daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Regional Thailand

Regional Thailand Anything about Southern, Northern, Eastern and North eastern of ThailandGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old November 5th, 2010, 08:39 AM   #20761
Gaia
Registered User
 
Join Date: Oct 2006
Posts: 5,620
Likes (Received): 120

อบจ.โคราชสร้างอุทยานแห่งการเรียนรู้
Daily news: วันศุกร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2553 เวลา 0:00 น

นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า อบจ. นครราชสีมา ได้เล็งเห็นว่าในโลกปัจจุบันวิวัฒนาการได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ รวมทั้งการท่องเที่ยว การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนทรรศนะความคิด ข้อมูลข่าวสาร เป็นการเพิ่มคุณค่ามนุษย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุข และก้าวหน้าก้าวไกล สิ่งเหล่านี้หากชุมชนหรือสังคม ท้องถิ่นใดดำเนินการได้ จะก่อเกิดเศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่นนั้น

นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยอีกว่า ด้วยเหตุดังกล่าว อบจ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขนาดใหญ่ ที่ดูแลรับผิดชอบประชากรของจังหวัดนครราชสีมา กว่า 2.6 ล้านคน มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในความรับผิดชอบ 58 โรง มีเด็กนักเรียนกว่า 40,000 คน และที่ตั้งของจังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูเข้าออกอีสาน เชื่อมโยงกับทุกจังหวัด มีรถยนต์ และประชาชนที่ผ่านจังหวัดนครราชสีมา เข้าออกกรุงเทพฯ หรือผ่านไปท่าเรือแหลมฉบัง หรือเส้นทางลัดไปทางเหนือ รับส่งสินค้า และการท่องเที่ยว

นายแพทย์สำเริง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เพราะฉะนั้น อบจ.นครราชสีมา จึงต้องกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่เป็นความคิดใหม่ ๆ ซึ่งเรียกว่า นวัตกรรมเพื่อพัฒนา และส่งเสริมสร้างพลังคนของจังหวัดทั้งเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ใหญ่ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในภาคอีสาน อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด รวมถึงประเทศชาติซึ่ง อบจ.นครราชสีมา ดำเนินการสิ่งใหม่ที่ก่อประโยชน์ให้กับประชาชนคนโคราช และจังหวัดภาคอีสาน รวมทั้งจังหวัดทั่วประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ คือ

-โครงการก่อสร้างสำนักงาน อบจ.นครราชสีมา แห่งใหม่บนเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่
-โครงการดำเนินการศูนย์ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) -โครงการห้องสมุดมีชีวิต หรือศูนย์เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย
-โครงการดำเนินการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
-โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโคราช (เมืองโคราชจำลอง)
-โครงการดำเนินการสวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สวนลุมโคราช)
-และโครงการดำเนินการสร้างทะเลโคราช ริมอ่างห้วยยาง

นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า จากการดำเนินการทั้ง 7 โครงการ จะต้องมีการวางแผนงานโครงการภายในบริเวณและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โคกกรวด, เทศบาลตำบลโคกกรวด, อบต.สุร นารี, ชลประทานที่ 8, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน, สวนสัตว์โคราช และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียกว่า “อบจ.ปาร์ค” เพื่อเป็นแรงผลักดัน หรือกระตุ้นให้เกิดพลังขับเคลื่อนต่อการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้

“การดำเนินการอาจใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป ผู้ที่เป็นเจ้าภาพหลัก หรือผู้ลงทุนหลัก คือ อบจ.นครราชสีมา เมื่อการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะเป็นการสร้างอุทยาน หรือศูนย์กลางการเรียนรู้ของเยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและประชาชนให้มีความสุข มีอายุที่ยืนยาว สร้างสรรค์ความสามัคคี ก่อเกิดการเพิ่มรายได้แก่ประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศชาติ” นายแพทย์สำเริง กล่าว.


http://www.dailynews.co.th/newstartp...ntentID=102151
Gaia no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old November 5th, 2010, 09:03 AM   #20762
Gaia
Registered User
 
Join Date: Oct 2006
Posts: 5,620
Likes (Received): 120

Quote:
Originally Posted by phonix View Post
หอ การค้าอุบลราชธานีเร่งกระตุ้นให้รัฐบาลส่งเสริมเส้นทางคู่ขนานระเบียง เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (PARA EWEC) เส้นที่ 2 เชื่อมทะเลจีนใต้ - ทะเลอันดามัน

หอ การค้าอุบลราชธานีเร่งกระตุ้นให้รัฐบาลส่งเสริมเส้นทางคู่ขนานระเบียง เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (PARA EWEC) เส้นที่ 2 เชื่อมทะเลจีนใต้ที่ กวีเญิน - กอนตูม - อัตตะปือ - ปากเซ - อุบลราชธานี - นครราชสีมา - กรุงเทพ - กาญจนบุรี - ทะวาย ทะเลอันดามัน

นายชวลิต องควานิช ประธานที่ปรึกษาหอการค้าอุบลราชธานี ผู้มุ่งมั่นผลักดันในเรื่องของ PARA EWEC กล่าวว่าในช่วงนี้ หอ การค้าอุบลราชธานี ได้เร่งกระตุ้นให้รัฐบาลส่งเสริมเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก PARA EWEC เส้นที่ 2 เชื่อมพม่า - สามเหลี่ยมมรกต - เวียตนาม เส้น ทางนี้เป็นเส้นทางคู่ขนานแนวพื้นที่เศรษฐกิจ ตะวันออก - ตะวันตก ด้านล่าง (ทะวาย - กรุงเทพ - นครราชสีมา - อุบลราชธานี - ช่องเม็ก - ปากเซ - อัตตะปือ - กอนตูม - บิ่งห์ดิ่งห์ - กวีเญิน)

นาย ชวลิต กล่าวว่า PARA EWEC นี้จะเป็นหนึ่งช่องทาง ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไทยและอาเซียนให้เติบโต เชื่อมโยงกันทั่วทั้งภูมิภาค หากแต่ต้องได้รับการผลักดันที่ต่อเนื่องและจริงจังจากภาครัฐบาล

หอ การค้าจังหวัดอุบลราชธานี จะกำหนดให้ PARA EWEC นี้เป็นนโยบายหนึ่งที่ต้องมุ่งมั่นทำการผลักดัน ให้เส้นทางนี้เกิดขึ้นจริงในระยะเวลาอันใกล้ เพื่อสร้างความแข่งแกร่งทางเศรษฐกิจทั้งของไทยและภูมิภาคอาเซียน


http://www.ubonchamber.org/index.php...3-22&Itemid=11

ข่าวเร่งมาเรื่อยๆรัฐบาลจะว่าไงน้อ.......
จิ๊กมาจากห้องอุบล
Gaia no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 09:42 AM   #20763
TITLETU
Registered User
 
TITLETU's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: ราชเทวี,นครอุบล
Posts: 4,212
Likes (Received): 662

Quote:
Originally Posted by Garudas View Post
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะแอบหรอยข้อมูล โคราช-หัวหิน ว่าเป็นงัยบ้างครับ
แล้วก็ต้องตามจิกข้อมูลกับ บ.พ. อีก บางแผนกทำงานกันจนได้ชามเป็นกองแล้ว
เข้ามารอฟังข้อมูลเด้อครับ บ้านผมมีแต่รถทัวร์ไปหัวหิน บ่มีเครื่องบินไป อิจฉาเด้
Quote:
Originally Posted by Garudas View Post


OMG สงสารลุงจริงๆ อุตส่าห์ตั้งใจ
สงสารเหมือนกันครับ แต่ลุงแกตั้งใจมากๆ นับถือจริงๆ ไปช่วยกันอุดหนุนดีบ่ครับ พวกเฮานี่หละ ขอให้ลุงแกอยู่นานๆ และสำเร็จ ผมเชื่อว่าคงต้องใช้เวลามั้ง ขอให้ลุงอดทนต่อไป

Quote:
Originally Posted by Garudas View Post


ราคาตั๋วไม่แน่นอนครับ ดูในเวปแต่ละทีราคาไม่เคยจะเท่ากันเลย เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง
ส่วนตัวผม ผมว่าสนามบินหนองเต็งอยู่ไกลพอสมควรครับ อาจจะเป็นเพราะเคยใช้สนามบินกองบิน 1 ก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกัน

ผมชอบสนามบินเชียงใหม่กับของอุบลครับ อยู่ใกล้ตัวเมืองดี ( ของขอนแก่นกับอุดรยังไม่เคยไป ) ยิ่งมองเห็นเครื่องบินบินข้ามหัวแล้วร่อนลงจอดนี่ยิ่งได้ฟีล

อาจจะหัวโบราณสักหน่อยที่ชอบให้สนามบินอยู่ใกล้ๆตัวเมือง แต่ผมว่ามันสะดวกดีครับ แบบว่าลงจากเครื่องมาปุ๊บก็จับแท๊กซี่ต่อได้เลยครับ
งั้นผมก็หัวโบราณสิครับ
__________________
อุบลราชธานีอีสาน

5 เมษายน Grand Opening CENTRALPLAZA Ubonratchathani

TITLETU no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 10:28 AM   #20764
Garudas
Registered User
 
Garudas's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Location: Korat
Posts: 2,933
Likes (Received): 30

Quote:
Originally Posted by TITLETU View Post
เข้ามารอฟังข้อมูลเด้อครับ บ้านผมมีแต่รถทัวร์ไปหัวหิน บ่มีเครื่องบินไป อิจฉาเด้

สงสารเหมือนกันครับ แต่ลุงแกตั้งใจมากๆ นับถือจริงๆ ไปช่วยกันอุดหนุนดีบ่ครับ พวกเฮานี่หละ ขอให้ลุงแกอยู่นานๆ และสำเร็จ ผมเชื่อว่าคงต้องใช้เวลามั้ง ขอให้ลุงอดทนต่อไปงั้นผมก็หัวโบราณสิครับ
โทรไปเชคกับแฮปปี้แอร์มาแล้วครับ ทางสายการบินแจ้งว่า flight โคราช-หัวหิน ผู้โดยสารเกือบเต็มลำ พอถามว่ากี่คน ก็ตอบเพียงว่าเกือบเต็มลำ

เอาเป็นว่าผมให้เครดิต จนท.ละกันครับว่าเกือบเต็มลำจริงและขอแสดงความยินดีกับสายการบินด้วย

ส่วนตัวผมคิดว่ารูท โคราช-เชียงใหม่ น่าจะเป็น รูท ที่ ผดส. มากกว่า รูท โคราช-หัวหิน แต่กลับกลายเป็นว่ารูท โคราช-เชียงใหม่ เงียบเหงา ส่วนรูท โคราช-หัวหินคึกคัก งงอ่ะ

ส่วน บ.พ.ก็ผลัดวันประกันพรุ่งไปตามเดิมกะอีแค่อัพเดทข้อมูล ได้ชามกองโตแล้วนะครับเจ้านายยยยย

ป.ล. เลยถือโอกาสบอก จนท. แฮปปี้แอร์ว่าเวปไม่อัพเดทอย่างแรง จนท.ก็แค่ตอบรับทราบและบอกว่ากำลังอัพเดท

Last edited by Garudas; November 5th, 2010 at 10:34 AM.
Garudas no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 10:31 AM   #20765
TITLETU
Registered User
 
TITLETU's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: ราชเทวี,นครอุบล
Posts: 4,212
Likes (Received): 662

Quote:
Originally Posted by Garudas View Post
โทรไปเชคกับแฮปปี้แอร์มาแล้วครับ ทางสายการบินแจ้งว่า flight โคราช-หัวหิน ผู้โดยสารเกือบเต็มลำ พอถามว่ากี่คน ก็ตอบเพียงว่าเกือบเต็มลำ

เอาเป็นว่าผมให้เครดิต จนท.ละกันครับว่าเกือบเต็มลำจริงและขอแสดงความยินดีกับสายการบินด้วย

ส่วนตัวผมคิดว่ารูท โคราช-เชียงใหม่ น่าจะเป็น รูท ที่ ผดส. มากกว่า รูท-โคราช-หัวหิน แต่กลับกลายเป็นว่ารูท โคราช-เชียงใหม่ เงียบเหงา ส่วนรูท โคราช-หัวหินคึกคัก งงอ่ะ

ส่วน บ.พ.ก็ผลัดวันประกันพรุ่งไปตามเดิมกะอีแค่อัพเดทข้อมูล ได้ชามกองโตแล้วนะครับเจ้านายยยยย

ขอบคุณข้อมูลเด้อครับ คนโคราชไปอยู่และไปเที่ยวหัวหินเยอะเป็นพิเศษรึปล่าวครับ เพราะรถโคราชหัวหินก็ได้ยินว่าเต็มตลอด
ยินดีกับลุงด้วยเด้อ

ต้องกดดัน บพ ไปครับว่า ถ้าคุณไม่อัพข้อมูล สนามบินโคราชก็จะถูกจัดอยู่กลุ่มสุดท้ายที่บอกว่าไม่มีเที่ยวบินประจำ ซึ่งมันมีผลต่อการพัฒนาสนามบิน คุณจะรับผิดชอบหรือปล่าว เพราะแฮปปี้แอร์เขาบินแล้ว กดดันไปโลด
__________________
อุบลราชธานีอีสาน

5 เมษายน Grand Opening CENTRALPLAZA Ubonratchathani

TITLETU no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 10:57 AM   #20766
Garudas
Registered User
 
Garudas's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Location: Korat
Posts: 2,933
Likes (Received): 30วันนี้ บ.พ. โดนผมเม้งไปแล้วครับ ครั้งก่อนผมแจ้งว่าข้อมูลสายการบินไม่อัพเดท เขาก็ย้อนถามผมว่าสายการบินอะไร ผมก็บอกว่าแอร์อันดามัน เขาก็เลยลบออก. พอวันนี้แจ้งอีกว่ายังไม่อัพเดท ก็ย้อนถามผมอีกว่าสายการบินอะไร ผมก็สวนเลยว่าตกลงผมหรือคุณที่ทำงานอยู่ บ.พ. กันแน่ เพราะที่จริงแล้วมีทั้งโซล่าแอร์และแฮปปี้แอร์ที่บินมาได้พักใหญ่ๆแล้ว และผมเชื่อว่าสายการบินเหล่านี้ก่อนบินต้องได้รับอนุญาตจาก บ.พ. แน่นอน จะมาบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ แสดงว่าคุณไม่ได้ใส่ใจที่จะอัพเดทข้อมูลที่คุณรับผิดชอบอยู่ให้เป็นปัจจุบันเลย

ส่วนข้อมูล real time flight information ก็บอกว่ายังอัพเดทอยู่ ( 3 อาทิตย์แล้ว )

เดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เวลาที่ชาติในการ create drop down menu ของท่าอากาศยานนครราชสีมา และจะได้ชามกี่กอง

ป.ล. วันนี้เพื่อนผมแจ้งว่าโรงงาน Canon เริ่มลงเสาเข็มแล้วนะครับ
Garudas no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 11:06 AM   #20767
Garudas
Registered User
 
Garudas's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Location: Korat
Posts: 2,933
Likes (Received): 30ได้ผลแฮะ พอเม้งไม่ถึงชั่วโมง Drop down menu ของสนามบินโคราช โผล่ขึ้นมาแล้ว ไม่ต้องรอถึงชาติ แต่ยังไม่มีข้อมูลขึ้น

http://www.aviation.go.th/app/fis/li...?airportid=012

เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะ follow up อีก ถ้าข้อมูล real time ยังไม่ขึ้น อิอิ
Garudas no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 12:09 PM   #20768
Eak
Who can see me...
 
Eak's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: นครราชสีมา
Posts: 5,590
Likes (Received): 51

Quote:
Originally Posted by Gaia View Post
Event in Wang Nam Khiao District
งานวังน้ำเขียว “Flora Fantasia”
ระหว่างวันที่ 10 ธ.ค. 2553- 28 ก.พ. 2554 (10 Dec 2010 -28 Feb 2011)
Link:

1. http://www.lom-ozone.com/index4fes.html
2. http://www.salatanum.com/home/flora2010/index.html
3. http://203.146.251.176/bodhiyalai.or...dpress/?p=1636
แหล่ม มากครับ
__________________
ปากช่องวังน้ำเขียวบัวใหญ่ประทายพิมายชุมพวงสีคิ้วโนนไทยโนนสูงสูงเนินโชคชัยคงปักธงชัยขามทะเลสอด่านขุนทดห้วยแถลงจักราชโคราช
ที่นี่...นครราชสีมา
SCC KORAT FORUM @Facebook
Join Now!
Eak no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 12:11 PM   #20769
Eak
Who can see me...
 
Eak's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: นครราชสีมา
Posts: 5,590
Likes (Received): 51

ปอ อรรณพ นำทีมนักล่าฝันทรู เอเอฟ 7 ส่งความสุขคลายเครียดให้ชาวโคราช
ใน ทรู เอเอฟ7 เดอะ โชว์เคส

ข่าวบันเทิง ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553 11:16:55 น
หนุ่มปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์ นำทัพ12 นักล่าฝัน เดินสายส่งมอบความสุข ด้วยการขนขบวนคาราวานความสนุกสนานด้วย คอนเสิร์ต “ ทรู เอเอฟ 7 เดอะ โชว์เคส” (True AF 7 The Showcase) วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายนนี้ ณ MCC Hall เดอะมอลล์ โคราช จ.นครราชสีมา ไปสร้างกำลังใจและคลายเครียด ให้พี่น้องชาวโคราช หลังจากประสบปัญหาอุทกภัย เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา

ปอ อรรณพ กล่าวว่า “ พวกเรา 12 นักล่าฝัน อยากเดินทางไปส่งมอบความสุข และให้กำลังใจ พี่น้องชาวโคราชที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในตอนนี้ ถึงแม้ว่าพวกเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปช่วยถึงในพื้นที่ แต่เรามีกำลังใจดีๆ ที่เตรียมไปให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้อง ๆ ทุกคนครับ โคราชก็เหมือนบ้านหลังที่สองของผมเพราะผมมาใช้ชีวิต มาเรียนอยู่ที่นี่ เวลามีปัญหาเดือดร้อนก็อดเป็นห่วงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ไม่ได้ ซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้นอกจากจะนำคอนเสิร์ตไปช่วยผ่อนคลายความเครียดแล้ว พวกเรายังเตรียมโชว์พิเศษไปฝากแฟนๆ ชาวโคราชโดยเฉพาะ นอกจากนี้เรายังรวบรวมเอาของที่ได้รับบริจาคด้วยการเล่นดนตรีเปิดหมวกของพวกเราทั้ง12 คน ที่จะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่โคราชในครั้งนี้ด้วย อยากขอเชิญชวนชาวโคราช และจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมสนุกเพื่อผ่อนคลายความเครียดกันนะครับ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายนนี้ เราจะนำความสุขไปมอบให้ทุกคนถึงที่เลยครับ ”

แฟนๆ 12 นักล่าฝันจากบ้านทรู เอเอฟ 7 สามารถติดตามไปให้กำลังใจนักล่าฝันได้ในคอนเสิร์ต “ ทรู เอเอฟ 7 เดอะ โชว์เคส ” (True AF 7 The Showcase) ภาคอีสาน วันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ โคราช จ.นครราชสีมา , ภาคเหนือ วันที่ 20 พฤศจิกายน ที่อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ และปิดท้ายภาคใต้ วันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ ม.ราชภัฏ สุราษฎร์ธานี , สำรองบัตรผ่านทาง www.we-booking.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-900-9999 กด 4
__________________
ปากช่องวังน้ำเขียวบัวใหญ่ประทายพิมายชุมพวงสีคิ้วโนนไทยโนนสูงสูงเนินโชคชัยคงปักธงชัยขามทะเลสอด่านขุนทดห้วยแถลงจักราชโคราช
ที่นี่...นครราชสีมา
SCC KORAT FORUM @Facebook
Join Now!
Eak no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 12:13 PM   #20770
Eak
Who can see me...
 
Eak's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: นครราชสีมา
Posts: 5,590
Likes (Received): 51

นร.ม.5 รร.บุญวัฒนา ชนะเลิศเล่าประสบการณ์ฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิต
5 พ.ย. 2553

นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา เล่าเรื่องความเครียดในครอบครัว พ่อเสพยาบ้า พี่ชายถูกจำคุกจากคดีเสพและจำหน่ายยาบ้า เพื่อนบ้านรังเกียจ ได้รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนร่วมแสดงบทเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น 1 สัปดาห์

นายพรหมมินทร์ ประไพพงษ์ นักเรียนชั้น ม.5 จากโรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ชนะเลิศประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 26 หัวข้อ "ประสบการณ์การฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตของข้าพเจ้า" โดยเล่าความเครียดในครอบครัว พ่อเสพยาบ้า พี่ชายถูกจำคุกจากคดีเสพและจำหน่ายยาบ้า เพื่อนบ้านรังเกียจ ส่วนตัวเองต้องไปบวช ที่ จ.อุบลราชธานีเพื่อฝึกสมาธิ โดยผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมแสดงบทเล่าเรื่อง ประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น 1 สัปดาห์ ในเดือนธันวาคมนี้ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ น.ส.บุณยานุช สุริยะ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น อันดับ 2 คือ น.ส.ละออรัตน์ จินตวง นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร

สำหรับผู้ชนะเลิศ จะได้ไปร่วมแสดงบทเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น 1 อาทิตย์ ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ฯ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่ฯ และรางวัลชมเชยผู้เข้ารอบ ได้รับทุนการศึกษาคนละ 500 บาท พร้อมโล่ฯ

นายอำพล สุวรรณธาดา ประธานกรรมการ มูลนิธิ เรยูไก (ประเทศไทย) และคณะกรรมการการประกวด กล่าวในพิธีเปิดการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 26 ที่สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ มีเยาวชนจากทั่วประเทศ เข้ารอบสุดท้าย 9 คน คณะกรรมการพิจารณาจากบทความต้นฉบับและซีดี แต่เนื่องจากอุปสรรคในการเดินทางจากเหตุการณ์อุทกภัย เยาวชน 2 คน จากจังหวัดตรัง และนครราชสีมา ไม่สามารถเดินทางมาประกวดรอบสุดท้ายได้ จึงมีผู้เข้าประกวดเพียง 7 คน สำหรับการประกวดครั้งนี้ ผู้ประกวดจะใช้เวลาคนละ 7 นาที มีผู้ที่ประสบความสำเร็จและเคยผ่านเวทีนี้ อาทิ นายชิบ จิตนิยม นักวิเคราะห์ข่าว, นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล นักพูด 100 ศพ และ นายหนึ่ง คงกระพันธ์ ผู้จัดงาน event เป็นต้น.-


สำนักข่าวไทย
__________________
ปากช่องวังน้ำเขียวบัวใหญ่ประทายพิมายชุมพวงสีคิ้วโนนไทยโนนสูงสูงเนินโชคชัยคงปักธงชัยขามทะเลสอด่านขุนทดห้วยแถลงจักราชโคราช
ที่นี่...นครราชสีมา
SCC KORAT FORUM @Facebook
Join Now!
Eak no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 01:32 PM   #20771
Viriyasirikorn
"True love lasts forever.
 
Viriyasirikorn's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: korat plateau
Posts: 596
Likes (Received): 263

Quote:
Originally Posted by Garudas View Post
โทรไปเชคกับแฮปปี้แอร์มาแล้วครับ ทางสายการบินแจ้งว่า flight โคราช-หัวหิน ผู้โดยสารเกือบเต็มลำ พอถามว่ากี่คน ก็ตอบเพียงว่าเกือบเต็มลำ

เอาเป็นว่าผมให้เครดิต จนท.ละกันครับว่าเกือบเต็มลำจริงและขอแสดงความยินดีกับสายการบินด้วย

ส่วนตัวผมคิดว่ารูท โคราช-เชียงใหม่ น่าจะเป็น รูท ที่ ผดส. มากกว่า รูท โคราช-หัวหิน แต่กลับกลายเป็นว่ารูท โคราช-เชียงใหม่ เงียบเหงา ส่วนรูท โคราช-หัวหินคึกคัก งงอ่ะ

ส่วน บ.พ.ก็ผลัดวันประกันพรุ่งไปตามเดิมกะอีแค่อัพเดทข้อมูล ได้ชามกองโตแล้วนะครับเจ้านายยยยย

ป.ล. เลยถือโอกาสบอก จนท. แฮปปี้แอร์ว่าเวปไม่อัพเดทอย่างแรง จนท.ก็แค่ตอบรับทราบและบอกว่ากำลังอัพเดท

คุณ Garudas สุดยอดเลยครับ
หาข้อมูลได้เก่ง แถมกดดันจนท. บ.พ. ได้อีก
__________________
"The best and most beautiful things cannot be seen or even touched,
they must be felt with the heart."

Last edited by Viriyasirikorn; November 5th, 2010 at 02:00 PM.
Viriyasirikorn no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 06:01 PM   #20772
reQuiem4adream
Blow me!
 
reQuiem4adream's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Central of Moron
Posts: 3,856
Likes (Received): 178

จุดลงทะเบียนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเวรกรรมน้ำประปาทั้งหลุดทั้งไหล

__________________
KoratTransit.com - Better Ideas for Better Korat

On ne changes pas.
reQuiem4adream no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 06:11 PM   #20773
sawangpong
Registered User
 
sawangpong's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: นครมะเกลือใหม่
Posts: 3,278
Likes (Received): 236

Quote:
Originally Posted by Garudas View Post

ป.ล. วันนี้เพื่อนผมแจ้งว่าโรงงาน Canon เริ่มลงเสาเข็มแล้วนะครับ
ไม่หวั่นแม้วันน้ำมากจริงๆ

แล้วตัวโรงงานมันเข้าไปลึกไหมครับหรือว่ามองเห็นจากมิตรภาพได้เลย
__________________
ลมเย็นๆพัดมาแล้วฉันพึ่งรู้สึก ฟ้าลึกๆมองขึ้นไปดูช่างสดใส
แต่มือเย็นๆของฉันนั้นไม่มีใคร ไม่มีใครให้สัมผัสมันทนไม่ไหว .... หนาวนี้ - friday
sawangpong no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 06:18 PM   #20774
MEKA_MekO
คอนโดสวัสดีทวีสุข
 
MEKA_MekO's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Location: ชั้น 6 ห้อง 604
Posts: 4,155
Likes (Received): 6

เดี๋ยวจะลองหา เรนเดอร์ที่เขาลงไว้ ใน นสพ ท้องถิ่นนะครับ

แต่มันเล็กนะครับ
__________________
"เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน เวียนเดอะมอลล์ รอเซลทรัล "
MEKA_MekO no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 06:19 PM   #20775
Nevadaboy
Registered User
 
Nevadaboy's Avatar
 
Join Date: May 2009
Posts: 3,291
Likes (Received): 471

Quote:
Originally Posted by Garudas View Post
โทรไปเชคกับแฮปปี้แอร์มาแล้วครับ ทางสายการบินแจ้งว่า flight โคราช-หัวหิน ผู้โดยสารเกือบเต็มลำ พอถามว่ากี่คน ก็ตอบเพียงว่าเกือบเต็มลำ

เอาเป็นว่าผมให้เครดิต จนท.ละกันครับว่าเกือบเต็มลำจริงและขอแสดงความยินดีกับสายการบินด้วย

ส่วนตัวผมคิดว่ารูท โคราช-เชียงใหม่ น่าจะเป็น รูท ที่ ผดส. มากกว่า รูท โคราช-หัวหิน แต่กลับกลายเป็นว่ารูท โคราช-เชียงใหม่ เงียบเหงา ส่วนรูท โคราช-หัวหินคึกคัก งงอ่ะ

ส่วน บ.พ.ก็ผลัดวันประกันพรุ่งไปตามเดิมกะอีแค่อัพเดทข้อมูล ได้ชามกองโตแล้วนะครับเจ้านายยยยย

ป.ล. เลยถือโอกาสบอก จนท. แฮปปี้แอร์ว่าเวปไม่อัพเดทอย่างแรง จนท.ก็แค่ตอบรับทราบและบอกว่ากำลังอัพเดท
สาย โคราช-เชียงใหม่ เวลาห่วยมาก อ พฤ ส
ทั้งที่คนเดินทางคือ เป็น ข้าราชการ ทหาร อ มหาลัย นศ หรือพนักงานในเขตอุตสาหกรรม ไม่ใช่นักท่องเทียว
ซึ่งไม่รู้จะจองตั๋วยังไง ให้ลางานได้น้อยที่สุด
__________________
Skyscrapercity..ที่นี่ไม่ใช่ MSN Facebook ไม่ต้องทักทายสวัสดีกันไปมา บางห้องอ่านผ่านไป 1 หน้ามีข่าวเดียวกับรูปชุดเดียว ที่ reply กันไปมา มันเสียเวลาคนอ่านนะครับ
Nevadaboy no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 06:24 PM   #20776
reQuiem4adream
Blow me!
 
reQuiem4adream's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Central of Moron
Posts: 3,856
Likes (Received): 178

ก็เครื่องมันน่อยเหว่ะแก่ จอดอยู่โคราชสอง จอดอยู่ภูเก็ตหนึ่ง บินวันนึงเกือบทั่วประเทศ เป็นแอร์สายการบินลุงคงวิ่งรอกจนเหนื่อย
__________________
KoratTransit.com - Better Ideas for Better Korat

On ne changes pas.
reQuiem4adream no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 06:56 PM   #20777
MEKA_MekO
คอนโดสวัสดีทวีสุข
 
MEKA_MekO's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Location: ชั้น 6 ห้อง 604
Posts: 4,155
Likes (Received): 6

รูป รง แคนน่อน ที่ นวนคร สูงเนิน โคราช

__________________
"เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน เวียนเดอะมอลล์ รอเซลทรัล "
MEKA_MekO no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 06:58 PM   #20778
reQuiem4adream
Blow me!
 
reQuiem4adream's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Central of Moron
Posts: 3,856
Likes (Received): 178


ขอบคุณครับ แบนแต๊ดแต๋ได้ใจตึกเมืองโคราชเลย
__________________
KoratTransit.com - Better Ideas for Better Korat

On ne changes pas.
reQuiem4adream no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 07:09 PM   #20779
MEKA_MekO
คอนโดสวัสดีทวีสุข
 
MEKA_MekO's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Location: ชั้น 6 ห้อง 604
Posts: 4,155
Likes (Received): 6

เขาเปนโรงงาน

ไม่ใช่ออฟฟิศ ไม่รุ้จะสร้างสูงทำไม มั้งครับ - -*
__________________
"เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน เวียนเดอะมอลล์ รอเซลทรัล "
MEKA_MekO no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2010, 08:09 PM   #20780
Gaia
Registered User
 
Join Date: Oct 2006
Posts: 5,620
Likes (Received): 120

เบื้องหลังความคิด และปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์ Primo Posto / Palio
__________________________________________________


เบื้องหลัง Italian Jobs เขาใหญ่ กับผู้ชาย 2 คน
Source: BrandAge Magazine กุมภาพันธ์ 2553
ถ้าหลับตาย้อนนึกไปถึงภาพเขาใหญ่เมื่อ 10-20 ปีก่อน

เขาใหญ่ เป็นเพียงสถานที่พักแรมของลูกเสือ เนตรนารี หรือนักอนุรักษ์ที่ไปส่องสัตว์ ดูนก ล่องไพร หรือไม่ก็เป็นเป้าหมายของรถบัส ที่บรรทุกคนไปเที่ยวน้ำตกเหวสุวัตประเภทฉิ่งฉับทัวร์

แต่ถึงวันนี้เขาใหญ่เปลี่ยนแปลงไป แม้กระทั่งคนที่นั่นห่างบ้านไปนาน กลับมาเห็นอีกทีคงจำไม่ได้

เพราะ Life Style ที่รายล้อมเขาใหญ่วันนี้ ส่งผลให้พื้นที่ด้านตะวันตกของเทือกเขาพนมดงรักแห่งนี้ กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมของคนเมืองหลวง เป็น Second Home ของเหล่า Celebrities ที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคม ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ราคาขยับตัว แบบบ้านมีการพัฒนาต่างจากสไตล์อเมริกัน คันทรี หรือล็อกโฮมที่คุ้นตา ไปสู่สไตล์ใหม่ๆ กลายเป็นสังคมของคนเมืองและนักท่องเที่ยว เพราะเดินทางไม่ไกลเพียงแค่ 200 กิโลเมตรเศษจากกรุงเทพฯ ก็จะได้เจอกับภูมิประเทศสวยงาม แถมอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

ว่ากันว่าเขาใหญ่จะมีเสน่ห์ที่สุดก็ตอนช่วงฤดูฝน

ในความคุ้นชินของเขาใหญ่ สำหรับคนกรุงเทพฯ Positioning ของคาวบอยแบบลูกทุ่งตะวันตก ยังประทับอยู่ในความรู้สึก ภาพทุ่งหญ้า วัวนม คาวบอย คาวเกิร์ล และอินเดียนเม็กซิกัน ในดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน” ยังอยู่ในความทรงจำ

ขณะเดียวกันอุทยานแห่งแรก ของประเทศ ที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ 18 กันยายน 2505 กำลังถูกท้าทายครั้งใหญ่ จากกระแสความนิยมที่มาพร้อมกับ ไร่องุ่น โรงไวน์ และโครงการ Outdoor Shopping Center แบบ Italian Style รวมทั้งกระแสความนิยมบ้านหลังที่สอง ในบรรยากาศ สภาพภูมิประเทศ ที่คล้ายกับแคว้น Tuscany ในอิตาลี ที่กำลังถาโถมเข้าใส่ Position ดั้งเดิมเหมือนระลอกคลื่น

แต่ Activities ของเขาใหญ่ที่รุกหนักตลอดช่วงเวลาไฮซีซั่นที่ผ่านมา ก็แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ แบบแผน ซึ่งการธำงรงไว้ซึ่งจุดแข็งของตัวเอง เช่น การจัดคอนเสิร์ตช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของฝ่าย Positioning ดั้งเดิม ที่เกาะเกี่ยวอยู่กับเขาใหญ่มาช้านาน

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในวัฒนธรรมไทย สังคมไทย ที่มีลักษณะพิเศษของการอยู่ร่วมกัน ถึงที่สุดแล้วก็จะสามารถ Blend ทั้งสองสิ่งเข้าหากันอย่างกลมกลืนได้ดีของทั้ง 2 วัฒนธรรม

Grape and Wine Culture

การตื่นตัวของ กิจการโคนม แถบมวกเหล็ก ปากช่อง นำมาซึ่งการพัฒนาระบบโทรคมนาคมอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เขาใหญ่ซึ่งมีเนื้อที่ 2,168 ตารางกิโลเมตร ระดับความสูง 400 – 1,000 เมตร ครอบคลุม 11 อำเภอของ 4 จังหวัด กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จากความสะดวกของถนนหนทาง ที่มีการปรับปรุงรวมทั้งตัดใหม่ขยายเพิ่มเติมหลายสาย

ถนนธนะรัชต์ เส้นทางสายหลักในการขึ้นสู่เขาใหญ่ ด้านถนนมิตรภาพก่อนถึงทางแยกเข้าอ.ปากช่อง ประมาณกิโลเมตรที่ 58 จนถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ก็ได้รับการปรับปรุงในสภาพใช้งานได้ดีถึงดีมาก

ส่วนเส้นทางปราจีนบุรี – เขาใหญ่ ที่มีการเริ่มตัดเส้นทางในราวปี 2523 ก็สามารถขึ้นสู่เขาใหญ่ได้อย่างสบาย ราบเรียบ ในปี 2525 (ก่อนปี 2525 ถนนธนะรัชต์ หรือทางหลวงหมายเลข 2090 ถือเป็นเส้นทางสายเดียวเท่านั้นที่พาผู้คนมุ่งสู่เขาใหญ่ได้ โดยเริ่มต้นก่อสร้างในปี 2505)

เขาใหญ่ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียสตลอดปี ฤดูหนาวในราวเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ คือฤดูที่นิยมไปเขาใหญ่มากที่สุด ท้องฟ้าสีครามแจ่มใส ตัดกับสีเขียวขจีของป่าไม้ อากาศหนาวเย็นในเวลากลางคืน แต่รุ่งเช้าของวันใหม่ จะพบกับธรรมชาติที่สวยงามแตกต่างออกไป

ธรรมชาติเชิงเขาที่แบ่ง เป็นเนินเตี้ยๆ สลับกับทุ่งหญ้า ลดหลั่นกันไปกับชะง่อนผา รวมทั้งความสมบูรณ์ของพื้นดิน ทำให้ภาพลักษณ์ของเขาใหญ่ เหมาะสมที่จะกลายเป็นแหล่งรวมของ Wine Cluster ด้วยแบรนด์ชื่อดังอย่าง กราน – มอนเต้ พีบีวัลเล่ย์ และ ชาโต เดอ บรูมส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่สะสมภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเขาใหญ่ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ภาพไร่องุ่น โรงไวน์ ที่น่าตื่นตาตื่นใจภายใต้หุบเขา เส้นทางถนนที่คดเคี้ยว ภูมิประเทศป่าเขาที่มีความเฉพาะตัวของเขาใหญ่ ไวน์เนอรี่หลายแห่งที่ผู้คนเริ่มรู้จัก กลางป่าเขาในธรรมชาติที่รายล้อมแห่งนี้ จึงถูกประทับตราความเป็น Italian Style เริ่มตั้งแต่สำเนียงที่ออกเสียง

ในภาษาอิตาเลียน กราน = Grand, มอนเต้ = Mountain ในภาษาอังกฤษ กราน – มอนเต้ หรือ Gran - monte ความหมายตรงตัวคือ เขา – ใหญ่ ซึ่งไวน์ของกราน – มอนเต้ ถือเป็นไวน์คุณภาพระดับโลกจาก Asoke Valley ไวน์เนอรี่ชื่อดัง ที่สะท้อนความเป็น Italian Style ไว้ครบถ้วน

เริ่มตั้งแต่ Product Design ฉลาก บรรจุภัณฑ์ ขวดของไวน์กราน – มอนเต้ มีลักษณะเรียวยาว ทั้งการดีไซน์ฉลาก ทั้งรูปทรงของขวด และบรรจุภัณฑ์ บ่งบอกผู้พบเห็นได้เลย ว่านี่คือแบบฉบับของ Italian Jobs นี่คือกราน – มอนเต้

กราน – มอนเต้ สะท้อนความเป็น Italian Style อย่างเด่นชัดโดยสไตล์ของไวน์และวิถีชีวิตของไร่องุ่น เช่น เทศกาลเก็บองุ่น ไม่ได้สะท้อนออกมาในงานสถาปัตยกรรม

ความเป็นอิตาเลียนของกราน – มอนเต้ นอกจากสะท้อนจาก Product Design โรงไวน์ ที่กราน – มอนเต้ ยังถูกเสริมอย่างมั่นคงแข็งแรงด้วย Shop มาจนถึง Accessories ต่างๆ เช่น น้ำสลัด คุกกี้ และรสชาติของอาหารภายใต้บรรยากาศริมน้ำของ ร้าน Vincotto ภายในไร่องุ่น
ความแม่นยำในคอนเซ็ปต์ ทำให้หลายคนมองเห็นและสัมผัส ได้ถึงความแข็งแกร่งของอิตาเลียนสไตล์ ที่มีกราน – มอนเต้ เป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งสไตล์นี้จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีลักษณะทางธรรมชาติ โลเกชั่น วิวทิวทัศน์ของเขาใหญ่ ที่มี Landscape เป็นเนินเขาเตี้ยๆ ขึ้นๆ ลงๆ ทำโรงไวน์ได้ ปลูกองุ่นได้

Pop Culture

เมื่อประมาณปลายปี 2550 ตามแนวเส้นทางที่คดเคี้ยว เหมือนกำลังอยู่บนถนนที่วิ่งหายเข้าไปในความเร้นลับของขุนเขาบนเส้นทางเหว ปลากั้ง.. ถนนสายผ่านศึก-กุดคล้า ซึ่งตัดจากมวกเหล็กขึ้นสู่เขาใหญ่ไปบรรจบกับถนนธนะรัชต์

เส้นทางสายนี้ปรากฏร้านอาหารสไตล์อิตาเลียน ที่นักท่องเว็บรู้จักกันดีว่า Primo Posto

3 ประสานที่สร้างปรากฏการณ์ Primo Posto ทั้ง วินัย ธาดาสีห์, พิษณุ นิลกลัด และวิชัย วราศิริกุล คงไม่คิดว่าอารมณ์สนุกๆ บวกกับความชื่นชอบในสไตล์อิตาลีเหมือนๆ กัน จะทำให้ Primo Posto “เกิด” และประสบความสำเร็จแบบชั่วข้ามคืน

เพราะลำพังเขาใหญ่จะทำให้นึกถึงความเป็นอิตาเลียนมั้ย ไม่ใช่ และกราน – มอนเต้ ก็ไม่ใช่อะไรที่แข็งแรงพอ ที่จะประทับตรา Positioning ของ Italian Style (ถึงแม้ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม)

เมื่อบวกกับอิทธิพล – ความแรง ของกระแส Pop Culture ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมากับแหล่งเที่ยว – แหล่งถ่ายรูปแห่งใหม่...ปาย บวกด้วยภาพยนตร์ยอดฮิต ปายอินเลฟ..อุบัติรัก ข้ามขอบฟ้า ที่สร้างกระแสชักชวนคนแห่แหนไปสัมผัสความหนาวเย็นและความงาม...พร้อมกล้องถ่ายรูป กับร้านกาแฟชื่อดังอย่าง คอฟฟี่อินเลิฟ

ถึงจะอยู่ห่างไกลด้วยระยะทางปาย – เขาใหญ่ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า อิทธิพล ความแรง เป็นตัวหนุนและตัวเร่งที่สำคัญของวัฒนธรรมที่ไหลไปตามกรอบวิธีคิดอย่างต่อเนื่องแบบ Pop Culture, ผลพวงจาก Forword Mail ทำให้หลายคนต้องไปพิสูจน์ Primo Posto ร้านกาแฟสไตล์อิตาเลียน วิวสวย เค้ก-กาแฟ-ไอศกรีม ทำให้ Primo Posto เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

หลังความสำเร็จของ Primo Posto ก็เป็นการเดินทางไปสู่ Terrano ร้านอาหารที่เสิร์ฟด้วยเมนูอิตาเลียน Terrace อยู่ริมผา ตัวอาคารเป็นปูนฉาบ หน้าต่างบานเล็ก สีสันตัดกันหรือแมตช์กันตามแบบฉบับของ Primo Posto จนต่อยอดมาเป็นความซัคเซสที่น่าตื่นตาตื่นใจของ Palio ในปัจจุบัน

Behind the Design

จาก Primo Posto สู่ Terrano มาถึง Palio ก่อนไปสู่ Primo Posto เฟสสอง

ภาพโลเกชั่นความสวยงามแบบ Valley ที่เปี่ยมเสน่ห์ของเขาใหญ่ ยังจะเปิดต้อนรับโปรเจ็กต์ใหม่ๆ ภายใต้กลิ่นอายของ Italian Style ที่ตอกย้ำ Positioning ยุคที่ 2 ของเขาใหญ่อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ Ozono หรือแม้กระทั่งโลเกชั่นที่เชื่อมต่อวัฒนธรรมเขาใหญ่อย่าง อ.สีคิ้ว ที่กำลังบูมจากโครงการ Positano สไตล์สวนอังกฤษ บวกอิตาเลียน ที่โมเดิร์นสุดสุด

เขาใหญ่กับภาพ 2 วัฒนธรรม ที่กำลังอยู่ร่วมกันและไปด้วยกันได้ดีอย่างกลมกลืน

ใครอยู่เบื้องหลัง

http://www.brandage.com/Modules/Desk...1&GroupID=1300


_________________________________________________

อำนาจ คีตพรรณา “ผู้มาใหม่” กับผลงาน Palio และ Primo Posto
Source: BrandAge Magazine กุมภาพันธ์ 2553
ผู้ออกแบบ Palio เป็นสถาปนิกจบจากบริสตอล ยูนิเวอร์ซิตี้

และใครคนนั้นก็มีส่วนในเรื่องการออกแบบ Primo Posto มาตั้งแต่แรกเริ่ม และเมื่อทั้ง วินัย ธาดาสิงห์, พิษณุ นิลกลัด และ วิชัย วราศิริกุล จับที่ดินแปลงงามบนถนนธนะรัชต์ ร่วมกันกับกลุ่มจุลดิศ ใครคนนั้นจึงถูกดึงมามีส่วนร่วมในโครงการ Walking Street ชื่อดังของเขาใหญ่อย่าง Palio ด้วยเช่นกัน

“แนวคิดเริ่มต้นที่ทำ Primo Posto แบบนึกสนุกกัน ทำร้านกาแฟเล่นๆ เอาแบบจากฟอร์เรนซ์มาทำ เอาผมไปทำสวน ปลูกต้นไม้ บังเอิญด้านหลังเป็นไร่องุ่น จึงพยายามทำให้เหมือนสไตล์อิตาเลียน ทีแรกเงียบๆ จากการเอาไปโพสในอินเทอร์เน็ต ปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีอย่างถล่มทลาย มหึมากว่าที่นึกไว้” อำนาจ คีตพรรณา เจ้าของบริษัท Polygram Design กล่าวเริ่มต้น

หลังจากนั้งธีรพจน์ จรูญศรี จากจุลดิษ และวินัย ธาดาสีห์ แห่ง Primo Posto จึงนำที่ว่างข้างโรงแรมจุลดิษ มาขึ้นโปรเจคเป็นแหล่งช็อปปิ้ง บนแนวคิดเน้นสร้างความแปลกใหม่ เพื่อรองรับผู้มีบ้านพักในเขาใหญ่ มานั่งดื่มไวน์ จิบกาแฟสบายๆ ภายใต้ทิวทัศน์และบรรยากาศที่เฉพาะตัวของเขาใหญ่ในสไตล์ทัสคานี

“ผม เบื่อรถติดในศูนย์การค้าใหญ่ๆ 1.อยากทำอะไรที่แปลกใหม่ ให้คนกรุงเทพฯ แถวนั้นไปเดินเล่น ที่ไมใช่ฟอร์แมทแบบศูนย์การค้าใหญ่ในเมือง เราไม่ต้องการแบรนด์เนมเข้าไปในนั้น เพราะไม่เข้ากับสถานที่ แต่อยากทำเป็นเมืองเล็กๆ มีของที่น่าสนใจ แบบนีชมาร์เกต สไตล์อิตาลี ถนนเมืองเก่า แคบๆ ตึกสูงเวลาเดินเล่นเงาตึกจะบังกันเอง เหมือนเดินอยู่ในร่ม”

ต้นฉบับของ Palio มาจากแบบบ้านส่วนตัวของอำนาจที่ จังหวัดเลย สไตล์ปัลลาดิโอ (อ่านรายละเอียดของปัลลาดิโอตอนท้าย) ตึกสูงที่ถูกบีบจะทำให้ไม่เห็นเสาไฟฟ้า ทุกช่องจะสวยเหมือนกันหมด จากหลายองค์ประกอบเช่น มีการขยายสวน เพิ่มเติมด้วยโรงแรมเล็กๆ ราว 15 ห้อง เป็นโรงแรมที่กลับไปสู่ความแปลก ความเรียบง่าย คล้ายหลวงพระบาง คนเดินไปเดินมาชอปปิ้งข้างล่าง คนพักอยู่ข้าบน ใครจะกินอะไรก็ลงไปซื้อเอาเอง

“สไตล์นี้ถูกนำมาใช้ใน Palio คือ สบายๆ อยากให้เดินไปก็เจอร้านสวยๆ เก๋ๆ ถ้าสังเกตเห็น เราจะไม่ทำใหญ่ๆ จำนวน 160 กว่ายูนิตของ Palio จะให้ความรู้สึกคือ บ้านของคนที่มาเปิดเป็นร้านขายของจุกจิก ที่เขาใหญ่คนอื่นทำเคาบอย แต่เราก็อีกทาง ทำอย่างที่คนอื่นไม่ทำ”

“ชีวิตของเคาบอยจะอยู่ใน ทุ่งกว้างๆ แต่ทัสคานีเป็นสังคมที่อยู่ในไร่องุ่น ต้นไม้เล็กๆ แต่เขาเป็นคาวบอยมาก่อน เหมือนเราเป็นผู้มาใหม่”

“ที่ Palio ผมจะทำแบบ ทำสวน ช่วยคุมเรื่องสไตล์ลิสต์ทั้งหมด ตั้งแต่คอนเซ็ปต์จนถึงปัจจุบัน ต้องดิบๆ จึงจะสวยมีเสน่ห์ ดีเทลไม่ต้องละเอียด แต่เราเน้นเรื่องสวนรวมทั้งสภาพแวดล้อมมาก”
“สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง Primo Posto และ Palio คือ เราพยายามทำบรรยากาศไม่ให้เหมือนกัน ทั้งที่เป็นอิตาเลียนเหมือนกัน”

“Primo Posto จะเป็นบรรยากาศของบ้านในทุ่งชนบท มีสวนไวน์ บ้านบรรยากาศอิตาเลียนเงียบๆ สบายๆ นั่งให้ลมพัด แล้วก็ดื่นไวน์ ส่วน Palio ก็พยายามทำให้มีชีวิตชีวา ถนนล็กๆ ซอกแซกๆ มีชีวิตของคน มีการเคลื่อนไหว”

“เมื่อมีองค์ประกอบ สไตล์มันก็จะมาเอง ผมพยายามบีบวิว เงยหน้าก็จะมองเห็นแต่ท้องฟ้า บังกันไปบังกันมา จุดประสงค์คือชอปปิ้ง ไม่มีรถ กินโน่นกินนี่สบายๆ เหมือนงานวัด”

“เขาใหญ่เป็นกรุงเทพฯ แห่งที่ 2 อากาศดีกว่า เย็นกว่ากรุงเทพฯ ที่นี่มีสังคมที่รองรับได้ ปากช่องมีทุกอย่างที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก ที่อื่นคนกรุงเทพฯ คงไม่ไป คนหนีเชียงใหม่มาที่นี่”

อำนาจคลุกคลีอยู่ในวงการสถาปนิกมากว่า 20 ปี เขาและธีรพจน์รู้จักกันมาตั้งแต่อยู่ที่อังกฤษ ธีรพจน์เป็นผู้บุกเบิก วินัยทำหน้าที่ก่อสร้าง ทั้งบ้านไทยและโรงแรมที่อังกฤษ นอกจากออกแบบบ้านอยู่อาศัยแล้ว อำนาจยังเชี่ยวชาญเรื่องแลนด์สเคป โดยเฉพาะสวนอังกฤษ

“ผมทำทั้ง 3 อย่างโดยเริ่มที่อินทีเรียก่อน จากนั้นก็เป็นบ้านและก็ สวน ผู้คนมักจะนึกถึงสวนแยกจากบ้าน ที่จริงไม่ใช่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอเรียเล็กๆ เมื่อเราปลูกบ้าน ควรให้สวนเป็นส่วนหนึ่งของห้อง ข้อเสียของบ้านจัดสรร คือ พยายามทำสวนหน้าบ้านเป็นสนามใหญ่ๆ มีถนนวิ่งเข้ามา แต่ข้อเสียคือหลังบ้านกลับติดกับรั้ว ฟังก์ชั่นไม่ได้ เมื่อผมทำบ้านจะคิดถึงบ้านและสวนไปด้วยกัน เช่น ห้องทานข้าว นั่งตรงไหนมองไปต้องสวย เมื่อเรากลับบ้านๆ ต้องสวย ไม่ต้องไปอวดใคร เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วบ้านสวย การเอนจอยสวนคือเรื่องสำคัญ”

โปรเจคของอำนาจทั้ง Primo Posto และ Palio ทำให้ Polygram Design ได้งานสไตล์อิตาเลียนอีกหลายโครงการในเขาใหญ่ ส่วนหนึงเนื่องจากการบูมของสไตล์อิตาเลียนที่นี่

“โครงการ Ozono รวมทั้ง Positano สไตล์ชนบทฝรั่ง แบบยูโรเปียนคันทรี อิฐ หิน เราพยายามออกในแนวนี้ ง่ายๆ ผมทำหน้าที่ทั้งสถาปนิก อินทีเรียและเรื่องสวนด้วย ส่วนที่สีคิ้วเนื้อที่ ประมาณ 300 ไร่ เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นแบบ Minimalism ผสมผสานกับแนวคิดการทำพาร์คแบบโบราณสเกลใหญ่ คอนเซ็ปต์ คือ มองเห็นคอร์ทยาร์ด แต่ดีเทลเป็นสมัยใหม่หมด”

“ผมเชื่อว่าสถาปัตยกรรม ต้องสวยด้วย Proportion ไม่ได้สวยด้วยดีเทล เหมือนคนรูปร่างดี ไม่ต้องใส่ลูกไม้ ไม่ต้องเอาลูกไม้ไปสุม

……………………………………………

ล้อมกรอบเล็กๆ

รายละเอียดของปัลลาดิโอ สถาปนิกชาวอิตาลี: ผลงานที่มีชื่อเสียงที่รู้จักกันของปัลลาดิโอ ส่วนใหญ่เป็นคฤหาสน์ใหญ่ของผู้มั่งคั่งในเวนิส ซึ่งเกิดความนิยมในการสร้างคฤหาสน์ หรือที่มีชื่อเรียกว่า วิลลา สำหรับพักผ่อนตามชนบททั่วประเทศอิตาลี ซึ่งผู้มีฐานะร่ำรวยเท่านั้น ที่จะมีโอกาสสร้างวิลลาสำหรับพักผ่อนได้ จากความนิยมดังกล่าว จึงทำให้ปัลลาดิโอมีโอกาสสร้างบ้านพักสำหรับบุคคลเหล่านี้ไว้หลายเเห่ง โดยเฉพาะที่เมืองวิเซนซา ปัลลาดิโอนิยมออกเเบบบ้านพักให้มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม เพื่อเหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งส่วนมากใช้สำหรับเกษตรกรรม

ล้อมกรอบ

รู้จัก “น้าน้อย” อำนาจ คีตพรรณา

“น้าน้อย” อำนาจ คีตพรรณา อยู่กับโครงการ Palio ตั้งเริ่มก่อสร้างประมาณกลางเดือนเมษายน 2552 อาทิตย์ละ 4 วัน เริ่มตั้งแต่ 07.30 – 5ทุ่ม ทุกวัน แต่สิ่งที่ได้รับผลตอบแทน คือ ผลงานที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอัน

“คนที่อยู่ในอาชีพผมชอบ ความงามอยู่แล้วไม่งั้นไม่ทำ ถ้าเราครีเอทขึ้นมาแล้วเห็นมันสวยก็ชื่นใจ โปรเจคนี้แล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ที่ทำได้อย่างนี้เพราะไม่ต้องการดีเทลเยอะ ไม่ใช่งานประดิษฐ์”

อำนาจปีนี้อายุ 65 ปี เดินไปอยู่อังกฤษตั้งแต่เด็กๆ หลังจากจบจากโรงเรียนอัสสัมชัน จบสถาปนิกจากบริลตอลยูนิเวอร์ซิตี้ ทำงานเป็นสถาปนิกที่อังกฤษก่อนกลับเมืองไทยเมื่ออายุประมาณ 30 เศษ ชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นพิเศษ

“ถ้าให้ผมออกแบบเรื่อง บ้าน เมื่อพูดคุยกันแล้วจงเชื่อฟังผมคนเดียว พูดมาให้หมดว่าอยากได้อะไร เมื่อผมนำสนอก็จบ ผมทำแล้วลูกค้าน้อยคนที่จะไม่แฮปปี้ 1. ผมไม่ได้ทำเพราะแพง 2. ผมไม่ทำเพราะอันนี้สวย แต่เราทำเพราะออกมาแล้วอยู่สบาย ไม่แพงและดูแลง่าย”

“ผมคิดเงินตามตารางเมตร บ้าน 10 ล้าน 20ล้าน หรือบ้าน 1 แสนผมคิดเท่ากัน เราจะทำงานด้วยวิธีนี้ เราจะให้คำแนะนำว่า 1 แสน ควรจะใช้ทำอะไรบ้าง ผมจะไม่ให้ความสำคัญกับงบประมาณมากนัก บางอย่างบอกทำไม่ได้ ก็ทำไม่ได้นะ ถ้าทำได้ก็ต้องรอ”

“คุณอยู่บ้านไปเรื่อยๆ บ้านก็จะโตกับคุณ เพราะฉนั้นทำในสิ่งที่สำคัญก่อน ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ในชีวิตของคุณ ไม่อย่างนั้นมันเป็นการแต่บ้านโชว์ ไม่ได้อยู่จริงๆ โครงสร้างบ้านสำคัญทำไปก่อน เรื่องสวนเหลือเงินเท่าไหร่ ค่อยมาว่ากัน”

“บ้าน หรือองค์ประกอบทั้งหลาย เช่น สถานที่ งบประมาณ เราจะคุยกันในความต้องการ บ้านมันจะออกแบบด้วยตัวของมันเอง ถ้าคุณเป็นพ่อ ผมเป็นแม่ เราจะคุยกันจนคลอดออกมาเป็นบ้าน”

“ฮวงจุ้ยที่ถูกต้องสำหรับ ผมคือ ตั้งบ้านไม่ถูกแดดมันก็จะเย็น หรือบ้านทางสามแพร่ง ไฟรถส่องไฟมาต้องตั้งกำแพงกั้น ไม่เอาหัวสิงห์ไปตั้ง ฮวงจุ้ยจริงๆ คือเราต้องรู้ว่าเรา Planet ยังไง ถ้าอยู่เมืองนอก ผมจะออกแบบบ้านให้หน้าต่างใหญ่ ไม่มีชายคา กำแพงหนาๆ เพราะผมต้องการให้ถูกแสงอาทิตย์มากๆ แสงเข้ามาถูกบ้านๆ ก็จะอุ่น ถ้าเมืองร้อนไปทำบ้านเรียบๆ ไม่มีกันสาด กลางวันดูดความร้อน กลางคืนจะอยู่เหมือนตึกแถว บ้านในเมืองไทยสิ่งสำคัญคือ ลม ไม่ใช่แดด”

http://www.brandage.com/Modules/Desk...1&GroupID=1300
_________________________________________________

Polygram Design ต่อยอด Italian Jobs เขาใหญ่
Source: BrandAge Magazine กุมภาพันธ์ 2553บริษัท Polygram Design จำกัด ตั้งมาตั้งแต่ปี 2526 และเริ่มงานกับวินัยที่ Primo Posto ประมาณปี 2550 แต่ทั้งวินัย ธาดาสีห์ และอำนาจ คีตพรรณา รู้จักสนิทสนมและเคยทำงานร่วมกันมานานพอสมควร เคยร่วมกันตั้ง บริษัท มะโนดี เพื่อส่งออกวัสดุตกแต่งภายในและสิ่งของประดับบ้านไปสู่ตลาดยุโรป

Primo Posto ถ้าจะนับก็คงเป็นกิจกรรมในครอบครัวธาดาสีห์ มากกว่าที่จะเป็นธุรกิจ เป็นผลจากการดีเวลลอปที่ดินที่ซื้อเก็บในย่านเขาใหญ่ของวินัย

Polygram Design เข้าไปมีส่วนในการออกแบบร้านอาหารภายใน Primo Posto หลังจากวินัยเดินทางไปอิตาลี และนำแบบกลับมาพัฒนาเป็น Primo Posto

แต่เมื่อพิจารณาพื้นที่ ทำเลที่มีศักยภาพของเขาใหญ่ พร้อมทั้งคนที่มาใช้ชีวิตในเขาใหญ่ โปรเจคร้านอาหารตามแผนเดิม จึงน่าที่จะผสมผสานความเป็นอิตาเลียน ออกมาเป็นโปรเจคที่สมบูรณ์มากกว่าเดิม โดย Blend ร้านอาหาร ทั้งสวนด้านหน้า และสวนองุ่นที่อยู่ด้านหลังโครงการเข้าหากัน และรวมเป็นหนึ่งเดียวกับตัวอาคาร

เมื่อคนเริ่มให้ความนิยม พื้นที่ของ Primo Posto ก็เริ่มไม่เพียงพอกับการรองรับผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามา แผนการของการขยายพื้นที่ Primo Posto ในเฟสที่ 2

ขณะที่วัฒนธรรมของผู้ที่ ชื่นชอบเขาใหญ่ขยายตัว การชักชวนเข้ามาซื้อพื้นที่ในแถบนี้มีมากขึ้น แนวคิดการสร้างวอคกิ้งสตรีท ที่ Palio เพราะมองเห็นว่า พื้นที่เขาใหญ่ที่เป็นสาธารณะมีค่อนข้างน้อย ที่เป็นจุดแวะพักของผู้ที่ผ่านไปมา

ธัชพล เฟรเดอริคส์ ผู้บริหารของ Polygram Design ให้ความเห็นว่า บริเวณเขาใหญ่ถ้าไม่ขึ้นไปบนอุทยาน ส่วนใหญ่จะเป็นที่ส่วนบุคคล หรือจะเข้าไปใช้พื้นที่ก็ต้องเข้าไปพัก ปัจจุบัน Palio จึงกลายเป็นพื้นที่กึ่งสาธารณา ที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ร่วมกัน หรือมีกิจกรรมร่วมกันได้

“เพราะเราเปิดให้เป็น พื้นที่กึ่งสาธารณะ ทุกคนสามารถเข้าไปจับจ่ายใช้สอย ทานอาหาร นั่งเล่น กึ่งจตุจักร เพียงแต่มีสไตล์ มีรูปแบบในการจัดการมากขึ้น จุดโฟกัสที่เกิดขึ้นจึงค่อนข้างเห็นชัด” ธัชพลกล่าว

“ด้วยสไตล์คุณอำนาจ ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์ ระหว่างการทำงานที่อังกฤษจะเที่ยวค่อนข้างจะเยอะ เรื่องวัดในประเทศไทยก็เข้าไปศึกษาอย่างลึกซึ้ง และจุดนี้ทำให้เกิด Polygram Design ขึ้นมาได้”

“นอกจากจะเชี่ยวชาญเรื่อง ของประวัติศาสตร์ คุณอำนาจยังเขียนหนังสือ เล่นดนตรี ชอบดนตรีมาก โดยเฉพาะการเล่นเปียโน มีโรงเรียนสอนดนตรี เป็นคนที่รักงานออกแบบกับงานดนตรีพอๆ กัน ทางด้านสถาปัตยกรรม อินทีเรีย และงานสวนเป็นเหมือนงานที่ต้องทำงาน ส่วนงานดนตรีเป็นงานที่คุณอำนาจได้พักผ่อน

“Polygram Design ไม่ได้มีสไตล์ทางใดทางหนึ่ง แต่ Polygram Design สามารถทำงานและเรียนรู้ได้ทุกสไตล์ ทั้งจากการศึกษาและอยู่ร่วมกับสไตล์นั้นๆ ได้ ความจริงเราทำงาน เราตอบโจทย์ให้ลูกค้า เพราะฉนั้นตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา Polygram Design ทำบ้านให้ลูกค้าไม่เหมือนกันสักหลัง”

“ไม่มีว่าจะเอาหลังนี้มา ใส่ให้ลูกค้าคนนี้ เพราะการใช้ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน และแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกัน คำว่า การใช้ชีวิต เป็นคำที่สำคัญมากในการออกแบบ เราต้องรู้จักเจ้าของหรือผู้อยู่ก่อน และการใช้ชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนไปมาก เหมือนการพัฒนา การเป็นอยู่ที่แตกต่างจากในอดีต เดี๋ยวนี้มีความต้องการมากขึ้น การพัฒนาความคิดความเป็นอยู่มีการเปลี่ยนแปลงไป เฉพาะเจาะจงมากขึ้น มีวิธีการจัดการในชีวิตได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในเมืองหลวงที่มีพื้นที่น้อยลง ขณะที่ครอบครัวที่เกิดมีมากขึ้น”

“เพราะฉนั้นสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน ก็ต้องสอดคล้องกัน เพราะการใช้พื้นที่ในแต่ละที่ค่อนข้างจำกัดอยู่ในวงจำกัด เช่น การใช้พื้นที่แต่ละห้อง ห้องรับแขก ห้องโฮมเธียร์เตอร์ จะใกล้ๆ กันมากขึ้น ต้องปรับโจทย์มากขึ้น พื้นที่ใช้สอยแต่ละส่วน เริ่มละเอียด เริ่มมากขึ้น เพราะฉนั้นการตอบโจทย์ตรงนี้ดีไซเนอร์จะเข้าไปยุ่งค่อนข้างเยอะ งานออกแบบเลยเกิดขึ้น” ธัชพลกล่าว

“Polygram Design เริ่มจากงานบ้าน งานโครงการจัดสรร รวมทั้งงานคอมเมอร์เชียลอื่น เช่น การปรับปรุงห้องทำงานของกระทรวงพาณิชย์ ท่าเตียน เราไปจัดการปรับเรื่องสีให้มีความสดใสขึ้น”

สำหรับงานต่อเนื่องจาก โปรเจคเขาใหญ่ Polygram Design ก็มีงานออกแบบถึง 3 งานเข้ามาพร้อมๆ กัน จากงานออกแบบ เช่น Primo Posto ที่มีฟิลลิ่งในการออกแบบเป็นพวกระเบียงยื่น ที่สามารถเข้าไปใช้พื้นที่ได้เกือบทั้งหมด เช่น ตามร้านต่างๆ และ Polygram Design ก็นำส่วนนี้มาใช้ในการออกบ้านด้วย

“ความจริงผู้ที่อยู่เขา ใหญ่ส่วนใหญ่จะชอบใช้ชีวิตข้างนอกมากกว่าในบ้าน เราเข้าไปจัดการในพื้นที่ในส่วนที่พักอาศัยให้เขามีความรู้สึกสบายและเชื่อม ต่อภายนอกได้ 3 ปัจจัยหลักสำหรับผู้ที่อยู่เขาใหญ่ชื่นชอบคือ ตัวอาคาร งานตกแต่งภายใน และงานสวน”

“เขาใหญ่มีปัจจัยหลักอยู่ ที่โลเกชั่น ภูมิประเทศ ภูเขา หรืออาจมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่บ้าง รวมทั้งจุดเด่นของเรื่องอากาศ และเรื่องวัสดุ วัตถุดิบต่างๆ และนั่นทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการดีไซน์ เขาใหญ่มีหินธรรมชาติ ทั้งหินอ่อน หินภูเขาหรือหินแกรนิต มีการดีไซน์ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา”

“อิตาเลียนสไตล์ จะไปเริ่มที่อื่นก็คงไม่ยาก แต่อยู่ที่ความเหมาะสมมากกว่า ที่เราเริ่มสไตล์อิตาเลียนที่เขาใหญ่ มันมีปัจจัยต่างๆ และเรื่องสไตล์มันตอบโจทย์ลูกค้าได้หมด เราลองไปยืนที่เขาใหญ่ อยู่ตรงนั้นเราจะรู้ได้ว่าโดยสภาพทั่วๆ ไป เราอยากได้สไตล์อะไร สไตล์จะเกิดจากความต้องการข้างในของคนที่เข้าไปซื้อที่ดิน”

“โดยหลักกระแสของคนซื้อ ที่ดินเขาใหญ่ เมื่อก่อนจะซื้อที่ดินแปลงใหญ่ๆ เพื่อทำธุรกิจ หรือทำกิจกรรมในครอบครัวซื้อทำไร่องุ่น ทำฟาร์ม สไตล์หลักๆ ของการทำฟาร์ม คือ เคาบอยต้องมาก่อน สไตล์อิตาเลียนที่เราเข้าไปทำแรก เริ่มเดิมทีเกิดจากสภาพแวดล้อมภูมิประเทศ ว่าอะไรที่เหมาะสม มันเกิดจากงานดีไซน์ก่อน”

“ผมคิดว่าอยู่อย่างไหนสบาย เป็นตัวของตัวเองมากกว่า ทั้งเคาบอยหรืออิตาเลียนสไตล์”

ธัชพล เฟรเดอริคส์ เข้าทำงานร่วมกับ Polygram Design มาตั้งแต่ปี 2530 ทำหน้าที่บริหารจัดการภายในออฟฟิศ Polygram Design

ออฟฟิศ Polygram Design มีลักษณะการทำงานของการที่ทุกคนมีส่วนร่วม รับรู้ทุกๆ ขั้นตอนในการผลิต ร่วมแสดงความคิดเห็น และแก้ปัญหาร่วมกัน

“และแต่ละขั้นตอนคุณอำนาจจะรับรู้

http://www.brandage.com/Modules/Desk...1&GroupID=1300
Gaia no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
thailand

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 12:19 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium