daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Regional Thailand

Regional Thailand Anything about Southern, Northern, Eastern and North eastern of ThailandGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old March 25th, 2013, 07:25 PM   #34101
kenos
Registered User
 
kenos's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Location: Chiang Mai
Posts: 7,750
Likes (Received): 495

Chiang Mai Silicon Valley Of AEC

เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างเมือง สร้างคน สร้างงาน สร้างธุรกิจ สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน โปรซอฟท์ได้ลงทุนซื้อที่ดินสุดยอดบรรยากาศที่รายล้อมด้วยเทือกเขาวิวดอยที่มีความสวยงาม เหมาะแก่การทำงานทางด้าน Creative อย่างมาก บนเนื้อที่ 100 ไร่ เราจะทำเป็น Creative Park ระดับประเทศ เป็นเสมือน Campus ที่มีพร้อมทุกอย่างตั้งแต่อาคารสำนักงาน ห้องอาหาร ที่พักพนักงาน โรงแรม สนามกีฬา

อาคารสำนักงาน จะเป็นอาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมสำหรับการทำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ จะต้องสามารถสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี

ห้องอาหาร อาคารห้องอาหารจะถูกออกแบบให้รองรับกับการอยู่ดีกินดีของพนักงาน เพราะเมื่อพนักงานเราอยู่ดีกินดี ทุกคนเราก็จะมีความมุ่งมั่นทำงานเพื่อ "ลูกค้า" อย่างสุดหัวใจ

ที่พักพนักงาน เราต้องการให้ทุกคนกินอิ่ม นอนหลับ นอนเต็มที่ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เราจึงทำการวางแผนเพื่อออกแบบห้องพักพนักงานด้วยความพิถีพิถัน ให้พนักงานได้ใช้เวลานอกเหนือจากทำงานอยู่ที่พักอย่างมีความสุข

โรงแรม เราจะสร้างโรงแรมสไตล์รีสอร์ทเพื่อรองรับลูกค้าโปรซอฟท์ที่ได้เดินทางมาอบรมสัมมนา รวมถึงรองรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากที่ต่างๆทั่วโลกและผู้มีประสบการณ์ที่ต้องการมาถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

สนามกีฬา เราจะจัดให้มีสนามกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล รวมถึงกีฬาชนิดอื่นๆอย่างเต็มที่ เพราะเราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการทำงานที่มีประสิทธิภาพต้องมาจากพนักงานที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ด้วยสำนักงานปัจจุบันที่มีอยู่สามารถรองรับพนักงานได้ประมาณ 300 คนเท่านั้น คงสามารถรองรับจำนวนพนักงานได้ไม่เกิน 3 ปีนับจากนี้ ทำให้ผู้บริหารโปรซอฟท์วางแผนสร้าง Creative Park ของตนเองบนพื้นที่เขตอำเภอสันกำแพงเขตติดต่ออำเภอแม่ออนบนพื้นที่ 100 ไร่ หลังจากสำนักงานแห่งใหม่สร้างเสร็จจะสามารถรองรับพนักงานได้หลายพันคน เพื่อเป็นการตอกย้ำ "สร้างเมือง สร้างคน สร้างธุรกิจ" ของ "Silicon Valley of AEC" ต่อไป


อาคารสำนักงานปัจจุบันที่เชียงใหม่

"Back Office ของไทย"

โปรซอฟท์เร่งปรับปรุงองค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานด้านต่างๆเพื่อเป็น "Back Office ของไทย" ให้ได้ โดยได้เริ่มต้นทำการฝึกอบรมพนักงานด้วย On The Job Training อยู่ตลอดเวลา เพิ่มความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มบทบาทในการจัดทำมาตรฐานสากล ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพของซอฟท์แวร์และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้สูงขึ้น

เรามีเทคโนโลยีที่ดีที่สามารถลดต้นทุนในการพัฒนาซอฟท์แวร์อย่างมากเพราะตลอดเกือบ 20 ปีที่ผ่านมาเรามีองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับการหล่อหลอมสร้างเป็น Frame work ของโปรซอฟท์โดยเฉพาะทำให้เราพัฒนาซอฟท์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว

เรามีสำนักงานแห่งใหม่ที่เชียงใหม่ที่สามารถขยายงานได้มากกว่า 300 ตำแหน่งบนเนื้อที่ 3 ไร่ ทำให้เราประหยัดต้นทุนค่าเช่าได้ปีละไม่ต่ำกว่า 7 ล้านบาท และปัจจุบันเราได้ซื้อที่ดิน 100 ไร่เพื่อสร้าง Creative Park เพื่อก้าวเป็น Silicon Valley Of AEC เป็นเมืองไอทีในหุบเขาสันกำแพง-แม่ออน

เรามีพนักงานทุกระดับชั้นในเชียงใหม่เป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการเจริญเติบโตไม่จำกัด พนักงานที่เชียงใหม่มีอัตราการ Turnover น้อย ทำให้เราได้คนที่มีความชำนาญอยู่กับองค์กรอย่างยาวนานไม่ต้องสูญเสียบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ถ้ามองไปอีก 10 ปีในวันข้างหน้าปริมาณทรัพยากรบุคคลของโปรซอฟท์นับวันจะได้เปรียบและครองตำแหน่ง "Back Office ของไทย" เพราะเราจะก้าวเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในเชียงใหม่และในภาคเหนือ จะมีคนเดินทางมาร่วมงานกับเราอย่างมากเพราะเราตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ระดับโลก เป็นเมืองที่สวยงาม น่าอยู่ น่าอาศัย ค่าครองชีพต่ำ

Site Visit ระดับประเทศ

คนโปรซอฟท์มีอุดมการณ์ มีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างเชียงใหม่ให้เป็น Silicon Valley Of AEC เป็น Creative Park เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานระดับประเทศ เราอยากทำเป็นโมเดลต้นแบบเพี่อเป็น Creative Economy อย่างแท้จริง

ที่ Creative Park แห่งนี้เราจะเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาดูงาน ไม่ว่าจะเป็นเด็กชั้นอนุบาล มัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งชาวไร่ชาวนา เกษตรกรทั่วไป เพราะเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ได้มาร่วมสัมผัสกับการสร้างผลงานทาง Creative Economy ที่เป็นธุรกิจที่จะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ในอนาคตของประเทศไทย

เราจะสร้างศูนย์เรียนรู้ SoftBank Academy เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเองทำเองเป็น ไม่ได้สอนให้เกิดการท่องจำ ที่แห่งนี้จะสอนให้คนรู้จักคิด เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆออกมา เป็นการปลูกฝังคนตั้งแต่เยาวชนเพื่อเป็นต้นแบบของสังคมไทยในวันข้างหน้า เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมที่ได้ช่วยกันสร้างโปรซอฟท์ให้เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้


เชียงใหม่ ไอที วัลเลย์ 10,000 ตำแหน่ง เริ่มต้นด้วย SoftBank Academy

ด้วยศักยภาพของเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัย มีโรงพยาบาลที่ทันสมัย ซึ่งจะกลายไปเป็น Medical Hub ในภูมิภาคนี้ อากาศดี อาหารดี สังคมดี การจราจรรอบนอกเมืองไปมาสะดวกรวดเร็ว ประชากรเชียงใหม่เกือบ 3 ล้านคน ทำให้เมืองนี้เหมาะสมอย่างมากที่จะเป็น "เชียงใหม่ ไอที วัลเลย์"

ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ของผู้บริหารธนาคารซอฟท์แวร์ ร่วมแรงและแบ่งปัน ที่อยากเห็นการจ้างงานทางด้านไอทีสัก10,000 ตำแหน่งที่เชียงใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้ให้การศึกษากับสังคม ชุมชนเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้มีการจัดตั้ง "SoftBank Academy" ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านไอทีทั้งหมดสู่คนรุ่นใหม่เพื่อรองรับงานอย่างมากมายมหาศาลจากกรุงเทพและทุกประเทศในกลุ่ม AEC

เพราะเราเชื่อมั่นว่าไอทีสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ทุกคนสามารถทำงานทางด้านไอทีได้ ตั้งแต่คนที่เก่งน้อยหน่อยจนถึงคนที่ฉลาดสุดๆ ขอให้แต่ละคนมีใจรัก สนุกกับงานที่ตนเองทำ เพราะงานไอทีไม่ได้มีแต่เฉพาะงานยากๆ งานที่ไม่ยากมากนักก็มีเยอะแยะเต็มไปหมด

17 ปีที่ผมทำงานบริษัทที่พัฒนาซอฟท์แวร์ ทำให้เข้าใจว่าถ้าองค์กรธุรกิจได้นำไอทีเข้าไปใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง จะทำให้แต่ละองค์กรลดต้นทุนในการทำงานได้อย่างมากมาย และขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างน่าทึ่ง และผมเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการทำงานทางด้านไอทีไม่จำเป็นต้องอยู่กรุงเทพ จะอยู่ตรงไหนก็ได้บนโลกใบนี้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนอินเตอร์เน็ต ต่อไปนี้จะเกิดการจ้างงานทางด้านไอทีอย่างมากมายในไทย โดยเฉพาะที่เชียงใหม่ที่จะเป็นแหล่ง ITO (Information Technology Outsource) ระดับประเทศ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว Academy แห่งนี้ก็ได้กำเนิดขึ้นด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพื่อตอบแทนสังคม เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างเมือง สร้างคน สร้างธุรกิจ เพื่อให้โอกาสทุกๆคนในสังคมไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน เราต้องการจะสร้างคนไอทีให้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากใน Academy นี้

ผมต้องการสร้างคนจน คนที่ไม่มีโอกาสในสังคม คนด้อยโอกาสที่มีอยู่มากมายเต็มไปหมดในสังคมไทย ให้ได้มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน เพราะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า "คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้" เพราะผมก็เคยจนอย่างแร้นแค้นมาก่อน การศึกษาที่ Academy แห่งนี้จะสร้างคนดี คนเก่ง คนที่ใช่ ให้บริษัทในเครือธนาคารซอฟท์แวร์ร่วมแรงและแบ่งปันได้อย่างมากมาย เพราะมีงานทางด้านไอทีรอพวกเขาอยู่อย่างมากมาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ มากๅครับ

ปล.อีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นบนพื้นที่ถนนเส้นสันกำแพง-แม่ออน โครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งเมกะโปรเจกขนาดใหญ่ที่ลงทุนโดยบริษัทเอกชนของประเทศไทยเอง ปัจจุบันมีการถมที่ดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการโดยบริษัทโปรซอฟท์
__________________

Neungz, Copyphoto, viangyong, namo, berdberd liked this post

Last edited by kenos; March 25th, 2013 at 08:08 PM.
kenos no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
 
Old March 25th, 2013, 07:57 PM   #34102
kenos
Registered User
 
kenos's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Location: Chiang Mai
Posts: 7,750
Likes (Received): 495

อิตาเลียนไทยฯเผยงาน ประตูระบายน้ำคืบหน้า


บ.อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิงซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมชลประธานว่าคืบหน้าแล้วกว่า 95% มั่นส่งมอบงานตามกำหนด 9 เม.ย.นี้อย่างแน่นอน ด้านกรมชลประทานเผยประตูระบายน้ำหยุดน้ำท่วมไม่ได้จนกว่าจะขยายลำน้ำปิง

นายเจษฎา ชูชาติ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการฯ บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิงว่า ขณะนี้โครงการฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่า 95% และคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานให้กับทางกรมชลประธานได้ตามอายุสัญญาว่าจ้างตามที่กำหนดในวันที่ 9 เม.ย. 56 อย่างแน่นอน โดยโครงการฯ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2553 (นับตามอายุสัญญา) และใช้งบประมาณทั้งสิ้น 464,671,822.12 บาท

นายเจษฎากล่าวว่าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิงนั้น จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการไหลของน้ำให้มากขึ้น ด้วยช่องประตูรายบายน้ำกว้าง 12.5 เมตร จำนวน 6 ช่อง โดยประตูระบายน้ำฯ ดังกล่าวควบคุมการเปิด-ปิดบานระบายโดยระบบอัตโนมัติที่เชื่อมโยงกับข้อมูลปริมาณน้ำ และสามารถระบายน้ำได้สูงสุดถึง 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งมีความปลอดภัยคิดเป็น 1.5 เท่าของอัตราการระบายน้ำสูงสุดของลำน้ำปิง

ด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากการก่อสร้างในลำน้ำปิง (ประตูระบายน้ำท่าวังตาล) คือ บรรเทาและช่วยระยายน้ำจากการเกิดอุทกภัยในตัวเมืองเชียงใหม่, ทดน้ำเข้าระบบส่งน้ำเดิมของราษฎรจำนวน 3 สาย ได้แก่ ระบบส่งน้ำฝายท่าศาลา (ฝายพญาคำ) ระบบส่งน้ำฝายหนองผึ้ง และระบบส่งน้ำฝายท่าวังตาล (พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้ประโยชน์จากฝายกั้นน้ำทั้ง 3 แห่งประมาณ 37,000 ไร่), ช่วยระบายตะกอนทรายในลำน้ำปิง และช่วยป้องกันการกัดเซาะของตลิ่ง 2 ฝั่งลำน้ำปิงในบริเวณหัวงานก่อสร้างและเป็นการเชื่อมต่อกับอาคารป้องกันตลิ่งของหน่วยราชการอื่น

ด้านนายจีรพัฒน์ คำจันทร์ กรรมการตรวจการจ้าง ตัวแทนกรมชลประทาน กล่าวว่า แม้ว่าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิงจะก่อสร้างแล้วเสร็จและมีศักยภาพในการระบายน้ำได้เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถหยุดการเกิดอุทกภัยในเชียงใหม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันลำน้ำปิงมีความแคบและตื้นเขินเป็นอย่างมาก ฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเช่นปี 48-50 ที่ผ่านมาที่มีปริมาณน้ำมากถึง 800 ลบ.ม./วินาที เชียงใหมก็จะยังคงประสบปัญหาอุทกภัยดังเดิม ทั้งนี้หากมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมชลประธาน กรมโยธาและกรมเจ้าท่า ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยการขยายลำน้ำปิงให้กว้างขึ้น 90 เมตร เชียงใหม่จะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อย่างแน่นอน

สำหรับเหตุการณ์เกิดอุทกภัยเมื่อปี 2548 ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นจำนวน 5 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือน ส.ค.-พ.ย. 48 โดยมีปริมาณน้ำสูงถึง 800 ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งสูงกว่าตลิ่ง 2.236 เมตร./21 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยได้แก่ ต.ป่าแดด บริเวณบ้านป่าพร้าวนอก โรงงานเหล้า ร้านอาหารวังปลา ร้านอาหารท่าน้ำ และทางลอดใต้สะพานไปป่าแดด ในปริมาณน้ำ 460 ลบ.ม./วินาที, ต.ช้างคลาน บริเวณถนนเจริญประเทศ โรงเรียนมงฟอร์ตประถม ป่าไม้เขตเชียงใหม่ หมู่บ้านเวียงทอง และบ้านป่าแดด ในปริมาณน้ำ 509 ลบ.ม./วินาที, ต.หนองหอย บริเวณบ้านเด่น การไฟฟ้าบ้านเด่น และหมู่บ้านจินดานิเวศน์ ในปริมาณน้ำ 532 ลบ.ม./วินาที, ต.สันป่าข่อย บริเวณห้างริมปิงซุปเปอร์สโตร์ วัดท่าสะต๋อย ตลาดทองคำ ค่ายกาวิละ ถนนกองทรายและตลาดสันป่าข่อย ในปริมาณน้ำ556 ลบ.ม./วินาที, ต.วัดเกตุ และ ต.ท่าศาลา บริเวณโรงเรียนปริ้นส์สรอยแยลวิทยาลัย ถนนทุ่งโฮเต็ล สถานีรถไฟ กาดหลวง และตลาดเมืองใหม่ รวมถึงในปี 2555 จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เกิดอุทกภัยขึ้นอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. 54 – 16 ก.ค. 55

http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=169216
kenos no está en línea   Reply With Quote
Old March 26th, 2013, 02:26 AM   #34103
civil5007
Registered User
 
Join Date: Mar 2013
Posts: 24
Likes (Received): 33

town home ทันสมัย

[IMG]http://******************/i/85a/CHPsRz.jpg[/IMG]
civil5007 no está en línea   Reply With Quote
Old March 26th, 2013, 03:44 AM   #34104
pana193
Registered User
 
pana193's Avatar
 
Join Date: Dec 2010
Posts: 1,509
Likes (Received): 210

Quote:
Originally Posted by kenos View Post
Chiang Mai Silicon Valley Of AEC

ถ้ารวมบริษัทเหล่านี้มาอยู่ใน Complex เดียวกันได้จะสุดยอดเลย
เครดิตรูป เชียงใหม่ เมืองไอที
__________________

Neungz liked this post
pana193 no está en línea   Reply With Quote
Old March 26th, 2013, 09:55 AM   #34105
mornoy
Registered User
 
Join Date: Feb 2012
Posts: 1,037
Likes (Received): 187

ผมลงsiteงานก่อสร้างแห่งหนึ่งไว้ในChiangmai conน้องไนซ์หรือใครใจดีก็เอามาลงดูกันนะครับ
__________________

niceza3940 liked this post
mornoy no está en línea   Reply With Quote
Old March 26th, 2013, 11:19 AM   #34106
niceza3940
Registered User
 
niceza3940's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Location: 치앙마이 - 람푼
Posts: 1,165
Likes (Received): 136

อัพเดทห้างเม-ญ่า 13/03/26Car parking


Car parkingชั้นล่างสุด
Car parkingชั้นB1


กั้นเป็นห้องๆ


โถกลางห้าง
cr : By พี่Mor Norครับ
__________________

mornoy, kenos, north11 liked this post
niceza3940 no está en línea   Reply With Quote
Old March 26th, 2013, 11:36 AM   #34107
mornoy
Registered User
 
Join Date: Feb 2012
Posts: 1,037
Likes (Received): 187

ขอบคุณน้องไนซ์อีกทีท่ีเป็นสื่อกลางให้ครับปล.เรียนตามตรงตามsiteงานทุกsiteผมห่วงแต่promenadaครับอีก2เดือนแต่คนงานน้อยมากส่วนmayaเหลืออีก5-6เดือนปริมาณงานภายในพอๆกันเลยครับแถมคนงานตรึมจะเป็นรองก็เซ็นเฟสครับ
__________________

niceza3940, namo, seashell, north11 liked this post

Last edited by mornoy; March 26th, 2013 at 11:52 AM.
mornoy no está en línea   Reply With Quote
Old March 26th, 2013, 04:08 PM   #34108
kenos
Registered User
 
kenos's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Location: Chiang Mai
Posts: 7,750
Likes (Received): 495


ชักจะหวั่นๆกับพรอมเมนาดาที่เชียร์มาตั้งแต่ก่อนจะเริ่มสร้างแล้ว

หวั่นว่าพรอมเมนาดาจะเปิดตำนานกาดสวนแก้วแห่งที่สองในเชียงใหม่

สู้ต่อไปพรมอเมนาดาแต่ถ้าเลื่อนเปิดอีกครั้งคราวนี้จะไม่สวยแน่ๆเพราะคู่แข่งจะเปิดตัดหน้าทั้งหมด
__________________

mornoy, seashell, north11, niceza3940 liked this post
kenos no está en línea   Reply With Quote
Old March 26th, 2013, 04:30 PM   #34109
pond00
Registered User
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 847
Likes (Received): 27

เปิดก่อนยังไงก็ได้เปรียบครับ พรอม
__________________

mornoy liked this post
pond00 no está en línea   Reply With Quote
Old March 26th, 2013, 05:28 PM   #34110
seashell
Registered User
 
seashell's Avatar
 
Join Date: Aug 2011
Posts: 1,017
Likes (Received): 312

รู้ไหมครับว่าไม่ใช่แค่เมญ่าที่จะมีผับ แต่เซ็นเฟสติวัลก็กำลังจะมีผับเหมือนกัน แถมเป็นผับแบรนด์เมืองนอกไฮโซมากๆด้วย เมญ่ามีหนาวเลยทีเดียว แต่ละที่ต่างขนจุดเด่นมาประชันกันแบบไม่ยอมกันจริงๆ แต่พรอมฯ....??
__________________

mornoy liked this post
seashell no está en línea   Reply With Quote
Old March 26th, 2013, 05:35 PM   #34111
mornoy
Registered User
 
Join Date: Feb 2012
Posts: 1,037
Likes (Received): 187

Quote:
Originally Posted by seashell View Post
รู้ไหมครับว่าไม่ใช่แค่เมญ่าที่จะมีผับ แต่เซ็นเฟสติวัลก็กำลังจะมีผับเหมือนกัน แถมเป็นผับแบรนด์เมืองนอกไฮโซมากๆด้วย เมญ่ามีหนาวเลยทีเดียว แต่ละที่ต่างขนจุดเด่นมาประชันกันแบบไม่ยอมกันจริงๆ แต่พรอมฯ....??
พรอมมีพับไงครับ
__________________

namo liked this post
mornoy no está en línea   Reply With Quote
Old March 26th, 2013, 07:51 PM   #34112
namo
namo
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 268
Likes (Received): 44

Quote:
Originally Posted by kenos View Post

ชักจะหวั่นๆกับพรอมเมนาดาที่เชียร์มาตั้งแต่ก่อนจะเริ่มสร้างแล้ว

หวั่นว่าพรอมเมนาดาจะเปิดตำนานกาดสวนแก้วแห่งที่สองในเชียงใหม่

สู้ต่อไปพรมอเมนาดาแต่ถ้าเลื่อนเปิดอีกครั้งคราวนี้จะไม่สวยแน่ๆเพราะคู่แข่งจะเปิดตัดหน้าทั้งหมด
ตอนเปิดตัวมาแรงเหมือนCNXwoodเลยครับ แต่ดูเหมือนแผ่วปลายยังไงชอบกล อาจจะArtsมากไป เหมือนนักวิ่งมาราธอนที่พอถึง 10กิโลเมตรสุดท้ายแล้วแรงหมด เดินเข้าเส้นชัยให้คนอื่นแซงซะอย่างงั้น เอาใจช่วยก็แล้วกันครับ
__________________

mornoy liked this post
namo no está en línea   Reply With Quote
Old March 27th, 2013, 05:14 AM   #34113
north11
Registered User
 
north11's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: chiangmai
Posts: 7,654
Likes (Received): 1101

Quote:
Originally Posted by mornoy View Post
พรอมมีพับไงครับ
ไม่พับๆๆๆๆ รอซักเดี่ยวจะพรึบพรับๆๆๆ

เตรียมตังค์ไว้ช้อปแล้ว
__________________

namo, mornoy liked this post
north11 no está en línea   Reply With Quote
Old March 27th, 2013, 07:15 AM   #34114
mornoy
Registered User
 
Join Date: Feb 2012
Posts: 1,037
Likes (Received): 187

Quote:
Originally Posted by north11 View Post
ไม่พับๆๆๆๆ รอซักเดี่ยวจะพรึบพรับๆๆๆ

เตรียมตังค์ไว้ช้อปแล้ว
ผมว่าคุณเล็กได้เอาตังค์ไปช๊อปโลตัสมีโชคก่อนไปพลางๆครับแล้วค่อยรอศูนย์ไหนจะชิงเปิดก่อนแต่mayaก็เจียมตัวนิดหน่อยว่าปลายไตรมาส3ครับ
mornoy no está en línea   Reply With Quote
Old March 27th, 2013, 08:58 AM   #34115
seashell
Registered User
 
seashell's Avatar
 
Join Date: Aug 2011
Posts: 1,017
Likes (Received): 312

V-Twin Donjan Condominium__________________

kenos liked this post
seashell no está en línea   Reply With Quote
Old March 27th, 2013, 09:04 AM   #34116
t225d
Registered User
 
t225d's Avatar
 
Join Date: Aug 2010
Posts: 37
Likes (Received): 11

เชียงใหม่จะเป็นเมืองหลวงแห่ง low-rise condo สินะครับเนี่ย ...
__________________

Copyphoto liked this post
t225d no está en línea   Reply With Quote
Old March 27th, 2013, 09:07 AM   #34117
bedroomjek
Registered User
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 17
Likes (Received): 37


ขึ้นป้ายเรียบร้อยละครับ สำหรับ Art in paradise สาขาเชียงใหม่
สถานที่คือ สีสวน เก่า ถ.ช้างคลาน กค 56 นี้เจอกัน
__________________

Copyphoto, porjung, mornoy, PT25, berdberd and 2 others liked this post
bedroomjek no está en línea   Reply With Quote
Old March 27th, 2013, 09:23 AM   #34118
Copyphoto
Registered User
 
Join Date: Dec 2012
Posts: 125
Likes (Received): 43

Quote:
Originally Posted by t225d View Post
เชียงใหม่จะเป็นเมืองหลวงแห่ง low-rise condo สินะครับเนี่ย ...
คอนโดเยอะล้นแบบนี้ กลิ่นฟองสบู่แตกมาแต่ไกล
Copyphoto no está en línea   Reply With Quote
Old March 27th, 2013, 09:27 AM   #34119
porjung
Registered User
 
Join Date: Feb 2011
Posts: 948
Likes (Received): 77

Art in paradise เยี่ยมไปเลย เส้นนั้นคึกครื้นขี้นอีกเยอะ
__________________
..n(*).(*)k..

mornoy, north11 liked this post
porjung no está en línea   Reply With Quote
Old March 27th, 2013, 10:46 AM   #34120
north11
Registered User
 
north11's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: chiangmai
Posts: 7,654
Likes (Received): 1101

อยู่ตรงสีสวนเหรอครับ ยานนั้นจะได้คึกคักไม่เงียบไม่เหงา
__________________

mornoy liked this post
north11 no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
chiang mai, thailand

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 07:34 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like v3.2.5 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu