daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone » Petycje i akcjeGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old November 20th, 2009, 04:38 PM   #1
wojterek
Studia!
 
wojterek's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Olsztyn
Posts: 624
Likes (Received): 256

[DK59] Giżycko - Rozogi

[DK59]ZACHODNIA OBWODNICA MRĄGOWA

Quote:
OPIS INWESTYCJI

Inwestycja objęta jest IV osią priorytetową Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, której celem jest poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.

 Okres realizacji przewiduje 15 miesięcy, z wyłączeniem okresu zimowego i obejmować będzie lata 2009 – 2011.

Głównym celem budowy obwodnicy jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta. Wpłynie to na wzrost konkurencyjności Mrągowa jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki nowej drodze ruch samochodowy zostanie wyprowadzony poza obszar zurbanizowany. Za realizację inwestycji odpowiedzialna będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

LOKALIZACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta i gminy Mrągowo. Obwodnica pozwoli na połączenie drogi krajowej nr 59 prowadzącej z Giżycka do Rozóg z drogą krajową nr 16. Jezdnię wytyczono w nowym miejscu. Podczas prac budowlanych powstaną również połączenia z istniejącym układem drogowym oraz stworzonych zostanie 2,3 km dróg dojazdowych. Obwodnica, której całkowita długość wyniesie 6,56 km zostanie oddana do użytku w 2011 r.

BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI OBEJMUJE:

- budowę połączeń nowo projektowanej obwodnicy z istniejącym układem drogowym poprzez budowę skrzyżowań drogowych,
- budowę dróg dojazdowych,
- budowę obiektów inżynierskich: dwóch estakad, wiaduktu, ściany oporowej, kładki dla pieszych, przepustów,
- przebudowę i zabezpieczenie kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z drogą,
- budowę oświetlenia na skrzyżowaniach,
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników infiltracyjno-oczyszczających
- budowę ekranów akustycznych,
- wyburzenie obiektów budowlanych znajdujących się w liniach rozgraniczających teren drogi,
- odnowę dróg oraz przebudowę skrzyżowań w miejscowości Mrągowo.

PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

- klasa techniczna drogi - GP
- liczba jezdni - 2+1
- szerokość jezdni - 2x3,5 m+1x3,0
- szerokość poboczy gruntowych - 1,25÷2,0 m
3.
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
4
- prędkość projektowa - 60 km
- prędkość miarodajna - 80 km
- klasa drogowych obiektów inżynierskich - A
7
- kategoria ruchu - KR 5
Źródło: www.obwodnica-mrągowa.pl

OFICJALNA STRONA:
http://www.obwodnica-mragowa.pl

MAPA I PRZEBIEG OBWODNICY


Źródło: http://www.obwodnica-mragowa.pl/index.php?id=10

Quote:
Originally Posted by GDDKiA
Umowa o dofinansowanie projektu pn.: "Zachodnia obwodnica Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59" podpisana

Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Zachodnia obwodnica Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59” podpisana.

W piątek, 31 lipca 2009 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Zachodnia obwodnica Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59” pomiędzy GDDKiA Oddział w Olsztynie, reprezentowany przez Pana Mirosława Nicewicza – Dyrektora Oddziału i Zastępcę Dyrektora Oddziału Pana Romana Grzelkę, a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentowaną przez Pana Dariusza Szewczyka – Wiceprezesa. To pierwsza podpisana umowa w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, której celem jest poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta i gminy Mrągowo. Obwodnica pozwoli na połączenie drogi krajowej nr 59 prowadzącej z Giżycka do Rozóg z drogą krajową nr 16. Jezdnię wytyczono w nowym miejscu. Podczas prac budowlanych powstaną również połączenia z istniejącym układem drogowym oraz stworzonych zostanie 2,3 km dróg dojazdowych. Obwodnica, której całkowita długość wyniesie 6,56 km zostanie oddana do użytku w 2011 r.

Głównym celem budowy obwodnicy jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta. Wpłynie to na wzrost konkurencyjności Mrągowa jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki nowej drodze ruch samochodowy zostanie wyprowadzony poza obszar zurbanizowany. Za realizację inwestycji odpowiedzialna będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Umowa została podpisana na kwotę 199 259 258 zł, zaś dofinansowanie z funduszy strukturalnych wynosi 95 719 840 zł.
Źródło:http://www.gddkia.gov.pl/article/odd...ca77d2c6b83cd8

Quote:
Originally Posted by GDDKiA

Umowa na budowę zachodniej obwodnicy Mragowa podpisana.

10 sierpnia 2009 r. w Olsztynie podpisano umowę na budowę zachodniej obwodnicy Mrągowa. Wykonawcą zadania o wartości 134,6 mln zł będzie firma Budimex Dromex SA. Realizacja zadania potrwa 15 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, z wyłączeniem okresów zimowych.

Nowa droga o długości 6,5 km omijać będzie Mrągowo od zachodu. Usprawni w ten sposób ruch tranzytowy, skróci czas podróży oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu i polepszenie warunków życia w mieście poprzez wyprowadzenie w dużym stopniu tranzytu poza obszary zamieszkałe. Tranzyt poprowadzony obwodnicą spowoduje zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko naturalne.

Jezdnia nowej drogi będzie miała trzy pasy ruchu (przekrój 2+1). Oznacza to, że kierowcy będą mieli na zmianę po dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Poza drogą główną wybudowane zostaną skrzyżowania obwodnicy z innymi drogami publicznymi, dwie estakady, wiadukt, kładka dla pieszych. W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania obwodnicy i przyległego terenu wybudowane zostaną drogi dojazdowe i zjazdy oraz będą przebudowane odcinki istniejących dróg publicznych przecinających nową drogę. Wzdłuż drogi, w sąsiedztwie terenów zabudowanych ustawione zostaną ekrany akustyczne o łącznej długości 3833 m.

Oprócz budowy zachodniej obwodnicy Mrągowa w ciągu DK 59, kontrakt obejmuje również odnowę nawierzchni bitumicznych na terenie Mrągowa, odnowę nawierzchni bitumicznej w Marcinkowie oraz przebudowę skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Lubelskiej, Skłodowskiej, Kolejowej i Brzozowej w Mrągowie.
Źródło:http://www.gddkia.gov.pl/article/odd...f558d13e2ca948


Ode mnie: Słyszałem o tym, że ten wątek miał być stworzony, no to go stworzyłem. Myślę, że w pierwszym poście jest już całkiem sporo informacji.
Brakuje tylko zdjęć, których ja sam nie mam zbytnio robić, może kiedyś się uda.

Last edited by wojterek; December 22nd, 2009 at 03:43 PM.
wojterek no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old December 22nd, 2009, 03:41 PM   #2
wojterek
Studia!
 
wojterek's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Olsztyn
Posts: 624
Likes (Received): 256

Post pod postem, bo nikt nie pisał, ale...

Quote:
PRZERWA W ROBOTACH BUDOWLANYCH

16.12.2009

Wykonawca robót (BUDIMEX-DROMEX S.A.) na budowie Zachodniej Obwodnicy Mrągowa pragnie poinformować iż w dniach od 18.12.2009 do 04.01.2010 włącznie nastąpi przerwa w pracach budowlanych.
http://www.obwodnica-mragowa.pl/inde...ash=d553034b89

Krótką przerwę planują, jeśli mamy na względzie to, że nie obowiązują ich prace w okresie zimowym.

I jeszcze to:
Quote:
POSTĘP CZASOWY

Na koniec listopada 2009 roku, uwzględniając 15 miesięczny okres realizacji kontraktu z wyłączeniem okresów zimowych, minęło 20 % Czasu na Ukończenie.

POSTĘP FINANSOWY

Wartość robót kontraktowych w przejściowym świadectwie płatności zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu wyniosła 6 357 533,01 PLN, co stanowi około 5,8 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, i ok. 289 % kwoty przewidzianej za ten okres Planem Płatności zaktualizowanym na dzień 16.12.2009r. Narastająco od początku Kontraktu Wykonawca przedstawił dokumenty do płatności na kwotę 16 191 777,25 PLN co stanowi 14,7 % wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i 222 % planowanej wartości sprzedaży.
http://www.obwodnica-mragowa.pl/index.php?id=46 (tu jest także cały postęp prac przy obwodnicy na koniec listopada, w podmenu Postępu Prac można znaleźć już także plan na grudzień)

Tak patrzę na to i dochodzę do wniosku że z postępem robót i wydatków są do przodu. Dobrze rozumiem? Jeśli nie, to proszę mnie poprawić.
wojterek no está en línea   Reply With Quote
Old December 23rd, 2009, 03:25 PM   #3
wojtor
Quasimodo
 
wojtor's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: 1st floor
Posts: 4,483
Likes (Received): 674

Z wątku ogólnowojewódzkiego:

Quote:
Originally Posted by marol80 View Post
DK 59 Zachodnia Obwodnica Mrągowa

Kilka fotek ale teren jest trudno dostępny

prace ziemne w okolicy DK 16 i planowanego ronda

Mniej więcej w jednej trzeciej odcinka okolice oś Mazurskiego i mleczarni


w stronę Giżycka

tutaj trochę widać budowę wiaduktu nad obwodnicą w okolicy oś domków

a to już wylot na Kętrzyn , miejsce ronda i dalej trasa leci na Giżycko

ul> Młodkowskiego gdzie jest gęsta zabudowa a domki jeszcze stojąpoz.
wojtor no está en línea   Reply With Quote
Old January 22nd, 2010, 11:54 PM   #4
wojterek
Studia!
 
wojterek's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Olsztyn
Posts: 624
Likes (Received): 256

Trochę zarzucę tu zimowych fotek (29.12.2009r.) z http://www.obwodnica-mragowa.pl/index.php?id=10


Estakada EST-1

Estakada EST-4

Przepust drogowy PDR-2

Przepust drogowy PDR-3

Przepust drogowy PDR-4

Przepust drogowy PDR-5

Przepust drogowy PDR-7

Przepust drogowy PDR-8
wojterek no está en línea   Reply With Quote
Old February 4th, 2010, 04:13 PM   #5
wojterek
Studia!
 
wojterek's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Olsztyn
Posts: 624
Likes (Received): 256

Quote:
2010-02-04

Zima utrudnia budowę obwodnicy

Mimo niesprzyjających warunków pogodowych trwają prace przy budowie zachodniej obwodnicy Mrągowa. Marcin Masłowski, kierownik projektu zapewnia, że prace postępują zgodnie z harmonogramem.

Spółka Budimex - główny wykonawca projektu, wartego blisko 135 milionów złotych ma zapisaną trzymiesięczną przerwę w kontrakcie trwającą od 15 grudnia. Jednak mimo tego prace przy budowie obwodnicy wciąż trwają - Zimowe warunki utrudniają nam prace w dość dużym stopniu. Skupiamy się przede wszystkim na robotach, które nie są uzależnione od pogody. Pełną parą ruszamy od 15 marca i myślę, że postęp prac będzie wtedy z każdym dniem coraz bardziej widoczny - mówi Marcin Masłowski.

Aktualnie roboty budowlane skupione są na odcinku od Młynowa do ulicy Wolności. Przeprowadzane są palowania terenu oraz przygotowania do fundamentowania wiaduktów. - Do 15 marca Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie zobowiązał się opuścić budynki przy ulicy Harcerskiej. Wtedy będziemy mogli przystąpić do wyburzania znajdujących się tam zabudowań - dodaje Masłowski.

Projekt dofinansowany został w kwocie 95 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Harmonogram budowy przewiduje, że nową obwodnicą pojedziemy w czerwcu 2011 roku.

Piotr Piercewicz
http://mragowo.wm.pl/Zima-utrudnia-b...bwodnicy,88646
wojterek no está en línea   Reply With Quote
Old February 5th, 2010, 06:48 PM   #6
wojterek
Studia!
 
wojterek's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Olsztyn
Posts: 624
Likes (Received): 256

Na pewnym forum znalazłem komentarz pewnego Pana na temat tego artykułu:

Quote:
Originally Posted by kakowski.zenon.r.
zimowa przerwa zgodnie z harmonogramem budowy powinna trwać od 15 grudnia do 15 marca. a faktycznie po świątecznej i noworocznej przerwie trwającej od 16 grudnia, prace wznowiono 4 stycznia. zatem przerwa trwała tylko pół miesiąca. mieszkańcy ulic młodkowskiego, prusa, widok, harcerskiej i innych w okolicy już to odczuli. kafar wbijający pale wytwarzał ogromny hałas i wibracje. wielu z nich skarżyło się na uciążliwych drogowców w urzędzie miasta. obawiali się o swoje domy, czy nie ulegną zniszczeniu. takie to były drgania. przy takim hałasie i drganiach nie dało się tam mieszkać. kafar pracował od świtu do zmierzch.

skoro dotychczas prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, to dlaczego drogowcy tak się spieszą z tą budową i to w okresie wyjątkowo mroźnej i śnieżnej zimy? a co z jakością wykonanych prac budowlanych przy dużych mrozach? przecież wszystkie prace budowlane na placach budowy przy takich mrozach są wstrzymywane.

myślę, że logiczne wytłumaczenie tego pośpiechu jest następujące. szefowie firmy wykonującej tę drogę dowiedzieli się o planowanych w rządzie cięciach wydatków z budżetu państwa na budowy dróg. dowiedzieli się, że wkrótce budowa tej drogi ma być przerwana z powodu braku pieniędzy w budżecie państwa (zbyt duży deficyt budżetowy).

domyślam się, że gddkia płaci wykonawcy tej drogi za wykonanie kolejnych etapów budowy. dlatego szefowie firmy wykonującej tę drogę postanowili przyśpieszyć budowę aby w momencie przerwania tej budowy przedstawić gddkia wyższe faktury za wykonane prace i w ten sposób wyciągnąć więcej pieniędzy, niż gdyby budowa była realizowana zgodnie z harmonogramem.
http://forum.wm.pl/viewtopic.php?f=38&t=21084&start=165

Opóźnienia na budowie - źle, budowa wyprzedzająca harmonogram - jeszcze gorzej. Moim zdaniem jak szybciej zrobią (i bez fuszerek) to krócej będą cierpieć mieszkańcy przez ten hałas na budowie. Jeszcze pojawia się "argument" z "cięciami wydatków na budowy dróg". Cóż, nikt tu się nie wypowiada, a chciałbym poznać Waszą opinię na ten temat.

Last edited by wojterek; February 5th, 2010 at 07:59 PM.
wojterek no está en línea   Reply With Quote
Old February 12th, 2010, 01:45 AM   #7
wwwmo
Registered User
 
wwwmo's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: Mrągowo\Bydgoszcz
Posts: 67
Likes (Received): 1

Myśle ze jesli wcześniej skończa to moga caly sprzet przerzucic na nastepna budowe Nic wiecej
wwwmo no está en línea   Reply With Quote
Old February 12th, 2010, 01:53 AM   #8
wwwmo
Registered User
 
wwwmo's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: Mrągowo\Bydgoszcz
Posts: 67
Likes (Received): 1

jesli chodzi o ciecia wydatkow to ich nie bedzie Znam wypowiedzi Zenona K. i trzeba je traktowac z przymruzeniem oka Pieniadze na budowe obwodnicy sa zapisane w budzecie wiec nie ma obaw jesli chodzi o wstrzymanie prac Sa miejsca w Polsce gdzie drogi buduje sie przed terminem Wiec licze ze tu bedzie podobnie
wwwmo no está en línea   Reply With Quote
Old February 12th, 2010, 07:04 PM   #9
wojterek
Studia!
 
wojterek's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Olsztyn
Posts: 624
Likes (Received): 256

Witam miejscowego na forum Zanim stronkę zaktualizują to może masz informacje jak idą prace przy obwodnicy? Albo chociaż to, czy zaczęli wyburzać budynki PZD?
wojterek no está en línea   Reply With Quote
Old February 12th, 2010, 10:49 PM   #10
wwwmo
Registered User
 
wwwmo's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: Mrągowo\Bydgoszcz
Posts: 67
Likes (Received): 1

Tego nie wiem Nie ma mnie w Mragowie od jakiegos miesiaca wiec nie jestem na biezaco. PZD ma jeszcze troche czasu Mnie ciekawi kto sie tym zajmie Jest tam troche materialu do odzysku I gdzie to wywioza.
wwwmo no está en línea   Reply With Quote
Old February 12th, 2010, 11:56 PM   #11
wojterek
Studia!
 
wojterek's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Olsztyn
Posts: 624
Likes (Received): 256

Wykonawca będzie musiał się tym zająć. Jeśli dobrze pamiętam to PZD ma czas do końca marca. Do tego czasu wszystko ma być na terenie starej gazowni przy ul.Giżyckiej. Tymczasowo biura, itp. będą w kontenerach, a sam budynek starej gazowni ma być wyremontowany.
wojterek no está en línea   Reply With Quote
Old February 17th, 2010, 01:06 AM   #12
wwwmo
Registered User
 
wwwmo's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: Mrągowo\Bydgoszcz
Posts: 67
Likes (Received): 1

Przeglądałem dokumentacje obwodnicy i zdziwiło mnie oznakowanie. W połowie obwodnicy zostanie postawiony znak E-18a koniec miejscowości. Dokładnie na wysokości Osiedla Ptasiego. Z tego co wiem to jest jeszcze Mrągowo:-) Może jednak powinien tam stanąć

http://www.reprocentrum.pl/gddkia/214/

02_PW
23_Projekt_org_ruchu_docelowego
wwwmo no está en línea   Reply With Quote
Old February 17th, 2010, 05:43 PM   #13
wojterek
Studia!
 
wojterek's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Olsztyn
Posts: 624
Likes (Received): 256

Wiesz, mnie oznakowanie jeszcze bardziej zdziwiło, bo na tablicach odległościowych i kierunkowych jadąc od Giżycka, będzie metropolia...Nawiady. Do Nawiad nic nie mam, ale w miejsce Nawiad powinno być miasto, które rzeczywiście coś by mówiło nie tylko miejscowym...chociażby Szczytno, Ostrołęka.

A co do Mrągowa....nie wiem czemu w tym miejscu jest tak a nie inaczej. Dobrą informacją jest to że całość obwodnicy będzie wyłączona z obszaru zabudowanego, mimo że przechodzi przez północne Mrągowo. Praktycznie prawie cały czas będzie można jechać 90 km/h.
wojterek no está en línea   Reply With Quote
Old February 19th, 2010, 05:42 PM   #14
Qlaudiush
Registered User
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 4
Likes (Received): 0

Witam

Czy ktoś kto ma dostęp na budowę mógłby zrobić zdjęcie z tablicą opisową realizacji
Qlaudiush no está en línea   Reply With Quote
Old March 1st, 2010, 05:41 PM   #15
wojterek
Studia!
 
wojterek's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Olsztyn
Posts: 624
Likes (Received): 256

Ja takiego dostępu nie mam niestety. Dodano trochę fotek z 15.02 na stronie. Dam tutaj ze dwa, reszta jest w działach galerii http://www.obwodnica-mragowa.pl/index.php?id=10


Estakada EST-1


Estakda EST-4
wojterek no está en línea   Reply With Quote
Old April 1st, 2010, 06:12 PM   #16
wojterek
Studia!
 
wojterek's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Olsztyn
Posts: 624
Likes (Received): 256

Na stronie dodano (w końcu ) fotki. Na nich widać już całkiem dobrze ile prac zrobiono przy obwodnicy. Myślę, że tak do lata doczekamy się pierwszej warstwy nawierzchni asfaltowej.

Trzy fotki, reszta tu: http://www.obwodnica-mragowa.pl/index.php?id=10 (nowe fotki są w działach od PDR-1 do PDR-8)


Mniej więcej w tym miejscu będzie rondo w ciągu DK16 i oczywiście początek obwodnicy (za jakiś czas początek obwodnicy będzie gdzie indziej).

Widok w stronę Olsztyna. Tutaj dobrze widać jak obwodnica będzie przecinać północną część Mrągowa. Na przecięciu z DW591 będzie rondo. Za tym domem po lewej było kiedyś PZD. PZD wyburzono, bo tamtędy będzie biec obwodnica. Oprócz PZD mają być wyburzone (lub już są wyburzone) tak koło 4-5 domów. Ten dom po lewej ocaleje.

Widok w stronę Giżycka(?). Tutaj ładnie widać postępy nad budową estakady EST-4 nad rzeką Dajną.

Niczego nie obiecuję, ale chciałbym udokumentować fotkami cały przebieg obwodnicy (mimo, że w Mrągowie nie mieszkam), bo fotek jest stanowczo za mało, oprócz zdjęć ze strony to mamy tylko trochę fotek marola80 z końca grudnia.
wojterek no está en línea   Reply With Quote
Old April 20th, 2010, 06:51 PM   #17
wojterek
Studia!
 
wojterek's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Olsztyn
Posts: 624
Likes (Received): 256

Na stronce dodano zaległe zdjęcia z marca z: estakad EST-1 i EST-4, kładki KP-2 i wiaduktu WD-3.

Quote:
Budowa obwodnicy idzie zgodnie z planem

Zgodnie z harmonogramem postępują prace przy budowie zachodniej obwodnicy Mrągowa. Nie ma już budynków, z których korzystał Powiatowy Zarząd Dróg, a na ich miejscu trwają prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę drogi.Zgodnie z harmonogramem postępują prace przy budowie zachodniej obwodnicy Mrągowa. Nie ma już budynków, z których korzystał Powiatowy Zarząd Dróg, a na ich miejscu trwają prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę drogi.


Po trzymiesięcznej zimowej przerwie, która trwała od 15 grudnia prace ruszyły pełną parą na całej długości obwodnicy. Niecały tydzień zajęło robotnikom wyburzenie budynków przy ulicach Harcerskiej i Młodkowskiego. W tym miejscu trwają już prace związane z bezpośrednim przygotowaniem terenu pod budowę drogi.

Na ulicy Olsztyńskiej przy wjeździe do Marcinkowa przygotowana już jest droga objazdowa, która ułatwi kierowcom przejazd, gdy rozpoczną się w tym miejscu prace związane z budową ronda.
http://mragowo.wm.pl/Budowa-obwodnic...pg=1#shrtctgal

Tam też są zdjęcia, w miarę możliwości podam własne opisy:
1. Widok na WD-3 w stronę Olsztyna
2. Widać tutaj już trwają na dobre prace w miejscu wyburzonych budynków. Kierunek Giżycko.
3. WD-3 z innej perspektywy, kierunek ten sam.
4. jw
5. Budynek PZD w trakcie rozbiórki (zdjęcia z rozbiórek są pewnie z końca marca)
6-9 jw
10-15 Jedna z podpór EST-4, kierunek Olsztyn (widać też, że to nie najnowsze zdjęcia)
wojterek no está en línea   Reply With Quote
Old May 31st, 2010, 07:34 PM   #18
wojterek
Studia!
 
wojterek's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Olsztyn
Posts: 624
Likes (Received): 256

Żeby choć trochę ożywić ten zakurzony wątek

Film o budowie obwodnicy z kanału Powiatu Mrągowskiego.
Trochę Wam przybliżę co kiedy było pokazane:
0:00-0:12 - podpory estakady przy karczmie rybackiej (koło ul.Młynowej)
0:12-0:22 - ul.Wojska Polskiego (do remontu - pytanie tylko kiedy) oraz budowany chodnik po lewej, widok w stronę Piecek
0:22-0:29 - jw, robotnicy przy pracy, widok w stronę centrum
0:29-0:35 - widoczny pierwszy etap przebudowy skrzyżowań przy torach czyli przebudowa części ul.Skłodowskiej-Curie
0:53-0:58 - estakada przy karczmie w całej okazałości (btw pytanie do znawców: co to za zbrojenia za przyczółkiem estakady?)
0:58-1:05 - to jest chyba za estakadą w stronę Giżycka, nie jestem pewien
1:05-1:08 - tutaj będzie rondo na przecięciu obwodnicy z ul.Wolności i ul.Harcerską
1:08-1:17 - ul.Skłodowskiej-Curie w szerszej perspektywie
2:17-2:45 - widoki z wcześniejszych miejsc
2:45-2:50 - tutaj też nie jestem pewien, ale to jest widok na wiadukt (w oddali, widoczny szczególnie na początku) nad ul.Młodkowskiego i miejsce przecięcia drogi przez teren, w którym wcześniej były domy i Powiatowy Zarząd Dróg
wojterek no está en línea   Reply With Quote
Old May 31st, 2010, 08:04 PM   #19
smar
Infrastrukturnik drogowy
 
smar's Avatar
 
Join Date: Nov 2004
Location: Poznań (PL)
Posts: 11,248

Wojterek regularnie wrzuca ciekawe informacje, ale mało osób komentuje (sporo danych nagromadzonych na jednej stronie).
Wg mnie bardzo ciekawa i dobrze pomyślana obwodnica (zbierze trochę ruchu z ulic Mrągowa). Do pełni szczęścia potrzebny jeszcze kawałek od południowego-zachodu - jakie są szanse na realizację?
__________________
"Lepiej bez celu iść naprzód, niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej niż bez celu się cofać."
Andrzej Sapkowski, tzw. 'cykl wiedźmiński'
ZOP domknięta, S5 w budowie
Moje 'DROGOWE MARZENIA': OBWODNICE EKSPRESOWE:S5+S11/obwodnica północno-wschodnia/S11 obwodnica Obornik/III rama
smar no está en línea   Reply With Quote
Old May 31st, 2010, 09:32 PM   #20
wojterek
Studia!
 
wojterek's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Olsztyn
Posts: 624
Likes (Received): 256

Kawałek obwodnicy południowo-zachodniej mieli realizować razem z odcinkiem DK16 od Borek Wielkich do Mrągowa włącznie z południową obwodnicą. Kiedyś przebieg był pokazany na stronie www.mragowo-orzysz.pl ale widzę, że są już tylko wybrane warianty przebiegu drogi od końca południowej obwodnicy Mrągowa. Tak myślę, że skoro są już znane warianty główne na odcinku Mrągowo-Orzysz, to odcinek Borki Wielkie-Południowa Obwodnica Mrągowa mógłby być w realizacji trochę wcześniej (tylko po ostatnich wydarzeniach nie wiadomo jak z pieniędzmi).
Orientacyjny przebieg wszystkich obwodnic kiedyś naszkicował marol80, a ja co nieco poprawiłem, dodałem i na podbudowie Jego mapki ze szkicem stworzyłem w paincie coś takiego:

czerwona kreska - zachodnia obwodnica (w realizacji)
czarne kreski - orientacyjny przebieg południowej (DK16) i południowo-zachodniej (DK59) obwodnicy Mrągowa
granatowe kółka - budowane ronda w ciągu zachodniej obwodnicy
ciemnozielone kwadraty - budowane skrzyżowania jednopoziomowe w ciągu zachodniej obwodnicy
jasnozielone kreski - ulice w ciągu dróg krajowych przeznaczone do remontu (dziwi mnie brak informacji o tym, żeby miałaby też remontowana ul.Giżycka, która swoim stanem nie odstaje od tych, które mają być remontowane, dlatego Giżyckiej nie zaznaczyłem)
jasnoniebieskie kreski - przebudowywane dwa skrzyżowania przy torach
żółte koła - planowane węzły w ciągu POM (DK16)
brązowe kółka - planowane ronda (lub skrzyżowania) w ciągu P-ZOM (DK59)

Last edited by wojterek; February 1st, 2012 at 01:39 AM.
wojterek no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
dk59, obwodnica, warmińsko-mazurskie

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 10:40 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu