daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Inwestycje w Polsce > Pomorze, Warmia i Mazury > » TrójmiastoGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 2 votes, 5.00 average.
Old September 22nd, 2017, 05:19 PM   #941
mateusz.el
Legenda Północy
 
mateusz.el's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: Elbląg/Gdańsk (POLAND)
Posts: 12,167
Likes (Received): 10035

Myślę, że warto wkleić tutaj ten artykuł. Sporo mowy jest o północy Polski z odniesieniem do Pomorza i Trójmiasta. (podkradam z wątku bydgoskiego)

Quote:
Co należałoby zrobić, aby północ rozwijała się równie szybko jak reszta kraju?źródło: ************
Podział Polski na bogaty zachód i biedny wschód jest już nieaktualny. Północne województwa rozwijają się wolniej niż te wschodnie i zbliżają się do nich w rankingu ubóstwa.
Polska B zaczyna się 66 km na północny wschód od Berlina. To odległość od stolicy Niemiec do granicy między niemiecką Brandenburgią a woj. zachodniopomorskim. Aby sprawdzić, jak wygląda życie w biedniejszej Polsce, wystarczy przeprawić się przez Odrę. Nie trzeba już pokonywać Wisły, która w powszechnej opinii wciąż jest linią podziału między zamożniejszym zachodem kraju i uboższym wschodem. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Podlasiu nie zdarzył się cud – nadal są to najbiedniejsze regiony Polski. Ale Kujawy, Pomorze Zachodnie, Warmia zmniejszają swój dystans do nich, a jednocześnie coraz bardziej oddalają się od Wielkopolski i Dolnego Śląska.

Dane dotyczące PKB na mieszkańca, stopy bezrobocia, a nawet średniego wynagrodzenia nie pozostawiają złudzeń: za kilkanaście – kilkadziesiąt lat tradycyjnie lepiej rozwinięta cywilizacyjnie północ zrówna się pod względem warunków życia ze wschodem Polski. Mieszkańcowi Stargardu lub Grudziądza będzie się żyło tak jak siedlczaninowi lub zamościaninowi, choć jeszcze kilkanaście lat temu mógł raczej porównywać się z głogowianinem albo gnieźnianinem.

Zobacz także:
Polska: otwarte od 8 do 16 »


Można twierdzić, że jest to nieodwracalny proces spowodowany obiektywnymi czynnikami, które trudno zneutralizować – m.in. niekorzystnym położeniem, słabszym zaludnieniem i brakiem bogactw naturalnych w tej części kraju. Ale prawdą jest też to, że o północy zapomniało państwo. Tak bardzo skupiło się na biednej ścianie wschodniej, że tę północną zostawiło samą sobie. I ten niezbyt ludny, borykający się z problemami potransformacyjnymi, położony na uboczu region po prostu sobie nie poradził.

Aż tak źle

Ta realna pauperyzacja obszarów północnych względem reszty kraju mogła umknąć powszechnej uwadze, bo przez ostatnie dekady nasza gospodarka rozwijała się – nie odnotowaliśmy recesji, więc generalnie wszyscy stawali się coraz zamożniejsi. Problem w tym, że północ bogaciła się najwolniej (woj. zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie; w szerszym rozumieniu także część woj. lubuskiego – obszar wokół Gorzowa Wlkp. oraz woj. wielkopolskiego – wokół Piły). Najdobitniej potwierdzają to dane o wysokości produktu krajowego brutto. W 2000 r. PKB na mieszkańca woj. zachodniopomorskiego stanowiło 99 proc. średniej krajowej (19,3 tys. zł wobec 19,5 tys. na mieszkańca Polski). Piętnaście lat później wskaźnik ten wynosił już tylko 84,9 proc. (39,7 tys. wobec 46,8 tys. w skali całego kraju). Poszybował zatem w dół aż 14,1 pkt proc., co oznacza najwyższy spadek spośród wszystkich województw. Drugi najgorszy wynik osiągnęło woj. kujawsko-pomorskie (spadek z 89,6 proc. do 81,3 proc.), a trzeci – warmińsko-mazurskie (z 77,5 proc. do 71 proc.). Zatem trzy województwa, które najbardziej zubożały względem reszty kraju w ciągu ostatnich 15 lat, są położone na północy. Nawet ewidentnie najzamożniejsze i najszybciej rozwijające się w regionie woj. pomorskie zanotowało pod tym względem ujemny wynik (z 98,9 proc. do 95,9 proc.).

Dane te robią jeszcze większe wrażenie w porównaniu ze statystykami osiąganymi w innych regionach. W 2000 r. PKB na mieszkańca woj. zachodniopomorskiego było tylko nieznacznie niższe od tego osiąganego w woj. dolnośląskim (99 proc. wobec 102,9 proc.) i znacznie wyższe niż np. w woj. łódzkim (88,6 proc.). Piętnaście lat później od dolnośląskiego dzieli je przepaść (84,9 proc. wobec 111,5 proc.; różnica 3,9 pkt proc. zwiększyła się do 26,6 proc.), a łódzkie je wyprzedziło i ma sporą przewagę (93,5 proc.; różnica 8,6 pkt proc.). Te dane najlepiej obrazują przesunięcie północnych regionów z Polski A do Polski B. W 2015 r. woj. zachodniopomorskie jest już bliżej ściany wschodniej (woj. podlaskie – 71,1 proc., podkarpackie – 70,7 proc., lubelskie – 68,6 proc. PKB) niż sąsiadów z zachodu, z którymi byli równi 15 lat temu. Jeszcze krótszy dystans od wschodu dzieli woj. kujawsko-pomorskie (już tylko ok. 10 pkt proc.), a warmińsko-mazurskie pod względem PKB jest uboższe od podlaskiego i świętokrzyskiego (w 2015 r. osiągnęły one odpowiednio 71,1 proc. i 72,4 proc. średniej krajowej; trzeba jednak wskazać, że woj. warmińsko-mazurskie, choć geograficznie i kulturowo należy do Polski północnej, to jednak na potrzeby społeczno-ekonomiczne – właśnie ze względu na niski poziom zamożności – często jest zaliczane do województw wschodnich).

Zobacz także:
Samorozbiór Polski: Nawet zaborcy nie podzielili nas tak skutecznie, jak zrobiliśmy to sami »
Oczywiście można twierdzić, że wskaźnik PKB na mieszkańca to nie wyrocznia i wyłącznie na jego podstawie nie da się ocenić sytuacji ekonomicznej regionów. Ale w przypadku północy także inne dane potwierdzają coraz gorszą pozycję tego obszaru względem reszty kraju. Przykładem może być stopa bezrobocia. W lipcu 2017 r. bez zatrudnienia pozostawało 7,1 proc. ogółu Polaków (poziom najniższy od momentu transformacji ustrojowej). Dwucyfrowy wskaźnik osiągnęły jedynie dwa województwa – warmińsko-mazurskie (12 proc.) oraz kujawsko-pomorskie (10,4 proc.). W tej klasyfikacji północne regiony zajmują dwa ostatnie miejsca wśród 16 województw (zachodniopomorskie też jest daleko – na czwartym miejscu od końca wspólnie z woj. świętokrzyskim i podlaskim – te dane też pokazują, że północnym regionom znacznie bliżej dziś do wschodu niż zachodu Polski). Bardziej zróżnicowany obraz wyłania się po przeanalizowaniu średnich wynagrodzeń. Z danych za IV kw. 2016 r. wynika, że mieszkańcy woj. pomorskiego zarabiają bardzo dobrze (4467 zł miesięcznie; czwarte miejsce wśród województw), a zachodniopomorskiego – dobrze (4176 zł; szóste miejsce – minimalnie poniżej średniej krajowej). Ale zarobki w woj. warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim należą do zdecydowanie najniższych w kraju (odpowiednio 3828 zł i 3848 zł; miejsca ostatnie i trzecie od końca). O ile pozycja Warmii i Mazur nie jest ogromnym zaskoczeniem, o tyle to, że obecnie zarobki w Kujawsko-Pomorskiem są średnio niższe niż np. na Lubelszczyźnie czy Podlasiu, jest zaskoczeniem.

Coś nie poszło

O powolniejszym rozwoju północnych regionów zdecydowało wiele czynników. – Niektóre mają charakter endogeniczny, wynikający ściśle z samego położenia geograficznego tego obszaru i bagażu historycznego – tłumaczy prof. Krzysztof Jarosiński, kierownik Zakładu Zarządzania w Sektorze Publicznym, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej.

Północ jest słabiej zaludniona i położona poza międzynarodowymi szlakami komunikacyjnymi przebiegającym przez Polskę (kierunek Wschód – Zachód, czyli linie Berlin – Poznań – Warszawa – Brześć oraz Drezno – Wrocław – Katowice – Kraków – Rzeszów – Lwów). Obszar ten (w szerszym rozumieniu) obejmuje ok. 30 proc. powierzchni całego kraju, a mieszka na nim 20 proc. ogółu ludności Polski. Na tak dużym terytorium (wielkością dorównującym powierzchni np. Węgier lub Portugalii) znajduje się tylko jeden ośrodek miejski, który ma charakter metropolitalny (Trójmiasto). Pozostałych sześć tego typu zespołów miejskich (Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków i Górny Śląsk) jest umiejscowionych w centralnej lub południowej części kraju. – Ma to duże znaczenie, bo nasz model rozwoju regionalnego opierał się na wspieraniu wielkich ośrodków miejskich, które miały być siłą napędową inwestycji w całym regionie – tłumaczy dr Iwo Augustyński z Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Regiony pozbawione ośrodków metropolitalnych mają mniejsze szanse na rozwój. Nie posiadają odpowiedniego zaplecza naukowego, technologicznego, komunikacyjnego (np. lotniska o znaczeniu międzynarodowym), które w istotny sposób wpływa na dynamikę rozwoju. – Wystarczy przeanalizować miejsca, które są wybierane do realizacji znaczących inwestycji. Tylko w niedługim okresie po transformacji umiejscawiano je w obszarach wymagających ekonomicznej rewitalizacji i przekształceń struktury gospodarczej. Przykładem może być fabryka Toyoty w Wałbrzychu. Od dłuższego czasu wybierane są już jednak prawie wyłącznie lokalizacje, które po prostu sprzyjają inwestycjom, czyli np. w pobliżu autostrad lub z dostępem do konkretnie wykwalifikowanej siły roboczej – wskazuje dr Iwo Augustyński.

Północ, przez którą przebiega tylko jedna autostrada (i to w poprzek regionu – z Gdańska do Torunia i dalej na południe), przegrywa tę rywalizację z korzystniej położonym, gęściej zaludnionym i coraz lepiej rozwiniętym infrastrukturalnie centrum i południem kraju. Potwierdza to raport „Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja” przygotowany przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Wynika z niego, że „położone peryferyjnie Trójmiasto znajduje się w znacznie gorszej sytuacji niż Poznań, Wrocław i Kraków (ale lepszej niż np. Łódź – red.). Wśród tych czterech miast ma ono najmniejsze szanse na zdynamizowanie rozwoju, ponieważ obok niekorzystnego położenia ma także najsłabszy potencjał naukowy. Kolejną cechą negatywną jest niemożność prowadzenia jednolitej polityki rozwoju na tym obszarze przez istniejące trzy samorządy (Gdańsk, Gdynia, Sopot), które konkurują ze sobą zamiast współpracować”. Pomimo tych minusów Trójmiasto – jako dość duża, regionalna aglomeracja (ok. 1,2 mln mieszkańców) – znacząco poprawia sytuację woj. pomorskiego na tle pozostałych województw północnych (zdecydowanie najniższe bezrobocie i najwyższe przeciętne wynagrodzenie i PKB na mieszkańca).

Z pozostałych ośrodków miejskich na północy wyróżnia się jeszcze Szczecin i aglomeracja bydgosko-toruńska. Są to raczej znaczące ośrodki regionalne niż metropolie (oba liczą po ok. 0,75 mln mieszkańców). Relatywne zubożenie woj. zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego najlepiej dowodzi, że stolice tych województw nie są motorem wzrostem porównywalnym z Trójmiastem (nie wspominając o Poznaniu lub Wrocławiu). Te dysproporcje są szczególnie widoczne w przypadku Szczecina, który ma podobne do Gdańska położenie, liczbę ludności (miasta mają odpowiednio 405 tys. i 464 tys. mieszkańców) i funkcje (duże porty morskie). Pomimo tych podobieństw stolica woj. zachodniopomorskiego nie osiągnęła statusu, który ma Trójmiasto.

Zobacz także:
PiS jest pewien, że lud chce podziału kraju. Nowe województwa pojawią się na mapie Polski w 2022 roku? »
– Atuty Szczecina nie są tak jednoznaczne. To port morski, ale nieleżący – tak jak Gdańsk – bezpośrednio przy morzu, a więc z nieco bardziej ograniczonym do niego dostępem. Położenie przy granicy z Niemcami teoretycznie może przynosić korzyści, ale jednocześnie umożliwia przenoszenie działalności lub aktywności zawodowej mieszkańców do zachodniego, zamożniejszego sąsiada. Leżący niedaleko Berlin (150 km – red.) „wysysa” część zasobów miasta i regionu – tłumaczy dr Iwo Augustyński.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na dynamikę rozwoju północy jest historyczny rodowód tych terenów. Większa część regionu przed II wojną światową należała do Niemiec i została przyłączona do Polski w 1945 r. Oznacza to, że od podstaw należało tworzyć na tym obszarze polską administrację i zaplecze instytucjonalne, które mają wpływ na rozwój społeczny i ekonomiczny (np. na północy nie ma ani jednego tradycyjnie polskiego ośrodka akademickiego – wszystkie polskie szkoły wyższe powstały po wojnie, przy czym np. uczelnia w Gdańsku uzyskała status uniwersytetu dopiero w 1970 r., a w Szczecinie – w 1985 r.). Dodatkowo przez długi czas Ziemie Odzyskane były traktowane przez napływających na nie mieszkańców (a także przez władze) jako teren „tymczasowy” – spodziewano się, że granica na Odrze i Nysie Łużyckiej zmieni się i ten obszar zostanie zwrócony zachodnim sąsiadom. Nie sprzyjało to inwestycjom na zagospodarowywanych terenach.

Dodatkowo północ jest pozbawiona znaczących bogactw naturalnych, więc na obszarze tym nie wykształcił się silny przemysł, a ten charakterystyczny dla regionu (np. stoczniowy zlokalizowany w Trójmieście i Szczecinie) po okresie transformacji gospodarczej przeżył potężny kryzys. Podobne problemy w okresie przekształceń wywoła struktura rolnictwa – na obszarach północnych funkcjonowało więcej PGR-ów. Ich likwidacja wiązała się ze wzrostem bezrobocia (trzeba jednak dodać, że początkowo podobne problemy miało też np. dzisiejsze województwo lubuskie, ale lepiej poradziło sobie z aktywizacją zawodową – dziś stopa bezrobocia w tym regionie utrzymuje się na poziomie średniej krajowej, a na północy wciąż jest znacząco od niej wyższa).

Bez pomysłów

O niełatwym położeniu północy przesądziły jednak nie tylko czynniki związane z samym regionem, lecz także decyzje i inicjatywy (albo ich brak) ze strony władzy publicznej. – Politykę regionalną oparliśmy na reformie administracyjnej z 1999 r. Stworzenie 16 dużych województw w miejsce 49 małych miało ułatwić absorpcję środków unijnych po przystąpieniu do UE. Priorytetem było wyrównywanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym poszczególnych regionów. Dość szybko okazało się, że różnice te są znaczne, nie tylko pomiędzy województwami, ale też wewnątrz nich – między poszczególnymi powiatami – wskazuje prof. Krzysztof Jarosiński.

Podkreśla, że unijne środki zmniejszyły różnice między regionami, ale ich nie zlikwidowały. – Wzrost dochodów i ogólny dobrobyt społeczności w gospodarce wolnorynkowej zależy od inwestycji prywatnych, a nie publicznych. Państwo – czyli władza centralna i samorządowa – ma po prostu zapewniać warunki zachęcające do rozwijania działalności i tworzenia nowych miejsc pracy przez prywatny kapitał – dodaje. Dynamika rozwoju zależy zatem przede wszystkim od atrakcyjności inwestycyjnej, a pod tym względem północ ustępuje centralnej i południowej Polsce.

– Środki z UE nie są na tyle duże, aby odwrócić tę tendencję i zniwelować tak istotne czynniki jak gorsze położenie lub mniejszy dostęp do siły roboczej. Regiony północne nie staną się dzięki nim bardziej atrakcyjne niż np. Dolny Śląsk lub Małopolska. Ale na pewno poprawiają one sytuację najsłabiej rozwiniętych obszarów – wskazuje dr hab. Tomasz Kubin z Pracowni Integracji Europejskiej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W Polsce najwięcej funduszy trafiło do województw wschodnich, które mogą korzystać nie tylko z programów regionalnych, ale również przeznaczonego dla nich programu Polska Wschodnia (na jego realizację w latach 2014–2020 Bruksela przeznaczy 2 mld euro). – Można zakładać, że dzięki tym środkom regiony te relatywnie nie ubożeją tak szybko, jak te północne. Efekty tego zastrzyku finansowego są już widoczne – dzięki rozwojowi infrastruktury coraz lepiej radzi sobie np. Rzeszów i zlokalizowany wokół niego okręg przemysłowy – podkreśla Tomasz Kubin.

Północ na taki specjalny program nie może liczyć (z wyjątkiem woj. warmińsko-mazurskiego, które uczestniczy w Polsce Wschodniej). – Co więcej, brakuje nawet znaczących strategii rozwoju tych obszarów. Powstały liczne koncepcje rozwoju wschodnich województw, ale nie słyszałem o kompleksowych pomysłach na wzmocnienie np. regionu szczecińskiego – mówi dr Iwo Augustyński.

Dodatkowo wskazuje jeszcze jeden element modelu rozwoju regionalnego Polski, który w szczególności uderzył w mieszkańców północy. – Siłą napędową dla całych obszarów mają być lokalne ośrodki metropolitalne, ale jednocześnie nie pomyślano o sieci komunikacyjnej, która umożliwiłaby ich połączenie z obszarami peryferyjnymi. Po okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej zlikwidowano wiele połączeń kolejowych i autobusowych z małymi miejscowościami. Dotyczy to w szczególności północnej Polski, bo ma ona tradycyjnie lepiej rozwiniętą infrastrukturę, zwłaszcza kolejową. Zamiast ułatwić kontakt z dużymi miastami, utrudniono go – dodaje ekspert wrocławskiego UE.

Co zatem należałoby zrobić, aby północ rozwijała się równie szybko jak reszta kraju? Przede wszystkim lepiej wykorzystać jej potencjał, np. ten komunikacyjny. Skoro po okresie zaborów odziedziczyła ona np. gęstą sieć linii kolejowych, to należy ją efektywnie użytkować, a nie zakładać z góry, że nie zastąpi ona autostrad lub dróg ekspresowych. – Wbrew pozorom atutem północy może być też położenie. Bliskość morza i jezior, czyste środowisko niezmodyfikowane przez przemysł ciężki prawdopodobnie nie przekona rzeszy inwestorów, ale na pewno zachęca do zamieszkania na takim obszarze. A jeśli udałoby się przyciągnąć na północ mieszkańców z centrum i południa, to jednocześnie zwiększyłaby się dynamika rozwoju całego regionu. Przybyłoby nowych firm, inwestycji, miejsc pracy – zauważa dr hab. Tomasz Kubin.

Na razie nie wszystkie regiony północne wykorzystują te atuty. W ciągu ostatnich 18 lat, czyli od momentu reformy administracyjnej, ujemne saldo migracji wewnętrznej (na pobyt stały) odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim (-2,7 tys. mieszkańców), kujawsko-pomorskim (-1,7 tys.) i zachodniopomorskim (-0,6 tys.). Przykład województwa pomorskiego (saldo +3,5 tys.; drugi wynik w kraju po woj. mazowieckim, a przed m.in. dolnośląskim i małopolskim) pokazuje jednak, że napływ nowych mieszkańców jest możliwy. Pozytywne trendy w tym zakresie widać już też w woj. zachodniopomorskim (ujemny wynik zmniejsza się od 2007 r., gdy wyniósł rekordowe -1,5 tys.) oraz warmińsko-mazurskim (najgorszy wynik w 2011 r. – 3 tys.).

– Jednocześnie trzeba zadbać o rozwój infrastruktury społecznej, czyli m.in. dostępność szkolnictwa i ochrony zdrowia oraz progres mieszkalnictwa. To właśnie tego typu usługi ostatecznie decydują o poziomie życia w danych regionach i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego – wyjaśnia prof. Krzysztof Jarosiński.

Nie zaszkodziłoby też opracowanie komplementarnej strategii rozwoju całego regionu na podstawie jego ewidentnych walorów, czyli np. atrakcyjności krajoznawczej, środowiska naturalnego, funkcjonowania wielkich portów morskich, możliwości nawiązania głębszych kontaktów z bliską zagranicą (Skandynawia, Niemcy, Rosja – z tą ostatnią nie jest to łatwe ze względu na ograniczenia narzucane z Warszawy). W wyrównywaniu dysproporcji między województwami nie chodzi bowiem o to, aby na siłę wszędzie wprowadzać podobne warunki życia. Ważniejsze jest to, aby regiony mogły rozwijać się zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami, bo wtedy wszędzie będzie żyło się po prostu dobrze. A określenie Polska B odejdzie do lamusa.

magazyn dgp 15.09
źródło: Dziennik Gazeta Prawna
__________________
"Warto być przyzwoitym" - Władysław Bartoszewski

Moje wątki zdjęciowe:
[Polska] Wspólne zwiedzanie [Europa] Wspólnie podróżowanie - aktualnie relacja z Jerozolimy!
[Trójmiasto] To lubię! [Łódź] Miasto obiecujące [Słowacja] Zaskoczy i zauroczy

ChrisPL, michal90, Nickknock liked this post
mateusz.el no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old October 3rd, 2017, 10:23 AM   #942
sebekkk
Registered User
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 2
Likes (Received): 0

Sporo wniosków na podstawie raportu : „Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja” z 2008 roku przygotowanego na podstawie danych do 2006 roku. Także część rzeczy straciła na aktualności
sebekkk no está en línea   Reply With Quote
Old October 7th, 2017, 09:46 PM   #943
Nickknock
Registered User
 
Nickknock's Avatar
 
Join Date: Jun 2016
Location: Gdansk
Posts: 48
Likes (Received): 37

There are many positives of Tri-City that are being underestimated, especially tourism. With good urban planning, the quality of life here can be so far superior that it will act as a magnet for positive development. It is correct to say that the city do not work well enough together, and that remains a large problem.
__________________

Bluebull1, Urbanista1 liked this post
Nickknock no está en línea   Reply With Quote
Old October 12th, 2017, 01:02 PM   #944
KarolZubel
Registered User
 
KarolZubel's Avatar
 
Join Date: Apr 2015
Location: Wolne Miasto Gdańsk
Posts: 2,176
Likes (Received): 2498

Chińczycy chcą kupić resztę BPH

Quote:
Chiński fundusz powiązany z grupą finansową Fosun jest zainteresowany kupnem reszty Banku BPH. Chodzi o część z portfelem kredytów hipotecznych, której nie kupił Alior Bank.
https://biznes.trojmiasto.pl/Chinczy...H-n117384.html
__________________
Bóg, Honor, Ojczyzna.
KarolZubel está en línea ahora   Reply With Quote
Old October 13th, 2017, 09:21 PM   #945
ABWera
Registered User
 
ABWera's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Chrząszczyżewoszyce
Posts: 7,081
Likes (Received): 3649

Quote:
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz.1257), w związku art. 74, ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r, poz. 1405) Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku działając w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zawiadamia, że na wniosek Panów Dariusza Krysiaka i Dariusza Alota działających z upoważnienia Einkaufs – Center Galeria Baltycka G.m.b.h & Co. KG Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A, z dnia 28 września 2017r, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:

Rozbudowa centrum handlowego Galeria Bałtycka wraz z niezbędną infrastrukturą i układem drogowym w Gdańsku.
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/w...ltycka,a,90663
ABWera no está en línea   Reply With Quote
Old October 22nd, 2017, 04:24 PM   #946
Woo_leo
Registered User
 
Woo_leo's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: GA/WWA
Posts: 3,697
Likes (Received): 1709

Od jutra prezentacja studium w Gdańsku:
https://urbnews.pl/gdansk-zaprezentuje-nowe-studium/

(jeśli w innym wątku było to przepraszam ale nie zauważyłem)
__________________
"Na ostateczny kształt Młodego Miasta magistrat ma ograniczony wpływ" - W. Bielawski | v-ce prezydent Gdańska

"Węzeł Wzgórze jest węzłem komunikacyjnym, a nie terenem rekreacyjnym. Kwestią dyskusyjną jest stwierdzenie, czy zastosowany budulec dla nawierzchni chodnika jest reprezentacyjny." - Teresa Horiszna | naczelnik wydziału inwestycji UM Gdynia
Woo_leo no está en línea   Reply With Quote
Old November 23rd, 2017, 05:52 PM   #947
n3w.mod3l
unknown artist
 
n3w.mod3l's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Location: Wolne Miasto Gdańsk
Posts: 5,066
Likes (Received): 36271

Quote:
Politechnika Gdańska uruchomiła komputer do uczenia głębokiego

Na Politechnice Gdańskie rozpoczął pracę jeden z najszybszych na świecie komputerów przeznaczonych do uczenia głębokiego. To pierwszy tego typu sprzęt w Polsce. Z jego pomocą można np. opracowywać modele służące rozpoznawaniu gestów czy analizie obrazów medycznych.
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnos...lebokiego.html

Ciekawe czy po nocach kopią BC?
n3w.mod3l no está en línea   Reply With Quote
Old November 24th, 2017, 09:21 AM   #948
Nickknock
Registered User
 
Nickknock's Avatar
 
Join Date: Jun 2016
Location: Gdansk
Posts: 48
Likes (Received): 37

Quote:
Originally Posted by n3w.mod3l View Post
Is the computer willing to run for Mayor, It has my vote!
__________________

mitch_ducanon liked this post
Nickknock no está en línea   Reply With Quote
Old December 5th, 2017, 02:11 PM   #949
n3w.mod3l
unknown artist
 
n3w.mod3l's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Location: Wolne Miasto Gdańsk
Posts: 5,066
Likes (Received): 36271

Quote:
Cztery polskie regiony na liście najdynamiczniejszych w Europie

Amerykański think tank Milken Institute opublikował ranking 20 samorządów Europy, których gospodarka rozwijała się najszybciej w 2017 roku. Wśród nich są aż cztery polskie regiony.

Choć najnowszy ranking Milken Institute zatytułowany jest „Best-performing cities. Europe 2017”, czyli "najdynamiczniejsze miasta Europy w 2017 r.", trafiły do niego cztery polskie regiony: Pomorskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie oraz Małopolskie. Polskie województwa znalazły się na liście w całości, ponieważ reprezentujące je miasta, na tle innych europejskich metropolii, są stosunkowo nieduże. Autorom chodziło bowiem o wskazanie dużych regionów (według klasyfikacji NUTS 2), a nie tylko prężnych metropolii, jak w wielu innych zestawieniach tego typu.

Najwyżej, na 4. miejscu, za Londynem Wewnętrznym, Sztokholmem oraz Budapesztem, wylądowało Pomorskie, gdzie twórcy raportu wyróżnili Gdańsk.
https://www.pb.pl/cztery-polskie-reg...europie-899943
__________________
zrozumienie nie jest wymogiem współpracy...


p1otr3k1712 liked this post
n3w.mod3l no está en línea   Reply With Quote
Old December 5th, 2017, 02:18 PM   #950
konsumpcjonista
Registered User
 
Join Date: Oct 2009
Location: Aglomeracja Gdańska
Posts: 1,327
Likes (Received): 81

Super!

A z drugiej strony natrafiłem na raport Tholons najlepszych lokalizacji dla outsourcingu i niestety nie ma nas w pierwszej 100-ce miast. Są za to Kraków, Warszawa i Wrocław.

http://www.tholons.com/TholonsTop100...2017%20v.7.pdf
konsumpcjonista no está en línea   Reply With Quote
Old December 5th, 2017, 02:55 PM   #951
Hlynur Bjorn
Hanseatic
 
Hlynur Bjorn's Avatar
 
Join Date: Feb 2007
Location: WRZESZCZ
Posts: 4,947
Likes (Received): 5002

Ciekawy jestem jakie były kryteria - czy np nie była to również wielkość miasta. A tu już się często kłania branie pod uwagę Gdańska bez kontekstu aglomeracji...?
__________________
FRAG Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej
Hlynur Bjorn no está en línea   Reply With Quote
Old December 5th, 2017, 03:33 PM   #952
Mkbewe
Registered User
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 405
Likes (Received): 1502Wielkość miasta raczej się nie liczyła, liczyła się wielkość (ludność) regionu. W Polsce jest 12 "dużych" regionów.

Quote:
Amerykański think tank Milken Institute opublikował ranking 20 samorządów Europy, których gospodarka rozwijała się najszybciej w 2017 roku
O roku 2017 w czasie przeszłym... 2017 to po prostu edycja raportu, brano pod uwagę o wiele starsze dane:

Quote:
TABLE 2
Components of the Best-Performing Cities Europe Index
COMPONENT WEIGHT
Job growth (2011-2016) 0.15
Job growth (2015-2016) 0.15
Wage growth (2008-2013) 0.15
Wage growth (2012-2013) 0.15
Hi-tech services GVA growth (2009-2014) 0.10
Hi-tech services GVA growth (2013-2014) 0.10
Hi-tech services GVA LQ (2014) 0.10
Manufacturing GVA LQ (2014) 0.10
Ale dość tego marudzenia. Gratuluję najlepszego miejsca w kraju i co ważniejsze dobrego w Europie. Dla zainteresowanych podaję pełny link poniżej.

http://assets1b.milkeninstitute.org/...e-2017-WEB.pdf
Mkbewe no está en línea   Reply With Quote
Old December 7th, 2017, 09:52 AM   #953
Hlynur Bjorn
Hanseatic
 
Hlynur Bjorn's Avatar
 
Join Date: Feb 2007
Location: WRZESZCZ
Posts: 4,947
Likes (Received): 5002

Odnosiłem się do

Quote:
Quote:
Originally Posted by konsumpcjonista View Post
Super!

A z drugiej strony natrafiłem na raport Tholons najlepszych lokalizacji dla outsourcingu i niestety nie ma nas w pierwszej 100-ce miast. Są za to Kraków, Warszawa i Wrocław.

http://www.tholons.com/TholonsTop100...2017%20v.7.pdf
__________________
FRAG Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej
Hlynur Bjorn no está en línea   Reply With Quote
Old December 7th, 2017, 11:27 AM   #954
KarolZubel
Registered User
 
KarolZubel's Avatar
 
Join Date: Apr 2015
Location: Wolne Miasto Gdańsk
Posts: 2,176
Likes (Received): 2498

__________________
Bóg, Honor, Ojczyzna.

kuba-gda liked this post
KarolZubel está en línea ahora   Reply With Quote
Old December 11th, 2017, 08:48 PM   #955
olekorlo
Registered User
 
Join Date: Feb 2006
Location: Gdansk
Posts: 4,944
Likes (Received): 2072

Druga czesc o atrakcyjnosci inwestycyjnej Trojmiasta w oczach managerow odpowiedzialnych za rozwój duzych firm:
https://www.pb.pl/depcza-stolicy-po-...paign=socialfb
olekorlo no está en línea   Reply With Quote
Old December 12th, 2017, 11:43 AM   #956
KarolZubel
Registered User
 
KarolZubel's Avatar
 
Join Date: Apr 2015
Location: Wolne Miasto Gdańsk
Posts: 2,176
Likes (Received): 2498

W Gdańsku szukają bankowców. State Street zwiększa zatrudnienie

Quote:
Po niespełna dwóch latach od oficjalnego otwarcia biura w Gdańsku, State Street Bank Polska zatrudnia w nim już ponad 1,1 tys. osób. Łącznie bank zatrudnia w Polsce 4,2 tys. pracowników, a w planach jest osiągnięcie liczby 5 tys. w 2019 roku. Zespół ma się dalej powiększać, głównie w oparciu o biuro w Gdańsku.
https://biznes.trojmiasto.pl/W-Gdans...e-n119321.html
__________________
Bóg, Honor, Ojczyzna.

DarioB, kuba-gda liked this post
KarolZubel está en línea ahora   Reply With Quote
Old December 13th, 2017, 01:02 PM   #957
mateusz.el
Legenda Północy
 
mateusz.el's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: Elbląg/Gdańsk (POLAND)
Posts: 12,167
Likes (Received): 10035

Quote:
Amerykański koncern Arrow Electronics, dostawca technologii elektronicznych, rozszerza działalność w Polsce i otwiera biuro w Gdańsku. Firma poszukuje nowych pracowników o różnych kwalifikacjach i poziomie wykształcenia.
https://biznes.trojmiasto.pl/Arrow-E...u-n119375.html
__________________
"Warto być przyzwoitym" - Władysław Bartoszewski

Moje wątki zdjęciowe:
[Polska] Wspólne zwiedzanie [Europa] Wspólnie podróżowanie - aktualnie relacja z Jerozolimy!
[Trójmiasto] To lubię! [Łódź] Miasto obiecujące [Słowacja] Zaskoczy i zauroczy

n3w.mod3l, salto_angel, dawayne liked this post
mateusz.el no está en línea   Reply With Quote
Old December 14th, 2017, 10:08 AM   #958
Hlynur Bjorn
Hanseatic
 
Hlynur Bjorn's Avatar
 
Join Date: Feb 2007
Location: WRZESZCZ
Posts: 4,947
Likes (Received): 5002

Quote:
Słynny Goldman Sachs przejmuje polskiego dewelopera. Ale dużo ryzykuje, bo kupuje na górce
Quote:
za prawie 1 mld zł
Quote:
Robyg jest jednym z „trzech tenorów” rodzimej deweloperki mieszkaniowej razem z Dom Development i Murapolem. To trójka firm o największej skali produkcji mieszkań w Polsce i – co za tym idzie – najwyższych zyskach - mówi nam Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu Rynekpierwotny.pl. W tym roku Robyg ma wykręcić na czysto 107 mln zł.
Quote:
spółka od dwóch lat szukała inwestora. Wtedy jej akcje sprzedali dotychczasowi właściciele firmy, czyli kontrolowana przez izraelskich deweloperów Olimpia Real Estate i Meshulam Levinstein, holenderska spółka Nanette Real Estate i międzynarodowy fundusz LBREP. Dziś akcjonariat Robyga jest rozproszony - przeważają fundusze emerytalne.
Osierocona, ale z ogromnym potencjałem, przeznaczająca 60-80 proc. zysku na dywidendę spółka była łakomym kąskiem dla inwestorów. W praktyce jednak jego poszukiwania trwały dwa lata.
Quote:
Goldman Sachs ogłosi wezwanie do sprzedaży akcji po 3,55 zł za papier. Z pozytywną odpowiedzią inwestorów nie powinno być problemu, bo jeszcze nigdy w historii akcje Robyga nie miały takiej wartości. Przed wezwaniem kosztowały ok. 3,1 zł za jedną.
Zarząd w poniedziałek 11 grudnia zarekomendował dotychczasowym akcjonariuszom sprzedaż akcji.
Quote:
Amerykański bank jednak dużo ryzykuje, bo kupuje na górce. Po pierwsze, sama wycena spółki jest rekordowa i sięgnie 1 mld zł, po drugie, rynek mieszkaniowy jest nagrzany do czerwoności. Polacy ponad połowę sprzedawanych mieszkań kupują za gotówkę, a ceny mieszkań rosną - według Expandera - w ciągu roku w zależności od miasta o 1-11 proc., chociaż np. w Białymstoku spadły o 3 proc.
- Goldman Sachs - jak widać - musi mieć duże uznanie dla polskiej mieszkaniówki, jej rosnącej dojrzałości, ale przede wszystkim perspektyw rozwoju. Może to wynikać z ogromnego wciąż deficytu mieszkaniowego, którego zaspokojenie potrwa w Polsce jeszcze długie lata - mówi Jarosław Jędrzyński.
- Decydując się na przejęcie Robyga właśnie w tym momencie, a więc już w piątym roku trwania koniunkturalnej prosperity na rynku nowych mieszkań, raczej nie przewiduje gwałtownego załamania koniunktury w przewidywalnej przyszłość - dodaje Jędrzyński.
http://wyborcza.pl/7,155287,22776050...-ale-duzo.html
__________________
FRAG Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej
Hlynur Bjorn no está en línea   Reply With Quote
Old December 14th, 2017, 12:40 PM   #959
dominix
Registered User
 
dominix's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Location: Gdańsk
Posts: 1,262
Likes (Received): 334

PHN ma na muszce Doraco

"POLSKA Polski Holding Nieruchomości (PHN) ma zamiar przejąć Korporację Budowlaną Doraco – firmę zajmująca się generalnym wykonawstwem"

http://eurobuildcee.com/?page=news&i...-muszce-doraco
dominix no está en línea   Reply With Quote
Old December 15th, 2017, 09:04 PM   #960
broker
Registered User
 
Join Date: Sep 2005
Location: PLGDY / PLGDN
Posts: 6,757
Likes (Received): 2312


Kolejny przykład, na fali wielu w ostatnim czasie.

PiS jak PZPR, nie tylko ma wylane na demokrację, samorządność, niezawisłość sądów, niezależność instytucji, minimalną obiektywność państwowych mediów itd, ale również kocha wszystko co państwowe, gdzie będzie można wpakować swoją bandę kolesi, sterować z przy pomocy aparatu partyjnego.

Zamiast rozparcelować PHN i sprzedać grunty i powierzchnie komercyjne na przetargach prywatnym deweloperom, będą na bazie majątku podatników kupować prywatne spółki.
PRL wraca na wszystkich polach, Komitet Centralny z I Sekretarzem na czele prą do przodu. Ci ludzie nigdy nie zaakceptowali liberalnej demokracji, gospodarki wolnorynkowej i prywatnej własności i z każdym dniem pokazują jak blisko im ideowo do PRL.
__________________
broker no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
ekonomia, gdańsk, gdynia, gospodarka, pomorskie, pomorze, sopot, trójmiasto

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 08:09 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium