daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Regional Thailand

Regional Thailand Anything about Southern, Northern, Eastern and North eastern of ThailandGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old September 6th, 2009, 04:56 AM   #1
konrakfon
User of Thailand
 
Join Date: Oct 2008
Location: Samut Sakhon - Korat
Posts: 330
Likes (Received): 0

Phetchaburi And Prachuap Khiri Khan Provinces

ข้อมูลของจังหวัดเพชรบุรี

ประวัติจังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรีเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นเมืองหน้า ด่านที่สำคัญของไทยในกลุ่มหัวเมืองฝ่ายตะวันตก มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ มีหลักฐานชื่อเรียกปรากฏในหนังสือชาวต่างประเทศ เช่น ชาวฮอลันดาเรียกว่า “พิพรีย์” ชาวฝรั่งเศสเรียกว่า “พิพพีล์” และ “ฟิฟรี” จึงสันนิษฐานกันว่าชื่อ “เมืองพริบพรี” ซึ่งเป็นชื่อเดิมของเมืองเพชรบุรี ซึ่งสอดคล้องกับชื่อวัดพริบพลี ที่เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัด และที่วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งเสาชิงช้าอีกด้วย

เพชรบุรีเป็นเมืองเก่าแก่มาแต่โบราณ เคยเป็นอาณาจักรเล็ก ๆ อาณาจักรหนึ่ง บางสมัยมีเจ้าผู้ครองนครหรือกษัตริย์ปกครองเป็นอิสระ บางสมัยอาจจะตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรที่เข้มแข็งกว่า เจ้าผู้ครองนครได้ส่งเครื่องบรรณาการไปยังเมืองจีนเป็นประจำ เพชรบุรีมีปรากฏเป็นหลักฐานมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่น พระปรางค์ 5 ยอด ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร และปราสาทหินศิลาแลง ณ วัดกำแพงแลงเป็นต้น โดยที่มาของชื่อเมืองนั้นอาจเรียกตามตำนานที่เล่าสืบกันมาว่าในสมัยโบราณเคย มีแสงระยิบระยับในเวลาค่ำคืนที่เขาแด่น ทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่ามีเพชรพลอยบนเขานั้นจึงพากันไปค้นหาแต่ก็ไม่พบ จึงได้ออกค้นหาในเวลากลางคืนแล้วใช้ปูนที่ใช้สำหรับกินหมากป้ายเป็นตำหนิไว้ เพื่อมาค้นหาในเวลากลางวัน แต่ก็ไม่พบ บ้างก็ว่าเรียกตามชื่อของแม่น้ำเพชรบุรี เมืองเพชรบุรีมีศิลปะวัตถุมากมาย เป็นหลักฐานที่แสดงว่าเพชรบุรีเคยเป็นบ้านเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็น ชุมชนถาวรมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เช่น ศิลปะปูนปั้น

เมื่อถึงยุคของอาณาจักรสุโขทัย แม้อาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงแม้จะมีอำนาจครอบคลุมเพชรบุรี แต่เพชรบุรีก็ยังมีอิสระอยู่มาก สามารถส่งทูตไปจีนได้ ต้นวงศ์ของกษัตริย์เพชรบุรีในช่วงสมัยสุโขทัยคือ พระพนมทะเลศิริ ผู้เป็นเชื้อสายของพระเจ้าพรหมแห่งเวียงไชยปราการ ราชวงศ์นี้ได้ครองเมืองเพชรบุรีมาจนถึงสมัยพระเจ้าอู่ทองจึงได้เสด็จไปสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

ในสมัยอยุธยาตอนต้น เพชรบุรีขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาในแบบศักดินาสวามิภักดิ์มีขุนนางควบคุมเป็น ชั้น ๆ ขึ้นไป แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยพระบรมไตรโลกนาถอำนาจใน ส่วนกลางมีมากขึ้น เพชรบุรียังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นอำนาจจากส่วนกลางจึงมามีส่วนในการปกครองเพชรบุรีมากกว่าเดิม

ในสมัยพระมหาธรรมราชา ทางเขมรได้ให้พระยาจีนจันตุยกทัพมาตีเมืองเพชรบุรี แต่ชาวเพชรบุรีป้องกันเมืองไว้ได้ ต่อมาพระยาละแวกได้ยกทัพมาเองมีกำลังประมาณ 7,000 คน เมืองเพชรบุรีจึงตกเป็นของเขมร จนถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตีเขมรชนะ เพชรบุรีจึงเป็นอิสระ และเนื่องจากทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีเป็นพิเศษ จึงได้เสด็จมาประทับที่เมืองเพชรบุรีเป็นเวลาถึง 5 ปี ก่อนจะทรงยกทัพใหญ่ไปปราบพม่า และสวรรคตที่เมืองหาง

เจ้าเมืองเพชรบุรีและชาวเมืองเพชรบุรีได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้ กับข้าศึกหลายครั้ง นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเชษฐาธิราชและสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ โดยเฉพาะในสมัยพระเทพราชานั้น การปราบปรามเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซึ่ง แข็งเมือง พระยาเพชรบุรีได้เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสบียงให้แก่กองทัพฝ่ายราชสำนัก อยุธยา อย่างไรก็ดีเมืองเพชรบุรีถูกตีแตกอีกครั้ง เมื่อพม่าโดยมังมหานรธราได้ยกมาตีไทย จนไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 นั่นเอง เพชรบุรีในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์

ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินจนถึงแผ่นดินพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ไทยยังคงทำสงครามกับพม่ามาโดยตลอดซึ่ง เจ้าเมืองและชาวเมืองเพชรบุรีก็ยังคงมีส่วนในการทำสงครามดังกล่าว จนเมื่อพม่าตกเป็นของอังกฤษบทบาทของเมืองเพชรบุรีที่มีต่อเมืองหลวงและราช สำนักจึงค่อยๆ เปลี่ยนไป

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีตั้งแต่ ครั้ง ยังทรงผนวชอยู่เมื่อขึ้นครองราชย์แล้ว โปรดให้สร้างพระราชวัง วัดและพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นบนเขาเตี้ย ๆ ใกล้กับตัวเมืองและพระราชทานนามว่า “พระนครคีรี” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังอีกแห่งหนึ่งในตัวเมืองเพชรบุรี คือ “พระรามราชนิเวศน์” หรือที่เรียกกันภาษาชาวบ้านว่า “วังบ้านปืน” และด้วยความเชื่อที่ว่าอากาศชายทะเลและ น้ำทะเลอาจบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวัง “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” ขึ้นที่ชายหาดชะอำเพื่อใช้เป็นที่ประทับรักษาพระองค์

จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย 8 อำเภอ 93 ตำบล 698 หมู่บ้าน

1. อำเภอเมืองเพชรบุรี
2. อำเภอเขาย้อย
3. อำเภอหนองหญ้าปล้อง
4. อำเภอชะอำ
5. อำเภอท่ายาง
6. อำเภอบ้านลาด
7. อำเภอบ้านแหลม
8. อำเภอแก่งกระจาน
__________________
" SAMUT SAKHON PROVINCES "
konrakfon no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
 
Old September 6th, 2009, 05:13 AM   #2
konrakfon
User of Thailand
 
Join Date: Oct 2008
Location: Samut Sakhon - Korat
Posts: 330
Likes (Received): 0

ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี

คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบุรี :: เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
ชื่ออักษรไทย เพชรบุรี
ชื่ออักษรโรมัน(ภาษาอังกฤษ) Phetchaburi
ชื่อไทยอื่นๆ เมืองเพชร, พริบพรี
ผู้ว่าราชการ นายชาย พานิชพรพันธุ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2551)
ISO 3166-2 TH-76
สีประจำกลุ่มจังหวัด เหลือง-น้ำเงิน
ต้นไม้ประจำจังหวัด หว้า
ดอกไม้ประจำจังหวัด ลีลาวดี(ลั่นทม)
พื้นที่ 6,225.138 ตร.กม.(อันดับที่ 36)
ประชากร 458,975 คน(พ.ศ. 2551)(อันดับที่ 60)
ความหนาแน่น 73.73 คน/ตร.กม.(อันดับที่ 65)
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ (+66) 0 3242 5573
เว็บไซต์ จังหวัดเพชรบุรี (www.phetchaburi.go.th)
__________________
" SAMUT SAKHON PROVINCES "
konrakfon no está en línea   Reply With Quote
Old September 6th, 2009, 05:38 AM   #3
konrakfon
User of Thailand
 
Join Date: Oct 2008
Location: Samut Sakhon - Korat
Posts: 330
Likes (Received): 0

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี มีทั้งหมด 84 แห่ง (ไม่รวม อบจ.เพชรบุรี)

เทศบาลเมือง 2 แห่ง :: เทศบาลเมืองเพชรบุรี และ เทศบาลเมืองชะอำ
เทศบาลตำบล 11 แห่ง ดังนี้
1. อำเภอเมืองเพชรบุรี :: เทศบาลตำบลหัวสะพาน และ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
2. อำเภอเขาย้อย :: เทศบาลตำบลเขาย้อย
3. อำเภอหนองหญ้าปล้อง :: ไม่มี
4. อำเภอชะอำ :: เทศบาลตำบลนายาง
5. อำเภอท่ายาง :: เทศบาลตำบลท่ายาง เทศบาลตำบลหนองจอก เทศบาลตำบลท่าแลง และ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก
6. อำเภอบ้านลาด :: เทศบาลตำบลบ้านลาด
7. อำเภอบ้านแหลม :: เทศบาลตำบลบางตะบูน และ เทศบาลตำบลบ้านแหลม
8. อำเภอแก่งกระจาน :: ไม่มี
องค์การบริหารส่วนตำบล 71 แห่ง ดังนี้
1. อำเภอเมืองเพชรบุรี :: องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง องค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
2. อำเภอเขาย้อย :: องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
3. อำเภอหนองหญ้าปล้อง :: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ
4. อำเภอชะอำ :: องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา และ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
5. อำเภอท่ายาง :: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
6. อำเภอบ้านลาด :: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
7. อำเภอบ้านแหลม :: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
8. อำเภอแก่งกระจาน :: องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
__________________
" SAMUT SAKHON PROVINCES "
konrakfon no está en línea   Reply With Quote
Old October 21st, 2009, 02:10 PM   #4
sansano
Registered User
 
sansano's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ayutthaya & Chiangmai
Posts: 2,012
Likes (Received): 2

ทต.หาดเจ้าสำราญ เนรมิตทะเลเปลี่ยนสี จัดงานลอยกระทง

เพชรบุรี:นายอิศรพงศ์ แสงมณี นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า เทศบาลตำบล(ทต.)หาดเจ้าสำราญ ได้กำหนดจัดงานเทศกาลลอยกระทงหาดเจ้าสำราญ Festival 2009 ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย.นี้ ที่บริเวณชายทะเลหาดเจ้าสำราญ

โดยบรรยากาศงานภาคกลางวัน ชายทะเลของหาดเจ้าสำราญจะถูกออกแบบตกแต่งดีไซน์สีสัน สวยงาม มีกิจกรรมอัญเชิญหลวงพ่อปู่ยี่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิริมงคลสูงสุดของชาวหาดเจ้าฯ พร้อมชมพิธีทำบุญเรืออันน่าตื่นตาตื่นใจจากเรือประมงกว่า 100 ลำที่ร่วมประกอบงานบุญ ก่อนร่วมลิ้มรสอาหารทะเลสดรสเด็ดหลากหลายเมนูจากพ่อครัวแม่ครัวฝีมือเยี่ยม ในซุ้มมหกรรมอาหารทะเล เพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอยสินค้าทำมือศิลปินข้างถนน ดนตรีเปิดหมวกและการแสดงมายากลบนถนนคนเดินริมหาด และร่วมสนุกกับกิจกรรมแข่งขันมากมาย

ช่วงค่ำบรรยากาศแสงสีไฟที่ประดับตกแต่งทั่วบริเวณเนรมิตให้หาดทรายและท้อง ทะเลเปลี่ยนสี ผสมผสานกับเสียงขับกล่อมจากบทเพลงรักหวานซึ้งจากเวทีริมหาด ขยับจังหวะความบันเทิงด้วย Concert on the Beach จากเหล่าศิลปินชื่อดังมากมาย
วันที่ 21/10/2009
sansano no está en línea   Reply With Quote
Old October 29th, 2009, 05:02 AM   #5
sansano
Registered User
 
sansano's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ayutthaya & Chiangmai
Posts: 2,012
Likes (Received): 2

พบทากทะเลนับหมื่นเกยชาดหาดประจวบฯตาย
คมชัดลึก : เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2552 นางวาสนา มณีฉัตร อายุ 43 ปี เจ้าหน้าที่ประจำสะพานปลา ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีสัตว์ทะเลลักษณะสีดำ ลำตัวนิ่มคล้ายทากทะเล ยาวประมาณ 2 - 5 นิ้ว ขนาดรอบลำตัวประมาณ 1 - 2 นิ้ว จำนวนมากลอยมาตายเกยชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ตั้งตั้งแต่หน้ากองบิน 5 จนถึงบริเวณอุทยานเขาตาม่องล่าย ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ต่อมาได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดรับทราบ และ ขอให้มาตรวจสอบ ขณะเดียวกันเมื่อชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงทราบข่าวได้เดินทางมาดูเป็นจำนวน มาก แต่ไม่ใครเก็บไป เนื่องจากซากของสัตว์ทะเลเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็น

นายวิฑูร พ่วงทิพากร ประมงจังหวัดประจวบฯได้แจ้งรับแจ้ง จึงเดินทางมาตรวจสอบ พบว่าสัตว์ดังกล่าวนั้นคือทางกทะเล ที่บางครั้งมักจะพบอยู่อาศัยในนากุ้งเป็นจำนวนมาก สำหรับสาเหตุที่พบขึ้นมาตายเกยชายหาดเป็นจำนวนมาในครั้งนี้ ไม่น่าจะเกิดจากการที่ชาวประมงแอบหยอดแก๊สเพื่อไล่ฝูงปลา แต่น่าจะมาจากการเกิดอากาศแปรปรวนจากสภาวะต่างๆทำให้สัตว์เหล่านี้ซึ่งเป็น สัตว์ที่หากินอยู่บนผิวดินที่ข้อนข้างจะเป็นดินโคลนปรับตัวไม่ทันจึงตายลง เป็นจำนวนมาก ดังกล่าว ส่วนที่ว่าจะเกิดจากการทิ้งน้ำเสียของโรงงานต่างๆ หรือการปล่อยน้ำเสียจากนากุ้งหรือไม่นั้น คงจะต้องให้หน่วย งานที่เกี่ยวข้องเก็บตัวอย่าง ของทาก และน้ำไปทำการตรวจสอบต่อไป

คมชัดลึก วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552
sansano no está en línea   Reply With Quote
Old October 29th, 2009, 05:26 AM   #6
sansano
Registered User
 
sansano's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ayutthaya & Chiangmai
Posts: 2,012
Likes (Received): 2

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Prachuapkhirikhan
http://www.google.co.th/url?sa=t&sou...uF0v3X0Dbmb1-Q

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นจังหวัดของภาคกลาง แต่พื้นที่อยู่ตอนบนของภาคใต้ หรือจะเรียกว่า เป็นประตูก่อนสู่จังหวัดภาคใต้คือจังหวัดชุมพรก็คงไม่ผิด เพราะการเดินทางไปท่องเที่ยวทางภาคใต้ จังหวัดใดก็ตามตั้งแต่ชุมพรลงไป จะต้องขับรถผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อน
สมัยรัชกาลที่ 4 ได้รวมเมืองบางนางรม เมืองกุยบุรี เมืองคลองวาฬ เป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีที่ว่าการอยู่ ณ เมืองกุยบุรี จน พ.ศ. 2441 จึงย้ายมาอยู่ที่อ่าวเกาะหลักหรืออ่าวประจวบฯ ซึ่งเป็นที่ตั้ง ตัวเมืองในปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีชายฝั่งทะเลยาวตลอดแนว จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมากมายหลายแห่ง ที่ขึ้นชื่อคือ ชายทะเลหัวหินซึ่งมีชื่อเสียงมาเนิ่นนาน และเขตพื้นที่ที่แคบที่สุดของประเทศไทย อยู่ในเขตจังหวัดนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่บนส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทย 11 กิโลเมตร แต่มีชายทะเลยาวถึง 212 กิโลเมตร ซึ่งเกือบเท่ากับ จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ว่าได้ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ “ประจวบคีรีขันธ์” เคยเป็นที่ตั้งของเมืองนารัง สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่ได้ร้างไปเมื่อครั้งกรุงแตก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่ปากคลองอีรม ชื่อว่าเมืองบางนางรม
ศาลหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหลักเมืองชัยคู่บ้าน คู่เมือง ของชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นในสมัย ร.ต.อำนวย ไทยานนท์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช ดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2537 เพื่อให้เป็นสิริมงคลและ หลักชัยคู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่สักการะบูชาของชาวประจวบฯ สืบไป

เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสัปปะรด สวยสดหาดเขาถ่ำ งามล้ำน้ำใจ
เพลิดเพลินกับอ่าวมะนาว
ภาพโดยคุณ : ณธีร์
sansano no está en línea   Reply With Quote
Old October 29th, 2009, 05:57 AM   #7
sansano
Registered User
 
sansano's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ayutthaya & Chiangmai
Posts: 2,012
Likes (Received): 2

ถ้ำพระยานคร

ถ้ำพระยานคร
เป็นถ้ำที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การเดินทาง สำหรับการเดินทาง สามารถเดินทางโดยรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ขับมาถึงหลักกิโลเมตรที่ 286.5 (ก่อนถึง อำเภอกุยบุรี 6 กิโลเมตร) แล้วเลี้ยวซ้าย ปากทางจะมีป้ายบอก เขียนว่า "อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด" หลังจากเลี้ยวแล้วขับต่อไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยาน

เมื่อมาถึงแล้วจะมีสถานที่จอดรถให้ การไปถ้ำสามารถไปได้ 2 ทาง คือ เดินเท้าข้ามเขาย่อมๆ หรือนั่งเรือรับจ้างสบายๆโดยเรือ จะขับอ้อมเขาก็ประหยัดแรงดีครับ เพราะยังต้องใช้แรง ในการเดินขึ้นถ้ำพอสมควร สำหรับผู้ที่พละกำลังเหลือเฟือ แนะนำให้เดินข้ามเขาไป
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Pic from Cmadong.com

ปราณบุรี
ปราณบุรี สถานที่ท่องเที่ยวติดชายทะเลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ถัดมาจากหัวหินไม่เท่าไรนัก เป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบ และต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการมาชมความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแก่งกระจาน หาดทรายขาวทอดยาวรับลมทะเล หรืออยากลองเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตของคนที่นี่ เช่นการล่องเรือชมทัศนียภาพสภาพ และศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนชาวประมงตลอดริมสองฝั่งปากแม่น้ำปราณบุรี

สถานท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนปราณบุรี


ชายหาดปากน้ำปราณ

ภาพประกอบจาก คุณ Oaddybeing
sansano no está en línea   Reply With Quote
Old October 29th, 2009, 06:16 AM   #8
sansano
Registered User
 
sansano's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ayutthaya & Chiangmai
Posts: 2,012
Likes (Received): 2

คลองวาฬ

ภาพ จาก แก๊งหัวกระได pantip.com

ภูมิลักษณ์แบบคาสต์.เขาสูง หน้าผา..ถ้ำ.ที่บ้านคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์

Pics from google
sansano no está en línea   Reply With Quote
Old October 31st, 2009, 05:24 PM   #9
sansano
Registered User
 
sansano's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ayutthaya & Chiangmai
Posts: 2,012
Likes (Received): 2

ตร.น้ำ"บางสะพาน"แก้น้ำมันแพง ใช้"เรือหัวโทง"ออกตรวจอ่าวไทย

กองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นหน่วยงานทางน้ำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจรักษาความปลอดภัยทางน้ำ รักษาความสงบเรียบ ร้อย ร่วมดูแลความมั่นคงของชาติ ป้อง กันและปราบปรามอาชญากรรม รักษาผลประ โยชน์ของชาติทางทะเล
รวมถึงการค้นหา ช่วยเหลือเรือ อากาศ ยาน ผู้ประสบภัยทางน้ำ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่สัญจรทางน้ำ โดยจะต้องทำงานเป็นทีม เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ให้ประชาสุข ทุกน่านน้ำ

ปัจจุบัน ปัญหาพลังงานน้ำมันนับวันจะมีราคาสูงขึ้น ทำให้งบประมาณที่มีอยู่จำกัด ที่จะต้องใช้ในการออกตรวจน่านน้ำไม่เพียงพอ

แต่ ที่สถานีตำรวจน้ำ 6 กองกำกับการ 4 กองบัญชาการตำรวจน้ำ ต.แม่รำพึง อ.บาง สะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ในการออกตรวจชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยใช้เรือหัวโทง หรือเรือประมงพื้นบ้านที่ชาวบ้านใช้ในการทำประมง มาออกตรวจชาย ฝั่ง

พ.ต.ต.มานพ มีแสง หัวหน้าสถานีตำรวจน้ำ 6 บางสะพาน เปิดเผยว่า เรือราชการที่มีไว้ใช้ในปัจจุบันใช้น้ำมันมาก มีค่าบำรุงรักษา และใช้กำลังพลในการดูแลรักษามาก จึงได้นำเอาเรือหัวโทงมาปรับปรุง ติดแผงไม้ท้ายเรือลู่คลื่น เพื่อไม่ให้หัวเรือเชิดในเวลาแล่น ติดตั้งเครื่อง ยนต์ขนาด 5 แรง ม้า เป็นหางยาว ให้ตำรวจน้ำฝึกใช้จนชำนาญ
จากนั้นใช้ในราช การออกตรวจเรือประมงขนาดเล็กชายฝั่ง มองดูกลม กลืน ไม่สร้างความรำคาญให้กับชาวบ้าน

พ.ต.ต.มานพ กล่าวอีกว่า เมื่อนำเรือหัวโทงมาปรับใช้กับยุทธวิธี สามารถให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเรือออกได้ทุกวัน เมื่อเติมเต็มถัง 5 ลิตร จะสามารถวิ่งได้ 4 ชั่วโมง ซึ่งความเร็วเรือหัวโทง 1 ชั่วโมง วิ่งได้ 12 นอต หรือ 12 ไมล์ทะเล สามารถวิ่งตรวจตามภารกิจที่ต้องการ
นอกจากนี้ ยังได้มวลชนจากชาวบ้านที่มองดูคล้ายกัน ซึ่งจะรับข่าวสารต่างๆ ทั้งการแจ้งเรือ หรือคนจมน้ำ บางรายมาแจ้งให้ออกไปดูสามีที่นำเรือออกไปตั้งแต่หัวค่ำ กลางวันยังไม่กลับมา สามารถนำเรือออกไปให้การช่วยเหลือทัน
อีกทั้ง ยังกล่าวเปรียบเทียบว่า เรือตรวจการณ์ขนาดใหญ่ เช่น เรือ 533 จะกินน้ำมันประมาณชั่วโมงละ 80 ลิตร วิ่งได้ประมาณ 12 ไมล์ อัตราสิ้นเปลืองมาก แต่เมื่อเทียบกับเรือหัวโทงลำเล็กใช้น้ำมันต่างกันราวฟ้ากับดิน

หาก นำน้ำมันจำนวน 80 ลิตร มาเติมเรือหัวโทง จะแล่นไปถึง 80 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 960 ไมล์ แต่อาจมีข้อจำกัดเพราะไม่สามารถนอนในเรือหัวโทงได้เหมือนกับเรือตรวจการณ์ ขนาดใหญ่

วันนี้ "เรือหัวโทง" ถูกนำมาเข้าประจำการในภารกิจ รักษาความปลอดภัยทางน้ำ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย และให้การดูแลช่วยเหลือชาวประมง

ถือ เป็นเขี้ยวเล็บใหม่ บนภูมิปัญญาไทย ที่จะผสมผสานกันระหว่างชาวบ้านกับตำรวจไทย ให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ ชาติ

หากนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป พบเหตุด่วนเหตุร้ายทางทะเล หรือมีข่าวสารด้านอาชญากรรมต่างๆ ทางทะเล สามารถประสานไปยังตำรวจน้ำ หมายเลข 1196 หรือที่ตำรวจน้ำบางสะพาน หมายเลข 0-3269-0058

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ข่าวสดรายวัน
sansano no está en línea   Reply With Quote
Old December 26th, 2009, 08:51 AM   #10
sansano
Registered User
 
sansano's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ayutthaya & Chiangmai
Posts: 2,012
Likes (Received): 2

ป่าโกงกาง เรือนถิ่น "ค่างแว่น"สามร้อยยอด

ครอบครัวค่างแว่น

ป่าชายเลน นอกจากจะมีประโยชน์เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติแล้ว ยังมีคุณประโยชน์ที่สำคัญต่อสัตว์ป่าที่หายาก เช่น ค่างแว่นถิ่นใต้อีกด้วย โดยเฉพาะค่างแว่น ที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเลแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2509 เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อน ทอดขนานไปกับชายฝั่งทะเลยาวกว่า 30 กิโลเมตร ผสมผสานไปด้วยหมู่เกาะที่สวยงาม

นายนพวงศ์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยอด กล่าวว่า พื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เรียกว่าทุ่งตะกาด มีไม้เล็กๆ ขึ้นอยู่ประปราย เนื่องจากดินในบริเวณนี้เป็นดินเค็มเพราะน้ำทะเลขึ้นถึง บางส่วนถูกบุกรุกจนกลายเป็นที่โล่ง นอกจากนี้เมื่อปี 2532 ซึ่งพายุไต้ฝุ่นเกย์พัดขึ้นชายฝั่งเข้าทำลายต้นพืชชายฝั่งทะเลอย่างหนัก ยังไม่ทันฟื้นตัว ปี 2540 ก็มีพายุลินดาพัดเข้าสู่ชายฝั่งอีกครั้ง ทำให้พื้นที่เปลี่ยนสภาพไป

1.คุณลุงละมัย ทองสุข

2.ค่างแว่นบนยอดโกงกาง

3.อาณาเขตอุทยาน

4.ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์


ด้วยเหตุดังกล่าว อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จึงปลูกป่าชายเลนขึ้นมาทดแทนส่วนใหญ่เป็นไม้โกงกาง และแสม โดยใช้ระยะเวลากว่า 10 ปี พลิกฟื้นทุ่งตะกาดให้กลับมามีชีวิตด้วยไม้ป่าชายเลน จนปัจจุบันกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ที่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมเป็นสถานที่อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เช่น ปู กุ้ง และปลานานาชนิด และยังเป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับการดำรงชีวิตอย่างพึ่งพากันระหว่างมนุษย์และ สัตว์

ไม้ที่สำคัญของป่าชายเลนแห่งนี้ก็คือ ต้นโกงกาง เป็นไม้ยืนต้น ชอบขึ้นอยู่ตามชายเลนที่มีน้ำขึ้นน้ำลงเป็นประจำ อยู่ได้ทั้งน้ำกร่อยและน้ำเค็ม เมื่อน้ำหนุนขึ้นสูง รากจะจมอยู่ใต้น้ำ เมื่อน้ำลงก็จะเห็นรากระโยงระยาง สานกันไปมาทำให้เกิดความแข็งแรง เป็นคุณสมบัติพิเศษของโกงกาง ฝักของต้นโกงกางเมื่อแก่จะร่วงลงมาสู่พื้น ปลายฝักที่แหลม ก็จะปักไปบนเลน ขึ้นต้นใหม่ได้เองโดยไม่ต้องปลูก วงจรชีวิตของต้นโกงกางขึ้นมาทดแทนต้นเดิมได้ และเพิ่มความหนาแน่นของป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คุณลุงละมัย ทองสุข อดีตพนักงานพิทักษ์ป่า ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังคงผูกพันกับอุทยานแห่งนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด กล่าวว่า ป่าชายเลนของอุทยาน ปัจจุบันเป็นแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของสัตว์ โดยเฉพาะค่างแว่นถิ่นใต้ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง โนโลกพบเพียงใน พม่า มาเลเซีย และภาคใต้ของไทย

สำหรับค่างแว่นลักษณะเมื่อเกิดใหม่จะมีสีเหลืองส้มสดใส และค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเทาเมื่ออายุประมาณ 3 เดือนชอบอาศัยหากินอยู่ตามป่านิสัยชอบสอดรู้สอดเห็นสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ ค่างแว่นถิ่นใต้เป็นสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้สูญพันธุ์ อยู่อาศัยบนเทือกเขาสามร้อยยอด ที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะฝักโกงกาง และลูกแสม การที่อุทยานฟื้นฟูสภาพป่าโกงกางให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ทำให้ค่างแว่นเข้ามากินฝักโกงกางถึงข้างสำนักงานอุทยานเป็นที่ชื่นชอบของนัก ท่องเที่ยว เพราะชมได้ง่ายทุกวัน ยิ่งเห็นก็ยิ่งประทับใจ

จากความเข้มแข็งของทางอุทยานฯ ที่ได้ร่วมกันดูแลสัตว์ป่าทุกชนิดทำให้ไม่ถูกรบกวนจากการล่าของคน และมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ค่างแว่นถิ่นใต้ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดวันนี้ จึงมีจำนวนมาก ปัจจุบันมีอยู่กว่า 200 ตัว ถือเป็นสัตว์ป่าสัญลักษณ์ของเทือกเขาสามร้อยยอดไปแล้วในวันนี้

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6966 ข่าวสดรายวัน
sansano no está en línea   Reply With Quote
Old December 31st, 2009, 06:34 PM   #11
EK@PHS
Lower North Capital City
 
EK@PHS's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Posts: 2,023
Likes (Received): 153ขอพรอันประเสริฐทั่วสากลโลก จงบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงพบแต่ความสุขความเจริญ

สุขยิ่งขึ้น มียิ่งขึ้น ได้ยิ่งขึ้น ในปีใหม่นี้ ด้วยเทอญ

สวัสดีปีใหม่ 2553
EK@PHS no está en línea   Reply With Quote
Old January 1st, 2010, 01:33 AM   #12
Hatyaiwalker
Registered User
 
Hatyaiwalker's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Location: Osaka,Japan
Posts: 2,606
Likes (Received): 54

ขอให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีและชาวจังหวัดประจวบฯ มีความสุขมาก ๆ ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๓ นี้ คิดสิ่งใดสมความปรารถนา มีความสุขกาย มีความสุขใจ ร่ำรวยเงินทอง การเรียนการงานสำเร็จทุกประการครับ


Hatyaiwalker no está en línea   Reply With Quote
Old January 1st, 2010, 04:11 AM   #13
Imperfect Ending
Or is it?
 
Imperfect Ending's Avatar
 
Join Date: Apr 2003
Location: In Portland, Oregon with Leo
Posts: 10,648
Likes (Received): 199

Can't get enough of those rock formations
__________________


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
|
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
|
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
|
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
|
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Imperfect Ending no está en línea   Reply With Quote
Old January 27th, 2010, 03:35 PM   #14
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 57,365
Likes (Received): 2130

จงอางศึกลุยตรวจป่า-ถูกโค่นเตียน

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6999 ข่าวสดรายวัน


โค่นเตียน - ฉก.จงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ ออกลาดตระเวนตรวจพื้นที่ป่าร่วมกับ ตชด.1452, ศร.พัน 1 ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์,เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเข้าตรวจพื้นที่บ้านแพรกตระคร้อ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯพบนายทุนโค่นต้นไม้จำนวนมาก

ประจวบฯ - เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 25 ม.ค. ร.ท.จิตติวัฒน์ วาดเจริญ ผบ.หน่วยลาดตระเวน หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลัง สุรสีห์ นำกำลังออกลาดตระเวนตรวจพื้นที่ป่าร่วมกับร.ต.ท.จรงค์ โสภากุล ตชด.1452, ทหารจาก ศร.พัน 1 ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์, นายหนาด สนธิ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยาน แห่งชาติกุยบุรี, นายสุเมธ ดำคล้าย ผช.ผญบ. หมู่ 11 บ้านแพรกตระคร้อ เนื่องจาก พ.อ. อดิศร โครพ รอง.ผบ.หน่วยเฉพาะกิจจงอาง ศึก สืบทราบว่ามีการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่บ้านแพรกตระคร้อ จากการตรวจพบว่าป่าลึกห่าง ชายแดนไทย-พม่าประมาณ 8 ก.ม.สภาพผืนป่าบริเวณดังกล่าวถูกนายทุนบุกรุกตัดโค่นต้นไม้เป็นบริเวณกว้างมีทั้งไม้ตะแบก,ไม้จันทน์หอม ต้นไทร ฯลฯ

ด้านนายวีระ ผู้ว่าฯประจวบฯ เผยว่า จากการที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจสอบป่าบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี เขตติดต่อไทย-พม่า พบว่า ป่าไม้ในเขตจังหวัดประจวบฯ ถูกบุกรุกจำนวนมากโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรฯ ด้านทิศเหนือ (ตอนบน)มีการบุกรุกป่าเพื่อปลูกต้นยางพาราและปาล์มน้ำมันจำนวนมาก

หน้า 28
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old February 4th, 2010, 10:01 PM   #15
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 57,365
Likes (Received): 2130

ผู้ว่าฯประจวบสางปัญหาพื้นที่ชุ่มน้ำ ลุยป่าพรุแม่รำพึง-ทุ่งสามร้อยยอดลดขัดแย้ง

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7008 ข่าวสดรายวัน


ประจวบคีรีขันธ์ - นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า วันที่ 2 ก.พ. เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบให้พื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด และ ป่าพรุแม่รำพึง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ แม้ความเห็นชอบครั้งนี้จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง มีการคัดค้านจากกลุ่มชาวบ้านที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ตนก็จะเดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามมติครม. ต่อไป และจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำป่าพรุแม่รำพึง เป็นพื้นที่มีความขัดแย้งสูง ระหว่างชาวบ้าน 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มสนับสนุน และกลุ่มคัดค้านอุตสาหกรรมเหล็ก ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ไว้ เพราะเป็นที่สาธารณะ เป็นสมบัติชุมชน ของชาวบ้านทุกคน สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุ่มน้ำป่าพรุแห่งนี้ได้

"จะมีการลงพื้นที่ป่าพรุแม่รำพึงตามคำเชิญของชาวบ้าน และจะสำรวจดูว่าจะพัฒนาพื้นที่นี้ให้กลับมามีสภาพเป็นป่าชุมชนที่สมบูรณ์ได้หรือไม่ เพราะในอดีตเคยเป็นป่าชุมชนที่สมบูรณ์ ซึ่งขณะนี้สภาพเสื่อมโทรม ผมจะให้ชาวบ้านตำบลแม่รำพึงทั้ง 8 หมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นช่วยกันรักษาพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ให้คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด" นายวีระ กล่าว

ด้านนายสุเทพ สุขเกษม ประธานอบต. แม่รำพึง กล่าวว่า การอนุรักษ์เป็นเรื่องดี แต่ควรสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ก่อน สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) ควรให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านให้มากกว่านี้ ไม่ควรรวบรัดตัดตอน เนื่องจากปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะป่าพรุชุมชนแห่งนี้ได้ตามวิถีที่เคยเป็นมาในอดีต

ขณะที่นายสถิตย์ เลือดแดง นายก อบต.สามร้อยยอด กล่าวว่า ชาวบ้านได้เฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดพื้นที่จัดทำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา เพื่อเป็นการสร้างรังวางไข่ทางธรรมชาติของปลาในทุ่งสามร้อยยอด หลังจากที่พื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามร้อยยอดได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลก เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

หน้า 28
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old June 19th, 2010, 01:37 PM   #16
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 57,365
Likes (Received): 2130

ประจวบฯแก้ปัญหาที่ดิน"เกาะทะลุ" ส.ค.1โผล่อื้อ-กบร.จังหวัดโยนรัฐตัดสิน

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7142 ข่าวสดรายวัน


นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะอนุ กรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) เช่น ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ ปฏิรูปที่ดิน ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เจ้าพนักงานที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาการออกเอกสารสิทธิบริเวณเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทำให้มีการจับจองพื้นที่กันมาก เพื่อสร้างรีสอร์ตและที่พัก สร้างปัญหาในระดับจังหวัดขึ้นตลอดเวลา

นายอภินันท์ พรศักดิ์กุล เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอบางสะพานน้อย กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ครอบครองเอกสารสิทธิส.ค.1 จำนวน 14 แปลง เป็นของผู้ประกอบการ 1 ราย นำมาขอออกเอกสารสิทธิน.ส.3 เมื่อตรวจสอบแล้ว เชื่อได้ว่าส.ค.1 ที่นำมาไม่ได้อยู่บนแผ่นดินใหญ่แต่อยู่บนเกาะ จึงออกน.ส.3 ไปแล้ว อย่างไรก็ดีการแปลภาพถ่ายทางอากาศระหว่างผู้เชี่ยวชาญของศาลฎีกา มีความเห็นแย้งกับนายทหารที่เข้ามาแปลแผนที่บนเกาะทะลุ แต่ปัจจุบันเรื่องบนเกาะทะลุยังมีการฟ้องร้องกันอยู่ที่ศาล ล่าสุดเจ้าของเกาะพบส.ค.1 เพิ่มอีก 5 ใบ และนายทหารคนหนึ่งพบส.ค.1 อีก 1 ใบ และนำมาขอให้ออกเอกสารสิทธิน.ส.3 เพิ่มอีกด้านนายอานนท์ ลิมประภานุกูลกิจ นายกอบต.ทรายทอง อ.บางสะ พานน้อย กล่าวว่า เอกสารสิทธิที่ออกบนเกาะทะลุไปแล้วก่อนหน้านี้ ตนไม่อยากคิดว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง แต่มีการร้องเรียนกันอยู่ตลอดเวลา และกลับมาพบส.ค.1 เพิ่มอีก จึงมองว่าทำไม ส.ค.1 มีเยอะเหลือเกิน ซึ่งตนไม่ทราบเหมือนกันว่า ส.ค.1 ชุดหลังมาอย่างไร ดังนั้น อบต.จะโอนเรื่องให้ทางจังหวัดทั้งหมด เนื่องจากอบต.รับไม่ไหว เพราะที่ผ่านมามีการร้องเรียนทุกครั้ง มีขั้นตอนที่ซับซ้อนหลายเรื่อง ซึ่งปัญหาเกาะทะลุเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน มีผู้ใหญ่หลายคนพยายามทำ แต่ทำไม่ได้ แม้เปลี่ยนผวจ.ไปแล้วหลายคน ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเกาะทะลุได้

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการกบร.ได้เสนอให้นำภาพถ่ายทางอากาศของเกาะทะลุ ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อที่จะให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ หรือกบร.คณะใหญ่ระดับประเทศ แปลภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อพิจารณาการออกเอกสารสิทธิเพิ่มเติม หรือยกเลิกเอกสารสิทธิต่อไป

สำหรับเกาะทะลุ เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็ก อยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 7 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือประมาณ 20 นาที ทิศตะวันตกมีหาดทรายหันหน้าเข้าสู่ฝั่ง พื้นที่กลางเกาะเป็นสวนมะพร้าว ตอนเหนือของเกาะเป็นภูเขาหิน มีรูทะลุ อันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะแห่งนี้ น้ำทะเลรอบเกาะใสสะอาด มีปะการังที่สมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นปะการังเขากวาง ปะการังจาน ปะการังสมอง เหมาะสำหรับ ดำน้ำ ดูปะการังน้ำตื้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของ จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน้า 28
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old June 23rd, 2010, 11:28 PM   #17
thailandcool
Registered User
 
Join Date: May 2010
Location: Ratchaburi
Posts: 387
Likes (Received): 11

“อลงกรณ์” จับมือ “จัตวา อ่อง ตุน” สำรวจชายแดนไทยพม่าเตรียมเปิดช่องทางโลจิสติกส์


เมื่อเร็วๆ นี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังจากเป็นประธานร่วมกับ นายพลจัตวา อ่อง ตุน รัฐมตรีช่วงว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประเทศพม่าในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สภาธุรกิจไทย-พม่า และสภาธุรกิจพม่า-ไทย ว่าไทยและพม่าได้ว่างเว้นการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า ระหว่างไทย-พม่า (Joint Trade Commission: JTC) มานานกว่า 6 ปี นับจากการประชุม JTC ครั้งที่ 4 เมื่อปี 2547 และในวันนี้ (5 เมษายน 2553) ประเทศไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ครั้งที่ 5 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพม่านำโดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายพลจัตวา อ่อง ตุน) และมีคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนของพม่า ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งได้มีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส รวมทั้งการประชุมระหว่างภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายอีกด้วยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ที่กรุงเทพฯ

นายอลงกรณ์ เผยว่า การหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพร้อมให้ตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าสองฝ่ายเพิ่มขึ้น 3 เท่าภายในปี พ.ศ. 2558 คือ จาก 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปัจจุบันเป็น 13 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยทั้งสองประเทศจะส่งเสริมเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าซึ่งกันและกัน มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดและเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศทั้งสอง และที่สำคัญจะจัดให้มีการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่ชายแดนโดยร่วมกันจัดทำโครงการตรวจปล่อยแบบจุดเดียว (Single Service Inspection) มีโครงการนำร่อง ที่ด่านแม่สอด-เมียวดี ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบการใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ เศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะมีการปรับปรุงเส้นทาง R3W และบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่หนึ่ง ที่อำเภอแม่สอด รวมทั้งจะเร่งรัดการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่สอง และทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะเร่งรัดการพิจารณายกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าให้เป็นด่านถาวร 2 แห่งคือ ด่านห้วยต้นนุ่น-BP13จังหวัดแม่ฮ่องสอน และด่านสิงขร-มูด่อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเปิดด่านชายแดนที่ปิดไปแล้ว คือ ด่านพญาตองซู ตรงข้ามด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายการค้าชายแดนระหว่างกัน และเห็นชอบร่วมกันในการเปิดใช้เส้นทางการค้าใหม่ ได้แก่ เส้นทางเมียวดี-เมาะลำไย โดยจะเร่งให้มีการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ, เส้นทางกาญจนบุรี-ทวาย ที่ภาคเอกชนของไทยได้รับสัมปทานการสร้างถนนรวมทั้งท่าเรือน้ำลึกที่ทวายแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยพม่าจะช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนไทยในการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ทั้งนี้ยังจะร่วมกันพัฒนาเส้นทางการค้าใหม่เส้นทางแม่ฮ่องสอน- เนปิดอ และเส้นทางแม่ฮ่องสอน-ทันเว

นอกจากนี้ ยังจะช่วยกันสนับสนุนให้มีการเชื่อมต่อทางรถไฟสายกาญจนบุรี-พม่า โดยไทยจะให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่นทุนการศึกษาด้านการค้าและการตลาด และหลักสูตรภาษาไทยและภาษาพม่าให้แก่ผู้ประกอบการ เป็นต้น โดยพม่าจะให้ความร่วมมือและการสนับสนุนการลงทุนของ ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยในพม่า และสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2แห่ง ได้แก่ แม่สอดและเมียวดี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต

“ความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทย-พม่า ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวที่สำคัญยิ่งของการกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการอำนวยความสะดวกทางการค้า รวมทั้งขยายโอกาสด้านเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในทุกๆมิติ และการประชุมครั้งนี้นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเปิดประตูการค้าตะวันตก 10 จังหวัดชายแดนไทย-พม่า จากภาคเหนือจรดภาคใต้ ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนองซึ่งเป็นจังหวัดหน้าด่านในการประสานจับมือกับพม่าเพื่อนำพาเศรษฐกิจของสองประเทศ ให้ก้าวเดินไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ด้วยกัน พร้อมกับนำประเทศไทยเชื่อมโยงตลาดเอเชียใต้และจีน ที่มีประชากรมากกว่า 1 ใน 3 ของโลก และที่สำคัญยิ่ง คือ การเปิดใช้เส้นทางการค้าใหม่ต่างๆ จะทำให้ประเทศไทยพลิกโฉมการพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงประเทศตะวันตกกับประเทศตะวันออก และเพิ่มบทบาทของท่าเรือแหลมฉบังของไทยต่อไป” นายอลงกรณ์ กล่าวปิดท้าย

การค้าระหว่างไทยกับพม่า ในปี 2552 พม่าถือเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทยในกลุ่มอาเซียน รองจาก มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของพม่า โดยมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 1.5 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของมูลค่าการค้ารวมทั้งหมดของไทย โดยเป็นการค้าชายแดน ประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด โดยจำแนกเป็นมูลค่าการส่งออก 5.3 หมื่นล้านบาท และมูลค่าการนำเข้า 9.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งแม้ว่าไทยจะเป็นฝ่ายขาดดุลการค้าสหภาพพม่า 4.3 หมื่นล้านบาท แต่เนื่องจากไทยนำเข้าสินค้าประเภทเชื้อเพลิงและวัตถุดิบจากพม่า 91% เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของไทย

สินค้านำเข้าที่สำคัญจากพม่า 5 อันดับ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค (ปลาเบญจพรรณแช่เย็นแช่แข็ง เช่น ปลากระพง ปลาจาระเม็ด และปลาลิ้นหมา) ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ และผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ ในขณะที่สินค้าส่งออกที่สำคัญไปยังพม่า 5 อันดับ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องดื่ม ปูนซิเมนต์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/expd/884977
thailandcool no está en línea   Reply With Quote
Old July 1st, 2010, 08:46 PM   #18
thailandcool
Registered User
 
Join Date: May 2010
Location: Ratchaburi
Posts: 387
Likes (Received): 11

ตัวเมืองเพชรบุรี

ที่มา : http://portal.rotfaithai.com/modules...r=asc&start=90
thailandcool no está en línea   Reply With Quote
Old July 14th, 2010, 01:11 PM   #19
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 57,365
Likes (Received): 2130

ทหารเอาจริง-จับบุกรุกป่าแก่งกระจาน หลังขึ้นฮ.ตรวจเจอกะเหรี่ยงแผ้วถางป่าหลายจุด

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7167 ข่าวสดรายวัน


เพชรบุรี - หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือเอาจริง ประกาศเตรียมจับกุมชาวไทยภูเขาที่บุกรุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพื่อปลูกข้าวไร่ หลังจากตรวจพบมีการบุกรุกที่บ้านใจแผ่นดิน

พ.อ.ทนงศักดิ์ มหาวงศ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ เปิดเผยว่า เมื่อต้นปี 2553 ทางหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ ได้รับแจ้งว่ามีผู้บุกรุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในพื้นที่บ้านใจแผ่นดิน หมู่ที่ 3 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จึงได้สนธิกำลังกับตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144 และเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง เดินเท้าและนำเฮลิคอปเตอร์บินตรวจสอบ พบมีชาวไทยภูเขาไปบุกรุกแผ้วถางพื้นที่เพื่อปลูกข้าวไร่และสร้างที่พักอาศัยแบบชั่วคราวหลายจุด

รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้รื้อถอนที่พัก และให้ออกจากพื้นที่หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการนำเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจอีกครั้ง พบว่าผู้บุกรุกได้มีการรื้อถอนที่พักอาศัยหมดแล้ว แต่ก็มีการแผ้วถางพื้นที่เพิ่มบางจุด ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการกับผู้บุกรุกแผ้วทางพื้นที่ดังกล่าวแล้ว โดยหากผู้บุกรุกไม่ยอมออกนอกพื้นที่จะถูกดำเนินการตามกฎหมายทันที

"เราบินตรวจสอบเสมอ หากพบผู้บุกรุกจะดำเนินการทันที ที่ผ่านมาผู้ที่บุกรุกพื้นที่บ้านใจแผ่นดินไม่ใช่นายทุน เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงกะหร่าง ที่บุกเพื่อปลูกข้าวไร่ เพื่อยังชีพ ซึ่งหากเราตรวจเจอจะให้ออกจากพื้นที่ ซึ่งหากไม่เชื่อก็จะดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งการเฝ้าระวังพื้นที่ดังกล่าว เราใช้ทั้งกำลังเดินเท้า และเฮลิคอปเตอร์บินตรวจสอบเป็นประจำ" พ.อ.ทนงศักดิ์กล่าว

หน้า 28
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Old July 19th, 2010, 12:37 PM   #20
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 57,365
Likes (Received): 2130

ทุ่ม1.3หมื่นล.ยึดนิคมเพชรบุรีรับต่างชาติเกษียณ "เสี่ยเจริญ"ได้ฤกษ์ผุดเมืองรีสอร์ต

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7172 ข่าวสดรายวัน

นางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาห กรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้ กนอ.จะลงนามบันทึกข้อตกลง(เอ็มโอยู) เบื้องต้นกับบริษัท ทีซีซี พีดี 13 จำกัด ในเครือทีซีซี กรุ๊ป ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ในการบริหารพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 13,335 ไร่ มูลค่าลงทุนกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท บริเวณอ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยเน้นธุรกิจบริการด้านท่องเที่ยว ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาสุขภาพ สปา ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า สันทนาการ และสตูดิโอภาพยนตร์ เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มผู้เกษียณอายุชาวยุโรป จีน ญี่ปุ่น รวมถึงลูกค้าอาหรับ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ยังจะเน้นกลุ่มลูกค้าผู้ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น ฮอลลีวู้ด(Hollywood) เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ซึ่งภายในนิคมได้จัดสตูดิโอภาพยนตร์ไว้รองรับในพื้นที่หลายร้อยไร่ ขณะเดียวกันยังมีรีสอร์ต บ้านพักตากอากาศ โรงแรมหรู ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

"ก่อนหน้านี้กลุ่มทีซีซีมีแผนจะเซ็นเอ็มโอยูกับกนอ. เพื่อเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองทำให้ชะลอการเซ็นเอ็มโอยูออกไปก่อน ซึ่งหลังจากนี้จะต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ และเดินหน้าโครงการได้ทันที" นางมณฑากล่าว

สำหรับเฟสแรก กลุ่มทีซีซีจะพัฒนาพื้นที่ 1,366 ไร่ ในชื่อ "Eco-villages Resort" มีแนวคิดโครงการ คือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจ.เพชรบุรี ในรูปแบบ "เมืองรีสอร์ต" มูลค่าลงทุน 2,393.35 ล้านบาท แบ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงแรม 293.50 ไร่ บ้านพักตากอากาศ 300.5 ไร่ และพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสาธารณูปโภคอีก 769.3 ไร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ กนอ.แล้ว

ส่วนนิคมอุตสาหกรรมบริการไทยไดมอนด์ ในพื้นที่แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นั้นพบว่าในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเดือนเม.ย.-พ.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบทำให้นักลงทุนจีน ที่จะร่วมลงทุนชะลอการลงทุนไปก่อน อย่างไรก็ตาม คาดว่าผู้บริหารนิคมดังกล่าวจะเร่งทำความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน เพราะสถานการณ์ขณะนี้ถือว่ามีเสถียรภาพมากขึ้นแล้ว

นางมณฑากล่าวต่อว่า กนอ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์เป็นแผนแม่บทบริหารนิคม เริ่มตั้งแต่ปี"54-57 เน้นสร้างนิคมอุตสาหกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(Eco Industrial Estate) ซึ่งจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว โดยกนอ.จะทยอยเรียกผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดมาหารือถึงแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ภายในนิคม ที่จัดแบ่งโซนอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนสำหรับการบริหารพื้นที่ใหม่ หรือหากเป็นพื้นที่เก่ากรณีที่มีการปรับปรุงประจำปีก็ต้องลงทุนจัดแบ่งโซนพื้นที่ให้ได้มากที่สุด เช่นเดียวกับกนอ.ก็จะปรับพื้นที่ภายในนิคมให้มีลักษณะการแบ่งโซนอย่างชัดเจน เพื่อให้สอดรับนโยบายเมืองสิ่งแวดล้อม (Eco Town) ของกระทรวงอุตสาหกรรม

หน้า 9
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
napoleon no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 07:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2015, vBulletin Solutions, Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2015 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2015 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu