daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Inwestycje w Polsce > Łódzkie, Mazowsze, Podlasie

Łódzkie, Mazowsze, Podlasie » Białystok » Łódź » WarszawaGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old January 1st, 2010, 02:11 PM   #1
rafal_sks
Registered User
 
rafal_sks's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 4,274
Likes (Received): 285

[Suwałki] Promocja i wizerunek miasta

Strategia Promocji Suwałk jako pierwszy taki dokument w historii miasta i jeden z ważniejszych biorąc pod uwagę perspektywę jego rozwoju powinien mieć oddzielny wątek.

Poprzez wyrażanie własnych opinii, zgłaszanie pomysłów lub ocenę proponowanych rozwiązań mieszkańcy naszego miasta mogą mieć swój własny wkład w kształtowanie wizerunku miasta i przedsięwzięć, które będą w nim realizowane. Do tego gorącą zachęca Urząd Miasta poprzez specjalny adres e-mail: [email protected].
Poniżej wkleiłem najważniejsze dane zamieszczone w Strategii Promocji Suwałk

Pełna wersja dokumentu znajduje się na stronie UM pod adresem:
http://www.um.suwalki.pl/pliki/20091...-112046535.pdf


I. WNIOSKI Z ANALIZ UJĘTE W ASPEKCIE INWESTYCYJNYM

Aspekt inwestycyjny:

1. Na terenie Suwałk znajduje się Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oferująca przedsiębiorcom preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Na terenie Suwałk znajduje się Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód
Sp.z o.o. jedyny taki obiekt na wschód od Wisły, w ramach którego znajduje inkubator przedsiębiorczości.

3. Suwałki usytuowane są przy trasie Rail Baltica, która jest jednocześnie główna linią kolejową łączącą państwa nadbałtyckie z Europą Zachodnią.

4. Suwałki usytuowane w pasie transgranicznym, posiadają połączenia z przejściami granicznymi z Litwą i Obwodem Kaliningradzkim pełniąc ważną funkcję ośrodka obsługi ruchu granicznego.

5. Suwałki usytuowane są na obszarze Związku transgranicznego ,,Euroregion Niemen”

6. Suwałki charakteryzują się mała konkurencyjnością lokalizacyjną, głownie na skutek braku dobrej jakości połączeń komunikacyjnych.

7. Suwałki oferują jedne z najniższych cen nieruchomości w Polsce.

8. Duża powierzchnia miasta.

9. Duża podaż siły roboczej z uwagi na wysokie bezrobocie strukturalne.

10. Plany budowy drogi ekspresowej Via Baltica na zachodnim i północnym obrzeżu miasta.

11. Suwałki w przeciwieństwie do całego woj. podlaskiego, charakteryzują się wysokim dodatnim przyrostem naturalnym.

12. Suwałki to obszar odpływowy siły roboczej, obserwowany jest tu proces starzenia populacji mieszkańców.

13. Stosunkowo tania siła robocza.

14. Brak wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.

15. Ograniczona powierzchnia terenów inwestycyjnych pod działalność produkcyjną oraz dla centrów wielkopowierzchniowych.

16. Niska pozycja atrakcyjności inwestycyjnej Suwałk w rankingach ogólnokrajowych.

17. Brak oddzielnego Wydziału ds. Obsługi Inwestora w UM Suwałki.

18. Suwałki posiadają potencjał do utworzenia Centrum Logistycznego.
19. Suwałki zlokalizowane są przy jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych – droga krajowa nr.8 będąca częścią międzynarodowej trasy E 67, kierunek na południe do Augustowa, Białegostoku i Warszawy a Białegostoku druga stronę kierunek na północny wschód do Budziska, Kowna, państw nadbałtyckich nadbałtyckich Skandynawii.


II. PODSUMOWANIE WNIOSKÓW Z BADAŃ I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Otoczenie wewnętrzne czyli jak postrzegamy sami siebie

1. Autentyczne,
2. Aktywne,
3. Ekologiczne i ładnie położone
4. Prorozwojowe, posiadające potencjał,
5. Przyjazne i bezpieczne,
6. Życzliwi mieszkańcy,
7. Zielone, czyste, ładne,
8. Zabytkowe,
9. Atrakcyjne,
10. Dynamiczne,
11. Spokojne,
12. Młode,
13. Kontrastowe,
14. Świetne miejsce do życia,
15. Wszędzie blisko,
16. Ciekawa kuchnia regionalna,
17. W budowie nowe obiekty (Aquapark, Plaza Center).

Otoczenie zewnętrzne czyli jak postrzegają nas inni

1. Biegun zimna, śnieg, mróz,
2. Nie kojarzy się z niczym konkretnym,
3. Jeziora, pojezierze,
4. Miasto na Wschodzie Polski,
5. Miasto na Północy,
6. Mazury,
7. Wypoczynek, wczasy, wakacje,
8. Dalekie, duża odległość,
9. Agroturystyka/turystyka,
10. Pozostałe skojarzenia
(w małym lub bardzo małym stopniu): Dolina Rospudy, Maria Konopnicka, świeży
klimat, piękne widoki, nic się nie dzieje, zacofane, lasy.

Mocne strony miasta

1. Położenie geograficzne – bliskość jezior, lasów , parków krajobrazowych
2. Położenie przygraniczne z Litwą, Obwodem Kalinngradzkim oraz Białorusią
3. Usytuowanie przy drodze krajowej nr. 8
4. Ekologia – czystość powietrza i wód
5. Wysoki potencjał rozwojowy
6. Słowiańska gościnność i życzliwość mieszkańców
7. Potencjał do budowy centrum obsługi ruchu turystycznego Ziemi Suwalskiej
8. Brak uciążliwego przemysłu
9. Niski poziom cen usług
10. Wysoka rozpoznawalność Suwałk z racji telewizyjnych prognoz pogody.
11. Istnienie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz PNT
12. Dobry stan szkolnictwa

Słabe strony miasta

1. Położenie geograficzne – daleko, miasto zbyt odległe
2. Słaba dostępność komunikacyjna
3. Niedoinwestowanie w infrastrukturę techniczną
4. Niedoinwestowanie w infrastrukturę usług turystycznych
5. Odpływ młodej i wykształconej siły roboczej
6. Mała atrakcyjność inwestycyjna
7. Brak wyróżniającej się marki Miasta Suwałk

Szanse

1. Walory przyrodnicze i piękno krajobrazowe Ziemi Suwalskiej
2. Potencjał do rozwoju krajobrazowej turystyki aktywnej: pieszej, rowerowej, kajakowej, narciarskiej(zjazdowej, biegowej), quadowej, rolkowej, wędkarskiej
3. Ośrodek narciarski Szelment
4. Nowe planowane inwestycje będące atrakcjami turystycznymi: aquapark, sala koncertowo-teatralna, hala widowiskowo-sportowa, ściana wspinaczkowa
5. Nowe inwestycje poprawiające zalety Suwałk jako miasta (centrum handlowo-rozrywkowe Plaza, remonty dróg, inwestycje mieszkaniowe)
6. Droga S8 – Via Baltica (poprawa standardu do poziomu drogi ekspresowej)
7. Kuchnia regionalna
8. Duża aktywność władz samorządowych
9. Fundusze unijne
10. Wsparcie unijne


Zagrożenia

1. Surowy , kontynentalny klimat
2. Istniejące silne stereotypy nt. Suwałk - zacofane ,,zamrożone,, fizycznie i w rozwoju
3. Miasta konkurujące w sąsiedztwie – Augustów, Ełk
4. Opóźnienia w realizacji budowy drogi ekspresowej Via Baltica
5. Niskie zainteresowania inwestorów
6. Brak silnego lobby Suwałk na szczeblu samorządowym i rządowym
7. Brak silnej współpracy samorządu miasta z samorządem powiatowym w zakresie promocji miasta Suwałk i Ziemi Suwalskiej. Jest to sytuacja utrudniająca działania promocyjne
8. Postrzegana słabość służby zdrowia (opinia z konsultacji)


III. ANALIZA OBECNEGO WIZERUNKU MIASTA SUWAŁKI

Wizerunek miasta (ang. urban image) to postrzeganie przez konsumentów, użytkowników czy obserwatorów, suma poglądów, postaw i wrażeń, jakie ludzie mają wobec miasta. Odzwierciedla on uproszczenie dużej liczby skojarzeń i informacji związanych z miastem. Inaczej można powiedzieć, że wizerunek miasta i związane z nim pojęcie marki jest jego niematerialnym zasobem, który może być jednym z istotnych narzędzi tworzenia przewagi konkurencyjnej.

Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, iż wizerunek Miasta Suwałki jawi się jako „przeźroczysty” (Suwałki z niczym wyrazistym się nie kojarzą), bądź negatywny. Suma skojarzeń, jaka dominuje w świadomości społecznej charakteryzuje się w większym stopniu negatywnymi konotacjami, takimi jak: BIEGUN ZIMNA, MIASTO DALEKIE, ZACOFANE, NIEDOSTĘPNE KOMUNIKACYJNIE. Takie skojarzenia jako pierwsze zdecydowanie dominują w opinii otoczenia zewnętrznego. Dopiero głębsze zastanowienie nad Miastem Suwałki przywołuje w respondentach skojarzenia pozytywne, dotyczące ZIELENI/ PIĘKNEJ PRZYRODY, KRAINY JEZIOR czy miejsca CIEKAWYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH.
Wyjściowym wnioskiem do dalszej analizy jest stwierdzenie, że Miasto Suwałki nie posiada cechy jednoznacznie wyróżniającej (oprócz skojarzenia „Polski biegun zimna”), która budzi pozytywne skojarzenia. Dotyczy to wizerunku zewnętrznego (poza rejonem Ziemi Suwalskiej). Należy przy tym podkreślić, iż - jak wspomniano wcześniej - naczelną zasadą sukcesu
w marketingu terytorialnym i promocji marki terytorialnej jest zasada „wyróżnij się albo zgiń” i w myśl tego najważniejsze jest określenie jednego lub kilku elementów, które uznane zostaną za wyróżniki tzw. USP (ang. Unique Selling Proposition) Miasta Suwałki.


Za USP Miasta Suwałki (wyróżniki) zespół uznał 3 elementy, na bazie których można budować jasne i pozytywne przekazy komunikacji marketingowej budzące pozytywne emocje:
Miasto aktywnej turystyki (jako główne).
Położenie geograficzne Miasta Suwałki na pięknym Pojezierzu Suwalskim (jako dodatkowe).
Jako wariant inwestycyjny - położenie przygraniczne (jako dodatkowe).
Głównym USP Miasta Suwałki są jego możliwości do uprawiania aktywnej turystyki, tj. pieszej, rowerowej, quadowej, nurkowej, narciarskiej (biegowej, zjazdowej), konnej, rolkowej, itp. Dla każdego coś interesującego, o każdej porze roku. Suwałki zatem, to nie tylko miejsce sezonowych sportów, ale miejsce oferujące atrakcje przez okrągły rok.IV. SFORMUŁOWANIE TOŻSAMOŚCI ORAZ ESENCJI MARKI MIASTA SUWAŁKI

Obecnie mamy do czynienia z sytuacją braku posiadania przez Miasto Suwałki wyrazistej tożsamości. Miasto nie komunikuje siebie spójnie i konsekwentnie, zarówno werbalnie jak i graficznie. Wymaga to podjęcia działań mających na celu wykreowanie tzw. jednej twarzy Miasta Suwałki, o czym jest mowa poniżej.
Esencja marki (ang. brand essence, brand core) - zasadniczym elementem budującym tożsamość marki miasta jest określenie jej esencji czy inaczej rdzenia. Esencja, wyrażona poprzez hasło reklamowe powinna prezentować charakter miasta, przekazywać ważną o nim treść, zawierać obietnicę dla konsumenta, czyli nieść ze sobą konkretne przesłanie.
Należy zauważyć, iż wizerunek miasta zawsze powinien być osadzony w realiach i odzwierciedlać jego rzeczywisty charakter. Nie powinien być abstrakcyjny, bądź obiecujący więcej niż miasto może zaoferować.
W związku z powyższym, nawiązując do wyników badań oraz przeprowadzonych analiz marketingowych przyjęto, iż kluczowym przesłaniem (myślą przewodnią) marki Miasta Suwałki, a tym samym jego esencją powinno być hasło:
Pogodne Suwałki

Uzasadnienie:
Suwałki mają w Polsce, co wynika z badań, dość jednoznaczne skojarzenia z pogodą, klimatem i położeniem. Wobec tego stała obecność miasta na mapach pogodowych powinna być wykorzystana w budowaniu długotrwałych, pozytywnych odniesień do Suwałk i ich oferty gospodarczej i turystycznej. Zespół stanął na stanowisku, że promocja Miasta Suwałki winna być budowana na pewnej, wyraźnie widocznej w badaniach, podstawie świadomościowej11.
Skojarzenia pogodowe pozwalają ponadto na wykorzystanie ich w hasłach, sloganach i tytułach powiązanych (typu „Dobra atmosfera dla biznesu”, „Pomyślne wiatry dla gospodarki”, „Słońce dla turystów”). Można je także wykorzystywać w tytułach wydarzeń (eventów) promocyjnych („Pogoda dla kultury”).

Skojarzenia pogodowe poza tym cechują się znaczną trwałością (pogoda była, jest i będzie) i nie są obciążone koniecznością ich tłumaczenia . Skojarzenia pogodowe są dość mocno „przywiązane” do Suwałk, przy czym miasto ma właściwie pogodowy monopol terytorialny w Polsce północno-wschodniej.
Dodatkową zaletą odniesienia się do pogody jest możliwość gier językowych. „Pogodny” znaczy także „w dobrym nastroju”, „pogoda” kolokwialnie oznacza „dobrą pogodę”.
Termin ten może być także zastosowany w promocji kulturalnej („muzyka na każdą pogodę”, „niezależnie od pogody - muzeum zaprasza” itp.).
Powyższa propozycja esencji marki Miasta Suwałki jest platformą komunikacyjną, którą można i należy traktować jako przewodnik, wskazówkę lub drogowskaz. Platforma komunikacyjna pozwala na prezentowanie jednolitego przekazu odbiorcom. Jest podstawą, fundamentem dla całej komunikacji marki. Jej celem jest wywołanie jednoznacznych skojarzeń z Miastem Suwałki. Zespół pragnie wyraźnie stwierdzić, że określenie „Pogodne Suwałki” nie jest hasłem, a w każdym razie nie jest hasłem jedynym (wyłącznym). Podawane wyżej przykłady mogą być stosowane w przypadku działań promocyjnych w różnych kontekstach.
Określenie pogodne należy wobec tego traktować jako rodzaj przewodnika czy wskazówki do poszczególnych kampanii reklamowych czy innych działań promocyjnych. Odniesienie do pogody powinno znaleźć się w każdym przekazie promocyjnym, ale jego dokładne sformułowanie czy kształt należy pozostawić firmie (podmiotowi)
realizującemu kampanię. Inaczej mówiąc „Pogodne Suwałki” nie powinny w żadnym razie być traktowane sztywno, jasno wypada stwierdzić, że „Pogodne Suwałki” są jednocześnie hasłem oraz wytyczną do tworzenia haseł kierunkowych powiązanych z poszczególnymi akcjami promocyjnymi - działania marketingowe Miasta Suwałki mają być spójne, ale nie jednakowe.
Zaproponowany rdzeń marki nawiązuje do proponowanego głównego USP Suwałk - Miasta całorocznej aktywnej turystyki, czyli tego, z czym Miasto przede wszystkim powinno być kojarzone. Jednak nie tylko odnosi się ono do sfery turystycznej, hasło to sugeruje, że Suwałki to miejsce rozwoju, aktywnej postawy władz lokalnych, jak i samych mieszkańców. Proponowane hasło nie tylko odwraca stereotyp postrzegania Suwałk jako miejsca stagnacyjnego, ale, co najważniejsze, odzwierciedla rzeczywistość, zatem warto to pokazać.
Zespół pragnie dodać, że takie podejście do rdzenia marki, to jest sformułowanie go jednocześnie jako dosłownie zapisanego hasła oraz - równolegle - jako wytycznej do kampanii kierunkowych jest zgodne z najnowszymi tendencjami w promocji. Uważa się obecnie, że promocja powinna być spójna, ale nie sztywna. W zaproponowanym przez WYG rozwiązaniu chodzi o to by nie krępować fantazji i kreatywności agencji reklamowych czy innych podmiotów, które w przyszłości będą realizować poszczególne działania promocyjne. Chodzi jednak także o to, by ta fantazja i swoboda nie była zupełna, by poszczególne przekazy integrowały się w spójną tożsamość pogodnego Miasta.


Miasto Suwałki są miejscem pogodnym, ponieważ:
• Władze Miasta wyróżniają się otwartością na ludzi i ich problemy (pogodne miasto);
• Miasto od kilku lat wkroczyło w fazę przyspieszonego rozwoju (liczne inwestycje
rozpoczęte i planowane) - dobra pogoda dla biznesu lokalnego;
• Miasto posiada bogatą ofertę dla ludzi zainteresowanych aktywną formą spędzania czasu (jest to powiązane z pogodą);
• Miasto Suwałki to miasto aktywne kulturowo, na terenie którego odbywa się wiele ciekawych i spektakularnych imprez, nie mających konotacji negatywnych;13
• Miasto Suwałki aktywnie walczy o inwestorów, tworząc im dogodne warunki do inwestycji (Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód Sp. z o.o.) - „pogoda da biznesu”;
• Miasto Suwałki jest miejscem przygranicznym i tranzytowym, co wiąże się z dużą aktywnością w przepływie ludzi, towarów i know-how;
• Miasto Suwałki to miejsce o dodatnim przyroście naturalnym, w przeciwieństwie do całego regionu podlaskiego.
Zaproponowany rdzeń marki, jeżeli zostanie przyjęty przez Urząd Miejski, winno być konsekwentnie używany w komunikacji zewnętrznej, co więcej, można go wizualnie wkomponować w opracowany przyszły logotyp Miasta, tworząc z nim graficzną całość. Przyszłe logo (czy też logotyp) winno wobec tego budować w warstwie graficznej skojarzenia pogodowe.

V. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Budowaniu wyrazistej tożsamości, będącej integralnym elementem budowania marki Miasta Suwałki sprzyja stworzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW). Szybkie wdrożenie SIW Miasta Suwałki uznajemy za warunek sine qua non sukcesu w budowaniu jego marki.
Rekomenduje się wobec tego, aby Urząd Miejski w Suwałkach zlecił profesjonalne opracowanie SIW, opartego na pełnej standaryzacji wizualnej.
Posiadanie SIW pozwoli Miastu na zaprezentowanie siebie w unikatowy, całościowy sposób, dzięki któremu odbiorca z łatwością będzie miasto identyfikował i kojarzył w zaprezentowany przez Miasto sposób. Jest to swoisty kod optyczny i estetyczny umożliwiający Miastu przekazywanie otoczeniu takich sygnałów, które budują i utrwalają jego pozytywny wizerunek w tym otoczeniu.
Wprowadzenie systemu identyfikacji wizualnej polega na tym, że opracowuje się spójną linię stylistyczno-graficzną, która powinna być stosowana we wszystkich materiałach drukowanych oraz prezentacjach zewnętrznych. Miasto Suwałki otrzyma standaryzację wizualną, opracowaną przez specjalistów i opisaną w specjalnym podręczniku. Podręcznik określa sposoby prezentacji herbu, loga miasta, hasła reklamowego, zasady korzystania z kolorystyki (określone dokładnie Pantone), czcionki, układu graficznego druków promocyjno-informacyjnych wszelkiego rodzaju czy wielkoformatowych prezentacji wizualnych (billboardy, cityboardy, neony, witacze itp.).
System identyfikacji wizualnej może składać się z kilku lub kilku tysięcy różnych elementów. Rysunek nr 1 prezentuje podstawowe komponenty takiego systemu w odniesieniu do jednostki terytorialnej, jaką jest miasto.

VI. CZĘŚĆ REALIZACYJNA STRATEGII

Punktem wyjścia do zaproponowanych poniżej kampanii jest opracowanie i wdrożenie przez Urząd Miejski w Suwałkach Systemu Identyfikacji Wizualnej. Wymienione poniżej instrumenty promocji powinny być spójne wizualnie oraz nieść za sobą esencję marki.

1.Kampania promocyjna skierowana do otoczenia wewnętrznego

Działania promocyjne Urzędu Miejskiego w Suwałkach powinny rozpocząć się od kampanii wewnętrznej, skierowanej do mieszkańców Miasta. Planowana kampania miałaby na celu przede wszystkim:

• Prezentację logo i hasła reklamowego
• Wykreowanie w świadomości społecznej spójnych skojarzeń na temat Suwałk, czyli „jak sami siebie powinniśmy postrzegać”.
• Ukazanie mieszkańcom Suwałk, z czego Miasto i jego mieszkańcy powinni być dumni, co jest atutem Miasta, aby rozpoczęty proces budowania marki Miasta powstawał na solidnym fundamencie, to znaczy dzięki poparciu społeczności lokalnej;
• Odwołanie się do faktów („to już się dzieje”);
• Kluczowym elementem, który powinien przewijać się przez wszystkie przekazy skierowane do mieszkańców, jest budowa opinii Suwałk jako miasta „dobrze zarządzanego”, „miasta na ludzką skalę”, miasta w którym „dobrze się żyje”, czyli ogólnie rzecz biorąc -„miasta pogodnego”.
Proponowane działania:

a. Opcja kreatywna

Sugerujemy pojawienie się w kampanii mieszkańców Suwałk oraz osób pochodzących z Suwałk, które ponadto mogą zgodzić się pozostać oficjalnymi Ambasadorami Miasta. W materiałach powinny znaleźć się znane postaci lokalnej społeczności, cieszące się wysokim poważaniem, szacunkiem i sympatią, reprezentujące różne dziedziny życia, czyli ludzie sztuki, biznesu, sportu oraz zwykli mieszkańcy.

Zaangażowanie celebrities - jest to działanie, które w dużej mierze wzmocni przekaz kampanii oraz znacząco zwiększy zainteresowanie mediów kampanią poprzez zaangażowanie znanych i lubianych w całym kraju osób ze świata kultury, rozrywki i mediów. Nawiązując do proponowanej esencji marki Suwałk mogliby to być znani prezenterzy pogody.

b. Opcja medialna

Kampania medialna. Można ją przeprowadzić używając prezentacji w prasie lokalnej i radiu lokalnym (reklama i wywiady sponsorowane), wzmożoną obecnością w internecie, w tym - z kampanią banerową na stronach obcych - oraz działaniami mailingowymi (przy ok. 69 tys. mieszkańców można założyć, że do wysłania byłoby jednorazowo około 30 000 przesyłek adresowych). Zespół jest zdania, że uzupełnienie kampanii elektronicznymi witaczami (zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne) będzie wystarczające.

Organizacja konferencji prasowej - w dniu rozpoczęcia kampanii promocyjnej Urząd Miejski w Suwałkach powinien zorganizować konferencję prasową wyłącznie dla mediów lokalnych i regionalnych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną: cel oraz założenia kampanii, wyjaśniona myśl przewodnia oraz kolejne planowane działania skierowane do mieszkańców Miasta.

Produkcja standaryzowanych gadżetów oraz maskotki Suwałk - zespół proponuje, aby maskotką Suwałk był biały miś. Podczas konsultacji społecznych wiele osób stwierdzało, że to właśnie biały niedźwiadek powinien być symbolem Miasta Suwałki.

Produkcja piosenki/przeboju o Suwałkach - piosenka jest produktem na tyle
uniwersalnym, że może utożsamiać się z nią większość mieszkańców Suwałk. Słowa piosenki oraz muzyka powinny nawiązywać do esencji marki Suwałk i podkreślać walory Miasta.

Produkcja teledysku do piosenki - kolejnym proponowanym instrumentem promocji jest produkcja teledysku o Suwałkach. Z reguły miasta i regiony produkują spoty reklamowe. Teledysk byłby zatem inną formą na autoprezentację Suwałk.

Uruchomienie oficjalnego bloga Prezydenta Miasta Suwałki - z przeprowadzonych badań jakościowych oraz konsultacji społecznych wynika, iż władze lokalne Suwałk postrzegane są pozytywnie, jako ludzie dynamiczni, aktywni, którzy wiele dla Miasta dobrego uczynili. Chcąc wyjść naprzeciw mieszkańcom Miasta, wzmocnić komunikację oraz przedstawić się jako postępowy włodarz Miasta zespół proponuje uruchomienie oficjalnego bloga, czyli internetowego pamiętnika prezydenta Suwałk.

Organizacja konkursów dla mieszkańców miasta przez UM Suwałki


2.Kampania promocyjna skierowana do otoczenia zewnętrznego – turystów


Maraton rolkowy. Należy wykreować własny produkt turystyczny z dziedziny turystyki aktywnej wykraczający poza rozwiązania standardowe. Proponujemy, aby rajd rozgrywać (w zależności od reakcji potencjalnego partnera) na trasie Suwałki-Mariampol na Litwie (to opcja międzynarodowa) lub w trójkącie Suwałki-Sejny-Szypliszki-Suwałki. Wyścig powinien być organizowany 15 sierpnia (lato, „czerwony” dzień z zakazem ruchu ciężarowego). Proponujemy, aby rozgrywać ten wyścig na przemian, Suwałki-Mariampol w jednym roku oraz Mariampol- Suwałki w roku następnym. Podobna impreza nie była dotąd w Polsce organizowana, dzięki czemu Suwałki mogłyby zostać pierwszym organizatorem takiego przedsięwzięcia.

Triathlon. Zawody można zorganizować w oparciu o jezioro Wigry (część pływacka). Istnieje także wersja zimowa triathlonu (jeszcze nie ma do końca opracowanych standardów). Zaangażowanie Suwałk w promowanie tej wersji (np. razem z ośrodkiem Szelment) może uczynić z miasta nawet światowego lidera takich zawodów (jak IronMan, które są zawsze rozgrywane na Hawajach).

Ogólnopolska Liga Darta. Sugerujemy nawiązanie współpracy z PFD i zaproponowanie (przy wsparciu finansowym Miasta), aby rozgrywki finałowe ligi darta odbywały się w Suwałkach. Przyjazd zawodników i kibiców powinien także posłużyć ożywieniu bazy noclegowej zimą. Miasto mogłoby także promować darta jako sport szkolny. Dart ma także duży potencjał międzynarodowy, sport jest popularny w Wielkiej Brytanii, Irlandii i krajach skandynawskich.

Mistrzostwa wspinaczkowe. Jak nam wiadomo powstaje wysoka, kilkumetrowa ściana wspinaczkowa na budynku remontowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Ścianka taka powinna posłużyć do organizacji różnorodnych zawodów wspinaczkowych.

Inne pomysły na imprezy sportowe:
a) Suwałki zimą: zawody dla rodzin, zawody dla niepełnosprawnych we współpracy ze zrzeszeniem START, zawody dla polityków, wyścigi psich zaprzęgów;
b) Suwałki latem: pozyskanie jednej z edycji zawodów Strong Man;
c) Rowerowe zawody terenowe.
Do każdej z proponowanych powyżej imprez warto pozyskać Patrona (znaną osobę lub Instytucję).

Utworzenie nowych atrakcji do aktywnego spędzania czasu:

Park linowy na bulwarze nad Czarną Hańczą. Bulwar nad Czarną Hańczą wydaje się być miejscem idealnym do powstania parku linowego. Ponadto dodatkowym atutem parku byłoby utworzenie na jego końcu wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci. Całość tworzyłaby miejsce atrakcyjne nie tylko dla mieszkańców, ale również dla osób przyjezdnych.

Utworzenie tras do jazdy na quadach. Kolejnym produktem kierunkowym mogą być trasy dla quadów. W zgodnej opinii naszych konsultantów można spodziewać się prawnego, drastycznego ograniczenia swobody używania tych pojazdów. Zaoferowanie tras na terenach zdegradowanych, jak np. teren byłej kopalni odkrywkowej (żwirowni) może być interesującą opcją. Posiadacze quadów to społeczność zamożna, także rodzinna (jest to częsty prezent dla młodych ludzi).

Budowa profesjonalnej trasy nart biegowych z Suwałk do Szelmentu. Budowa trasy biegowej w kierunku Szelmentu byłoby niewątpliwie ogromną atrakcją turystyczno-sportową. Trasa byłaby dobrym miejscem do organizowania cyklicznych mistrzostw, na przykład o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk.

Lodowisko. Miasto ma wyłącznie sezonowe, otwarte lodowisko. Nie zalecamy, w bliskiej perspektywie, budowy lodowiska krytego, byłaby to inwestycja zbyt kosztowna.


Organizacja wydarzeń medialnych:

Podróże kulinarne pod roboczym hasłem „Suwałki - kraina smaku”. Rosnące zainteresowanie kuchnią jako jednym z istotnych motywów skłaniających do podjęcia podróży skłoniło zespół do zaproponowania produktu turystycznego - „Suwałki, kraina smaku”. Podróże kulinarne i „trasy smakoszy” tzw. gourmet travels to coraz bardziej popularny trend w turystyce.

Szersza promocja cyklicznych imprez kulturalnych Suwałk.Kampania promocyjna skierowana do otoczenia zewnętrznego - inwestorów

Oferta inwestycyjna Suwałk - jak się wydaje - powinna być ściśle koordynowana
z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. Kluczowym atutem promowanym w materiałach dla inwestorów powinno być położenie, atuty okolicy (typ turysty) i brak kontroli na granicy z Litwą. Zespół podkreśla ten aspekt, ponieważ powyższy fakt pomijano w dotychczasowych analizach dotyczących granicy wschodniej. Jest już wyraźnie widoczne, że Unia Europejska nie ułatwia ruchu z Rosji czy Białorusi, natomiast kraje nadbałtyckie oraz Finlandia w perspektywie lat 2011-2012 będą
z pewnością atrakcyjnymi rynkami.
Sugerujemy jednakże, by powstrzymać się z szerszą promocją inwestycyjną, co najmniej do momentu wyjaśnienia sytuacji ekonomicznej związanej z kryzysem światowym.
Kampanie inwestycyjne są bardzo kosztowne, media biznesowe utrzymują wysokie ceny, to samo dotyczy działań bazodanowych. Z powyższych względów rekomendujemy następujące kierunki działań:

1) Ścisłą współpracę z Centrum Obsługi Inwestora Województwa Podlaskiego. Miasto Suwałki powinny prezentować się na wspólnym stoisku targowym, dostarczyć do COI komplet materiałów o ofertach inwestycyjnych;
2) Miasto Suwałki powinny również nawiązać współpracę z PAIiZ; (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych)
3) Uruchomienie niewielkiego działu pozyskiwania inwestora w UM (2-3 osoby);
4) Używać metody „nieskończonych rekomendacji”. Inwestor, który pojawi się w Suwałkach powinien - przy współpracy władz - przyciągnąć własnych
partnerów, dostawców, firmy pokrewne. Miasto Suwałki mają potencjał na działania typu klastrowego;
5) Poszukiwanie przez Internet - Miasto Suwałki ma interesującą ofertę
inwestycyjną, która może zainteresować pewne typy firm - należy dokonać
kwerendy internetowej i bezpośrednio składać oferty;
6) Warto nawiązać współpracę z komercyjnymi firmami oferującymi nieruchomości. Jak wskazują dostępne nam badania, wielu inwestorów korzysta z ofert takich agencji w poszukiwaniu miejsca pod inwestycję;
7) Oferta inwestycyjna Miasta (na stronie www znajduje się plik PDF), powinna być opracowana nie tylko w języku angielskim, ale także niemieckim, rosyjskim i litewskim, być może także łotewskim i estońskim), generalnie zalecamy więcej wersji językowych tej strony;
8) Miasto, jako współwystawca, powinno pojawiać się na 2 kluczowych targach inwestycyjnych (Cannes i Monachium). Ze względu na koszty nie rekomendujemy samodzielnego stoiska;
9) Zbadanie branżowych kierunków promocji wymagałoby osobnego opracowania, jednakże wydaje się oczywiste, że Miasto posiada potencjał pozwalający na budowę centrum logistycznego obsługującego północny-wschód Polski oraz kraje sąsiednie;
10) Dostępne nam badania wskazują, że dla potencjalnego inwestora kluczowe są dwa czynniki - lokalizacja oraz kwalifikacje siły roboczej. Aspekt lokalizacji jest w materiałach promocyjnych wskazany dość wyraźnie, zalecamy jednakże wskazanie potencjalnemu inwestorowi jakich pracowników może pozyskać w Suwałkach, a także jakie kierunki kształcenia mogą uruchomić władze w celu zapewnienia kadr inwestorowi;
11) Marki pochodzące z Suwałk. W mieście działają bardzo ciekawe i rozwojowe firmy. Miasto powinno rozpatrzyć, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, wsparcie ich promocji (np. targowej czy zagranicznej).

Last edited by rafal_sks; January 1st, 2010 at 02:47 PM.
rafal_sks no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old January 1st, 2010, 03:56 PM   #2
susamuruago
Wydra
 
susamuruago's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Location: Poznań, Suwałki
Posts: 1,542
Likes (Received): 223

Czytałem pobieżnie strategię.

Wysłałem takiego mejla do urzędu w sprawie promocji miasta:

Witam,

mam parę pomysłów spostrzeżeń, co do promocji miasta Suwałki.

1. Spędziłem 2 dni (robocze) w okresie między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem na poszukiwaniach pocztówek Suwałk, które mógłbym wysłać do znajomych z zachodniej Polski. Miałem bardzo słaby wybór, obszedłem wszystkie placówki pocztowe, księgarnie i kioski i bardzo ciężko było mi znaleźć coś wartego uwagi. Wady pozctówek:
- stary typ "wizualny" pocztówek
- przedstawiają prawie tylko kościoły
- w punktach sprzedaży można znaleźć pocztówki z Mazur, ale Suwalszczyzna to przecież nie Mazury!!!
- w czasie zimowym nie znalazłem żadnych pocztówek Suwałk w zimowej scenerii.

Pocztówki powinny być bardziej nowoczesne, nie powinny przedstawiać tylko kościołów, bo nie interesuje to każdego, szczególnie młodych ludzi w reszcie Polski. Powinny przedstawiać rozwinięte miasto.

2. Powinna być całkowicie zmieniona strona internetowa informująca o komunikacji miejskiej w Suwałkach, oraz linki do niej powinny pojawić się na innych ważnych stronach informacyjnych o naszym mieście. Dziś dostęp do strony infromującej o rozkładzie jazdy autobusów jest trudny, nie ma do niej bezpośredniego dostępu, tylko jest ona częścią strony PGK. A powinn abyć wydzielona.

3. System informacji o przystankach w autobusach. Powinny znaleźć się tablice informujące o przebiegu trasy, czyli przez jakie ulice jedzie dana linia i jakie znajdują się na niej przystanki.

4. Przystanki powinny zostać czytelnie oznaczone tabliczką z nazwą na wiacie, lub na słupku.

5. Na głównych przystankach powinny znaleźć się oprócz rozkładów jazdy także mapki komunikacji miejskiej.

6. W mieście powinny także pojawić się mapki miasta, w innych punktach niż tylko na PKP i PKS. Mapki te nie powinny być takie duże jak te na PKP i PKS, powinny przedstawiać dany wycinek miasta a na górze powinny znajdować się zegary pokazujące date/godzinę.

7. Miasto powinno zadbać o swój wizerunek poprzez WALKĘ ze złym informowaniem o mieście w Polsce. Chodzi mi tu o sytuację, że pociągi Intercity o nazwach "Jaćwing" albo "Konopnicka" wcale nie kursują do Suwałk, tylko do Białegostoku. Nazwy takie powinny być nadawane pociągom kursującym do Suwałk.

Ostatni pomysł podrzucił mi michastrain1
__________________
I invite you to check my pages with abandoned places/urbex out :)
Zapraszam wszystkich do odwiedzenia moich stron na temat opuszczonych miejsc/urban eksploracji :)

Otter's Underground World
Otter's Underground Youtube
Fort Poznań
susamuruago no está en línea   Reply With Quote
Old January 1st, 2010, 06:03 PM   #3
rafal_sks
Registered User
 
rafal_sks's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 4,274
Likes (Received): 285Czyli mamy już pierwsze pomysły, oby tak dalej

Ja ostatnio również wysyłałem pocztówki z Suwałk, ale natrafiłem na w miarę duży wybór pocztówek. Być może było to spowodowane tym, że skupiałem się raczej na krajobrazach z okolic Suwałk a nie zdjęciach z samego miasta. Wiem, że system identyfikacji wizualnej zawarty w strategii obejmuje tego typu działania (druk folderów, broszur itp.) tak więc dobrze, że zaznaczyłeś to w swoim mailu.
Co do przystanków to w zupełności się z Tobą zgadzam - brak wystarczających informacji

Osobiście uważam, że świetnym pomysłem była by budowa parku linowego i trasy do jazdy quadami, zwłaszcza, że nie są to bardzo kosztowne inwestycje a dysponujemy przecież doskonałą lokalizacją do tego typu inwestycji. Dawna żwirownia to idealne miejsce dla quadów i nie tylko zresztą a zaproponowany w strategii bulwar nad Czarną Hańczą również wydaje się być dobrą lokalizacją pod budowę parku linowego.
Świetny tego typu obiekt posiada miasto Alytus na Litwie – 7 tras, 79 przeszkód i ponad 1300 metrów łącznej długości tras, aha no i jedna z najdłuższych w Europie tyrolek (przejazd po linie nad wodą).
Gdyby tak wykorzystać warunki terenowe czyli np. rzekę i zalew można by stworzyć naprawdę rewelacyjny park.

Dodając do tego boiska do beach soccera, stoły do ping ponga (są już takie na suwalskich osiedlach) stoły do gry w szachy (często spotykane w większych parkach w Polsce) i być może jakis większy plac z przeszkodami terenowymi do paintballa mielibyśmy ciekawy kompleks rekreacyjno sportowy. Pamiętajmy, że w tamtym roku przebudowana została baza do wypożyczania sprzętu wodnego, w pobliżu jest skate park, boiska do siatkówki, ścieżki rowerowe a w ramach przebudowy stadionu i jego okolic ma powstać plac do caravaningu oraz w przyszłości (jeśli nie zaniechano tego projektu) nowe korty tenisowe w miejscu tych starych
rafal_sks no está en línea   Reply With Quote
Old January 3rd, 2010, 02:05 PM   #4
rafal_sks
Registered User
 
rafal_sks's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 4,274
Likes (Received): 285

Przypominam o możliwości wysyłania własnych opinii na temat strategii do urzędu miasta

ADRES MAILOWY TO [email protected]
rafal_sks no está en línea   Reply With Quote
Old January 8th, 2010, 03:12 PM   #5
susamuruago
Wydra
 
susamuruago's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Location: Poznań, Suwałki
Posts: 1,542
Likes (Received): 223

Quote:
Originally Posted by rafal_sks View Post
Osobiście uważam, że świetnym pomysłem była by budowa parku linowego i trasy do jazdy quadami, zwłaszcza, że nie są to bardzo kosztowne inwestycje a dysponujemy przecież doskonałą lokalizacją do tego typu inwestycji. Dawna żwirownia to idealne miejsce dla quadów i nie tylko zresztą a zaproponowany w strategii bulwar nad Czarną Hańczą również wydaje się być dobrą lokalizacją pod budowę parku linowego.
Świetny tego typu obiekt posiada miasto Alytus na Litwie – 7 tras, 79 przeszkód i ponad 1300 metrów łącznej długości tras, aha no i jedna z najdłuższych w Europie tyrolek (przejazd po linie nad wodą).
Gdyby tak wykorzystać warunki terenowe czyli np. rzekę i zalew można by stworzyć naprawdę rewelacyjny park.
Kiedyś myślałem sobie, że możnaby utworzyć takie fajne pasy zieleni w mieście. Jeden oczywiście biegłby wzdłuż Czarnej Hańczy - wiem, że taka jest polityka miasta, musi ono tylko wykupić cześć działek, niektóre gospodarstwa mają bowiem dostęp aż do rzeki i tam też się kończy płot. Dwa pozostałę pasy zieleni mogłyby biec wzdłuż naszych skarp, utworzonych przez rzekę. Przy Noniewicza ten pas akurat łączy się z rzeką, i jest tam naprawdę świetne miejsce na park linowy. Dosyć fajnie jest też zrobiony kawałek przy Plazie. Ale miasto powinno zadbać, żeby zrobić z tego fajny ciąg - na przykłąd przy kolejowej...
__________________
I invite you to check my pages with abandoned places/urbex out :)
Zapraszam wszystkich do odwiedzenia moich stron na temat opuszczonych miejsc/urban eksploracji :)

Otter's Underground World
Otter's Underground Youtube
Fort Poznań
susamuruago no está en línea   Reply With Quote
Old January 8th, 2010, 03:32 PM   #6
susamuruago
Wydra
 
susamuruago's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Location: Poznań, Suwałki
Posts: 1,542
Likes (Received): 223

Suwałki jak Sybir

Machina medialna ruszyła. Informację o białym niedźwiadku, który miałby zostać maskotką Suwałk, zamieściły ogólnopolskie portale. Już zostaliśmy porównani do Sybiru. Niektórzy internauci twierdzą, że równie dobrze moglibyśmy wybrać misia koalę.

Biały niedźwiedź jako maskotka naszego miasta to propozycja firmy WYG International, która przygotowała strategię promocji Suwałk. W tej chwili trwają konsultacje społeczne – sporo może się jeszcze zmienić w tej kwestii. Tym bardziej, że strategię muszą zatwierdzić radni, a ci niezbyt przychylnie podeszli do pomysłu specjalistów. Zdaniem rajców bóbr czy krasnoludki byłyby lepsze.

Podobne opinie pojawiają się na ogólnopolskich forach internetowych. Żaden internauta nie zagłębia się w szczegóły akcji promocyjnej, bo kogo obchodzi fakt, że doniesienia prasowe dotyczą maskotki i promocji Suwałk, a nie całej Suwalszczyzny.

„Najciekawsze” jak do tej pory wnioski wyciągnął jeden z portali dziennikarstwa obywatelskiego. Tam można przeczytać m.in., że „miś polarny ma zostać maskotką promującą Suwałki jako polską stolicę zimna” oraz że „rywalizacja [między misiem a bobrem – red.] była na tyle ostra, że aż sypały się wióry”. Pomysł został skrytykowany przez autorkę tekstu, ponieważ „ostre zimy na Suwalszczyźnie to już mit. Pomimo to, burmistrz Jarosław Filipowicz (!) uważa, że maskotka miasta powinna kojarzyć się z zimą. (…) Cóż z tego, że niedźwiedziowi polarnemu nawet nie śniła się polska kraina, a dla bobra życie na Suwalszczyźnie to chleb powszedni. Ważne, aby Suwałki kojarzyły się ze słodkim i teoretycznie przyjaznym misiaczkiem, a nie ze zwierzętami, które zamieszkują ten teren”.

Bóbr jest ryzykowny, bo jest postrzegany jako szkodnik – uważa Piotr Dzik z firmy WYG International. Tak tłumaczy wybór niedźwiedzia również sam Jarosław Filipowicz, rzecznik suwalskiego ratusza.
Inne media poszły o krok dalej. W „Gazecie Prawnej” i „Rzeczpospolitej” tekst o maskotce naszego miasta pojawił się z tytułem - „Suwałki jak Sybir, też mają swoje białe niedźwiedzie”. Nawiązanie do popularnego niegdyś określenia - wysłania na Sybir, czyli "na białe niedźwiedzie" może wydawać się trochę zastanawiające.

Wiele osób pyta, skąd w ogóle wziął się ten pomysł? Miś polarny był w herbie nieistniejącego już suwalskiego Browaru Północnego. To nie jest jednak główny powód. Firma WYG zaproponowała niedźwiedzia w oparciu o wyniki badań Pentora – mieszkańcy innych miast Polski mówią żartobliwie o Suwałkach, że to miejsce, w którym żyją białe niedźwiedzie. Wiele osób uważa jednak, że pomysł jest dziwaczny: „A czemu nie koala? Milszy, spokojniejszy... i ma tyle samo wspólnego z Polską.”; „I nie ma co się dziwić, że większość Anglików uważa, że u nas są białe niedźwiedzie na ulicach.” - piszą użytkownicy sieci.

Co ciekawe, suwalczanom pomysł się raczej podoba. Wyniki sondy, która jakiś czas temu pojawiła się na naszym portalu są jednoznaczne. Na pytanie, czy biały niedźwiedź byłby dobrą maskotką Suwałk 61 procent internautów odpowiedziało twierdząco.

wiadomość ze strony suwalki.info

Mnie się osobiście biały miś bardzo podoba. Na pewno jest to fajniejszy pomysł niż bóbr.
__________________
I invite you to check my pages with abandoned places/urbex out :)
Zapraszam wszystkich do odwiedzenia moich stron na temat opuszczonych miejsc/urban eksploracji :)

Otter's Underground World
Otter's Underground Youtube
Fort Poznań
susamuruago no está en línea   Reply With Quote
Old January 9th, 2010, 01:04 PM   #7
rafal_sks
Registered User
 
rafal_sks's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 4,274
Likes (Received): 285

Cały ten zbiór opinii przedstawionych w prasie ogólnopolskiej jakoby biały niedźwiedź nie miał nic wspólnego z Suwałkami można spokojnie między bajki włożyć.
Pewnie, że niedźwiedzie u nas w mieście nie mieszkają tak samo jak i bóbr oraz krasnoludki, ale kto powiedział, że muszą? O ile bóbr jest dość dobrze kojarzony z naszym regionem (raczej nie miastem) poprzez występowanie w Wigierskim Parku Narodowym to juz krasnoludki na pewno nie. Ktoś powie, że są kojarzone z Marią Konopnicką a to przecież Suwalczanka - no właśnie kojarzone są z poetką a nie jednoznacznie z miastem Suwałki.
Maskotka miasta ma jak najszybciej kojarzyć się z danym miastem. Biały miś kojarzony jest w całej Polsce tylko i wyłącznie z Suwałkami i to właśnie poprzez żartobliwe skojarzenia związane z ,,arktycznymi,, temperaturami i najdłuższymi zimami w Polsce.
Co z tego, że tu nie występuje skoro w świadomości społecznej funkcjonuje jako symbol polskiego bieguna zimna czyli miasta Suwałki.
Nie dopatrywałbym się żadnych skojarzeń z zesłaniami na Sybir czy temu podobnymi bo idąc ta drogą to zarówno do bobra i krasnoludków jako potencjalnych maskotek miasta można se przypisać mnóstwo negatywnych skojarzeń.
rafal_sks no está en línea   Reply With Quote
Old January 9th, 2010, 06:21 PM   #8
s1ood3mk4
Registered User
 
s1ood3mk4's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: Raczki
Posts: 163
Likes (Received): 0

Do tego Miś - Ryś Ochódzki, czyli Pan Stanisław Tym często podkreśla, że pochodzi z tego regionu i wspomina o Suwałkach w swojej twórczości.
Fajnym pomysłem był jeszcze bocian, ale on też kojarzy się chyba bardziej po prostu z podlasiem, poza tym inna znana firma już go używa w swoich reklamach. Na tej samej zasadzie odpadł żubr. Bobrów jest od zaje...a i chociażby z tego, że nie lubimy szkód przez nie powodowanych na pewno części osób(przynajmniej z regionu) źle by się on kojarzył.
Jeżeli w Polsce panuje opinia, że po Suwałkach chodzą białe misie z racji "polskiego bieguna zimna" to dlaczego w to nie iść? Ktoś faktycznie mógłby się za takiego przebierać - np. Pan Prezydent miast raz do roku z jakiejś okazji. Albo jeszcze lepiej przy wjazdach do miasta ustawić takie białe misie i jednego wieeeelkiego, gdzieś w centrum, który byłby sławny w całych Suwałkach, a ludzie sami zaczęliby opowiadać, że jest tutaj biały misiek i warto przyjechać go zobaczyć, zrobić z nim fotkę
__________________
http://www.pajacyk.pl/
s1ood3mk4 no está en línea   Reply With Quote
Old January 11th, 2010, 09:48 AM   #9
lucas88
lucas
 
lucas88's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Location: Suwałki
Posts: 154
Likes (Received): 1

Firma, która robi strategię jest po prostu niekompetentna. Chcą Suwałkom przypisywać bobry, krasnoludki, itp. O białym niedźwiedziu dowiedzieli się z regionalnych mediów. Gdyby byli trochę bardziej ogarnięci, wiedzieliby, że w Suwałkach urodził się choćby Lechosław Marszałek- twórca Reksia, o czym niewiele osób ma w ogóle pojęcie ,to również można by wykorzystać, choć uważam, że biały niedźwiedź jest najodpowiedniejszy do bycia maskotką. Ktoś, kto zajmuje się promocją Suwałk przy urzędzie miasta również mógłby ruszyć potylicą i wykorzystać ten fakt. Toruń ma Lengrena i jego prof. Filutka i potrafi się promować nie tylko Kopernikiem-
link- http://i49.************/2jb7fh0.jpg
(cyt."Filuś ma w pyszczku melonik profesora Filutka oraz jego parasol oparty o latarnię. Jego autorem jest rzeźbiarz z Torunia Zbigniew Mikielewicz. Pomnik bardzo szybko stała się jedną z największych atrakcji miasta. Podczas spaceru po Starówce przechodnie robią sobie przy nim zdjęcia. Pojawiły się również przesądy związane z pieskiem- pociągnięcie jego ucha ma przynieść szczęście, a dotknięcie ogona zwiastować wielką miłość.
" - za http://www.tur-info.pl).
My jesteśmy znanym w całej Polsce biegunem zimna, mamy m.in. Wierusza-Kowalskiego, Konopnicką, Lechosława Marszałka, Szczepanika, Wajdę... i co z tego? To, że Konopnicka się sypie, Wajdzie chcą zrobić w parku gigantyczną rzeźbę jego autografu [sic!], Szczepanikowi postawili nagrobek, o Marszałku nikt nie słyszał, a wg. niektórych "profesjonalistów od wizerunku" Suwałki kojarzą się z krasnoludkami...
lucas88 no está en línea   Reply With Quote
Old January 11th, 2010, 09:18 PM   #10
rafal_sks
Registered User
 
rafal_sks's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 4,274
Likes (Received): 285


Wiesz Lucas, że dzwonią, ale nie wiesz w którym kościele.
Radziłbym najpierw przeczytać strategię (wystarczy część realizacyjną) a potem wysnuwać wnioski.

Kto Ci powiedział, że firma sporządzająca strategie chce przypisywać Suwałkom bobry krasnoludki itp?

Pomysł z krasnoludkami to pomysł suwalskiej radnej Anny Ruszewskiej a bóbr to pomysł któregoś z radnych już nie pamiętam którego, ale jak chcesz to Ci odszukam. To, że tak wiele się o tym mówiło nie znaczy, że jest to zawarte w strategii. Nie to żebym bronił firmy odpowiedzialnej za strategię, ale rzetelność w wyrażaniu zarzutów by się przydała
rafal_sks no está en línea   Reply With Quote
Old January 11th, 2010, 09:31 PM   #11
rafal_sks
Registered User
 
rafal_sks's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 4,274
Likes (Received): 285

Quote:
Originally Posted by s1ood3mk4 View Post
Do tego Miś - Ryś Ochódzki, czyli Pan Stanisław Tym często podkreśla, że pochodzi z tego regionu i wspomina o Suwałkach w swojej twórczości.
Fajnym pomysłem był jeszcze bocian, ale on też kojarzy się chyba bardziej po prostu z podlasiem, poza tym inna znana firma już go używa w swoich reklamach. Na tej samej zasadzie odpadł żubr. Bobrów jest od zaje...a i chociażby z tego, że nie lubimy szkód przez nie powodowanych na pewno części osób(przynajmniej z regionu) źle by się on kojarzył.
Jeżeli w Polsce panuje opinia, że po Suwałkach chodzą białe misie z racji "polskiego bieguna zimna" to dlaczego w to nie iść? Ktoś faktycznie mógłby się za takiego przebierać - np. Pan Prezydent miast raz do roku z jakiejś okazji. Albo jeszcze lepiej przy wjazdach do miasta ustawić takie białe misie i jednego wieeeelkiego, gdzieś w centrum, który byłby sławny w całych Suwałkach, a ludzie sami zaczęliby opowiadać, że jest tutaj biały misiek i warto przyjechać go zobaczyć, zrobić z nim fotkę
Z tym dużym miśkiem ustawionym gdzieś w centrum plus mniejsze
ustawione przy wjazdach do miasta to całkiem niezły pomysł. Można by nad tym pomyśleć i zastosować jako element promujący miasto. Urząd miasta chyba sie troche pospieszył z budową witaczy które stoją przy drogach wjazdowych a przypominają bardziej reklamę stacji Orlen. Mozna by wykorzystać w nich motyw białego niedźwiadka
rafal_sks no está en línea   Reply With Quote
Old January 12th, 2010, 02:05 AM   #12
s1ood3mk4
Registered User
 
s1ood3mk4's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: Raczki
Posts: 163
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by rafal_sks View Post
Urząd miasta chyba sie troche pospieszył z budową witaczy które stoją przy drogach wjazdowych a przypominają bardziej reklamę stacji Orlen.
Dokładnie. Wjeżdżając ma się wrażenie, że za parę metrów będzie stacja paliw, a nie miasto. Ełk trochę lepiej zrobił i witacze i filmiki promujące na YouTube, maja hasło oraz logo, które się kojarzy szybko i łatwo("Ełk tu wracam"). Najpierw jednak Suwałki muszą się zastanowić z czym chcą się kojarzyć.
Czy tylko z zimnem i białym misiem - niskie temperatury raczej odstrasza niż przyciągną ludzi.
Imprezy kulturalne? Blues Festival jak najbardziej! Mega impreza! Ale raz w roku i co poza tym? Jarmarki? Białego misia ciężko do tego podczepić Chyba, że będzie biały, bo stworzony z jakiegoś naturalnego, swojskiego twarogu
Turystyka? Ooooo... jak najbardziej! Cudowna rzeka Czarna Hańcza, spływy kajakowe, lasy.. jest co pokazywać w regionie, a zatrzymać się można w Suwałkach.. Tylko gdzie? I tu pojawia się pytanie - czy Suwałki nie mając hotelu są gotowe na turystów, o których się starają?? Raczej z tym ciężko..
Zabytki? Są, ale jeśli ktoś ma ochotę przyjechać w tygodniu czy nawet w weekend, bo tylko wtedy ma czas wolny to i tak zastanie wszystko zamknięte. Co tu pokazać, co polecić turyście, który jest pierwszy raz w tym mieście? Zapytajcie o to znajomych, dziadków, babcie, rodziców i wspólnie napiszmy jakie są pomysły - co można pokazać, z czym kojarzą się Suwałki, co podoba się i co warto promować.
Możemy później przedstawić te pomysły Urzędowi Miasta. Po to są fora, aby dotrzeć do opinii ludzi i wyrażać ją swobodnie. Dlatego proponuję zastanowić się wspólnie nad targetem Suwałk. Co mamy czego nie mają inni i jak to pokazać. Biały miś wbrew pozorom byłby świetnym nośnikiem informacji - mógłby pojawiać się reklamach, ulotkach, filach promocyjnych tak, aby od razu po spojrzeniu na ulotkę było wiadomo, że dotyczy ona Suwałk. Tylko nie wymyślajcie proszę nazwy dal tego misia(jak to ma miejsce z monetami czy czym tam jeszcze) w stylu Suwałek, Suwał Kijek, POsuwał misiek, miś Posuwałek, Hańczuk(chociaż to akurat dobre he he ).

W ogóle wiecie, że większość ludzi myśli, że Suwalszczyzna jest płaska? A gdy przyjeżdżają do Nas dziwią się, że mamy góry, wszędzie góry(choćby trasa na Stańczyki). Nikt nie wie, że mamy coś tak cennego, a z pozoru błachego(bo dla mieszkańców to normalne, że są jakieś tam pagórki). Słyszałem opinię niejednego eksperta spoza Suwałk, że właśnie nasze górki trzeba pokazać turystom.
Wrócę jeszcze do spływów kajakowych, bo to jest coś co kocham
Naprawdę warto promować ten rodzaj wypoczynku. Gwarantuję, że kto raz popłynie Czarną Hańczą czy Rospudą zakocha się w spływach! Wielu ludzi przyjeżdża tylko w tym celu z całej Polski od wielu lat, rok w rok! To właśnie bym ujął w filmiku promującym, piękne widoki, które śnią się po nocach, cisza i natura w czystej postaci. Również wkleić, że wypoczywał tu Jan Paweł II. Tylko trzeba też zadbać, aby nie zatruli nam tego jak jezior mazurskich!
Za parę lat powstanie Via Baltica i inne drogi łatwiej łączące nas z Polską i krajami Bałtyckimi. Warto w tym czasie stworzyć bazę noclegową, usługową i rozrywkową,a Suwałki wypromować jako pewną markę na rynku(chociaż w pewnym stopniu, ponieważ to proces długotrwały). Po co Polacy mają jechać nad litewskie morze, niech zatrzymają się tutaj, zapłacą mniej niż na podróż gdzieś daleko, spędzą miło czas, a pieniądze zostawią w Suwałkach. Wspomnienia do końca życia w sercu.
Co do krasnali to najlepszą reklamą Suwałk jest w takim razie film KingSize
Warto uczyć w szkole informacji o regionie, aby każdy mógł polecić coś ciekawego turyście. Na razie mam tyle pomysłów, do których na pewno jeszcze coś dorzucę, bo wszystkich w tym momencie nie pamiętam.
__________________
http://www.pajacyk.pl/
s1ood3mk4 no está en línea   Reply With Quote
Old January 13th, 2010, 09:30 AM   #13
lucas88
lucas
 
lucas88's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Location: Suwałki
Posts: 154
Likes (Received): 1

Quote:
Originally Posted by rafal_sks View Post

Wiesz Lucas, że dzwonią, ale nie wiesz w którym kościele.
Radziłbym najpierw przeczytać strategię (wystarczy część realizacyjną) a potem wysnuwać wnioski.
A ja radziłbym Tobie przestać się mądrzyć, bo jeszcze przed napisaniem strategii, jeden z przedstawicieli firmy WYG formuował takie przypuszczenia. Rozumiem, że sprawnie idzie Ci kopiowanie informacji z lokalnych mediów i jesteś świetnym ekspertem na odległość, ale pozakuluarowych informacji nie wyczytasz ani w internecie, ani na stronie radia5.
lucas88 no está en línea   Reply With Quote
Old January 13th, 2010, 04:13 PM   #14
susamuruago
Wydra
 
susamuruago's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Location: Poznań, Suwałki
Posts: 1,542
Likes (Received): 223

A tak apropo Suwałk. Studiuję w Poznaniu, w drodze na i z uczelni słucham sobie radia Tok FM. Niestety nie podają jakoś informacji o Suwałkach, no bo nic tu się nie dzieje za bardzo. Natomiast gdy nadchodzi pora na widaomości pogodowe - czyli co 20 minut, to prawie zawsze podają jaka jest/będzie pogoda w Suwałkach, mimo, że nie mają oni zasięgu antenowego w Suwałkach. Przez ostatnie 3 dni z 50 razy słyszałem, że w Suwałkach -10, że śniegu nie będzie dzisiaj, itp. Jednak kwestia pogody jest bardzo kojarzona z naszym miastem. Nie mówią o Białymstoku, ani o Olsztynie. Jest taka magiczna granica miast ana zachodzie polski, potem Gdańsk, Wawa, i Lublin. Na północny-wschód od tego są tylko Suwałki na mapie pogodowej w Tok FM.
__________________
I invite you to check my pages with abandoned places/urbex out :)
Zapraszam wszystkich do odwiedzenia moich stron na temat opuszczonych miejsc/urban eksploracji :)

Otter's Underground World
Otter's Underground Youtube
Fort Poznań
susamuruago no está en línea   Reply With Quote
Old January 13th, 2010, 09:00 PM   #15
rafal_sks
Registered User
 
rafal_sks's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 4,274
Likes (Received): 285

Quote:
Originally Posted by lucas88 View Post
A ja radziłbym Tobie przestać się mądrzyć, bo jeszcze przed napisaniem strategii, jeden z przedstawicieli firmy WYG formuował takie przypuszczenia. Rozumiem, że sprawnie idzie Ci kopiowanie informacji z lokalnych mediów i jesteś świetnym ekspertem na odległość, ale pozakuluarowych informacji nie wyczytasz ani w internecie, ani na stronie radia5.
Skoro przed napisaniem strategii i skoro tylko przypuszczenia to chyba nie ma to nic do rzeczy. Temat jest o strategii a tam nic takiego nie jest zawarte, widocznie dawno z tych pomysłów zrezygnował uznając je za nietrafione i zastąpiono je nowym. Trzymajmy się faktów ,wiarygodność pozakuluarowych informacji jak widać się nie sprawdziła.

Pozdrowienia dla Ciebie, zawsze z chęcią podyskutuje z Tobą a juz niedługo ( około 15 lutego) będziemy mieli o czym, mam nadzieje, że się pozytywnie zaskoczymy i juz bez pozakuluarowych kwestii, tak więc do następnego postu, oby bez cisnienia
rafal_sks no está en línea   Reply With Quote
Old January 15th, 2010, 07:38 PM   #16
susamuruago
Wydra
 
susamuruago's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Location: Poznań, Suwałki
Posts: 1,542
Likes (Received): 223

Słyszeliście nową reklamę w radiu. Reklama paliwa diesel na stacji Statoil. Pierwsze w niej zdanie to : Suwałki, ulica Reja -41 stopni...
__________________
I invite you to check my pages with abandoned places/urbex out :)
Zapraszam wszystkich do odwiedzenia moich stron na temat opuszczonych miejsc/urban eksploracji :)

Otter's Underground World
Otter's Underground Youtube
Fort Poznań
susamuruago no está en línea   Reply With Quote
Old January 16th, 2010, 01:23 AM   #17
susamuruago
Wydra
 
susamuruago's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Location: Poznań, Suwałki
Posts: 1,542
Likes (Received): 223

A tak apropo promocji naszego miasta. Apel do userów, którzy są z Suwalk, bądz integrują sie jakoś z tym regionem. Dodajcie nazwę miasta w waszym profilu, tak aby sie wyświetlała zawsze (niektórzy bardzo zaawansowani w suwalskie wątki nie maja wpisanej lokalizacji, a szkoda)
__________________
I invite you to check my pages with abandoned places/urbex out :)
Zapraszam wszystkich do odwiedzenia moich stron na temat opuszczonych miejsc/urban eksploracji :)

Otter's Underground World
Otter's Underground Youtube
Fort Poznań
susamuruago no está en línea   Reply With Quote
Old January 16th, 2010, 06:48 PM   #18
rafal_sks
Registered User
 
rafal_sks's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 4,274
Likes (Received): 285

s100d3mk4 poruszyłeś bardzo ważną kwestię a mianowicie to, że jeśli ktoś przyjedzie do naszego miasta tylko na weekend to zastanie wszystko zamknięte. Nie wiem jak z tym jest do tej pory, ale kiedyś rzeczywiście większość instytucji kulturalnych w niedzielę była zamknięta w sobotę chyba tylko nieliczne były otwarte ( sprostujcie jak się mylę)
Zastanawiając się jednak głębiej nad tym co napisałeś to ciekawe czy taki turysta przyjeżdżający tylko na weekend przyjeżdża tylko do naszego miasta czy raczej bardziej przyciągają go atrakcje naszego regionu a Suwałki traktuje tylko jako dodatek + baza noclegowa. Skłaniał bym sie bardziej ku tej drugiej opcji, nasz region jak i miasto kojarzone są z jeziorami i piękną przyrodą i chyba to jest największym magnesem.
Pozostaje jednak faktem to, że nawet jeśli to same atrakcje regionu są powodem odwiedzin turystów to i tak wcześniej czy później potencjalny turysta trafi do naszego miasta i pojawia się druga kwestia, która s100d3mk4 poruszył - hotele.
Jak na razie w tej kwestii niewiele się dzieje, ale miejmy nadzieję, że juz w tym roku coś sie ruszy. Nie wiem czy pamiętacie ten artykuł o planowanych inwestycjach hotelowych w dziale Suwałki inwestycje, ale jeśli wszystko pójdzie dobrze to będziemy mieli 3 nowe hotele tak więc sytuacja może ulec radykalnej poprawie.

Dołączam sie do apelu s100d3mk4 o wpisywanie własnych pomysłów dotyczących promocji Suwałk, później prześlemy je do urzędu miasta. Wpisać swój pomysł na forum to chyba nie jest duże poświęcenie a można wspólnymi siłami stworzyć ciekawe propozycje
rafal_sks no está en línea   Reply With Quote
Old January 16th, 2010, 08:26 PM   #19
s1ood3mk4
Registered User
 
s1ood3mk4's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: Raczki
Posts: 163
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by susamuruago View Post
Słyszeliście nową reklamę w radiu. Reklama paliwa diesel na stacji Statoil. Pierwsze w niej zdanie to : Suwałki, ulica Reja -41 stopni...
słyszałem tą reklame i w pierwszej chwili pomyślałem.. WTF? Czekałem jaką temperaturę podadzą w innych miastach i też była bardzo niska, myślałem, że wyróżnią Suwałki(powiedzą, że jest tam strasznie zimno). No i pomyślałem też, że to może reklama PKSu, który ostatnio kupił paliwko dobrze spisujące się w niskich temperaturach

Co do turystów to faktycznie spędzają oni czas wokół Suwałk, a nie w samym mieście. Pewnego weekendu turystka poprosiła mnie o wskazanie drogi do Kościuszki. Z rozmowy wynikło, że chciałaby coś zwiedzić. W weekend! Muzeum? Może i otwarte w weekend. Pytała o kościoły zabytkowe.. Zamknięte.. i chyba nie tylko w weekend(jak coś to mnie poprawcie). A turystka ta zatrzymała się w Starym Folwarku. Tam też chcieli budować nowy hotel, ale niestety władze nie chcą wydawać kasy na coś tak oddalonego od Suwałk, no i z pozwoleniami ciężko.. Za wszelką cenę chcą, żeby w Suwałkach ludzie się zatrzymywali.. tylko po co skoro atrakcje są na zewnątrz miasta. Wtedy sytuacja takiej turystki by się zmieniła-zatrzyma się w mieście, a do atrakcji będzie dojeżdżała.. Jakby nie można było mieć i tego i tego-hotelu w i poza miastem..
__________________
http://www.pajacyk.pl/
s1ood3mk4 no está en línea   Reply With Quote
Old January 16th, 2010, 11:22 PM   #20
deamon82
Registered User
 
Join Date: Aug 2007
Location: Warszawa - Stara Praga
Posts: 2,782
Likes (Received): 1552

Niestety, ale Suwałki to przymulaszcze miasto, nic ciekawego póki co się tam nie zobaczy z punktu widzenia turysty. Odkąd tylko pamiętam miasto to promowało się Wigrami (nazwa drużyny, sklepu,...), które leżą poza Suwałkami. Teraz jeszcze doszedł Szelment, który też jest poza Suwałkami. Więcej atrakcji tego pokroju póki co nie ma, latem jeszcze jako tako w okolicach Zalewu Arkadia można ciekawie spędzić czas.
Suwałki niezbyt chcą się promować na szerszą skalę, a jedynie miejscowo. Nie mają nic co można by było pokazać na zachodzie. Nie czytałem za wiele o projekcie Aquaparku i niewiem czy będzie lepszy od tego w Druskiennikach, ale może zabiorą część turystów jeżdżących do Litwinów.
Zabytki? w Suwałkach zawsze najciekawsze były koszary carskie, ponadto w mieście znajduje się molenna starobrzędowców, o której dowiedziałem się z książki.
To miasto poprostu nie chce się reklamować, nie za bardzo chcą przyjmować jakiekolwiek propozycje promocji, a w ten sposób na zawsze pozostaną Polską C, bo gdy zapytać kogoś o Suwałki, wie że jest tam zimno, i że są położone gdzieś daleko, ale gdzie? Niektórzy mylą Suwalszczyznę z Mazurami, i jak pisaliście ludzie z Polski nie wiedzą o urozmaiconej rzeźbie terenu tego regionu.
Ciekawe jak zareagują na maile z naszymi uwagami/propozycjami.

Last edited by deamon82; May 9th, 2010 at 01:42 AM.
deamon82 no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
marketing terytorialny, promocja, suwałki, suwalki

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 11:32 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium