daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone » Petycje i akcjeGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old December 13th, 2012, 09:13 PM   #1
Agusia
d(*_*)b ~{|KR|)
 
Agusia's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Location: Kraków
Posts: 5,113
Likes (Received): 15224

[DK44/DW953] Obwodnica Skawiny

Nareszcie!
Quote:
Powstanie obwodnica Skawiny. Koszt inwestycji: 50 mln zł

Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o sfinansowaniu budowy obwodnicy Skawiny. Projektowana obwodnica Skawiny wiąże drogę wojewódzką nr 953 i zachodni kraniec drogi krajowej 44 ze wschodnim, wybudowanym już wylotem tej drogi ze Skawiny (ul. Krakowska) w kierunku Krakowa i autostrady A4.
Nowa trasa spełni rolę obwodnicy, która będzie omijać szczególnie krytyczny odcinek tej drogi przebiegający przez ścisłe centrum Skawiny, dalej zwężenie drogi i most na rzece Skawince, zabudowę przy ul. Hallerów, a także przejazd kolejowy i zabudowę podmiejską w rejonie Rzozowa.

- Wszystkie dokumenty potrzebne do realizacji tej inwestycji są już gotowe. Był to dla nas ważny argument podczas podejmowania decyzji o wsparciu tego przedsięwzięcia - mówi Jacek Krupa, członek zarządu województwa.

Prace mają rozpocząć się w przyszłym roku. Zakończenie budowy zaplanowano na 2014 r.


http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,444...#ixzz2Excxb7mw

Grafika ze strony http://skawina.naszemiasto.pl Autor: Elżbieta Rzyczniak

I jeszcze jeden artykuł:
Quote:
Powstanie obwodnica Skawiny za 50 mln zł

Kosztem około 50 mln zł powstanie obwodnica podkrakowskiej Skawiny. Inwestycja, która ma być oddana do użytku w 2014 roku, zostanie dofinansowana ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO).
Jak poinformował w czwartek członek zarządu województwa małopolskiego Jacek Krupa, przedsięwzięcie posłuży nie tylko mieszkańcom miasta, ale też przyczyni się do jego dalszego rozwoju gospodarczego.

"Ruch na drodze krajowej nr 44 przebiegającej przez Skawinę narósł do tego poziomu, że miasto jest po prostu sparaliżowane, a korki stanowią zagrożenie dla jego przyszłości" - ocenił Krupa.

Przypomniał, że przez wiele lat planowano, iż inwestycja łącząca się z drogą krajową nr 44 będzie finansowana z budżetu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). W tym celu wykupiono grunty i przygotowano pełną dokumentację przedsięwzięcia wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. W 2009 roku GDDKiA zrezygnowała jednak z przeprowadzenia tej inwestycji.

Obwodnica Skawiny będzie miała swój początek na skrzyżowaniu z ul. Przemysłową, czyli na końcu wybudowanego już przez gminę Skawina pierwszego odcinka trasy, odchodzącego od ul. Krakowskiej. W ramach inwestycji powstanie ponad 2-kilometrowa droga przebiegająca w sąsiedztwie skawińskiej strefy gospodarczej.

Według Krupy wiosną przyszłego roku powinien zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę inwestycji, a sama budowa rozpocznie się w lecie przyszłego roku. Jej zakończenie zapowiadane jest na 2014 rok.

Obwodnica ma kosztować około 50 mln zł, z czego 42,5 mln zł będzie stanowić dofinansowanie w ramach MRPO. Pozostałe pieniądze władze województwa chciałyby pozyskać od GDDKiA.

Jak zaznaczył burmistrz Skawiny Adam Najder, powstanie trasy pozwoli na przerzucenie ruchu ciężarowego i częściowo tranzytowego na północno-wschodni fragment obwodnicy oraz odciążenie mostu na rzece Skawince, który jest w bardzo złym stanie technicznym.
Docelowo, po wybudowaniu kolejnych fragmentów obwodnicy, będzie się ona łączyła z drogą wojewódzką nr 953 za wsią Rzozów.
http://skawina.naszemiasto.pl/artyku...n-zl,id,t.html
Oficjalny komunikat:
Quote:
Dzięki decyzji władz Małopolski w nowym roku ruszą prace nad budową obwodnicy Skawiny
http://www.malopolskie.pl/Zarzad/Z5/?id=9664
Dzięki decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego, który zadecydował o sfinansowaniu budowy obwodnicy Skawiny niebawem ruszą prace dzięki którym w niedalekiej przyszłości poprawienie warunków jazdy, rozładowanie korków oraz usprawnienie ruchu drogowego w tym rejonie stanie się możliwie. Jak zgodnie podkreślili członek Zarządu Jacek Krupa oraz burmistrz Skawiny Adam Najder jest to niezwykle ważna inwestycja dla rozwoju gospodarczego Skawiny i całej aglomeracji krakowskiej.


Projektowana obwodnica Skawiny wiąże drogę wojewódzką nr 953 i zachodni kraniec drogi krajowej 44 (ul. Piłsudskiego) ze wschodnim, wybudowanym już wylotem tej drogi ze Skawiny (ul. Krakowska) w kierunku Krakowa i autostrady A4. Nowa trasa spełni rolę obwodnicy, która będzie omijać szczególnie krytyczny odcinek tej drogi przebiegający przez ścisłe centrum Skawiny, dalej zwężenie drogi i most na rzece Skawince, zabudowę przy ul. Hallerów, a także przejazd kolejowy i zabudowę podmiejską w rejonie Rzozowa.

Cała trasa została podzielona na 6 odcinków. Odcinek I, który będzie stanowił początek obwodnicy jest już gotowy i oddany do eksploatacji.

Etap I budowy obwodnicy, który dzięki decyzji władz Małopolski sfinansowany zostanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego obejmuje budowę odcinków II i III. – Wszystkie dokumenty potrzebne do realizacji tej inwestycji są już gotowe. Był to dla nas ważny argument podczas podejmowania decyzji o wsparciu tego przedsięwzięcia – podkreślił członek Zarządu Jacek Krupa. Powstanie odcinków II i III pozwoli na przerzucenie ruchu ciężarowego i częściowo tranzytowego na północno-wschodni fragment obwodnicy, odciążenie mostu na rzece Skawince, który jest w bardzo złym stanie technicznym. Ponadto planowana budowa drugiego mostu pozwoli na jego remont. Budowa II i III odcinka o długości 2,1 km to koszt ok. 50 mln zł. Planowane dofinansowanie z MRPO – 42,5 mln zł. Powiązania w ciągu DW 953 będą realizowane ulicami: Hallerów – Piłsudskiego – Energetyków – odcinki III, II i I obwodnicy – ul. Krakowska.

Jak podkreślił burmistrz Skawiny inwestycja oznacza poprawę bezpieczeństwa jego mieszkańców, szansę na rozwój przedsiębiorczości, kolejne inwestycje oraz pełniejszego wykorzystania potencjału miasta.
13 12 2012
Krótka historia - ze strony http://www.um.skawina.net/index.php?...9450&menu_id=0
Quote:
Planowana obwodnica Skawiny stanowi obejście centrum miasta w ciągu drogi krajowej nr 44. Łączna długość wszystkich pięciu odcinków wynosi 5,4 km.

Poniżej przypominamy dotychczasowe działania władz Gminy w tym zakresie:

1. W latach 2005-2006 Gmina własnymi siłami wykonała przebudowę skrzyżowania obwodnicy Skawiny z drogą krajową nr 44 (z ul. Krakowską) oraz I odcinek obwodnicy o długości 1 km. Całkowity koszt wykonania I odcinka wraz z nakładami poniesionymi na dokumentacje techniczną i wykup terenów pod pas drogowy to kwota 12 mln złotych.
2. W 2007 r. budowa obwodnicy Skawiny została ujęta w Programie budowy dróg krajowych na lata 2008-2012.
3. W dniu 20 kwietnia 2007 r. zostało podpisane Porozumienie z GDDKiA, w myśl którego Gmina miała przekazać GDDKiA zrealizowany własnym staraniem I odcinek obwodnicy, oraz zobowiązała się, że wykona dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozyskaniem potrzebnych na realizację tego celu terenów dla pozostałych czterech odcinków. GDDKiA zobowiązała się do sfinansowania i zrealizowania całego przedsięwzięcia do końca 2010 roku.
4. Dodatkowo z inicjatywy Gminy w 2008 r. wykonana została koncepcja połączenia obwodnicy Skawiny z węzłem sidzińskim, co było podstawą do dokonania stosownej rezerwy terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Sidziny oraz wprowadzenia stosownych zapisów do Studium Zagospodarowania Przestrzennego Skawiny. Koncepcja ta została uzgodniona ze służbami Prezydenta Krakowa.
5. Dla pozostałych czterech (II-V) odcinków Gmina uzyskała w październiku 2007 roku decyzję ULD i na jej podstawie dysponuje terenami niezbędnymi do realizacji zadania.
6. W 2009 roku zostały wyburzone przez Gminę budynki leżące na trasie obwodnicy.
7. Dla II i III odcinka w lipcu 2009 r. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Komplet materiałów do przetargu został przekazany w lipcu 2009 r. do GDDKiA Oddział Kraków
8. 7 sierpnia 2009 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wstrzymał uruchomienie przetargu na realizację II i III odcinka obwodnicy.
9. IV i V odcinek – projektowanie zostało wstrzymane w grudniu 2009 r. przez Generalnego Dyrektora GDDKiA.
10. Od sierpnia 2009 r. Burmistrz Adam Najder interweniował w celu podjęcia realizacji obwodnicy u Posła RP Jacka Krupy, Jarosława Gowina, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Lecha Witeckiego, jego zastępcy Tomasza Rudnickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia, Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, Sekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarki Adama Szejnfelda, Wicepremiera Waldemara Pawlaka, Ministra Michała Boni, Ministra Finansów Jacka Rostowskiego, Premiera Donalda Tuska, Marszałków Województwa Małopolskiego, oraz u wielu polityków mogących wesprzeć mieszkańców naszej Gminy.
11. Po interwencjach Burmistrza Adama Najdera, 25 stycznia 2011 roku wprowadzono inwestycję pn. Budowa obwodnicy Skawiny do Programu Dróg Krajowych na lata 2011-2015, załącznik nr 1a lista zadań priorytetowych.
12. Trzykrotna blokada DK nr 44 przez protestujących mieszkańców Skawiny.
13. Zaproszenie przez Radnych Rady Miejskiej w Skawinie Posłów RP wszystkich opcji politycznych z Małopolski na debatę poświęconą obwodnicy Skawiny 30 listopada 2011 roku. Przybyli Poseł RP Jagna Marczułajtis-Walczak, Poseł RP Andrzej Adamczyk, Poseł RP Adam Duda.
14. W lipcu 2012 roku Burmistrz Adam Najder zwrócił się do Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy z prośbą o rozważenie możliwości przejęcia zadania pn. „Budowa obwodnicy Skawiny” przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
Materiał video o obwodnicy w Kronice TVP Kraków od 04:10. http://www.tvp.pl/krakow/kronika/wid...z-1730/9421014
__________________
Let the Peace surrounds us... Jest budowa, prąd i droga, przyroda piękna i cisza błoga... :D
Pewnie Baba TV
Schemat:
S7 Wschodnia obwodnica Krakowa
A1 Stryków - Tuszyn (ostatni).
Wszystkie schematy tutaj.

Last edited by Agusia; December 13th, 2012 at 09:43 PM.
Agusia no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old December 13th, 2012, 09:44 PM   #2
Czekfra
Czekfra
 
Join Date: Mar 2008
Location: Andrychów,Bielsko-Biała
Posts: 1,027
Likes (Received): 458

Nowy wątek do śledzenia,super.
Czasami zdarza mi się przejeżdżać przez Skawinę - faktycznie tragedia.
Czekfra no está en línea   Reply With Quote
Old December 13th, 2012, 10:01 PM   #3
IgorSel
Registered User
 
IgorSel's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: Łódź
Posts: 6,454
Likes (Received): 1545

1 jezdnia? raz w życiu tamtędy jechałem i było strasznie
IgorSel no está en línea   Reply With Quote
Old December 14th, 2012, 12:42 AM   #4
Agusia
d(*_*)b ~{|KR|)
 
Agusia's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Location: Kraków
Posts: 5,113
Likes (Received): 15224

Z tego co wiem będzie jednojezdniowym luksusowym ominięciem Skawiny, po której obecnie nie da się jeździć.
__________________
Let the Peace surrounds us... Jest budowa, prąd i droga, przyroda piękna i cisza błoga... :D
Pewnie Baba TV
Schemat:
S7 Wschodnia obwodnica Krakowa
A1 Stryków - Tuszyn (ostatni).
Wszystkie schematy tutaj.
Agusia no está en línea   Reply With Quote
Old December 14th, 2012, 04:00 AM   #5
Strzala
Registered User
 
Join Date: Aug 2005
Location: Wyślij sobie pocztowkę stamtąd
Posts: 11,048
Likes (Received): 8884

No i prawidłowo Korki często są takie,że sięgają od Skawiny aż do Skotnickiej w Krakowie, blokując szybki dostęp do węzła Sidzina na A4 Życzę im żeby uwinęli się w terminie z tą budową
__________________
Czarne dziury się podają za polarne zorze.
Strzala no está en línea   Reply With Quote
Old December 14th, 2012, 03:33 PM   #6
tomek1906
Registered User
 
tomek1906's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Posts: 1,145
Likes (Received): 367

świetna informacja obecnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu nie da sięprzejechać przez skawinę, szybciej chyba już na nogach..
tomek1906 no está en línea   Reply With Quote
Old December 14th, 2012, 05:07 PM   #7
bewu1
Registered User
 
Join Date: Feb 2005
Location: PL - Warszawa (Wilanów)
Posts: 4,750
Likes (Received): 1922

Ciekawe. Z pieniędzy województwa małopolskiego buduje się obwodnicę miasta w ciągu drogi krajowej. To chyba pierwszy taki przypadek w Polsce.
bewu1 no está en línea   Reply With Quote
Old December 16th, 2012, 12:17 AM   #8
Kotlet
Registered User
 
Join Date: Sep 2006
Location: Kraków
Posts: 2,141
Likes (Received): 462

Niestety, to kolejny przykład tego, że władze centralne kompletnie olewają Małopolskę. 44 mln zł to naprawdę nie jest duży wydatek, są wszystkie papiery i wykupione działki. Tylko Gdaka zrobiła samorząd w balona i nie wypełniła swojej części zobowiązania.
Kotlet no está en línea   Reply With Quote
Old December 16th, 2012, 04:35 AM   #9
Stonewall-Jackson
Registered User
 
Stonewall-Jackson's Avatar
 
Join Date: Apr 2012
Location: Kraków
Posts: 82
Likes (Received): 3

Dobrze, że to ruszyło. Dobrze by było rozbudować kiedyś wiadukt nad autostradą, ponieważ nie wytrzymuje on natężenia ruchu podczas szczytu.
__________________
www.loty-malopolska.blogspot.com
- o lotnictwie na terenie Południowo-Wschodniej Polski
http://www.facebook.com/pages/loty-m...64738796968955
Stonewall-Jackson no está en línea   Reply With Quote
Old December 16th, 2012, 08:58 PM   #10
Tomeyk
Registered User
 
Tomeyk's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Location: Kraków
Posts: 10,198
Likes (Received): 17384

Wiadukt nad autostradą jest zupełnie ok, problemem jest to, że z koniczynki jest tylko połówka i relacje z A4 od Opatkowic do centrum Krakowa i od Tyńca do centrum Krakowa i na A4 w stronę Tyńca od Skawiny są relacjami kolizyjnymi. Z uwagi na natężenie ruchu powoduje to momentami korkowanie się węzła, a czasami też zajmowanie przez oczekujące pojazdy prawego pasa na A4 od Tyńca.

Boję się, że budowa obwodnicy Skawiny bez przebudowy tego węzła (czyli dodania tych elementów brakujących do pełnej koniczynki spowoduje obnażenie jego zupełnej niewydolności. Do tego zwyczajnie mi się nie podoba, że będę miał większy ruch nową bieda-autostradą przez Ruczaj :P
Tomeyk no está en línea   Reply With Quote
Old December 17th, 2012, 01:55 AM   #11
j-cube
czekajac na S7
 
Join Date: Feb 2009
Location: Kraków
Posts: 4,723
Likes (Received): 87

Quote:
Originally Posted by Tomeyk View Post
Boję się, że budowa obwodnicy Skawiny bez przebudowy tego węzła (czyli dodania tych elementów brakujących do pełnej koniczynki spowoduje obnażenie jego zupełnej niewydolności. Do tego zwyczajnie mi się nie podoba, że będę miał większy ruch nową bieda-autostradą przez Ruczaj :P
Przebudowa węzła jest planowana wtedy kiedy budowa nowej drogi 2x2 od ul. Czerwone Maki do węzła - kiedy ? W okolicach 19 roku. Z resztą krakowska Gdaka nie ma żadnych dokumentów na przebudowę tego węzła.

Fajnie, że wreszcie wybudują tę obwodnicę. Tylko szkoda, że 1x2 - ale w porównaniu do tego jak jest obecnie to i tak będzie o wiele lepiej - zwłaszcza tranzyt w stronę Oświęcimia odetchnie. I dodatkowo obwodnica połączy tereny przemysłowe więc Skawina dodatkowo zyska.
j-cube no está en línea   Reply With Quote
Old December 17th, 2012, 01:59 PM   #12
comer
Registered User
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 91
Likes (Received): 13

NO też sie ucieszyłem ale jak doczytałem szczegóły to troche zbladła mi mina bo to będą tylko 2 i 3 odcinek tej obwodnicy czyli dużo nie zyskamy. Kończyć się będzie na skrzyżowaniu z ul. Energetyków i tam dojazd do drogi 44 przez przejazd kolejowy. Jak by nie patrzeć to jest tamtędy droga tak że teraz spokojnie można omijać skawine właśnie mniej więcej trasą którą będzie biegła obwodnica.
comer no está en línea   Reply With Quote
Old December 17th, 2012, 02:34 PM   #13
szklany
Registered User
 
szklany's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Location: Stołeczne Królewskie Miasto Kraków
Posts: 547
Likes (Received): 24Dokładnie. Zbudują tylko odcinki II i III - do ul. Energetyków, czyli mniej więcej połowę trasy. Pozostałe nie wiadomo kiedy

Last edited by szklany; December 17th, 2012 at 03:02 PM.
szklany no está en línea   Reply With Quote
Old December 17th, 2012, 02:57 PM   #14
Agusia
d(*_*)b ~{|KR|)
 
Agusia's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Location: Kraków
Posts: 5,113
Likes (Received): 15224

Lepsza obwodnica do Energetyków niż ruch przez rynek, nieprawdaż?
__________________
Let the Peace surrounds us... Jest budowa, prąd i droga, przyroda piękna i cisza błoga... :D
Pewnie Baba TV
Schemat:
S7 Wschodnia obwodnica Krakowa
A1 Stryków - Tuszyn (ostatni).
Wszystkie schematy tutaj.
Agusia no está en línea   Reply With Quote
Old December 17th, 2012, 03:01 PM   #15
szklany
Registered User
 
szklany's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Location: Stołeczne Królewskie Miasto Kraków
Posts: 547
Likes (Received): 24

Prawdaż.

Jednak niesmak pozostaje, że po XX lat czekania robią tylko 50% ...
szklany no está en línea   Reply With Quote
Old December 17th, 2012, 03:40 PM   #16
deteroos
Zakapior wannabe
 
deteroos's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Bantustan Polska
Posts: 8,621
Likes (Received): 6356

Ci co mieli robić nie robią wcale. Raczej cieszyć się trzeba, że znaleźli się frajerzy którzy robią to za nich...
__________________
Nasze ulice - Nie dam, nie dam, nie dam Cię monstrom K. Zalewski "Polsko"
deteroos no está en línea   Reply With Quote
Old December 18th, 2012, 03:38 PM   #17
piterson
Registered User
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 40
Likes (Received): 16

Quote:
Originally Posted by Agusia View Post
Lepsza obwodnica do Energetyków niż ruch przez rynek, nieprawdaż?
Na pewno trochę rozładuje korki bo zawsze to będą dwie drogi zamiast jednej. Ale do rozwiązania idealnego to temu duuuużo brakuje. Ulica Energetyków jest wąska i w dodatku tuż przed włączeniem do 44 jest przejazd kolejowy. Ale bardzo cieszę się z tej inwestycji bo często przejeżdżam przez Skawinę i niejeden już raz zdarzyło się spędzić w korku 20-30 min.

Jeśli chodzi o korki to dziś jest szansa na rekord. Na moście nad Skawinką pojawiła się ostatnio sporych rozmiarów dziura i akurat dziś jest naprawiana (wahadełko). Ok godziny 12:00 korek (stojący) sięgał obwodnicy Krakowa!!!
piterson no está en línea   Reply With Quote
Old December 18th, 2012, 07:38 PM   #18
HOWARD.KNOPFLER
Registered User
 
HOWARD.KNOPFLER's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Kraków-Kęty-Skawina
Posts: 553
Likes (Received): 48

Zgłosiłem planowaną trasę obwodnicy do UMP:

Być może już jutro się tu ukaże:
http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom...yers=B00000FTF
HOWARD.KNOPFLER no está en línea   Reply With Quote
Old December 19th, 2012, 12:15 PM   #19
Kotlet
Registered User
 
Join Date: Sep 2006
Location: Kraków
Posts: 2,141
Likes (Received): 462

Quote:
Originally Posted by szklany View Post
Prawdaż.

Jednak niesmak pozostaje, że po XX lat czekania robią tylko 50% ...
Gdaka poczeka, aż województwo zorganizuje budowę następnych 50%...
Kotlet no está en línea   Reply With Quote
Old December 19th, 2012, 02:47 PM   #20
Tomeyk
Registered User
 
Tomeyk's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Location: Kraków
Posts: 10,198
Likes (Received): 17384

Czy nasze województwo płaci janosikowe? Może dałoby się znetować z kosztem tej obwodnicy? Niech sobie centrala dochodzi od gdaki wtedy tych pieniędzi
Tomeyk no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
dk44, małopolskie, obwodnica

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 09:58 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu