search the site
 daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Euroscrapers > Local discussions > Slovakia > City Development > Košice



Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Closed Thread

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 1 votes, 4.00 average.
Old August 17th, 2012, 09:14 PM   #1061
veteran
www.fotokosice.eu
 
veteran's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Košice, Slovakia
Posts: 9,726
Likes (Received): 544

Serpentin Residential Park, Košická Nová Ves





__________________
"Make traffic fit the city, not the city fit the traffic."
Bertold Hornung (25.03.1925–20.03.1997)
veteran no está en línea  

Sponsored Links
Old August 17th, 2012, 09:23 PM   #1062
veteran
www.fotokosice.eu
 
veteran's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Košice, Slovakia
Posts: 9,726
Likes (Received): 544

PánBohZaplať kostolnícke biznisparkovacie centrum na Kováčskej

Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice:
Quote:
Krajský pamiatkový úrad Košice v liste č. KE-12/534-02/2336/ST zo dňa 9.5.2012 uvádza, že predložený zámer má byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože zamýšľaná stavba je navrhovaná na území Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice, a to na mieste, ktoré nebolo v minulosti zastavané, nachádzal sa dvor s parkovou úpravou.

Svoje stanovisko odôvodňuje nasledovne:

Krajský pamiatkový úrad vychádzal z dikcie pamiatkového zákona, konkrétne z § 29 odseku 3 pamiatkového zákona „Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny obsahujú požiadavky na primerané funkčné využitie územia, na zachovanie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, prvkov interiéru a uličného parteru, charakteristických pohľadov, siluety a panorámy, archeologických nálezísk, prípadne ďalších kultúrnych a prírodných hodnôt pamiatkového územia.“

Pamiatkové územia aj individuálne kultúrne pamiatky tvoria významnú súčasť životného prostredia. V prípade košickej pamiatkovej rezervácie ide o územný celok sústredených pamiatkových hodnôt, s ktorými súvisí aj primeraný spôsob funkčného využitia územia. Ďalej dotknutý orgán vychádzal z Národnej správy o kultúrnej politike Slovenskej republiky vydanej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktorá v kapitole 2.5.2. Environmentálna a urbanistická prax a prax pamiatkovej ochrany uvádza, že „nedostatočne prepojená a integrovaná urbanistická, pamiatková a environmentálna prax a plánovanie obmedzujú efektívny rozvoj sídel a ochranu kultúrneho dedičstva“. Z tohto dôvodu dotknutý orgán usúdil, že je potrebné predložený zámer v ďalších krokoch posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona hodnotiť osobitne z hľadiska vplyvov na chránené územia, a to z hľadiska vplyvov na kultúrne a historické pamiatky.

Zámer vypracovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov rieši novostavbu s troma nadzemnými a troma podzemnými podlažiami, ktorú umiestňuje v tesnej blízkosti stredovekého kostola, na územie v minulosti nezastavané. Na základe zistení priebehu predchádzajúcich úprav dvora z historických máp, zobrazení a fotografií je evidentné, že dvor bol kontinuálne nezastavaný, charakterizovaný čiastočnou parkovou úpravou. Táto úprava pravdepodobne nadväzuje na staršiu historickú fázu, kedy areál kláštora mal popri vnútornom rajskom dvore aj ďalšiu oddychovú plochu s parkovou či sadovou úpravou. V nárožnej juhovýchodnej časti dvora je na historických mapách zaznamenaná v priebehu 19. storočia sadová výsadba v tvare štvorca s centrálnym usporiadaním chodníkov. Preto je z hľadiska ochrany pamiatkového fondu žiadúce tento stav dvora – nezastavaný s plochou zelene revitalizovať aj v novom usporiadaní dvora.

Dotknutý orgán, ako informáciu uvádza, že v minulosti vydal záväzné stanovisko k zámeru úpravy tejto nehnuteľnosti (zn. KE-06/1147-02/4881/ST,LB zo dňa 12.07.2006) v ktorom súhlasil so zámerom výstavby podzemnej garáže pod úrovňou dvora, a so zachovanou parkovou úpravou strechy garáže na úrovni terénu. Následne na tomto území vlastník zabezpečil vykonanie pamiatkového archívneho výskumu, predpísaného dotknutým orgánom. Na základe odkrytých archeologických nálezov dotknutý orgán požadoval kamenné prvky zachovať in situ v rámci novostavby. Vlastník v minulosti predložil orgánu projektovú dokumentáciu podzemnej garáže, stupeň, pre územné konanie, v ktorej všetky uvedené požiadavky dotknutého orgánu dodržal. Odsúhlasený zámer výstavby podzemnej garáže však vlastník zatiaľ nerealizoval.

Dokumentáciu s názvom Parkovací dom Košice – polyfunkčný objekt, Kováčska ulica, Zámer v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý spracovala Ing. Jarmila Kočišová, PhD., Krakovská 13, 040 11 Košice v marci 2012 v Košiciach, je v rozpore so zámerom vlastníka, ktorý je evidovaný v archíve dotknutého orgánu, a citovaný zámer vlastník dotknutému orgánu zatiaľ podľa § 32 odseku 2 a 3 pamiatkového zákona na vydanie rozhodnutia o zámere obnovy z hľadiska ochrany pamiatkové fondu nepredložil.

Predložený zámer neprihliada okrem iného ani na výsledky meraní posunov v trhline obvodového múra kostola sv. Antona Paduánskeho, ktorá je monitorovaná meracím zariadením, osadeným v krove kostola ešte vo februári 2010. Doterajšie výsledky merania potvrdzujú zreteľný a progresívny trend poklesu časti kostola, orientovanej práve smerom k dvoru.

K skvalitneniu priestoru môže dôjsť predovšetkým za predpokladu jeho revitalizácie, navrátenia parkovej zelene a vytvorenia oddychovej zóny s nerušeným priehľadom na gotickú architektúru svätyne kostola.
__________________
"Make traffic fit the city, not the city fit the traffic."
Bertold Hornung (25.03.1925–20.03.1997)
veteran no está en línea  
Old August 17th, 2012, 09:45 PM   #1063
R1S0
Registered User
 
R1S0's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Posts: 5,041
Likes (Received): 79

neverim vlastnym ociam....
__________________
.
„Z pozície poslanca by sa chcel venovať rozvoju mesta zo svojej profesie ako architekt a urbanista." Peter Murko,jeden z ideológov slávneho "Relaxacneho centra v mestskom parku" v Košiciach.

"Proaktívny prístup považujem za jedinú možnosť ako naštartovať celkový rozvoj nášho mesta." Frantrišek Knapík,proaktívny primátor mesta Košice.

„Pojem absolútna nedotknuteľnosť nemožno absolutizovať." Magistrát mesta Košice,o predpise absolútnej nedotknutelnosti parku v MČ Barca,ktorý pred rokmi sám zaviedol.
R1S0 está en línea ahora  
Old August 18th, 2012, 04:21 PM   #1064
veteran
www.fotokosice.eu
 
veteran's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Košice, Slovakia
Posts: 9,726
Likes (Received): 544

Na "rozloučenou"...

Tour de "Kultúrno-osvetové zariadenie pri Dome techniky Československého zväzu vedecko-technických spoločností".

V bufete mali dnes slabý výber:


Ideme doľava, na východné schodisko:


Príjemné posedenie vo foyer s panoramatickým výhľadom na Námestie osloboditeľov:


Pohľad z "balkónika" na 3. NP:


Výhľad z východnej schodiskovej "veže":


Výhľad z foyer na Patkáň-áruház:


Sála pre takmer 1000 ľudí:


Foyer. Pohľad na juh, vzadu vpravo západná schodisková "veža":


Západná schodisková veža zvonku:


Západný pohľad:


Severovýchodný pohľad:


Východný pohľad:
__________________
"Make traffic fit the city, not the city fit the traffic."
Bertold Hornung (25.03.1925–20.03.1997)
veteran no está en línea  
Old August 18th, 2012, 06:18 PM   #1065
hicotech
Registered User
 
hicotech's Avatar
 
Join Date: Apr 2011
Location: Košice
Posts: 618
Likes (Received): 20

Quote:
Originally Posted by hraby View Post
tak o tomto som nemal ani sajnu, ze tam mala byt takato kongresova hala.. to je vazne skoda.. ale to dnesne torzo radsej nech ide dole, ako ma spatit okolie dalsich x rokov..
a to si si myslel ze dnu je cierna diera, ci co?
hicotech no está en línea  
Old August 18th, 2012, 06:18 PM   #1066
JankoKE
Registered User
 
JankoKE's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Location: Kosice, JZR
Posts: 1,490
Likes (Received): 29

Tie paneláky za tou stavbou sú aspoň solídne zateplené. Na fotke s názvom " Výhľad z východnej schodiskovej "veže" " ma zaujal ten vpravo na fotke, celkom dobre poriešené. Kto si chcel nechať balkón, má balkón, kto chcel zamurovať, má zamurované. Nemá to kaž´dy rovnaké, ale je to spravené tak, že nekole oči.
Už nech je tá opacha dole.
JankoKE no está en línea  
Old August 19th, 2012, 07:39 PM   #1067
Kelon
Ta ňe?!
 
Kelon's Avatar
 
Join Date: Apr 2011
Location: Cassovia
Posts: 199
Likes (Received): 0

ci kks... dakto normálne povedal, že niečo v tomto meste je urobené dobre no, ja neverím vlastným očiam.. historický okamih..
__________________
...Cassovia hrdo sa týči v údolí vetra...

http://www.youtube.com/watch?v=1kONES_I5K4
Kelon no está en línea  
Old August 19th, 2012, 08:12 PM   #1068
JankoKE
Registered User
 
JankoKE's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Location: Kosice, JZR
Posts: 1,490
Likes (Received): 29

Tak ja nemám problém pochváliť, keď sa mi niečo páči. Napríklad jeden celkom parádne spravený vežiak tuto na Jenisejskej. Ak ma niekto nepredbehne, bude foto, len som vypísaný A vedľa toho vežiaka je ešte jeden a tiež zaujímavo poriešený, sú tam také vzory farebné.
JankoKE no está en línea  
Old August 20th, 2012, 10:30 AM   #1069
hicotech
Registered User
 
hicotech's Avatar
 
Join Date: Apr 2011
Location: Košice
Posts: 618
Likes (Received): 20

ta stavba na moldavskej fakt napreduje.. uz maju hotove podzemne parkovanie, resp natahane stlpy a mozu davat prizemie.. fakt rychlovka

inac podla podorysu stavby to fakt bude to kruhove ako som vravel
hicotech no está en línea  
Old August 20th, 2012, 12:03 PM   #1070
Damner
Registered User
 
Damner's Avatar
 
Join Date: Aug 2011
Location: KS
Posts: 560
Likes (Received): 92

http://www.teraz.sk/regiony/v-kosici...69-clanok.html
Damner no está en línea  
Old August 20th, 2012, 03:26 PM   #1071
skipi
connection error
 
Join Date: Nov 2007
Location: Kosice - sever
Posts: 233
Likes (Received): 4

kosicky hrad

Zdravim,
nemate niekto foto/info o rekonstrukcii kosickeho hradu? (inu ako z miestnej tlace ;-)
viem ze tam ide cca 1.6m EUR a ze sa okrem archeologie riesi aj nejaky amfiteater, panoramaticky chodnik a dalsie veci ... je o tom niekde nieco konkretnejsie?

diks
skipi no está en línea  
Old August 20th, 2012, 04:52 PM   #1072
PatriKE
Registered User
 
PatriKE's Avatar
 
Join Date: Apr 2011
Location: Košice
Posts: 31
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by skipi View Post
Zdravim,
nemate niekto foto/info o rekonstrukcii kosickeho hradu? (inu ako z miestnej tlace ;-)
viem ze tam ide cca 1.6m EUR a ze sa okrem archeologie riesi aj nejaky amfiteater, panoramaticky chodnik a dalsie veci ... je o tom niekde nieco konkretnejsie?

diks
Info je na stranke kosice.estranky.sk on sa tomu venoval viac je tam podrobný popis ku threadu
PatriKE no está en línea  
Old August 20th, 2012, 05:18 PM   #1073
veteran
www.fotokosice.eu
 
veteran's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Košice, Slovakia
Posts: 9,726
Likes (Received): 544

Nedostavaná budova Krajskej politickej školy na Strojárenskej dnes horela. Začmudená ostala severná strana budovy.
__________________
"Make traffic fit the city, not the city fit the traffic."
Bertold Hornung (25.03.1925–20.03.1997)
veteran no está en línea  
Old August 20th, 2012, 05:50 PM   #1074
veteran
www.fotokosice.eu
 
veteran's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Košice, Slovakia
Posts: 9,726
Likes (Received): 544

Logisticko-priemyselný areál Nová Polhora














__________________
"Make traffic fit the city, not the city fit the traffic."
Bertold Hornung (25.03.1925–20.03.1997)
veteran no está en línea  
Old August 20th, 2012, 06:02 PM   #1075
sckesk
SC_KE_SK
 
Join Date: Dec 2007
Posts: 4,759
Likes (Received): 1133

del

Last edited by sckesk; September 9th, 2012 at 09:23 PM.
sckesk no está en línea  
Old August 20th, 2012, 06:41 PM   #1076
sckesk
SC_KE_SK
 
Join Date: Dec 2007
Posts: 4,759
Likes (Received): 1133

del

Last edited by sckesk; September 9th, 2012 at 09:23 PM.
sckesk no está en línea  
Old August 20th, 2012, 08:43 PM   #1077
hraby
Registered User
 
hraby's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 5,354
Likes (Received): 1628

no vyborne.. hlavne ze mame hafo prazdnych hal a nevyuzivanych pozemkov priamo v kosiciach..

dovolim si vlozit jeden aktualny clanok: Dříve úrodné pole, teď sklad nebo obchody. Ornice ubývá
hraby está en línea ahora  
Old August 20th, 2012, 09:21 PM   #1078
Kvietok
Moderator
 
Kvietok's Avatar
 
Join Date: Feb 2007
Location: Kosice
Posts: 4,873
Likes (Received): 173

Čím viac pripravených výrobných a skladových hál, tým väčšia šanca že sa pre tento región nejaký investor reálne rozhodne. Navyše kým sa štát a únia ku Slovenským poľnohospodárom nepostaví inak, čoskoro tu pestovanie plodín skončí tak či onak. Možno by stálo ze to nevyužívané polia a pasienky opäť zalesniť a jednou ranou prispieť zo strany ekológie a rovnako aj výnosov z lesohospodárskej činnosti.

Tak či onak prezentovaná architektúra z vizošiek bude mať od reálu rozhodne ďaleko.
__________________
Live long and prosper ...
Kvietok no está en línea  
Old August 20th, 2012, 10:50 PM   #1079
JankoKE
Registered User
 
JankoKE's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Location: Kosice, JZR
Posts: 1,490
Likes (Received): 29

Máme starý dom na okraji obce a jednou z mojich nočných môr je predstava, že príde niekto a za cestou a potôčikom postaví haly tak, ako sú natrieskané pár metrov za záhradami v tomto projekte....a presne, akokeby v Ke nebola plná riť hál. Okrem toho, haly sa dajú hádam stavať ozaj aj ďalej od domov. Viď Kechnec, Valeo, Faurecia.....
JankoKE no está en línea  
Old August 21st, 2012, 07:27 AM   #1080
didinko
Bystander
 
didinko's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Košice (Slovakia)
Posts: 1,234
Likes (Received): 247

Quote:
Originally Posted by JankoKE View Post
Máme starý dom na okraji obce a jednou z mojich nočných môr je predstava, že príde niekto a za cestou a potôčikom postaví haly tak, ako sú natrieskané pár metrov za záhradami v tomto projekte....a presne, akokeby v Ke nebola plná riť hál. Okrem toho, haly sa dajú hádam stavať ozaj aj ďalej od domov. Viď Kechnec, Valeo, Faurecia.....
Pokiaľ ten dom nestojí niekde v blízkosti diaľnice alebo rýchlostnej cesty, tak môžeš ostať kľudný.
__________________
"I believe that all the people who stand to profit by a war and who help provoke it should be shot on the first day it starts by accredited representatives of the loyal citizens of their country who will fight it." - Ernest Hemingway
didinko no está en línea  


Closed Thread

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 12:28 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu