daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Inwestycje w Polsce > Śląsk

Śląsk » Katowice » WrocławGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 32 votes, 4.88 average.
Old August 5th, 2005, 03:47 PM   #61
darius.
Registered User
 
Join Date: May 2005
Posts: 2,870
Likes (Received): 6759

Quote:
Originally Posted by RuffRyders1
Wszystkie informacje jakie do tej pory czytalem na temat tej drogi mowily jasno ma byc dwujezdniowa i mam nadzieje ze tak zostanie.
Możesz podać jakieś żródła na ten temat?, bo chyba tak nie jest w Raciborzu w planie zagospodarowania przestrzennego ta droga jest jednojezdniowa.
darius. no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old August 5th, 2005, 07:34 PM   #62
Marcin
Miszcz Ortografi
 
Marcin's Avatar
 
Join Date: Sep 2002
Location: Postrzeczywistosc
Posts: 3,275
Likes (Received): 4098

Quote:
Originally Posted by darius.
Możesz podać jakieś żródła na ten temat?, bo chyba tak nie jest w Raciborzu w planie zagospodarowania przestrzennego ta droga jest jednojezdniowa.
Byc moze dwujezdniowa ma byc tylko na odcinku poktorym sie spodziewaja najwyzszej frekwencji, czyli prawdopodnie Rybnik-Zory ... mam nadzieje ze bedzie cala wielojezdniowa i w duzej czesci bezkolizyjna.

Pzdr.
__________________
______________________________________________
mjm
Marcin no está en línea   Reply With Quote
Old August 8th, 2005, 10:56 AM   #63
RuffRyders1
Ride Or Die
 
RuffRyders1's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Location: Rybnik
Posts: 509
Likes (Received): 7

Kolejny inwestor w Rybniku?
Strefa ekonomiczna w Rybniku została przeniesiona z Kłokocina na tereny inwestycyjne obok elektrowni. Wszystko wskazuje na to, że swoją fabrykę wybuduje tam irlandzki producent naczep do tirów.

Tereny inwestycyjne w Kłokocinie włączone były do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W związku z małym zainteresowaniem tym nieuzbrojonym obszarem, prezydent Rybnika złożył wniosek do Rady Ministrów o przeniesienie strefy w okolice Elektrowni Rybnik. Tam bowiem Rada Miasta zarezerwowała 48 hektarów na działalność inwestycyjną. Rząd uwzględnił wniosek i rozporządzeniem Rady Ministrów przeniósł strefę w okolice ul. Podmiejskiej.

Wydaje się, że nowa strefa będzie cieszyła się dużo większym zainteresowaniem inwestorów. Na dzień dzisiejszy na terenie strefy zainwestować chce irlandzki producent naczep to tirów. Irlandczycy chcą wystawić fabrykę w miejscu, gdzie kiedyś zlokalizowany był PEBEROW. Szacuje się, że powstanie tam 100 nowych miejsc pracy.

- Żeby jak najszybciej ściągnąć tu inwestorów, miasto razem z Elektrownią Rybnik uzbroi te tereny w podstawową infrastrukturę. Elektrownia zapewni przyłącza energetyczne, sfinansuje podbudowę i utwardzenie nowej drogi. My zajmiemy się nawierzchnią – tłumaczy Michał Śmigielski, Przewodniczący Rady Miasta Rybnika. Już dziś wiadomo, że nowa droga na terenie strefy zlokalizowana będzie pod wzdłuż linii wysokiego napięcia, aby optymalnie zagospodarować ten teren. Zainteresowanie elektrowni projektem wynika z realizowanego programu dobrowolnych odejść w tej firmie. Stąd zarząd elektrowni zamierza wspierać w podobny sposób i inne inwestycje w Rybniku, które przyczynią się do powstawania nowych miejsc pracy.

Jakich korzyści mogą spodziewać się firmy inwestujące w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej? Najważniejszym profitem są ulgi w podatku dochodowym od firm (CIT). Inwestor może sobie od podatku do 65 % nakładów poniesionych na uruchomienie działalności w strefie. Minimalna wartość nakładów uprawniająca do inwestowania w strefie to 100 000 euro. W praktyce jednak środki przeznaczone na inwestycję przekraczają tę kwotę. Strefa ekonomiczna w Rybniku należy do Podstrefy Jastrzębsko – Żorskiej KSSE. Największą zaletą terenów wchodzących w skład tej podstrefy jest bliskość planowanych węzłów autostrady A1. Ceny gruntów wynoszą tu od 16 – do 51 zł za m2.
RuffRyders1 no está en línea   Reply With Quote
Old August 8th, 2005, 11:12 AM   #64
RuffRyders1
Ride Or Die
 
RuffRyders1's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Location: Rybnik
Posts: 509
Likes (Received): 7

Carrefour odkrył karty
Budowę hipermarketu o powierzchni 6,5 tys. m2, budowę lodowiska i sponsoring rybnickich „Rekinów” ma w planach Carrefour Polska, który wygrał przetarg na kupno działki naprzeciwko „Rudy”.

Na zaproszenie władz Rybnika przedstawiciele Carrefoura uczestniczyli w konferencji prasowej zorganizowanej w rybnickim magistracie. W prezentacji multimedialnej Andrzej Hojn i Stephan Duretz przedstawili szczegóły inwestycji w Rybniku. – Fakt, że dzisiaj tu jesteśmy jest efektem dwuletniej, wzorowej współpracy z miastem Rybnik – powiedział na wstępie Hojna.


Powierzchnia hipermarketu, który powstanie naprzeciw kąpieliska „Ruda” wyniesie 6500 m2. Na budowę obiektu Francuzi planują przeznaczyć 80 milionów złotych. Na obiekcie znajdzie się również obszerna galeria handlowa, w której zlokalizowanych zostanie ok. 40 punktów handlowych. Obok hipermarketu powstanie 600 miejsc parkingowych. Budowa obiektu rozpocznie się jeszcze w tym roku. Zakończenie – w zależności od warunków atmosferycznych – planowane jest na czerwiec lub wrzesień 2006 roku.

Podczas konferencji wiele miejsca poświęcono wspieraniu działalności społecznej w Rybniku przez Carrefour. Władze Rybnika i przedstawiciele francuskiej firmy potwierdzili, że osiągnięto wstępne porozumienie w tej sprawie. Inwestorzy deklarują, że m.in. razem z Elektrownią Rybnik wybudują na Nowinach lodowisko. Wszystko wskazuje na to, że również rybniccy żużlowcy mogą liczyć na wsparcie Carrefoura, ale pod warunkiem, że awansują do ekstraligi.

W hipermarkecie (w tym w galerii handlowej) zatrudnienie znajdzie 600 osób. Oprócz tego powstaną nowe miejsca pracy przy budowie obiektu. - Nowe miejsca pracy to dla naszego miasta duże wyzwanie. Naszym zadaniem na najbliższe miesiące będzie przygotowanie wykwalifikowanej kadry – powiedział prezydent Rybnika – Adam Fudali. Prezydent dodał, że dotyczy to nie tylko inwestycji Carrefoura, ale i pozostałych firm, które w najbliższym czasie będą inwestować w Rybniku. Fudali spotkał się już z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. Ustalono, że w ciągu kilku tygodni rozpocznie się cykl szkoleń i kursów, które przygotują kadry pod kątem oczekiwań przyszłych pracodawców. Z inwestorami uzgodniono również, że przy zatrudnianiu preferowane będą osoby zarejestrowane w rybnickim urzędzie pracy. – Obecnie bezrobocie w Rybniku wynosi ok. 13%. Wierzę, że za rok, dwa nastąpi jego znaczny spadek – powiedział prezydent.

Przewodniczący Rady Miasta – Adam Śmigielski zapowiedział, że na wrześniową sesję rady zaproszeni zostaną wszystkie firmy, które są zainteresowane inwestowaniem w Rybniku. Na dzień dzisiejszy są to oprócz Carrefoura: Plaza, Parkridge, OBI, Agata, Tesco, MediaMarkt i jeden z dyskontów spożywczych. Carrefour jest drugą co do wielkości siecią handlową w świecie. W tej chwili posiada w Polsce 31 hipermarketów i 70 supermarketów Champion. Przejął również 11 hipermarketów Hypernova.
RuffRyders1 no está en línea   Reply With Quote
Old August 8th, 2005, 08:57 PM   #65
Marcin
Miszcz Ortografi
 
Marcin's Avatar
 
Join Date: Sep 2002
Location: Postrzeczywistosc
Posts: 3,275
Likes (Received): 4098

Quote:
Originally Posted by RuffRyders1
Carrefour odkry? karty
Budow? hipermarketu o powierzchni 6,5 tys. m2, budow? lodowiska i sponsoring rybnickich „Rekinów” ma w planach Carrefour Polska, który wygra? przetarg na kupno dzia?ki naprzeciwko „Rudy”.

Na zaproszenie w?adz Rybnika przedstawiciele Carrefoura uczestniczyli w konferencji prasowej zorganizowanej w rybnickim magistracie. W prezentacji multimedialnej Andrzej Hojn i Stephan Duretz przedstawili szczegó?y inwestycji w Rybniku. – Fakt, ?e dzisiaj tu jeste?my jest efektem dwuletniej, wzorowej wspó?pracy z miastem Rybnik – powiedzia? na wst?pie Hojna.


Powierzchnia hipermarketu, który powstanie naprzeciw k?pieliska „Ruda” wyniesie 6500 m2. Na budow? obiektu Francuzi planuj? przeznaczy? 80 milionów z?otych. Na obiekcie znajdzie si? równie? obszerna galeria handlowa, w której zlokalizowanych zostanie ok. 40 punktów handlowych. Obok hipermarketu powstanie 600 miejsc parkingowych. Budowa obiektu rozpocznie si? jeszcze w tym roku. Zako?czenie – w zale?no?ci od warunków atmosferycznych – planowane jest na czerwiec lub wrzesie? 2006 roku.

Podczas konferencji wiele miejsca po?wi?cono wspieraniu dzia?alno?ci spo?ecznej w Rybniku przez Carrefour. W?adze Rybnika i przedstawiciele francuskiej firmy potwierdzili, ?e osi?gni?to wst?pne porozumienie w tej sprawie. Inwestorzy deklaruj?, ?e m.in. razem z Elektrowni? Rybnik wybuduj? na Nowinach lodowisko. Wszystko wskazuje na to, ?e równie? rybniccy ?u?lowcy mog? liczy? na wsparcie Carrefoura, ale pod warunkiem, ?e awansuj? do ekstraligi.

W hipermarkecie (w tym w galerii handlowej) zatrudnienie znajdzie 600 osób. Oprócz tego powstan? nowe miejsca pracy przy budowie obiektu. - Nowe miejsca pracy to dla naszego miasta du?e wyzwanie. Naszym zadaniem na najbli?sze miesi?ce b?dzie przygotowanie wykwalifikowanej kadry – powiedzia? prezydent Rybnika – Adam Fudali. Prezydent doda?, ?e dotyczy to nie tylko inwestycji Carrefoura, ale i pozosta?ych firm, które w najbli?szym czasie b?d? inwestowa? w Rybniku. Fudali spotka? si? ju? z dyrektorem Powiatowego Urz?du Pracy. Ustalono, ?e w ci?gu kilku tygodni rozpocznie si? cykl szkole? i kursów, które przygotuj? kadry pod k?tem oczekiwa? przysz?ych pracodawców. Z inwestorami uzgodniono równie?, ?e przy zatrudnianiu preferowane b?d? osoby zarejestrowane w rybnickim urz?dzie pracy. – Obecnie bezrobocie w Rybniku wynosi ok. 13%. Wierz?, ?e za rok, dwa nast?pi jego znaczny spadek – powiedzia? prezydent.

Przewodnicz?cy Rady Miasta – Adam ?migielski zapowiedzia?, ?e na wrze?niow? sesj? rady zaproszeni zostan? wszystkie firmy, które s? zainteresowane inwestowaniem w Rybniku. Na dzie? dzisiejszy s? to oprócz Carrefoura: Plaza, Parkridge, OBI, Agata, Tesco, MediaMarkt i jeden z dyskontów spo?ywczych. Carrefour jest drug? co do wielko?ci sieci? handlow? w ?wiecie. W tej chwili posiada w Polsce 31 hipermarketów i 70 supermarketów Champion. Przej?? równie? 11 hipermarketów Hypernova.
RKM Carrefour Rybnik ...

... w sumie nie brzmi to zle, jezeli chodzi o Rybnik to jestem spokojny ze nikt nie pozwoli postawic supermarketu bez tego aby inwestor zobowiazal sie do wspomniangeo wsparcia spolecznosci.

Pzdr.
__________________
______________________________________________
mjm
Marcin no está en línea   Reply With Quote
Old August 11th, 2005, 02:04 AM   #66
Deadeye
BANNED
 
Deadeye's Avatar
 
Join Date: Oct 2002
Location: Berlin/Lüdenscheid/Rybnik
Posts: 288
Likes (Received): 18Carrefour - ciąg dalszy
Inwestycja Carrefour Polska w Rybniku wywołała duże poruszenie wśród czytelników rybnik.com.pl.
By zaspokoić waszą ciekawość publikujemy wizualizacje mającego powstać hipermarketu.

Wykonawcą projektu architektonicznego jest katowicka
pracownia Czora&Czora.


Plan zagospodarowania terenu:


Widoki ogólne z zewnątrz:


Widok galerii handlowej:


Makieta zagospodarowania terenu:
Jestem zadowolony. Poziom architektury adekwatny do tego miejsca. Wyglonda o niebo lepiej niz REAL i nie mozna to nazwac zwyklym blaszakiem. Architektura Focusa i Plazy powinna byc lepsza bo te dwa CH benda w centrum miasta.


I jeszcze raz ten sam tekst co Ryders postowal ale z jedna wazna roznica.Carrefour odkrył karty
Budowę hipermarketu o łącznej powierzchni ok. 18 tys. m2,
budowę lodowiska i sponsoring rybnickich „Rekinów” ma w
planach Carrefour Polska, który wygrał przetarg na kupno działki naprzeciwko „Rudy”. [...]


Last edited by Deadeye; August 11th, 2005 at 02:13 AM.
Deadeye no está en línea   Reply With Quote
Old August 12th, 2005, 09:11 AM   #67
RuffRyders1
Ride Or Die
 
RuffRyders1's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Location: Rybnik
Posts: 509
Likes (Received): 7

najpierw podali ze bedzie 6.5 tys to wszyscy zaczeli sie dziwic no to portal zasiegna glebszych informacji w juz bylo 18 tys m2 i cale szczescie bo co by to bylo 6.5 tys hehe
RuffRyders1 no está en línea   Reply With Quote
Old August 13th, 2005, 03:27 PM   #68
RuffRyders1
Ride Or Die
 
RuffRyders1's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Location: Rybnik
Posts: 509
Likes (Received): 7

Rusza budowa Plazy
Po wielu miesiącach oczekiwań w końcu rusza budowa centrum rozrywki Plaza. Oficjalne rozpoczęcie prac nastąpi w najbliższy wtorek.


Centrum wybudowane zostanie na działce o powierzchni 18 500 m2 między ulicami: Raciborską, Dworek oraz nabrzeżem rzeki Nacyny. Powierzchnia obiektu wyniesie łącznie 40 tys. m2 . Rybnicka Plaza zaprojektowana zostałą jako trzykondygnacyjny budynek z trzypoziomowym parkingiem na około 470 miejsc. Generalnym wykonawcą budowy będzie firma Strabag Sp. z o.o. Inwestycja pochłonie aż 40 milionów euro, czyli ponad 160 milionów złotych.

Jak zapewnia Plaza Centers Poland w trakcie budowy Rybnik Plaza zatrudnienie znajdzie ok. 1000 osób. Tyle samo pracowników zatrudnionych zostanie po otwarciu Plazy.

W centrum mieścić się będzie kompleks kinowy Cinema City (8 sal kinowych), centrum rozrywki Fantasy Park z kręgielnią, bilardami, grami komputerowymi, placem zabaw dla dzieci, kafejką internetową i dyskoteką, a także pasaż handlowo-usługowy z ponad 100 sklepami, butikami oraz punktami usługowymi oraz ogródek gastronomiczny.

Jak poinformowała rzecznik prasowa Plaza Centers Poland - Justyna Durmaj oddanie obiektu do użytku nastąpi pod koniec przyszłego roku. Rzecznik nie chciała natomiast skomentować faktu, że kilkaset metrów od Plazy powstanie również w 2006 roku Focus Park.

Rybnik Plaza będzie dwudziestym drugim centrum rozrywkowo-handlowym wybudowanym przez Plaza Center w Europie Środkowo-Wschodniej, a szóstym w Polsce.
RuffRyders1 no está en línea   Reply With Quote
Old August 18th, 2005, 07:58 PM   #69
snieg
Registered User
 
Join Date: Sep 2004
Posts: 177
Likes (Received): 1

Z Supermarket news

Parkridge ma zgodę
Parkridge CE Retail uzyskał pozwolenie na rozpoczęcie prac rozbiórkowych na terenie dawnego browaru w Rybniku. Dzięki temu firma może rozpocząć prace przygotowawcze do przebudowania słodowni browaru w nowoczesne centrum rozrywkowo-handlowe, które będzie położone w samym centrum Rybnika. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest spodziewane jesienią br., natomiast oddanie obiektu do użytku planowane jest na czwarty kwartał 2006. (cu)
__________________
Wrocławianin z Gliwic / Gliwiczanin z Wrocławia
snieg no está en línea   Reply With Quote
Old August 27th, 2005, 09:58 PM   #70
Marcin
Miszcz Ortografi
 
Marcin's Avatar
 
Join Date: Sep 2002
Location: Postrzeczywistosc
Posts: 3,275
Likes (Received): 4098

Kilka nowych renderow Focus Parku :

... i zdjec obecnej sytuacji :


Pzdr.
__________________
______________________________________________
mjm
Marcin no está en línea   Reply With Quote
Old September 3rd, 2005, 10:20 PM   #71
Szymonek
Registered User
 
Szymonek's Avatar
 
Join Date: Sep 2005
Location: Rybnik
Posts: 222
Likes (Received): 0

Wymienie w punktach jakie inwestycje czekają miasto Rybnik :

1. Centrum handlowo-rozrywkowe Plaza Centers przy ulicy Dworek/Raciborska
2. Centrum handlowo-rozrywkowe Focus Park z multikinem przy Pl. Wolności
3. Nowy Plac Wolności z Fontanną oraz mniej przystanków autobusowych
4. Nowe sklepy : OBI, Tesco, Meble Agata, Carrefour, MediaMarkt, Leader Price
5. Przebudowa dróg - dwa nowe ronda
6. Budowa kanalizacji sanitarnej
7. Rozbudowa lotniska w Gotartowicach i dostosowanie go do potrzeb komunikacji krajowej:
a) budowa terminala obsługi pasażerskiej
b) wybudowanie pasa startowego o nawierzchni betonowej i długości 900 m.
8. Budowa Autostrady A1 Ostrava-Gdańsk
9. Rozbudowanie systemu obwodnicy miejskiej:
ul. Wodzisławska – Raciborska 1,4 km
ul. Budowlanych – Energetyków 2 km
ul. Gliwicka – Rudzka 0,8 km
ul. Rudzka – Energetyków 0,8 km
10. Opracowanie koncepcji i wdrożenie systemu tramwaju regionalnego
11. Modernizacja i budowa obiektów kultury: Multikino
12. Budowa parku po zamknięciu wysypiska śmieci przy ul. Prostej, dz. Meksyk

Oczywiście jest masa innych inwestycji ale to już trzeba samemu sobie ściągnć z www.rybnik.pl
Szymonek no está en línea   Reply With Quote
Old September 4th, 2005, 03:34 PM   #72
Marcin
Miszcz Ortografi
 
Marcin's Avatar
 
Join Date: Sep 2002
Location: Postrzeczywistosc
Posts: 3,275
Likes (Received): 4098

O rozbudowie Gotartowic juz kiedys czytalem, lecz uwazam to za malo realne i malo potrzebne w obecnej sytuacji ... choc gdy funduszy jest wystarczajaco to dlaczego nie?
Bardziej potrzebny i sensowny wydaje mi sie pomysl tramwaju regionalnego ... choc nie wiem o co chodzi z tramwajem. W samym Rybniku bowiem nie potrafie sobie wyobrazic miejsca przez ktore by mogla przebiegac linia tramwajowa, a jezeli chodzi o wykorzystanie istniejacej sieci kolejowej do transportu osobowego, to slowo SKM chyba lepiej pasuje ... powinna laczyc wszystkie miasta subregonu zachodniego.

Pzdr.
__________________
______________________________________________
mjm
Marcin no está en línea   Reply With Quote
Old September 9th, 2005, 05:44 PM   #73
RuffRyders1
Ride Or Die
 
RuffRyders1's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Location: Rybnik
Posts: 509
Likes (Received): 7

Miliony spłyną do Rybnika
2005-09-01

Przedstawiciele firm: Agata, Carrefour, Focus Park, Neste, OBI, Plaza Centers oraz Tesco zaprezentowali się na środowej sesji Rady Miasta Rybnika swoje plany inwestycyjne. Łączna kwota inwestycji tych firm wyniesie ok. 468 milionów złotych!Zgodnie z przedstawionym przez inwestorów harmonogramem prac, jeszcze w tym roku sfinalizowane zostaną inwestycje realizowane przez Agatę (salon meblowy), Tesco (hipermarket) i Neste (bezobsługowe stacje benzynowe). Pozostałe oddane zostaną w drugiej połowie przyszłego roku. Dzięki realizowanym inwestycjom powstanie w naszym mieście około 3 tysięcy nowych miejsc pracy. Przedstawiciele inwestorów zapowiedzieli, że zwrócą się do Powiatowego Urzędu Pracy, by w porozumieniu z nim zorganizować szkolenia dla rybnickich bezrobotnych, dzięki którym będą oni mogli zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Inwestorzy deklarują również chęć współpracy z rybnickimi przedsiębiorcami, którzy będą mogli współuczestniczyć w przedsięwzięciach inwestycyjnych jako podwykonawcy. Szacunkowe wpływy do budżetu miasta, z tytułu podatku od nieruchomości wyniosą około 2,5 mln zł rocznie.

Niemniej ważne od działalności komercyjnej inwestorów, jest ich zaangażowanie we wspieranie innych działań na rzecz rozwoju miasta. Poniżej prezentujemy podstawowe założenia i rodzaje działalności, jakie sześć z wymienionych firm będzie prowadzić w Rybniku:


1. Plaza Centers Management Sp. z o.o. – wartość inwestycji (park rozrywki) - 160 mln zł, ilość nowych miejsc pracy: 1000, termin realizacji: sierpień 2005 – listopad 2006. Formy wsparcia rozwoju miasta: 2,54 mln zł na przebudowę układu komunikacyjnego oraz149 tys. zł rekompensaty za utracony czynsz

2. Focus Park - wartość inwestycji (park rozrywki): 120 mln zł, ilość nowych miejsc pracy: 500, termin realizacji: listopad 2005 – grudzień 2006. Formy wsparcia rozwoju miasta: zagospodarowanie skwerów: ul.3-go Maja-Chrobrego, ul. Chrobrego - Zamkowa oraz 1 mln euro netto na przebudowę Placu Wolności, 2 tys. zł na potrzeby związku pszczelarzy, 2,5 tys. zł na remont kapliczki, 750 tys. zł na przebudowę parkingu przy ul. Brudnioka, opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Placu Wolności (koszt: 254 tys. zł) oraz przebudowa parkingu przy ul. Brudnioka (koszt około 85 tys. zł).

3. Carrefour Polska Sp. z o.o. – wartość inwestycji (hipermaket): 80 mln zł, ilość nowych miejsc pracy: 600, termin realizacji: listopad 2005 – wrzesień 2006. Formy wsparcia rozwoju miasta: budowa lodowiska (propozycja umowy), wsparcie finansowe Rybnickiego Klubu Motorowego (propozycja umowy).

4. Tesco Sp. z o.o. – wartość inwestycji (hipermarket): 50 mln zł, ilość nowyc miejsc pracy: 600, termin realizacji: sierpień 2005 – grudzień 2005. Formy wsparcia rozwoju miasta: przebudowa ul. Żorskiej (od wiaduktu do ul. Brzezińskiej) – wstępne uzgodnienia.

5. OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. – wartość inwestycji (market budowlany): 28 mln zł, ilość nowych miejsc pracy: 130, termin realizacji: październik 2005 – maj 2006. Formy wsparcia rozwoju miasta: 900 tys. zł na przebudowę ul. Żorskiej

6. „Agata I” Sp. z o.o.- wartość inwestycji (market meblowy): 25 mln zł, ilość nowych miejsc pracy: 100, termin realizacji: maj 2005 – listopad 2005. Formy wsparcia rozwoju miasta: opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Żorskiej (koszt około 100 tys. zł), 500 tys. zł na przebudowę ul. Żorskiej, 30 tys. zł rocznie na wsparcie męskiej drużyny koszykarskiej MKKS Rybnik
RuffRyders1 no está en línea   Reply With Quote
Old September 9th, 2005, 09:37 PM   #74
Szymonek
Registered User
 
Szymonek's Avatar
 
Join Date: Sep 2005
Location: Rybnik
Posts: 222
Likes (Received): 0

NA TEJ STRONIE JEST BARDZO DUŻO INFORMACJI DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI W RYBNIKU : http://www.rybnik.pl/news.php?dzial=33&id=1325

- Focus Park Rybnik
- Carrefour
- OBI
- Meble Agata
- Rybnik Plaza
- Tesco (MediaMarkt)

Źródło - www.rybnik.pl
Szymonek no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2005, 10:22 AM   #75
RuffRyders1
Ride Or Die
 
RuffRyders1's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Location: Rybnik
Posts: 509
Likes (Received): 7

Castorama jednak w Rybniku?
2005-09-09

Wszystko wskazuje na to, że w Rybniku jednak powstanie hipermarket budowlany Castorama.Przypomnijmy, że Castorama uczestniczyła w przetargu na działkę inwestycyjną naprzeciw kąpieliska Ruda. Oferta Castoramy w wysokości 9,4 mln złotych okazała się gorsza od propozycji Carrefoura – Francuzi zaoferowali 11,1 mln złotych i to oni postawią w tym miejscu hipermarket. Wszystko wskazuje jednak na to, że ani władze miasta, ani Castorama nie zamierzają rezygnować ze współpracy. Jak poinformował prezydent Rybnika - Adam Fudali, rozpatrywana jest możliwość wydzielenia dodatkowej działki obok Carrefoura wzdłuż obwodnicy, w przetargu na którą mogłaby wziąć udział Castorama.O tym, że rozmowy na ten temat są dalece zaawansowane świadczy fakt, że są już plany konkretnych rozwiązań komunikacyjnych. Jak udało nam się dowiedzieć, inwestor mógłby pokryć koszty budowy trzeciego pasa obwodnicy.
RuffRyders1 no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2005, 05:19 PM   #76
Szymonek
Registered User
 
Szymonek's Avatar
 
Join Date: Sep 2005
Location: Rybnik
Posts: 222
Likes (Received): 0

Jeszcze tylko do kompletu brakuje Leroy Merlin i Praktiker
Szymonek no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2005, 05:46 PM   #77
kaliszanin177
Księżniczka ;*
 
kaliszanin177's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: Londyn (Kalisz,Wrocław)
Posts: 2,843
Likes (Received): 2

a macie Geanta? a co do tych projektów to najlepszy wg. mnie jest Focus Park, Plaza też zła nie jest.... ale Obi jest masakryczne
kaliszanin177 no está en línea   Reply With Quote
Old September 20th, 2005, 10:26 PM   #78
Szymonek
Registered User
 
Szymonek's Avatar
 
Join Date: Sep 2005
Location: Rybnik
Posts: 222
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by kaliszanin177
a macie Geanta? a co do tych projektów to najlepszy wg. mnie jest Focus Park, Plaza też zła nie jest.... ale Obi jest masakryczne
Geanta u nas nie ma obecnie jest tylko Real i Makro a wkrótce czyli w grudniu dojdzie Tesco z Mediamarkt.

Mała lista inwestycji zrealizowanych i będących w budowie :

OGÓLNE :

Real - TAK
Tesco - TAK
Carrefour - TAK
Makro - TAK
Geant - NIE
Auchan - NIE

BUDOWLANE :

OBI - TAK
Castorama - TAK
Leroy Merlin - NIE
Praktiker - NIE

GALERIE HANDLOWE :

Plaza Centers - TAK
Focus Park - TAK
C.H M1 - NIE
Szymonek no está en línea   Reply With Quote
Old September 21st, 2005, 04:14 AM   #79
Marcin
Miszcz Ortografi
 
Marcin's Avatar
 
Join Date: Sep 2002
Location: Postrzeczywistosc
Posts: 3,275
Likes (Received): 4098

Ciekawe jak odbije sie ta fala inwestycyjna handlu na Gliwichach i Zorach, gdzie Rybniczanie dotychczas byli zmuszeni robic wieksze zakupy ...

Pzdr.
__________________
______________________________________________
mjm
Marcin no está en línea   Reply With Quote
Old September 24th, 2005, 01:34 PM   #80
Marcin
Miszcz Ortografi
 
Marcin's Avatar
 
Join Date: Sep 2002
Location: Postrzeczywistosc
Posts: 3,275
Likes (Received): 4098

Na stroni eparkridge pojawil sie maly rzut Focus parku, martwi mnie troche ze wedlug tego nie maja zamiaru ruszac szpetnych pawilonow ktore ciagna sie od Placu Wolnoscu wzdluz 3 Maja ... beda sobie chyba nadal tam staly ...Pzdr.
__________________
______________________________________________
mjm
Marcin no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
śląsk, śląskie, rybnik, silesia

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 01:24 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium