daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Euroscrapers > Local discussions > Nordic & Baltic > General development > Norway > OsloGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old August 30th, 2011, 09:32 PM   #1
Þróndeimr
Adventurous!
 
Þróndeimr's Avatar
 
Join Date: Jan 2003
Location: Trondheim, Norway
Posts: 12,217
Likes (Received): 2268

PROJECT | Oslo Airport Gardermoen | Completed

Oslo Airport Gardermoen

Oslo Airport Gardermoen is expanding, with the construction of Terminal 2 (T2) starting in 2011. When completed in 2017, the airport will have a
capacity of 28 million passengers a year (today it has a capacity of 23 million passengers). 117 000m2 will be added making the total area of Oslo
Airport 265 000m2. The expansion has a price on 12.5 billion NOK.

Further description in Norwegian:
Terminalen vil etter utvidelsen være vel så enkel, oversiktlig, effektiv og arkitektonisk attraktiv som den er i dag. Utvidelsen representerer en
videreutvikling av norsk byggeskikk, med utstrakt bruk av naturmaterialer og med enkle og nøkterne løsninger. Terminalen vil fortsatt fremstå som
ett bygg ved at den nye delen blir en integrert del av eksisterende terminal og får samme karakteristiske takform og volum.

Ny ankomst- og avgangshall
Det nye tilbygget med avgangs- og ankomsthall blir på 52 000 m². Passasjerenes innsjekkingsområde får til sammen 34 nye innsjekkingsskranker.
Dagens jernbanestasjon blir liggende sentralt i anlegget, mellom ny og eksisterende ankomst- og avgangshall, slik at gangavstanden for
togpassasjerene blir kort, som i dag. Den nye piren får nye flyoppstillingsplasser for innland og utland. Piren blir liggende på nordsiden av dagens
ankomst- og avgangshall og får et areal på 63 000 m². Målt i kvadratmeter tilsvarer utbyggingen mer enn ”to Operahus”. Luftfarten er i en
betydelig utvikling og trafikken vokser sterkt. Utbyggingen legger derfor til rette for ytterligere utvidelse av OSLs Terminal i framtiden.

Større arealer for passasjerene
Passasjerene får store vrimlearealer både før og etter sikkerhetskontrollen. Sikkerhetskontrollen utvides med 12 nye sluser og vil være samlet i ett
område, som i dag. Passasjerene får kort gangavstand til både innlands- og utlandsfly. Det er lagt vekt på god tilgjengelighet og universell
utforming. Servicetilbudet utvides med nye serveringssteder og flere og større butikker. Det vil også bli flere nye, godt plasserte toaletter og
stellerom.

Enklere og sikrere adkomst med bil og buss
Utbyggingen legger til rette for en forbedret og mer entydig utforming av veisystemet hvor reisende med bil og buss vil oppleve en enklere og
sikrere trafikksituasjon. Det blir plass til flere holdeplasser for busser nært opp til Terminalen. Adkomst og utkjøring til og fra korttidsparkeringen blir
lagt om, og blir ikke som i dag via den trafikkerte forplassen. Dette gir færre konflikter mellom fotgjengere og biltrafikk, og reduserer sannsynligheten
for feilkjøring. Privatbiler som bare skal avlevere passasjerer, såkalt ”Kiss and Fly”, vil stoppe foran avgangshallen som i dag. Det er forutsatt at OSL
skal opprettholde sin høye kollektivtransportandel (tog og buss).

Miljømessig forbilde
Oslo Lufthavn vektlegger sterkt miljø og bærekraftige løsninger, såvel for utbyggingsprosjektet som for drift av de nye arealene. Målet er at
utbyggingen skal gi et mest mulig klimanøytralt anlegg og være et miljømessig forbilde. Det vil bli lagt til rette for økt bruk av fornybar energi. De
gode miljømessige løsningene på hovedflyplassen slik vi kjenner den i dag vil bli videreutviklet. Fortsatt gjelder det absolutte kravet om at
grunnvannet ikke skal forurenses som følge av aktiviteter på flyplassen.

LINKS | Oslo Lufthavn (Oslo Airport) official website

View the renderings in high resolution

The renderings is showing the latest exterior and interior renderings, but the materials of both interior and exterior has not yet been selected, so this
is not the final look of the terminal.


Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS


Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS


Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS


Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS

Ankomst fra togstasjon

Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS

Sentralhall

Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS

Avgangshall etter sikkerhetskontroll

Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS

Inngang Terminal

Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS

Rulletrapp Pir Nord

Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS

Duty Free Pir Nord

Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS

Gate Pir Nord

Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS

Þróndeimr está en línea ahora   Reply With Quote

Sponsored Links
Old August 30th, 2011, 09:32 PM   #2
Þróndeimr
Adventurous!
 
Þróndeimr's Avatar
 
Join Date: Jan 2003
Location: Trondheim, Norway
Posts: 12,217
Likes (Received): 2268

2008 Architectural competition
Avinor arranged a competition to design Terminal 2. Five teams delivered their proposal in 2008 where the winner was announced in August 2008.

Proposal 1
By Niels Torp AS, Ove Arup & Partners, Chapman Taylor, INBY, AS Bygganalyse and Vedal prosjekt.

Proposal 2
By Narud-Stokke-Wiig, COWI, Norconsult and Aas-Jacobsen. This proposal won the competition.

Proposal 3
By Rogers, Stirk,Harbour & Partners, DivA Arkitekter, Ove Arup & Partners, Gullik Gulliksen.

Proposal 4
By Rambøll Norge, mNOR Arkitekter, Grindaker, Erichsen & Horgen.

Proposal 5
By Schmidt Hammer Lassen, YRM Arch, Moe & Brøndsgaard, Ove Arup & Partners, Holte Consulting, Olav Chr. Jenssen.


Illustration by Schmidt Hammer Lassen


Illustration by Schmidt Hammer Lassen


Illustration by Schmidt Hammer Lassen


Illustration by Schmidt Hammer Lassen


Illustration by Schmidt Hammer Lassen


Illustration by Schmidt Hammer Lassen

Proposal 6
By Dyrvik Arkitekter, HRTB Arkitekter AS, Vilhelm Lauritzen Architects, Rambøll and Grindaker AS. This proposal was awarded the 2'd prize in the competition.


Illustration by MIR


Illustration by MIR


Illustration by MIR

Last edited by Þróndeimr; August 31st, 2011 at 06:46 PM.
Þróndeimr está en línea ahora   Reply With Quote
Old August 30th, 2011, 09:37 PM   #3
Þróndeimr
Adventurous!
 
Þróndeimr's Avatar
 
Join Date: Jan 2003
Location: Trondheim, Norway
Posts: 12,217
Likes (Received): 2268

Previous designs and renderings
The design of the airport has changed a lot on several occasions since it won the competition. This is some renderings of these versions.

Spring 2011 update on interiors of the airport.

Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS


Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS


Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS


Illustration by Diizgroup Copyright: Team T ASAutumn 2010 update on interiors of the airport.

Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS


Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS


Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS


Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS

Spring 2010 update on interiors of the airport.

Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS


Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS


Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS


Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS


Illustration by Diizgroup Copyright: Team T AS


Last edited by Þróndeimr; August 31st, 2011 at 06:46 PM.
Þróndeimr está en línea ahora   Reply With Quote
Old August 30th, 2011, 09:37 PM   #4
Þróndeimr
Adventurous!
 
Þróndeimr's Avatar
 
Join Date: Jan 2003
Location: Trondheim, Norway
Posts: 12,217
Likes (Received): 2268

Other proposals
From the 2008 architectural competition for the expansion of Oslo Airport Gardermoen.

2d price proposal
By Dyrvik Arkitekter, HRTB Arkitekter AS, Vilhelm Lauritzen Architects, Rambøll and Grindaker AS.


Unknown place
By Schmidt Hammer Lassen

Last edited by Þróndeimr; August 30th, 2011 at 10:13 PM.
Þróndeimr está en línea ahora   Reply With Quote
Old August 30th, 2011, 10:09 PM   #5
Þróndeimr
Adventurous!
 
Þróndeimr's Avatar
 
Join Date: Jan 2003
Location: Trondheim, Norway
Posts: 12,217
Likes (Received): 2268

I managed to find quite a few renderings of the previous interior designs in my massive render library i got, interesting to see the evolution from 2009 to today.

Pir Nord 2008-2011

Last edited by Þróndeimr; August 31st, 2011 at 06:46 PM.
Þróndeimr está en línea ahora   Reply With Quote
Old November 30th, 2012, 04:09 AM   #6
IceCheese
Scandi-friendly
 
IceCheese's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Canada is my city
Posts: 7,232
Likes (Received): 927

OSL third runway now on hearing: http://boarding.no/art.asp?id=52003
The esatern option is prefered. This one is between the current eastern runway and Gardermoen business park/E6.
__________________
Oslo/Copenhagen - The True Capital of Scandinavia.


Take a look at my Photo Mess!
IceCheese no está en línea   Reply With Quote
Old February 28th, 2013, 12:12 PM   #7
ThomasOver
Registered User
 
Join Date: May 2011
Location: Oslo/Haugesund
Posts: 6
Likes (Received): 2

New video of the extension of Gardermoen

__________________

marshol, Spearman liked this post
ThomasOver no está en línea   Reply With Quote
Old June 7th, 2013, 04:07 AM   #8
IceCheese
Scandi-friendly
 
IceCheese's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Canada is my city
Posts: 7,232
Likes (Received): 927

The budget has been blown. OSL needs almost 1 billion more:

Quote:
Økte rammer til utbyggingen på Oslo Lufthavn5. juni 2013 kl. 08:42 av Oslo Lufthavn AS

Utbyggingen ved Oslo Lufthavn påvirkes av et stramt bygg- og anleggsmarked. Som omtalt i media, er det få tilbydere i anbudskonkurransene og prisene presses opp. I tillegg opplever prosjektet at en stor trafikkøkning øker kompleksiteten og derved kostnadene ved parallell drift og utbygging.
Samtidig med at lufthavnens utfordringer påvirker kostnadsbildet, er utbyggingsprosjektets lønnsomhet styrket gjennom økt trafikk. Passasjerveksten er høyere enn budsjettert da prosjektet ble vedtatt i 2011. I løpet av byggeperioden vil ca. 17 millioner flere passasjerer enn beregnet reise via Oslo Lufthavn. Dette vil bidra med om lag 4 milliarder kroner i økte inntekter i utbyggingsperioden. Passasjerveksten gjør at driftsinntektene i årene etter at den nye terminalen tas i bruk også kan justeres opp.

På bakgrunn av en nylig gjennomført revisjon av prosjektet, har Avinors konsernstyre vedtatt å øke budsjettrammen for prosjektet med 950 millioner kroner til totalt 13,45 milliarder kroner. I tillegg legges det inn en budsjettreserve på 625 millioner kroner.

Konsernstyret fremhever at prosjektet frem til i dag følger de tids- og budsjettplaner som er lagt. Usikkerheten som er oppstått som følge av prispress og økt kompleksitet, gjør det likevel nødvendig å utvide prosjektets økonomiske rammer.

- Utbyggingen av Oslo Lufthavn er et omfattende og komplekst prosjekt for både utbygger, prosjekteringsgruppen og entreprenørene. Det er uansett uheldig at det opprinnelige budsjettet må utvides, også med tanke på andre store lufthavnutvidelser Avinor har i sin investeringsplan. Samtidig er det positivt at lønnsomheten i prosjektet er styrket i løpet av byggeperioden og at prosjektet er i rute, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Han legger til at administrasjonen og prosjektledelsen har full oppmerksomhet på å gjennomføre utbyggingen på en best mulig måte i forhold til både tid og kostnad – og i parallell med en sikker og stabil drift av lufthavnen.

Den nye terminalen ved Oslo Lufthavn skal stå ferdig våren 2017.
http://www.osl.no/osl/omoss/_presse/...&id=181-157474
__________________
Oslo/Copenhagen - The True Capital of Scandinavia.


Take a look at my Photo Mess!
IceCheese no está en línea   Reply With Quote
Old February 27th, 2014, 09:51 AM   #9
Northon
Registered User
 
Northon's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Posts: 2,460
Likes (Received): 15593

- Utbyggingen av hovedflyplassen på Gardermoen nådde en milepæl denne uken, da de første limtredragerne til den nye avgangs- og ankomsthallen ble heist på plass. Utbyggingen er halvferdig.

http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=10120117
__________________

marshol, djole13 liked this post
Northon no está en línea   Reply With Quote
Old February 28th, 2014, 05:30 PM   #10
Hurban
Registered User
 
Join Date: May 2009
Location: Oslo
Posts: 190
Likes (Received): 14

Alt i alt kan jeg bare telle totalt 39 obordstigningsbroer på nye OSL, uten pir Syd. Dette er bare 4 broer mer enn opprinnelig (35). Jeg mener dog å ha lest (men husker ikke hvor) at man har forandret mening angående Pir Syd, og ønsker å beholde den etter åpning av den nye terminalen. Kan noe bekrefte dette eller har jeg bare drømt.
Hurban no está en línea   Reply With Quote
Old March 1st, 2014, 02:51 AM   #11
IceCheese
Scandi-friendly
 
IceCheese's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Canada is my city
Posts: 7,232
Likes (Received): 927

De har den jo med i tegningene, så...

Man kan jo ha innsett at en kapasitet på 28 mill PAX er litt lite i 2017. Antageligvis vil byggingen av T2 del 2 starte umiddelbart etter at del 1 er ferdig. Og da vil de jo trenge den midlertidige piren litt til.
__________________
Oslo/Copenhagen - The True Capital of Scandinavia.


Take a look at my Photo Mess!
IceCheese no está en línea   Reply With Quote
Old July 17th, 2014, 03:52 PM   #12
OnTheNorthRoad
Hei
 
OnTheNorthRoad's Avatar
 
Join Date: Oct 2010
Location: Oslo
Posts: 614
Likes (Received): 2631

edit: see high resolutions thread.
OnTheNorthRoad no está en línea   Reply With Quote
Old August 23rd, 2014, 08:15 PM   #13
Slodi
Registered User
 
Slodi's Avatar
 
Join Date: Feb 2006
Posts: 8,121
Likes (Received): 5766

Last Sunday

__________________
Slodi está en línea ahora   Reply With Quote
Old September 4th, 2014, 11:09 AM   #14
marshol
Landsc. Architect
 
marshol's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Location: Oslo
Posts: 2,380
Likes (Received): 1309

Oslo Lufthavn legger 9500 kvadratmeter eik på taket til den nye Pir Nord__________________

legalalien75, Filand liked this post
marshol no está en línea   Reply With Quote
Old September 4th, 2014, 09:43 PM   #15
Galro
Humanity through Urbanity
 
Galro's Avatar
 
Join Date: Aug 2010
Posts: 12,371
Likes (Received): 10077

The latest design looks very cheap.
Galro no está en línea   Reply With Quote
Old September 4th, 2014, 10:05 PM   #16
edxor
Registered User
 
Join Date: Sep 2011
Posts: 560
Likes (Received): 324

It probably looks cheap, but be sure it isn't
edxor no está en línea   Reply With Quote
Old September 24th, 2014, 06:57 PM   #17
starkwell
Registered User
 
starkwell's Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 1,372
Likes (Received): 59

I don't think photos and renders do justice to just how big this is going to be - seriously huge!
__________________
Please take a look at the Leicester based novel I have written: http://mybook.to/modernman
starkwell no está en línea   Reply With Quote
Old November 4th, 2014, 11:14 PM   #18
Galro
Humanity through Urbanity
 
Galro's Avatar
 
Join Date: Aug 2010
Posts: 12,371
Likes (Received): 10077

Airport Expansion by Brian Aslak, on Flickr
Galro no está en línea   Reply With Quote
Old November 4th, 2014, 11:35 PM   #19
IceCheese
Scandi-friendly
 
IceCheese's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Canada is my city
Posts: 7,232
Likes (Received): 927

New thread name? Oslo airport, previosly Oslo airport Gardermoen? :P


The inside can be seen on their Instagram page.

http://instagram.com/p/uKhQ1dki6O/?modal=true
__________________
Oslo/Copenhagen - The True Capital of Scandinavia.


Take a look at my Photo Mess!

Last edited by IceCheese; November 4th, 2014 at 11:44 PM.
IceCheese no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2014, 12:13 AM   #20
IceCheese
Scandi-friendly
 
IceCheese's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Canada is my city
Posts: 7,232
Likes (Received): 927

Seems as the intercontinental part of Oslo airport is next in line for expansion: http://www.aftenposten.no/okonomi/Os...y-7771060.html

Construction start in 2017-18 is not unlikely.
__________________
Oslo/Copenhagen - The True Capital of Scandinavia.


Take a look at my Photo Mess!

marshol, Registered_User liked this post
IceCheese no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 10:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium