daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Infrastructure and TransportationGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old May 16th, 2013, 11:05 PM   #1
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 55,027
Likes (Received): 1645

Trang | Naklua PortTrang | Kantang Port http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1192081

Last edited by napoleon; November 5th, 2014 at 01:10 PM.
napoleon no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
 
Old May 16th, 2013, 11:06 PM   #2
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 55,027
Likes (Received): 1645

...
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old May 16th, 2013, 11:08 PM   #3
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 55,027
Likes (Received): 1645

ท่าเรือกันตังสู่ท่าเรือนาเกลือ จากท่าเรือกันตังสู่ท่าเรือนาเกลือ สานต่อศูนย์กลางขนส่งทางน้ำ

"ตรัง" จังหวัดทางภาคใต้ ที่เชื่อมโยงกับฝั่งทะเลอันดามัน กล่าวได้ว่ามีบทบาทในแง่ของการเป็นศูนย์กลางนับตั้งแต่อดีต มีแม่น้ำตรังที่สามารถใช้เป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำเพื่อเชื่อมโยงกับหลายจังหวัด จนสร้างโอกาสของการเป็นศูนย์กลางการค้าฝั่งทะเลตะวันตก จนยุคหนึ่งตรังมีชื่อเรียกจากต่างประเทศว่า "เมืองตะโกลา"

บทบาทของการค้าโดยใช้เส้นทางขนส่งทางน้ำถูกบันทึกไว้ นับตั้งแต่ปี 2433 ในสมัยที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มารับตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองตรัง ที่พัฒนาตรังทุกด้านให้เป็นเมืองค้าขาย การขนส่งผลผลิตในขณะนั้น คือ การส่งออกข้าว เป็ด ไก่ สุกร โค กระบือ พริกไทย ไม้เคี่ยม ไม้โปรง เป็นต้น สร้างรายได้ให้แก่จังหวัด

อย่างไรก็ตาม สภาพที่เกิดขึ้นกับท่าเรือแห่งนี้คือพื้นที่โดยรอบกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และมีธุรกิจต่างๆ เกิดขึ้นตามมา การขนถ่ายสินค้าเพื่อการส่งออกจึงไม่สะดวก ทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษ เนื่องจากสินค้าบางอย่างมีลักษณะเป็นฝุ่นละออง เช่น ถ่านหิน ยิปซั่ม ด้วยเหตุนี้กรมเจ้าท่า จึงได้เข้ามาปรับปรุงในปี 2514

ด้วยการจัดทำท่าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวที กว้าง 14.8 เมตร ยาว 144 เมตร พร้อมอาคารสำนักงาน สามารถรองรับเรือขนาด 1,000 ตันกรอส ได้ครั้งละ 2 ลำ และในปี 2517 ได้ขยายหน้าท่าเพิ่มเป็น กว้าง 24.5 เมตร ยาว 90 เมตร โดยมีทางเข้า 2 ทาง ยื่นจากฝั่ง 51 เมตร พร้อมลานกองสินค้า ท่าเรือกันตัง ถือว่ามีความสำคัญต่อการขนส่งสินค้า

โดยเฉพาะประเภทยิปซั่ม ยางพารา และไม้ยางพารา ที่มีปริมาณพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ ก็ได้เคยมีการเสนอให้ขยายรางรถไฟ สายกันตัง-กรุงเทพฯ มาเชื่อมต่อ ตามแนวทางพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่ง (โลจิสติกส์) และโครงข่ายสะพานเศรษฐกิจ (แลนด์บริดจ์) เพื่อเชื่อมต่อกับ จ.สงขลา จ.สุราษฎร์ธานี และท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ขณะที่ยุทธศาสตร์ของ จ.ตรัง กำหนดให้ท่าเรือกันตังรองรับการส่งออกสินค้าด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ลงมา และจะผลักดันให้เป็นท่าเรือส่งออกสินค้าตามโครงการ IMT-GT หรือความร่วมมือระหว่างเศรษฐกิจ 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อพัฒนาการส่งออกสินค้าภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะยางพารา ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่เอื้อให้มูลค่าการส่งออกสินค้าผ่านท่าเรือกันตังเพิ่มขึ้น มาจากปัญหาความแออัดของการส่งออกสินค้าผ่านทางบก ด้านด่านจังหวัดสงขลา ที่จะส่งออกไปยังท่าเรือปีนัง ซึ่งต้องเสียเวลารอนำสินค้าขึ้นเรือ และยังทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่หากนำสินค้าผ่านท่าเรือกันตังจะเสียเวลาน้อยกว่า และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า

จากข้อมูลของด่านศุลกากรกันตัง จังหวัดตรัง มีตัวเลขการส่งออกสินค้าผ่านท่าเรือกันตัง ในปีงบประมาณ 2553 อยู่ที่ 25,350 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2551 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกแค่ 15,800 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2552 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 16,200 ล้านบาท ส่วนตัวเลขการส่งออกในปีงบประมาณ 2554 คาดว่า จะมีมูลค่าถึง 30,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี 2557 เป็นที่คาดการณ์ว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 ล้านบาท หลังจากท่าเรือแห่งใหม่เกิดขึ้น ที่บริเวณปากแม่น้ำตรัง คือท่าเรือนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.กันตัง ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง แล้วเสร็จ สำหรับท่าเรือแห่งนี้จะสามารถจอดเรือได้ครั้งละ 2 ลำ และขนถ่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว

ท่าเรือนาเกลือ ใช้พื้นที่เพื่อการพัฒนา 100 ไร่ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยความร่วมมือกับกรมพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยงบประมาณมากกว่า 500 ล้านบาท เป้าหมายคือเพื่อรองรับเรือบรรทุกสินค้าประเภทเทกองขนาด 4,000 ตันกรอส โดยเฉพาะการขนส่งแร่ ระหว่าง จ.ตรัง และจังหวัดใกล้เคียง กับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บังกลาเทศ ศรีลังกา และอินเดียให้เพิ่มสูงขึ้น

ขณะเดียวกันกรมเจ้าท่า ได้อนุมัติงบประมาณ 389.09 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างท่าเรือนาเกลือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และพื้นที่หลังท่า อันประกอบไปด้วย อาคารสำนักงานและบริการขนส่งสินค้า เช่น อาคารซ่อมบำรุง พื้นที่ลานกองสินค้า ด่านชั่งน้ำหนัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 30 เดือน ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2554-2556

"ผมเชื่อว่าท่าเรือนาเกลือจะรองรับการส่งออก ทั้งยางพาราและอาหารทะเล โดยล่าสุดได้มีผู้ประกอบการหลายรายมาซื้อหรือเช่าที่ดินใกล้ท่าเรือแห่งใหม่ เพื่อก่อสร้างท่าขนถ่ายสินค้าประเภทเทกอง ทั้งแร่ยิปซั่ม และถ่านหิน เพราะเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่ท่าเรือกันตังเริ่มประสบข้อจำกัดด้านต่าง" กิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง ให้ความเห็น

ขณะที่ สหชัย งามโรจน์พิบูลย์ นายด่านศุลกากรกันตัง จังหวัดตรัง วิเคราะห์ว่า นับตั้งแต่ปี 2557 เชื่อมูลค่าการส่งออกสินค้าจาก จ.ตรัง มีโอกาสที่จะขยายตัวไปถึง 50,000 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการมีท่าเทียบเรือแห่งใหม่คือท่าเทียบเรือนาเกลือ จะเห็นว่าที่ผ่านมา ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการส่งออก ก่อให้เกิดผลดีต่อ อ.กันตัง ซึ่งมีท่าเทียบเรืออยู่ในพื้นที่โดยตรง และมีอายุการใช้งานมากว่า 200 ปี แล้ว จนทำให้ท่าเรือแห่งนี้เป็นประตูเพื่อการนำเข้า-ส่งออกในภาคใต้ฝั่งตะวันตก และเป็นประตูการเชื่อมต่อไปสู่ภูมิภาคอาเซียน

ส่วนท่าเรือนาเกลือจะมีศักยภาพที่สำคัญก็คือ สามารถขนถ่ายสินค้าไปได้ทุกเส้นทาง โดยเฉพาะทางเรือ ขณะที่ทางบก ก็มีถนนมาตรฐานอยู่ 3 เส้นทางแล้ว คือ พัทลุง-ตรัง นครศรีธรรมราช-ตรัง และกระบี่-ตรัง รวมทั้งถนนสายนาเมืองเพชร-นาเกลือ โดยกรมทางหลวงชนบท จะขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้นเป็นขนาด 12 เมตร เพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้ากับท่าเทียบเรือนาเกลือ ส่วนทางรถไฟก็กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบราง ที่จะเชื่อมต่อมาถึง สหชัย กล่าว

นี่จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของภาคการขนส่งทางน้ำของจังหวัดตรัง ด้วยการเชื่อมโยงจากท่าเรือกันตังสู่ท่าเรือนาเกลือ

http://www.komchadluek.net/detail/20...l#.UZU6FLXI1qU
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old May 16th, 2013, 11:09 PM   #4
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 55,027
Likes (Received): 1645

เจ้าท่าโชว์แผนผุดท่าเรือนาเกลือ ลดผลกระทบสินค้าเทกอง คาดเสร็จตามแผนกำหนด

นายพงษ์วรรณ จารุเดชา รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง ว่าขณะนี้กรมเจ้าท่าได้ลงนามในสัญญากับ บริษัท พร้อมมิตร เอส.เอ.เอฟ.ที จากัด สัญญาเลขที่ 42/2555/พย. ลงวันที่ 31 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ในวงเงิน 406,945,000 บาท เพื่อให้ดำเนินาการก่อสร้างท่าเรือ ซึ่งมีแผนที่จะแล้วเสร็จวันที่ 6 กันยายน 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับการก่อสร้างท่าเรือดังกล่าว เป็นลักษณะเรืออเนกประสงค์ เพื่อรับรองสินค้าเทกอง

“เหตุที่ต้องสร้างท่าเรือนาเกลือแห่งใหม่นั้น เนื่องจากท่าเรือแห่งเก่าอยู่ในเมือง และส่งผลกระทบต่อชาวบ้านเนื่องจากสินค้าที่ขนส่งนั้นเป็นประเภทสินค้าเทกอง จึงมีการคัดค้านการดำเนินการบริเวณที่ดำเนินการปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้ต้องแยกท่าเรือรับ-ส่งสินค้าประเภทเทกองออกมาอยู่นอกเมือง เพื่อไม่ให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ท่าเรือดังกล่าวสร้างเพื่อรับรองสินค้าเทกองประเภทเดียว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมเจ้าท่าได้ลงนามสัญญาจ้างกับบริษัทผู้รับเหมาคือ บริษัท พร้อมมิตร เอส.เอ.เอฟ.ที จำกัด เป็นที่เรียบร้อย โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2555-6 กันยายน 2557 และสามารถเปิดใช้บริการได้ทันที ลักษณะเป็นเท่าเรืออเนกประสงค์” นายพงษ์วรรณ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงาน โครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากกรมเจ้าท่าได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือกันตัง จ.ตรัง และได้ศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อขยายท่าเรือกันตังเดิม รองรับสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ และย้ายสินค้าประเภทเทกองออกไป โดยให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณ หมู่ 2 ต.นาเกลือ อ.กันตัง สามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าประเภทเทกองขนาด 4,000 ตันกรอส ที่เข้าออกได้ตลอดเวลา เนื่องจากบริเวณนี้มีศักยภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ ไม่มีปัญหาเรื่องคลื่นลม เนื่องจากอยู่ในร่องน้ำกันตัง มีชุมชนค่อนข้างน้อย ไม่มีปัญหาฝุ่นละออง เหมาะสำหรับการขนถ่ายสินค้าประเภทเทกอง รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อแนวปะการังและหญ้าทะเล จึงได้มีการดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อไม่มีผลกระทบต่อชาวบ้าน

วันที่ 7/05/2555

http://www.banmuang.co.th/2012/05/%E...9%80%E0%B8%A3/
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old May 16th, 2013, 11:11 PM   #5
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 55,027
Likes (Received): 1645

ผู้ว่าฯ ตรังดันผุดท่าเทียบเรือน้ำลึกตัดหน้าสตูล เชื่อมเส้นทางรถไฟรองรับอาเซียน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 มิถุนายน 2555 15:21 น.


ตรัง - พ่อเมืองตรังเผยฝันผลักดันการพัฒนาท่าเทียบเรือกันตังให้เป็นท่าเทียบเรือน้ำลึกแห่งแรกในฝั่งอันดามัน แทนที่ท่าเรือปากบาราที่ จ.สตูล ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีความคืบหน้า ประกอบกับมีสถานีรถไฟกันตังที่คอยเชื่อมต่อการขนส่งอยู่แล้ว เชื่อให้เป็นรูปธรรมภายในอีก 2 ปีข้างหน้า เพื่อเป็นการรองรับประชาคมอาเซียน

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการรองรับประชาคมอาเซียนในปี 2558 และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศพม่า รวมทั้งแผนพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ในการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และสินค้าต่อเนื่องทางการเกษตรและอุตสาหกรรม จึงเห็นควรมีการพัฒนาท่าเทียบเรือกันตัง และระบบขนส่งทางรถไฟ

โดยเฉพาะเห็นว่า ท่าเทียบเรือกันตังยังสามารถพัฒนาเพื่อการส่งออกทางทะเลได้อีกมาก เพียงแต่ที่ผ่านมายังขาดการบริหารจัดการที่ดี ขณะที่ทางรถไฟซึ่งจังหวัดตรังมีขบวนรถไฟจากอำเภอทุ่งสงมายังอำเภอกันตัง เป็นสายสุดเส้นทางฝั่งทะเลอันดามัน หรือเป็นเส้นทางรถไฟเส้นทางเดียวของภาคใต้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเห็นว่าจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดภูเก็ต ยังไม่มีท่าเทียบเรือน้ำลึก ขณะที่จังหวัดสตูลก็ไม่มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง จึงเห็นว่า ท่าเทียบเรือกันตังมีความเหมาะสมที่สุดของฝั่งทะเลอันดามันที่จะพัฒนาขึ้นเป็นท่าเทียบเรือน้ำลึก เพียงแต่ที่ผ่านมา ขาดการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งตนจะพัฒนาท่าเทียบเรือกันตังไปสู่อนาคต โดยการปรับปรุงให้เป็นท่าเทียบเรือน้ำลึก ภายในระยะเวลา 2 ปี จากนั้น จะส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง เป็นผู้บริหารจัดการต่อไป

นอกจากนั้น ยังจะมีการพัฒนาระบบราง เพราะเชื่อว่าการขนส่งระบบรางเป็นการขนส่งที่ประหยัดที่สุด ด้วยการพัฒนาเส้นทางรถไฟจากอำเภอทุ่งสง มายังอำเภอกันตัง เพื่อเชื่อมต่อท่าเทียบเรือน้ำลึกกันตัง แต่ปัจจุบัน ยังไม่มีการดำเนินการ ทั้งที่สถานีรถไฟกันตังตั้งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือแค่ 400 เมตร หากมีการเชื่อมต่อแล้วจะสามารถขนส่งสินค้าจากเรือขึ้นบก ส่งต่อไปยังพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และประเทศใกล้เคียง เช่น รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นการขนส่งที่ประหยัด ลดการสูญเสียเวลา และงบประมาณในการปรับปรุงถนน อีกทั้งในอนาคต ก็จะยกเลิกการขนส่งรถบรรทุกใหญ่เข้าสู่ตัวเมืองตรังด้วย

ขณะเดียวกัน หลังจากที่ประเทศพม่าได้พัฒนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ทำให้มีการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น โดยประเทศพม่าจะมีการสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกที่เมืองทวาย ซึ่งจะเป็นท่าเทียบเรือน้ำลึกที่สามารถเชื่อมต่อกับจังหวัดตรังได้ แต่ตนเองก็กังวลเกี่ยวกับผู้บริหารเทศบาลเมืองตังว่า จะมีวิสัยทัศน์อย่างไรกับโครงการนี้ด้วย เพราะปัจจุบันเห็นว่า การวางตู้คอนเทนเนอร์ยังไม่มีระเบียบเท่าที่ควร และมีการวางตู้คอนเทนเนอร์ที่บริเวณสะพานท่าเทียบเรือ อีกทั้งที่ผ่านมา เทศบาลเมืองกันตัง ยังเป็นผู้รับผิดชอบท่าเทียบเรือแห่งนี้ แต่หากจะพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนจริงๆ ก็จะต้องมีการการพัฒนาบุคลากร และมีการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพเท่านั้น

http://www.manager.co.th/South/ViewN...=9550000075137
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old May 16th, 2013, 11:12 PM   #6
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 55,027
Likes (Received): 1645

ไฟเขียวผุดท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ 400 ล้านฯ

กรมเจ้าท่าไฟเขียวงบกว่า 400 ล้าน ให้ อบจ.ตรัง ผุดท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ รองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาด 4,000 ตันกรอส กำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2557 ต่อยอดการขยายตัวด้านการส่งออกที่ทะลุกว่า 30,000 ล้านบาท และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ที่จะถึงนี้ คาดจะดันตัวเลขการส่งออกเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว

ตรัง/ นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง เปิดเผยว่าขณะนี้ อบจ.ตรัง กำลังดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ บนพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ บริเวณหมู่ 2 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยได้รับงบประมาณจากกรมเจ้าท่า ในการดำเนินการก่อสร้างเบื้องต้นประมาณ 407 ล้านบาท เป็นท่าเรือที่มีขนาดความกว้าง 29 เมตร ยาว 185 เมตร สามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าประเภทเทกองขนาด 4,000 ตันกรอส ซึ่งบริษัท พร้อมมิตร เอส เอ เอฟ ที จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ในระยะเวลา 900 วัน โดยจะไปแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2557 นี้

นายกิจ เปิดเผยอีกว่า จากการติดตามการดำเนินการก่อสร้าง ณ ปัจจุบันที่ตามแผนจะก่อสร้างให้ได้ประมาณ 6.4% แต่ปรากฏว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ 23.5% ซึ่งถือว่าทำเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ถึง 17% ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี โดยภายในโครงการมีสิ่งก่อสร้างต่างๆ ประกอบด้วย อาคารสำนักงานบริหารท่าเรือ ด่านตรวจและชั่งน้ำหนัก โกดังสินค้าและกักกันพืช-สัตว์ อาคารซ่อมบำรุง สถานีสูบน้ำและห้องเครื่อง โรงอาหาร อาคารห้องสุขา รวมถึงถนนบริเวณโครงการและลานที่จอดรถ เป็นต้น

“จากการติดตามการก่อสร้าง ผมมั่นใจว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน ทั้งนี้เมื่อโครงการนี้สร้างเสร็จแล้วจะทำให้การขนส่งสินค้าจากจังหวัดตรัง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงไปยังประเทศต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปยัง ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บังกลาเทศ ศรีลังกา และอินเดีย ที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญ จะสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่เขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้อีกด้วย สำหรับการบริหารจัดการนั้นช่วงแรก อบจ.อาจจะเข้าไปดูแลเอง จากนั้นอาจจะให้ทางเอกชนเข้าไปดูแลอีกทีหนึ่ง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน” นายกิจ กล่าว

นายกิจ กล่าวต่อไปอีกว่า จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวด้านการส่งออกไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ดูจากสถิติมูลค่าการนำเข้าและส่งออกผ่านด่านศุลกากรกันตัง พบว่าในปีงบประมาณ 2555 มีมูลค่ารวมกว่า 30,386 ล้านบาท แยกเป็นสินค้านำเข้า 2,260 ล้านบาท และส่งออก 28,126 ล้านบาท ขณะที่ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม-ธันวาคม) มีมูลค่ารวมกว่า 6,559 ล้านบาท แยกเป็นสินค้านำเข้า 366 ล้านบาท และสินค้าส่งออก 6,193 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่นี้แล้วเสร็จ และประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ตนเชื่อมั่นว่าจะมีสินค้านำเข้าและส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวอย่างแน่นอน

วันที่ 12/03/2556

http://www.banmuang.co.th/2013/03/%E...8%B7%E0%B8%AD/
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old May 17th, 2013, 03:19 AM   #7
marut
The Train Photo Spotter
 
marut's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Siamese Empire
Posts: 6,890
Likes (Received): 2394

น่าจะทำทางรถไฟแยกจากสถานีกันตัง ตรงไปที่ท่าเรือด้วยนะครับ
__________________
พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว
W E T H E K I N G B H U M I B H O L

เพลงในหลวงของแผ่นดิน
-----------------
แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์แสนสุขใจ... มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉันจะไม่ลืม....
marut no está en línea   Reply With Quote
Old May 17th, 2013, 07:14 AM   #8
Wisarut
Registered User
 
Join Date: Oct 2003
Posts: 14,267
Likes (Received): 738

^ กลัวว่าต้องฟื้นฟูสถานี ช่วงระหว่างตรัง - กันตั้งทำเป็นชุมทางเพื่อ ให้รถสินค้าผ่านเข้ามาไปออกท่าเรือนาเกลือ เพราะ ปลายรางเข้าเขตเทศบาลกันตังแล้ว
__________________
BKK Mass Transit Expert
Wisarut no está en línea   Reply With Quote
Old May 17th, 2013, 07:28 AM   #9
jagkrasrisakul
THAILAND
 
jagkrasrisakul's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Location: Trang
Posts: 5,001
Likes (Received): 250

Quote:
Originally Posted by U-Turn View Post
สอดคล้องกับแผน 2012-2016 ของกลุ่ม IMT-GT เลยครับ ผมขอเอาช่วงที่เกี่ยวกับจังหวัดตรังมาให้อ่านนะครับ
[img]http://******************/i/ea7/f4JORl.jpg[/img]

[img]http://******************/i/f5c/wrl1kR.jpg[/img]

[img]http://******************/i/g74/8X6BGk.jpg[/img]


Source: Implementation Blueprint 2012–2016 - IMT-GT


__________________
- Trang City ,Thailand -

jagkrasrisakul no está en línea   Reply With Quote
Old May 17th, 2013, 07:33 AM   #10
jagkrasrisakul
THAILAND
 
jagkrasrisakul's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Location: Trang
Posts: 5,001
Likes (Received): 250

Quote:
Originally Posted by jagkrasrisakul View Post

__________________
- Trang City ,Thailand -

jagkrasrisakul no está en línea   Reply With Quote
Old June 24th, 2013, 02:04 PM   #11
parinandv
Parinand
 
Join Date: Apr 2009
Location: Pak Kret
Posts: 433
Likes (Received): 21

ผมเชียร์ท่าเรือกันตังใหม่ (ท่าเรือนาเกลือ) มากกว่าท่าเรือปากบาราที่มีปัญหา เพราะท่าเรือนาเกลืออยู่ใกล้ทางรถไฟมากกว่าต่อขยายอีกนิดเดียว และรัฐก็มีแผนที่จะให้ทุ่งสงเป็นศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟอยู่แล้ว ก็จะสอดรับกับท่าเรือกันตังใหม่ได้พอดี
parinandv no está en línea   Reply With Quote
Old June 24th, 2013, 02:11 PM   #12
Wisarut
Registered User
 
Join Date: Oct 2003
Posts: 14,267
Likes (Received): 738

แต่ที่อดห่วงไม่หายก็คือ ท่าเรือกันตังใหม่ที่นาเกลือนั้น จะใหญ่พอสู้ท่าเรือปากบาราได้หรือไม่
__________________
BKK Mass Transit Expert
Wisarut no está en línea   Reply With Quote
Old June 24th, 2013, 02:16 PM   #13
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 55,027
Likes (Received): 1645

ไม่ได้อ่านข้างบนเลยเรอะ มีแค่ 100 ไร่ หนีจาก NGO ไล่มา
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old July 4th, 2013, 08:55 AM   #14
jagkrasrisakul
THAILAND
 
jagkrasrisakul's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Location: Trang
Posts: 5,001
Likes (Received): 250

มีแนวโน้มว่าจะเสร็จทันตามแผนครับ

Quote:
Originally Posted by jagkrasrisakul View Post

ตรัง - อบจ.เร่งสร้างท่าเรือรับเขตเศรษฐกิจอาเซียน

อบจ.ตรัง เร่งมือสร้างท่าเรือใหม่ ที่บ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง คาดปลายปี 2557 สามารถเกิดดำเนินการได้ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางทะเล และรองรับการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจอาเซียน

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ อบจ.ตรัง กำลังดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ บนพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ บริเวณหมู่ที่ 2 ต.นาเกลือ อ.กันตัง โดยได้รับงบประมาณจากกรมเจ้าท่า ในการดำเนินการก่อสร้างเบื้องต้นประมาณ 407 ล้านบาท เป็นท่าเรือที่มีขนาดความกว้าง 29 เมตร ยาว 185 เมตร และสามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าประเภทเทกองขนาด 4,000 ตันกรอส ซึ่งบริษัท พร้อมมิตร เอส เอ เอฟ ที จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ในระยะเวลา 900 วัน โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2557 นี้

นายกิจ เปิดเผยอีกว่า จากการติดตามการดำเนินการก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน ซึ่งตามแผนจะก่อสร้างให้ได้ประมาณ 6.4 % แต่ปรากฏว่า การก่อสร้างกลับแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ 23.5 % ซึ่งถือว่าทำเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ถึง 17 % จึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี โดยภายในโครงการมีสิ่งก่อสร้างต่างๆ ประกอบไปด้วย อาคารสำนักงานบริหารท่าเรือ ด่านตรวจและชั่งน้ำหนัก โกดังสินค้าและกักกันพืช-สัตว์ อาคารซ่อมบำรุง สถานีสูบน้ำและห้องเครื่อง โรงอาหาร อาคารห้องสุขา รวมถึงถนนบริเวณโครงการ และลานที่จอดรถ เป็นต้น

"จากการติดตามการก่อสร้าง อบจ.ตรัง มั่นใจว่า จะแล้วเสร็จตามกำหนดที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวสร้างเสร็จแล้ว จะทำให้การขนส่งสินค้าจากจังหวัดตรัง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ไปยังประเทศต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บังกลาเทศ ศรีลังกา และอินเดีย ที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญ เพราะจะสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างมาก นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทย จะเข้าสู่เขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อีกด้วย สำหรับการบริหารจัดการนั้น ช่วงแรก อบจ.ตรัง อาจจะเข้าไปดูแลเอง จากนั้น อาจจะให้ทางเอกชนเข้าไปดูแลในระบะต่อไป เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน"

นายกิจ เปิดเผยด้วยว่า จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวด้านการส่งออกไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อดูจากสถิติมูลค่าการนำเข้าและส่งออกผ่านด่านศุลกากรกันตัง โดยพบว่าในปีงบประมาณ 2555 มีมูลค่ารวมกว่า 30,386 ล้านบาท แยกเป็นสินค้านำเข้า 2,260 ล้านบาท และสินค้าส่งออก 28,126 ล้านบาท ขณะที่ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555) มีมูลค่ารวมกว่า 6,559 ล้านบาท แยกเป็นสินค้านำเข้า 366 ล้านบาท และสินค้าส่งออก 6,193 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือแล้วเสร็จ และประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ทาง อบจ.ตรัง เชื่อมั่นว่า จะมีสินค้านำเข้าและส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวอย่างแน่นอน

http://77.nationchannel.com/video/358066/
__________________
- Trang City ,Thailand -

jagkrasrisakul no está en línea   Reply With Quote
Old July 4th, 2013, 09:01 AM   #15
Wisarut
Registered User
 
Join Date: Oct 2003
Posts: 14,267
Likes (Received): 738

อบจ.ตรังเร่งมือสร้างท่าเรือใหม่คาดเปิดปลายปี 57
เนชั่นทันข่าว
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:55 น.

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ อบจ.ตรัง กำลังดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ บนพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ บริเวณหมู่ที่ 2 ต.นาเกลือ อ.กันตัง โดยได้รับงบประมาณจากกรมเจ้าท่า ดำเนินการก่อสร้างเบื้องต้นประมาณ 407 ล้านบาท เป็นท่าเรือที่มีขนาดความกว้าง 29 เมตร ยาว 185 เมตร สามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าประเภทเทกองขนาด 4,000 ตันกรอส ซึ่งบริษัท พร้อมมิตร เอส เอ เอฟ ที จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ในระยะเวลา 900 วัน โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2557 นี้
นายกิจ เปิดเผยอีกว่า จากการติดตามการดำเนินการก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน ซึ่งตามแผนจะก่อสร้างให้ได้ประมาณ 6.4 % แต่ปรากฏว่า การก่อสร้างกลับแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ 23.5 % ซึ่งถือว่าทำเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ถึง 17 % จึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี โดยภายในโครงการมีสิ่งก่อสร้างต่างๆ ประกอบไปด้วย อาคารสำนักงานบริหารท่าเรือ ด่านตรวจและชั่งน้ำหนัก โกดังสินค้าและกักกันพืช-สัตว์ อาคารซ่อมบำรุง สถานีสูบน้ำและห้องเครื่อง โรงอาหาร อาคารห้องสุขา รวมถึงถนนบริเวณโครงการ และลานที่จอดรถ เป็นต้น
มั่นใจว่า จะแล้วเสร็จตามกำหนดที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน เมื่อแล้วเสร็จ จะทำให้การขนส่งสินค้าจากจังหวัดตรัง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ไปยังประเทศต่างๆ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บังกลาเทศ ศรีลังกา และอินเดีย ที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญ เพราะจะสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างมาก นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทย จะเข้าสู่เขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อีกด้วย พร้อมยืนยันว่า ในส่วนการบริหารจัดการนั้น ช่วงแรก อบจ.ตรัง อาจจะเข้าไปดูแลเอง จากนั้น อาจจะให้ทางเอกชนเข้าไปดูแลในระบะต่อไป เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน
นายกิจ กล่าวว่า จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวด้านการส่งออกไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อดูจากสถิติมูลค่าการนำเข้าและส่งออกผ่านด่านศุลกากรกันตัง โดยพบว่าในปีงบประมาณ 2555 มีมูลค่ารวมกว่า 30,386 ล้านบาท แยกเป็นสินค้านำเข้า 2,260 ล้านบาท และสินค้าส่งออก 28,126 ล้านบาท ขณะที่ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555) มีมูลค่ารวมกว่า 6,559 ล้านบาท แยกเป็นสินค้านำเข้า 366 ล้านบาท และสินค้าส่งออก 6,193 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือแล้วเสร็จ และประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ทาง อบจ.ตรัง เชื่อมั่นว่า จะมีสินค้านำเข้าและส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวอย่างแน่นอน
__________________
BKK Mass Transit Expert
Wisarut no está en línea   Reply With Quote
Old August 6th, 2013, 08:12 AM   #16
kon kantang
Registered User
 
Join Date: Aug 2013
Location: กันตัง ,ตรัง
Posts: 42
Likes (Received): 13

วันก่อนผมไปนาเกลือทางเข้าท่าเรือ มีประชาชนขึ้นป้ายห้ามรถบรรทุกอยู่( 18กรกฏาคม2556) ทางอบจ.น่าจะสร้างถนนสายใหม่แล้วห้ามชาวบ้านปลูกบ้านใกล้ถนนจะได้ไม่ขึ้นป้ายกันอีก
kon kantang no está en línea   Reply With Quote
Old August 6th, 2013, 08:16 AM   #17
jagkrasrisakul
THAILAND
 
jagkrasrisakul's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Location: Trang
Posts: 5,001
Likes (Received): 250รู้สึกมีแผนว่าจะขยายถนนให้กว้างขึ้นนะครับ...เค้ายังไม่เริ่มดำเนินการเหรอครับ
__________________
- Trang City ,Thailand -

jagkrasrisakul no está en línea   Reply With Quote
Old July 4th, 2014, 05:58 PM   #18
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 55,027
Likes (Received): 1645

อินเดียเล็งบริหารท่าเรือนาเกลือ

updated: 04 ก.ค. 2557 เวลา 13:30:46 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นักธุรกิจอินเดียสนใจเข้าบริหารท่าเทียบเรือ "นาเกลือ" จังหวัดตรัง หวังเป็นศูนย์กลางขนส่งเดินเรือสินค้าระหว่างประเทศ


นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตัวแทนบริษัท ซิงค์ มารีน ซินดิเคท จำกัด จากประเทศอินเดีย ได้เดินทางมาเข้าพบเพื่อขอข้อมูลและสำรวจความเป็นไปได้ที่จะบริหารจัดการท่า เทียบเรือนาเกลือ ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง

ทั้งนี้เนื่องจากนัก ธุรกิจอินเดียเห็นว่า ท่าเทียบเรือนาเกลือตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมโยงการเดินเรือสินค้าระหว่าง ประเทศ มีทำเลที่ดีต่อการจัดการขนส่งสินค้าจากต้นทางมาปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งท่าเทียบเรือนาเกลือกับท่าเรือในอินเดียอยู่ไม่ไกลกัน

นายกิจ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ อบจ.ตรัง ได้รับงบประมาณจากกรมเจ้าท่า ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือนาเกลือ จำนวน 406,945,000 บาท ตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพื่อให้เป็นท่าเรือที่มีขนาดความกว้าง 29 เมตร ยาว 185 เมตร ความลึกหน้าท่า5.5 เมตร สามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าประเภทเทกอง ขนาด 4,000 ตัน

นอกจากนี้ สามารถจอดเรือได้ 2 ลำ/ครั้งแยกเป็นท่าเรือส่งออก 1 ท่า และเป็นท่าเรือนำเข้า 1 ท่า โดยมีบริษัท พร้อมมิตร เอสเอเอฟทีจำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 กันยายน 2557 มีพื้นที่หลังท่า พื้นที่เทกองสินค้า อาคารสำนักงานบริหารท่าเรือ อาคารซ่อมบำรุงอาคารห้องสุขา ด่านตรวจและชั่งน้ำหนักโกดังสินค้า กักกันพืช-สัตว์ ที่จอดรถ สถานีสูบน้ำและห้องเครื่อง โรงอาหาร ลานที่จอดรถรวมทั้งที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ

ล่าสุดการก่อสร้าง มีความคืบหน้าใกล้แล้วเสร็จ และมีบริษัทเดินเรือให้ความสนใจที่จะมาใช้บริการ ทั้งนี้คาดว่าเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้การขนส่งสินค้าจากจังหวัด ตรัง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงไปยังประเทศต่าง ๆ เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บังกลาเทศ ศรีลังกา และอินเดีย ที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้การส่งออกมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

http://www.prachachat.net/news_detai...sid=1404450680
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old July 23rd, 2014, 02:34 PM   #19
kon kantang
Registered User
 
Join Date: Aug 2013
Location: กันตัง ,ตรัง
Posts: 42
Likes (Received): 13

เอ้อท่าเรือนาเกลือเกือบจะแล้วเสร็จซะที ทางรถไฟ หมอนคอนกรีตราง100ปอนด์ก็เสร็จ แต่ไม่เห็นมีรถไฟบรรทุกสินค้าเลย มีแต่รถบรรทุก 18 . 22ล้อเท่านั้นที่บรรทุกสินค้ามาที่ท่าเรือกันตัง(เก่า)
kon kantang no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2014, 01:08 PM   #20
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 55,027
Likes (Received): 1645

เปิดท่าเรือบ้านนาเกลือสิ้นปี รับขนส่งสินค้ากลุ่มอาเซียน

updated: 05 พ.ย. 2557 เวลา 11:43:31 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

กรมเจ้าท่าธนารักษ์ และ อบจ.ตรัง วางแผนบริหารจัดการภายในท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ มั่นใจจะรองรับการขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างประเทศ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

เปิดใช้ปลายปีนี้ - การก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งอาคารสำนักงาน ถนนคอนกรีต ลานจอดรถใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดย อบจ.ตรัง และกรมเจ้าท่า เตรียมจะเปิดให้บริการปลายปีนี้

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้การก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือมีความคืบหน้าไปมาก และมั่นใจว่าจะแล้วเสร็จเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ภายในปลายปีนี้ ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน โดยการก่อสร้างล่าสุดได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้าสู่ท่าเทียบเรือเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นถนนขนาดความกว้าง 12 เมตร ความยาว 1,050 เมตร ใช้งบประมาณ 27,774,000 บาท

ในส่วนของตัวอาคารที่กรมเจ้าท่าดำเนินการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆและทำความสะอาด หลังจากนี้ กรมเจ้าท่าธนารักษ์ และ อบจ.ตรัง จะมีการหารือเพื่อวางแผนบริหารจัดการภายในท่าเทียบเรือ เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการต่อไป

สำหรับโครงการก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งที่จังหวัดตรังในส่วนของท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ กรมเจ้าท่าสนับสนุนงบประมาณ 406,945,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างบนที่ดินของ อบจ.ตรัง มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ซึ่งที่ดินดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่หลังท่า พื้นที่เทกองสินค้า อาคารสำนักงาน ที่จอดรถ ที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ถนนในโครงการ และเชื่อมต่อจนถึงถนนไปบ้านนาเกลือเหนือ โดยสะพานท่าเรือกว้าง 29 เมตร ยาว 185 เมตร ความลึกหน้าท่า 5.5 เมตร ท่าเรือรองรับเรือบรรทุกสินค้าเทกอง ขนาด 4,000 ตันกรอส เรือจอดเทียบท่าได้ 2 ลำ/ครั้ง เป็นท่าเรือสินค้าส่งออก 1 ท่า และนำเข้า 1 ท่า

นายกิจกล่าวว่า เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะรองรับการขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ช่วยลดความแออัดและมลพิษ เนื่องจากท่าเทียบเรือกันตังเดิมอยู่ในเขตชุมชน นอกจากนั้น ยังรองรับการพัฒนาตามโครงการความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่าย (ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย) และยังเป็นการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นและภูมิภาค รวมถึงลดปัญหาการเสียเวลาในการขนส่งสินค้าเนื่องจากการตื้นเขินของร่องน้ำในบางช่วงเวลาอีกด้วย

http://www.prachachat.net/news_detai...sid=1415162671
napoleon no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 11:06 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like v3.2.5 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu