daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Inwestycje w Polsce > Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie > » ToruńGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 1 votes, 5.00 average.
Old September 9th, 2011, 11:45 AM   #101
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń
Posts: 8,468
Likes (Received): 1207

Szykują się zmiany w palnach zagospodarowania przestrzennego w kilku punktach miasta (łącznie ok. 60 ha)

Quote:
Powstaną nowe plany zagospodarowania


Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu otrzymała od Rady Miasta Torunia zgodę na rozpoczęcie procedur sporządzenia trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w pobliżu placu św. Katarzyny; ul. Osiedlowej i Morycińskiego oraz Sz. Chełmińskiej, Żwirki i Wigury i św. Józefa.Decyzja Rady Miasta zapadła na sesji 8 września 2011 r. Trzy odrębne uchwały rady w tych sprawach oznaczają rozpoczęcie procedury sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla konkretnych, wyodrębnionych terenów. W najbliższych dniach w prasie ukażą się oficjalne ogłoszenia na ten temat, umożliwiające składanie do MPU wniosków. Prace urbanistów potrwają ok. roku. Po tym czasie projekt zmian trafi pod obrady Rady Miasta, do której należy głos decydujący o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie osoby zainteresowane mogą zapoznać się z zamierzeniami MPU w jej siedzibie przy ul. Grudziądzkiej 126B.

Przy pl. św. Katarzyny

Teren położony jest pomiędzy ulicami Gregorkiewicza, Przy Kaszowniku, Dobrzyńską i placem św. Katarzyny (ok. 19,7ha). Obszar ten nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W jego granicach znajdują się: tereny gminne o funkcji usług oświaty - Zespołu Szkół Nr 10, tereny wojskowe, w części nie stanowiące terenów zamkniętych – przeznaczone do zbycia, tereny prywatne z zabudową o charakterze magazynowym. Przed laty był to zwarty i zamknięty teren wojskowy. Obecnie jego część została przekazana do Agencji Mienia Wojskowego z zamiarem zbycia. Miastu jednak zależy na tym, by teren ten został otwarty i przeznaczony na cele publiczne – dokładnie na jego skomunikowanie z przylegającymi ulicami. Miasto zwróciło się już do ministra obrony z wnioskiem o przejęcie części terenu na cele publiczne, co umożliwiłoby przedłużenie ul. Wały gen. Sikorskiego i połączenie jej z ul. Dobrzyńską.

Przy ul. Osiedlowej – Morycińskiego

Teren położony jest przy ulicach: Osiedlowej, Morycińskiego i trasie średnicowej (ok. 10,2 ha). Jego częścią są tereny zadrzewione. Przystąpienie do sporządzenie planu ma m.in. na celu ochronę tych terenów leśnych oraz ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy na działkach usługowych położonych pomiędzy terenami leśnymi (firma Taxlas i przedszkole).

Przy Sz. Chełmińskiej, Żwirki i Wigury, św. Józefa

Teren położony jest w rejonie ulic Szosa Chełmińska, Żwirki i Wigury oraz św. Józefa (30 ha). Jest on w części bardzo mocno zabudowany i zurbanizowany. Dlatego przyjęcie planu ma uporządkować funkcje jego wykorzystywania w północnej części (u zbiegu św. Józefa i Sz. Chełmińskiej), ale także zapewnić rezerwę terenu na przedłużenie ul. Długiej w kierunku zachodnim.
źródło
__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka
michuu no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old October 8th, 2011, 10:33 PM   #102
Wiland
Registered User
 
Wiland's Avatar
 
Join Date: Apr 2010
Location: Bydgoszcz, Barcin
Posts: 939
Likes (Received): 0

Koniec ul. Długiej na Chełmińskiej jest wyraźnie nienaturalne, aż dziw, że nie ma możliwości kontynuacji jazdy. MPZP dla tego terenu powinno go uporządkować, bo jak na razie, to urbanistyczny chaos tam panuje, a do tego brakuje obowiązkowej infrastruktury, aranżacji terenu.

Chciałem poruszyć całkowicie abstrakcyjnie temat ul. Bydgoskiej. Czy waszym zdaniem zmiana Bydgoskiej na dwukierunkową wpłynęłaby pozytywnie na rozwój tej części miasta?
Wiland no está en línea   Reply With Quote
Old May 18th, 2012, 12:20 PM   #103
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń
Posts: 8,468
Likes (Received): 1207

Nowe plany zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne.
Osobiście obstawiałem, że teren pojdzie pod budownictwo mieszkalne czyżby pod mieszkania socjalne?

Quote:
Będą nowe plany zagospodarowania


Radni podjęli decyzję w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bema i Gałczyńskiego w Toruniu. Zapadła ona podczas sesji Rady Miasta Torunia, 17 maja 2012 roku.

Projekt uchwały obejmuje obszar położony w zachodniej części Chełmińskiego Przedmieścia przy ul. Bema i Gałczyńskiego, w tym teren powojskowy, uznawany za teren zamknięty, przeznaczony na cele specjalne (dawna szwalnia mundurów).

Inicjatywa podjęcia prac planistycznych dla tego obszaru jest wnioskiem własnym gminy. Przeprowadzona analiza poprzedzająca uchwałę wykazała, że przewidywane rozwiązania planu nie będą naruszać ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia”, które dla tego obszaru ustala: strefę polityki przestrzennej zurbanizowanej Z, podstrefę Z4 (obszar funkcjonalny, tereny zamknięte postulowane do przekształceń w kierunku usług publicznych). Studium zakłada utrzymanie i rozwój układu drogowego, w tym:

modernizację lub rozbudowę ulicy zbiorczej Z – ul. Bema


utrzymanie z rozbudową lub modernizacją ulic układu lokalnego.

Celem planu jest określenie przeznaczenia terenu powojskowego pod usługi, od strony budowanej przez gminę hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema oraz ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Obszar objęty projektem uchwały zajmuje 2,0376 ha, w tym większość stanowią grunty Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie Oddział Terenowy w Gdyni (tereny zamknięte MON). Grunty te przewidziane są do zbycia. Odcinek ul. Gałczyńskiego zawarty w granicach obszaru jest gruntem gminnym. Działki zajęte pod zabudowę jednorodzinną szeregową i garaże to grunty gminne w użytkowaniu osób prywatnych.

Uchwała rozpoczyna procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
źródło
__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka
michuu no está en línea   Reply With Quote
Old May 19th, 2012, 10:30 PM   #104
Morpheius
Registered User
 
Morpheius's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Piernikowa pyra
Posts: 3,920
Likes (Received): 236

Szczerze? Według mnie jest to świetne rozwiązanie. Fajny teren na jakiś ambitniejszy biurowiec, wszędzie blisko, obok hala widowiskowa, niedaleko (chyba) będzie Solaris... A tymczasem gdyby to była mieszkaniówka, to mogli byśmy się spodziewać raczej niezbyt dobrej jakości architektury, bo i tak niewiele by było z mieszkań widać w stronę południową, bo zasłaniają wieżowce.
Morpheius no está en línea   Reply With Quote
Old May 19th, 2012, 10:53 PM   #105
Madmat
BANNED
 
Join Date: Nov 2008
Location: Toruń/Bangalore
Posts: 962
Likes (Received): 37

a ja uparcie będę twierdził, że city z tego typu zabudową biurową powinno powstać w okolicach US1 (Grudziądzka/Sz.Chełmińska/Legionów). wiem Morpheius, mało miejsca, ale w Toruniu wielkiego city nigdy raczej nie będzie, a ten teren będzie naturalnym rozwinięciem Starego Miasta, które kiedyś takie funkcje (w dużym uproszczeniu) pełniło.
Madmat no está en línea   Reply With Quote
Old June 26th, 2012, 06:15 PM   #106
Morpheius
Registered User
 
Morpheius's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Piernikowa pyra
Posts: 3,920
Likes (Received): 236

Urzędnicy zabierają się za coś, co powinno być zrobione lata temu:

Quote:
Powstanie plan zagospodarowania dla Starówki

Dzięki niemu władze miasta zyskają realny wpływ na strukturę handlu i usług. Będą mogły np. ustalić, ile w danej dzielnicy ma być banków.


Miejscowy plan zagospodarowania zespołu staromiejskiego określi m.in. przeznaczenie i warunki zabudowy terenów w centrum i standardy reklam. Ma chronić zabytkową przestrzeń Starówki i terenów wokół niej.

W czwartek na sesji rady miasta zostanie przedstawiony projekt uchwały otwierającej prace nad stworzeniem dokumentu - donosi dzisiejsza "Gazeta Pomorska". Adam Popielewski, dyrektor magistrackiego wydziału architektury i budownictwa, zastrzega jednak "Pomorskiej", że plan może powstać dopiero za parę lat. Najpierw trzeba opracować studium historyczno-konserwatorsko-urbanistyczne, zinwentaryzować zieleń czy kompleksowo opracować organizację ruchu i parkingów w centrum.
Źródło

Dla dobra miasta i Starówki powinno się możliwie przyspieszyć prace (oczywiście przy zachowaniu odpowiedniego poziomu profesjonalizmu!), bo za kilka lat to może być nie leczenie ciężko chorego, jak teraz, a raczej zabiegi ostrej reanimacji w stylu dr. Frankensteina.
Morpheius no está en línea   Reply With Quote
Old June 29th, 2012, 11:25 AM   #107
Dadam91
Poland/France/Denmark
 
Dadam91's Avatar
 
Join Date: Nov 2005
Location: Gdynia
Posts: 1,476
Likes (Received): 239

Obawiam się, że gdy skończą, to na Starówce pozostanie o wiele mniej sklepów, a nawet gastronomii.
Trzeba ich zatrzymać a nie za kilka lat ściągać od nowa.
Dadam91 no está en línea   Reply With Quote
Old June 29th, 2012, 01:44 PM   #108
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń
Posts: 8,468
Likes (Received): 1207

Powinni już działać od kilku lat.. Puki co z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej...
__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka
michuu no está en línea   Reply With Quote
Old July 2nd, 2012, 10:17 AM   #109
Dadam91
Poland/France/Denmark
 
Dadam91's Avatar
 
Join Date: Nov 2005
Location: Gdynia
Posts: 1,476
Likes (Received): 239

Moim zdaniem sprawdziły się czarne scenariusze snute w czasach budowy Plazy.
__________________

Ven liked this post
Dadam91 no está en línea   Reply With Quote
Old July 2nd, 2012, 10:38 AM   #110
Morpheius
Registered User
 
Morpheius's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Piernikowa pyra
Posts: 3,920
Likes (Received): 236

Jakie scenariusze, może rozwiniesz wypowiedź? Bo Według mnie Plaza nie może być uznawana za głównego sprawcę odpływu ze starówki, a to dlatego, że tam generalnie tłumy się nie przewalają. Likwidacja sklepów na starówce to już kilkuletnia tendencja, którą moim zdaniem można zatrzymać jedynie dotując prywatnych przedsiębiorców, refundując im określoną część czynszów. Tak przez weekend rozmawiałem ze swoimi rodzicami na temat panującej tam sytuacji i stwierdzili oni, że banki nawet mogą sobie tam zostać, tylko przenieść je na pierwsze czy drugie piętra kamienic, żeby przyziemie było typowo handlowo-usługowe.
Morpheius no está en línea   Reply With Quote
Old July 2nd, 2012, 11:51 AM   #111
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń
Posts: 8,468
Likes (Received): 1207

Również uważam że Plaza nie miała wpływu na tą sytuacje. Szczerze to trochę jestem zdziwiony wycofywaniem się sieciówek z Szerokiej, gdyż z tego co widziałem nigdy nie mogły narzekać na brak klientów... Wydaje się że jesteśmy świadkami jakiegoś dziwnego trendu, który UM powinnien powstrzymać przez zdecydowanie działania wspierające handel na strówce.
__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka
michuu no está en línea   Reply With Quote
Old July 2nd, 2012, 02:52 PM   #112
Morpheius
Registered User
 
Morpheius's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Piernikowa pyra
Posts: 3,920
Likes (Received): 236

Tutaj przede wszystkim chodzi o właścicieli kamienic. Z tego, co można wyczytać w prasie czynsze wciąż rosną, przez co lokalni najemcy coraz rzadziej mogą sobie pozwolić na "luksus" umiejscowienia swojego zakładu/sklepu przy Szerokiej czy Królowej Jadwigi. Banki są w mniejszym stopniu niż sklepy związane wysokością obrotów, kiedy obroty niskie, to sklep może nie mieć z czego pokryć kosztów. Jeśli zaś chodzi o sieciówki, to podejrzewam, że im taniej jest wynająć przestrzeń w CH niż w kamienicy, przez co tam uciekają. Chociaż trzeba też zwrócić uwagę, że to nie zawsze jest charakter "ucieczkowy". Gdyby tak było, to można by założyć, że zamiast Deichmanna na Szerokiej powstanie sklep np. w Plazie, co się nie stało (w sumie logiczne, bo jest on od lat w położonym po sąsiedzku Pasażu Zielenic). Banki po pierwsze stać na wyśrubowane czynsze, a po drugie są one solidnymi płatnikami, nie zalegają ze spłata zobowiązań. Bez działań wspierających przedsiębiorców (nawet sieciowych!) nie ma mowy o żadnych próbach reanimacji starówki.
Morpheius no está en línea   Reply With Quote
Old July 4th, 2012, 04:01 PM   #113
Morpheius
Registered User
 
Morpheius's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Piernikowa pyra
Posts: 3,920
Likes (Received): 236

Pozwolę sobie tylko zasygnalizować: w Geoportalu pojawiła się nowa, ciekawa warstwa (wybierana z głównego menu), a mianowicie mapa akustyczna miasta, podzielona na hałas drogowy=, kolejowy, przemysłowy, tramwajowy oraz mapę wrażliwości akustycznej.
Morpheius no está en línea   Reply With Quote
Old August 22nd, 2012, 08:02 PM   #114
fragles1109
Registered User
 
fragles1109's Avatar
 
Join Date: Mar 2012
Location: CT/NIL
Posts: 1,583
Likes (Received): 395

..
Quote:

Nowe warstwy na Geoportalu


Geoportal Miasta Torunia wzbogacił się o nowe warstwy. Tym razem jest to mapa akustyczna, położenie parkingów i zakładów przemysłowych oraz o portal wymiany danych z firmami geodezyjnymi. W najbliższych czasie na Geoportalu zostanie opublikowany Plan Zarządzania Krajobrazem.
Mapa akustyczna stanowi opracowanie diagnozy klimatu akustycznego miasta dla stanu na 2011 r. Obowiązek jej sporządzenia nakłada na władze miast dyrektywa Unii Europejskiej oraz Ustawa Prawo ochrony środowiska. W myśl przepisów, aglomeracje miejskie w przedziale od 100 do 250 tysięcy mieszkańców zobowiązane były do opracowania takiej mapy do 30 czerwca 2012 roku oraz – na terenach, gdzie normy są przekroczone - do stworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem. Program musi powstać w ciągu roku od opracowania mapy. Obecnie trwają nad nim prace. Na potrzeby mapy akustycznej powstała też mapa wrażliwości hałasowej obszaru. Celem tej mapy jest wskazanie określonych wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla określonych obszarów na terenie miasta Torunia.
To nie koniec nowości na Geoportalu. Warstwa tematyczna Zasoby środowiska i ochrony przyrody została wzbogacona o nowe warstwy położenia parkingów i położenia zakładów przemysłowych na terenie miasta Torunia. Dodatkowo Geoportal wzbogacił się o portal wymiany danych z firmami geodezyjnymi. Obecnie firmy zajmujące się geodezją mogą nie wychodząc z domu zamówić wszystkie dokumenty geodezyjne niezbędne do nowych pomiarów: budynków, dróg, infrastruktury technicznej. Poprzez ten portal ww. jednostki wykonawstwa geodezyjnego otrzymują niezbędne mapy, dane liczbowe, dane graficzne, informacje o położeniu punktów geodezyjnych.
W najbliższych czasie na Geoportalu zostanie opublikowany Plan Zarządzania Krajobrazem, który jest dokumentem programowym wypracowanym zgodnie z zasadami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w ramach międzynarodowego projektu EUROSCAPES . Zawiera on wytyczne dla nowatorskiej strategii zarządzania terenami zieleni na terenie miasta Torunia zwłaszcza w obrębie zewnętrznego i wewnętrznego pierścienia fortyfikacji miejskiej.
Przypomnijmy, że Geoportal działa od grudnia 2010 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia. Powstał na bazie zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jest pierwszym takim portalem internetowym wśród dużych miast województwa kujawsko-pomorskiego. W odróżnieniu od innych portali mapowych, takich jak Zumi czy Google, Geoportal jest aktualizowany raz w tygodniu. Specjaliści z wydziału Geodezji i Kartografii UMT ciągle pracują nad ulepszeniem Geoportalu tak, by był jak najbardziej użyteczny dla mieszkańców, a jednocześnie prosty w obsłudze także dla osób, które nie są zbyt biegłe w internetowych mapach.
Serwis pomaga torunianom przy wypełnianiu różnego rodzaju dokumentów, np. formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, wniosków dotyczących wypisów z planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz gospodarce nieruchomościami (przekształcenie użytkowania wieczystego, itd.) i planowaniu inwestycyjnym (m.in. mierzenie odległości od szkół, zakup działek). Przed powstaniem Geoportalu po tego typu informacje trzeba było udać się do Wydziału Geodezji i Kartografii. Teraz można je zdobyć nie ruszając się z domu. Głównymi odbiorcami są geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy nieruchomości, projektanci, deweloperzy, notariusze.
Jak najprościej korzystać z Geoportalu? Na stronie głównej, przy zakładce wyszukiwanie, klikamy strzałkę, wybieramy interesującą nieruchomość po adresie lub numerze działki, a następnie wciskamy odpowiednią interesującą nas mapę, np. mapę zasadniczą, mapę ewidencyjną. Po załadowaniu wybranej mapy, korzystając z zakładki „warstwy”, włączamy interesujące nas tematy.
Geoportal działa pod adresem internetowym http://mapa.um.torun.pl.
źródło
fragles1109 no está en línea   Reply With Quote
Old September 10th, 2012, 06:28 PM   #115
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń
Posts: 8,468
Likes (Received): 1207

Biorąc pod uwagę zaludnienie to najlepiej przy Lidlu na Poznańskiej A jakie jest wasze zdanie?


Quote:
BIERZEMY KURS NA LEWOBRZEŻE. WYBIERAMY MIEJSCE DLA TARGOWISKA.


Przedmiotem konsultacji jest 5 wariantów lokalizacji przyszłego targowiska:

1) ul. Łódzka
2) ul. Poznańska przy Polmozbycie
3) teren pomiędzy ul. Drzymały, ul. Okólną i ul. Jabłońskiego
4) teren przy Rondzie J. Kuronia i ul. Okólnej
5) ul. Podgórska

Plan działań konsultacyjnych:

13.09.2012 r. (czwartek), godz. 18.00 – w Centrum Targowym PARK przy ul. Szosa Bydgoska 3 w Toruniu odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na targowiskach w Toruniu.

18.09.2012 r. (wtorek), godz. 18.00 – w Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami osiedli Podgórz i Stawki

19.09.2012 r. (środa), godz. 18.00 – w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej 26-32 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami osiedli Rudak i Czerniewice

20.09.2012 r. (czwartek), godz. 16.30 – 17.30 – odbędzie się dyżur konsultacyjny w Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52

24.09.2012 r. (poniedziałek), godz. 16.30 – 17.30 – odbędzie się dyżur konsultacyjny w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (budynek Urzędu Miasta)


Chętni do udziału w konsultacjach mogą także przesyłać swoje uwagi drogą internetową. Wystarczy pobrać i wypełnić formularz, który następnie trzeba przesłać mailem na adres: [email protected] lub dostarczyć pocztą tradycyjną, albo osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń - do 28.09.2012 r.
więcej...
__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka
michuu no está en línea   Reply With Quote
Old September 26th, 2012, 02:53 PM   #116
hNr
Registered User
 
hNr's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Location: Toruń
Posts: 2,278
Likes (Received): 716

Jakieś wyniki konsultacji są ?
hNr no está en línea   Reply With Quote
Old September 27th, 2012, 08:03 PM   #117
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń
Posts: 8,468
Likes (Received): 1207

Z tego co słyszałem "4) teren przy Rondzie J. Kuronia i ul. Okólnej" jest najbardziej realna.
__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka
michuu no está en línea   Reply With Quote
Old March 14th, 2013, 03:44 PM   #118
fragles1109
Registered User
 
fragles1109's Avatar
 
Join Date: Mar 2012
Location: CT/NIL
Posts: 1,583
Likes (Received): 395

moje zapytanie pewnie pasuje bardziej do Rekracyjnego Hydeparku, ale tak owego nie ma - mianowicie: Czytając artykuł o Warszawie przyszło mi na myśl cz były kiedykolwiek jakieś pomysły zagospodarowania brzegów Wisły w okolicach miasta. Chodzi mi ściśle o plaże i związane nią tym rekreacje.
Port Drzewny nadawałby się prawdopodobnie do takiego celu doskonale (chociaz nowe budynki w okolicy nieco mogą popsuć klimat), ale też lewy brzeg mógłby robić furorę ze względu na widoki oczywiście umieszczona gdzie trochę "na uboczu" - tj okolice zamku Dybowskiego czy działek na Rudaku.
fragles1109 no está en línea   Reply With Quote
Old April 12th, 2013, 07:28 PM   #119
pisuar
BANNED
 
Join Date: Mar 2009
Location: Toruń
Posts: 915
Likes (Received): 17

Quote:
Koszary rudackie chylą się ku upadkowi

Z byłą siedzibą artylerzystów jest coraz gorzej. Wartość budynku spada wraz z kolejnymi wybitymi oknamiDziałka, na której rozpadają się koszary, ma ponad dwa hektary i cały czas czeka na podział [Fot.: Adam Zakrzewski]


Agencja Mienia Wojskowego czeka na decyzję toruńskiego magistratu. Pasjonaci natomiast gromadzą dokumentację dotyczącą popadających w ruinę koszar rudackich.

Przysłowie mówi, że czas to pieniądz, z czym patrząc na budynki koszarowe na Rudaku nie można się nie zgodzić. Z czasem pieniądz, z tego przeznaczonego na sprzedaż zespołu, się ulatnia. Wylatuje przez rozbite okna, nieszczelny dach i inne rany, jakie powstały na murach. Agencja Mienia Wojskowego, która od kilku lat próbuje dawną siedzibę artylerzystów sprzedać, utrzymuje tylko najbardziej podstawowe funkcje życiowe swoich budynków, płacąc m.in. opłaty gruntowe lub łożąc na ochronę. Czasami wysupła też grosz na zabezpieczenie, o remoncie jednak nie ma co marzyć.

Po kilku bezowocnych próbach sprzedaży całego zespołu koszarowego, zajmująca się zbytem powojskowego mienia agencja postanowiła zmienić strategię i szukać kupców na poszczególne kawałki.

- Jesteśmy gotowi, aby ruszyć z przetargami, czekamy jednak na decyzję o podziale - mówi Małgorzata Golińska, rzeczniczka prasowa AMW.

Dokument powinien zostać wydany przez toruński magistrat. Agencja, gdy już go dostanie, ma zamiar koszarowy tort podzielić na pięć części. To chyba jedyna szansa na ratunek pochodzącego z końca XIX stulecia zabytku. Bardzo ciekawego, o czym na każdym kroku przekonują się badający poszczególne jego obiekty znawcy militarnej przeszłości.

- Jest tam oryginalna stajnia i szpital dla koni, do których, gdy jakiś czas temu organizowaliśmy tam inscenizację, konie nie chciały wchodzić, bo czuły jeszcze zapach chorych zwierząt - wspomina Mirosław Giętkowski, dyrektor bydgoskiego Muzeum Wojsk Lądowych. - Na budynku klubu stoi natomiast piękny stary zegar, kilka lat temu wyremontowany przez jednego z żołnierzy, który renowację mechanizmu przeprowadził całkowicie własnym sumptem.

Czasomierz podobno nadal działa, więc dobrze by było, gdyby wojskowego opiekuna starych zegarów odszukał i przekonał do pomocy Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruńska uczelnia od lat nie może sobie dać rady z antycznym zegarem rdzewiejącym na dachu dawnej szkoły przy ulicy Sienkiewicza. Po ostatniej, jesiennej serii artykułów na jego temat, otrzymaliśmy z UMK zapewnienie, że remont czasomierza rozpocznie się wiosną. Z wiosną w tym roku krucho, a jak będzie z remontem? Sytuacja przy ulicy Sienkiewicza wcale jeszcze nie wygląda najgorzej. Tam zepsuty zegar stoi na całkiem nieźle trzymającym się budynku. Na Rudaku zegar tyka między obiektami popadającymi w ruinę.
źródło
pisuar no está en línea   Reply With Quote
Old July 31st, 2014, 02:29 PM   #120
tyt.trn
Registered User
 
tyt.trn's Avatar
 
Join Date: Dec 2012
Location: Toruń
Posts: 85
Likes (Received): 57

Żeby odkopać ciekawy wątek

Czy to tylko moja opinia, że naszym mieście rzuca się średniej jakości nowymi budynkami jak g*** po polu, bez ładu i składu? Ah przepraszam, tak się dzieje w całym kraju. Wracając, w żadnym wypadku nie spodziewam się w Toruniu wieżowców +80m - agroByznes Plaza Towerów ale zdecycowanie brakuje mi dobrej architektury. Kościuszki BP, Marbud, Copernicus Hotel, cokolwiek popowstawało na Grudziądzkiej, Gdańskiej, Sz. Lubickiej - to wszystko jest bardzo przeciętne architektonicznie. Proponowana kiedyś wizualizacja hotelu na Jordankach to był najwybitniejszy z koszmarków.

Na plus zaliczam udany most, obiecującą salę i nienajgorszą halę. Toruń jest ... nie za duży ale niezależnie od jego wielkości i potencjału jestem zwolennikiem zasady - budować mniej i wolniej, ale w najlepszej jakości. Z najbliższych realizacji liczę na przyjemną siedzibę sądu na Pl. Zwycięstwa i zagospodarowanie koszarów rudackich na Podgórskiej. Co byście widzieli w Toruniu, na miarę Torunia - na pl. Daszyńskiego, przy PKP Wschodnim, czy w dziurze niedoszłego Nowego Centrum?
tyt.trn está en línea ahora   Reply With Quote


Reply

Tags
plany na przyszłość, toruń, torun, urbanistyka

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 05:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium