daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura lotnicza i wodna

Infrastruktura lotnicza i wodna Wszystko, co dotyczy komunikacji lotniczej i wodnejReply

 
Thread Tools
Old November 4th, 2005, 05:30 PM   #81
Erni79
Registered User
 
Erni79's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Wrocław
Posts: 9,339
Likes (Received): 815

.: Nowy terminal na wrocławskim lotnisku :.
04 listopada 2005 - 14:46Ma kosztować około 150 milionów złotych. Port Lotniczy Wrocław lada dzień
zrobi pierwszy krok w kierunku budowy nowego terminala. Ogłosi konkurs na
projekt architektoniczny obiektu, dzięki któremu przepustowość lotniska
zwiększy się dwukrotnie.


Budowa ruszy za rok. Nie tylko powstanie nowy terminal, wydłużona zostanie
także droga startowa, powstaną parkingi i trasy szybkiego zejścia. Na nowej
płycie zmieści się 13 Boeingów 737, ponad 2 razy więcej niż na starej.
Strachowice będą w stanie obsłużyc wtedy 1 milion 200 tysięcy pasażerów.

Sylwia Chmielarz PRW
Erni79 no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
 
Old November 7th, 2005, 07:02 PM   #82
deadcandance
Registered User
 
deadcandance's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Wrocław (Breslau)
Posts: 309
Likes (Received): 0

troche mala yta przepustowosc... nim skoncza go budowac moze sie okazac, ze bedzie potrzebny wiekszy....
deadcandance no está en línea   Reply With Quote
Old November 7th, 2005, 08:49 PM   #83
Darek_W
Wrocław
 
Darek_W's Avatar
 
Join Date: Jul 2005
Location: Wrocław
Posts: 17,603
Likes (Received): 3

Ale plany rozbudowy lotniska przewidują budowę kolejnych modułów. Terminal będzie rozbudowany o kolejne moduły wraz ze zwiększającym się ruchem. Pusty terminal nie zarabia na siebie, a utrzymanie dodatkowych m2 kosztuje...
__________________
www.investmap.pl - inwestycje we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku [ Od 20.01.2008 W NOWEJ WERSJI ! ]July 22nd, 2005 - ............?
Darek_W no está en línea   Reply With Quote
Old November 7th, 2005, 11:28 PM   #84
Rafis
WROCŁAW U/C
 
Rafis's Avatar
 
Join Date: Dec 2002
Location: WRATISLAVIA
Posts: 15,473
Likes (Received): 364

nowy terminal bedzie miał mozliwosci rozbudowy do 7 mln pasazerów
Rafis está en línea ahora   Reply With Quote
Old November 8th, 2005, 09:15 AM   #85
PeterSan
Registered User
 
Join Date: Sep 2005
Location: Wroclaw/Sydney
Posts: 142
Likes (Received): 0

Sorka, ale troszke sie zgubilem. Czy oni zaczeli rozbudowywac ten terminal, czy to sa nadal plany ???

Jak rozbudowuja, jakies szanse na fotki Pozdr.
PeterSan no está en línea   Reply With Quote
Old November 8th, 2005, 11:18 AM   #86
Erni79
Registered User
 
Erni79's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Wrocław
Posts: 9,339
Likes (Received): 815

Quote:
Originally Posted by PeterSan
Sorka, ale troszke sie zgubilem. Czy oni zaczeli rozbudowywac ten terminal, czy to sa nadal plany ???

Jak rozbudowuja, jakies szanse na fotki Pozdr.
Obecnie trwa rozbudowa starego terminala. Do konca miesaca skonczą. A terminal nr 2 wraz z płytą postojoą i drogami zejścia będzie budowany od IV kwartału 2006.
Erni79 no está en línea   Reply With Quote
Old November 8th, 2005, 11:19 AM   #87
Darek_W
Wrocław
 
Darek_W's Avatar
 
Join Date: Jul 2005
Location: Wrocław
Posts: 17,603
Likes (Received): 3

Uroczyste otwarcie tej rozbudowanej częsci ma nastąpić 6 grudnia w dzień Św Mikołaja...
__________________
www.investmap.pl - inwestycje we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku [ Od 20.01.2008 W NOWEJ WERSJI ! ]July 22nd, 2005 - ............?
Darek_W no está en línea   Reply With Quote
Old November 8th, 2005, 11:44 AM   #88
PeterSan
Registered User
 
Join Date: Sep 2005
Location: Wroclaw/Sydney
Posts: 142
Likes (Received): 0

OK !! Dzieki, a sa szanse na jakies fotki ??? I jezeli moge jeszcze poprosic o fotki tego centrum outlet na Granicznej bede super wdzieczny

Dzieki i Pozdro.
PeterSan no está en línea   Reply With Quote
Old December 7th, 2005, 12:22 PM   #89
Rafis
WROCŁAW U/C
 
Rafis's Avatar
 
Join Date: Dec 2002
Location: WRATISLAVIA
Posts: 15,473
Likes (Received): 364

Wrocławskie lotnisko od wczoraj ma patrona

Środa, 7 grudnia 2005r.

Kosmiczny pomysł
Wybór Mikołaja Kopernika na patrona lotniska oznacza, że wrocławski port pretenduje do organizacji lotów kosmicznych – żartował Paweł Wróblewski, marszałek województwa dolnośląskiego podczas uroczystości nadania imienia lotnisku.
Do lotów kosmicznych na razie nie pretenduje. Ambicje ma jednak spore. Jego władze chcą, by stało się międzynarodowym portem. Dlatego na swojego patrona wybrały słynnego na całym świecie Mikołaja Kopernika.
– Zależało nam natomiast na takim imieniu, które pomoże nam w promocji – tłumaczył Andrzej Barski, prezes wrocławskiego lotniska. – Staramy się budować markę tego portu. Znane na całym świecie nazwisko na pewno będzie temu sprzyjało – dodał i zapowiedział szybką rozbudowę wrocławskiego terminalu. Właśnie zakończyła się jej pierwsza część. W jej wyniku budynek został przesunięty 6 metrów w kierunku pasa startowego. Powiększenie hali przylotów międzynarodowych kosztowało 3 miliony złotych. Dzięki temu z lotniska będzie mogło korzystać nie 600 tys., lecz 750-800 tysięcy pasażerów rocznie.
Kolejny etap rozbudowy, czyli zwiększenie jego przepustowości do 1,5 miliona pasażerów rocznie, powinien skończyć się pod koniec 2008 roku. Plany zakładają, że za 20 lat przez lotnisko im. Mikołaja Kopernika przewinie się około 7 milionów osób rocznie.

(Przem) - Słowo Polskie Gazeta Wrocławska
Rafis está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 3rd, 2006, 02:55 PM   #90
michal_w
Registered User
 
Join Date: Sep 2004
Location: Wrocław
Posts: 3,290
Likes (Received): 34

Port Lotniczy Wrocław S.A.
54-530 Wrocław, ul. Skarżyńskiego 36
Tel. 071/3581-300, fax.071/357-39-73
ogłasza


KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNO - FUNKCJONALNĄ TERMINALA PASAŻERSKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (CPV 74.22.20.00) (Nr sprawy 4/NA/2005)
PODSTAWOWE WARUNKI KONKURSU

1. FORMA I RODZAJ KONKURSU: konkurs zorganizowany jest w formie konkursu architektonicznego-urbanistycznego, otwartego, jednoetapowego.
2. Celem Konkursu jest uzyskanie atrakcyjnej architektonicznie, funkcjonalnie i ekonomicznie koncepcji terminala pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu (z zagospodarowaniem otaczającego go terenu).
3. Przeprowadzenie konkursu nastąpi w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).
4.Udział w konkursie jest zastrzeżony dla zawodu architekta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

II.1. Kryteria wyboru uczestników:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w Regulaminie Konkursu.
2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
3. Posiadają sami, a także osoby które będą wykonywać dokumentację inwestycji, odpowiednie uprawniania budowlane stanowiące podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące co najmniej projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane i są członkami właściwej izby zawodowej.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie dokumentacji; tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (także w okresie trwania umowy) na kwotę min. 1.000.000,00 zł.
5. W okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie opracowali minimum:
- 1 (jedną) dokumentację projektową tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy terminala pasażerskiego o przepustowości min. 1mln pasażerów rocznie, lub:
- 2 (dwie) dokumentacje projektowe tj. projekty budowlane i projekty wykonawcze obiektów użyteczności publicznej, o wielkości ponad 2000m2 powierzchni użytkowej każdy
- udokumentują, że wykazane wyżej dokumentacje zostały wykonane z należytą starannością.
6. dysponują osobami, które będą wykonywać dokumentację inwestycji , posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie telekomunikacji., należącymi, do właściwej izby zawodowej i posiadających obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
7. W przypadku architektów będących obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej musza oni legitymować się:
a) odpowiednim wykształceniem, które jest uznawane w Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie wykazu dyplomów , certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2004,Nr 179, poz. 1848)
b) kwalifikacjami wymaganymi do świadczenia usług architektonicznych (wykonywania zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują;
c) przynależnością do organizacji samorządu zawodowego architektów, jeżeli w danym kraju taka organizacja istnieje;
d) uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń z art.12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2003, Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) nadanych przez Krajową Radę Architektów RP w wyniku przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego zgodnego z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz polskich przepisów o samorządzie zawodowym architektów;
e) członkostwem w Krajowej Izbie Architektów RP.
8. Uczestnicy , wspólnie ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie muszą:
a) ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie, a w przypadku jego wygrania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
b) udokumentować, że w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z nich oddzielnie spełnia warunki art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1, 2 ustawy
c) spełniać razem wymagania dotyczące potencjału ekonomicznego, technicznego oraz doświadczenia,
d) udokumentować wspólnie doświadczenie zawodowe związane z wykonaniem dokumentacji, o których mowa pkt.5

II.2. Wymagane dokumenty:
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U.2004.71.645), §1, ust.,1, pkt-y 1, 2, 4, 5, 6,:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ustawy PZP
3. Aktualne zaświadczenie US, ZUS lub KRUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 ÷ 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U.2004.71.645), §1, ust.,3 pkt. 3:
- polisa lub innego dokument ubezpieczenia na kwotę min. 1000 000PLN potwierdzający, że uczestnik konkursu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U.2004.71.645), §1, ust.,2, pkt.-y 1, 2, 5, :
1) Wykaz opracowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie min.:
- 1 (jedną) dokumentację projektową tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy terminala pasażerskiego o przepustowości min. 1mln pasażerów rocznie, lub:
- 2 (dwie) dokumentacje projektowe tj. projekty budowlane i projekty wykonawcze obiektów użyteczności publicznej, o wielkości ponad 2000m2 powierzchni użytkowej każdy
2) Dokumenty dla każdej z w/w dokumentacji potwierdzające, że prace te zostały wykonane z należytą starannością.
8. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U.2004.71.645), §1, ust.,2, pkt.-3 :
1) Wykaz kadry inżynieryjno-technicznej wraz z imiennym składem zespołu wyznaczonego do realizacji zadania,
2) Uprawnienia projektowe osób wyznaczonych do projektowania - uprawnienia budowlane w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie telekomunikacji., należącymi, do właściwej izby zawodowej i posiadających obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
3) Aktualne zaświadczenie w/w/ osób o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1. walory architektoniczne - 40%
2. walory funkcjonalne - 40%
3. deklarowana cena wykonania dokumentacji inwestycji - 20%

INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

1. Regulamin konkursu jest bezpłatny, dostępny do 03.02.2006, - do odebrania siedzibie Zamawiajacego ul. S.Skarżyńskiego, 54-530 Wrocław, tel. 071/35-81-300, w godz. 9.00-15.00(poniedziałek-piątek), w pok. 20, lub wysyłka na wskazany adres w ciągu 5 dni od daty złożenia pisemnego wniosku o przekazanie.
2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do godz. 14.00, 06.02.2006r.

NAGRODY, SĄD KONKURSOWY

1.Nagrody:
- I nagroda - 30 000,- zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji inwestycji,
- II nagroda - 30.000,- zł
- III nagroda - 20000,- zł
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych.
3. W następstwie niniejszego konkursu zamówienie na usługi musi zostać udzielone zwycięzcy konkursu.
4. Decyzja Sądu konkursowego jest wiążąca dla Zamawiającego.
5. Skład Sądu Konkursowego:
mgr inż. arch. Adam Zwierzchowski - Stowarzyszenie Architektów Polskich -przewodniczący
prof. inż. arch. Wojciech Leśnikowski - Uniwersytet w Illinois USA - sędzia referent
dr inż. arch. Magdalena Belof - Urząd Marszałkowski - sędzia
mgr arch. Piotr Fokczyński - Urząd Miejski Wrocławia - sędzia
mgr inż. Tadeusz Kura - Port Lotniczy Wrocław S.A - sędzia
dr hab.inż. arch. Tomasz Ossowicz - Biuro Rozwoju Miasta Wrocławia - sędzia
mgr inż. Henryk Paw - Port Lotniczy Wrocław S.A. - sędzia
dr inż. arch. Marek Skorupski - Politechnika Wrocławska - sędzia

INNE INFORMACJE

1. Publikacja ogłoszenia jest obowiązkowa.
2. Okresowe ogłoszenie informacyjne nie będące zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie ukazało się w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich- Nr 2005/S 149-149127 z 04.08.2005 oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych- Nr 170, poz. 40201 z 09.09.2005r.
michal_w no está en línea   Reply With Quote
Old January 5th, 2006, 07:46 PM   #91
grzesiekko
Registered User
 
Join Date: Apr 2003
Location: Wrocław, PL
Posts: 312
Likes (Received): 0

Wszystko pięknie, ale kiedy rozstrzygnięcie tego konkursu
__________________
--grzesiekko--
grzesiekko no está en línea   Reply With Quote
Old January 5th, 2006, 08:12 PM   #92
Darek_W
Wrocław
 
Darek_W's Avatar
 
Join Date: Jul 2005
Location: Wrocław
Posts: 17,603
Likes (Received): 3

Quote:
Originally Posted by grzesiekko
Wszystko pięknie, ale kiedy rozstrzygnięcie tego konkursu
Pewnie tuż po tym terminie:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do godz. 14.00, 06.02.2006r.
__________________
www.investmap.pl - inwestycje we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku [ Od 20.01.2008 W NOWEJ WERSJI ! ]July 22nd, 2005 - ............?
Darek_W no está en línea   Reply With Quote
Old January 5th, 2006, 08:32 PM   #93
Rafis
WROCŁAW U/C
 
Rafis's Avatar
 
Join Date: Dec 2002
Location: WRATISLAVIA
Posts: 15,473
Likes (Received): 364

Konkurs architektoniczny na projekt nowego terminalu wrocławskiego lotniska
Maciej Miskiewicz 05-01-2006 , ostatnia aktualizacja 05-01-2006 19:55

Ma być gotowy za dwa lata i obsługiwać dwa miliony pasażerów rocznie


Konkurs został ogłoszony tuż przed Nowym Rokiem. - Spodziewam się, że wystartują duże i bardzo poważne pracownie projektowe - mówi Piotr Fokczyński, dyrektor wydziału architektury i budownictwa urzędu miejskiego i członek sądu konkursowego.

Terminal stanie w okolicy dzisiejszego dworca towarowego Cargo. Prace mają ruszyć w przyszłym roku i zakończyć się na początku 2008 r. Szacowany koszt inwestycji - łącznie z wydłużeniem o 400 metrów pasa startowego i powiększeniem płyty postojowej - to ok. 150-170 mln zł.

Władze lotniska chcą, by terminal był przede wszystkim funkcjonalny i nowoczesny. - Architekci muszą zaprojektować go tak, by odprawa pasażerów była prowadzona szybko i sprawnie, żeby mogli oni łatwo dostać się na płytę lotniska, a wszystkie służby celne i graniczne miały potrzebną im przestrzeń - wymienia Leszek Karwowski, wiceprezes Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika.

Terminal pozwoli na obsługę 2 mln pasażerów rocznie. - Ale przewidujemy możliwość dalszej rozbudowy - zaznacza Karwowski.

Do nowego terminalu będzie można dojechać z dwóch stron. Od poszerzonej do dwóch pasów ul. Granicznej i od strony Żernik tzw. trasą stabłowicką, która niemal w linii prostej połączy ul. Lotniczą z lotniskiem. - To ma być główna trasa dojazdowa, dlatego też front budynku będzie zwrócony na północ - mówi Piotr Fokczyński.

Uczestnicy konkursu mają też zaprojektować otoczenie terminalu: parkingi i ewentualny terminal kolejowy.

Kiedy poznamy zwycięzcę konkursu? Do 6 lutego chętni mogą składać wnioski o dopuszczenie do konkursu. 22 maja to termin złożenia prac. Później oceni je jury pod przewodnictwem Andrzeja Zwierzchowskiego, prezesa wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zwycięski projekt poznamy w czerwcu.


P.S. No to kolejna inwestycja na 2007 rok sie nam szukuje i jakze wazna i pozyteczna
Rafis está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 5th, 2006, 08:51 PM   #94
Darek_W
Wrocław
 
Darek_W's Avatar
 
Join Date: Jul 2005
Location: Wrocław
Posts: 17,603
Likes (Received): 3

No i wszystko jasne odnośnie pytania Grześka
__________________
www.investmap.pl - inwestycje we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku [ Od 20.01.2008 W NOWEJ WERSJI ! ]July 22nd, 2005 - ............?
Darek_W no está en línea   Reply With Quote
Old January 5th, 2006, 08:56 PM   #95
kotbehemot
Я.
 
kotbehemot's Avatar
 
Join Date: Sep 2003
Location: wro>vlc>cph>moscow
Posts: 6,737
Likes (Received): 1

Miejmy nadzieje, ze ten obiekt bedzie równie piękny jak poznańska Ławica..
__________________
kotbehemot no está en línea   Reply With Quote
Old January 5th, 2006, 08:57 PM   #96
Rafis
WROCŁAW U/C
 
Rafis's Avatar
 
Join Date: Dec 2002
Location: WRATISLAVIA
Posts: 15,473
Likes (Received): 364

Quote:
Originally Posted by kotbehemot
Miejmy nadzieje, ze ten obiekt bedzie równie piękny jak poznańska Ławica..
i niech na tym podobienstwa sie skonczą
Rafis está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 5th, 2006, 09:14 PM   #97
Darek_W
Wrocław
 
Darek_W's Avatar
 
Join Date: Jul 2005
Location: Wrocław
Posts: 17,603
Likes (Received): 3

Quote:
Originally Posted by kotbehemot
Miejmy nadzieje, ze ten obiekt bedzie równie piękny jak poznańska Ławica..

Byle tylko nie był równie pusty i słabo wykorzystany...
__________________
www.investmap.pl - inwestycje we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku [ Od 20.01.2008 W NOWEJ WERSJI ! ]July 22nd, 2005 - ............?
Darek_W no está en línea   Reply With Quote
Old January 22nd, 2006, 03:38 PM   #98
WanKenobi
Registered User
 
Join Date: Nov 2003
Posts: 1,305
Likes (Received): 4


Wrocław: Zamknięte lotnisko
22.01.2006 12:26
Przez cały dzień zamknięte będzie lotnisko we Wrocławiu. Na pasie startowym stoi bowiem samolot rejsowy ATR 72 - w czasie lądowania zepsuły się hamulce. Nikomu z pasażerów lotu z Warszawy do Wrocławia nic się nie stało.


- Podczas lądowania zablokowały się hamulce, samolot stanął ok. 500 metrów od zejścia z pasa startowego. Żeby go usunąć, przewoźnik musi ściągnąć ciężki sprzęt. Do tego czasu lotnisko będzie nieczynne - powiedział prezes wrocławskiego portu lotniczego Andrzej Barski.

Samolotu nie można usunąć bez specjalistycznego sprzętu, a ten jedzie z Warszawy. Pasażerowie innych lotów będą odwożeni na lotniska do Katowic i Poznania.

_______________________________

Czy komus trzeba jeszcze wyjaśniać że rozbudowa w tym budowa drugiego pasa jest koniecznością?!!!
WanKenobi no está en línea   Reply With Quote
Old January 23rd, 2006, 11:13 AM   #99
Tommy
S
 
Tommy's Avatar
 
Join Date: Dec 2004
Location: Wrocław
Posts: 2,389
Likes (Received): 0

Ale porażka - to jakas kuriozalna sprawa z tym samolotem!
Az zaczynam wierzyć w tym przypadku w teorie spiskowe i śmiem sądzić, że nie chodziło tam tylko o hamulce....
__________________
www.tumw.pl
Tommy no está en línea   Reply With Quote
Old January 24th, 2006, 01:42 AM   #100
WanKenobi
Registered User
 
Join Date: Nov 2003
Posts: 1,305
Likes (Received): 4

jedyny w tym spisek to tylko mozesz przypisac pogodzie - przy lądowaniu pękła całkowicie zamrożona guma opon
WanKenobi no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
airport, euro 2012, lotnisko, port lotniczy, terminal, wrocław, wroclaw

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 09:07 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like v3.2.5 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu