daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Bulgaria > Regional Bulgaria > North-Central | Северен централен регион

North-Central | Северен централен регион Ruse, Pleven, Veliko Turnovo, Gabrovo, Lovech | Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово, ЛовечGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Closed Thread

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 91 votes, 2.89 average.
Old February 7th, 2011, 02:53 PM   #141
jorda
Registered User
 
jorda's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Valencia/Ruse
Posts: 669
Likes (Received): 1

Русе с инвестиционна програма за близо 7 млн. лева
6 712 996 лв. е общата стойност на планираната инвестиционната програма на община Русе за тази година. Отчетът за изпълнението на бюджет 2010 и проектобюджетът на общината за тази година ще бъдат разгледани на извънредно заседание на местния парламент на 10февруари.

Общата рамка на проектобюджета e 82.2 млн. лв. Текущият бюджет е 75.5 млн. лв., от които 40.3 млн. лв. за държавни дейности, 35.2 млн. лв. за местни дейности и капиталов бюджет – 6.7 млн. лв. Финансирането на инвестиционната програма е осигурено от бюджетни средства - целева субсидия от централния бюджет в размер на 520хил. лв. и собствени бюджетни средства - 6.2 млн. лв.

При разработване на капиталовия бюджет е приложен подходът на приоритетността, като на първо място са включени обекти, чието финансиране е неразплатено от предходната година, след това се финансират обекти, за които община Русе има задължения по сключени вече договори, обясниха от местната администрация.

Със средства от бюджет 2010 г. е реализирана реконструкция на ул. "Независимост", с която същата е уширена, реконструирани са подземните мрежи, изпълнена е изцяло нова асфалтобетонова настилка. Обектът е изпълнен изцяло, съгласно сключения договор окончателното плащане до размера на стойността на строително-ремонтните дейности - 284 хил. лв., ще се извърши разсрочено, т.е. през настоящата година.

През тази година с целевите средства за ремонт на четвъртокласни пътища ще продължи подновяването на асфалтовите настилки по местните пътища Ново село - Семерджиево - Ястребово - Бъзън, Николово – Червена вода, Николово - Долно Абланово и разклона за Тетово.

Приоритетно в инвестиционната програма на община Русе са заложени средствата, необходими за съфинансиране на спечелените през миналата година проекти, а именно - енергоефективно саниране на сгради на седем училища – 587 330 лв.(ОУ "Н. Обретенов" ОУ "Бр. Миладинови"; ОУ "Л. Каравелов"; ОУ "Ол. Панов"; ОУ "Т. Кърджиев"; СОУ "К.К.Философ" и СОУ "Фр. Шилер" ), изграждане на охранителни канали и отвеждащ канал към ретензионен обем за защита от наводнения на територията на Източна промишлена зона – 83 709 лв., реконструкция и изкуствено покритие на писта и лекоатлетически сектор на градски стадион Русе – 1 237 290 лв. Приоритет при планиране на средствата ще има и обектът "Доходно здание" в размер на 2 309 062 лв., за който има обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на строителните работи.

Със средствата от капиталовия бюджет в размер на 200 хил. лв. се предвижда да бъде финансирано общинско участие в проекти по "Красива България". През настоящата бюджетна година са предвидени средства за преоборудване на кухнята в дом "Възраждане", ремонтът на която е изпълнен през 2010 г. по проект "Красива България".
През тази година започва изграждането на нова събирателна улица в Индустриален парк – Русе, като част от необходимите за това средства са от целевата субсидия – 32 100 лв., а 506 038 лв. са от собствения бюджет на общината.

По бюджета във функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда", която се финансира изцяло от общински приходи и покрива широк спектър от дейности в комуналната сфера,благоустрояването и опазването на околната среда, предвиденият ресурс е близо 20 млн. лева. Направление "Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие" акумулира голяма част от кредитите във функцията – 2.3 млн. лв., за градоустройствени проекти са предвидени 150 хил. лв. Средства в размер на 20 хил. лева са заложени за събаряне на сгради - общинска собственост, и разчистване на терени, за геоложки и геодезически изследвания сумата е същата. Общинската енергийна агенция ще разполага с 16 хил. лв., а за обследване на язовири в Николово и Тетово са заложени 10 хил. лв., и др.

Като част от това направление в бюджета са планирани кредитите за реализиране на проект за изработване на дигитална карта и географска база данни за подземната публична инфраструктура в Русе със средства от ЕС в размер на над 1 млн. лв.
__________________
Ruse - my kind of town
jorda no está en línea  

Sponsored Links
Old February 7th, 2011, 03:59 PM   #142
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 877

Quote:
Русе с 5 приоритета в анкетна карта за транспортните проблеми в България

Резултатите от проучване, наречено "Анкета карта" са били разгледани по време на Четвъртата национална кръгла маса на тема "Транспортните проблеми в България". Организатор на форума е Агенцията за транспортни проучвания и прогнози. Домакин на кръглата маса на 4 февруари 2011 г. беше Трявна. Русе беше представляван от зам.областния управител Иван Григоров, директора на ОПУ инж.Минчо Минчев и експертът от ОПУ Мария Дамянова.

Целите на направеното в цялата страна проучване са: да диференцира отделните транспортни проблеми по региони и да актуализира "Картата на транспортните проблеми"; да събере данни за конкретните проблеми и да използва предоставената информация за планиране на приоритетните проекти по Оперативните програми на ЕС за следващия програмен период от 2014 г.; да раздели тематично транспортните проблеми; да дефинира нуждите, възникнали от конкретни проблеми и да събере предложения за справянето с конкретни актуални проблеми на общинско и областно ниво.
Пет са основните приоритети, с които Област Русе влиза в Анкетната карта. Това са:

- реконструкция и изграждане на четирилентов път I - 5 Русе - Велико Търново
- реконструкция и изграждане на четирилентов път I - 2 Русе - Разград - Шумен
- изграждане на южен - югоизточен обходен път на гр.Русе /от път I - 5 Русе - Велико Търново през път I - 2 Русе - Разград - Варна до републикански път I I - 21 Русе - Силистра
- реконструкция и възстановяване на панорамен път II - 52 /Русе-Велико Търново/ - Пиргово - Мечка - Нов град - Свищов
- препроектиране на ЖП-надлез, реконструкция и удвояване на път I I - 21 Русе - Силистра
http://news.ruse24.bg/227821.html
VaL_ no está en línea  
Old February 7th, 2011, 08:47 PM   #143
jorda
Registered User
 
jorda's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Valencia/Ruse
Posts: 669
Likes (Received): 1

БПР 04/02/2011
__________________
Ruse - my kind of town
jorda no está en línea  
Old February 8th, 2011, 02:58 PM   #144
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 877

Quote:
Ремонтираха част от Психодиспансера с 577 хил. евроПроектът „Модернизация и рехабилитация на сгради за по-добро ментално здраве в областен диспансер за психични заболявания – Русе „Повече грижа” навлезе в последната си фаза на изпълнение. Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и от държавния бюджет, и е на обща стойност 577 638 евро. Реализира се по приоритет „Здравеопазване и грижа за децата”.

Във фаза 1 на проекта – „Рехабилитация на отделението за лечение на зависими” бе извършен ремонт на покрива, изграждане на бани в болничните стаи и рехабилитация на помещенията на първия и втория етаж, обособяване на помещение за групова терапия с пациенти, подмяна на ВиК системата, отоплителната инсталация, подмяна на дограмата на сградата.

Втората фаза, в която навлезе проектът, има за цел рехабилитация на мъжкото и женско отделения. Предвижда се да бъдат извършени следните дейности: ремонт на покрива, обособяване на таванските помещения в кабинети за социална рехабилитация, изграждане на бани в болничните стаи и рехабилитация на помещенията на 1 и 2 етаж, обособяване на помещение за групова терапия с пациенти, подмяна на ВиК системата, отоплителната инсталация, подмяна на дограмата и саниране на сградата. Предвижда се строително-ремонтните работи да приключат през март 2011 година.
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=665304
VaL_ no está en línea  
Old February 8th, 2011, 04:06 PM   #145
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 877

Сега да го видим Божо предизборно какви ще ги свърши с градския транспорт!

Quote:
Европейски проект за развитие на градския транспорт предлагат на сесията

Община Русе е в процес на подготовка на проект за „Интегриран градски транспорт на гр. Русе” , който с помощта на избран от МРРБ консултант следва да бъде подготвен и представен за кандидатстване по приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.5. Системи за устойчив градски транспорт на ОП „Регионално развитие 2007-2013” в рамките на 2011г.
Специфичната цел на операцията е да осигури достъпност и сближаване чрез ефикасни и устойчиви градски транспортни системи. Финансовият ресурс за тази операция е на стойност 160 127 475 евро, от които 136 108 354 са европейско финансиране.
Останалата част от новината тук:http://rusenews.net/news/33664/
VaL_ no está en línea  
Old February 8th, 2011, 07:57 PM   #146
joro8
Registered User
 
Join Date: Dec 2010
Posts: 69
Likes (Received): 3

Вятърната турбина гледам че я няма вече на кръговото....
Някой има ли информация за европейския проект (кандидатстване) и субсидии по жилищните сгради за изолация.
joro8 no está en línea  
Old February 8th, 2011, 11:32 PM   #147
jorda
Registered User
 
jorda's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Valencia/Ruse
Posts: 669
Likes (Received): 1


Aко питаш за саниране на многоетажните жилищни сгради - не. Ако е за еднофамилно жилище, ми пиши на личните съобщения!
__________________
Ruse - my kind of town
jorda no está en línea  
Old February 9th, 2011, 12:49 PM   #148
RayOfLight
Registered User
 
RayOfLight's Avatar
 
Join Date: Jun 2010
Location: Sofia
Posts: 165
Likes (Received): 152

Quote:
Originally Posted by joro8 View Post
Вятърната турбина гледам че я няма вече на кръговото....
Някой има ли информация за европейския проект (кандидатстване) и субсидии по жилищните сгради за изолация.
В интернет има предостатъчно информация. Основното е, че проекта ще продължи и следващите години, като приоритетно и с най-голямо съфинансиране ще се ползват по-старите сгради, както и тези в непрестижните райони на градовете.
__________________
Едно време имах подпис, но бях настоятелно посъветван да го премахна....и вече нямам. Жалко е, че и най-богатият форум става жертва на недемократичност и репресии от страна на модератори и приятелския им кръг.
RayOfLight no está en línea  
Old February 11th, 2011, 12:16 AM   #149
jorda
Registered User
 
jorda's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Valencia/Ruse
Posts: 669
Likes (Received): 1

На днешното заседание на общинските съветници са обсъдени много предложения. За създаване на кръгови движения при Симовата мелница и в Чародейките, за премахване на бараките на площад Батемберг.
Повече информация http://www.ruseinfo.net/
__________________
Ruse - my kind of town
jorda no está en línea  
Old February 11th, 2011, 01:00 AM   #150
joro8
Registered User
 
Join Date: Dec 2010
Posts: 69
Likes (Received): 3

Quote:
2 х 1000 лева за хотела на „Александровска“, строежът продължава
Две глоби от по 1000 лв. са наложени за отклоненията от предварителния проект за изграждане на хотела по ул. „Александровска“ в Русе.

Санкционирани са инвеститорът – фирма „Магик“ и на изпълнителя на строителния надзор Красимир Паскалев. Заповед за спиране на строежа обаче не е издадена и работата на обекта продължава. По думите на Андрей Добрев, началник на общинския отдел „Незаконно строителство“, наказателното постановление е връчено на нарушителите на 3 февруари, а днес изтича срока за неговото обжалване. Едва след това може да бъде издадена заповед на кмета за спиране на строителството.
Както „Русе нюз“ вече писа, скандалът около строящия се на мястото на бившата книжарница „Пингвините“ хотел избухна по време на сесията на общинския съвет на 27 януари. Тогава, в отговор на питане на общинските съветници арх. Костадинова и Минко Цочев стана ясно, че при изпълнение на проекта е надвишена с 1,85 м. максимално допустимата височина. Според главния архитект на Русе Симеон Рангелов, вероятно по време на градежа е променен и одобрения от Националния институт по паметниците на културата проект.
http://ruse-news.com/modules.php?nam...der=1&thold=-1
Само от "Господари на ефира" могат да се уплашат, защото те не оставят нещата така.
joro8 no está en línea  
Old February 11th, 2011, 10:11 AM   #151
jorda
Registered User
 
jorda's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Valencia/Ruse
Posts: 669
Likes (Received): 1

Quote:
На 9 февруари в "Агенция "Пътна инфраструктура" бяха отворени офертите на участниците в открита процедура с предмет: "Определяне на изпълнител за строителството на обект: BG161PO001/2.1-01/2007/001-022" Лот 20: Рехабилитация на път ІІІ-202 (І-2) Щръклево - Попово от км 12+000 до км 16+300, на път ІІІ-2102 (ІІ-21) Сливо поле – Борисово - Черешово от км 11+500 до км 15+500 и на път ІІІ-5201 Нов град - Джулюница - Пиперково от км 3+800 до км 7+800, с обща дължина 12.300 км, област Русе".

Оферти са подали 10 фирми и обединения:
- "Пътища и мостове" ЕООД, Варна
- "Автомагистрали – Черно море" АД, Шумен
- "Пътни строежи – Велико Търново" АД, Велико Търново
- "Хидрострой" АД, гр. Варна
- "ИСА 2000" ЕООД, София
- Обединение "Мега Груп", Дупница
- Консорциум "Път - ПОНС – ПТС"
- "Пътстрой" ООД, Стара Загора
- "Пътно строителство" АД, Добрич
- Консорциум "Крис инженеринг"

Лот 20 е част от етап ІІ на пътната схема на оперативна програма "Регионално развитие". Разделен е на три участъка: Щръклево - Попово с дължина 4.3 км, Сливо поле - Борисово - Черешово с дължина 4 км и Нов град - Джулюница - Пиперково, дълъг 4 км.
http://stroitelstvo.info/infrastruct...a_tretoklasni/
__________________
Ruse - my kind of town
jorda no está en línea  
Old February 11th, 2011, 08:48 PM   #152
jorda
Registered User
 
jorda's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Valencia/Ruse
Posts: 669
Likes (Received): 1

Снимки от музикалната гимназия, музеят на Бобокови__________________
Ruse - my kind of town

Last edited by jorda; February 11th, 2011 at 09:01 PM.
jorda no está en línea  
Old February 12th, 2011, 02:20 PM   #153
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 877

Quote:
Ремонт изненада неприятно водачите по бул. "Съединение"Част от бул. "Съединение" днес бе оградена и започна ремонт с разкопаване. Строително - предприемаческият холдинг бърза с изпълнението на елементите от последния лот на Водния проект на Русе. Това обаче затруднява максимално водачите на МПС, които се движат по посока на центъра в района зад ПГ по дървообработване.
http://www.ruseinfo.net/news_85537.html

С това разкопаване там ще стане интересно. Така или иначе стават огромни опашки в час пик там, камо ли пък с оградени платна. Има ли скоро изгледи да се поднови строителството на жилищната сграда на ъгъла на Съединение и ул. Зайчар на Аристон? От доста време седи само на един етаж.
VaL_ no está en línea  
Old February 12th, 2011, 03:36 PM   #154
jorda
Registered User
 
jorda's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Valencia/Ruse
Posts: 669
Likes (Received): 1

Quote:
Община Русе започва реализацията на проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Той ще засегне сградите на седем училища, съобщиха днес от общинскатка управа.

Финанрирането е осигурено по оперативна програма "Регионално развитие" и възлиза на общо 3,9 млн. лева, от които 15 % са собствен принос на общината.

Проектът ще допринесе за повишаване на енергийния клас на сградите и съответно до подобряване на условията за образование и работа в училищата. След реализацията му се очаква намаление на енерго-потреблението и свързаните с това вредни емисии на парниковите газове, както и до намаляване на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите.

Мерките за енергийна ефективност ще бъдат въведени в училищата ОУ"Братя Миладинови", ОУ"Тома Кърджиев", СОУ"Олимпи Панов", ОУ"Любен Каравелов", ОУ"Никола Обретенов", СОУПНЕ "Фридрих Шилер", СОУЕЕ "Константин Кирил Философ". Очаква се след срока на реализацията, който е две години, сградите да достигнат енергиен клас "С".
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/...po_evroproekt/
__________________
Ruse - my kind of town
jorda no está en línea  
Old February 12th, 2011, 04:01 PM   #155
hellenik
Registered User
 
hellenik's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: Pleven/Плевен
Posts: 672
Likes (Received): 433

жалко, но това е реалността в БГ

Quote:
Проектът за ремонт на Библиотеката, Пантеона и галерията умря

Проектът за ремонт и реконструкция на Регионалната библиотека, Пантеона на възрожденците и Художествената галерия ще бъде прекратен. Причината е, че поради дългите съдебни дела от страна на различни строителни фирми, които не са включени в работата, срокът е станал прекалено къс. Ремонтните работи би трябвало да приключат по план в началото на април. Това каза в интервю по Дарик кметът Божидар Йотов.

За да бъдат ремонтирани трите обекта, те ще бъдат включени в други проекти, за които ще се кандидатства за финансиране. Библиотеката ще бъде рехабилитирана заедно с Историческия и Природонаучния музей.
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=667168
hellenik no está en línea  
Old February 12th, 2011, 04:08 PM   #156
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 877

Това е реалността в Русе. Само Божидар може да изтърве такъв проект. Вече е време да си ходи! Почвам да се страхувам, че може да свърши още много други гафове до изборите.

P.S: Какво се случи с идеята да затворят Студентска и да я направят пешеходна? Това е наложително според мен.

Last edited by VaL_; February 12th, 2011 at 05:05 PM.
VaL_ no está en línea  
Old February 12th, 2011, 05:15 PM   #157
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 877

Quote:
Ремонтът на тротоара по ул. "Плиска" извади хората на пътното платноПродължаващият ремонт в топлото време на северния тротоар на ул. "Плиска" по посока центъра в Русе извади пешеходците на пътното платно. /на снимката/. Пред блок "Вида" в съботния ден не се работи, но натрупаните камари пръст, фрезован асфалт и фракция затрудняват движението на гражданите. За съжаление, не е създадена организация на движение с надлежни табели от типа на "Премини на другия тротоар". Така мало и голямо навлиза бързо на платното срещу движението и създава предпоставки за ПТП.
http://www.ruseinfo.net/news_85548.html

Хубаво е, че този тротоар най-накрая го правят. От ул. Янтра до Париж тротоарите от тази страна са ужас.
VaL_ no está en línea  
Old February 12th, 2011, 06:45 PM   #158
jorda
Registered User
 
jorda's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Valencia/Ruse
Posts: 669
Likes (Received): 1

Quote:
Originally Posted by VaL_ View Post
Това е реалността в Русе. Само Божидар може да изтърве такъв проект. Вече е време да си ходи! Почвам да се страхувам, че може да свърши още много други гафове до изборите.

P.S: Какво се случи с идеята да затворят Студентска и да я направят пешеходна? Това е наложително според мен.
"Студентска" е само предложение. Поне засега няма пари за там.
А и аз съм на мнение, че кмета трябва да се пенсионира тази година. Ако може преди да му изтече мандата!
__________________
Ruse - my kind of town
jorda no está en línea  
Old February 12th, 2011, 08:35 PM   #159
Stinger
Registered User
 
Join Date: Nov 2007
Posts: 797
Likes (Received): 1226

Че кмета трябва да се сменя е ясно, обаче това няма да накара злобните и комплексирани хорица, шефове на губещи фирми да оспорват всеки търг до безкрайност. Законът просто е такъв, че може да се обжалва всяко нещо с причина и без причина докато всичко се провали. А европейските програми не могат да чакат тромавата ни съдебна система да се натутка.
Stinger no está en línea  
Old February 13th, 2011, 01:49 AM   #160
bgrs
dRusenec :)
 
bgrs's Avatar
 
Join Date: Feb 2007
Location: Sofia/Ruse
Posts: 9,759
Likes (Received): 3441

Дам, и аз съм на мнение че трябва да си ходи. Жалко защото в началото добре се справяше. Имам чувството че откакто БСП-то видяха накъде отиват нещата и издадоха заповедта "кради докато може", почнаха да се сговнят нещата.
__________________
...
bgrs no está en línea  


Closed Thread

Tags
projects and construction, ruse

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 09:22 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu