daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Romania & Moldova > Development Forums > West Region > Timișoara Metro AreaGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old April 24th, 2009, 04:30 PM   #41
Dani_0307
Registered User
 
Dani_0307's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Location: Timisoara
Posts: 448
Likes (Received): 0

parcul este unul complet nou, de fapt acum cateva luni cresteau balarii pe acolo si in unele locuri erau amenajate gradini cu legume....sa fim sinceri....ce pretentii sa avem pentru ce stiu ce .... de fapt tema parcului a fost aleasa mai mult inovativ si spectaculos....Din nou este ciudat interesul pentru cultura la tot pasul cand noi nu dam 2 bani pe monumente absolut impresionante...in plus parcul nu arata rau deloc, am trecut pe acolo si chiar mi-a placut.
Daca vrem cultura atunci sa mergem unde asi are locul...cunoscatorii stiu ce vorbesc...Dan
Dani_0307 no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old April 24th, 2009, 04:33 PM   #42
Bogdan94
Registered User
 
Join Date: Jan 2009
Location: Timisoara
Posts: 518
Likes (Received): 32

Faza e ca sa facut un parc lucru care nu sa mai facut de mult timp in Timisoara.
Stie cineva de parcul Bihor unde este?
Bogdan94 no está en línea   Reply With Quote
Old April 24th, 2009, 09:06 PM   #43
Bogdan BMB
Registered User
 
Bogdan BMB's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 6,256
Likes (Received): 163

Am fost astazi in parcul de la Uzina, arata chiar bine.

Cat despre acei bolovani ... nu sunt nici rai, dar nici nu dai pe spate, mai enervante sunt instalatiile de iluminat de culoare ALBASTRA care iasa din pamant.

Imi scapa mie sau trebuia facute si niste piste de biciclete de-a lungul canalului?

Romana

Centru de educatie ecologica

Pornind de la Proiectul Phare 2006 de înfrăţire instituţională care prevede implementarea şi întărirea acquis-ului de mediu privind protecţia solului/subsolului şi reconstrucţia ecologică, pe componenta planificare şi politică de mediu, în această săptămână, timp de patru zile, în Timişoara, a avut loc prima sesiune în cadrul căreia s-au cunoscut viitorii formatori care provin din administraţie, respectiv din învăţământ. Cu această ocazie s-a prezentat sistemul francez de sensibilizare în domeniul educaţiei ecologice. Această acţiune este prima dintr-o serie de trei care fac parte din proiect.
Participanţii au decis să consituie un centru de resurse pentru educaţie ecologică în Regiunea de Vest din România.
Centrul urmăreşte să elaboreze şi să difuzeze materialele şi metodele necesare de promovare a educaţiei ecologice în regiunea de vest şi să asigure instruirea formatorilor şi animatorilor în domeniul educaţiei ecologice.
Participanţii la seminar au luat parte la activităţi practice care au vizat pedagogia educaţiei ecologice, având drept ţintă schimbarea comportamentului cetăţenului faţă de natură.
Totodată, s-au pus bazele următoarei sesiuni, care va avea loc în luna septembrie, când se vor aprofunda anumite aspecte discutate în această săptămână şi se vor elabora proiectele de colaborare propriu-zisă.
La acţiune au participat 17 reprezentanţi din administraţie şi 27 din învăţământ.
Partenerii proiectului sunt Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Timişoara, Consiliul Regional Alsacia, Primăria Timişoara, SC RETIM Ecologic Service SA, ARIENA (Asociaţia Regională de Educaţie Ecologică din Alsacia), Centrul Cultural Francez, Fundaţia Verde 2000 şi Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.

Dan Negru "Nu te pune cu timisorenii"

O vreme, Dan Negru lasă televiziunea pentru o nouă meserie: cea de măturător. Alături de câţiva prieteni din oraşul natal, Timişoara, vedeta emisiunii “Te pui cu blondele?”, de la Antena 1, va demara campania “Nu te pune cu timişorenii!”.

“În săptămâna curăţeniei de Paşte, voi ieşi în Piaţa Unirii cu nişte prieteni şi vom face curat. Eu voi fi responsabil cu măturatul şi voi avea un echipament adecvat”, ne-a mărturisit Dan, care speră să-i atragă în această campanie pe fotbaliştii de la Poli Timişoara, în frunte cu antrenorul lor, Gabi Balint.

Dan Negru a facut curatenie in pietele din Timisoara

În cadrul campaniei “Nu te pune cu timişorenii!”, “Ideea este să atragem atenţia, în ceea ce priveşte păstrarea curăţeniei oraşului”, a declarat Dan Negru.

Celebrul om de televiziune, timişoreanul Dan Negru, a strâns chiştocuri şi deşeuri de hârtie sau alte gunoaie, marţi, 21 aprilie, în Piaţa Operei din Timişoara, alături de alte personalităţi ale urbei. Acţiune a făcut parte din cadrul campaniei “Nu te pune cu timişorenii!” (www.nutepunecutimisonii.ro) organizată de către Clubul Rotary, Primăria Timişoara, Fundaţia Bega şi Retim, în colaborare cu alte organizaţii ale societăţii civile, pe întreg anul 2009. “Vrem să sensibilizăm opinia publică pentru a fi protejat mediul. Noi toţi paticipăm la mica poluare şi tot noi trebuie să o rezolvăm. Mica poluare (aruncarea de chiştocuri, hârtii şi cutii de bere sau suc şi pet-uri pe stradă) s-a repetat de atâtea ori, încât a devenit normalitate în conştiinţa colectivă.
Vedem mereu că oameni serioşi cu situaţie şi standard înalt de viaţă aruncă chiştoace pe stradă chiar din mersul maşinii pe geam, ori acest fapt este foarte urât. Acum, prin această campanie, încercăm să spunem că nu este potrivită o asemenea atitudine. Trebuie să privim dincolo de pragul casei noastre, a fiecăruia. Campania face parte şi dintr-o campania a Clubul Rotary intitulată “Timişoara – oraş sănătos””, a declarat Aliakbar Barmayoun, preşedintele Clubului Rotary Timişoara.

“Iubim oraşul! Nu îl murdărim! Iubim florile! Nu le rupem!”

Mesajul campaniei este noi timişorenii suntem oameni model – nu aruncăm pe jos chiştoace, hârtii şi alte gunoaie, iar, dacă alţii procedează aşa, noi le atragem atenţia să nu o facă.

Dan Negru a mai participat la campanii de protejarea mediului în ţară şi a acceptat cu plăcere să vină şi la campania “Nu te pune cu timişorenii!”, mai ales că este vorba de oraşul unde a trăit o parte din viaţă şi pe care l-a părăsit pentru o carieră strălucită în televiziune, în Bucureşti.
“Campania mi se pare foarte interesantă şi firească. E o normalitate. Mie mi se pare că noi, românii, facem o mare diferenţă dintre înăuntru şi în afară. Gardul separă curăţenia. Înăuntru e curat şi afară e o nenorocire. Gardul separă igienizarea, în conştiinţa românilor. Acum, noi încercăm să dărâmăm acel gard. Ideea este să atragem atenţia, în ceea ce priveşte păstrarea curăţeniei oraşului”, a declarat Dan Negru. “Oricând e loc de mai bine, iar această campanie e de bun augur. Timişorenii sunt priviţi, în general, ca nişte oameni civilizaţi de către restul ţării şi ar trebui să merităm această etichetare”, a declarat medicul Tiberiu Bratu. Campania “Nu te pune cu timişorenii!” a mai fost prezentată tuturor directorilor liceelor din Timişoara, dar şi elevilor şi studenţilor şi sunt întinse meşuri pe mai multe clădiri din oraş cu mesajul campaniei “Iubim oraşul! Nu îl murdărim! Iubim florile! Nu le rupem!”, dar există postere lipite şi pe geamurile tramvaielor, autobuzelor şi troleibuzelor, postere care, foarte interesant de amintit, nu sunt deloc rupte, nici măcar măzgălite sau deslipite la vreun colţ. Acest fapt înseamnă că timişorenilor chiar le pasă de această campanie şi de păstrarea curăţeniei şi frumuseţii oraşului de pe Bega.

English

Environmental education center

Starting from the project Phare 2006 twinning providing institutional strengthening and implementation of the acquis on environmental protection of soil / subsoil and environmental reconstruction, on the planning and environmental policy, this week, for four days in Timisoara, had first session in which they met future trainers from administration, and education. On that occasion presented the French awareness in environmental education. This action is the first of a series of three which are part of the project.
Participants decided to consituie a resource center for environmental education in the Western Region of Romania.
Center aims to develop and disseminate materials and methods necessary to promote environmental education in the western region and provide training of trainers and animators in the field of environmental education.
Participants in the seminar took part in practical activities aimed at environmental education pedagogy, with the target people to change behavior in nature.
However, they founded the next session, which will take place in September, they will deepen certain aspects discussed in this week and will develop collaborative projects itself.
In the 17 representatives participated in Board of Education and 27.
Project partners are the Regional Agency for Environmental Protection Timişoara, Alsace Regional Council, Timisoara City Hall, SC RETIM Ecologic Service SA ARIENA (Regional Association of Ecological Education in Alsace), the French Cultural Center, 2000 Green Foundation and the Faculty of Economics and Business Administration of the University of the West, Timişoara.

Dan Negru "Do not **** with timisorenii"

One time, Dan Black leave television for a new profession: the sweeper. Together with some friends from home town, Timisoara, star of "You mess with blondele?" On Antena 1, will launch the campaign "Do not **** with timişorenii."

"In Easter weeks clean, I will be out in Union Square with some friends and we make up. I will be responsible for ripening and you have appropriate equipment, "he said Dan, who hopes to attract them in this campaign fotbaliştii from Poli Timisoara, headed by their coach, Gabi Balint.

Dan Negru was clean markets Timisoara

In the campaign "Do not **** with timişorenii", "The idea is to attract attention, in terms of keeping the city clean," said Dan Black.

Famous man television Timisoara Dan Black, a closely chiştocuri and waste paper or other garbage, Tuesday, April 21, in Timisoara Opera Square, along with other personalities of the city. Action was part of the campaign "Do not **** with timişorenii" (www.nutepunecutimisonii.ro) organized by the Rotary Club, City Timişoara Bega and Retim Foundation, in collaboration with other civil society organizations, throughout 2009. "We want to raise public awareness to protect the environment. We all paticipăm pollution from small and all we need to solve. Small pollution (dumping of chiştocuri, paper and cans of beer or juice and pet sites on the street) was repeated so many times that has become normal in the collective consciousness.
Always see that people with serious situation and high standard of living drop chiştoace street car running right out the window, or it is very ugly. Now, through this campaign, trying to say is not appropriate for such an attitude. Must look beyond the threshold of our house, each. Campaign and is part of a Rotary Club campaign entitled "Timişoara - healthy city", said Aliakbar Barmayoun, President Rotary Club Timisoara.

"We love the city! Do not dirty! We love flowers! Do not break! "

Email campaign in November people are timişorenii model - do not take down chiştoace, paper and other rubbish, and if others do so, we note not to.

Dan Black has participated in environmental campaigns in the country and agreed with pleasure to come and campaign "Do not **** with timişorenii", especially since it is the city where he lived a part of life and that the left a brilliant career in television in Bucharest.
"The campaign seems very interesting and natural. It is a normality. It seems to me that we, Romanians, make a big difference between inside and out. The fence separates cleanliness. Is clean inside and out is a catastrophe. The fence separates cleaning, consciousness Romanians. Now, we try to demolish the fence. The idea is to attract attention, in terms of keeping the city clean, "said Dan Black. "Any place is better, and this campaign is auspicious. Timişorenii are regarded in general as a nation to the rest of the civilized country and should deserve that label, "said the doctor Tiberiu Bratu. The campaign "Do not **** with timişorenii" was presented to directors of all high schools in Timisoara, but also pupils and students and are able stretched over several buildings in the city campaign with the message "We love the city! There is dirty! We love flowers! Do not break ", but there are posters pasted on the windows and trams, buses and troleibuzelor, post, really interesting to recall, are not broken, or even scribbled deslipite at any corner. This means that Timişoara really care about this campaign and keeping the city clean and beauty of Bega.http://www.ziuadevest.ro/actualitate...-ecologic.html

http://www.ziuadevest.ro/actualitate...imiorenii.html

http://www.ziuadevest.ro/eveniment/7...timioarei.html

Last edited by Bogdan BMB; April 28th, 2009 at 10:07 PM.
Bogdan BMB no está en línea   Reply With Quote
Old April 28th, 2009, 09:44 PM   #44
Bogdan BMB
Registered User
 
Bogdan BMB's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 6,256
Likes (Received): 163

Romana

Parcul Copiilor, redeschis pentru traversare

Primaria va permite in cateva zile accesul timisorenilor in Parcul Copiilor. Gheorghe Ciuhandu promite ca acest lucru se va petrece dupa data de 1 mai.

„S-a lucrat acolo si trebuie ca oamenii sa-si stranga materialele. Spatiile de joaca metalice s-au demontat. Oricum, pana in 30 iunie avem interdictie sa facem ceva acolo. Dar lucram la proiect cu o firma germana de consultanta”, ne-a declarat primarul Gheorghe Ciuhandu.

Edilul-sef al orasului spera ca studiul de fezabilitate care vizeaza renovarea Parcului Copiilor sa fie gata in vara, iar alesii locali sa apuce sa il voteze inainte de concediu.

„Daca totul merge bine, lucrarile ar putea incepe in septembrie sau octombrie”, este de parere primarul.

English

Children's Park, reopened the crossing

City will allow access in a few days in Park Children Timisoara. Gheorghe Ciuhandu promise that this will be done after May 1.

"It worked there and have as people gather materials. Play spaces have metal parts. However, until June 30 interdiction have to do something there. But work on the project with a German consultancy firm, "he said Mayor George Ciuhandu.

Edilul chief of the city hope the feasibility study which aims at revamping Park Children to be ready in the summer, and local alesii to go to vote before the holiday.

"If everything goes well, work could start in September or October", the mayor do.

http://agenda.ro/news/news/18428/par...raversare.html
Bogdan BMB no está en línea   Reply With Quote
Old April 28th, 2009, 11:09 PM   #45
Bogdan BMB
Registered User
 
Bogdan BMB's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 6,256
Likes (Received): 163

Romana

Maria Grapini strânge gunoaiele de pe malul Begăi

Înainte de mici şi bere, conservatorii din Timiş sărbătoresc ziua de 1 mai prin muncă. Tinerii şi seniorii din PC Timiş, în frunte cu preşedintele organizaţiei judeţene, Maria Grapini, vor aduna gunoaiele de pe malurile canalului Bega.

Maria Grapini estimează că la acţiunea de ecologizare din 1 mai vor participa circa 40-50 de membri ai PC Timiş. “Organizaţia de tineret şi noi, seniorii, vrem să facem o campanie de curăţare a malurilor canalului Bega. Vom începe din zona Badea Cârţan. Dacă lumea va vedea că suntem cât mai mulţi care vrem să păstrăm oraşul curat, poate se vor alătura demersurilor noastre. Sperăm ca cetăţenii să înţeleagă să nu mai arunce gunoaie acolo. Sper ca Retimul să ne dea sacii necesari pentru strângerea deşeurilor, mănuşile şi acele veste de protecţie”, a declarat, luni, liderul PC Timiş, Maria Grapini. Acţiunea va începe la ora 10, iar după două ore de muncă intensă conservatorii vor căuta… idei noi la mici şi bere, pe o terasă, pentru că urmează Ziua Europei, 9 mai. Tot cu ocazia zilei de 1 mai, reprezentanţii PC organizează şi un campionat de fotbal, la Lugoj.

English

Maria Grapini collect trash on the bank Bega

Before and small beer, the conservatives in Timiş celebrate the day May 1 labor. Youth and seniors from PC Timiş, headed by president county organization, Maria Grapini will collect trash on the banks of the Bega channel.

Maria Grapini estimated that the greening of the May 1 will approximately 40-50 members of the PC Timiş. "The youth and us seniors, we want to do a cleaning campaign Bega canal banks. We'll start Badea Cartan area. If the world will see that we are as many who want to keep the city clean, maybe will join our approaches. We hope that people understand not to throw garbage there. I hope you give us Retimul bags needed to collect waste, and those gloves protective vests, said Monday, Timis PC leader, Maria Grapini. Action will begin at 10 and after two hours of hard work ... conservatives seek new ideas to small and beer on a terrace, that is Europe Day, May 9. All during the day May 1, the PC host and a football championship, in Lugoj.

http://www.tion.ro/stiri/timis/artic...90427-05112437
Bogdan BMB no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2009, 01:28 PM   #46
Bogdan BMB
Registered User
 
Bogdan BMB's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 6,256
Likes (Received): 163

Romana

E gata: s-a deschis oficial Stonehenge de Timisoara

E unic, e frumos si e gata. Timisoara are de astazi, oficial, o "copie", la scara mai mica, a celebrului complex neolitic de la Stonehenge din Anglia. Controversatul parc de pe malul Begai, langa Uzina de Apa, a fost inaugururat astazi. Pe langa replica din piatra, are doua locuri de joaca pentru copii, o fantana in 3 trepte, un iaz cu podet, alee de promenada, banci, pomi si flori.

Pentru ca firma care s-a ocupat de ridicarea lui a intarziat cu lucrarile, a fost penalizata si astfel a scazut un pic pretul parcului. Daca suma inititiala era de 1.800.000 de lei fara TVA, dupa aplicarea sanctiunilor, a ajuns la 1.500.000 de lei, spun reprezentantii primariei.

"Desi a fost ironizat, complexul Stonehenge a fost cel castigator. Cu el s-a prezentat arhitectul si el a castigat", a spus Gheorghe Ciuhandu. Primarul face apel la timisoreni sa nu distruga parcul. Acesta va fi oricum supravegheat cu atentie de politistii comunitari care vor patrula in zona.

Reprezentantii primariei spun ca au de gand ca si pe celalalt mal al Begai sa faca un parc si urmeaza sa faca un proiect in acest sens. Viceprimarul Adrian Orza a anuntat astazi ca parcul Clabucet, din spatele Cimitirului din Calea Sagului, la care se lucreaza acum va fi chiar mai frumos decat Stonehenge.

Acestuia i se va adauga unul pe strada Lorena si un altul in zona Bucovinei.


English

Is ready: it was officially opened by Stonehenge Timisoara

It's unique, is beautiful and ready. Timisoara is now, officially, a "copy", the smallest scale, the famous Neolithic complex at Stonehenge in England. Controversial park Bega on the bank, near the waterworks, was inaugururat today. Besides the line of stone, are two places for the children's playground, a fountain in 3 steps, a pond with podet, the promenade mall, banks, trees and flowers.

Because the company has dealt with the lifting of his late works, was penalized, and thus lower the price a little park. If the sum inititiala was 1,800,000 lei fara TVA, after application of sanctions, came to 1,500,000 lei, say representatives of the mayor.

"Although it was banter, Stonehenge complex was the winner. As he presented the architect, and he won," said George Ciuhandu. Mayor calls for Timisoara not destroy the park. It will however be monitored carefully by the community police will patrol the area.

The mayor said that they thought that other mal of Bega to make a park and will do a project in this regard. Vice Adrian ORZA announced today that Clabucet park, behind Cimitirului of Sagului Way, which is working now will be even more beautiful than Stonehenge.

Will be added on one another and Lorraine in the area of Bukovina.http://agenda.ro/news/news/18615/e-g...timisoara.html
Bogdan BMB no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2009, 01:56 PM   #47
Bogdan94
Registered User
 
Join Date: Jan 2009
Location: Timisoara
Posts: 518
Likes (Received): 32

pare foarte frumos si daca cel din clabucet va fi mai frumos felicitari .Oricum orasul are nevoie de parcuri numa sa speram ca vor pune mai multi copaci pt umbra

O harta unde este parcul Clabucet, se poate va rog ? :-/
Bogdan94 no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2009, 02:11 PM   #48
Bogdan BMB
Registered User
 
Bogdan BMB's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 6,256
Likes (Received): 163

Habar nu am unde e acel parc si nici cel de care intrebai mai demult, parca Bihor.

Intr-adevar, trebuiau mai multi copaci, macar vreo 5-10 in plus. Cat despre gazon ... numai la opera in fata mai vezi unu asa tuns
Bogdan BMB no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2009, 03:09 PM   #49
MHN
Romania
 
MHN's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Location: Timisoara
Posts: 8,568
Likes (Received): 1417

foarte frumos parcul, dar la parcare iarasi nu s-au gindit.
au trintit 10 sau 15 locuri in capatul parcului, dar in wkd daca vin 50 sau 100 de familii ca sa viziteze obiectivul, atunci:
- ori vor bloca strada (vezi ce se intimpla pe marginea Parcului Rozelor sau Copiilor),
- ori vor bloca intrarile celor care au case vis-a-vis,
- ori vor parca in complex sau pe str Pestalozzi, sa zicem, si vor veni 2 km pe jos.
MHN no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2009, 09:32 PM   #50
Bogdan BMB
Registered User
 
Bogdan BMB's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 6,256
Likes (Received): 163

Parcul Clabucet

http://wikimapia.org/#lat=45.7369045...arch=TIMISOARA
Bogdan BMB no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2009, 10:09 PM   #51
Bogdan94
Registered User
 
Join Date: Jan 2009
Location: Timisoara
Posts: 518
Likes (Received): 32

mersi
Eu m-as bucura sa faca un parc langa vreun lac din oras .In sagului, ciarda rosie etc
Bogdan94 no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2009, 11:15 PM   #52
MHN
Romania
 
MHN's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Location: Timisoara
Posts: 8,568
Likes (Received): 1417

Quote:
Originally Posted by Bogdan94 View Post
mersi
Eu m-as bucura sa faca un parc langa vreun lac din oras .In sagului, ciarda rosie etc
Este lac si in Ciarda Rosie?
MHN no está en línea   Reply With Quote
Old May 6th, 2009, 12:26 AM   #53
Robi_damian
Registered User
 
Robi_damian's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Location: Timisoara
Posts: 2,754
Likes (Received): 9973

Parcul cel mai frumos este IMO cel de pe strada Brasov, din spate de la Maria, de langa consulatul sarbesc (Iancu de Hunedoara cumva?). Nu am poze si nu am mai fost demult, dar e foarte linistit si de efect.

In zonele de blocuri, cel din Girocului e foarte frumos si linistit.
Robi_damian no está en línea   Reply With Quote
Old May 6th, 2009, 12:39 AM   #54
Bogdan BMB
Registered User
 
Bogdan BMB's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 6,256
Likes (Received): 163

E o piata/parc - Plevnei, iar acela e din cate stiu consulatul german, daca la palatul Flavia te referi

Poate ne face cateva poze Lrk, mai ales ca sta foarte aproape.

Care e cel din Girocului, cel amenajat de Petrom? Da-mi te rog un link wikimapia

IMO parcul Alpinet e cel mai frumos, mai ales ca e si renovat si e langa apa (Bega)

Parcul/Piata Plevnei - poze luate de pe panoramio
Last edited by Bogdan BMB; May 6th, 2009 at 01:15 AM.
Bogdan BMB no está en línea   Reply With Quote
Old May 6th, 2009, 01:12 AM   #55
Bogdan BMB
Registered User
 
Bogdan BMB's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 6,256
Likes (Received): 163

Quote:
Originally Posted by MHN View Post
Este lac si in Ciarda Rosie?
Cred ca se refera la asta, nici nu stiam de el pana acum

Din pacate, noi nu putem vorbi de lacuri in adevaratul sens al cuvantului asa cum sunt cele din Bucuresti de exemplu, la noi sunt mai mult niste "baltutze"
Bogdan BMB no está en línea   Reply With Quote
Old May 6th, 2009, 09:05 AM   #56
Robi_damian
Registered User
 
Robi_damian's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Location: Timisoara
Posts: 2,754
Likes (Received): 9973

Da, e vorba de parcul adolescentei din Giroc, amenajat de Petrom.
http://wikimapia.org/#lat=45.7316475...scentei-s-park
Vis-a-vis de cel din piateta Plevnei, consulatul sarbesc e chiar la iesirea din parc pe strada Romulus, a doua casa, nu palatul Flavia. Are un steag mare al RS pe el (God I love that flag).
Robi_damian no está en línea   Reply With Quote
Old May 6th, 2009, 03:59 PM   #57
Bogdan BMB
Registered User
 
Bogdan BMB's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 6,256
Likes (Received): 163

Poate voi trece zilele astea pe acolo sa vad si eu cum a iesit acel parc, pana acum l-am vazut numai pe net

Romana

Ziua de ecologizare a Timişoarei

Grupul de iniţiativă Eco Club Timişoara organizează o amplă acţiune de ecologizare în mai multe zone din oraş.

În data de 16 mai, Eco Club Timişoara organizează “Ziua de ecologizare a Timişoarei”, în colaborare cu municipalitatea timişoreană, ONG-uri şi alte instituţii din oraş. Este vorba despre o zi în care se organizează acţiuni de ecologizare (colectare selectivă a deşeurilor) în şase zone din Timişoara. Pe lângă faptul că se va face curăţenie, obiectivul este acela de a atrage atenţia oamenilor asupra importanţei implicării în păstrarea unui mediu curat în comunitate. Prima ediţie a acţiunii a avut loc anul trecut.
Eco Club Timişoara este un grup de iniţiativă care promovează educaţia ecologică şi educaţia civică. Astfel, punctul de plecare constă în ideea că transformarea Timişoarei într-un oraş ecologic se poate realiza doar prin implicarea locuitorilor oraşului. Din anul 2005, Eco Club a iniţiat mai multe campanii de ecologizare în diferite zone din oraş. Totodată, membrii grupului au participat la Bega Bulevard, la Ziua Mediului 2008, la festivalul Plai, unde au transmis oamenilor mesajul lor.

English

Day of the greening Timişoarei

The initiative Timişoara Eco Club organizes a broad action of greening in many areas of the city.

On May 16, Eco Club Timisoara organized "Day of the greening of Timişoara" in collaboration with the municipality of Timisoara, NGOs and other institutions in the city. It is a day that the shares are held by greening (waste collection) in six areas of Timisoara. Besides that would make up, the aim is to draw attention to the importance of people involved in keeping a clean environment in the community. The first edition of the action took place last year.
Eco Club Timisoara is an initiative group that promotes environmental education and civic education. Thus, the starting point lies in the idea that transformation Timişoarei in an ecological city can achieve only through the involvement of the citizens. Since 2005, Eco Club has launched several campaigns greening in different areas of the city. Also, group members participated in Bega Bulevard, Environment Day 2008, Plai Festival, where people have sent their message.

http://www.vestul.ro/stiri/1188/ziua...timisoarei.htm
Bogdan BMB no está en línea   Reply With Quote
Old May 7th, 2009, 04:57 PM   #58
MHN
Romania
 
MHN's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Location: Timisoara
Posts: 8,568
Likes (Received): 1417

Motorcycles Parking in the Central Park

Ziua de Vest
7 May 2009

The Timisoara City Hall and the Local Council have arranged the first motorcycles parking only, Thursday, May 7th, available in the Central Park. The inauguration comes as a sign of support for "2009 Anti-accident Campaign" organized by Timisoara Bikers Association, with support from the City Hall and Roads Police.

Quote:
Parcare pentru motociclete, în Parcul CentralPrimăria Timişoara şi Consiliul Local Timişoara au amenajat prima parcare destinată exclusiv motocicliştilor, joi, 7 mai, fiind inaugurată parcarea de motoare, în Parcul Central. Inaugurarea vine ca un semn de susţinere a “Campaniei anti-accidente 2009”, organizată de asociaţia Timişoara Bikers, cu sprijinul Primăririe Timişoara şi a Poţiei Rutiere Timişoara. Aflată la cea de-a doua ediţie, campania se desfăşoară în perioada 9 iunie – 9 mai 2009, având un rol educativ, deoarece promovează proiectele de formare a motocicliştilor şi a şoferilor prin informare legislativă. Ce încearcă să realizeze iubitorii de motociclete din asociaţia Timişoara Bikers este să reducă numărul de accidente în care sunt implicate vehiculele pe două roţi, precum şi să conştientizeze conducătorii auto de prezenţa motocicliştilor în trafic.
De asemenea, ea se adresează şi motocicliştilor, condamnând faptele de bravură pe şosele, depăşirea limitei legale de viteză, nefolosirea unui echipament omologat în timpul utilizării motocicletei, nerespectarea codului rutier.
"Campania anti-accidente 2009" va fi deschisă de o paradă a motocicliştilor din Timişoara, în data de 9 mai 2009, ora 12, pe un traseu aprobat de către Poliţia Rutieră a Municipiului Timişoara, cu plecare din parcarea Centrului de Afaceri (CRAFT).
Proiectul "Campania anti-accidente 2009" constă în distribuirea şi împărţirea de materiale publicitare (fluturaşi, pliante, autocolante) cu mesajul "ATENŢIE LA MOTOCICLIŞTI!" şi realizarea unui spot publicitar cu mesaj anti-accident, în colaborare cu Televiziunea Română Timişoara, care va fi difuzat pe posturile de televiziune. În cadrul proiectului se vor realiza emisiuni şi reportaje de educaţie rutieră.
"Campania anti-accidente 2009" se va încheia tot cu o paradă a motocicliştilor din Timişoara, pe un traseu aprobat de către Poliţia Rutieră a Municipiului Timişoara.
MHN no está en línea   Reply With Quote
Old May 7th, 2009, 05:30 PM   #59
Bogdan94
Registered User
 
Join Date: Jan 2009
Location: Timisoara
Posts: 518
Likes (Received): 32

Quote:
Originally Posted by MHN View Post
Este lac si in Ciarda Rosie?
http://wikimapia.org/#lat=45.7442088...18&l=0&m=a&v=2 -> CALEA BUZIASULUI

http://wikimapia.org/#lat=45.7347179...17&l=0&m=a&v=2 -> SAGULUI, langa aurora si depou

Cel din Ciarda rosie e mai mic, mai e si balta Ghirodei care e folosita pt pescuit, dar este mare aia http://wikimapia.org/#lat=45.7548284...17&l=0&m=a&v=2

O alta balta langa Strandul Tineretului care este si in mijlocu padurii http://wikimapia.org/#lat=45.769394&...17&l=0&m=a&v=2
Bogdan94 no está en línea   Reply With Quote
Old May 8th, 2009, 12:52 AM   #60
Bogdan BMB
Registered User
 
Bogdan BMB's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 6,256
Likes (Received): 163

Romana

Parcul Copiilor, renovat dupa o idee germana

Copiii se vor juca cu natura, se vor putea aseza pe iarba pe Campia Neastamparatilor, vor putea hrani monstruletii cu ambalaje si vor pasi in anumite locuri pe iarba, iar apa va tasni in apropierea lor.

Toate aceste idei ii aprtin unei peisagiste din Germania, care s-a intalnit cu viceprimarul Adrian Orza si i-a prezentat acestuia un concept inedit pentru renovarea Parcului Copiilor. In plus, parcul nu va mai fi imprejmuit de garduri, iar intrarea va fi libera.

„Nu ma mai gandesc la viitoare blocaje avand acest proiect. E ceva splendid. Copiii se vor putea juca cu natura, nu e nimic traditional. Vor fi 20 de puncte de referinta pentru parc, unde cei mici se vor putea juca cu apa, arborii sau plantele. Este o viziune foarte moderna pentru ca prin jocul cu natura se educa copiii”, este de parere viceprimarul Adrian Orza.

Astfel, daca studiul de fezabilitate si proiectul tehnic vor primi la plenul din luna iunie vot favorabil din partea consilierilor locali, atunci micutii vor avea parte de obiective precum Visul zborului, Muntele vrajit, Tara indienilor, Drumul catre ocean si Insula piratilor.

„Parcul va fi pazit, va exista o cladire pentru administrator si nu se vor face spatii pentru birouri, asa cum s-a vehiculat in trecut”, ne asigura Adrian Orza. Viceprimarul mai spune ca in locul amfiteatrului va fi amenajat un loc in care incap patru, cinci clase de copii, iar un personaj le va citi zilnic povesti celor mici, timp de o ora, deghizat intr-un personaj de basm.

Pe Campia Elfilor, copiii vor gasi surprize, adica prin iarba vor fi ascunse jucarii. In momentul in care se va da startul la transportul cu vaporase pe Bega, in dreptul Parcului Copiilor va fi amenajata o statie, care a fost prevazuta in proiect.

English

Children's Park, was renovated after a German idea

Children will play with nature, will be able to sit on the grass on the Plain Neastamparatilor, will feed monstruletii packing and will step in certain places on the grass and the water will gush in their environment.

All these ideas ii aprtin a landscape of Germany, who met with viceprimarul Adrian ORZA and it presents a novel concept for the renovation of the Children's Park. In addition, the park will be surrounded by fences and entry is free.

"I think about the future blockage with this project. There is something splendid. Children can play with nature, there is nothing traditional. Will be 20 points of reference for the park, where children will play with water, trees or plants. It is a very modern vision for the game with nature is educating children, is viceprimarul think Adrian ORZA.

Thus, if the feasibility study and project will receive technical session at the June vote in favor of local councilors, then little will have targets like dream flight Vrajit Mount, Tara Indians, the ocean road and Pirates Island.

"The park will be protected, there will be a building for the administrator and will not be space for offices, as the vehicle passed, ensure ORZA Adrian. Vice says that instead Amfiteatrul will be arranged in a place that fit four, five classes of children, and one person will read the daily stories of small for a time, disguised in a dreamlike character.

In Plain Elves, children will find surprises, namely the grass will be hidden toys. When that will start to transport by ship to Bega in the right Children's Park will be arranged a station, which was stipulated in the project.http://agenda.ro/news/news/18692/par...e-germana.html
Bogdan BMB no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
economy, romania, ro_banat, timisoara

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 08:04 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium