daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone » Petycje i akcjeGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old May 5th, 2007, 02:56 PM   #101
frenchman
Registered User
 
frenchman's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Location: Poznań
Posts: 1,289
Likes (Received): 159

Przebieg s11 w Jastrowiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Jastrowiu po zapoznaniu się z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego wnosi uwagi, co do usytuowania drogi ekspresowej S11:

1. Proponowane jej usytuowanie powodować będzie odcięcie naturalnego ciągu spacerowego mieszkańców naszych osiedli oraz gości do nich przyjeżdżających i wypoczywających na naszej miejscowości. Zostaniemy odcięci od jedynego miejsca wypoczynku jastrowiaków tj. jezior i lasów.
Poprzez usytuowanie drogi w tym miejscu wzrośnie ryzyko wypadków zwłaszcza w okresie letnim, gdzie wzmożony jest ruch pieszych i rowerzystów udających się w stronę lasu i jezior, młodzieży i dzieci często bez opieki, gdyż obecne dojścia uważane są za bezpieczne. Naturalną, rzeczą jest, że większość ludzi będzie szła na skróty i przechodzili przez nową drogę w dogodnym dla siebie miejscu.

2. Wiadomo, że wzdłuż takich tras powstają inwestycje towarzyszące, obsługujące uczestników ruchu drogowego jak i lokują się potencjalni inwestorzy tworzący nowe miejsca pracy. W tym przypadku w obrębie Jastrowia nie będzie mogła powstać żadna inwestycja z uwagi na to, że droga będzie w większości przechodziła przez lasy.

3. Ponadto droga ta będzie także emitowała dużą ilość spalin i hałasu, co będzie uciążliwe dla mieszkańców Spółdzielni zamieszkałych w blokach na osiedlu 11 Listopada.

Podsumowując naszym zdaniem proponowane usytuowanie drogi S11 jest nie do przyjęcia, gdyż przyniesie to więcej strat i brak możliwości rozwojowych naszego miasta. Uważamy, że usytuowanie projektowanej drogi powinno przebiegać w części zachodnie Jastrowia wg założeń z 2000 roku.
W planie nie ujęto placów zabaw i boisk sportowych dla dzieci i młodzieży. Przeznaczając wszystkie tereny pod budownictwo zostaną zlikwidowane istniejące, jedno już zlikwidowane przy okazji budowy bloku socjalnego. Obiecywano mieszkańcom Spółdzielni że Aleja Wolności na wysokości bloków będzie miała charakter deptaka spacerowego ze ścieżką rowerową a z planu wynika, że powstanie jedynie ulica.

Prezes Zarządu - Jan Blicharz
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jerzy Kotlarek

frenchman no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old May 5th, 2007, 03:01 PM   #102
frenchman
Registered User
 
frenchman's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Location: Poznań
Posts: 1,289
Likes (Received): 159

Pan
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jastrowiu

(...)
3.Koło PO w Jastrowiu wnosi sprzeciw wobec §111. pkt 3a. dotyczącemu przebudowy układu drogowego miasta, a w szczególności projektowi przebiegu drogi ekspresowej S11. Sprzeciw nie dotyczy samej budowy drogi ekspresowej, co jest w naszym mniemaniu projektem trafnym i słusznym, jednakże niepokoi umiejscowienie jej po wschodniej stronie miasta.
Obecny projekt przebiegu drogi ekspresowej w znaczny sposób utrudni dostęp do terenów zielonych oraz zbiorników wodnych znajdujących się po wschodniej stronie miasta, w kierunku Złotowa. Wszyscy jesteśmy świadomi jak ogromną rolę w życiu społeczeństwa miasta Jastrowie odgrywa leśny krajobraz oraz kompleks zbiorników wodnych. Jest to również atut turystyczno-gospodarczy naszego miasta.
Członkowie PO w Jastrowiu odebrali również nieprzychylne uwagi dotyczące tego projektu, od mieszkańców Jastrowia, w szczególności mieszkańców osiedla mieszkaniowego przy ul. Wojska Polskiego. Z powodów oczywistych nieprzychylnie o tym projekcie wypowiadają się również przedstawiciele Lasów Państwowych, w tym Nadleśnictwo Jastrowie.

Przewodniczący Koła PO w Jastrowiu
Piotr Pokajewicz

Dokument podpisało lub wyraziło poparcie 30 członków i sympatyków PO.

www.platforma-jastrowie.pl
frenchman no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2007, 03:16 PM   #103
frenchman
Registered User
 
frenchman's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Location: Poznań
Posts: 1,289
Likes (Received): 159

O planowanym przebiegu drogi ekspresowej S11 oraz związanych z tym zagrożeniach i szansach dla Tarnowskich Gór i całego Powiatu Tarnogórskiego rozmawiano na spotkaniu, które odbyło się 7 lutego w restauracji „Ferdynand” w Strzybnicy. Na temat przebiegu S11 mówiono także na spotkaniu z dyrekcją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jakie miało miejsce 8 lutego w Starostwie Powiatowym.

Droga S11 poprowadzona ma być od węzła autostrady A1 w Pyrzowicach wzdłuż granicy pomiędzy Gminą Świerklaniec i Miasteczkiem Śląskim (na północ od Jeziora Chechło-Nakło). Takie rozwiązanie oddala wszystkie problemy związane z przebiegiem drogi na południe od zbiornika wodnego, takie jak zabudowa mieszkalna, pozbawienie terenów dla zaplecza funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej oraz problemy z komunikacją od tej strony Jeziora Chechło-Nakło. Na wysokości jeziora droga ekspresowa S11 przetnie się z drogą wojewódzką W908 biegnącą jako przedłużenie obwodnicy Tarnowskich Gór w kierunku Miasteczka Śl., a dalej Kalet i Częstochowy. Następnie biegnąc w kierunku zachodnim droga S11 przybliża się do północnej części Tarnowskich Gór. Na terenie tym zlokalizowane są funkcje gospodarcze generujące ruch samochodów ciężarowych, a nie ma tam drogi o odpowiednich parametrach technicznych. Stąd już w pierwotnych założeniach skomunikowanie takie miała zapewnić planowana droga ekspresowa.
Biegnąca na północ od zbiornika wodnego droga S11 przetnie węzeł kolejowy w niezagospodarowanym terenie, gdzie planowanie inwestycji drogowych nie napotka na problemy istniejące w terenie zabudowanym. Na dalszym przebiegu droga S11 biegnie zgodnie z wynikami analiz, które przeprowadziła Gmina Tworóg dla wcześniej planowanej drogi ekspresowej Katowice-Poznań. Droga biegnie pomiędzy Strzybnicą i Pniowcem na terenie Tarnowskich Gór, a następnie łagodnym łukiem przebiegającym na północny-zachód od miejscowości Boruszowice i Nowa Wieś Tworoska w Gminie Tworóg wchodzi w ślad istniejącej drogi krajowej K11. Na całym odcinku od Siewierza przez węzeł w Pyrzowicach do drogi krajowej K11 w Tworogu drogi ekspresowe S1 i S11 rozwiążą istniejące od wielu lat kolosalne problemy komunikacyjne w ciągu dróg krajowych K78 i K11.
Nowy przebieg drogi S11 nie posiada bezpośredniego połączenia z autostradą A4 w Katowicach przez Piekary Śl. i Bytom. Rodzi się więc pytanie o skomunikowanie drogi S11 z tymi gminami i z pozostałymi terenami położonymi na południe od jej przebiegu. Rozwiązanie proponowane przez Powiat Tarnogórski przewiduje połączenie drogi wojewódzkiej W911 (obwodnica Piekar Śl.) z obwodnicą Tarnowskich Gór. Nowa droga biegłaby od miejsca, gdzie stykają się granice Piekar Śl. Orzecha i Radzionkowa w kierunku północnym. Od tego miejsca, przed miejscowością Orzech, droga powinna skręcać na północny-zachód i przejść wiaduktem nad torami kolejowymi. Na dalszym odcinku droga biegłaby równolegle do torów kolejowych, aż do obwodnicy Tarnowskich Gór. Dalej poprzez obwodnicę i drogę wojewódzką W908 uzyskamy połączenie z drogą ekspresową S11 na wysokości zbiornika Nakło-Chechło. Po przebudowie droga powinna zapewnić odpowiednie parametry techniczne dla obsługi proponowanego połączenia. Proponowane połączenie w znacznym stopniu poprawi komunikację Aglomeracji Górnośląskiej z obszarem Województwa Wielkopolskiego i wybrzeżem. Województwo Śląskie nie ma obecnie innego odpowiedniego połączenia z tym obszarem.
Aktualnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace nad wytyczeniem szczegółowego przebiegu S11 przez obszar powiatu tarnogórskiego.

Źródło:
http://www.powiat.tarnogorski.pl/ind...=617&Itemid=36
frenchman no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2007, 03:20 PM   #104
frenchman
Registered User
 
frenchman's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Location: Poznań
Posts: 1,289
Likes (Received): 159

Spory o S 11

Choć drogi ekspresowej S 11 jeszcze nie ma, i długo jej jeszcze nie będzie, już rozgorzały spory wokół tej inwestycji. Jako pierwsi sprzeciw wobec proponowanego przebiegu ekspresówki zgłosili mieszkańcy Strzybnicy. Boją się, że droga będzie wiodła zbyt blisko ich domów.

W środę w Strzybnicy odbyto się spotkanie mieszkańców z władzami miasta i powiatu. Inicjatorami byli wicestarosta tarnogórski, radny Rady Powiatu Artur Maligłówka i radny miejski Jakub Chmiel. Zaproszono m. in. posła Tomasza Głogowskiego i starostę Józefa Korpaka, burmistrza Tarnowskich Gór reprezentował jego zastępca, Piotr Skrabaczewski.
Tematem spotkania były pierwsze konsultacje w sprawie mającej przebiegać przez miasto drogi ekspresowej Kołobrzeg -Poznań - Pyrzowice, tzw. trasy S11.
- Na razie nie ma nawet projektu. To, o czym mówimy, to zaledwie wstępne koncepcje. Początek budowy jest planowany na rok 2014 - rozpoczął starosta Korpak.

Poinformował zebranych, że przewidywane są dwa możliwe przebiegi drogi przez Tarnowskie Góry. W pierwszym Sil przebiegałaby pomiędzy Strzybnicą na południu a Pniowcem na północy.
-Byłby to wariant najbardziej korzystny z ekonomicznego punktu widzenia przekonywał starosta Korpak. Drugi proponowany wariant śladu trasy szybkiego ruchu wiedzie na północ od Pniowca, głównie przez tereny leśne, w kierunku północno zachodnim, w stronę Boruszowic w gminie Tworóg.

Kłopot w tym, że optymalna zdaniem starosty marszruta biegnie blisko zabudowań, tak strzybnic-kiego osiedla, jak i domostw wybudowanych wzdłuż ulicy Grzybowej -. 500 metrów od bloków, tyle samo od zalewu w Pniowcu, 300 metrów od zabudowań Pniowca. Najbliżej zabudowań trasa ma być w okolicy ul. Grzybowej. Tam zbliży się do domów nawet na 200 metrów.
Ta informacja wywołała lawinę dyskusji. Starosta Korpak przedstawił jeszcze jeden wariant przebiegu trasy - na północ od Pniowca, głównie przez tereny leśne.
- Zdecydowanie na północ przekonywał Bronisław Mol. Wtórowali mu inni, którzy twierdzili, że przebieg drogi, która oddzieli Strzybnicę od Pniowca, będzie niekorzystny z wielu względów.
- Jakie miejsca pracy, o któiych mówił starosta, da droga szybkiego ruchu - pytał retorycznie Piotr Brodziak.
Dlaczego droga ma być tak blisko zabudowań, skoro jest możliwy jej inny przebieg przez Tarnowskie Góry?

Zbigniew Walas twierdził, że przedstawiony przez starostę wariant przebiegu S 11 - łukiem po granicy Pniowca i Strzybnicy - to relikt sprzed 30 lat. - Były tu w okolicy tereny wojskowe, o zajęciu których nikt nie śmiał nawet myśleć. Dlatego na przedstawianej tu mapie droga wiedzie właśnie tak. Ja twierdzę, że można ją przeprowadzić mądrzej, nie narażając na straty ludzi, którzy tu mieszkają. Poza tym poprowadzenie jej na północ od Pniowca będzie prostsze. Są tam tereny należące do Lasów Państwowych. A o wiele łatwiej jest zawrzeć porozumienie z jednym podmiotem, niż z dziesiątkami, a może nawet setkami podmiotów, jakby to musiało mieć miejsce przy południowym wariancie przebiegu trasy - perorował Zbigniew Walas. Zaproponował, by władze utworzyły rodzaj grupy konsultacyjnej, złożonej z fachowców w dziedzinie inżynierii i budownictwa drogowego, która opracowałaby najkorzystniejszy dla miasta i jego mieszkańców przebieg S11.
Co ciekawe, absolutnie nikt z zebranych nie kwestionował konieczności powstania trasy szybkiego ruchu. Cały czas mówiono wyłącznie o tym, którędy miałaby prowadzić. Wszyscy zgadzali się co do tego, że najrozsądniejszym wyjściem będzie jednak przebieg na północ od Pniowca.
W przyszłym tygodniu (środa, godz. 17), podobne zebranie ma odbyć się w Pniowcu. Kolejne będą miały miejsce we wszystkich gminach, przez które przebiegnie trasa."Gwarek" z dnia 13 lutego 2007
frenchman no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2007, 03:22 PM   #105
frenchman
Registered User
 
frenchman's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Location: Poznań
Posts: 1,289
Likes (Received): 159

Protestów ciąg dalszy

Mieszkańcy Strzybnicy protestują przeciw koncepcji budowy drogi ekspresowej Sil, przedstawionej przez starostę tarnogórskiego. Rada Miejska wyraziła wolę przystąpienia Tarnowskich Gór do stowarzyszenia gmin, powiatów i województw „Droga Sil", nie przesądzając jednak o jej przebiegu.

Strzybniczanie nie zgadzają się na przebieg drogi między Strzybnicą na południu, a Pniowcem na północy. Argumentują, że byłaby zbyt blisko osiedli mieszkaniowych i ośrodków wypoczynku nad zalewem w Pniowcu. - Zwracamy się w trybie pilnym o opracowanie nowej wersji drogi, oddalonej zdecydowanie w kierunku północnym, omijającej od strony północnej tereny zalewu, a w wersji optymalnej -dzielnicę Pniowiec - piszą mieszkańcy w proteście, który na ostatniej sesji przedstawił radnym Andrzej Komenderski, przewodniczący Rady Dzielnicy Strzybnicą.

Oprócz uciążliwości dla mieszkańców, których domy i bloki znalazłyby się w pobliżu S11 oraz utrudnień w korzystaniu z zalewu w Pniowcu, wskazują m. in. na względy ekologiczne i przebieg drogi przez zanieczyszczone tereny w okolicach Zakładów Chemicznych - Prowadzenie dużych robót ziemnych może doprowadzić do przeniknięcia odpadów do wód gruntowych - piszą mieszkańcy. Nie zgadzają się też z opinią, że w okolicach drogi mogłyby powstać tereny przemysłowe, gdyż ich zdaniem mają one zdecydowanie walory rekreacyjne.
- Nie należy wyważać otwartych drzwi. Nie. budujmy dróg na terenach zamieszkanych i rekreacyjnych. Co z zanieczyszczeniem powietrza i hałasem? Co ze zdrowiem mieszkańców? Poza tym to utrata jedynego miejsca pozwalającego na rozbudowę Strzybnicy. Mieszkańcy nie dopuszczą do zaproponowanego nam przebiegu drogi S11 - mówił na sesji Andrzej Komenderski.

Strzybniczanie proponują przebieg S11 prosto na zachód od węzła w Pyrzowicach (Miasteczku Śląskim) i skomunikowanie z nim Tarnowskich Gór drogą, biegnącą w zachodniej części miasta, na przedłużeniu istniejącej obwodnicy. - To tańsza koncepcja i mamy do czynienia z jednym właścicielem terenu, z lasami państwowymi - zauważył Komenderski.

- Zgadzam się z mieszkańcami Strzybnicy, powinniśmy bronić ich interesów i poprowadzić drogę Sil obrzeżami miasta. Jednocześnie trzeba zadbać, by nie narazić na niebezpieczeństwo leśnej zwierzyny i przyrody. Może trzeba powołać specjalną komisję, albo tematem mogłaby się zająć komisja infrastruktury? Najlepiej, by w spotkaniach uczestniczył przedstawiciel Dyrekcji Lasów Państwowych - argumentował radny Marek Jaworski.

Inny radny, Marek Porada zaznaczył, że przy opracowywaniu koncepcji przebiegu S11 nie zwrócono uwagi, że w ostatnim czasie Strzybnica się rozbudowała.- Koncepcja starosty oparta jest na starym planie zagospodarowania przestrzennego, na którym nie uwzględniono wielu wybudowanych w ostatnim czasie obiektów. Droga przebiegałaby nawet 40 m od niektórych domów.

Temat przebiegu drogi S11 ma być po raz kolejny poruszony na spotkaniu z mieszkańcami Strzybnicy - 15 marca o godz. 17.30, w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 13. Przewodniczący Komenderski zaprosił na nie projektanta drogi S11.

"Gwarek" z dnia 13 marca 2007
frenchman no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2007, 03:23 PM   #106
frenchman
Registered User
 
frenchman's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Location: Poznań
Posts: 1,289
Likes (Received): 159

Za blisko domów

Mieszkańcy Strzybnicy nie chcą ekspresowej drogi Sil pod oknami swoich domów. W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uważają, że nigdy nie będzie całkowitej zgody co do przebiegu trasy. Czy uda się sprawę załatwić tak, by wilk byl syty i owca cala? Być może, ale na to potrzeba jeszcze czasu.

Ekspresowa droga w kierunku Poznania nie jest jeszcze nawet w stadium projektu. Jednak już na tym etapie widać społeczne niezadowolenie. Zwłaszcza mieszkańców Strzybnicy, którzy obawiają się, że Sil zostanie zlokalizowana zbyt blisko ich domów. W czwartek, w Szkole Podstawowej nr 13 odbyło się kolejne zebranie mieszkańców w tej sprawie.

Zaproszono na nie m. in. Grzegorza Grabarę z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Gość przyznał, że obecny etap to dopiero wstęp do rzeczywistych działań, zmierzających do budowy ekspresówki. Zaznaczył jednak, że droga tej kategorii musi spełniać ostre kryteria techniczne i przesuwanie jej po mapie, choć z pozoru łatwe i bezproblemowe, w rzeczywistości może implikować spore problemy na etapie projektowania, a wreszcie realizacji.
- W tym kształcie, który teraz jest proponowany, droga nie rozdzieli Pniowca od Strzybnicy. Planowane są wielopoziomowe przepusty pod, lub nad trasą - uspokajał Grabara.

Jako specjalista od projektowania przypuszcza on, że wariant proponowany przez mieszkańców - polegający na wytyczeniu drogi omijającym Strzybnicę i Pniowiec od północy - jest nie do przyjęcia ze względu na ochronę środowiska. Grabara nie unikał porównań sytuacji, jaka ma miejsce w Tarnowskich Górach z konfliktem w Dolinie Rospudy. Zauważył że nie ma takiego wariantu, który zadowoliłby wszystkich zainteresowanych. Zapewnił jednak, że żadna decyzja nie zapadnie bez udziału mieszkańców.

To nie uspokoiło emocji. Kolejni mówcy, m. in. radni Rady Miejskiej, podkreślali, iż proponowany przez GDDKiA przebieg narusza dobra mieszkańców Strzybnicy. - Trzeba odwrócić luk proponowanej trasy tak, by omijał dzielnice od północy. Mamy wstępne zapewnienie ze Starostwa Powiatowego i dyrekcji dróg, że to możliwe - przekonywał radny, Jakub Chmiel.
- Droga ma przebiegać 150 m od stadionu, 400 m od bloków. Rozmawialiśmy z nadleśniczym ze Swierklańca, Włodzimierzem Błaszczykiem. Powiedział, że Lasy Państwowe mogą usiąść do stołu rozmów w sprawie innego przebiegu trasy - mówił wicestarosta Artur Maligłówka.

Radny miejski, Stanisław Kowolik stwierdził, że tarnogórskie starostwo promuje jeden, nie najlepszy przebieg trasy. Dyskusja powinna wyglądać tak, aby nie rozwodzić się nad konkretnym przebiegiem ekspresowej drogi. Trzeba określić warunki brzegowe, które muszą spełniać kilka kryteriów. Nie mogą odcinać Strzybnicy od Pniowca, droga musi być możliwie blisko Tarnowskich Gór, ale niekoniecznie ma do nich przylegać oraz musi być zaplanowany węzeł komunikacyjny, który połączy miasto z trasą. - przekonywał radny.

14 marca o Sil rozmawiano też na spotkaniu w Pniowcu. Mieszkańcy mówili, że sprawą powinni zająć się eksperci, bo same dyskusje w dzielnicach nie wystarczą. Byli też tacy, którzy twierdzili, że ich głos i tak nic nie znaczy, bo przebieg drogi pewnie jest już zaplanowany.

"Gwarek" z dnia 20 marca 2007
frenchman no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2007, 03:24 PM   #107
frenchman
Registered User
 
frenchman's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Location: Poznań
Posts: 1,289
Likes (Received): 159

Daleko od szosy

Droga ekspresowa S11, którą za około sześć lat ma budować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jeszcze nawet nie została zaprojektowana, a już budzi negatywne emocje. Do wtorku zebrano już 700 podpisów przeciwko wariantowi stworzonemu w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach; planowany przebieg trasy przez nasz powiat nie podoba się szczególnie w Strzybnicy. Zakłada on, że Sil miałaby biec na północ od Zalewu Nakło-Chechło, następnie koło Miasteczka Śląskiego, później skręcać w kierunku terenów tarnogórskich Zakładów Chemicznych, następnie biec na północ od Sowic i dalej lasami między Strzybnicą a Pniowcem. Właśnie na takie rozwiązanie nie zgadzają się mieszkańcy Strzybnicy.

Wariant który dzieli Pniowiec i naszą dzielnicę nie podoba mi się tak jak zresztą wszystkim mieszkańcom. Droga miałaby biec jakieś 150 metrów od naszych bloków - mówi Ryszard Wrotny, jeden z mieszkańców Strzybnicy. Ten sam argument przytacza Andrzej Komenderski, przewodniczący Rady Dzielnicy Strzybnicą. - To będzie duża uciążliwość dla mieszkańców i żadne ekrany dźwiękoszczelne nie pomogą - uważa Komenderski. - Poza tym w miejscu przebiegu trasy proponowanej przez starostę nie będzie można inwestować w budownictwo jednorodzinne - dodaje.

Wtóruje mu Artur Maligłówka, wicestarosta tarnogórski. - Jako mieszkaniec Strzybnicy podzielam tę obawy. Dlatego gdy dowiedziałem się o tym wariancie zaraz przedstawiliśmy go na zebraniu 7 lutego, żeby mieszkańcy mogli się z nim zapoznać i ustosunkować do niego - mówi Maligłówka.

Józef Korpak, starosta tarnogórski podkreśla, że nie ma sporu pomiędzy nim a wicestarostą, mimo że uważa wariant przygotowany przez wydział transportu starostwa za dobry. - Toczymy dyskusję na ten temat. Z punktu widzenia gospodarczego popieram wariant strzybnicki, bo będzie możliwość zamknięcia tamogórskiej Obwodnicy, przez przedłużenie jej z okolicy osiedla Fazos, aż do drogi S11 na północ od Puferek - uważa Józef Korpak. Taki łącznik umożliwiłby dobre skomunikowanie dzielnicy Sowice z centrum Tarnowskich Gór. Teren przy nowym odcinku Obwodnicy byłby idealny pod inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. - Ten łącznik jest niepotrzebny, bo strefę aktywności gospodarczej można stworzyć przy ulicy Zagórskiej, gdzie jest jeszcze wiele niewykorzystanych terenów - ripostuje Komenderski i podkreśla, że zbierane podpisy wśród mieszkańców są formą konsultacji społecznych. Strzybniczanie proponują, żeby droga S11 przebiegała lasami dokładnie na północ od Pniowca.

Franciszek Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach i przewodniczący Rady Dzielnicy Pniowiec nie rozumie zamieszania wokół wariantu strzybnickiego. - Jeśli nie będzie łącznika z Obwodnicy do drogi ekspresowej, to po co w ogóle nam ta S11. Przecież ta droga ma służyć mieszkańcom - uważa Nowak i dodaje, że Rada Dzielnicy Pniowiec sprawą się na razie nie zajmowała.

Trwa sonda na stronie internetowej www.pniowiec.pl . Do wtorku 46,3 proc. (124 osoby) internautów poparło przebieg trasy promowany przez mieszkańców Strzybnicy, zaś 45,5 proc. (122 osoby) opowiadało się za wariantem starostwa.

"Dziennik Zachodni" z dnia 23 marca 2007
frenchman no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2007, 03:26 PM   #108
frenchman
Registered User
 
frenchman's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Location: Poznań
Posts: 1,289
Likes (Received): 159

I jeszcze mapa jednego z wariantów. (kiedyś się może przydać)

pinowiec.pl
frenchman no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2007, 06:15 PM   #109
Zero Cool
Registered User
 
Join Date: Jul 2006
Posts: 524
Likes (Received): 0

Fajnie fajnie, że dajesz informacje, ale jest opcja EDIT, żeby nie tworzyć nowych postów.
__________________
Mess with the best - die like the rest !!!
Zero Cool no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2007, 09:10 PM   #110
Jardo
Registered User
 
Join Date: Aug 2006
Location: Okolice 459 km A1
Posts: 412
Likes (Received): 110

Quote:
Originally Posted by frenchman View Post
I jeszcze mapa jednego z wariantów. (kiedyś się może przydać)
Zalecam czytanie uważniej calego wątku - mapa proponowanych przebiegów przy Tarnowskich Górach jest na poprzedniej stronie - post 86
http://www.skyscrapercity.com/showpo...7&postcount=86
Jardo no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2007, 09:44 PM   #111
frenchman
Registered User
 
frenchman's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Location: Poznań
Posts: 1,289
Likes (Received): 159

Quote:
Originally Posted by Jardo View Post
Zalecam czytanie uważniej calego wątku - mapa proponowanych przebiegów przy Tarnowskich Górach jest na poprzedniej stronie - post 86
http://www.skyscrapercity.com/showpo...7&postcount=86
Tak, ale jest to inna mapa.
Dobra bez OT. Mapa się zawsze przyda.
frenchman no está en línea   Reply With Quote
Old May 8th, 2007, 10:42 AM   #112
Jardo
Registered User
 
Join Date: Aug 2006
Location: Okolice 459 km A1
Posts: 412
Likes (Received): 110

S11 a Euro 2012
2007-05-07
Informacje

Rada Miejska w Tarnowskich Górach przyjęła nowy wariant przebiegu drogi ekspresowej S11. Uwzględnia sprzeciwy mieszkańców północnych dzielnic miasta, a dodatkowo daje połączenie z autostradą A11. Brakuje jednak komunikacji z lotniskiem w Pyrzowicach.

- Problem drogi S11 powstał już dawno, ale od początku roku toczą się gorące publiczne dyskusje. Myślę, że ten czas rozmów i spotkań nie był stracony. Szukaliśmy rozwiązania, które godziłoby interesy mieszkańców, miasta i ekologiczne, a także pozwoliło na dobre skomunikowanie Tarnowskich Gór z centrum aglomeracji śląskiej – mówił Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza miasta ds. gospodarczych.
Spośród różnych wariantów wybrano przebieg omijający Strzybnicę i Pniowiec, przechodzący przez Lasowice i zbliżający się do Obwodnicy. Jednak dzień przed sesją, 24 kwietnia, odbyło się jeszcze spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego, na którym zdecydowano, by S11 nie biegła do węzła w Pyrzowicach, ale by włączyła się do autostrady A1. - Jest niepowtarzalna szansa, by - korzystając z rozbudowy infrastruktury na Euro 2012 - połączyć S11 z A1 i by jednocześnie miasto nie musiało tego finansować – zaznaczał Skrabaczewski. Dodał, że sprawna komunikacja jest bardzo ważna dla Tarnowskich Gór, a jej brak jest przeszkodą w rozwoju dużych inwestycji mieszkaniowych.
Także starosta Józef Korpak podkreślał, jak ważne znaczenie dla powiatu tarnogórskiego ma S11 i jej wpływ na aktywizację gospodarczą przylegających do niej terenów. Uznał racje mieszkańców, protestujących przeciw pierwotnemu wariantowi, który przedstawił, czyli przebiegającemu między Strzybnicą a Pniowcem, jednak zauważył, że taki przebieg przez 12 lat był zaznaczony w studium zagospodarowania przestrzennego gminy i nikt nie zgłaszał protestów. - Nie ma też już szansy zamknięcia miasta obwodnicą, jak pierścieniem. Ponadto upadła koncepcja połączenia S11 z lotniskiem – mówił starosta.

Jardo no está en línea   Reply With Quote
Old May 8th, 2007, 10:54 AM   #113
marcks
Registered User
 
Join Date: Oct 2006
Location: psary - wola
Posts: 57
Likes (Received): 0

nowa wersja przebiegu drogi s11 - wariant 7

marcks no está en línea   Reply With Quote
Old May 8th, 2007, 12:08 PM   #114
dominobb
Registered User
 
Join Date: Jul 2006
Location: Bielsko-Biała
Posts: 9,083
Likes (Received): 5127

chyba powariowali z tym wariantem
nigdy nie przejdzie i jest bezsensowny
dominobb no está en línea   Reply With Quote
Old May 8th, 2007, 12:28 PM   #115
marcks
Registered User
 
Join Date: Oct 2006
Location: psary - wola
Posts: 57
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by dominobb View Post
chyba powariowali z tym wariantem
nigdy nie przejdzie i jest bezsensowny

efekt tych wariantów bedzie taki że ostatecznie żadnej drogi nie bedzie i tyle
jeszcze sie taki nie urodził co by wszystkim dogodził
marcks no está en línea   Reply With Quote
Old May 29th, 2007, 09:50 AM   #116
ianus
Registered User
 
Join Date: Oct 2006
Posts: 9
Likes (Received): 9

25 kwietnia Rada Miejska uchwaliła zaproponowany przez Burmistrza Miasta i Starostę Tarnogórskiego wariant przebiegu drogi ekspresowej S11 na terenie Gminy Tarnowskie Góry. Zaakceptowany wariant został przedstawiony kolorem żółtym na załączonej mapie.
ianus no está en línea   Reply With Quote
Old May 29th, 2007, 10:28 AM   #117
jacentyy
Registered User
 
Join Date: Oct 2005
Location: Gliwice
Posts: 1,190
Likes (Received): 21


Zenada. Politycy powinny sie trzymac z dala od trasowania drog!!
__________________
pozdr
jacentyy
jacentyy no está en línea   Reply With Quote
Old May 29th, 2007, 11:24 AM   #118
dominobb
Registered User
 
Join Date: Jul 2006
Location: Bielsko-Biała
Posts: 9,083
Likes (Received): 5127

idiotyczny wariant
mam nadzieje ze gddkia sie na to nie zgodzi
dominobb no está en línea   Reply With Quote
Old May 29th, 2007, 11:52 AM   #119
Hubix
Wędrowiec do świtu
 
Hubix's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: Szczecin
Posts: 4,447
Likes (Received): 187

Rezczywiście wybrany wariant jest idiotyczny.

Najlepszy wg mnie jest wariant czwarty.
Hubix no está en línea   Reply With Quote
Old May 29th, 2007, 12:05 PM   #120
mikeleg
Poor Leno
 
mikeleg's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Location: Anti-bureaucratic revolution
Posts: 7,641
Likes (Received): 11

Czy przypadkiem zamysłem S11 nie była kontynuacja S1 na węźle Pyrzowice? Bo jeśli tak to jakaś porażka..
mikeleg no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
bytom, droga ekspresowa, ekspresówka-s11, kołobrzeg, opolskie, poznań, s11, wielkopolskie

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 06:06 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu