daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Regional Thailand

Regional Thailand Anything about Southern, Northern, Eastern and North eastern of ThailandGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old February 3rd, 2012, 07:00 AM   #541
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226

เพิ่มเติมรายละเอียด ครับ

ผลประโยชน์ของโครงการ
1.เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคของราษฎรตลอดจนสัตว์เลี้ยงในฤดูแล้ง
2.สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตตำบลห้วยใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงปรมาณ 11,250 ไร่
3.ช่วยบรรเทาอุทกภัยให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลห้วยใหญ่และบริเวณริมแม่น้ำป่าสัก
4.เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภค , มีรายได้เสริมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์
5.เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงให้สูงขึ้น
ที่ตั้งโครงการ
ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านห้วยใหญ่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงหนือ ประมาณ 22 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2326 และ 2275 (ตอนเพชรบูรณ์-ห้วยใหญ่ และตอนห้วยใหญ่-บ้านน้ำดุก ตามลำดับ)และแยกเข้าถนนจากหมู่บ้านห้วยใหญ่-บ้านโนนมะเกลือถึงจุดที่ตั้งโครงการ
arminid no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old February 5th, 2012, 04:38 AM   #542
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226

วันนี้วันหยุด มาดูโปรแกรมหนังที่ เมเจอร์ โลตัสเพชรบูรณ์ กันครับ


arminid no está en línea   Reply With Quote
Old February 6th, 2012, 04:59 AM   #543
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226arminid no está en línea   Reply With Quote
Old February 7th, 2012, 04:34 AM   #544
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226

พิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) ตั้งชื่อตาม พันเอก อิทธิ สิมารักษ์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ยึดพื้นที่เขาค้อคืนจาก ผกค.ในปี พ.ศ.2524 บริเวณนี้เคยเป็นฐานปืนใหญ่ ยิงสนับสนุนการ สู้รบ ปัจจุบันจัดให้ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ใช้ในการสู้รบตั้งอยู่มากมาย ภายในอาคารมีห้องบรรยายสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์ ในยุทธภูมิเลือดเขาค้อ มีห้องจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ เสื้อผ้า อาวุธของคอมมิวนิสต์ ส่วนด้านนอกอาคารยังมีฐานอาวุธ จัดแสดงอาวุธยุทโธปากรณ์ เช่น ซากปืนใหญ่ รถถัง รถแทรกเตอร์ บังเกอร์หลบภัย แต่ละจุดมีป้ายประวัติพร้อมคำอธิบายประกอบด้านนอกมีการจัดแสดง เครื่องบินขับไล่ เอฟ 5 รถสายพานลำเลียงพล ปืนใหญ่ ปืนใหญ่ขนาด 105 มม. จำนวน 2 กระบอก ปืนใหญ่ ขนาด 155 มม. ยิงได้ไกล 11 กิโลเมตร 1 กระบอก รถถัง รถแทรกเตอร์ บังเกอร์หลบภัย ฯลฯ พร้อมมีป้ายประวัติพร้อมคำอธิบายประกอบ และเป็นจุดหนึ่งที่เห็นทิวทัศน์สวยงามของเขาค้อ
พิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) ตั้งอยู่บนเขาค้อ อยู่บนยอดเขา หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 056-712866 หรือโทรไปที่ 055-252742-3,055-259907
การเดินทางอยู่เลยกิโลเมตรที่ 28 ทางหลวงหมายเลข 2196 ไปเล็กน้อย แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2323 ไปประมาณ 3 กิโลเมตร เปิดให้เข้าชมทุกวัน ค่าเข้าชมคนละ 10 บาท เปิดเวลา 07.00 – 17.00 น.
http://www.dooasia.com/trips/detail_recommend_admin.php?id=276


Brid's eye view บริเวณพิพิธภัณฑ์อาวุธ(ฐานอิทธิ)


arminid no está en línea   Reply With Quote
Old February 7th, 2012, 04:43 AM   #545
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226

เกษตรจังหวัดส่งเสริมพันธุ์ข้าวหอมมะลิเพชรบูรณ์

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิเพชรบูรณ์เป็นผลิตพันธ์ของดีเพชรบูรณ์
วันนี้เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวกรมการข้าวได้ตั้งคณะกรรมการเข้าตรวจศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ข้าวชุมชนหมู่ที่ 10 ตำบลวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ข้าวชุมชนตำบลวังชมภูได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 โดยมีเกษตรกรได้รวมกลุ่มเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของเกษตรกรและชุมชนในการผลิตพันธุ์ข้าวดีของเพชรบูรณ์เพื่อกระจายข้าวพันธุ์ดีไปสู่ชุมชนและยังเป็นจุดสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและปัจจุบันได้กระจายพันธุ์ข้าวหอมมะลิแท้เพชรบูรณ์ไปยังหมู่บ้านข้างเคียงเฉลี่ยปีละ 1,000 ไร่
ปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ข้าวหอมมะลิแท้เพชรบูรณ์ได้ผ่านการประกวดระดับตำบลอำเภอจังหวัดและระดับเขตมาแล้วโดยปี 2555 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลวังชมภูจะได้เข้าประกวดระดับประเทศซึ่งผ่านการคัดเลือกมาแล้วทั่วประเทศจำนวน 3 ศูนย์ที่ผ่านระดับเขต
พร้อมกันนี้ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิแท้เพชรบูรณ์ยังได้แปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้รับประทานข้าวดีมีคุณภาพโดยสร้างตราสินค้าของศูนย์ภายใต้ชื่อ ข้าวหอมยาวี โดยทางเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์จะส่งเสริมให้เป็นสินค้าขั้นระดับของดีเพชรบูรณ์อีกอย่างหนึ่งต่อไป
http://www.mounchontoday.com/economy/426-2012-01-24-13-04-24.html?start=1
arminid no está en línea   Reply With Quote
Old February 8th, 2012, 04:28 AM   #546
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226

วันเสาร์-อาทิตย์ ที่จะถึงนี้(11-12 กุมภาพันธ์) ขนส่งเพชรบูรณ์จัดประมูลทะเบียนเลขสวย หมวด กจ. ที่โรงแรมโฆสิตฮิลต์ ใครสนใจเชิญร่วมประมูลได้ ครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ http://phetchabun.jixkr.com/
arminid no está en línea   Reply With Quote
Old February 9th, 2012, 04:59 AM   #547
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226

สถิติที่น่าสนใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งบ่งบอกถึงการเติบโตของท้องถิ่นได้ระดับหนึ่ง

arminid no está en línea   Reply With Quote
Old February 9th, 2012, 06:00 AM   #548
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226

ภาพมุมสูง เส้นทางหมายเลข 12 บริเวณตำบลแคมป์สนต์ อำเภอเขาค้อ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการขยายถนนเป็น 8 ช่องการจราจร


เส้นทางช่วงนี้(ช่วงพิษณุโลก-หล่มสัก) กำลังจะขยายเป็น 4 ช่องการจราจร โดยมีความก้าวหน้าของโครงการ ดังนี้ครับ

arminid no está en línea   Reply With Quote
Old February 11th, 2012, 05:45 AM   #549
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226

"น้ำตกธารทิพย์"หรือชื่อเรียกอีกนัยหนึ่งว่า "น้ำตกหมูบูด" เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและชาวเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะสภาพตัวน้ำตก เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 26 เมตรกว้างราว 30 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สวยงามตระการตา และยังเป็นต้นน้ำของห้วยน้ำคล้าอีกด้วย นอกจากนี้ยังทำให้เกิดธารน้ำไหล จนกลายเป็นน้ำตกชั้นเล็กๆ ลดหลั่นไป ตลอดสาย ขณะเดียวกันตามลำธารดังกล่าว ยังเต็มไปด้วย ตาดน้ำแก่งหิน ลดหลั่นกันไปเป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร จนแลดูสวยงามและเต็มไปด้วยบรรยากาศ ของกลิ่นไอธรรมชาติ ที่ร่มรื่น
ชื่อ"น้ำตกธารทิพย์"นั้น ถูกตั้งขึ้นตามชื่อ หมู่บ้านธารทิพย์ ซึ่งก่อนหน้านี้หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่า บ้านหมูบูด สาเหตุที่มีชื่อเรียกเช่นนี้เพราะมีเรื่องเล่าว่า มีหญิงสาวของ หมู่บ้านนี้ แต่งงานกับ หนุ่มบ้านอื่นโดยมีการเตรียม จัดงานเลี้ยงรื่นเริงกัน และมีการฆ่าหมูฆ่าไก่มาเตรียมทำอาหารรับประทานกัน แต่ปรากฎว่าสาวบ้านนี้ รอเท่าไหร่หนุ่มก็ไม่มากระทั่งเวลา ผ่านเลยไปจนหมูที่เตรียมไว้ทำอาหารเกิด อาการบูดเสียขึ้นจนกลายเป็นที่มาของชื่อ หมู่บ้านและน้ำตกแห่งนี้
ต่อมาภายหลังได้มีการ เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ทำให้ชื่อน้ำตกพลอยได้รับการเปลี่ยนตามไปด้วย กระทั่งปี 2537 นายปัญญา บุญสมบูรณ์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการ สำรวจเบื้องต้น และรายงานให้ทางกรมป่าไม้ทราบ จนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2538 กรมป่าไม้ อนุมัติให้จัดตั้งเป็น "วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์" โดยมีพื้นที่ ครอบคลุม ประมาณ 8,750 ไร่ หรือ 12 ตารางกิโลเมตร
ความโดดเด่นของ น้ำตกธารทิพย์นั้น นอกจากจะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่แล้วสภาพโดยรอบน้ำตกยังเต็มไปด้วย ป่าไม้นานาพรรณทั้ง ป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งขณะเดียวกันสภาพป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างมากสำหรับเส้นทางเดินเท้าเข้าไปยังน้ำตกธารทิพย์นั้น จากป้อมเจ้าหน้าที่วนอุทยานฯไปถึงตัวน้ำตกมีระยะทางยาว 1.2 กิโลเมตร และตลอดเส้นทางจะมีจุดให้ศึกษาธรรมชาติ และระบบนิเวศน์โดยตลอด ส่วนสายน้ำที่ไหลตกจากหน้าผาจนทำให้กลายเป็นน้ำตกนั้น เนื่องจากเป็นน้ำที่เกิดจากน้ำผุด จึงทำให้มีน้ำไหลต่อเนื่องกันตลอดทั้งปี โดยเฉพาะแอ่งน้ำใต้ น้ำตกนั้นมีสภาพไม่ลึกจัดทั้งที่เป็นแอ่งใหญ่ มีหาดทราย ทำให้ผู้ที่เดินทางไปเยือนมักจะอดไม่ได้ที่ต้องลงไปสัมผัส กับสายน้ำที่เยือกเย็นของน้ำตกแห่งนี้
การเดินทางจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑ เส้นเพชรบูรณ์-หล่มสัก ประมาณ๒๘ กิโลเมตร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๒๕๐ ถึงบริเวณบ้านบุ่งน้ำเต้าจากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามทางสายบ้านบุ่งน้ำเต้า-ทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ อีก ๔ กิโลเมตรพอถึงสามแยก ม.พัน ๒๘ ให้เลี้ยวซ้ายไป ๒๕ เมตร เข้าทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๒เส้นบ้านบุ่งน้ำเต้า-ทุ่งสมอ จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้งไปประมาณ ๑ กิโลเมตรแล้วเลี้ยวไปที่ทำการอุทยานเขาค้อ เข้าไปอีกเป็นระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตรก็จะถึงตัวน้ำตก

http:// http:// www.khaoko.com/index.php?lay...280072&Ntype=5


ป้ายทางเข้าอุทยานเขาค้อครับ เดินเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ ย้อนไปดูรายละเอียดได้ในหน้าที่ 23


บริเวณป้อมทางเข้าอุทยาน


จากที่ทำการอุทยานเข้าไปจะเป็นถนนคอนกรีต เดิมจะเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ซึ่งจะมีลำธ่ารที่มาจะน้ำตกอยู่ทางซ้ายของเส้นทาง มีแก่งหินที่สวยงาม ในภาพเป็นชื่อแก่งหินและที่พักระหว่างทางเป็นระยะๆ


บริเวณที่จอดรถก่อนถึงน้ำตก มีห้องน้ำไว้บริการด้วย


จากที่จอดรถต้องเดินเท้าอีกประมาณ 400 เมตร
arminid no está en línea   Reply With Quote
Old February 11th, 2012, 05:55 AM   #550
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226
ธรรมชาติตามเส้นทางเดินเข้าไปที่น้ำตก

นี่คือน้ำตกธารทิพย์ ครับ(ภาพชุดนี้ถ่ายเมื่อวานนี่เอง(10 ก.พ.55))arminid no está en línea   Reply With Quote
Old February 11th, 2012, 06:01 AM   #551
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226

นี่เป็นภาพมุมสูงบริเวณทางเข้าน้ำตกธารทิพย์ เพื่อให้เห็นสภาพผืนป่า และการผลัดใบซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงนี้
arminid no está en línea   Reply With Quote
Old February 11th, 2012, 07:26 AM   #552
oiwakung
Registered User
 
oiwakung's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Roi-Et
Posts: 947
Likes (Received): 17

เทศบาลตำบลวิเชียรบุรี ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแล้วใช่มั้ยครับ
__________________
เนาในห้องร้อยเอ็ดนคเรศ เมืองนี้สุขสืบสร้างแถนปั้นแต่งลง เจ้าเอย
oiwakung no está en línea   Reply With Quote
Old February 13th, 2012, 04:39 AM   #553
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226

Quote:
Originally Posted by oiwakung View Post
เทศบาลตำบลวิเชียรบุรี ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแล้วใช่มั้ยครับ
เทศบาลตำบลวิเชียรบุรี ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแล้วครับ โดยได้รับการยกฐานะเมื่อ 9 พ.ค.54 ที่ผ่านมาซึ่งจะรวมตำบลท่าโรงและตำบลสระประดู่ด้วย มีพื้นที่ 26.54 ตร.กม.(ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.wichainburee.go.th/link_opt.php หรือ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%...8%9A%E0%B8%B8% )
arminid no está en línea   Reply With Quote
Old February 13th, 2012, 04:45 AM   #554
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226

อัพเดทข่าวสารยานพาหนะของจังหวัดเพชรบูรณ์ ครับarminid no está en línea   Reply With Quote
Old February 14th, 2012, 09:20 AM   #555
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226

พอดีไปเจอวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าอาวาสซึ่งท่านเป็นคนท้องถิ่น ได้ปฏิสังขรวัดนี้ได้งดงามและสดุดตายิ่งนัก ซึ่งก็คือวัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม อยู่ที่บ้านหินโง่น ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จึงนำภาพวัดนี้มาฝาก ครับ


พระธาตุองค์นี้ เจ้าอาวาสท่านบอกว่าออกแบบตามพระธาตุพนม จว.นครพนม
arminid no está en línea   Reply With Quote
Old February 14th, 2012, 09:28 AM   #556
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226


เจ้าอาวาส ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อเด่อ อายุจริงๆแค่ 45 ปีเท่านั้น กำลังอธิบายประวัติของท่านและการบูรณะวัดนี้
arminid no está en línea   Reply With Quote
Old February 14th, 2012, 04:13 PM   #557
alice006
Registered User
 
Join Date: Jun 2011
Posts: 542
Likes (Received): 34

ไม่ได้เข้ามานานครับ คอมเสียเพิ่งเอาไปซ่อมมา มีอะไรมาเพิ่มเติมเยอะดีครับบ้านเรา

วันนี้เอาภาพที่ถ่ายมาเป็นเดือน(ตอนวันตรุษจีน)มาให้ดูกัน เป็นบริเวณที่จะก่อสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าบนเขาค้อแถวหมู่บ้านเพชรดำครับ

ทางขึ้นที่เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานครับ ยังใหม่อยู่เลย

วิวระหว่างทางจะมองไปเห็นผาซ่อนแก้วกับเทือกภูหินร่องกล้ากับทับเบิกครับ มุมนี้แปลกตาดีครับ สวยมากศูนย์อำนวยการสร้างเส้นทางสายนี้ครับ รับผิดชอบด้วยหน่วยงานใดดูเอานะครับถ่ายจากกลุ่มสนจะมองเห็นอดึตที่พักของทหารตอนก่อสร้างเส้นทางสายนี้ครับหลักกิโลสุดท้ายของเส้นทางสายนี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นโถปัสสาวะที่บรรยากาศดีที่สุดนะครับเนี่ยะ ส่วนพื้นที่ข้างหลังจะเป็นที่ตั้งของกังหันลมครับ คิดว่าอีกไม่นานคงจะเริ่มติดตั้ง ใครมีความคืบหน้าช่วยเพิ่มเติมด้วยนะครับปิดท้ายด้วยภาพสวยๆ ของทุ่งหญ้ากับท้องฟ้าครับ
__________________
PHETCHABUN Switzerland on Thailand
alice006 no está en línea   Reply With Quote
Old February 15th, 2012, 04:40 AM   #558
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226

คุณ alice006 หายไปหลายวันเลยนะครับ ปล่อยให้ผมโม้อยู่คนเดียว ดีครับ มีอะไรคืบหน้าโครงการบ้านเราช่วยกันอัปเดทข่าวสาร

วันนี้เข้ามาในเมืองกันหน่อย มาดูภาพมุมสูงของตัวเมืองเพชรบูรณ์ฝั่งตะวันออกกันบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านจัดสรรแบบทันสมัยหน่อย(บางรายโฆษณาทรงยุโรป)

นี่เป็นอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ ครับ เปิดใช้งานเมื่อ 1 ธ.ค.51 เดิมเป็นที่ตั้งโรงงานสุราเก่า อยู่ติดแม่น้ำป่าสักที่กำลังทำกำแพงกั้นแนวตลิ่ง
arminid no está en línea   Reply With Quote
Old February 15th, 2012, 04:45 AM   #559
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226

นี่เป็นฝั่งตะวันออกค่อนมาทางเหนือ ตามแนวแม่น้ำป่าสัก ในฤดูฝน ให้เห็นความแตกต่างของสภาพน้ำ ใน 2 ฤดูarminid no está en línea   Reply With Quote
Old February 15th, 2012, 06:49 AM   #560
arminid
Registered User
 
arminid's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: phetchabun
Posts: 1,290
Likes (Received): 226

โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่อำเภอเขาค้อ ที่คุณalice006 พูดถึง น่าจะมีรายละเอียดจากข่าวชิ้นนี้ ครับ

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ จะเดินเครื่องได้ต้นปี 55นายบุญชัย จรัลวรพรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัทเขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด เปิดเผยถึงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ ว่า เป็นโครงการตามนโยบายสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากภาครัฐ ซึ่งพัฒนาโครงการมาตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบันมีบริษัทเขาค้อวินด์ พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการติดตั้งกังหันลมขนาดกำลังการผลิต 2.3 เมกกะวัตต์ จำนวน 26 ต้น บริเวณเขาหลังถ้ำ ตำบลเขาค้อ และตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ความสูงประมาณ 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์จากกรมป่าไม้ โดยกังหันลมแต่ละต้น มีความสูงจากพื้นถึงตัวแกน 99.5 เมตร ใบพัด 3 ใบ รัศมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 101 เมตร รวมกำลังการผลิต 59.8 เมกกะวัตต์ โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการฯ จะถูกส่งเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาพบว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างกำลังปรับปรุง และตัดถนนเพื่อขนส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์เข้าสู่พื้นที่โครงการฯโดยจะแล้วเสร็จราวเดือนมกราคม 2554 จากนั้นจะเป็นการก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี คาดว่าประมาณเดือนมกราคม 2555 จะสามารถทดสอบ และเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ผู้บริหารโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่โครงการแรกของประเทศไทย ที่ใช้กังหันลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท จึงเป็นที่น่ายินดีว่าโครงการดังกล่าว นอกจากจะผลิตไฟฟ้าโดยที่ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ดีขึ้นด้วย

http://region4.prd.go.th/ewt_news.ph...filename=index
arminid no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 02:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu