daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Bulgaria > Regional Bulgaria > Sofia

Sofia Buildings | СградиGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


View Poll Results: Multiple Choice
Напълно одобрявам 73 32.44%
Не се интересувам от финансовите измерения, важното е градската среда да се подобрява 37 16.44%
Цената е прекалено висока спрямо включените дейности 32 14.22%
Процентът на съфинансиране от общината е прекалено висок 7 3.11%
Не мога да преценя, защото няма достатъчно прозрачност при разходването на средствата 44 19.56%
Напълно неодобрявам 8 3.56%
Предпочитам следствата да бъдат разпределени и за други паркови пространства (вкл. междублокови) 18 8.00%
Предпочитам средствата да бъдат усвоени за решаването на проблема с пам. "1300 години България" 18 8.00%
Предпочитам средствата да бъдат усвоени за подобряване на траспорта 13 5.78%
Предпочитам средствата да бъдат усвоени за подобряването на инфраструктурата 14 6.22%
Предпочитам средствата да бъдат усвоени за подобряването на културната сфера 3 1.33%
Предпочитам средствата да бъдат усвоени за подобряването на социалната сфера 6 2.67%
Предпочитам средствата да бъдат усвоени за подобряването на образователно-научната сфера 7 3.11%
Предпочитам изцяло нова концепция за пространството пред НДК 33 14.67%
Друго (нямам мнение) 3 1.33%
Multiple Choice Poll. Voters: 225. You may not vote on this poll

Reply

 
Thread Tools
Old November 19th, 2013, 07:51 PM   #141
NBBVH
Registered User
 
NBBVH's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 5,045
Likes (Received): 6544

нали знаеш, бързописни грешки
NBBVH está en línea ahora   Reply With Quote

Sponsored Links
Old November 19th, 2013, 09:10 PM   #142
bench_mark_2
Registered User
 
Join Date: Feb 2012
Location: Hampstead
Posts: 2,762
Likes (Received): 1291

След като почти всички останалаи български градове си обявиха обществените поръчки по ОП "Регионално развитие" с 5те милиона, които бяха дадени на калпак, ето малко по-подробна информация за поръчката и в София:

бектът на настоящата обществена поръчка е възстановяване и обновяване на парковото пространство на Национален дворец на културата, район „Триадица”, намиращ се в границите между бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Витоша”, гр.София”, УПИ ІІІ – за „Озеленяване и подземно паркиране”, ул.”Баба Неделя”, УПИ ІІ – за „Обществено обслужващи дейности”, бул.”България” и бул. „Фритьоф Нансен”, попадащ в УПИ І от кв.369 по плана на м.”Зона Г – Центъра” с площ от 160 084 кв.м. Обект на интервенция ще бъдат и тротоарите и уличното осветление (двустранно) по всички обиколни улици и булеварди, ограничаващи пространството - бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Витоша”, ул. „Шандор Петьофи”, ул. „Баба Неделя”, ул. „Д-р Христо Стамболийски”, бул. „Пенчо Славейков”, бул. „България”, бул. „Фритьоф Нансен” с площ от 24 000 кв.м., намиращи се на територията на гр.София Проектът не предвижда промени в обемно-пространственото решение на територията, с изключение на пространството на паметника „1 300 години България”, за което ще се изготви отделен проект. Паркът няма да се различава от сегашното решение по отношение на своя дизайн и планировка. Основната цел на проекта е пространството да стане по-привлекателно място за разходка и отдих, като същевременно на цялата територия на пространството ще се осигури достъпност на средата и за хора в неравностойно положение. Проектното решение отразява и предложения на Сдружението на младите архитекти „София 2020” във връзка с осигуряване на възможност за насищане на пространството с културни функции. Проектното предложение е свързано с възстановяване и обновяване облика и състоянието на парковата територия, както следва: 1. Обособена позиция №1- „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление”; 2. Обособена позиция №2: „Паркоустройство и автоматизирана поливна система”; 3. Обособена позиция №3: „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК”; 4. Обособена позиция №4: „Автоматизирани обществени тоалетни”; 5. Обособена позиция №5: „Система за видеонаблюдение”

Общо количество или обем


1. Обособена позиция №1- „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление” Дейностите по тази позиция включват: 1.1. Възстановяване на паркови настилки: Общата площ на настилките в парковото пространство възлиза на 67 дка. Проектът предвижда основното им почистване, обработване на повърхностите срещу пързаляне, подмяна на разрушените настилки, пренареждане на нарушените участъци и създаване на някои нови пътеки и алеи; 1.2. Цялостна подмяна на тротоарните настилки (от двете страни) - по рамкиращата улична регулация – 24 дка. •Велотрасета – 1,200 км.; •Възстановяване и ремонт на улично осветление в обхвата на обекта: Предвижда се подмяна на осветителни тела, ремонт и възстановяване на съществуващи стълбове – 154 бр., поставяне на 21 бр. нови стълбове. •Възстановяване и обновяване на парковото осветление: Предвиждат се 356 бр. осветителни светодиодни тела между 1м. и 13м. височина. Проектът предвижда алейно осветление по главните алеи и подходите към тях с конични стълбове с височина 4м. – 156 бр., а по второстепенните алеи – конични стълбове с височина 3м. – 129 бр., както и декоративни паркови тела с височина 1м. - 65 бр. Осигурява се допълнително осветяване на пл. България и паркинга от стълбове с височина 13м. – 6 бр. Проектът предвижда и осигуряване на декоративно осветление за растителните групи с 217 бр. металхалогенни осветители в три цвята на светлината, а прожекторно осветление се предвижда и за всички паметници на територията на парка. Предвидено е и линейно светодиодно осветяване на парапета на пешеходния мост над бул.”България”. 2. Обособена позиция №2: „Паркоустройство и автоматизирана поливна система” Дейностите по тази позиция включват: 2.1. Реконструкция на зелените площи: Предвижда се възстановяване и обновяване на вегетативните площи и растителността, възлизащи на площ от 77 дка. За възстановяване на облика на Парковото пространство на НДК, се предвиждат 1 855 бр. дървета, 15 647 бр. нови храсти и 17 800 бр. многогодишни цветя. 2.2. Ремонтно-възстановителни работи по елементите на парковото обзавеждане (паркова мебел и архитектурни елементи), вкл. площадка за свободно разхождане на кучета: •Пейки 247 бр; •Кошчета за смет 120 бр; •Чешми: Предвидено е възстановяване на всички чешми на територията на парка •Изграждане на огради 2.3. Ремонтно-възстановителни работи по подпорни стени, стъпала, облицовки и др. елементи от парка. 2.4. Изграждане на автоматизираната подземна напоителна система: 3. Обособена позиция №3: „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК”: 3.1. Възстановяване на водната каскада в детския сектор: 3.2. Реконструкция на фонтан в подлеза на НДК и каскадите – водни огледала пред НДК: 3.3. Възстановяване и обновяване на ВиК мрежите и ел.захранване на помпените станции и съоръжения. 4. Обособена позиция №4: „Автоматизирани обществени тоалетни”: Проектът предвижда поставяне на две автоматизирани обществени тоалетни от модулен тип и изграждането на нулевия цикъл за техния монтаж с инфраструктурни връзки. 5.Обособена позиция №5: „Система за видеонаблюдение”: Предвижда се поставянето на 29 бр. вандалоустойчиви куполни камери с варифокален обектив, както и изграждането на кабелната система. Всички дейности по поръчката следва да бъдат извършени съгласно предоставените количествени сметки, неразделна част от документацията за участие.


Стойност, без да се включва ДДС

10933195.7 BGN
bench_mark_2 no está en línea   Reply With Quote
Old November 20th, 2013, 12:10 PM   #143
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,487
Likes (Received): 141406

Quote:
Садят 2000 дървета пред НДК


Паркът около НДК ще грейне с ремонт за близо 11 млн. лв. Столичната община вече пусна поръчка за избор на изпълнители. Срокът за подаване на офертите е 12 декември, а самите дейности ще започнат напролет.

2000 дървета ще бъдат посадени в парка пред НДК, а в детския кът ще бъде изградена изкуствена река с мостчета, водопади и езерца.

Проектът предвижда изпочупените 67 дка настилки да се заменят с 5 вида плочки - гранит, врачански камък и 3 вида паваж. Освен това ще се наредят и нови тротоари по всички улици и булеварди, обграждащи градината - „Патриарх Евтимий”, „Витоша”, „Ш. Петьофи”, „Баба Неделя”, „Хр. Стамболски”, „П. Славейков”, „България” и „Фр. Нансен”. Те ще бъдат опасани и от 1200 км велотрасета.

Всички 250 пейки ще се ремонтират и ще се сложат нови 120 кошчета и чешмички. Освен това паркът ще се пази от вандали с 29 камери. Освен нови 356 лампи по алеите всички паметници ще блестят с прожекторно осветление. В бяло ще светят и фонтаните, както и отделни цветни композиции. Мостът на влюбените ще бъде озарен от светодиодни крушки.

Отделно ще се изготви нов проект и за пространството около рушащия се паметник „1300 години България”, за който тече конкурс.
http://monitor.bg/article?id=408445
__________________

vog liked this post
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old November 20th, 2013, 12:40 PM   #144
Snohetta 2
Registered User
 
Join Date: Nov 2013
Location: Sofia
Posts: 101
Likes (Received): 278

Надявам се тези 2000 дървета да са грешка (както километрите велоалеи).
Snohetta 2 no está en línea   Reply With Quote
Old November 20th, 2013, 07:58 PM   #145
NBBVH
Registered User
 
NBBVH's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 5,045
Likes (Received): 6544

Освен това паркът ще се пази от вандали с 29 камери.

Някои трябва да почерпят...
NBBVH está en línea ahora   Reply With Quote
Old November 25th, 2013, 02:19 PM   #146
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,487
Likes (Received): 141406

Quote:
Паметникът „1300 години България” в контекста на реконструираното парково пространство на НДК

Сдружение “Трансформатори” инициира обществен дебат във връзка с подготовката на архитектурен конкурс за визия на паметника “1300 години България” и околното му пространство организира обсъждане.

Целта на дебата е да се обсъдят изготвените програма и техническо задание за конкурс „Паметникът „1300 години България” в контекста на реконструираното парково пространство на НДК, гр. София”.

Дебатът е продължение на инициативите на сдружение “Трансформатори” за новаторско, творческо и адекватно отношение към проблемни градски места.

След проведения в рамките на Sofia Architecture Week 2012 конкурс за идеи “Трансформирай паметника 1300 години България” екипът ни продължи да генерира интерес към обекта и с подкрепата на “Програма Култура” на Столична община реализира 3Д мапинг спектакъл “РеВИЗИЯ” върху фасадите му.

Заповядайте да обсъдим експертни и граждански становища и да се опитаме да предначертаем бъдещето на това противоречиво място в града.

Дискусията е отворена за всички, които имат конкретни предложения по програмата и техническото задание за конкурса.
http://vestnikstroitel.bg/news/70644...anstvo-na-ndk/
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old November 29th, 2013, 02:20 PM   #147
mopper
Registered User
 
Join Date: Mar 2010
Location: Varna
Posts: 2,502
Likes (Received): 3914

Задължително трябва да върнат стария паметник на 1 и 6 полк.


като добра идея ще е да го разширят и добавят още плочи на загинали в другите войни от освобождението до днес.
__________________
mopper está en línea ahora   Reply With Quote
Old November 29th, 2013, 02:34 PM   #148
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,487
Likes (Received): 141406

Не за първи път споделян, че според мен на мястото на паметника "1300 години България" Трябва да се издигне паметник в този стил и със истинско знаме, защото е грехота в столицата да няма нито едно постоянно голямо знаме - символ на Българската държава:А въпросния паметник на загиналите във войните от началото на 20 век трябва да се възстанови в нов вид (по-скоро само плочите и колонадите) и м/у тях да има вечен огъм на мястото на мавзолея. Това място ми седи безлично и бразно и мисля, че един такъв монумент там ще бъде много на мястото си. Все пак тогава България е била царство и ще е вид признателност от една страна двореца, а от другата хората загинали за царстовото...
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old November 29th, 2013, 02:51 PM   #149
ProE
Registered User
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 110
Likes (Received): 53

За паметника на 1 и 6 Софийски пехотни полкове има одобрен хубав проект за градинката зад хотел Хилтън. На мястото на мавзолея според мен е най-добре да се издигне паметник на основателите на българската държава - кановете Кубрат, Аспарух и Тервел. Пред НДК смятам, че трябва да възобновят стария облик на площда, като и стария паметник "1300 години България", но както е бил в първоначалния си вариант от стоманобетон, а не от метална конструкция.
ProE no está en línea   Reply With Quote
Old November 29th, 2013, 03:02 PM   #150
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,487
Likes (Received): 141406

Малко е оффтопик, но мисля, че Паметникът на основателите би бил подходящ за Княжевската градина, ако се вземе (според личното ми мнение) неправилното решение да се махне от там Паметникът на съветската армия. Представям си го като в краищата на парка има статуи на владетелите, а около тях има стилизирани изоббражения (от подходящ материал и подходящо аранжирани) на територията на Българската държава по време на тяхното управления.

Пред НДК трябва да е паметник, който да е стилен, величествен и да показва волята и духа на народа и неговите ценности. Затова предлагам и тази литография като пример, но съм напълно непоколебим в мнението си, че трябва да има голямо Българско знаме, което да се поддържа и което винаги да е там.

(спомням си като дете как на всеки национален празник по основните булеварди се слагаха знамена по пилоните за осветление, а на места в зелените площи имаше специално отредени места за знамена. такива места бяха бул. Гоце Делчев пред балконите на първите етажи, на Малинов и Сахаров на кръстовището, по протежението на Цариградско шосе имаше също така, и по много от булевардите имаше знамена по осветителните пилони. имаше истинско чувство на празник, на гордост, не специален ден. това ми липсва в съвремието. липсват ми празничните дни, които да ми носят вдъхновение и сила, липсват ми символите на държавността, липсва ми духът на силната нация...)
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old November 29th, 2013, 03:14 PM   #151
NBBVH
Registered User
 
NBBVH's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 5,045
Likes (Received): 6544

Quote:
Originally Posted by ProE View Post
За паметника на 1 и 6 Софийски пехотни полкове има одобрен хубав проект за градинката зад хотел Хилтън. На мястото на мавзолея според мен е най-добре да се издигне паметник на основателите на българската държава - кановете Кубрат, Аспарух и Тервел. Пред НДК смятам, че трябва да възобновят стария облик на площда, като и стария паметник "1300 години България", но както е бил в първоначалния си вариант от стоманобетон, а не от метална конструкция.
Кой е старият паметник ... ?
__________________

vv2 liked this post
NBBVH está en línea ahora   Reply With Quote
Old November 29th, 2013, 08:17 PM   #152
Turnovec
-----------
 
Turnovec's Avatar
 
Join Date: Apr 2007
Location: Veliko Tarnovo
Posts: 16,885
Likes (Received): 18707

Quote:
Originally Posted by mopper View Post
Задължително трябва да върнат стария паметник на 1 и 6 полк.


като добра идея ще е да го разширят и добавят още плочи на загинали в другите войни от освобождението до днес.
+1000000

Turnovec no está en línea   Reply With Quote
Old November 30th, 2013, 04:40 AM   #153
f9
Registered User
 
Join Date: Apr 2012
Posts: 956
Likes (Received): 5245

Quote:
Originally Posted by kraxx View Post
Не за първи път споделян, че според мен на мястото на паметника "1300 години България" Трябва да се издигне паметник в този стил и със истинско знаме, защото е грехота в столицата да няма нито едно постоянно голямо знаме - символ на Българската държава:


Точно в този стил ако го направят, винаги ще навява силни асоциации като побългарена версия на оригинала долу, което няма да е добре. Вероятно нещо друго, по-подходящо може да се измисли.

f9 no está en línea   Reply With Quote
Old November 30th, 2013, 12:19 PM   #154
NiGhtPiSH
Sofia Hardcore
 
NiGhtPiSH's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Sofia
Posts: 853
Likes (Received): 757

Изключително лошо впечатление прави липсата на каквато и да е поддръжка на обновения по време на строежа на МД-2 подлез.

Поне една пароструйка да му пускат от време на време.
__________________
A major source of objection to a free economy is precisely that group thinks they ought to want. Underlying most arguments against the free market is a lack of belief in freedom itself.

mastodonta, the dogi liked this post
NiGhtPiSH no está en línea   Reply With Quote
Old November 30th, 2013, 12:21 PM   #155
kraxx
фундаменталист х-тремист!
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Location: Sofia
Posts: 22,487
Likes (Received): 141406

Те ако имаха пароструйка това нямаше да е единственият подлез, който можеше да се възползва от услугите и. Повечето метро подлези има как да се позамият...
__________________

mastodonta liked this post
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old November 30th, 2013, 01:31 PM   #156
AnonymvsBeaver
Registered User
 
AnonymvsBeaver's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 4,712
Likes (Received): 2929

Паметникът "1300 години България", дори и да не се харесва на обикновения човек, има художествена стойност, част е от ансамбъла на НДК и не е партизански или съветски паметник, а български. Така че София е пълна със свободно място и място заето от съветски паметници за махане, и има много места, където да се строят нови паметници или да се възстанови стария паметник, който е бил в парка на НДК. А паметника "1300 години" трябва да се възстанови с някаква хубава облицовка и този въпрос вече да приключи! сигурен съм, че като го видят "нов" 2/3 от "хейтърите" му ще го харесат.
AnonymvsBeaver no está en línea   Reply With Quote
Old November 30th, 2013, 01:41 PM   #157
NBBVH
Registered User
 
NBBVH's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 5,045
Likes (Received): 6544

Напротив, не е бил никога част от ансамбъла на НДК. Причината за построяването му е доста по-прозаична и далеч не е заради художествената му стойност. Освен това, на подходяща възраст съм, за да го помня как изглеждаше като нов, и никога не съм го харесвал - не и на това място.
__________________

mastodonta, the dogi liked this post
NBBVH está en línea ahora   Reply With Quote
Old November 30th, 2013, 02:32 PM   #158
AnonymvsBeaver
Registered User
 
AnonymvsBeaver's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 4,712
Likes (Received): 2929

Това го обяснявай на някой друг, паметникът е построен заедно с НДК и с целия парк и е замислен да са един ансамбъл. Стилът на паметника, архитектурата на НДК и стилът на изкуството вътре са сходни и са рефлексия на една и съща епоха. Няма спор, че целият комплекс е един ансамбъл.

Освен това, ти художник ли си, скулптор ли си, история на изкуството ли си завършил? Паметникът очевидно е в стил, който повечето хора не разбират и не харесват. Същото може да се каже за редица други произведения на изкуството, но не съм забелязал музеи да изхвърлят скулптури или градове да ги премахват, защото мнозинството не ги харесвало. Това е някаква криво разбрана демокрартичност, която води само до простотия. Мнозинството никаде и никога не е по-образовано и с по-добър вкус от специалистите в дадена област. (С което не казвам непременно, че ти си прост, а че мнозинството от нехаресващите са такива)
__________________

vv2, Avus liked this post
AnonymvsBeaver no está en línea   Reply With Quote
Old November 30th, 2013, 03:17 PM   #159
mastodonta
Registered User
 
mastodonta's Avatar
 
Join Date: Jan 2011
Location: Aberdeen/Basel/Sofia
Posts: 3,037
Likes (Received): 2573

Quote:
Originally Posted by AnonymvsBeaver View Post
Това го обяснявай на някой друг, паметникът е построен заедно с НДК и с целия парк и е замислен да са един ансамбъл. Стилът на паметника, архитектурата на НДК и стилът на изкуството вътре са сходни и са рефлексия на една и съща епоха. Няма спор, че целият комплекс е един ансамбъл.

Освен това, ти художник ли си, скулптор ли си, история на изкуството ли си завършил? Паметникът очевидно е в стил, който повечето хора не разбират и не харесват. Същото може да се каже за редица други произведения на изкуството, но не съм забелязал музеи да изхвърлят скулптури или градове да ги премахват, защото мнозинството не ги харесвало. Това е някаква криво разбрана демокрартичност, която води само до простотия. Мнозинството никаде и никога не е по-образовано и с по-добър вкус от специалистите в дадена област. (С което не казвам непременно, че ти си прост, а че мнозинството от нехаресващите са такива)
Ще ме извиняваш, но звучиш точно като Старчев, пияндето Драганов или някоя друга подобна комунистическа креатура, която обществото е отхвърлило и не иска да има каквото и да е било общо с нея.
__________________
"В нас социалистите са зараза, щом поискат да сеят социализъм на българската неблагоприятна почва. Ние съветваме нашата младеж да се пази от тия болни хора, за които отечество не съществува. От българската интелигенция се изисква само едно: да пази тя своята земя от всякакви чужди доброжелатели, да се стреми към запазванието свободата и независимостта на България и да поддържа и насърчава онова правителство и ония деятели, които са доказали вече своя патриотизъм."

Захари Стоянов

zalmen liked this post
mastodonta no está en línea   Reply With Quote
Old November 30th, 2013, 03:29 PM   #160
NBBVH
Registered User
 
NBBVH's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 5,045
Likes (Received): 6544

Строен е след НДК. Не е фигурирал в първоначалните планове на комплекса. След като е дело на същия авторски колектив, е нормално да има сходства в стила. Стилът на сградата и на барелефите, паната и другото "изкуство" вътре в нея не ме дразнят, някои неща дори ми харесват. Паметникът отвън - не. Подобно нещо стои съвсем на място на баира над Шумен, но в центъра на София, в зелена площ, се бие със визията на всичко наоколо, включително и със самото НДК.
Освен това, паметниците като елемент на градската среда не се издигат, за да ги оценяват художниците, скулпторите и завършилите история на изкуството, нито самоообявилите се за елит и "специалисти" в дадена област. Лека нощ.
__________________

bench_mark_2, russe_section, Lhopital liked this post
NBBVH está en línea ahora   Reply With Quote


Reply

Tags
софия, софия развитие

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 11:42 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu