search the site
 daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Regional Thailand

Regional Thailand Anything about Southern, Northern, Eastern and North eastern of ThailandGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Closed Thread

 
Thread Tools
Old March 25th, 2010, 09:14 PM   #421
aon_chiangmai_lanna
BANNED
 
Join Date: Dec 2009
Location: Chiang Mai
Posts: 458
Likes (Received): 0

จังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำกว่า 111 โครงการ งบประมาณกว่า43,934,580 บาท และแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ในหน้าแล้งกว่า 5,238,000 ลิตร


นาย ศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยแล้งว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งหมด 9 อำเภอ ใน 319 หมู่บ้าน 32,106 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรที่คาดว่าจะเสียหายในหน้าแล้งจำนวน 18,940 ไร่


ในการช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อน จังหวัดได้ขุดลอกเปิดทางน้ำ เพื่อผันน้ำเข้าสู่การเกษตร รวม 111 โครงการ ด้วยงบประมาณกว่า 43,934,580 บาท มีการเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร กว่า 40,000ไร่ ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ลับแล อ.ตรอนและจัดรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแล้งจำนวน 5,238,000 ลิตร

ที่มา...สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

http://region3.prd.go.th/ct/news/vie...D=100324091122

Last edited by aon_chiangmai_lanna; March 31st, 2010 at 08:43 PM.
aon_chiangmai_lanna no está en línea  

Sponsored Links
Old March 25th, 2010, 09:16 PM   #422
aon_chiangmai_lanna
BANNED
 
Join Date: Dec 2009
Location: Chiang Mai
Posts: 458
Likes (Received): 0

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ให้บริการ "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน"


นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย ผู้อำนวยการสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 8 เมษายน 2553 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้จัดโครงการอาชีวะร่วมด้วย ช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไป โดยจะให้ การตรวจเช็ค ซ่อมแซม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยคณะอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและนักเรียน นักศึกษา แผนกเทคนิคยานยนต์ เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพรถและเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนใช้เดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์


จึงขอเชิญชวนประชาชนไปใช้บริการ “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” จนถึง วันที่ 8 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่บริเวณ หน้าวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์


ที่มา...สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

http://region3.prd.go.th/ct/news/vie...D=100325102400

Last edited by aon_chiangmai_lanna; March 31st, 2010 at 08:43 PM.
aon_chiangmai_lanna no está en línea  
Old March 25th, 2010, 09:17 PM   #423
aon_chiangmai_lanna
BANNED
 
Join Date: Dec 2009
Location: Chiang Mai
Posts: 458
Likes (Received): 0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์


นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553


ในวันที่ 29 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ญัตติ 4 เรื่องได้แก่ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553, เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553, เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 และเรื่องขออนุมัติใช้เงินสะสม


ที่มา...สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

http://region3.prd.go.th/ct/news/vie...D=100325143731

Last edited by aon_chiangmai_lanna; March 31st, 2010 at 08:44 PM.
aon_chiangmai_lanna no está en línea  
Old March 25th, 2010, 09:20 PM   #424
aon_chiangmai_lanna
BANNED
 
Join Date: Dec 2009
Location: Chiang Mai
Posts: 458
Likes (Received): 0

บริษัทขนส่ง จำกัด เพิ่มจุดจอดรถที่ตลาดท่าเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์


นายวีรพันธ์ ขันฤทธิ์ นายสถานีเดินรถอุตรดิตถ์ บริษัท ขนส่งจำกัด เปิดเผยเกี่ยวกับ การเพิ่มจุดจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร ว่า ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป จะเพิ่มจุดจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารอีก 1 แห่ง


ที่ตลาดท่าเหนือ สี่แยกทางเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ (ช้าง ม้า วัว ควาย) โดยจะให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไป เชียงราย, แม่สาย, เชียงแสน, พะเยา, น่าน, แพร่ และผู้ที่ต้องการเดินทางไปกรุงเทพฯ (รถที่จอดจะเป็นรถที่ไม่ได้แวะสถานีขนส่งอุตรดิตถ์) สามารถสอบถามรายละเอียดเวลาเดินรถได้ที่ 081-3793204


ที่มา...สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

http://region3.prd.go.th/ct/news/vie...D=100323162343

Last edited by aon_chiangmai_lanna; March 31st, 2010 at 08:44 PM.
aon_chiangmai_lanna no está en línea  
Old March 25th, 2010, 09:24 PM   #425
aon_chiangmai_lanna
BANNED
 
Join Date: Dec 2009
Location: Chiang Mai
Posts: 458
Likes (Received): 0

รอบเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553 การค้าไทย-ลาว จังหวัดอุตรดิตถ์ มีมูลค่าส่งออก-นำเข้าสินค้าร่วม 12,907,505 บาท


นายสุพจน์ แสงชัย พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผย การค้าระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ กับแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา พบว่า มีมูลค่าการค้า รวม 12,907,505 บาท โดยมีมูลค่าการส่งออก 6,196,210 บาท มูลค่านำเข้า 6,711,295 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2553 ที่ผ่านมา มีมูลค่าเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 53.57 มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.37 มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 108.82 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 54.88 มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.58 มูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 467.30


สินค้าส่งออกที่สำคัญ เรียงตามมูลค่าการส่งออกได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด, สินค้าอุปโภคบริโภค, อาหารสด อาหารแห้ง, ผลไม้, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เสื้อผ้าสำเร็จรูป, เครื่องตัดหญ้า, อุปกรณ์ก่อสร้างฯ ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด, ถ่านไม้, มะขามเปียก, ขี้เลื่อย, เศษเหล็ก, ของเก่า, สมุนไพร เป็นต้น

ที่มา...สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

http://region3.prd.go.th/ct/news/vie...D=100323104753

Last edited by aon_chiangmai_lanna; March 31st, 2010 at 08:44 PM.
aon_chiangmai_lanna no está en línea  
Old March 25th, 2010, 09:26 PM   #426
aon_chiangmai_lanna
BANNED
 
Join Date: Dec 2009
Location: Chiang Mai
Posts: 458
Likes (Received): 0

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัคร นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา


นายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 26 มีนาคม 2553 ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยต้องนำเอกสาร สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการเรียน รูปถ่าย 1.5 นิ้ว สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบทหารกองเกิน และใบรับรองแพทย์ ฯ ยื่นในวันสมัคร


ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 201 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลน้ำริดอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-428-042 ต่อ 106

ที่มา...สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

http://region3.prd.go.th/ct/news/vie...D=100323104340

Last edited by aon_chiangmai_lanna; March 31st, 2010 at 08:45 PM.
aon_chiangmai_lanna no está en línea  
Old March 25th, 2010, 09:28 PM   #427
aon_chiangmai_lanna
BANNED
 
Join Date: Dec 2009
Location: Chiang Mai
Posts: 458
Likes (Received): 0

หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์จัดแถลงข่าวงานอุตรดิตถ์แฟร์ ปี 2553


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดแถลงข่าวงานอุตรดิตถ์แฟร์ ปี 2553โดยมี นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน


การจัดงานอุตรดิตถ์แฟร์ ปี 2553กำหนดจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 26 มีนาคม – 4 เมษายน 2553 ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด ชมนิทรรศการจากหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการประกวด Pretty&Pretter การแสดงโปงลางของ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ การประกวดผู้ชายนะยะ คอนเสริต Brid ตีสิบ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวด Dancer และการแสดงจากหน่วยงานต่างๆอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปเลือกซื้อสินค้าและชมการแสดงต่างๆ โดยทั่วกัน

ที่มา...สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

http://region3.prd.go.th/ct/news/vie...D=100322144746

Last edited by aon_chiangmai_lanna; March 31st, 2010 at 08:45 PM.
aon_chiangmai_lanna no está en línea  
Old March 26th, 2010, 03:36 AM   #428
no.1
Registered User
 
no.1's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 2,776
Likes (Received): 580

Quote:
Originally Posted by tk719 View Post
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ นี่คืออะไรเหรอครับ

คนละที่กับตอ.ภาคเหนือที่พิษณุโลกอีกเหรอครับ ไม่เคยได้ยินเลย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ คือ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ เครือข่าย รร. ของ รร.เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า(กทม.) ส่วนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เป็นเครือข่ายความร่วมมือกับ รร.เตรีมอุดมศึกษา(พญาไท)
no.1 no está en línea  
Old March 26th, 2010, 10:01 AM   #429
tk719
ชายเรียง . . .
 
tk719's Avatar
 
Join Date: Sep 2009
Posts: 961
Likes (Received): 13

Quote:
Originally Posted by no.1 View Post
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ คือ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ เครือข่าย รร. ของ รร.เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า(กทม.) ส่วนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เป็นเครือข่ายความร่วมมือกับ รร.เตรีมอุดมศึกษา(พญาไท)
ถ้าถามเด็กเตรียมฯแบบผม น่าจะได้ความว่าโรงเรียนเรา เตรียมอุดมศึกษา(ไม่มีอะไรต่อท้าย) ไม่มีเครือข่ายหรอกครับ ถ้าจะนับ แบบที่เคยเป็นเครือ ๕ พระเกี้ยว ก็จะมีแต่ บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และหอวัง เพราะมีความสัมพันธ์ในการก่อตั้งกัน

ผู้อำนวนการท่านก่อนก็พยายามสร้างเครือข่ายกับเตรียมฯ ภาคอยู่นะครับ แต่มีปัญหาในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะการยอมรับของเด็กเตรียมฯ เอง ตอนจัดงานครบรอบ 70 ปีโรงเรียน แล้วเชิญโรงเรียนเตรียมฯภาคมาร่วมงาน มีเหตุการณ์เกิดประท้วงย่อม ๆ ของเด็กเตรียมฯ ด้วยซ้ำ เหอๆ
tk719 no está en línea  
Old March 26th, 2010, 04:00 PM   #430
no.1
Registered User
 
no.1's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 2,776
Likes (Received): 580

Quote:
Originally Posted by tk719 View Post
ถ้าถามเด็กเตรียมฯแบบผม น่าจะได้ความว่าโรงเรียนเรา เตรียมอุดมศึกษา(ไม่มีอะไรต่อท้าย) ไม่มีเครือข่ายหรอกครับ ถ้าจะนับ แบบที่เคยเป็นเครือ ๕ พระเกี้ยว ก็จะมีแต่ บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และหอวัง เพราะมีความสัมพันธ์ในการก่อตั้งกัน

ผู้อำนวนการท่านก่อนก็พยายามสร้างเครือข่ายกับเตรียมฯ ภาคอยู่นะครับ แต่มีปัญหาในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะการยอมรับของเด็กเตรียมฯ เอง ตอนจัดงานครบรอบ 70 ปีโรงเรียน แล้วเชิญโรงเรียนเตรียมฯภาคมาร่วมงาน มีเหตุการณ์เกิดประท้วงย่อม ๆ ของเด็กเตรียมฯ ด้วยซ้ำ เหอๆ
ใช้คำว่า "เครือข่ายความร่วมมือ" น่าจะเหมาะสมแล้วนะครับ

เข้าใจครับว่า เตรียมฯภาค รัฐบาลเป็นคนตั้งขึ้น

อุตส่าระวังคำพูดแล้วละนะครับ ... ประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อน เสียด้วย

Last edited by no.1; March 26th, 2010 at 04:07 PM.
no.1 no está en línea  
Old March 26th, 2010, 04:04 PM   #431
zeaza
Suratthani
 
zeaza's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: 集美厦门-jimei,xiamen 中国
Posts: 3,705
Likes (Received): 30

มาทักทายเฉยๆ อิอิ
zeaza no está en línea  
Old March 26th, 2010, 05:42 PM   #432
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

ว่าแต่ จากที่เรารู้มานะ ไม่แน่ใจ โรงเรียนที่อุตรดิตถ์บางโรงเรียนแยกชายหญิงด้วยหรอ
แล้วโรงเรียนประจำจังหวัดคือโรงเรียนอะไรอ่ะ


คร้า โรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ 1.โรงเรียนชาย คือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ค่ะ
2.โรงเรียนหญิง คือ อุตรดิตถ์ดรุณีค่ะ
3.นอกจากโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วกะมีโรงเรียนใหญ่อื่นๆที่กระจายอยู่ตามอำเภอทั่วไปค่ะ เช่น เตรียมอุมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ ลับแลพิทยาคม ท่าปลาประชาอุทิศน่ะค่ะอิอิ
__________________


๏ U ☂ ☂aradiT twin cities of Vancouver The North ประเทศไทย ๏▓ NOng ๏ s☆nG sanG the M๏st b€autiful S☻uth Eas┯ AsiA ▓
songuttaradit no está en línea  
Old March 26th, 2010, 05:54 PM   #433
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

มานเป็บบางจังหวัดค่ะที่แยก บางจังหวัดเขาก็ไม่แยกน่ะค่ะ อิอิ เวลาเอาข่าวมาหน้าจะดูน่ะค่ะว่าใครเอามารึป่าวถ้าเอามาซ้ำก็ชี้แจงได้นะค่ะ ถ้าเอาทับนี้เหมือนหักหน้าเลย เดี้ยนไมได้ว่าใครน่ะค่ะ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ อุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพเขาจะต้องทำไม่น้อยน้าจังหวัดอื่นแน่นอน ไม่ว่างบน้อย งบมาก ยังไงเขาก็ต้องทำนะค่ะ ไม่ให้ขายขี้หน้าจังหวัดอื่น ค่ะ มะวานเดี้ยนมาถึงอุตรดิตถ์ตอนเย็นๆ ด้วยรถไฟ-*- แสนจะช้า น่ะค่ะ ได้ความว่า ไปเที่ยวที่งานอุตรดิตถ์แฟร์ในปีนี้จัดใหญ่กว่าปีที่แล้วมี ขนม อาหารอะไรต่างๆมากมาย คล้ายๆงานพระยาพิชัยดากหักค่ะ จัดทั้งนอกสนามกีฬา และ ในสนามกีฬาพระยาพิชัยอ่ะค่ะ แล้วยังมีมวยโลกหใดอีก ถ่ายทอดช่อง 7ด้วยน่ะค่ะ คริคริ

เราต้องรอดูกันน่ะค่ะว่ากีฬาเยาวชนแห่งชาติ และด่านภูดู่เสร็จเมื่อไหร่มานจะสง่างามตระการตาเพียงใดที่จะทำให้เป็นความภาคภูมิใจของชาวอุตรดิตถ์ทั้งที่อาศัยในจังหวัดและคนทั้งประเทศค่ะ
__________________


๏ U ☂ ☂aradiT twin cities of Vancouver The North ประเทศไทย ๏▓ NOng ๏ s☆nG sanG the M๏st b€autiful S☻uth Eas┯ AsiA ▓
songuttaradit no está en línea  
Old March 26th, 2010, 05:54 PM   #434
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

เอออออออออออออออออ เดี้ยนอยากจะถามผู้รู้ว่าตอนนี้ด่านภูดู่ของเรเป็นไงบ้างแล้วค่ะเนี่ยยยยยยยย
__________________


๏ U ☂ ☂aradiT twin cities of Vancouver The North ประเทศไทย ๏▓ NOng ๏ s☆nG sanG the M๏st b€autiful S☻uth Eas┯ AsiA ▓
songuttaradit no está en línea  
Old March 26th, 2010, 06:05 PM   #435
atr_72
Registered User
 
atr_72's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Posts: 249
Likes (Received): 0

ข่าว NCA อุตรดิตถ์

เอาข่าว NCA Bangkok-uttaraditจากFacebookของNCA มาฝากกันครับคงเร็วๆๆนี้แหละครับ

ที่มา:http://www.facebook.com/crownprince....00000217990231

Gorn Krammee ฮือๆๆๆแล้วเส้นทาง กรุงเทพ-อุตรดิตถ์ จะเปิดเมื่อไหร่ไม่มีใครตอบบเลยยฮือๆๆๆๆ
21 มีนาคมเวลา 12:58 น. · แสดงความคิดเห็น ·ถูกใจไม่ถูกใจ · เปิดดูความเห็น (2)ซ่อนความเห็น (2) · ดูข้อความโต้ตอบบนกระดานข้อความ


Ncaiclub Nca ตอนนี้เส้นทางกรุงเทพฯ ข อุตรดิตถ์ อยู่ในช่วงขั้นตอนการเจรจาบางประการค่ะ อย่างไรเมื่อเปิดให้บริการแล้ว ทางนครชัยแอร์จะแจ้งข่าวให้ท่านผู้โดยสารทราบทันทีค่ะขอบพระคุณค่ะ

21 มีนาคมเวลา 17:42 น.
atr_72 no está en línea  
Old March 26th, 2010, 06:19 PM   #436
jagkrasrisakul
THAILAND
 
jagkrasrisakul's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Location: Trang
Posts: 5,475
Likes (Received): 507นครชัยแอร์อะไรนี่ทำไมไม่เปิดสายใต้ไม่รู้

ผมแอบเห้นตอนตรังเกมส์จังหวัดไหนไม่รู้เหมามาคันนึงภายในหรูหรามากกกกกกกก
แต่พ่อกับแม่ผมบอกว่าหรูก็แค่นั้นนั่งนานเป็นวันๆนั่งเครื่องบินดีกว่าไม่เจ็บก้นเหอะๆๆๆๆๆ
__________________
- Trang City ,Thailand -

jagkrasrisakul no está en línea  
Old March 26th, 2010, 06:33 PM   #437
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

อืมอ้ายนครชัยแอร์นี่เดี้ยนกะเห็นมานานแล้วน่ะค่ะ -*- ทามไมมันเจรจานานจังเยย
__________________


๏ U ☂ ☂aradiT twin cities of Vancouver The North ประเทศไทย ๏▓ NOng ๏ s☆nG sanG the M๏st b€autiful S☻uth Eas┯ AsiA ▓
songuttaradit no está en línea  
Old March 26th, 2010, 06:35 PM   #438
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

ดีจร้าอิอิ นครชัยแอร์หรอเดี้ยนกะเห็นมานานหละทำไมมานเจรจาช้าจังเยย
__________________


๏ U ☂ ☂aradiT twin cities of Vancouver The North ประเทศไทย ๏▓ NOng ๏ s☆nG sanG the M๏st b€autiful S☻uth Eas┯ AsiA ▓
songuttaradit no está en línea  
Old March 26th, 2010, 06:46 PM   #439
songuttaradit
Uttaradit Capital
 
songuttaradit's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Uttaradit city
Posts: 1,585
Likes (Received): 0

เออวานนี้แจ้งข่าวน่ะค่ะ

1.อาคารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์สร้างถึง 4ชั้นแล้ว
2.เรื่องของด่านภูดู่ตอนนี้ไปตั้งกระทู้ถามในเว็ปอำเภอบ้านโคกแล้วน่ะค่ะ
3.อาคารแถวบ้านเดี้ยนได้ผลประกอบมาว้า สร้างเป็นหอพัก -*-
4.ตอนนี้คนในฟรายเดย์กะแถวๆนั้นกำลังซุบซิบกันว่าอุตรดิตถ์จะมีการสร้างห้าง บิ๊กซี หรืออะไรนี่แหละ ตรงแยกช้างม้าวัว ควาย (หยาบ) น่ะค่ะไม่ก็แยกวังสีสูบก็ดูกันต่อไป -*- ลือหรือจริง
5.ตอนนี้สนามกีฬาหมอนไม้คาดว่าน่าจะขยายแฒจรรย์ให้ใหญ่ขึ้นเหมือนของเพชรบูรณ์ด้วยงบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแน่อน ตอนนี้สนามปิดปรับปรุงห้ามคนภายนอกเข้า จะเปิดในเดือนตุลาคม
6.สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ ขบวนด่วนพิเศษที่9003 /9004 กรุงเทพ-สวรรคโลก-ศิลาอาสน์ -กรุงเทพ เปิดเดินรถสมบูรณ์แล้วจะบรรจุที่อุตรดิตถ์ถาวรค่ะ ยินดีจังเยย
7.บริษัทโฮมดีไซด์กำลังจะเปิดสาขาที่อุตรดิตถ์อีก 1 สาขา บริเวณถนนบรมอาสน์
8.ตอนนี้อุตรดิตถ์จัดงานอุตรดิตถ์แฟร์ค่ะ
9.บริษัทขนส่งให้จุดขึ้นรถเพิ่มบิรเวณตลาดท่าเหนือ แยก ช้าง ม้า วัว ควาย (ชื่อแยกแปลกๆ)
10.มิสเตอร์โนท อุตรดิตถ์เราอาจจะได้เห็นในไม่ช้านี้น่ะค่ะ
11.ตอนนี้อุตรดิตถ์มีการสร้างบ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้นในตามริมทางที่ว่างโล่งค่ะ
12.อุตรดิตถ์กำลังจะมีสถาบันกวดวิชาแห่งใหม่ 2 วิชาเร็วๆนี้ ติดๆๆกัน
__________________


๏ U ☂ ☂aradiT twin cities of Vancouver The North ประเทศไทย ๏▓ NOng ๏ s☆nG sanG the M๏st b€autiful S☻uth Eas┯ AsiA ▓

Last edited by songuttaradit; March 26th, 2010 at 06:52 PM.
songuttaradit no está en línea  
Old March 26th, 2010, 06:58 PM   #440
jagkrasrisakul
THAILAND
 
jagkrasrisakul's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Location: Trang
Posts: 5,475
Likes (Received): 507คำถามที่ถามไว้ตอบไว้แล้วที่ห้องตรัง ครับ

ตอบไว้นานแล้วไม่ไปดูเลยนะ อิอิ
__________________
- Trang City ,Thailand -

jagkrasrisakul no está en línea  


Closed Thread

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 02:22 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu