daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Architektura i Urbanistyka > ZabytkiGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old November 15th, 2009, 12:44 PM   #1
Pioter Sk.
Registered User
 
Pioter Sk.'s Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Warszawa, Częstochowa, Radom
Posts: 1,403
Likes (Received): 813

[Częstochowa] Klasztor i twierdza na Jasnej Górze

Odwiedza ją 5-6 milionów pielgrzymów i turystów rocznie. Od wieków jest miejscem znanym w całej Polsce, Europie a także na świecie. Góruje nad miastem z racji swego położenia oraz smukłej, strzelistej wieży.
Jasna Góra.
Klasztor na przestrzeni XIV - XX w. był rozbudowywany dzięki czemu zachwyca bogactwem architektury - jest miejscem gdzie łączą się różne style zachowując przy tym całą dostojność oraz nastrój tak charakterystyczny dla tego miejsca. Jasna Góra to niewątpliwie pomnik historii, skarbiec dziejów narodu, ściśle związany z rozwojem miasta Częstochowy. Kryje w swych zabytkowych murach tysiące perełek sztuki, najczęściej sakralnej. Uważam, że podobnie jak Wawel - człowiek wierzący lub nie - dobrze byłoby aby to miejsce i jego historię chociaż trochę znał...
Zapraszam do rozbudowy wątku o ciekawostki i rozmowy dotyczące twierdzy-klasztoru jasnogórskiego, zdjęcia i wszystko co z tematem związane

Last edited by Pioter Sk.; November 16th, 2009 at 08:34 PM.
Pioter Sk. no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old November 15th, 2009, 01:18 PM   #2
Pioter Sk.
Registered User
 
Pioter Sk.'s Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Warszawa, Częstochowa, Radom
Posts: 1,403
Likes (Received): 813Pochodzenie nazwy Jasna Góra:
Początkowo nazwę kojarzono z białymi, bezdrzewnymi szczytami wapiennymi. Po raz pierwszy określenie Jasna Góra (Clarus Mons) pojawiło się w dokumencie z 1388 roku. Nazwę tę nadali wzgórzu Paulini - zakonnicy przybyli z Węgier, gdzie ich macierzysty klasztor Św. Wawrzyńca określano jako: In Claro Monte Budensi (na Jasnej Górze w Budzie).

Zanim klasztor został ufundowany istniał w tym miejscu kościółek parafialny zbudowany z bodajże jodłowych belek,o którym informuje nas w swych pismach Jan Długosz.
Jeszcze wcześniej istniało tam grodzisko. Jasna Góra funkcje obronne pełni w zasadzie od początku gdyż nadawała sygnały ostrzegawcze dotyczące niebezpieczeństw dla warowni w oddalonym o ok.15 km Olsztynie.

Klasztor widziany z ruin zamku w Olsztynie:


Ruiny zamku w Olsztynie i fragment częstochowskiej huty widziane z wałów jasnogórskich:


Trochę historii:
Założenie klastoru Paulinów na Jasnej Górze związane jest z Ludwikiem Andegaweńskim, królem węgierskim i polskim (1370-1382) i jego krewnym - księciem Władysławem Opolczykiem. Na ich życzenie (prawdopodobnie w celu wzmocnienia w Polsce pozycji króla węgierskiego) w czerwcu 1382 roku do Częstochowy przybyła grupa kilkunastu Paulinów obejmując w posiadanie wzgórze jasnogórskie wraz z drewnianym kościółkiem pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystej fundacji dokonał książę Władysław Opolczyk w dniu 9 sierpnia 1382 roku.
Nie zapewniała ona jednak utrzymania większej liczby zakonników, stąd król Polski Władysław Jagiełło (1386-1434) "imieniem własnym i swej ukochanej małżonki - Jadwigi" dokonał 24 lutego 1393 roku nowej fundacji z udziałem najwyższych dostojników państwa polskiego.

Najcenniejszym skarbem i tajemnicą Jasnej Góry jest Obraz Matki Bożej, zwanej Jasnogórską albo Częstochowską. To właśnie On w szczególny sposób przyciąga pielgrzymów ze wszystkich stron świata, którzy w modlitwie ofiarowują Matce Bozej swe tajemnice, prośby, zmartwienia i pragnienia...

Z jednej strony historia Obrazu Jasnogórskiego otoczona jest legendą, tajemnicą, tradycją ustną, z drugiej zaś strony badacze i historycy sztuki pragną dojść prawdziwego rodowodu tego dzieła. I tak wg legendy Obraz namalował Św. Łukasz Ewangelista na drewnie pochodzącym ze stołu Najświętszej Rodziny. Później został On przewieziony z Jerozolimy do Konstantynopola i złożony w świątyni, skąd książę ruski Lew urzeczony Jego pięknością, po usilnych prośbach otrzymał bezcenną relikwię od cesarza Konstantyna i przewiózł ją na Ruś. Tutaj Obraz zasłynął cudami, a kiedy Ludwik Węgierski prowadził na Rusi walki, Obraz ukryto w bełskim zamku. Odnalazł Go tam nowy zarządca Rusi - Władysław Opolczyk, który przewiózł dzieło do Opola.

Z samym przewozem też związana jest legenda, która mówi, jakoby konie nie chciały ruszyć z miejsca dotąd, póki Opolczyk nie złożył ślubowania, iż w miejscu złożenia Obrazu wybuduje kościół "na chwałę Boga i Błogosławionej Maryi Panny i Wszystkich Świętych" oraz ufunduje klasztor dla Paulinów. Tak oto Święty Obraz znalazł się w Częstochowie, gdzie zasłynął licznymi cudami i łaskami.

Z kolei badania źródeł historycznych podają, iż Cudowny Obraz Matki Bożej przybył na Jasną Górę 31 sierpnia 1384 roku, podarowany Paulinom przez Władysława Opolczyka (choć dla ciągłości jubileuszu przyjmuje się, że Obraz przybył na Jasną Górę w 1382 roku wraz z Paulinami). Już wówczas dzieło otoczone było wielowiekowym kultem, tradycją cudownych łask zdziałanych za Jego przyczyną, stąd szybko stał się nieocenionym skarbem tutejszego sanktuarium.

Ogromną sławę i kult Obrazu potwierdzał historyk Jan Długosz (1415-1480), urodzony nieopodal Częstochowy, często pielgrzymujący na Jasną Górę.(tekst w większosci pochodzi ze strony www.polskiedzieje.pl)

Z biegiem czasu Jasna Góra, dzięki słynnemu Obrazowi, stała się skarbem niezwykle cennych wotów, co zwabiło rabusiów. 14 kwietnia 1430 roku dokonano napadu na klasztor, podczas którego zamordowano kilku zakonników i obrabowano ozdoby i wota, a nade wszystko mieczem przebito twarz Madonny. Kroniki głoszą, iż "niemal wszyscy, którzy się tym czynem świętokradzkim pokalali, w ciągu tegoż samego roku zginęli pod mieczem morderczym".
Zniszczony Obraz przewieziono do Krakowa, by tam dokonać Jego naprawy. Początkowo średniowieczni konserwatorzy usiłowali pokryć farbami temperowymi malowidło, jednak ich wysiłki nie przyniosły rezultatu (dziś wiadomo dlaczego, gdyż dzieło wykonane było techniką woskową - enkaustyką). Postanowiono więc na oryginalnej desce namalować możliwie najwierniejszą kopię, która po dziś dzień stanowi Wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej.
Konserwator Wojciech Kurpik, na podstawie badań i rentgenogramu stwierdził, iż krakowska renowacja nie zmieniła zbytnio Obrazu, oraz, że warstwa polichromii przedstawiająca Madonnę z Dzeciątkiem jest oryginalna i pochodzi sprzed 1430 roku. Badania ukazały także uszkodzenia Obrazu wykonane ostrym narzędziem podczas napadu. Natomiast ślady po gwoździach, którymi mocowano skradzione wota wskazują na długotrwały kult Obrazu jeszcze przed 1430 rokiem.

Jasnogórska twierdza
W 1434 r, na polecenie Władysława Jagiełły, odnowiony i ozdobiony Obraz (złote i srebrne kosztowności zachowały się do dziś) przeniesiono w uroczystej pielgrzymce - procesji z Krakowa na Jasną Górę. Sanktuarium w ten sposób stało się jeszcze bardziej znane, a Paulini odtąd otoczeni zostali opieką królów z dynastii Jagiellonów. Wzrost ruchu pątniczego na Jasną Górę sprawił, że w II połowie XV wieku rozpoczęto budowę wielkiego kościoła o trzech obszernych nawach. Ponadto ze względu na kolejną napaść dokonaną w 1466 r przez cudzoziemców, planowano zabezpieczyć klasztor. Dopiero jednak za panowania króla Zygmunta III Wazy wykonano plany forteczne i prowizorycznie je zrealizowano, a właściwą budowę poprowadził król Wadysław IV (1632-48). W ten sposób jasnogórskie sanktuarium stało się jednocześnie fortecą.

Najbardziej dramatyczne chwile klasztor jasnogórski przeżył podczas "potopu szwedzkiego". 21 lipca 1655 roku wojska Karola X Gustawa pod dowództwem generała Wittenberga przekroczyły granice Polski, chcąc opanować kraj będący wówczas pod panowaniem Jana Kazimierza. Armia szwedzka szybko zajęła niemal całe państwo, a król schronił się na Śląsku. Wydawało się, że Polska utraci swą niepodległość, jednak 8 listopada 1655 roku Szwedzi chcąc zająć Jasną Górę, natrafili na opór. 18 listopada obca armia ponownie stanęła pod murami Jasnej Góry i rozpoczęła akcję bojową. Ostrzeliwanie fortecy nastąpiło z trzech stron - od północy, od południa i zachodu. Twierdza broniła się dzielnie. Ostatni, zmasowany atak szwedzki przeprowadzony w dniu Bożego Narodzenia również nie przyniósł oczekiwanego skutku. W nocy 26 grudnia wrogie wojska opuściły Jasną Górę.

Podczas tego oblężenia armia szwedzka poniosła znaczne straty w ludziach i broni, z kolei na Jasnej Górze bardziej ucierpiały budynki i majątki klasztorne, natomiast ludzi zginęło niewielu. Obroną Jasnej Góry kierował Ojciec Augustyn (Klemens) Kordecki, od 1650 roku przeor klasztoru, urodzony w 1603 r.
W roku 1656 król Jan Kazimierz w uroczystym ślubowaniu obrał Maryję jako Patronkę swoją i państwa wprowadzając tytuł Matki Bożej Królowej Polski. Rok później przybył na Jasną Górę, pomagając w odbudowie twierdzy. Odtąd miejsce to stało się symbolem wolności narodowej i religijnej. Dnia 8 września 1717 roku na Jasnej Górze odbyła się koronacja Cudownego Obrazu - wydarzenie niespotykane i bardzo uroczyście przeprowadzone, które zgromadziło tutaj liczne pielgrzymki i odbiło się echem w całym kraju.

W XVII i XVIII w twierdza jasnogórska była systematycznie rozbudowywana i fortyfikowana. Do dzisiaj zachował się tzw. arsenał - zbrojownia wybudowana w 1680 r, gdzie przetrzymywano broń.

Rozbiory
W roku 1795, kiedy Polska została podzielona między trzech zaborców, przestało istnieć państwo polskie, nie zginął jednak duch narodu, a jednym z ośrodków moralnego i patriotycznego wzrostu była Jasna Góra. Również militarnie twierdza ta broniła się wytrwale, jednak 8 kwietnia 1813 r wojska moskiewskie zajęły ją. Car Aleksander I nakazał zburzyć forteczne mury, które powstały na nowo za zgodą cara Mikołaja I (wydaną w 1843 roku) i stoją do dzisiaj.
Podczas I wojny światowej szczęśliwie sanktuarium nie ucierpiało, natomiast wraz z wybuchem II wojny nastał cięki okres. Częstochowa znalazła się w granicach tzw. Generalnego Gubernatorstwa, a wojska niemieckie stacjonowały tu aż do stycznia 1945 roku. Mimo, iż zakazano zbiorowych pielgrzymek, modlitwy nie ustały, a dodatkowo na Jasnej Górze odbywały się spotkania ugrupowań konspiracyjno-wyzwoleńczych.

Jasna Góra stała się symbolem nadziei, wolności i wiary. W czasach wysiedleń ludności tutejsze bramy byly otwarte i na każdego czekał kawałek chleba. Zaskakujące jest, dlaczego Jasna Góra nie została zbombardowana, dlaczego nie zniszczono tu żadnych pamiątek narodowych, dlaczego ocalał Obraz, skarbiec, archiwum i wszystko pozostało na miejscu.

Pod koniec wojny pojawiły się groźby ewakuowania klasztoru, jednak nikt nie zamierzał opuszczać Jasnej Góry. I tak nadszedł 16 styczeń 1945 roku, kiedy po natarciu radzieckich czołgów, wojska niemieckie opuściły wzgórze jasnogórskie.
Pioter Sk. no está en línea   Reply With Quote
Old November 15th, 2009, 01:49 PM   #3
Pioter Sk.
Registered User
 
Pioter Sk.'s Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Warszawa, Częstochowa, Radom
Posts: 1,403
Likes (Received): 813

Górna część - hełm wieży oraz fragment Bramy Lubomirskich:


Wieża:
Obecna wieża [najwyższa kościelna w południowej Polsce]wzniesiona została w 1906 r. Pierwotna uległa spaleniu w nocy z 14 na 15 sierpnia 1900 r. Projektantami nowej wieży byli architekci Stefan Szyller i Józef Dziekoński. Wieża jest o konstrukcji żelaznej. Cokół zbudowany z granitu szwedzkiego, a dalej obłożona kamieniem szydłoweickim. Całkowita wysokość wieży wynosi 106,3 m i jest pięciokondygnacyjna. Na iglicy wieży, pod krzyżem, usytuowany jest kruk z bochenkiem chleba - symbol zakonu paulińskiego... środkowa kondygnacja przyciąga uwagę widza. Piękne 5-cio metrowe kolumny wykonane są z jednolitych monolitów labradoru szwedzkiego. Na narożach stoją figury świętych: Floriana, Jadwigi, Kazimierza i Pawła Pustelnika. Na najwyższej kondygnacji usytuowano 4 figury doktorów Kościoła, a są to święci: Ambroży, Augustyn, Grzegorz Wielki i Leon Wielki. Do najwyższej kondygnacji prowadzi 519 schodów. Powyżej drugiej kondygnacji mija się 36 różnej wielkości dzwonów carillonowych, które połączone są z wieżowym zegarem i wygrywają melodie pieśni.Dla mnie osobiście ta wieża jest tak gustowna, proporcjonalna i elegancka po prostu, że można na nią patrzeć i patrzeć...


widok z rogu Ul. Św. Barbary i ul.Siedmiu Kamienic:


Pioter Sk. no está en línea   Reply With Quote
Old November 15th, 2009, 02:02 PM   #4
krzysp1991
Registered User
 
krzysp1991's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: Częstochowa
Posts: 1,219
Likes (Received): 200

ja dorzucę fotki wieczorne. Klasztor ma dobrą iluminację.
Last edited by krzysp1991; November 15th, 2009 at 02:09 PM.
krzysp1991 no está en línea   Reply With Quote
Old November 15th, 2009, 02:08 PM   #5
Pioter Sk.
Registered User
 
Pioter Sk.'s Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Warszawa, Częstochowa, Radom
Posts: 1,403
Likes (Received): 813

krzysp1991 Świetne zdjęcia Przydałoby się wybrać z aparatem na dach jakiegoś bloku i przyzoomować wieczorem wieżę z jakiejś odległości górującą nad miastem. Nie mieszkam w Częstochowie dlatego zwracam się do mieszkańców szczególnie.
Pioter Sk. no está en línea   Reply With Quote
Old November 15th, 2009, 04:12 PM   #6
deteroos
Zakapior wannabe
 
deteroos's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Bantustan Polska
Posts: 8,657
Likes (Received): 6498

Wieża całkiem udanie nawiązuje do oryginalnej barokowej (zresztą część kamienna jest rekonstrukcją wieży z 1714 r.):

(Zygmunt Vogel, 1807 r.)

W sumie nie wiem po co ją wyburzali i rekonstruowali skoro po pożarze całkiem nieźle się trzymała:

(wiki)

Pewnie obawiano się jak nowy hełm wpłynie na nadwyrężoną ogniem konstrukcję...

BTW, mam troszkę zdjęć z klasztoru, można wrzucić?
__________________
Nasze ulice - Nie dam, nie dam, nie dam Cię monstrom K. Zalewski "Polsko"
deteroos no está en línea   Reply With Quote
Old November 15th, 2009, 04:13 PM   #7
Pioter Sk.
Registered User
 
Pioter Sk.'s Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Warszawa, Częstochowa, Radom
Posts: 1,403
Likes (Received): 813
wieczorem przed Bramą Lubomirskich..:
Pioter Sk. no está en línea   Reply With Quote
Old November 15th, 2009, 04:14 PM   #8
Pioter Sk.
Registered User
 
Pioter Sk.'s Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Warszawa, Częstochowa, Radom
Posts: 1,403
Likes (Received): 813

deteroos według mnie ta wieża obecna jest dużo ładniejsza poza tym odbudowali ją sporo wyższą.
Pioter Sk. no está en línea   Reply With Quote
Old November 15th, 2009, 05:35 PM   #9
Pioter Sk.
Registered User
 
Pioter Sk.'s Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Warszawa, Częstochowa, Radom
Posts: 1,403
Likes (Received): 813

deteroos jeżeli chcesz wrzucić foty to proszę bardzo. Nie trzeba pytać
Pioter Sk. no está en línea   Reply With Quote
Old November 15th, 2009, 11:45 PM   #10
deteroos
Zakapior wannabe
 
deteroos's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Bantustan Polska
Posts: 8,657
Likes (Received): 6498

No to kilka dosłownie zdjęć:

wieża i brama Jana Pawła II (dawniej po prostu brama wjazdowa)bliżej, widać dach budynku Arsenałusama bramawidok na dziedziniec główny, po lewej fragment Pokoi Królewskich, dalej kruchta i kaplice Denhoffów i Jabłonowskich, na wprost Wieczernik, z prawej fragment Domu Muzykantów

__________________
Nasze ulice - Nie dam, nie dam, nie dam Cię monstrom K. Zalewski "Polsko"
deteroos no está en línea   Reply With Quote
Old November 15th, 2009, 11:57 PM   #11
deteroos
Zakapior wannabe
 
deteroos's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Bantustan Polska
Posts: 8,657
Likes (Received): 6498

Kruchta z I poł. XVII w.

Wieża nad kruchtąGłówny ołtarz przedstawiający Wniebowzięcie NMP dłuta Jana Adama Karingera z Wrocławia według projektu Jakuba Antoniego Buzziniego. 1728 r.I wieczorne zdjęcie wejścia do kaplicy Cudownego Obrazu, autorstwa Adolfa Szyszko-Bohusza z 1929-33 r.

__________________
Nasze ulice - Nie dam, nie dam, nie dam Cię monstrom K. Zalewski "Polsko"
deteroos no está en línea   Reply With Quote
Old November 16th, 2009, 01:27 AM   #12
Kaeshiya
Registered User
 
Kaeshiya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Location: Wwa miasto moje
Posts: 330
Likes (Received): 31

Fajnie ze taki wątek powstał , tylko usuń Pioter te spacje z tytułu wątku żeby spełniał forumowe normy !

Ja osobiście uwielbiam klimat Jasnej Góry. Czasem spacerując w okół czuje się jak w innym świecie, w sensie na zachodzie ( może dlatego że w Czewie wszystko robi się pod JG i remontuje się głównie pod pielgrzymów :] )
Kaeshiya no está en línea   Reply With Quote
Old November 16th, 2009, 07:38 PM   #13
Pioter Sk.
Registered User
 
Pioter Sk.'s Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Warszawa, Częstochowa, Radom
Posts: 1,403
Likes (Received): 813

Kurcze szukam szukam jak te spacje usunąć i nie mogę znaleźć opcji edytowania tego głównego tytułu. bo na pierwszym postcie edytowałem i spacji nie ma a tak to już na liście wątków np. są spacje. Jak je mogę usunąć?
Z góry dzięki za info. nie wiedziałem że taka mała rzecz ma jakieś znaczenie.

Odnośnie klimatu Jasnej Góry...bardzo lubię również, ale np. figury na błoniach [ te różańcowe tajemnice ] strasznie mnie irytują...i właśnie tego typu "licheńskie" nowości niszczą ten klimat. Dla mnie JG to przede wszystkim zabytek. Swojego rodzaju miasteczko, taka jakby klasztorna starówka...kurcze mam rozbudowane zdanie odnośnie tego remontowania w Cz-wie pod JG i pielgrzymów i napewno nie wpłynęłoby ono korzystnie dla wizerunku miaasta na tym forum więc sie powstrzymam.
Pioter Sk. no está en línea   Reply With Quote
Old November 16th, 2009, 07:53 PM   #14
Muczi
Registered User
 
Muczi's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Location: Częstochowa
Posts: 1,377
Likes (Received): 6621

Dajcie spokój, dopiero w tym roku oddano wyremontowane ul. 7-kamienic i Kordeckiego, nic więcej nie jest zrobione wokół JG. A cały czas tylko słyszę, że "tylko wokół JG sie robi"... Ludzie trochę dystansu. Poza tym wolę żeby był porządek koło JG i przyjezdni widzieli zadbany zabytek niż 2 ulice na grabówce
__________________
[Częstochowa] Krok po kroku
Muczi no está en línea   Reply With Quote
Old November 16th, 2009, 07:55 PM   #15
Pioter Sk.
Registered User
 
Pioter Sk.'s Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Warszawa, Częstochowa, Radom
Posts: 1,403
Likes (Received): 813

Sorry, że trochę krzywe - wnętrze nawy głównej bazyliki...:


i Kaplica Cudownego Obrazu (trochę nieostre) :
Pioter Sk. no está en línea   Reply With Quote
Old November 16th, 2009, 08:02 PM   #16
Pioter Sk.
Registered User
 
Pioter Sk.'s Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Warszawa, Częstochowa, Radom
Posts: 1,403
Likes (Received): 813

Mam prośbę, jeżeli jest możliwość bardzo chciałbym aby znalazły się tu zdjęcia przedstawiające Sklepienie nawy głównej Kaplicy Cudownego Obrazu [ najlepiej jakieś zoomy ], szczególnie tzw.ściana tęczowa, detale Kraty Gdańskiej i medalionowe malowidła na sklepieniu. Jezeli to możliwe oczywiście. Bo aby zrobić takie zdjęcia nie może być tłoczno a o to często w tym miejscu trudno...Ja nie wiem kiedy się wybiorę więc może jeżeli ktoś mieszka niedaleko...No i bez flesza oczywiście będę wdzięczny.
Pioter Sk. no está en línea   Reply With Quote
Old November 16th, 2009, 08:21 PM   #17
Pioter Sk.
Registered User
 
Pioter Sk.'s Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Warszawa, Częstochowa, Radom
Posts: 1,403
Likes (Received): 813

Lubię te czarne barokowe portale, za to pociemniałe obrazy wiszące w tej XX-wiecznej przybudówce powodowały, że bałem się ich i były strasznie tajemnicze(teraz również ale przynajmniej się ich nie boję a wprowadzają tu zapach historii i ten klimat...)Na zdjęciu główny portal prowadzący do Kaplicy Matki Bożej:Sorry za tak prozaiczną prośbę ale niech ktoś da mi wskazówkę jak edytować tytuł ten główny (bo w wątku już nie ma spacji w tytule za to w liście wątków nadal są). plizzzz.
Pioter Sk. no está en línea   Reply With Quote
Old November 16th, 2009, 09:13 PM   #18
Kaeshiya
Registered User
 
Kaeshiya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Location: Wwa miasto moje
Posts: 330
Likes (Received): 31

Quote:
Originally Posted by Muczi View Post
Dajcie spokój, dopiero w tym roku oddano wyremontowane ul. 7-kamienic i Kordeckiego, nic więcej nie jest zrobione wokół JG. A cały czas tylko słyszę, że "tylko wokół JG sie robi"... Ludzie trochę dystansu. Poza tym wolę żeby był porządek koło JG i przyjezdni widzieli zadbany zabytek niż 2 ulice na grabówce
Ja nie mówię że to źle , że w okół JG jest czysto i elegancko. Wręcz to popieram, ale oprócz tego chciałbym realizacji innych inwestycji. A Jasna Góra pieniądze zarabia ogromne , a nic od siebie miastu nie daje , więc nie ma się co dziwić że ludzie są z tego powodu niezadowoleni.

Pioter już jest ok !
Kaeshiya no está en línea   Reply With Quote
Old November 16th, 2009, 09:27 PM   #19
Pioter Sk.
Registered User
 
Pioter Sk.'s Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Warszawa, Częstochowa, Radom
Posts: 1,403
Likes (Received): 813

Jak już ok to się cieszę
Pioter Sk. no está en línea   Reply With Quote
Old November 16th, 2009, 09:47 PM   #20
Kaeshiya
Registered User
 
Kaeshiya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Location: Wwa miasto moje
Posts: 330
Likes (Received): 31

A jednak nie ! przewidziało mi sie ! Teraz Ty już zmienić nie możesz , ale zapewne wkrótce jakiś admin zrobi to za Ciebie !
Kaeshiya no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
częstochowa

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 04:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium