daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone » Petycje i akcjeGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old November 10th, 2017, 12:09 PM   #2781
Kazusik
Registered User
 
Kazusik's Avatar
 
Join Date: Mar 2012
Location: Wrocław
Posts: 11,845
Likes (Received): 31135

Quote:
Originally Posted by los77 View Post
moim zdaniem nie tylko Skanska a wszyscy czterej pozostający w grze gracze. Jest 5 wariantów które wcześniej opisałem i w najbliższym czasie zobaczymy który zostanie zrealizowany.
Quote:
Originally Posted by zylx View Post
Nie, GDDKiA może zawrzeć umowę nie tylko z Skanska. Pytanie czy może ofertę np. Skanskiej odrzucić, jeśli wie, ze nie jest zainteresowana podpisaniem umowy.
Obaj jesteście w błędzie. Z dyspozycji art. 94 ust. 3 wynika, że Zamawiający wybiera kolejną najkorzystniejszą ofertę z pozostałych. Przy czym nie dokonuje ponownej oceny tych ofert ustalając nową punktację, a bazuje na punktacji dokonanej przy wyborze Mostów. Wynika z niej, że to oferta Skanski uzyskała 2 w kolejnościa punktację.
Teraz pozostaje kwestia tego, czy jeśli Skanska też odmówi podpisania umowy (lub nie przedłuży związania z ofertą lub innych kwestii), czy Zamawiający może dokonać jeszcze kolejnego wyboru ? Otóż nie, bo możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 ma charakter jednorazowy. W uzp nie jest to wprost przewidziane, jak też nie ma zakazu takiego zastosowania, ale w tym względzie wypowiedział się sam Urząd Zamówień Publicznych:
Quote:
(str. 25)
Kolejną kwestią wymagającą rozstrzygnięcia na gruncie art. 94 ust. 3 ustawy jest możliwość zawarcia umowy z trzecim bądź też kolejnym wykonawcą w sytuacji kiedy zarówno wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jak i wykonawca wybrany w trybie art. 94 ust. 3 ustawy uchylają się od podpisania umowy.

W sytuacji gdy wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, zamawiający dokonuje wyboru kolejnej „najkorzystniejszej oferty” spośród ofert pozostałych bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, przy czym jest to uprawnienie zamawiającego, a nie jego obowiązek („może wybrać”, nie zaś „wybiera”). Powyższe oznacza, że zostaje wybrana oferta następna w kolejności i uprawnienie powyższe przysługuje zamawiającemu tylko raz. Inne rozumienie tego przepisu mogłoby bowiem prowadzić w wyjątkowych sytuacjach do obowiązku wyboru oferty najmniej korzystnej, jeżeli wszyscy wyżej sklasyfikowani wykonawcy odmówiliby podpisania umowy, co byłoby wprost sprzeczne z zasadą celowości i efektywności gospodarowania środkami publicznymi (arg. z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), a także celem przepisów ustawy, którym jest m.in. wybór oferty najkorzystniejszej.
Polecam lekturę Informatora UZP nr 9 z 20112 r. :informator - Urząd Zamówień Publicznych

Analizowany przypadek tutaj jest w nim obszernie zinterpretowany od str. 22.

Tak więc, jak pisałem wyżej w grę wchodzą dwa scenariusze: wybór Skanski lub unieważnienie przetargu i ponowne rozpisanie.
__________________
S5:Korzeńsko - Wrocław
Zaawans.S10 S11 S12 S16 S17
Środki UE

Innuendowro, los77, wojtor, sosnak, dominobb and 11 others liked this post

Last edited by Kazusik; November 10th, 2017 at 12:52 PM.
Kazusik no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old November 10th, 2017, 12:40 PM   #2782
los77
Obywatel Świata
 
los77's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Location: CunczindorfPasconis Likes (Received): -4
Posts: 6,777

przyznaję Tobie rację Kazusik
__________________
Warmia i Mazury
moja enklawa


PUNK ROCK Polska - kanał youtube .................................PUNK ROCK Polska - facebook ......................................................DK 16 - co,gdzie,kiedy ?
los77 no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2017, 01:51 PM   #2783
geogregor
Registered User
 
geogregor's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: London
Posts: 15,519
Likes (Received): 19154

Quote:
Originally Posted by Kazusik View Post

Tak więc, jak pisałem wyżej w grę wchodzą dwa scenariusze: wybór Skanski lub unieważnienie przetargu i ponowne rozpisanie.
Jesli bedzie potrzebny kolejny przetarg to w dzisiejszych warunkach mamy kilka lat w plecy. Nie wierze ze ten odcinek bedzie potraktowany priorytetowo jesli chodzi o przetargi.
geogregor no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2017, 02:06 PM   #2784
merdek
Registered User
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 540
Likes (Received): 74

Quote:
Originally Posted by geogregor View Post
Jesli bedzie potrzebny kolejny przetarg to w dzisiejszych warunkach mamy kilka lat w plecy. Nie wierze ze ten odcinek bedzie potraktowany priorytetowo jesli chodzi o przetargi.
Czyli przez kilka lat będziemy jeździli kompletnie zapchanym odcinkiem łączącym A1 z DK1/DK86. To może nawet zmniejszyć dzisiejszą liczbę tragicznych czołówek na tym odcinku - gdy z naprzeciwka jedzie samochód za samochodem, nie ma mowy o wyprzedzaniu...

Oczywiście wszystkim odowiedzialnym za przeciąganie przetargu (Kondraciuk, Adamczyk, Morawiecki) wypłata pensji powinna zostać zawieszona do momentu podpisania umowy na budowę. Tak dla przykładu.
__________________
GDDKiA Katowice - oddział specjalnej troski
merdek no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2017, 02:07 PM   #2785
zylx
Registered User
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 2,255
Likes (Received): 923

Quote:
Originally Posted by Kazusik View Post
Obaj jesteście w błędzie. Z dyspozycji art. 94 ust. 3 wynika, że Zamawiający wybiera kolejną najkorzystniejszą ofertę z pozostałych. Przy czym nie dokonuje ponownej oceny tych ofert ustalając nową punktację, a bazuje na punktacji dokonanej przy wyborze Mostów. Wynika z niej, że to oferta Skanski uzyskała 2 w kolejnościa punktację.
Teraz pozostaje kwestia tego, czy jeśli Skanska też odmówi podpisania umowy (lub nie przedłuży związania z ofertą lub innych kwestii), czy Zamawiający może dokonać jeszcze kolejnego wyboru ? Otóż nie, bo możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 ma charakter jednorazowy. W uzp nie jest to wprost przewidziane, jak też nie ma zakazu takiego zastosowania, ale w tym względzie wypowiedział się sam Urząd Zamówień Publicznych:

Polecam lekturę Informatora UZP nr 9 z 20112 r. :informator - Urząd Zamówień Publicznych

Analizowany przypadek tutaj jest w nim obszernie zinterpretowany od str. 22.

Tak więc, jak pisałem wyżej w grę wchodzą dwa scenariusze: wybór Skanski lub unieważnienie przetargu i ponowne rozpisanie.
Kluczem w cytowanym przez ciebie fragmentem jest pogrubiony tekst:
Quote:
zamawiający dokonuje wyboru kolejnej „najkorzystniejszej oferty” spośród ofert pozostałych bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, przy czym jest to uprawnienie zamawiającego, a nie jego obowiązek („może wybrać”, nie zaś „wybiera”). Powyższe oznacza, że zostaje wybrana oferta następna w kolejności i uprawnienie powyższe przysługuje zamawiającemu tylko raz.
Nic nie zakazuje zamawiającemu dokonać kolejnej oceny ofert i wybrania najkorzystniejszej po wykluczeniu któregoś z wykonawców.
zylx no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2017, 02:26 PM   #2786
dominobb
Registered User
 
Join Date: Jul 2006
Location: Bielsko-Biała
Posts: 9,363
Likes (Received): 5798

Quote:
Originally Posted by zylx View Post
Nic nie zakazuje zamawiającemu dokonać kolejnej oceny ofert i wybrania najkorzystniejszej po wykluczeniu któregoś z wykonawców.
Na jakiej podstawie miałby wykluczyć teraz, skoro pierwotnie tego nie zrobił?
dominobb no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2017, 04:17 PM   #2787
zylx
Registered User
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 2,255
Likes (Received): 923

Wykonawca który nie jest zainteresowany podpisanie umowy raczej nie oprotestuje faktu, że został wykluczony. Zwrócie też uwagę, ze zastosowanie art 94 ust. 2 może być niemożliwe gdyż:

Quote:
Należy zauważyć, iż po nowelizacji p.z.p. dokonanej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) dalej ?nowelizacja?, niezależnie od tego, czy stosujemy procedurę ?odwróconą?, czy zwykłą, w przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy, kolejny wykonawca, którego moglibyśmy wybrać jest wykonawcą jeszcze nieprzebadanym. Należy, bowiem zauważyć, iż oświadczenia oraz dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek wykluczenia, a także na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, złożył tylko wykonawca najwyżej oceniony. Zatem, jeśli zamawiający chce wybrać kolejną ofertę musi wszcząć procedurę określoną w art. 26 ust. 1 lub 2 p.z.p.
Tym samym, nie ma możliwości skorzystania z przepisu wskazanego w art. 94 ust. 3 p.z.p., który pozwala na niebadanie ofert, bowiem zamawiający te badanie musi przeprowadzić. Inna interpretacja powodowałaby, że zamawiający wybierałby ofertę wykonawcy, który nie byłby w ogóle zbadany.
Quote:
3 września 2010 r. (KIO 1939/10) wskazała, że zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. Izba uznała, że przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, iż pomimo wiedzy zamawiającego o dokonaniu czynności z naruszeniem prawa zamawiający utrzymałby je w mocy pomimo ich oczywistej wadliwości.

Ponadto Izba w wyroku z dnia 9 października 2012 r. (KIO 2037/12, KIO 2047/12) uzupełniła przywołane rozważania o dookreślenie terminu w jakim zamawiający może dokonać ponownej oceny ofert. Zgodnie z poglądem Izby zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dokonania ponownego badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, choćby taki obowiązek nie wynikał z wyroku KIO albo sądu powszechnego, a termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej upłynął.
źródło

Last edited by zylx; November 10th, 2017 at 05:10 PM.
zylx no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2017, 05:16 PM   #2788
Kazusik
Registered User
 
Kazusik's Avatar
 
Join Date: Mar 2012
Location: Wrocław
Posts: 11,845
Likes (Received): 31135

@zylx
Bez urazy ale interpretacja przepisów, a tym bardziej rygorów prawnych Cię przerasta. W efekcie mieszasz różne porządki prawne.
Przede wszystkim uświadom sobie, że przedmiotowy przetarg jest procedowany (także nadal po tym uchyleniu się Mostów od podpisania umowy) w starym porządku prawnym, tj. sprzed nowelizacji w 2016 roku. A to oznacza, że oferty wszystkich zaproszonych do składania ofert wykonawców zostały ocenione i przyznana została im punktacja (patrz dec. o wyborze Mostów na stronie przetargu). Mimo uchylenia się Mostów od zawarcia umowy i obowiązywania nowelizacji uzp, nowelizacja nie ma zastosowania do tego przetargu. Będzie miała do nowej procedury, która bądzie ewentualnie wynikiem unieważnienia obecnego przetargu i rozpisania nowego.
Przytoczone przez Ciebie wyorki KIO nie mają zastosowania do przemiotowej sytuacji
__________________
S5:Korzeńsko - Wrocław
Zaawans.S10 S11 S12 S16 S17
Środki UE
Kazusik no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2017, 08:39 PM   #2789
dominobb
Registered User
 
Join Date: Jul 2006
Location: Bielsko-Biała
Posts: 9,363
Likes (Received): 5798

Quote:
Originally Posted by zylx View Post
Wykonawca który nie jest zainteresowany podpisanie umowy raczej nie oprotestuje faktu, że został wykluczony.
Ale wykluczenie musi mieć jakieś podstawy.
dominobb no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2017, 09:45 PM   #2790
zylx
Registered User
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 2,255
Likes (Received): 923

Quote:
Originally Posted by Kazusik View Post
@zylx
Bez urazy ale interpretacja przepisów, a tym bardziej rygorów prawnych Cię przerasta. W efekcie mieszasz różne porządki prawne.
Przede wszystkim uświadom sobie, że przedmiotowy przetarg jest procedowany (także nadal po tym uchyleniu się Mostów od podpisania umowy) w starym porządku prawnym, tj. sprzed nowelizacji w 2016 roku. A to oznacza, że oferty wszystkich zaproszonych do składania ofert wykonawców zostały ocenione i przyznana została im punktacja (patrz dec. o wyborze Mostów na stronie przetargu). Mimo uchylenia się Mostów od zawarcia umowy i obowiązywania nowelizacji uzp, nowelizacja nie ma zastosowania do tego przetargu. Będzie miała do nowej procedury, która bądzie ewentualnie wynikiem unieważnienia obecnego przetargu i rozpisania nowego.
Przytoczone przez Ciebie wyorki KIO nie mają zastosowania do przemiotowej sytuacji
Jeśli przetarg był według starych przepisów to masz rację. Data ogłoszenia to 2017 więc przyjąłem że wszystko toczyło się według nowych.
zylx no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2017, 09:53 PM   #2791
dominobb
Registered User
 
Join Date: Jul 2006
Location: Bielsko-Biała
Posts: 9,363
Likes (Received): 5798

Quote:
Originally Posted by zylx View Post
Jeśli przetarg był według starych przepisów to masz rację. Data ogłoszenia to 2017 więc przyjąłem że wszystko toczyło się według nowych.
Absolutnie nie.
Data ogłoszenia to 7 października 2015.
dominobb no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2017, 10:14 PM   #2792
zylx
Registered User
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 2,255
Likes (Received): 923

W pośpiechu sprawdzając datę na stronie GDDKiA wszedłem w przetarg na nadzór zamiast na budowę. Mój błąd, przepraszam jeśli wprowadziło to kogoś w błąd.
zylx no está en línea   Reply With Quote
Old November 24th, 2017, 04:30 PM   #2793
michael_siberia
Trzecie pokolenie akowców
 
michael_siberia's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Wungiel
Posts: 30,324
Likes (Received): 25713

Minęło już (ponad) 2 tygodnie, odkąd Mostostal Warszawa wypiął się na złożenie podpisu pod umową. Wiadomo, co w tym czasie zrobiła GDDKiA w związku z tym?
__________________

kubazie88, sosnak, inż liked this post
michael_siberia no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2017, 06:38 PM   #2794
dominobb
Registered User
 
Join Date: Jul 2006
Location: Bielsko-Biała
Posts: 9,363
Likes (Received): 5798

Dla odcinka S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza został już opracowany projekt budowlany.

źródło: GDDKiA
dominobb no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2017, 07:56 PM   #2795
bolisman
Registered User
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 106
Likes (Received): 46

To kiedy mogą ogłaszać przetarg????
bolisman no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2017, 08:05 PM   #2796
Kazusik
Registered User
 
Kazusik's Avatar
 
Join Date: Mar 2012
Location: Wrocław
Posts: 11,845
Likes (Received): 31135


Przetarg na co? Na ZiZ, powiedzmy że gdzieś za 3-4 lata, jak dobrze pójdzie.
__________________
S5:Korzeńsko - Wrocław
Zaawans.S10 S11 S12 S16 S17
Środki UE

Last edited by Kazusik; December 1st, 2017 at 08:11 PM.
Kazusik no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2017, 08:06 PM   #2797
dominobb
Registered User
 
Join Date: Jul 2006
Location: Bielsko-Biała
Posts: 9,363
Likes (Received): 5798

Quote:
Originally Posted by bolisman View Post
To kiedy mogą ogłaszać przetarg????
Teoretycznie w każdym momencie, ale muszą otrzymać gwarancje finansowe z Ministerstwa Finansów.
Wątpię, aby w przeciągu kilku miesięcy taki przetarg został ogłoszony.
dominobb no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2017, 08:13 PM   #2798
Kazusik
Registered User
 
Kazusik's Avatar
 
Join Date: Mar 2012
Location: Wrocław
Posts: 11,845
Likes (Received): 31135

Dziwne, że medialnego "SdR-a" nie ma Czyżby faza na tego typu iwenty już minęła?
__________________
S5:Korzeńsko - Wrocław
Zaawans.S10 S11 S12 S16 S17
Środki UE
Kazusik no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2017, 08:26 PM   #2799
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 53,736
Likes (Received): 17439

Quote:
Originally Posted by Kazusik View Post

Przetarg na co? Na ZiZ, powiedzmy że gdzieś za 3-4 lata, jak dobrze pójdzie.
Ale Ty już chyba piszesz o czasie realizacji od momentu podpisania kontraktu ?
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2017, 08:34 PM   #2800
dominobb
Registered User
 
Join Date: Jul 2006
Location: Bielsko-Biała
Posts: 9,363
Likes (Received): 5798

Quote:
Originally Posted by Kazusik View Post

Przetarg na co? Na ZiZ, powiedzmy że gdzieś za 3-4 lata, jak dobrze pójdzie.
Masz chyba na myśli otwarcie odcinka za 3-4 lata.
PB jest gotowy, a więc przetarg może być w zwykłej formie "buduj".

Quote:
Originally Posted by Kazusik View Post
Dziwne, że medialnego "SdR-a" nie ma Czyżby faza na tego typu iwenty już minęła?
SDR już był i to z udziałem najwyższych czynników.
http://www.portalsamorzadowy.pl/inwe...tem,87472.html

Last edited by dominobb; December 1st, 2017 at 08:44 PM.
dominobb no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
Śląsk, śląskie, droga ekspresowa, ekspresówka-s1, jaworzno, mysłowice, pyrzowice, s-1

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 02:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium