daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > World Development News Forums > General Urban Developments > DN ArchivesGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old May 23rd, 2010, 05:11 AM   #461
RaKLeZ
Outside the frame
 
RaKLeZ's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Sosnowiec
Posts: 2,063

Quote:
Zlota: Appeal court cleared the zoning permit. Decision on building permit - which remains suspended - expected in June 2010. Construction pre-tender launched.
http://www.orcogroup.pl/files/pressr...2010_final.pdf
__________________
RaKLeZ no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old May 24th, 2010, 03:12 PM   #462
novaguy
novaguy
 
Join Date: Nov 2005
Location: ottawa
Posts: 409
Likes (Received): 21

This is wonderful news,I hope it's really moving along when I visit in September.
novaguy no está en línea   Reply With Quote
Old May 26th, 2010, 09:25 AM   #463
lookinflowers
Registered User
 
lookinflowers's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 4,037
Likes (Received): 441

just awsome
__________________
Do the right thing!!!!!!!!
lookinflowers no está en línea   Reply With Quote
Old May 28th, 2010, 06:24 PM   #464
NorthPole
Great Ape Project
 
NorthPole's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: 3CT,PL (wikipedia.org/wiki/Tricity,_Poland)
Posts: 4,749

This is real time picture taken from webcam placed on the Warsaw Financial Center tower 200m north of Zlota 44.
Maybe the picture should be placed in the first post ifwhen construction resumes.BTW, the date and time shown on the pic are both wrong, though the time is being continuously updated.
__________________
"My sexual orientation is way too complex to be understood in contemporary times."

Gdynia from above
NorthPole no está en línea   Reply With Quote
Old June 18th, 2010, 06:58 PM   #465
sieradzanin1
Moderator
 
sieradzanin1's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Sieradz [Poland]
Posts: 10,363
Likes (Received): 1046


by Zbieraj
sieradzanin1 no está en línea   Reply With Quote
Old June 28th, 2010, 11:09 PM   #466
G-insel
Registered User
 
G-insel's Avatar
 
Join Date: Jul 2007
Posts: 18
Likes (Received): 0

A jednak ...

http://www.urbanity.pl/link6844/orco...zne-pozwolenie
G-insel no está en línea   Reply With Quote
Old June 29th, 2010, 10:55 AM   #467
sieradzanin1
Moderator
 
sieradzanin1's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Sieradz [Poland]
Posts: 10,363
Likes (Received): 1046

Quote:
Originally Posted by G-insel View Post
Badly a legal situation of investment of Złota 44 was interpreted. Admittedly construction is suspended, but the permission for it issued by the mayor of Warsaw is remaining in force.
sieradzanin1 no está en línea   Reply With Quote
Old August 17th, 2010, 07:06 PM   #468
Blizzy
Perfect Player
 
Join Date: Jan 2007
Location: Warsaw
Posts: 1,263
Likes (Received): 89

Just to post a recent update. The office of mazovian voivodship has to decide whether they find the permit valid or not by september 3rd. Meanwhile ORCO is demanding about €150 for damages caused by the crappy legal system in Poland, as they claim all that was happening here for the last couple of months cost them as much, as they were unable to build.
Blizzy no está en línea   Reply With Quote
Old August 17th, 2010, 07:14 PM   #469
Locke
Guac Bowl Merchant
 
Locke's Avatar
 
Join Date: Sep 2005
Posts: 7,478
Likes (Received): 5550

To quote the old Nike slogan, they really need to 'just do it'.
__________________
Thinking big is not a matter of cost, curiosity, or ideology. It may be a matter of survival.
Locke no está en línea   Reply With Quote
Old October 7th, 2010, 05:21 PM   #470
sieradzanin1
Moderator
 
sieradzanin1's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Sieradz [Poland]
Posts: 10,363
Likes (Received): 1046

http://www.tvnwarszawa.pl

Quote:
Można budować
Żagiel przy Złotej


12:55 07.10.2010 / TVN WARSZAWA

Wojewoda mazowiecki wydał dziś pozwolenie na budowę wieżowca przy Złotej 44 - dowiedziała się TVN Warszawa. Decyzja jest ostateczna i oznacza, że na budowę mogą wrócić robotnicy.


To przełom w ciągnącej się od kilku miesięcy prawniczej epopei firmy Orco, która jest inwestorem apartamentowca zaprojektowanego przez słynnego architekta Daniela Libeskinda. Wojewoda mazowiecki podpisał w czwartek pozwolenie na budowę, która stanęła 1,5 roku temu.

- Decyzja będzie ostateczna i oznacza, że można wznowić prace na budowie - zapewnia w rozmowie z TVN Warszawa wojewoda Jacek Kozłowski. - Mam nadzieję, że inwestor ma już pieniądze i zacznie prace szybko, bo wszystkim nam potrzebny jest w tym miejscu piękny wieżowiec - dodał.

Taki scenariusz przewidywaliśmy na tvnwarszawa.pl już w czerwcu, gdy sąd nakazał wojewodzie ponownie rozpatrzenie odwołania mieszkańców.

Ruszą przed końcem roku?

Decyzja wojewody jest ostateczna. To oznacza, że gdy tylko dotrze do firmy Orco, na plac budowy będą mogli wejść robotnicy. Czy tak się stanie? Firma zapewnia wprawdzie, że wykonawcy czekają "pod parą", ale dopiero z pozwoleniem na budowę w ręku będzie mogła sfinalizować z nimi umowy.

- Decyzja jeszcze do nas nie dotarła, więc nie możemy jej komentować. Czekamy na oficjalną informację - zastrzega Alicja Kościesza z firmy Orco. Ale zaraz dodaje: - Jeśli ta informacja się potwierdzi, ruszymy z budową w ciągu 8 - 12 tygodni, a więc jeszcze w zimie.

Na Złotej 44 gotowe jest też już nowe biuro budowy. Deweloper ma też ekspertyzę, z której wynika, że przestój nie zaszkodził betonowej konstrukcji. - Są drobne ubytki betonu i przecieki wód gruntowych na podziemnych kondygnacjach. To będzie naprawiane w pierwszej kolejności - zapowiada Kościesza.

Decyzja ostateczna, ale...

To, że decyzja wojewody jest ostateczna, oznacza że Orco może budować. Nie oznacza natomiast końca sądowych perypetii inwestora. Wszystkim uczestnikom postępowania administracyjnego - a jest ich około dwustu - przysługuje bowiem prawo do zaskarżenia decyzji. Siedmioro sąsiadów, którzy walczyli z firmą do tej pory, z pewnością skorzysta z tej możliwości. Co wtedy?

- Sprawa trafi do sądu administracyjnego, który może nakazać wstrzymanie prac. Inwestor na pewno się od tego nakazu odwoła, więc sprawa trafi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dopóki on nie unieważni pozwolenia, prace będą się toczyć - tłumaczy rzecznik wojewody mazowieckiego Ivetta Biały. I przypomina: - Poprzednio ta procedura zajęła sądom dwa lata. Jeśli inwestor ma pieniądze, przez ten czas zdąży zakończyć budowę.

Orco zapewnia, że budynek będzie gotowy w ciągu 24 miesięcy od wydania pozwolenia. Na Euro 2012 skończona ma być konstrukcja i elewacja
translate.google
http://translate.google.pl/translate...wiadomosc.html

You can build
Sail for Gold


Mazowieckie Province Governor today issued a permit for the construction of a skyscraper at the Golden 44 - learned TVN Warszawa. The decision is final and it means that the construction workers could return.

This is a breakthrough in extending a law for several months Orco epic, which is the investor an apartment designed by renowned architect Daniel Libeskind. Mazowieckie Province Governor signed on Thursday a building permit, which stood 1.5 years ago.

- The decision will be final and means that you can resume work on the site - provides in an interview with TVN Warszawa Jacek Kozlowski governor. - I hope that the investor already has the money and starts to work quickly, because all we need at this point is a beautiful skyscraper - he added.

Such a scenario predicted for tvnwarszawa.pl in June , when the court ordered re-examination of an appeal palatine residents.

Will commence before the end of the year?

Decision of the Governor is final. This means that as soon as it reaches the Orco, construction site workers will be able to enter. Does this happen? Although the company ensures that the contractors are waiting "under steam", but only with a building permit in hand will be able to finalize an agreement with them.

- No decision yet has not reached us, so we can not comment on it. We are waiting for official information - Alice Kościesza reserves of Orco. But immediately the following: - If this information is confirmed, we will go to construction within 8 - 12 weeks, so even in winter.

On the Gold 44 is also ready to have a new office building. The developer also has expertise, which shows that the outage did not harm the concrete structure. - There are small decreases of concrete and leaks of groundwater in the underground floors. It will be repaired in the first place - says Kościesza.

A final decision, but ...

That decision is final governor, it means that Orco can build. This does not mean the end of the vicissitudes of judicial investor. All participants in the administrative procedure - and there are about a hundred - confers a right to appeal the decision. Seven neighbors who fought the company so far, certainly benefit from this opportunity. What then?

- The case goes to an administrative court may order stoppage of work. The investor will surely appeal from that order, so the case will go to the Supreme Administrative Court. As long as it does not invalidate the license, the work will take place - explains spokesman for Governor of Mazowieckie Ivetta White. I like: - Previously, this procedure took the courts two years. If an investor has money, by the time manage to complete the construction.

Orco ensure that the building will be finished within 24 months from the issuance of the license. Euro 2012 is to be finished construction and elevation.
sieradzanin1 no está en línea   Reply With Quote
Old October 7th, 2010, 11:18 PM   #471
LoveAgent.
Need new name...
 
LoveAgent.'s Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: London/Warsaw
Posts: 1,337
Likes (Received): 264

Greenlight for Złota 44

October 7, 2010 - Orco Property Group is pleased to announce that the Governor of the Mazovian Voivodship has confirmed the validity and effectiveness of the building permit for the Złota 44 apartment project in the center of Warsaw. As such, Orco may now enter the construction site and resume construction based on this final and effective building permit. While these unfortunate administrative and legal delays will make it difficult, Orco will do its utmost to complete as much of the project as it can before EURO 2012.

“Today’s decision from the Governor confirms what Orco has known all along: Złota 44 is a meticulously well prepared project that was planned and designed in accordance with all Polish laws and regulations. We are very pleased with this decision because it allows us to resume construction on the site in eight to twelve weeks. Warsaw will soon be able to showcase a state of the art skyscraper to the entire world,” said Jean-Francois Ott, Orco’s President & CEO. “Of equal importance, this decision allows Orco to finish a unique residential project in Warsaw for the benefit of our customers, shareholders, and stakeholders. We thank our clients for their patience, understanding and support throughout this period and also thank the Orco team and all of the people in the community who dedicated themselves to helping Orco start this project again,” added Mr. Ott.

Mazovian Governor Jacek Kozłowski acknowledged that Orco had properly obtained its building permit based on absolutely correct documentation and had met all legal and procedural requirements. As such, the construction of the Złota 44 residential building designed by Daniel Libeskind can be resumed and all arguments raised by the seven person group of protesters have been rejected. Nevertheless, the protesters’ obstructions stopped construction for several months and have resulted in extensive damages and costs to Orco.Greenlight for Złota 44October 7, 2010 - Orco Property Group is pleased to announce that the Governor of the Mazovian Voivodship has confirmed the validity and effectiveness of the building permit for the Złota 44 apartment project in the center of Warsaw. As such, Orco may now enter the construction site and resume construction based on this final and effective building permit. While these unfortunate administrative and legal delays will make it difficult, Orco will do its utmost to complete as much of the project as it can before EURO 2012.“Today’s decision from the Governor confirms what Orco has known all along: Złota 44 is a meticulously well prepared project that was planned and designed in accordance with all Polish laws and regulations. We are very pleased with this decision because it allows us to resume construction on the site in eight to twelve weeks. Warsaw will soon be able to showcase a state of the art skyscraper to the entire world,” said Jean-Francois Ott, Orco’s President & CEO. “Of equal importance, this decision allows Orco to finish a unique residential project in Warsaw for the benefit of our customers, shareholders, and stakeholders. We thank our clients for their patience, understanding and support throughout this period and also thank the Orco team and all of the people in the community who dedicated themselves to helping Orco start this project again,” added Mr. Ott.

Mazovian Governor Jacek Kozłowski acknowledged that Orco had properly obtained its building permit based on absolutely correct documentation and had met all legal and procedural requirements. As such, the construction of the Złota 44 residential building designed by Daniel Libeskind can be resumed and all arguments raised by the seven person group of protesters have been rejected. Nevertheless, the protesters’ obstructions stopped construction for several months and have resulted in extensive damages and costs to Orco.
LoveAgent. no está en línea   Reply With Quote
Old October 8th, 2010, 04:57 AM   #472
novaguy
novaguy
 
Join Date: Nov 2005
Location: ottawa
Posts: 409
Likes (Received): 21

Wonderful news,it's going to be a beautiful building,when I saw the unfinished shell of this building my heart just sunk.
novaguy no está en línea   Reply With Quote
Old October 8th, 2010, 01:17 PM   #473
Blizzy
Perfect Player
 
Join Date: Jan 2007
Location: Warsaw
Posts: 1,263
Likes (Received): 89

I sure hope those commieblock morons living nearby will drop any further complaints and just shut up. If they really can't stand living in a shade of the tower, then they can get the hell out of my city for all I care. Suckers.
Blizzy no está en línea   Reply With Quote
Old October 8th, 2010, 03:09 PM   #474
MiguelWawa
Registered User
 
MiguelWawa's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Location: Warszawa
Posts: 387
Likes (Received): 1

Quote:
Originally Posted by Blizzy View Post
I sure hope those commieblock morons living nearby will drop any further complaints and just shut up. If they really can't stand living in a shade of the tower, then they can get the hell out of my city for all I care. Suckers.
Amen!
__________________
Szanujmy istniejącą infrastrukturę - tak niewiele jej mamy...

IEG: Port Lotniczy Zielona Góra - Babimost
MiguelWawa no está en línea   Reply With Quote
Old October 8th, 2010, 03:29 PM   #475
krkseg1ops
Registered User
 
krkseg1ops's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Location: Kraków - dawna stolica Polaków
Posts: 1,930
Likes (Received): 1186

Quote:
Originally Posted by Blizzy View Post
I sure hope those commieblock morons living nearby will drop any further complaints and just shut up. If they really can't stand living in a shade of the tower, then they can get the hell out of my city for all I care. Suckers.
What a retard
krkseg1ops no está en línea   Reply With Quote
Old October 8th, 2010, 06:22 PM   #476
Urbanista1
Here and Now
 
Urbanista1's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 7,426
Likes (Received): 5287

Quote:
Originally Posted by Blizzy View Post
I sure hope those commieblock morons living nearby will drop any further complaints and just shut up. If they really can't stand living in a shade of the tower, then they can get the hell out of my city for all I care. Suckers.
Exactly, ORCO is also suing them for extortion, for demanding luxury apartments in ORCO's tower in exchange for dropping their opposition. Fair and reasonable compensation was in order and ORCO renovated the facade and roof of this nasty commie block to compensate for any losses. Frankly, property values in this building could go up because this part of the city is becoming even more attractive. Those old bags who lost maybe an hour of sun per day could have moved anywhere with the compensation they were being offered but at the behest of their greedy lawyer decided to extort the developer. As they say, cheaters never prosper.
Urbanista1 no está en línea   Reply With Quote
Old October 8th, 2010, 07:08 PM   #477
slodziak
BANNED
 
slodziak's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Location: POLAND
Posts: 135
Likes (Received): 0

Great news :P
It will be amazing skyscraper with Twarda Tower 160m , Warsaw Spire 220 and Zlota on Euro 2012 :P
slodziak no está en línea   Reply With Quote
Old October 8th, 2010, 10:27 PM   #478
LoveAgent.
Need new name...
 
LoveAgent.'s Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: London/Warsaw
Posts: 1,337
Likes (Received): 264

You forgotten to add Plac Unii Building
LoveAgent. no está en línea   Reply With Quote
Old October 13th, 2010, 05:28 PM   #479
Gokufan
Registered User
 
Gokufan's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Location: Warszawa
Posts: 843
Likes (Received): 2331

ORCO will get a credit from Pekao S.A. bank for Zlota 44

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1...je_kredyt.html (in polish)
Gokufan está en línea ahora   Reply With Quote
Old October 13th, 2010, 05:36 PM   #480
void0
BANNED
 
Join Date: Oct 2008
Location: St.Petersburg, Espoo
Posts: 2,098
Likes (Received): 2870

Completion by 2012 looks doubtful
void0 no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
libeskind, warsaw, warszawa, z44

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 09:45 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium