search the site
 daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa > Inwestycje ukończoneGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 9 votes, 5.00 average.
Old March 22nd, 2010, 03:25 PM   #1
Patryjota
DROGI TO MOJA PASJA
 
Patryjota's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Konin - Polska
Posts: 15,610
Likes (Received): 25

[DK4] Obwodnica Jarosławia

Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4 Jędrzychowice - Korczowa.


Lokalizacja inwestycji:

Projektowana obwodnica zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego i przebiega przez tereny gminy Pawłosiów, Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław, po północnej i wschodniej stronie miasta Jarosław.
Początek projektowanej obwodnicy znajduje się w miejscowości Tywonia w km 645+167 istniejącej DK4 natomiast koniec w miejscowości Tuczempy w km 656+481,32.
Obwodnica posiadać będzie następujące parametry techniczne:
-Klasa techniczna - GP(główna ruchu przyspieszonego),
-Klasa funkcjonalna - droga krajowa,
-Prędkość projektowa 80km/h,
-Kategoria ruchu KR4,
-Obciążenie osi - 115kN/oś,
-Przekrój drogowy na odcinku;
*od km 645+167 do km 646+440 przekrój dwujezdniowy, dwupasowy z pasem dzielącym
*od km 646+440 do km 656+481,32 przekrój jednojezdniowy, czteropasowy.
-Szerokość pasów ruchu: 3,5 m
-Szerokość poboczy bitumicznych: 2,0 m
-Szerokość poboczy gruntowych: zmienna.

W zakres robót wchodzi również budowa obiektów inżynierskich :
a) Wiadukty - szt. 5. Projektowana nośność obiektów kl. A i STANAG 2021 klasa C150:
-Wiadukt dwuprzęsłowy. Ustrój nośny: monolityczna, izotropowa płyta pełna. Ilość: 2 /identyczne, odrębne obiekty pod każdą nitkę drogi obwodowej/.
-Wiadukt trójprzęsłowy. Ustrój nośny: żelbetowa, monolityczna płyta pełna o zmiennej grubości konstrukcyjnej. Ilość: 1.
-Wiadukt jednoprzęsłowy. Ustrój nośny: żelbetowa, monolityczna płyta pełna o stałej grubości konstrukcyjnej. Ilość: 1.
-Wiadukt jednoprzęsłowy. Ustrój nośny: płyta żelbetowa sprężona naprzemiennie. Ilość: 1.
b) Mosty - szt. 3. Projektowana nośność obiektów kl. A i STANAG 2021 klasa C150
-Most jednoprzęsłowy. Ustrój nośny: belka swobodnie podparta z betonu sprężonego oraz zespolona z nią monolityczna płyta żelbetowa. Ilość: 2.
-Most trójprzęsłowy. Ustrój nośny: żelbetowa rama. Ilość 1.
c) Przejazdy gospodarcze - szt 4. Projektowana nośność obiektów kl. A i STANAG 2021 klasa C150
-Konstrukcja skrzynkowa o przekroju dwudzielnym z prefabrykatów żelbetowych. Ilość 1.
-Konstrukcja łukowo-kołowa oparta przegubowo na ramie żelbetowej. Ilość 3.
d) Przepusty na ciekach. Projektowana nośność obiektów kl. A i STANAG 2021 klasa C150,
Przepusty o konstrukcji stalowej o przekroju łukowym i owalnym oraz konstrukcji żelbetowej i przekroju prostokątnym.
e) Mury oporowe.
f) Ekrany akustyczne typu "zielona ściana". W miejscach o ograniczonej widoczności i na wiaduktach przezroczyste.
g) Drogi dojazdowe.
h) Przejścia dla płazów oraz małych zwierząt projektowane w formie przepustów suchych lub specjalnie wykształconych półek w przepustach na ciekach.
i) Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej nie wiązanej z obsługą drogi:
-elektroenergetycznych,
-teletechnicznych,
-gazowych,
-wodociągowych,
-kanalizacyjnych.

Termin realizacji: 24 miesiące od udzielenia zamówienia

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%

Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania wniosków:
Siedziba Zamawiającego
GDDKiA O/Rzeszów
sekretariat
do dnia: 30.04.2009 r.
do godz.15:00

Rodzaj procedury: ograniczony


Co ciekawe ani słowa o przerwie zimowej jeśli chodzi o czas trwania budowy - i zaskakuje mnie ze nawet na taki mały odcinek zwykłej DK dają przetarg ograniczony
Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
Zestawienie wniosków chętnych do budowy obw. Jarosławia - DK 4
1. Dragados
2. J&P Avax
3. MSF & MSF Polska
4. Autostrada Wschodnia & Alpine & Erbud
5. Budimex Dromex
6. Eurovia (PL) & Wakoz & Warbud & Eurovia (D) & Eurovia (CZ) & JPRD-M [Jarosław]
7. Mota-Engil(PL) & Mota-Engil(P)
8. Skanska (PL) & Skanska (CZ)
9. Polimex-Mostostal & Doprostav (SV)
10. SRB Civil (I) & Henpol [Lublin]
11. PBG & Aprivia & Hydrobudowa Polska & Siac Construction (I)
12. PRD [Lubartów] & Mosty-Łódź & PBDiM [Mińsk Maz.] & LPRD [Lubartów]
13. Herman Kirchner (PL) & Strabag (PL)
14. Drogbud & Poldim & IMB-Podbeskidzie & BDiM Józef Babiś
15. Sando Budownictwo & Construcciones Sanchez Dominguez-Sando
16. Mostostal Wa-wa & Acciona

Źródło:
www.gddkia.gov.pl
Obwodnica Jarosławia - zaproszenie do składania ofert cenowych

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie 20 sierpnia br. zaprosił do złożenia ofert cenowych 10 Wykonawców (spośród 16 zgłoszonych), którzy w I etapie postępowania przetargowego dla zadania „Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4” spełnili wszystkie warunki i otrzymali największą ilość punktów. Termin składania ofert mija 1 października 2009r.

Do złożenia ofert zaproszone zostały firmy wykonawcze reprezentujące nie tylko Polskę, ale także: Czechy, Portugalię, Hiszpanię, Niemcy i Słowację.

Inwestycja polegająca na realizacji obwodnicy Jarosławia zakłada budowę 11-kilomterowego odcinka drogi obwodowej o klasie GP. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić budowę 5 wiaduktów, 3 mostów, 4 przejazdów gospodarczych, a także przepustów na ciekach i murów oporowych. Zakres prac obejmował będzie również budowę ekranów akustycznych, dróg dojazdowych, przejść dla płazów i małych zwierząt (w formie przepustów suchych lub specjalnie wykształconych półek w przepustach na ciekach) a także przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej nie wiązanej z obsługą drogi (elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych).


Zadanie przewidziane jest do współfinansowania ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz ze środków budżetowych. Do końca tego roku planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą i jeśli się uda rozpoczęcie pierwszych prac. Termin realizacji to 24 miesiące.

Źródło:www.gddkia.gov.pl

Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
Obwodnica Jarosławia - otwarcie ofert

Dzisiaj tj. 6 listopada br. w rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nastąpiło otwarcie ofert zawierających kwoty, za jakie Wykonawcy zobowiązali się wybudować obwodnicę m. Jarosław w ciągu DK4. Do złożenia ofert zaproszonych zostało 10 firm reprezentujących nie tylko Polskę, ale także: Czechy, Portugalię, Hiszpanię, Niemcy i Słowację. Ostatecznie oferty złożyło 5 firm i konsorcjów. Najtańsza wynosi 370 068 541,55 PLN brutto, zaś najdroższa 413 847 123,37 PLN.

Kolejnym krokiem będzie ocena złożonych wniosków oraz wybranie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Następnie postępowanie przetargowe zostanie poddane kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dopiero po kontroli Prezesa i stwierdzeniu braku nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu możliwe będzie podpisanie umowy z Wykonawcą.

Inwestycja polegająca na budowie obwodnicy Jarosławia zakłada budowę 11-kilomterowego odcinka drogi obwodowej o klasie GP. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić budowę 5 wiaduktów, 3 mostów, 4 przejazdów gospodarczych, a także przepustów na ciekach i murów oporowych. Zakres prac obejmował będzie również budowę ekranów akustycznych, dróg dojazdowych, przejść dla płazów i małych zwierząt (w formie przepustów suchych lub specjalnie wykształconych półek w przepustach na ciekach) a także przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej nie wiązanej z obsługą drogi (elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych). Termin realizacji to 24 miesiące.

Zadanie przewidziane jest do współfinansowania ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz ze środków budżetowych.

Źródło:
www.gddkia.gov.pl
Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
Prowadzę korespondencje z Gdaką w Rzeszowie. Narazie mam info które firmy złożyły oferte - kto dał najmniej nie wiem.


LIsta firm, które złożyły oferty (10 zostało zaproszonych).

Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4
Jędrzychowice-Korczowa

1. HERMANN KIRCHNER (PL) & STRABAG (PL)
2. MOTA-ENGIL (PL) & Mota-Engil (P)
3. EUROVIA (PL) & WARBUD & EUROVIA VERKEHRSBAU UNION (D) & EUROVIA (CZ) & WAKOZ & Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
4. Budimex Dromex S.A.
5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów & Mosty-Łódź & Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów & Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Pozdrawiam

xxx
Rzecznik Prasowy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
editu poprzedniego posta można by nie zauważyć - to daje nowy post. Najniższą ofertę złożyła Eurovia
Quote:
Originally Posted by davidss1 View Post
Z wczorajszej prezentacji w GDDKiA w Rzeszowie. Budowa obwodnicy Jarosławia. Plan sytuacyjny Węzły:

WĘZEŁ S-1Węzeł S-1 - umożliwi połączenie z obwodnicą ulicy Krakowskiej biegnącej w kierunku centrum miasta. W węźle tym projektuje się skrzyżowanie typu małe rondo, w którym krzyżują się drogi: łącznica węzła oraz ulica Krakowska (ciąg obecnej DK 4) i ulica Lotników (ciąg drogi powiatowej nr 1724R).

WĘZEŁ S-3Węzeł S-3 – projektowany jest na krzyżowaniu się obwodnicy z drogą krajową nr 77 Lipnik – Przemyśl. Węzeł ten umożliwi połączenie z obwodnicą DK 77 dla wszystkich relacji ruchu.

WĘZEŁ S-4Węzeł S-4 – dwupoziomowy węzeł w ciągu planowanej obwodnicy miasta Jarosławia zlokalizowany będzie w miejscu istniejącego skrzyżowania z wyspą środkową. Projekt budowy drogi krajowej DK 4 na obszarze węzła S-4 obejmuje budowę trzech obiektów mostowych, po których droga krajowa DK 4 przebiegać będzie nad ul. Zwierzyniecką, projektowanym rondem w ciągu drogi wojewódzkiej DW-865 oraz nad ul. Na Blichu i potokiem Głęboka.

WĘZEŁ S-5Węzeł S-5 - węzeł dwupoziomowy, bezkolizyjny typu ''trąbka'' na przedłużeniu DP 1766R ul. Morawska.


To chyba trochę choć częściowo przybliża obraz tej obwodnicy przynajmniej dla mnie bo jak do tej pory można bylo jedynie znaleźć przebieg trasy robiony chyba w paincie.
Quote:
Originally Posted by skrzetuski View Post
Prosty schemat obwodnicy Jarosławia:forum:
http://inwestycje.rzeszow.pl/forum/viewtopic.php?t=1916
Quote:
Originally Posted by tm78 View Post
Wykonawca, czyli Konsorcjum Firm Eurovia Polska S.A. rozpocznie budowę najpóźniej 8 marca br. i zgodnie z umową ma 24 miesiące na jej zakończenie. Oznacza to, że w marcu 2012 roku inwestycja będzie skończona, a miesiąc potem, po wydaniu decyzji na jej użytkowanie, oddana dla ruchu samochodowego. Obwodnica zaklasyfikowana jest do drogi głównego ruchu przyspieszonego - o dozwolonej prędkości 80 km/h. Szerokość jezdni wyniesie 7 m, a utwardzonych poboczy po 2 m. Długość drogi to 11,3 km.

źródło:
http://rzeszow.naszemiasto.pl/artyku...s-19,id,t.html

Pewnie w tym tygodniu zaczną
Quote:
Originally Posted by Reba View Post
Pierwszy sprzęt


Fajna miejscówka do zdjeć, węzeł S3, droga ma iść pomiędzy tymi dwiema kamienicami a tą ruderą jeżeli dobrze sie orientuje. W każdym bądź razie - po tych wzgórzach na wprost

Quote:
Originally Posted by mor1 View Post
Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4 Jędrzychowice - Korczowa.
Lokalizacja inwestycji:
Projektowana obwodnica zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego i przebiega przez tereny gminy Pawłosiów, Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław, po północnej i wschodniej stronie miasta Jarosław.
Początek projektowanej obwodnicy znajduje się w miejscowości Tywonia w km 645+167 istniejącej DK4 natomiast koniec w miejscowości Tuczempy w km 656+481,32.

Obwodnica posiadać będzie następujące parametry techniczne:
-Klasa techniczna - GP(główna ruchu przyspieszonego),
-Klasa funkcjonalna - droga krajowa,
-Prędkość projektowa 80km/h,
-Kategoria ruchu KR4,
-Obciążenie osi - 115kN/oś,
-Przekrój drogowy na odcinku;
*od km 645+167 do km 646+440 przekrój dwujezdniowy, dwupasowy z pasem dzielącym
*od km 646+440 do km 656+481,32 przekrój jednojezdniowy, czteropasowy.
-Szerokość pasów ruchu: 3,5 m
-Szerokość poboczy bitumicznych: 2,0 m
-Szerokość poboczy gruntowych: zmienna.

W zakres robót wchodzi również budowa obiektów inżynierskich :
a) Wiadukty - szt. 5. Projektowana nośność obiektów kl. A i STANAG 2021 klasa C150:
-Wiadukt dwuprzęsłowy. Ustrój nośny: monolityczna, izotropowa płyta pełna. Ilość: 2 /identyczne, odrębne obiekty pod każdą nitkę drogi obwodowej/.
-Wiadukt trójprzęsłowy. Ustrój nośny: żelbetowa, monolityczna płyta pełna o zmiennej grubości konstrukcyjnej. Ilość: 1.
-Wiadukt jednoprzęsłowy. Ustrój nośny: żelbetowa, monolityczna płyta pełna o stałej grubości konstrukcyjnej. Ilość: 1.
-Wiadukt jednoprzęsłowy. Ustrój nośny: płyta żelbetowa sprężona naprzemiennie. Ilość: 1.
b) Mosty - szt. 3. Projektowana nośność obiektów kl. A i STANAG 2021 klasa C150
-Most jednoprzęsłowy. Ustrój nośny: belka swobodnie podparta z betonu sprężonego oraz zespolona z nią monolityczna płyta żelbetowa. Ilość: 2.
-Most trójprzęsłowy. Ustrój nośny: żelbetowa rama. Ilość 1.
c) Przejazdy gospodarcze - szt 4. Projektowana nośność obiektów kl. A i STANAG 2021 klasa C150
-Konstrukcja skrzynkowa o przekroju dwudzielnym z prefabrykatów żelbetowych. Ilość 1.
-Konstrukcja łukowo-kołowa oparta przegubowo na ramie żelbetowej. Ilość 3.
d) Przepusty na ciekach. Projektowana nośność obiektów kl. A i STANAG 2021 klasa C150,
Przepusty o konstrukcji stalowej o przekroju łukowym i owalnym oraz konstrukcji żelbetowej i przekroju prostokątnym.
e) Mury oporowe.
f) Ekrany akustyczne typu "zielona ściana". W miejscach o ograniczonej widoczności i na wiaduktach przezroczyste.
g) Drogi dojazdowe.
h) Przejścia dla płazów oraz małych zwierząt projektowane w formie przepustów suchych lub specjalnie wykształconych półek w przepustach na ciekach.
i) Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej nie wiązanej z obsługą drogi:
-elektroenergetycznych,
-teletechnicznych,
-gazowych,
-wodociągowych,
-kanalizacyjnych.

Zwycięzca przetargu:
Konsorcjum Firm:
Lider: EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

Partner: WARBUD S.A.
Al. Jerozolimskie 162 A
02-342 Warszawa

Partner: EUROVIA VERKEHRSBAU UNION GMBH
Frank-Zapp-Strasse Nr 11
12681 Berlin

Partner: EUROVIA CS, A.S.
Narodni 10
113 19 Praha 1

Partner: WAKOZ Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 3
84-242 Luzino

Partner: Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
ul. Poniatowskiego 6
37-500 Jarosław

cena brutto: 369.261.463,69 zł
Termin realizacji: 24 miesiące od daty udzielenia zamówienia - 08.02.2012 r.

Plan poglądowy (oryginał pdf (4 MB): http://www.gddkia.gov.pl/viewattach....6ff9f37aadde5c ):Fragmenty:


Plany z 2007 r., do nowszych jeszcze się nie dokopałem. Obecnie planowany przebieg jest prawie identyczny, inny jest węzeł S-4:


Pojawił się również dodatkowy węzeł S-5:
Plan sytuacyjny - fragment (oryginał pdf (13,2 MB, 21 stron): http://www.gddkia.gov.pl/viewattach....af29c5c6a8a2d7 )

__________________
Bądź tym, kim chcesz - Dla ludzi i tak będziesz tym, kim oni chcą
[DK25] Zachodnia obwodnica Konina
Patryjota no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old March 22nd, 2010, 05:08 PM   #2
davidss1
Registered User
 
Join Date: Oct 2009
Location: UK
Posts: 2,879
Likes (Received): 71

Rozpoczęcie budowy obwodnicy Jarosławia
22 marca 2010 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12www.rzeszow.naszemiasto.pl
davidss1 no está en línea   Reply With Quote
Old March 22nd, 2010, 06:03 PM   #3
tm78
Registered User
 
Join Date: Nov 2009
Location: xyz
Posts: 529
Likes (Received): 42

Witam.

Dziś od strony Muniny i Tuczęp nic się nie działo

Wschodni początek obwodnicy Jarosławia, za wiaduktem kolejowym D4 po nowym śladzie.
Jak widać zima zrobiła mam "ser z dziurami" lub jak kto woli slalom gigant.

Obok obecnego wiaduktu ma powstać nowy zaraz obok po lewej stronie i ma pod nim przebiegać łącznik do powstającej obwodnicy Jarosławia.

Projektowane w tym miejscu rondo ul. 3 Maja i Morawskiej (dojazd do huty szkła)


Tywonia na widocznym zakręcie DK4 jako obwodnica Jarosławia skręca w lewo


Last edited by tm78; August 12th, 2012 at 03:15 PM.
tm78 no está en línea   Reply With Quote
Old March 22nd, 2010, 06:10 PM   #4
tm78
Registered User
 
Join Date: Nov 2009
Location: xyz
Posts: 529
Likes (Received): 42

Quote:
Originally Posted by Reba View Post
Dwie panoramki z okolicy przyszłego węzła obwodnicy Jarosławia

[IMG]http://i43.************/k4ffhf.jpg[/IMG]

[IMG]http://i39.************/33vyjy1.jpg[/IMG]

[IMG]http://i40.************/so6adg.jpg[/IMG]
tm78 no está en línea   Reply With Quote
Old March 22nd, 2010, 06:46 PM   #5
Reba
Registered User
 
Reba's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: Rzeszów/Jarosław
Posts: 460

Mapka poglądowa


1


2


3


4


5
Reba no está en línea   Reply With Quote
Old March 22nd, 2010, 07:26 PM   #6
Between
Registered User
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 787
Likes (Received): 140

Budowa obwodnicy rozpoczęta!

Quote:
Dzisiaj pierwsze łopaty zostały wbite; z udziałem ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka rozpoczęto oficjalnie budowanie najbardziej wyczekiwanej w mieście inwestycji. Jarosławska obwodnica ma być po dwóch latach oddana do użytku i rozładuje bardzo trudną sytuację komunikacyjną miasta.
Tak istotnego wydarzenia inwestycyjnego jeszcze nie było, minister Cezary Grabarczyk powiedział, że Podkarpacie będzie niedługo wielkim placem budowy, według ministra powstanie w tym roku 60 km dobrych dróg.

- Jarosławska obwodnica to jedna z kilku inwestycji drogowych, które planujemy oddać przed EURO 2012, to dla mnie zaszczyt, że zostałem zaproszony na dzisiejszą sesję, nie jest tajemnicą, że w lutym zawarliśmy umowę, że przyjadę tutaj na inaugurację budowy. Kończymy etap przygotowań, zaczynamy realizację, dziękuję wszystkim, którzy przed nami zabiegali o tę obwodnicę - powiedział minister.

Wszyscy czekamy na te obwodnicę od dwudziestu, niektórzy mówią od trzydziestu lat, ale prace koncepcyjne ruszyły na pewno w 1992 roku, potem aktualizowano dokumentacje, wnioski. Od 1999 roku sprawa zaczyna nabierać tempa. W roku 2006 nasza obwodnica zostaje zapisana do dofinansowania z programów unijnych. Nasz samorząd przejmuje tzw. resztówki, a potem już wchodzi w życie spec -ustawa, która daje nam właściwie zielone światło. Dziękuję ministrowi, parlamentarzystom, szczególnie Tomaszowi Kuleszy, dyrekcji Genreralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie za determinację i pomoc w doprowadzeniu sparwy do dzisiejszego dnia - komentuje burmistrz Andrzej Wyczawski.

Uroczystość rozpoczęła się w ratuszu w ramach sesji RM, gdzie gośćmi specjalnymi byli minister Cezary Grabarczyk, wojewoda Mirosław Karapyta, przewodniczący Sejmiku Podkarpackiego Andrzej Matusiewicz, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o. Rzeszów Wiesław Kaczor, Marek Gosztyła - dyrektor Eurovia o. Rzeszów, parlamentarzyści, w tym Tomasz Kulesza, ks. Andrzej Surowiec - archiprezbiter jarosławski.

Iwona Międlar
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
Są też zdjęcia, ale są podobne do tych z postu wstawionego przez davidss1. Link na jarosław.pl .
Between no está en línea   Reply With Quote
Old March 22nd, 2010, 08:39 PM   #7
hose
Registered User
 
Join Date: Feb 2008
Location: KR
Posts: 122
Likes (Received): 3

Budowa obwodnicy Jarosławia zakończy się za 22 miesiące – obiecują budowlańcy

Podkarpacie jest teraz największym placem budowy w kraju – podkreśla Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury. Dzisiaj symbolicznym wbiciem łopat w ziemię rozpoczęto tu kolejną wielką inwestycję; budowę obwodnicy Jarosławia.

Konsorcjum Firm Eurovia Polska S.A. ruszyło z robotami w Tywoni, przy wjeździe do Jarosławia od strony Rzeszowa.

Na tę historyczną chwilę czekano w Jarosławiu ponad 30 lat. Prace przygotowawcze trwały dekadę. – To sztafeta samorządowców. Ktoś inny rozpoczynał, ktoś inny kończy – w ten sposób szef sejmiku podkarpackiego Andrzej Matusiewicz oddał sprawiedliwość wszystkim samorządowcom i politykom zaangażowanym w budowę obwodnicy.

- Nareszcie nasze umęczone miasto, nasi umęczeni mieszkańcy doczekali się tej budowy – cieszy się Andrzej Wyczawski, burmistrz Jarosławia.

W ten sposób nawiązywał do faktu, że codziennie przez Jarosław przetacza się krajową "czwórką” ponad 28 tys. pojazdów a kolejne 14 tys. przylegającą doń drogą wojewódzką.

- Inwestycyjny boom na Podkarpaciu to wynik doskonałej współpracy administracji, parlamentarzystów i samorządowców z ministerstwem – komplementuje Mirosław Karapyta, wojewoda podkarpacki.

Koszt budowy obwodnicy przekroczy 369 mln 261 tys. Zł. Inwestycję wspomogą fundusze unijne.
Obwodnica Jarosławia to 11,3 km odcinek drogi obwodowej o klasie GP. Wykonawca zbuduje 5 wiaduktów, 3 mosty, 4 przejazdy gospodarcze, a także szereg przepustów na ciekach i murów oporowych.

Zakres prac obejmie również budowę ekranów akustycznych, dróg dojazdowych, przejść dla płazów i małych zwierząt a także przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z obsługą drogi (elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych).

Źródło: nowiny24.pl
hose no está en línea   Reply With Quote
Old March 22nd, 2010, 09:06 PM   #8
B-Boy
Registered User
 
B-Boy's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 69
Likes (Received): 1

Wrzeszczcie coś się zaczęło miejmy nadzieję ze się wyrobią w te 22 miesiące.

Ta obwodnica będzie jakoś połączona z autostradą czy tylko z DK4. Jak wybudują i autostradę i obwodnicę to na Rzeszów gdybym chciał jechać to muszę zjechać na DK4 a później na węźle Wierzbna na A4. ?
B-Boy no está en línea   Reply With Quote
Old March 22nd, 2010, 09:28 PM   #9
davidss1
Registered User
 
Join Date: Oct 2009
Location: UK
Posts: 2,879
Likes (Received): 71

tak jak mówisz
davidss1 no está en línea   Reply With Quote
Old March 22nd, 2010, 11:29 PM   #10
Reba
Registered User
 
Reba's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: Rzeszów/Jarosław
Posts: 460
Last edited by Reba; March 23rd, 2010 at 03:36 AM.
Reba no está en línea   Reply With Quote
Old March 22nd, 2010, 11:46 PM   #11
davidss1
Registered User
 
Join Date: Oct 2009
Location: UK
Posts: 2,879
Likes (Received): 71

Burmistrz coś wspominał niedawno o wykupie innych terenów by ułatwić wykonawcy dostęp do pasa drogowego obwodnicy.
davidss1 no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2010, 12:43 AM   #12
Reba
Registered User
 
Reba's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: Rzeszów/Jarosław
Posts: 460
I miejsce przyszłego S4


Last edited by Reba; March 23rd, 2010 at 12:51 AM.
Reba no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2010, 10:13 AM   #13
davidss1
Registered User
 
Join Date: Oct 2009
Location: UK
Posts: 2,879
Likes (Received): 71

Myśle, że można zamieścić jeszcze tą informację dotyczącą budowy obwodnicy Jarosławia
Quote:
Data wysłania ogłoszenia:
czwartek 19 listopad 2009
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Rzeszów
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie "Budowy wiaduktów w ciągu dróg i linii kolejowych kolidujących z budową obwodnicy miasta Jarosławia".

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje:

- budowę wiaduktu kolejowego w km 206, 054 linii kolejowej Kraków - Medyka, który ma na celu zapewnienie bezkolizyjnego skrzyżowania projektowanej drogi obwodowej miasta Jarosławia z linią kolejową.
Podstawowe parametry techniczne obiektu:
* światło poziome 2x23, 36 m,
* światło pionowe 4, 93 m (tor 1) i 5,0 m (tor2),
* rozpiętość teoretyczna 2x 24, 5 m,
* długość eksploatacyjna przęsła 51 m,
* wysokość konstrukcyjna 2,18 m,
* płożenie toru w planie - na prostej,

- budowę wiaduktu kolejowego w km 2, 073 linii kolejowej Munina - Hrebenne, który ma na celu zapewnienie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi gminnej łączącej miejscowość Tuczempy z istniejącym odcinkiem drogi krajowej nr 4.
Podstawowe parametry techniczne obiektu:
* światło poziome 10,52 ( w osi podłużnej po skosie),
* światło pionowe 5,26 m,
* rozpiętość teoretyczna 11,36 m,
* długość konstrukcji nośnej i długość eksploatacyjna 12,48 m,
* wysokość konstrukcyjna 1,53 m,

- budowę wiaduktu drogowego WD-4 w ciągu drogi powiatowej nr 1728 R (ul. Starosanowa) w Jarosławiu w km 0+200,21, nad obwodnicą miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4, w km 649+466,25, który ma na celu zapewnienie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi powiatowej łączącej miejscowość Misztale z Jarosławiem.
Podstawowe parametry techniczne obiektu:
* szerokość obiektu 10, 64 m,
* długość całkowita ustroju nośnego 160,8m,
* minimalna skrajnia dla drogi obwodowej 4,70m,
* minimalna skrajnia dla dróg dojazdowych 4,50m,

- budowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1766 R (ul. Morawska) w Jarosławiu w km 0+898,77, nad obwodnicą miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4, który ma na celu zapewnienie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi powiatowej z projektowaną obwodnicą.
Podstawowe parametry techniczne obiektu:
* szerokość obiektu 10, 52 m,
* długość całkowita ustroju nośnego 77,40,
* minimalna skrajnia dla drogi obwodowej 4,70m,
* długość całkowita ustroju nośnego 77,40,

Ponadto w ramach przedmiotowego zadania będzie do wykonania likwidacja istniejącego wiaduktu w km 206,049 w ciągu magistrali Kraków - Medyka i remont istniejącego wiaduktu w km 2,102 ciągu linii kolejowej Munina Hrebenne.

W związku z realizacją przedmiotowego zadania niezbędna będzie również przebudowa:
- istniejących dróg kolejowych i kołowych w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,
- istniejącej infrastruktury technicznej związanej z przebudowywanymi drogami,
- istniejącej sieci uzbrojenia terenu niezwiązanej z przebudowywanymi drogami.

Numer przetargu:
GDDKiA O/Rz-R-2/284/D/38/2009

Termin realizacji:
18 miesięcy liczy się od Daty Rozpoczęcia

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
1) Cena 90 %
2) Oferowany okres gwarancji 10%

Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony

Otwarcie ofert 09.02.2010 r.
Zbiorcze zestawienie
Strona 1

Strona 2
źródło: GDDKiA Rzeszów

Last edited by davidss1; March 23rd, 2010 at 10:27 AM.
davidss1 no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2010, 01:12 PM   #14
Gęsior
Nic do oclenia
 
Gęsior's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: SG
Posts: 3,056
Likes (Received): 646

Taka pozycja jak gwarancja też chyba powinna być punktowana jakoś. Jak widać z powyższego zestawienia różnica czasem jest relatywnie nieduża, kilkaset tyś, a różnice w okresie gwarancyjnym nawet dwukrotne.

Chyba się opłaca dać kilka procent więcej ale gwarancje mięć znacznie dłuższą?

Edit

Aha sory, w tym przypadku akurat ma , nie doczytałem. Ale to chyba nie jest częsty przypadek. Ciekawe jak to się liczy?
__________________
Gęsior no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2010, 02:05 PM   #15
davidss1
Registered User
 
Join Date: Oct 2009
Location: UK
Posts: 2,879
Likes (Received): 71

Przy tych kryteriach wyboru oferty, INTERCOR zdecydowanie się wybija, daje najniższą cenę przy maksymalnym okresie gwarancji. Nie trudno się domyślić, że jest faworytem.
Pierwotnie otwarcie ofert miało nastąpić pod koniec grudnia 2009 ale po kilkunastokrotnych poprawkach SIWZ i kosztorysu otwarcie ofert nastąpiło dopiero w lutym.
davidss1 no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2010, 02:14 PM   #16
DarekP
Registered User
 
DarekP's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Location: Rzeszow
Posts: 3,620
Likes (Received): 1384

Quote:
Originally Posted by Gęsior View Post
Chyba się opłaca dać kilka procent więcej ale gwarancje mięć znacznie dłuższą?

Ciekawe jak to się liczy?
Zwykle [okres proponowany * waga (10%)] / okres najdłuższy.
DarekP no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2010, 02:30 PM   #17
stachu79
Registered User
 
Join Date: Jun 2008
Location: Jarosław
Posts: 27
Likes (Received): 5

Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę wiaduktów w ciągu dróg i linii kolejowych kolidujących z budową obwodnicy miasta Jarosławia. Przetarg wygrał INTERCOR

Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/viewattach....3e70594208b6b6
stachu79 no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2010, 06:21 PM   #18
B-Boy
Registered User
 
B-Boy's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 69
Likes (Received): 1

Quote:
Uroczyste rozpoczęcie budowy obwodnicy Jarosławia


Na uroczystości zorganizowanej przez Urząd Miasta Jarosław, firmę Eurovia Polska reprezentował Dyrektor Oddziału Rzeszów Marek Gosztyła. Gośćmi specjalnymi byli również Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, wojewoda Mirosław Karapyta, przewodniczący Sejmiku Podkarpackiego Andrzej Matusiewicz, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o. Rzeszów Wiesław Kaczor, parlamentarzyści, w tym Tomasz Kulesza, ks. Andrzej Surowiec - archiprezbiter jarosławski. Uroczystość rozpoczęła się w ratuszu w ramach sesji RM.
Inwestycja zakłada budowę 11-kilometrowego odcinka drogi, 5 wiaduktów, 3 mostów, 4 przejazdów gospodarczych, a także przepustów na ciekach i murów oporowych.
Obwodnica w Jarosławiu ma być po dwóch latach oddana do użytku i rozładuje bardzo trudną sytuację komunikacyjną miasta.


http://www.eurovia.pl
Ciekawi mnie kiedy zaczną prace nad wycinką drzew oraz na wyburzeniu tej stodoły na miejscu przyszłego S4
B-Boy no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2010, 06:30 PM   #19
Maya83
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 14,651
Likes (Received): 6533

Praca ministra infrastruktury powoli staje się fizyczną. Ostatnio Cezary się sporo napracował łopatą.
Maya83 no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2010, 08:02 PM   #20
ReefGear
Modern
 
ReefGear's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Location: Epoka ośmielonego głupstwa
Posts: 1,217
Likes (Received): 1484

Dokumentacja wiaduktów które wybuduje Intercor:

http://www.reprocentrum.pl/gddkia/353/
ReefGear no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
dk4, dk77, dk94, jarosław, obwodnica, obwodnica jarosławia, podkarpackie

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 07:37 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu