przebiegającą przez Zielonki. Koszty tego remontu wyniosłyby 20 mln zł, koszty ekranów akustycznych, jakie musielibyśmy zamontować - 40 mln zł - mówi Grzegorz Stech, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

I kolejny przykład. Od wielu miesięcy górale protestują przeciwko rozbudowie "zakopianki", m.in. dlatego, że boją się odgrodzenia ich ekranami od drogi, którą jadą do nich turyści. Problem można rozwiązać. Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz Polski Kongres Drogowy przygotowały propozycje zmian w przepisach dotyczących ochrony przed hałasem.

Dziś w strefie śródmiejskiej dopuszczalny hałas to 65 decybeli; drogowcy proponują podniesienie granicy do 75 decybeli. Przy drodze zabudowanej domami jednorodzinnymi hałas nie może być wyższy niż 55 db; nowy dopuszczalny poziom miałby wynieść 65 db. W strefie ochronnej uzdrowiska lub koło szpitali poza miastem niepożądane dzięki dochodzące z dróg mogą mieć natężenie 50 db; po zmianach mogłyby mieć 60 db - informuje "DP".

Wczoraj projekty zmian w przepisach trafiły na ręce małopolskich parlamentarzystów. Drogowcy chcą, by posłowie lobbowali u ministra środowiska, aby zmienił swoje rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu, jako bardziej rygorystyczne od np. norm niemieckich - czytamy w "Dzienniku Polskim".
czy Grzegorz Stech z zarządu dróg wojewódzkich w Krakowie wie, czym różni się remont od budowy nowej drogi?
__________________
Jednocześnie wydaje się nam, że poszerzenie miasta, jeśli takowe nastąpi, przyczyni się do jego upiększenia: nie powinno się bowiem pozwolić na to, by poszczególni budowniczowie kierowali się tu jedynie własnymi potrzebami, przypadkiem, kaprysem czy samowolą, niech plan i intelekt zapanują nad ich poczynaniami, a więc tam, gdzie w zgodzie z prawem panować powinny i muszą!
Schlesische Provinzialblaetter 1808, s. 528

Proszę o zgłaszanie do mnie wszelkich niewłaściwych materiałów na forum (szczególnie zdjęć o charakterze erotycznym).
Please report any inappriopriate content to me.
625 no está en línea   Reply With Quote
Old November 4th, 2008, 02:33 PM   #4
Robert_C
Registered User
 
Robert_C's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Warsaw
Posts: 3,629
Likes (Received): 8087

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. z 2004 r. Nr 178, poz. 1841)
http://www.lex.com.pl/serwis/du/2004/1841.htm
Robert_C no está en línea   Reply With Quote
Old November 4th, 2008, 02:45 PM   #5
a_d
آرتھر
 
a_d's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Location: Starachowice, Kielce
Posts: 181
Likes (Received): 2

Skoro już powstał taki wątek. Mógłby ktoś zorientowany opisać procedury od początku do końca powstania drogi (rozumiem przez to i autostrady i eSki itd)? Chodzi mi szczególnie o odpowiednie wymogi formalne. Np. kiedy jest możliwe otrzymanie pozwolenie na budowę.
a_d no está en línea   Reply With Quote
Old November 4th, 2008, 02:49 PM   #6
Robert_C
Registered User
 
Robert_C's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Warsaw
Posts: 3,629
Likes (Received): 8087

Z tym poczekajmy do rozpoczecia obowiazywania nowego prawa. Nie ma sensu opisywać jak było, trzeba opisac jak bedzie.
Chyba 15 listopada to data przełomu. Muszę wziąc sie wreszcie za czytanie ustaw.
W tym, co zalinkowane w pierwszym poście sa już teksty ujednolicone ustaw, wraz z aktualnymi zmianami.
Chodzi zwłaszcza o Prawo ochrony środowiska i Specustawę drogową.
Robert_C no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2008, 11:36 AM   #7
BikeBarian
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Gdańsk
Posts: 97
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by Voorish-Gdansk View Post
No wiec odpowiadam:

Na czerwono zaznaczylem dawny przebieg jezdni z Orunii w kierunku Koscierzyny.Po przebudowie wezla jezdnie zaorano i teraz jadac od strony Gdyni zeby skrecic na Koscierzyne trzeba wykonac zakret o 180 stopni.Dlaczego owej jezdni nie wykorzystano do budowy normlanego prawoskretu? (czarna linia).
Dodatkowo zjezdzajac na Koscierzyne w miejscu gdzie wstawilem niebieskie kolko, po opadach tworzy sie kaluza na ktorej mozna niezle "wyleciec" jak zbyt szybko przyspieszymy.
Lecimy po kolei z analiza wezla...
Nie wybudowano bo w wezle moze byc tylko po jednym zjezdzie "z" i wjezdzie "na" obwodnice...jesli chcialbys tam dolozyc dodatkowa jezdnie do skretu z obwodnicy na koscierzyne musialbys zrobic jezdnie zbierajaco-rozprowadzajaca. Idac z analiza dalej po ksztalcie wezla mozna stwierdzic ze dominujacym kierunkiem jest ruch z obwodnicy do gdanska (samochody maja wjazd na prawo i nie musza ustepowac pierwszenstwa tak ja ci co jada na koscierzyne) oraz z gdanska na obwodnice w kierunku gdyni. Z moich codziennych obserwacji wynika ze ten drugi kierunek (gd-obw-gdy) jest mocno obciazony. To samo sie tyczy gdy-obw-gd. Na koscierzyne skreca o wiele mniej ludzi. Dodam jeszcze ze GDDKiA ma w planach rozbudowe wezla "KOWALE" na pelna koniczyne z jezdniami z-r (cos ala matarnia) ale kiedy to nastapi to tego juz nikt nie wie.
BikeBarian no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2008, 12:20 PM   #8
pmaciej7
Cooperator Veritatis
 
pmaciej7's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Haplogrupa, głupcze
Posts: 21,837

Quote:
Originally Posted by BikeBarian View Post
Nie wybudowano bo w wezle moze byc tylko po jednym zjezdzie "z" i wjezdzie "na" obwodnice...jesli chcialbys tam dolozyc dodatkowa jezdnie do skretu z obwodnicy na koscierzyne musialbys zrobic jezdnie zbierajaco-rozprowadzajaca.
Czytam rozporządzenie i nie bardzo widzę, z czego takie wymaganie wynika. Znalazłem tylko to:

Quote:
§ 91. 1. Jezdnię zbierająco-rozprowadzającą można stosować na węźle lub na odcinku drogi między węzłami, jeżeli taka potrzeba wynika z kierunkowego rozkładu ruchu lub usytuowania wyjazdów i wjazdów.
2. Prędkość projektowa jezdni zbierająco-rozprowadzającej powinna wynosić 60 km/h, a wyjątkowo 70 km/h lub 80 km/h.
3. Jezdnia zbierająco-rozprowadzająca powinna być jednokierunkowa i w zależności od miarodajnego natężenia ruchu mieć przekrój poprzeczny taki jak łącznica P1, P2 albo P3.
4. Ukształtowanie jezdni zbierająco-rozprowadzającej w planie i w przekroju podłużnym powinno odpowiadać wymaganiom dotyczącym łącznic, o których mowa w § 90.
Ten przepis moim zdaniem wskazuje zaś wprost, że dopuszcza się dwa wjazdy lub wyjazdy bezpośrednio na drogę A/S na jednym węźle. Zwróć uwagę na podkreślenia.

Quote:
§ 166. 1. Wyjazdy i wjazdy na jezdnie drogi klasy A, S, łącznicy oraz na jezdnię zbierająco-rozprowadzającą powinny być łatwo rozpoznawalne oraz zrozumiałe dla uczestników ruchu, a ich rozmieszczenie nie może stanowić uciążliwości dla ruchu oraz zagrożenia bezpieczeństwa.
2. Rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów uznaje się za właściwe, jeżeli:
1) odległość między ostatnim wjazdem i pierwszym wyjazdem sąsiadujących ze sobą węzłów lub węzła z MOP z jezdni drogi klasy A lub S jest nie mniejsza niż 2 700 m - w wypadku węzła typu WA, nie mniejsza niż 2 000 m, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach nie mniejsza niż 600 m - w wypadku węzła typu WB; odległość ta jest mierzona od końca pasa włączania do początku pasa wyłączania węzła lub MOP,
2) odległość między dwoma następującymi po sobie wyjazdami z jezdni drogi klasy A lub S na węźle jest nie mniejsza niż 300 m, 250 m i 200 m, odpowiednio dla prędkości projektowych 120 km/h, 100 km/h i 80 km/h; odległość ta jest mierzona od końca pierwszego pasa wyłączania do początku drugiego pasa wyłączania,
3) odległość między dwoma następującymi po sobie wjazdami na jezdnię drogi klasy A lub S na węźle jest nie mniejsza niż 200 m; odległość ta jest mierzona od końca pierwszego pasa włączania do końca powierzchni wyłączonej z ruchu otwierającej następny pas włączania,
4) odległość między kolejnymi wyjazdami z łącznicy lub z jezdni zbierająco-rozprowadzającej jest nie mniejsza niż wynika to z możliwości umieszczenia informacyjnych znaków pionowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych
.
Zrobienie dwóch wyjazdów bezpośrednio z S6 jest dopuszczalne. Ale zgadzam się, że z jezdnią z-r byłoby bezpieczniej.
pmaciej7 no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2008, 12:52 PM   #9
Voorish-Gdansk
Registered User
 
Voorish-Gdansk's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Location: Targ Point
Posts: 1,532
Likes (Received): 2036

Quote:
Originally Posted by BikeBarian View Post
Idac z analiza dalej po ksztalcie wezla mozna stwierdzic ze dominujacym kierunkiem jest ruch z obwodnicy do gdanska (samochody maja wjazd na prawo i nie musza ustepowac pierwszenstwa tak ja ci co jada na koscierzyne) oraz z gdanska na obwodnice w kierunku gdyni. .
Dzieki za wyjasnienia ale cos mi tu nie gra.
Wychodzi na to, ze dominujacym kierunkiem jest ruch z obwodnicy ale od strony polnocnej-bo jadacy od poludnia juz maja na zjezdzie skret w lewo-w godzinach szczytu wiadomo ci sie dzieje.
Na jakiej zasadzie wiec taka prognoza?
Napisales tez, ze na Koscierzyne skreca o wiele mniej ludzi.Nie wiem osobiscie DOKLADNIE o ile ale wystarczajaco duzo zeby rowniez tworzyly sie korki.
No i dlaczego ta pseudokoniczynka jest taka niesymetryczna?
Voorish-Gdansk no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2008, 01:38 PM   #10
BikeBarian
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Gdańsk
Posts: 97
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by pmaciej7 View Post
Czytam rozporządzenie i nie bardzo widzę, z czego takie wymaganie wynika. Znalazłem tylko to:Ten przepis moim zdaniem wskazuje zaś wprost, że dopuszcza się dwa wjazdy lub wyjazdy bezpośrednio na drogę A/S na jednym węźle. Zwróć uwagę na podkreślenia.Zrobienie dwóch wyjazdów bezpośrednio z S6 jest dopuszczalne. Ale zgadzam się, że z jezdnią z-r byłoby bezpieczniej.

Nie jest to chyba bezposrednio opisane ale zasada jest tak ze:
Jesli zrobisz pelna koniczyne bez jezdni z-r to ze wzgledow BRD takie cos nie przejdzie...kazdy wjazd na jezdnie glowna musi odbywac sie przez odcinki przyspieszania i kliny...jesli teraz zrobimy po dwa zjazdy i dwa wjazdy na jezdnie glowna (obwodnica) to mamy tutaj konflikt..odcinki te sie nei zmieszcza, beda stanowily zagrozenie dla BRD..dlatego tez stosujemy jezdnie z-r i pasy przeplatania bo na jezdni z-r zazwyczaj mamy predkosc dopuszczalna 60km/h i tam ruch jest wolnijszy i spokojniejszy...jezdnia z-r zbiera nam caly ruch z wezla i wprowadza jednym wjazdem na obwodnice...i na odwrot.

Paragraf 83 rozporzadzenia o tym pisze (nie doslownie)
pkt 2) "wyjazd z jezdni drogi powinien byc usytuowany przed wjazdem na te jezdnie"

oraz paragraf 84
pkt 2) "wyjazd z jezdni drogi na ktorej relacje skretne odbywaja sie bezkolizyjnie, powinien poprzedzac wjazd na nia

Interpretacja powinna byc taka ze mowimy tutaj tylko o jednym wyjezdzie/wjezdzie a nie o kilku nastepujacych po sobie.

Co do paragrafu 166.1 pkt 2)...ze wzgledow ktre opisalem wyzej nie robi sie dwoch wyjazdow..ten przepis dotczy np. sytuacji w ktorej chcemy dostawic jakis MOP i zrobic wzjazd z MOP-a jako oddzielny na jezdnie glowna ilestam metrow za wezlem..i wtedy musimy zachowac te odleglosci miedzy sasiadujacymi wjazdami na jezdnie glowna.
BikeBarian no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2008, 01:44 PM   #11
BikeBarian
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Gdańsk
Posts: 97
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by Voorish-Gdansk View Post
Dzieki za wyjasnienia ale cos mi tu nie gra.
Wychodzi na to, ze dominujacym kierunkiem jest ruch z obwodnicy ale od strony polnocnej-bo jadacy od poludnia juz maja na zjezdzie skret w lewo-w godzinach szczytu wiadomo ci sie dzieje.
Na jakiej zasadzie wiec taka prognoza?
Z obserwacji porannych godzin szczytu wychodzi ze wiekszosc wjezdza na obwodnice wkierunku gdyni. A w godzinach popoludniowych wiekszosc wraca z gdyni do gdanska. Jadacych od poludnia jest duzo mniej. Zeby to zweryfikowac "teoretycznie" moznaby zerknac na natezenia ruchu na tym wezle..pewno GDDKiA je ma. Ja mowie to co widze i codziennie obserwuje na tym wezle.


Quote:
Napisales tez, ze na Koscierzyne skreca o wiele mniej ludzi.Nie wiem osobiscie DOKLADNIE o ile ale wystarczajaco duzo zeby rowniez tworzyly sie korki.
Mimo wszystko tych z gdyni do gdanska jest wiecej wiec ta relacja jest uprzywilejowana.

Quote:
No i dlaczego ta pseudokoniczynka jest taka niesymetryczna?
To juz kwestia indywidaulna geometri drogi. Czasami zeby zachowac normatywne spadki i pochylenia i nne warunki (dynamika ruchu, krzywe przejsciowe) trzeba lacznice wydluzac i wtedy robia sie takie niesymetryczne. Czasmi zwykly brak miejsca wymusza ksztalt wezla.
BikeBarian no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2008, 02:17 PM   #12
pmaciej7
Cooperator Veritatis
 
pmaciej7's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Haplogrupa, głupcze
Posts: 21,837

Quote:
Originally Posted by BikeBarian View Post
Paragraf 83 rozporzadzenia o tym pisze (nie doslownie) (...) oraz paragraf 84
Te dwa paragrafy dotyczą czegoś innego (notabene każdy dotyczy innego typu węzła - 83 WA, a 84 - WB, czyli takiego jak rozpatrywany przez nas na S6). Według tych przepisów wykluczona jest taka sytuacja jak na węźle Augsburg Messe (rozpatrujemy to z punktu widzenia B17, czyli drogi biegnącej północ-południe, pod wiaduktem):Tu jest akurat z jezdnią Z-R, ale chodzi o zasadę. Na jezdni zachodniej jest nieprawidłowo, na wschodniej - prawidłowo.


Quote:
Co do paragrafu 166.1 pkt 2)...ze wzgledow ktre opisalem wyzej nie robi sie dwoch wyjazdow..ten przepis dotczy np. sytuacji w ktorej chcemy dostawic jakis MOP i zrobic wzjazd z MOP-a jako oddzielny na jezdnie glowna ilestam metrow za wezlem..i wtedy musimy zachowac te odleglosci miedzy sasiadujacymi wjazdami na jezdnie glowna.
Nie zgadzam się, dwóch węzłów lub węzła i MOPu dotyczy tylko punkt 1; punkty 2 i 3 dotyczą dwóch wyjazdów na jednym węźle - specjalnie to wczesniej podkreśliłem; punkt 4 dotyczy wyjazdów i wjazdów na jezdni Z-R.

Quote:
Jesli zrobisz pelna koniczyne bez jezdni z-r to ze wzgledow BRD takie cos nie przejdzie.
Ależ oczywiście. Mówimy tylko o tym co jest wymagane rozporządzeniem. Ale można zrobić więcej. Nie wyobrażam sobie pełnej koniczyny bez jezdni Z-R. Choć według rozporządzenia można ją zrobić, to byłoby to moim zdaniem kuriozum.
__________________
Mucha, mucha, w mucholocie
jak w prawdziwym samolocie
do Krakowa sobie leci
a za oknem słonko świeci.
pmaciej7 no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2008, 03:25 PM   #13
BikeBarian
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Gdańsk
Posts: 97
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by pmaciej7 View Post
Nie zgadzam się, dwóch węzłów lub węzła i MOPu dotyczy tylko punkt 1;
..."tylko" niekoneicznie...pkt 3. tez moze dotyczyc MOP-u ktory moze byc (ale nie musi) czescia wezla.

Quote:
punkty 2 i 3 dotyczą dwóch wyjazdów na jednym węźle - specjalnie to wczesniej podkreśliłem
(j.w) co nie zmienia faktu ze MOP-u tez moga dotyczyc...bo wjazd z jezdni Z-R ktora zostala przedluzona na potrzeby MOP-a moze byc poprzedzony wjazdem z tejze jezdni Z-R na jezdnie glowna...a dalszy ruch na jezdni Z-R moze byc prowadzony do MOP-a i dalej ta sama Z-R na jezdnie glowna..i wtedy trza zachowac wymagany odstep miedzy nastepujacmi po sobie wjazdami. No ale kazdy z tych przypadkow moze byc kombinacja Wezel - MOP (ale nei musi bo zjazd na MOP moze byc zaraz za wezlem...itp itd)


Quote:
Ależ oczywiście. Mówimy tylko o tym co jest wymagane rozporządzeniem. Ale można zrobić więcej. Nie wyobrażam sobie pełnej koniczyny bez jezdni Z-R. Choć według rozporządzenia można ją zrobić, to byłoby to moim zdaniem kuriozum.
Rozporządzenei to nie tylko parametry geometryczne ale takze ocena BRD..wiec pewno by sie znalazlo jeszcze kilka paragrafów, które by nie dopuściły do takiej sytucaji (pelna koniczyna bez jezdni Z-R)
BikeBarian no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2008, 04:04 PM   #14
pmaciej7
Cooperator Veritatis
 
pmaciej7's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Haplogrupa, głupcze
Posts: 21,837

Jeszcze raz: Punkty 1, 2 i 3 dotyczą jezdni głównej, punkt 4 jezdni z-r.

2.*Rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów uznaje się za właściwe, jeżeli:
1) odległość między ostatnim wjazdem i pierwszym wyjazdem sąsiadujących ze sobą węzłów lub węzła z MOP (...),
2) odległość między dwoma następującymi po sobie wyjazdami z jezdni (...),
3) odległość między dwoma następującymi po sobie wjazdami na jezdnię (...),
4) odległość między kolejnymi wyjazdami z łącznicy lub z jezdni zbierająco-rozprowadzającej (...).Nie ma regulacji pomiędzy wyjazdem a wjazdem - i słusznie, bo tu nie jest potrzebny odstęp, zresztą wynika on z geometrii łącznic.

Nie ma regulacji dla koniczyny - kuriozum. No chyba że przyjmiemy taką metodę wykładni, która doprowadzi nas do wniosku, że budowa koniczyny w ogóle jest niedopuszczalna i należy budować tylko krzyże maltańskie.

Może prawodawca miał na myśli coś innego, ale napisało mu się tak jak mu się napisało i efekt jest taki a nie inny.


Natomiast jeśli chodzi o sytuację, o której od początku mówiliśmy - dodatkowy wyjazd w stronę Kościerzyny - nie wymaga on jezdni z-r.
pmaciej7 no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2008, 08:41 PM   #15
pmaciej7
Cooperator Veritatis
 
pmaciej7's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Haplogrupa, głupcze
Posts: 21,837

Przejrzałem "Węzły drogowe i autostradowe" Krystka, ale mam wydanie z 1998r., zatem sprzed wejścia w życie rozporządzenia, więc tu odpowiedzi nie znajdę.
pmaciej7 no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2008, 09:08 PM   #16
BikeBarian
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Gdańsk
Posts: 97
Likes (Received): 0

Quote:
Jeszcze raz: Punkty 1, 2 i 3 dotyczą jezdni głównej, punkt 4 jezdni z-r.
tak napisane powinno byc od poczatku..teraz nawet nie drogowiec bedzie wiedzial co i jak
BikeBarian no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2008, 09:11 PM   #17
BikeBarian
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Gdańsk
Posts: 97
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by pmaciej7 View Post
Ale chodzi o jego przebudowę, żeby była zgodna ze współczesnymi normami.

Dalszy ciąg rozmowy o przepisach proponuję przenieść tutaj: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=715752
Z doswiadczenia moge prorokowac, ze nasza gdańska GDDKiA nie zgodzilaby sie na takie rozwiazanie. Albo chcialaby docel czyli pelna koniczyne z jezdniami Z-R albo nic..bo od razu podnioslaby argument ze po co cos robic jak i tak zaniedlugo bedzie burzone i wezel bedzie na nowo roobiony bo beda poszerzac jezdnie albo beda modernizowac caly wezel.
BikeBarian no está en línea   Reply With Quote
Old November 11th, 2008, 05:26 PM   #18
yasioo7
senior assistant designer
 
yasioo7's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Location: Warszawa Ursynów
Posts: 1,442
Likes (Received): 4

Jest taka zasada, niestety ztcp jest ona niepisana - zasada jednego wlotu. Polega to na tym, że powinien być jeden wylot i jeden wlot na węźle w każdym kierunku, przy czym wylot powinien być przed wlotem.
__________________
Są w życiu tylko trzy prawdy: święta prawda, tyż prawda i gówno prawda. (ks. Józef Tischner)
SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji
Strona internetowa: http://www.siskom.waw.pl
Forum: http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=23704
yasioo7 no está en línea   Reply With Quote
Old November 18th, 2008, 12:55 PM   #19
625
Administrator
 
625's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: pl. Aspołeczny
Posts: 36,803
Likes (Received): 5500

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodar...blokowana.html
Quote:
Od wczoraj obowiązują nowe ustawy środowiskowe, działa też nowa struktura administracyjna (która powstała z połączenia dotychczasowych urzędów) - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. To oznacza, że Polska wreszcie może pełną parą przygotowywać inwestycje - np. drogi - które mają zostać sfinansowane z unijnych dotacji. Wcześniej przygotowania do wykorzystania 67 mld unijnych euro były sparaliżowane, bo przepisy odziedziczone po poprzednich rządach były niezgodne z prawem unijnym.
__________________
Jednocześnie wydaje się nam, że poszerzenie miasta, jeśli takowe nastąpi, przyczyni się do jego upiększenia: nie powinno się bowiem pozwolić na to, by poszczególni budowniczowie kierowali się tu jedynie własnymi potrzebami, przypadkiem, kaprysem czy samowolą, niech plan i intelekt zapanują nad ich poczynaniami, a więc tam, gdzie w zgodzie z prawem panować powinny i muszą!
Schlesische Provinzialblaetter 1808, s. 528

Proszę o zgłaszanie do mnie wszelkich niewłaściwych materiałów na forum (szczególnie zdjęć o charakterze erotycznym).
Please report any inappriopriate content to me.
625 no está en línea   Reply With Quote
Old January 16th, 2009, 04:36 PM   #20
Robert_C
Registered User
 
Robert_C's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Warsaw
Posts: 3,629
Likes (Received): 8087

Kwalifikacja przedsięwzięć, dla których wymagana jest procedura środowiskowa

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał wyrok C-66/06 w sprawie kryteriów kwalifikacji przedsięwzięć do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Sprawę tę wytoczyła Komisja Europejska przeciw Irlandii, a Polska przystąpiła do niej w charakterze interwenta po stronie irlandzkiej. Irlandia i Polska usiłowały udowodnić m.in., że system kwalifikacji przedsięwzięć do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oparty na progach wielkości przedsięwzięcia (tak jak to jest np. w Polsce) jest prawidłowy w świetle europejskiej dyrektywy OOS (dyrektywa 85/337).

Trybunał w wyroku z 20 listopada 2008 r. nie podzielił tego stanowiska i orzekł, że system w którym wielkość przedsięwzięcia (wartości progowe) jest stosowana jako jedyne kryterium kwalifikacji czy może ono znacząco oddziaływać na środowisko czy też nie (czy wymaga przeprowadzenia postępowania czy też nie) jest niezgodne z dyrektywą i przekracza granice swobody transpozycji dyrektywy.

Wyrok może mieć istotne konsekwencje praktyczne. Przedsięwzięcia, które zgodnie z prawem polskim zostałyby zwolnione z konieczności przeprowadzenia OOS z wyłącznego powodu, że ich wielkość nie przekracza progów wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, mogą być niezgodne z prawem UE. Przedmiotowe rozporządzenie będzie musiało być zasadniczo przebudowane.
Robert_C no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
polskie drogi

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 08:43 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium