daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone » Petycje i akcjeGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old March 30th, 2009, 08:38 PM   #1
Patryjota
DROGI TO MOJA PASJA
 
Patryjota's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Konin - Polska
Posts: 15,623
Likes (Received): 24

[S5] Poznań - Rawicz

1. S-5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. OBWODNICA ZACHODNIA MIASTA POZNANIA (strona południowa) - od ZOP (S11) do węzła Wronczyn (16,1 km) Trwają prace nad uzyskaniem Decyzji Środowiskowej. Przebieg: http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/a...ient_s5_3w.pdf

2. S-5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. WRONCZYN - KOŚCIAN - RADOMICKO (35,0 km) Trwają prace nad uzyskaniem Decyzji Środowiskowej. Przebieg:
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/a...tacja-stes.pdf

3. S-5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. RADOMICKO - LESZNO - KACZKOWO (27,0 km) Trwają prace nad uzyskaniem Decyzji Środowiskowej. Przebieg: http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/a...o-kaczkowo.jpg

4. S-5 POZNAŃ-WROCŁAW ODC. ODCINEK KORZEŃSKO- KACZKOWO W BUDOWIE-ukończenie XI 2012

STRONA PROJEKTU: http://www.s5-rawicz-bojanowo.pl
ZAKRES INWESTYCJI OBJĘTY PROJEKTEM

Przedmiotowy odcinek Kaczkowo – Korzeńsko jest częścią całego zadania wybudowania drogi ekspresowej S5 z poznania do Wrocławia. Początek projektowanego odcinka drogi S5 znajduje się w gminie Rydzyna, na zachód od istniejącej drogi krajowej DK5 w km około 79+449,82 (przebieg drogi po nowym terenie) a kończy w gminie Żmigród na istniejącej drodze krajowej DK5 w m. Korzeńsko, km około 108+759.

Zakres projektu obejmuje:

* Roboty drogowe w zakresie:

1. Droga ekspresowa S5 o długości 29,3 km;

2. Droga krajowa DK 36 o długości 8,96 km;

3. Droga wojewódzka Nr 324 (rejon projektowanego ronda);

4. Układy komunikacyjne dla 4 miejsc obsługi podróżnych

5. Przebudowę (dojazdy do obiektów wraz z korektą przebiegu dróg) 12 dróg poprzecznych, (o łącznej długości 13,6 km) w tym:

* 5 drogi powiatowe o łącznej długości 6,9 km;

* 8 dróg gminnych, dojazdowych lub wewnętrznych (o łącznej długości 7,6 km);

1. 48 drogi dojazdowe o łącznej długości 40,5 km (w tym 7 wjazdów awaryjnych o łącznej długości 0,5 km);

2. Przejazdy awaryjne w ilości 9 szt.;

3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe o ogrodzenie drogi S5;

* Obiekty inżynierskie w ilości 102 szt. w tym:

1. Nad drogą S5 – 3 przejścia ekologiczne dla dużych zwierząt, 8 wiaduktów drogowych w ciągu dróg gminnych, powiatowych, krajowych i wojewódzkich;

2. W ciągu drogi S5 – 3 wiadukty nad drogą, 1 wiadukt nad linia kolejową, 1 most;

3. Pod drogą S5 – 1 przejazd na szlaku rowerowym, 1 przejazd drogi dojazdowej, 1 przejście między MOP;

4. Nad DK36 – 1 wiadukt w ciągu drogi powiatowej;

5. W ciągu DK36 – 3 mosty, 1 wiadukt nad linią kolejową;

6. Pod DK36 – 1 przejazd drogi dojazdowej;

7. 3 przejścia ekologiczne nad linią kolejową;

8. 2 przejazdy pod przejściami ekologicznymi w ciągu dróg dojazdowych;

9. 3 wiadukty drogowe nad linią kolejową w ciągu pozostałych dróg;

10. 1 most w ciągu drogi dojazdowej;

11. 1 przejazd pod drogą powiatową;

12. 67 żelbetowych przepustów skrzynkowych pod drogą ekspresową S5, DK36 i pozostałymi drogami o funkcji ekologicznej i hydrologiczno – ekologicznej (jako przejścia dla małych zwierząt z możliwością przeprowadzenia cieku lub bez nich jako przejścia suche, a także przejścia dla płazów z prowadzeniem wody);

* Konstrukcje budowlane – 4 budynki sanitariatów na MOP;

* Urządzenia ochrony środowiska:

1. Ekrany akustyczne;

2. Zespoły oczyszczające (dekantery, separatory) i zbiorniki retencyjne (otwarte i podziemne);

* Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

1. Oznakowanie pionowe (na bramownicach, wysięgnikach i słupkach) i poziome;

2. Bariery ochronne;

3. Ogrodzenie drogi S5;

4. Oświetlenie MOP, skrzyżowań, rond i węzłów;

* Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

1. Urządzenia melioracyjne;

2. Linie elektroenergetyczne;

3. Linie teletechniczne;

4. Wodociągi;

5. Kanalizacja;

6. Gaz;

7. Urządzenia kolejowe – związane z budową wiaduktów na linią PKP;

* Inne:

1. Przepompownie;

2. Zasilanie przepompowni;

3. Rozbiórka budynków;

4. Dwie stacje meteo.


ETAPOWANIE BUDOWY DROGI S5

Przewiduje się etapowanie drogi S5 w zakresie przekroju poprzecznego. Droga ekspresowa S5 będzie obecnie realizowana w zakresie dwóch dwupasmowych jezdni umieszczonych na koronie o docelowej szerokości. W przyszłości zostanie do każdej jezdni dobudowany trzeci pas ruchu od strony pasa dzielącego, który obecnie będzie uwzględniał odpowiednią rezerwę szerokości.

Ponadto przewidziano etapować robót na MOP-ach typu II i III. Obecnie projektuje się wyłącznie toalety. W następnym etapie (niezależny projekt) w zależności od kategorii MOP-ów dobuduje się gastronomię, hotel, restauracje oraz stacje benzynowe.


Quote:
przetarg na dokończenie Lista ofert http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/357e62...aa7b86290544ab Pierwszy Budimex drugi Strabag
Oferta Budimexu najkorzystniejsza

http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/f77dc9...f23a6356c8ab29

Quote:
Umowa na dokończenie S5 odc. Kaczkowo-Korzeńsko podpisana.
Nowy wykonawca firma Budimex S.A. dokończy budowę S5 Poznań – Wrocław odc. Kaczkowo –Korzeńsko. Droga ma być oddana do ruchu w planowanym terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia prac.

Po tym jak pierwotny wykonawca inwestycji, firma Alpine Bau GmBh -przestał wywiązywać się ze zobowiązań kontraktowych, GDDKiA odstąpiła w czerwcu 2013 r. od umowy na realizację budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Kaczkowo - Korzeńsko .
Na podstawie inwentaryzacji wcześniej wykonanych robót Oddział zlecił wykonanie prac zabezpieczających budowę przed zimą. Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę, firmę Budimex S.A.

Wartość umowy to ponad 244 mln zł. brutto. Dokończenie budowy będzie polegało m.in. na :
· ułożeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni (wiążącej i ścieralnej) w ciągu S5
· dokończeniu prac na obiektach mostowych i przepustach
· wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz barier ochronnych
· wykonaniu robót wykończeniowych m.in. na sadzeń drzew i krzewów

Zakłada się że kierowcy będą mogli korzystać z ponad 29 kilometrowego odcinka S5 pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem po 6 miesiącach od rozpoczęcia prac tzn. Wykonawca będzie prowadził prace poza jezdnią główną jeszcze przez około 2 miesiące. Wcześniej w ramach tego zadania zrealizowana została budowa obwodnicy miasta Rawicza w ciągu drogi krajowej nr 36, którą udostępniono kierowcom we wrześniu 2013 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/14243/...nsko-podpisana

-------------------------------

Odcinek Poznań - Kaczkowo

Quote:
23 października 2013 r.

Do 2017 roku powstaną dwa nowe odcinki drogi ekspresowej S5. Dziś GDDKIA ogłosiła I etap przetargów na budowę ponad 28 kilometrów tej drogi, na odcinku od Radomicka do Kaczkowa.

Odcinek Radomicko – Kaczkowo został podzielony na 2 fragmenty: I – Radomicko (bez węzła) – Leszno Płd, II Leszno Płd. – Kaczkowo. Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone dla obydwóch zadań w trybie przetargu ograniczonego, który składa się z II etapów a mianowicie z I-go etapu, czyli tzw. wstępnej kwalifikacji, podczas której wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po zakończeniu tego etapu zamawiający (Oddział Poznań) zaprosi wybranych wykonawców do składania ofert cenowych (II etap postępowania). Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.Informacje dotyczące I odcinka : Radomicko ( bez węzła) – Leszno Płd., długości ponad 19 km :

Czas realizacji zadania to 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy . Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin wykonania zadania to 22 miesiące od daty zawarcia u mowy. Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kwartał 2014 roku. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu nastąpić ma w drugiej połowie 2017 roku.W ramach umowy wykonawca wybuduje drogę ekspresową S5 o długości ponad 19 km- dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 2 węzły drogowe w ciągu drogi S5:- węzeł „Świeciechowa”,- węzeł „Leszno Zachód” (d. węzeł „Leszno”). Zadanie obejmie również przebudowę dróg w związku z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd nad i pod nimi, budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu, budowę 1 Miejsca Obsługi Podróżnych:- MOP I „Wilkowice Zachód” po stronie zachodniej, budowę 16 obiektów inżynierskich, w tym: - 1 most w ciągu drogi S5 (będący jednocześnie przejściem dla zwierząt średnich), - 6 wiaduktów w ciągu drogi S5 (w tym 1 zespolony z przejściem dla zwierząt średnich oraz 2 nad liniami kolejowymi), - 6 wiaduktów drogowych nad drogą S5,- 1 kładka dla pieszych łącząca MOP-y, - 1 przejazd pieszo – rowerowy pod DK12,- 1 przejście dolne dla zwierząt pod drogą S5, budowę przepustów:- w ciągu drogi S5,- w ciągu dróg poprzecznych i dojazdowych, budowę urządzeń ochrony środowiska w tym m.in. ekranów ochronnych, budowę odwodnienia drogi ekspresowej S5, pozostałych dróg i MOP-u, budowę oświetlenia. Wykonawca będzie odpowiadał za wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe), wykonanie rurociągu światłowodowego dla potrzeb zarządzania drogą S5 i BRD, budowę ogrodzenia drogi ekspresowej S5 na całym odcinku, przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu, wycięcie kolidujących drzew i krzewów, wykonanie zieleni przydrożnej, rozbiórkę obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy), przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg, wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.Informacje dotyczące II odcinka : Leszno Płd.- Kaczkowo, długości 9,5 km :

Wykonawca na realizację tego zadania będzie miał maksymalnie 23 miesiące od dnia zawarcia umowy. Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin wykonania zadania to 20 miesięcy od daty zawarcia u mowy.Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kwartał 2014 roku. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu nastąpić ma w IV kwartale 2016 roku lub w II kwartale 2017 (w zależności od terminu realizacji).W ramach umowy wykonawca wybuduje drogę ekspresową S5 o długości 9,5 km -dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 1 węzeł drogowy w ciągu drogi S5:, węzeł „Leszno Południe”, łącznik klasy GP pomiędzy węzłem „Leszno Południe” a drogą krajową nr 5. Zadanie obejmie również przebudowę dróg w związku z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd nad i pod nimi, budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu, budowę 8 obiektów inżynierskich, w tym:- 1 most w ciągu drogi S5 (będący jednocześnie przejściem dla zwierząt średnich ),- 4 wiadukty drogowe nad drogą S5,- 1 przejście górne dla zwierząt (ekodukt) nad drogą S5,- 2 wiadukty w ciągu łącznika ( 1 wiadukt nad linią kolejową), budowę przepustów ( w ciągu drogi S5, w ciągu dróg poprzecznych i dojazdowych ), budowę urządzeń ochrony środowiska, m.in.- przejście dla zwierząt dużych (ekodukt) nad drogą S5,- przejść dla zwierząt średnich i małych, ekranów ochronnych, budowę odwodnienia drogi ekspresowej S5 i pozostałych dróg, budowę oświetlenia na węzłach drogowych. Wykonawca będzie odpowiadał za wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu ( w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe), wykonanie rurociągu światłowodowego dla potrzeb zarządzania drogą S5 i BRD, budowę ogrodzenia drogi ekspresowej S5 oraz łącznika na całym odcinku, przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu, wycięcie kolidujących drzew i krzewów, wykonanie zieleni przydrożnej, rozbiórkę obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy), przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg, wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/13263/...S5-w-przetargu
Quote:
Ogłoszone dzisiaj postępowanie na odcinek od Poznania do Wronczyna to I-szy krok do połączenia ekspresowej „piątki” z autostradą A2. Zakończenie budowy i oddanie do ruchu 16-kilometrowej drogi ekspresowej S5 posiadającej 2 jezdnie, po dwa pasy ruchu plus pasy awaryjne, planowane jest na rok 2017.

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, który składa się z II etapów a mianowicie z I-go etapu, czyli tzw. wstępnej kwalifikacji, podczas której wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po zakończeniu tego etapu zamawiający (Oddział Poznań) zaprosi wybranych wykonawców do składania ofert cenowych (II etap postępowania). Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

Czas realizacji zadania to 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy . Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin wykonania zadania to 22 miesiące od daty zawarcia u mowy. Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kwartał 2014 roku. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu nastąpić ma w 2017 roku.

W ramach umowy wykonawca wybuduje drogę ekspresową S5 o długości około 16 km - 2 jezdnie po dwa pasy ruchu + pasy awaryjne, 3 węzły drogowe, 17 obiektów inżynierskich (w tym 8 obiektów w ciągu drogi ekspresowej) , Miejsca Obsługi Podróżnych, drogi publiczne uzupełniające istniejącą sieć dróg, drogi serwisowe służące do obsługi terenów przyległych do drogi S5. W ramach zadania wykonawca wykona przepusty, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, kanalizację teletechniczną związaną z utrzymaniem drogi S5, kanalizację deszczową, rowy odwodnieniowe i zbiorniki retencyjne, oświetlenie, budynki sanitariatu oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Miejscu Obsługi Podróżnych,urządzenia bezpieczeństwa i ogrodzenie drogi. Wykonawca będzie odpowiadał także za przebudowę: odcinków istniejących dróg i zjazdów, linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV i 110 kV, kolizji urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, gazociągów wysokiego ciśnienia, gazociągów średniego ciśnienia, kolizji urządzeń teletechnicznych, kolizji sieci wodociągowych, urządzeń melioracji, wykonanie i wprowadzenie: stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe) oraz organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy), wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S5, przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy,w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg, wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad. Zakres robót związanych z inwestycją obejmuje także wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż dróg, która będzie wykonywana w końcowej fazie realizacji inwestycji, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

źródło:
GDDKiA O/Poznań
30.10.2013 r.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/13317/...S5-w-przetargu

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Odcinek: Poznań - Wronczyn - szczegóły
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7836/s...chowo-kaczkowo

Plan orientacyjny:
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/a.../orient_s5.pdf
Quote:
13.06.2014 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S5 Poznań (A2 węzeł „Poznań Zachód” - d. „Głuchowo”) - Wrocław (A8 węzeł „Widawa”), odcinek Poznań (węzeł „Poznań Zachód” - d. „Głuchowo”) - Wronczyn (węzeł „Mosina” - d. „Wronczyn”)”.

http://wuw.bip-i.pl/obwieszczenia/ob...-oddzialywania
------------------------------

08-07-2015

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprosiła Wykonawców do drugiego etapu przetargów na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław dla dwóch odcinków:

- Radomicko (bez węzła) - Leszno Płd. o dł. ok 19 km - zaproszono 18 Wykonawców;
oraz
- Leszno Płd. - Kaczkowo o dł. ok 9,5 km - zaproszono 17 Wykonawców.

Wśród zainteresowanych są m.in.: firmy z Polski, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Austrii.

Wykonawcy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację wniosków, zostali zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert cenowych.

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że w pierwszym etapie złożone zostały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostali wszyscy Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa spełniały warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert na powyższe odcinki upływa w dniu 18.08.2015 r.

Załączniki:
1. Lista firm zaproszonych do drugiego etapu przetargu - odc. Radomicko - Leszno Płd. (PDF, 50.16 KB)
2. Lista firm zaproszonych do drugiego etapu przetargu - odc. Leszno Płd. - Kaczkowo (PDF, 26.16 KB)

Żródło
__________________
Bądź tym, kim chcesz - Dla ludzi i tak będziesz tym, kim oni chcą

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Last edited by pmaciej7; Today at 10:34 AM.
Patryjota no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
 
Old March 30th, 2009, 09:48 PM   #2
smar
Infrastrukturnik drogowy
 
smar's Avatar
 
Join Date: Nov 2004
Location: Poznań (PL)
Posts: 10,123

Obwodnica Bojanowa:


i bardzo schematycznie obie:
__________________
"Lepiej bez celu iść naprzód, niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej niż bez celu się cofać."
Andrzej Sapkowski, tzw. 'cykl wiedźmiński'

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
,
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Moje 'DROGOWE MARZENIA':
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
:S5+S11/
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
/
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
/

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
smar no está en línea   Reply With Quote
Old March 30th, 2009, 10:31 PM   #3
mlodyy1985
Registered User
 
Join Date: Nov 2008
Location: Legnica/Wrocław
Posts: 8,207
Likes (Received): 4467

Rozumiem że to zdjęcie to tylko uproszczenie i Eska nie będzie kończyła się w polu ale będzie jakichś łącznik z 5?
mlodyy1985 no está en línea   Reply With Quote
Old March 30th, 2009, 10:37 PM   #4
j-cube
czekajac na S7
 
Join Date: Feb 2009
Location: Kraków
Posts: 4,671
Likes (Received): 57

Wiadomo kiedy będzie przetarg na część południową zachodniej obwodnicy Poznania - od węzła Głuchowo na A2 do węzła Piotrowo (20 km długości) ?

Last edited by j-cube; March 30th, 2009 at 11:17 PM.
j-cube no está en línea   Reply With Quote
Old March 30th, 2009, 10:52 PM   #5
thiago2
Registered User
 
thiago2's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Gliwice/Rawicz
Posts: 564
Likes (Received): 20

Quote:
Originally Posted by mlodyy1985 View Post
Rozumiem że to zdjęcie to tylko uproszczenie i Eska nie będzie kończyła się w polu ale będzie jakichś łącznik z 5?
Wiem, że na pewno(jadąc od strony Rawicza) za stacją Markowski będzie zjazd, co widać na pierwszej mapce.

A zapewne łącznik tymczasowy będzie za Kaczkowem:
"Podsumowanie(za: gddkia.gov.pl/)
- obwodnica ominie odcinek obecnej drogi nr 5 Kaczkowo – granica województwa ( Wrocław ) o najniższym standardzie technicznym ( bez umocnionych poboczy ). "
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Last edited by thiago2; March 30th, 2009 at 11:00 PM.
thiago2 no está en línea   Reply With Quote
Old March 30th, 2009, 11:01 PM   #6
smar
Infrastrukturnik drogowy
 
smar's Avatar
 
Join Date: Nov 2004
Location: Poznań (PL)
Posts: 10,123

Quote:
Originally Posted by mlodyy1985 View Post
Rozumiem że to zdjęcie to tylko uproszczenie i Eska nie będzie kończyła się w polu ale będzie jakichś łącznik z 5?
Oczywiście, że to uproszczenie, bo było robione chyba w 2006 na podstawie mało precyzyjnych danych. I na początku i na końcu będą węzły z DK5.
Dokładniejsze mapki są tu: http://www.gddkia.gov.pl/article/odd...8178fa99b3aac9Quote:
Originally Posted by j-cube
Wiadomo kiedy będzie przetarg na południową obwodnicę Poznania - od węzła Głuchowo na A2 do węzła Piotrowo (20 km długości) ?
Na południową część zachodniej obwodnicy: III kwartał 2010 (chyba raczej do węzła Wronczyn).
__________________
"Lepiej bez celu iść naprzód, niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej niż bez celu się cofać."
Andrzej Sapkowski, tzw. 'cykl wiedźmiński'

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
,
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Moje 'DROGOWE MARZENIA':
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
:S5+S11/
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
/
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
/

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Last edited by smar; March 30th, 2009 at 11:13 PM.
smar no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 07:45 AM   #7
Robb
Registered User
 
Robb's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Wrocław(Vrotswuv)
Posts: 334
Likes (Received): 0

http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35...mpaign=4778157

Drogi S-5 do Poznania nie będzie przed Euro
Magda Nogaj 2009-03-31, ostatnia aktualizacja 2009-03-30 20:42Przed Euro 2012 nie będzie powstanie droga z Wrocławia do Poznania - przyznaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W PO liczą na cud: może jeszcze się uda. PiS nie ma złudzeń: nasze szanse na mistrzostwa maleją.

Dziś z Wrocławia do Poznania jeździmy wąską, dziurawą i pełną kolein drogą krajową nr 5. Trasa przebiega przez środek wielu miejscowość, często dochodzi na niej do wypadków. Dlatego od lat mówi się, że powinna zastąpić ją droga ekspresowa S-5. Impulsem do jej budowy było przyznanie Polsce prawa do organizacji piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku. Mecze mają odbywać się m.in. we Wrocławiu i Poznaniu. Już za rządów PiS budowę S-5 uznano za inwestycję priorytetową dla organizacji Euro. Wpisano ją wtedy do programu budowy dróg na lata 2008-2012. Tuż przed wyborami w 2007 roku rząd chwalił się, że da na jej budowę 4,2 mld zł. Deklarację po zwycięskich wyborach podtrzymała Platforma Obywatelska. I wpisała budowę drogi do kolejnego rządowego dokumentu strategicznego - Narodowego Programu Wielkiej Budowy.

Na tym się skończyło.

Po ponad roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wciąż nie wie nawet, którędy poprowadzona zostanie trasa. Na Dolnym Śląsku wyznaczono aż osiem wariantów przebiegu drogi. Wrocławski oddział GDDKiA wybrał jeden z nich jako najkorzystniejszy. Decyzja, czy będzie realizowany, wciąż jednak nie zapadła i już teraz wiadomo, że droga przed Euro 2012 nie powstanie. Joanna Wąsiel, rzeczniczka GDDKiA we Wrocławiu: - To absolutnie nierealne. Będzie gotowa najwcześniej pod koniec 2012 roku. Inwestycja jest opóźniona, bo odkryliśmy siedliska ptaków. Musieliśmy przez to opracować dodatkowe warianty przebiegu trasy. To niezbędne, jeśli chcemy ubiegać się o dofinansowanie unijne.

Dopiero za rok GDDKiA zamierza rozpisać przetarg, który wyłoni wykonawcę budowy.

Aleksandra Natalli-Świat, dolnośląska posłanka PiS: - A co do tego czasu będą robić urzędnicy Generalnej Dyrekcji? To skandal. Tempo, w jakim powstaje ta droga, to dowód ich kompletnej indolencji. Winny jest też rząd, bo ewidentnie nie nadzoruje tej inwestycji. Chyba prędzej te ptaki się przeniosą, niż Generalna Dyrekcja zdecyduje się, jak droga powinna omijać ich siedliska.

Aldona Młyńczak, wrocławska posłanka PO z sejmowej komisji infrastruktury, niezmiennie wierzy, że S-5 powstanie na czas.

- Zdążymy. Trzeba być optymistą. Założyliśmy, że S-5 powstanie w ciągu 24 miesięcy od ogłoszenia przetargu, czyli do marca 2012. Mamy więc jeszcze trzy miesiące zapasu, na wypadek gdyby przetarg się przeciągnął.

Andrzej Maciejewski, rzecznik GDDKiA w Warszawie: - 24 miesiące? Co najmniej pół roku potrzebujemy na rozstrzygnięcie przetargu. Dwa lata potrwają prace. Podczas mistrzostw Euro 2012 droga może być, ale co najwyżej w budowie.

Trasa nie istnieje jeszcze nawet na papierze, bo bez wyznaczenia jej dokładnej lokalizacji nie mogą rozpocząć się prace projektowe. Natalli-Świat straszy: - Bez S-5 maleją szanse Wrocławia na organizację Euro 2012. W maju kolejna komisja sprawdzi nasze przygotowania do imprezy i być może uzna, że lepiej zorganizować ją w innym mieście. Rozważane są przecież kandydatury Krakowa i Chorzowa.

Na terenie Dolnego Śląska droga S-5 ma mieć niespełna 50 kilometrów. Wielkopolski odcinek - 110 kilometrów - też jest dopiero na początkowym etapie przygotowań. Marek Napierała, dyrektor poznańskiego oddziału dyrekcji: - Rząd narzucił nam olbrzymie tempo i wyśrubował terminy. Zaczęliśmy półtora roku temu, a zwykle na przygotowanie inwestycji potrzeba pięciu, sześciu lat. Nie tracimy jednak nadziei, że uda nam się zdążyć z odcinkiem trasy po naszej stronie.


Źródło: Gazeta Wyborcza WrocławWrocławski oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszy wariant drogi S-5 do Poznania. Przed mistrzostwami Euro 2012 trasa jednak nie powstanie.
Robb no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 09:27 AM   #8
sli
Registered User
 
Join Date: Jun 2007
Location: Wrocław
Posts: 1,352
Likes (Received): 0

Oczywiście, że ta droga do mistrzostw nie powstanie i było to wielokrotnie mówione. Nigdzie w Europie nikt w 4 lata od zera tak wielkiej inwestycji nie przeprowadzi od zera.
To mnie "rozłożyło" z rana:
Quote:
Aleksandra Natalli-Świat, dolnośląska posłanka PiS: - A co do tego czasu będą robić urzędnicy Generalnej Dyrekcji? To skandal. Tempo, w jakim powstaje ta droga, to dowód ich kompletnej indolencji. Winny jest też rząd, bo ewidentnie nie nadzoruje tej inwestycji. Chyba prędzej te ptaki się przeniosą, niż Generalna Dyrekcja zdecyduje się, jak droga powinna omijać ich siedliska.
Ciekawe co ugrupowanie tej pani zrobiło, by cokolwiek ws. S5 się ruszyło. Radziłbym tej pani sprawdzić swój stan psychiczny u psychiatry, bo już od dawna nic nie wskazuje, by z nią wszystko było w porządku.
sli no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 10:33 AM   #9
Kuba.wro
Lower Silesia
 
Kuba.wro's Avatar
 
Join Date: Jun 2006
Location: =Wroclaw=
Posts: 3,455
Likes (Received): 908

To prawda. Wystarczyło żeby za ich kadencji wybrali wariant i złozyli wnioski o DŚU, a teraz bylibyśmy w trakcie przetargu!

Zauważyliście, że na mapce Wyborczej znikła A8 i na całej długosci pojawiło sie S?? Pozatym z tego co widze nie jest to wogóle wybrany wariant S5
Kuba.wro no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 10:56 AM   #10
xelius_autobahn
xelius_autobahn
 
xelius_autobahn's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Location: Warszawa Ursus
Posts: 342
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
Na początku marca z Poznania do Wrocławia drogą krajową nr 5 przejeżdżał David Taylor, sekretarz generalny UEFA. Chciał sprawdzić, jak wygląda ta trasa.
[/url]
To musial miec niezle wrazenia po drodze
xelius_autobahn no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 12:21 PM   #11
pikuś
Registered User
 
Join Date: Sep 2007
Posts: 1,047
Likes (Received): 3

Quote:
Aleksandra Natalli-Świat, dolnośląska posłanka PiS: - A co do tego czasu będą robić urzędnicy Generalnej Dyrekcji? To skandal. Tempo, w jakim powstaje ta droga, to dowód ich kompletnej indolencji. Winny jest też rząd, bo ewidentnie nie nadzoruje tej inwestycji. Chyba prędzej te ptaki się przeniosą, niż Generalna Dyrekcja zdecyduje się, jak droga powinna omijać ich siedliska.
No nie i ta pani przedstawia się jako tak, która zna się na wszystkim Dobrze, że zasiada w Komisji finansów publicznych, a nie infrastruktury, choć i tak powinna wiedzieć co ONI będą robić przez tan rok. Przynajmniej nie będą w durnej reklamie udawać Alfy i Omegi
sli: myślę ta pani w ogóle nie powinna się na pewne tematy wypowiadać
pikuś no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 12:39 PM   #12
mlodyy1985
Registered User
 
Join Date: Nov 2008
Location: Legnica/Wrocław
Posts: 8,207
Likes (Received): 4467

Zauważyliście, że na mapce Wyborczej znikła A8 i na całej długosci pojawiło sie S?? Pozatym z tego co widze nie jest to wogóle wybrany wariant S5[/QUOTE]

Bo dla mediów zła informacja (niezbudowanie drogi na czas) to dobra informacja a dobra np. AOW za ponad 3 mld i bez opóźnień w budowie to zła informacja bo nie ma sensacji itd. A wygląda na to że w 2012 otworzą odcinek od Rawicza a pozostałe będą sporo zaawansowane w budowie i góra w 2013 otwarte. Gdyby ta pani z PiS nie odebrała środków w latach 2006-07 na projektowanie S5 to bylibyśmy już z przetargiem a może i z budową!!
mlodyy1985 no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 12:53 PM   #13
ghost73
Registered User
 
ghost73's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Wrocław
Posts: 672
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by Robb View Post
Aleksandra Natalli-Świat, dolnośląska posłanka PiS: - A co do tego czasu będą robić urzędnicy Generalnej Dyrekcji? To skandal. Tempo, w jakim powstaje ta droga, to dowód ich kompletnej indolencji. Winny jest też rząd, bo ewidentnie nie nadzoruje tej inwestycji. Chyba prędzej te ptaki się przeniosą, niż Generalna Dyrekcja zdecyduje się, jak droga powinna omijać ich siedliska.
Czy Pani Natali-Świat czy też ktoś z PIS ma moralne prawo wypowiadać sie w sprawie tej inwestycji? Z tego co pamiętam to PIS jedyne co zrobił w tej sprawie to wpisał tę inwestycje do planu.
ghost73 no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 03:04 PM   #14
ethernal
BANNED
 
Join Date: Feb 2009
Location: Racibórz
Posts: 34
Likes (Received): 0

Trochę mnie smuci, że na Euro 2012 ta droga nie powstanie, ale z drugiej strony skoro nie ma szans na EURO2012 to może należałoby poświęcić dodatkowy rok i od razu budować drogę klasy A. Z tego co pamiętam jechałem z Wrocka (DK 5 do Poznania a potem DK11) do Koszalina i ta droga jest na tyle ruchliwa że byłoby uzasadnione budowanie Autostrady.
ethernal no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 05:25 PM   #15
rborowik
Drogowy Marzyciel
 
Join Date: Oct 2007
Location: Swarzędz
Posts: 335
Likes (Received): 0

Zgoda, ale w Pl autostrady (jak na razie) dzielimy na:
- płatne
- nie trzymające w pełni parametrów.
Osobiście wolę bezpłatne S. Już przeżyję te 25 cm mniejsze pasy ruchu i częstsze węzły. A budowane obecnie u nas dwujezdniowe S na tzw. zachodzie miałyby status autostrady.
rborowik no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 05:26 PM   #16
viat
Viat
 
viat's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Montreal / Bielsko-Biala
Posts: 416
Likes (Received): 254

Cala droge napewno nie powstanie, ale moze troche najwazniejszych fragmentow?

Czy niedlugo na tej drodze cos dostanie DSU???????
viat no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 05:29 PM   #17
rborowik
Drogowy Marzyciel
 
Join Date: Oct 2007
Location: Swarzędz
Posts: 335
Likes (Received): 0

Najszybciej to kilka kilometrów obwodnicy Rawicza i Bojanowa od granicy województw w stronę Wrocławia. Wrocław coś się ociąga z wydaniem DŚU na ten fragmencik. A najważniejszy odcinek: A8 - Korzeńsko powstanie na końcu.
rborowik no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 05:35 PM   #18
j-cube
czekajac na S7
 
Join Date: Feb 2009
Location: Kraków
Posts: 4,671
Likes (Received): 57

Nie chcę martwi Wrocławian ale to, że S5 od Poznania do Wrocka nie będzie gotowa do EURO 2012 to następny minus dla Wrocławia by był gospodarzem - tylko proszę mnie nie bić
j-cube no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 05:47 PM   #19
625
Administrator
 
625's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: pl. Aspołeczny
Posts: 34,119
Likes (Received): 2203

Quote:
Originally Posted by j-cube View Post
Nie chcę martwi Wrocławian ale to, że S5 od Poznania do Wrocka nie będzie gotowa do EURO 2012 to następny minus dla Wrocławia by był gospodarzem - tylko proszę mnie nie bić
chyba dla Poznania, który jako jedyny nie będzie połączony z resztą miast. EOT, bo i tak powinien być brig.
__________________
Jednocześnie wydaje się nam, że poszerzenie miasta, jeśli takowe nastąpi, przyczyni się do jego upiększenia: nie powinno się bowiem pozwolić na to, by poszczególni budowniczowie kierowali się tu jedynie własnymi potrzebami, przypadkiem, kaprysem czy samowolą, niech plan i intelekt zapanują nad ich poczynaniami, a więc tam, gdzie w zgodzie z prawem panować powinny i muszą!
Schlesische Provinzialblaetter 1808, s. 528To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
|
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
|
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Proszę o zgłaszanie do mnie wszelkich niewłaściwych materiałów na forum (szczególnie zdjęć o charakterze erotycznym).

Please report any inappriopriate content to me.
625 no está en línea   Reply With Quote
Old April 1st, 2009, 09:53 AM   #20
p159
Registered User
 
p159's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Posts: 30
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by 625 View Post
chyba dla Poznania, który jako jedyny nie będzie połączony z resztą miast.
Jaaasne, bo A2 to przez Piłę idzie.
p159 no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
droga ekspresowa, ekspresówka-s5, leszno, poznań, s-5, wielkopolskie

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 12:39 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2015, vBulletin Solutions, Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2015 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2015 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu