daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Architektura i Urbanistyka > ZabytkiGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old June 13th, 2009, 07:59 PM   #3181
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny
W pobliżu kościoła, u podnóża Góry Zamkowej znajduje się cerkiew Zaśnięcia NMP. Pierwsza cerkiew, ufundowana przez królową Helenę, istniała w Brasławiu już na początku XV wieku. Drewniana świątynia (od pierwszej połowy XVII wieku unicka) wielokrotnie ulegała zniszczeniu i była stawiana na nowo, zmieniała się także jej lokalizacja.
Po wielkim pożarze miasta w 1794 roku cerkwi nie odbudowano, a nabożeństwa odbywały się w klasztornej świątyni pod wezwaniem Św. Jura w monasterze bazylianów na wyspie jeziora Nieśpisz. Po tym, jak w 1832 roku klasztor również padł ofiarą pożaru, Brasław przez blisko trzydzieści lat nie miał prawosławnej świątyni. Niewielka drewniana cerkiewka stanęła w obecnym miejscu dopiero w 1861 roku.
W roku 1897 na koszt skarbu państwa wzniesiono istniejącą do dziś cerkiew, zbudowaną w typowym dla tego okresu stylu rosyjsko-bizantyjskim. Drewniana cerkiewka została wtedy przeniesiona na odległy o 1 km cmentarz prawosławny.
Brasławska cerkiew ma tradycyjną czwórdzielną kompozycję, na którą składa się dwukondygnacyjna wieża-dzwonnica, niski babiniec, nawa na planie kwadratu i pięciobocznie zamknięte prezbiterium z zakrystią.
Nawę wieńczy pięć kopuł, niewielka cebulasta kopułka znajduje się także nad wieżą. Elewacje zdobią arkadowe portale i nisze, kolumienki, boniowane narożniki i wydatne gzymsy. W trójkondygnacyjnym, rzeźbionym ikonostasie świątyni znajdują się stare ikony.
W pobliżu cerkwi stoi wzniesiony w tym samym czasie i utrzymany w podobnym stylu budynek szkoły cerkiewnej, w którym po II wojnie światowej mieścił się sąd.

Grzegorz Rąkowski
”Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny”, Rewasz, Warszawa 2000Zdjęcia MohortaZabudowa w pobliżu kościołaMariop70 está en línea ahora   Reply With Quote

Sponsored Links
Old June 13th, 2009, 09:47 PM   #3182
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

Plan BrasławiaWśród stosunkowo nielicznych zabytków miasta zaskoczenie stanowi położona w jego zachodniej części kolonia urzędnicza, wzniesiona w latach 1924-26 według projektu wybitnego architekta z Wilna i autora znanego przedwojennego przewodnika po tym mieście, profesora Juliusza Kłosa. Większość budynków kolonii oraz jej układ przestrzenny z główną osią kompozycyjną równoległą do brzegu jez. Drywiaty zachowały się w niezłym stanie do dziś. Zabudowę tworzą dom starosty oraz piętrowe i parterowe domy mieszkalne. Utrzymane w modnym w okresie międzywojennym stylu tzw. dworkowym, nawiązują bryłą do tradycyjnych dworów ziemiańskich. Mają wysokie, czterospadowe dachy, mansardy, skrajne ryzality, niektóre ozdobione są frontowymi portykami. Inne godne uwagi obiekty kolonii to spichlerz na planie kwadratu i studnia w ozdobnej drewnianej obudowie., nakryta spiczastym, gontowym dachem. Dach ten wykonano w latach osiemdziesiątych, natomiast oryginalny, proj. prof. Kłosa, obejrzeć możemy w brasławskim muzeum. Wraz z budynkami kolonii zaprojektowano i urządzono nowy cmentarz o ciekawej kompozycji przestrzennej; niestety większośc nagrobków uległa zniszczeniu w okresie powojennym.
Grzegorz Rąkowski, „Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny”, Rewasz, 2000

Kolonia urzędnicza, fot. z lat 30-tych XX w. Fot. z przewodnika K. Szydłouskiego„Brasław i jego okrestnosti”(www.radzima.org)Budynki byłej kolonii urzędniczej w Brasławiu.


Last edited by Mariop70; June 14th, 2009 at 12:45 PM.
Mariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 14th, 2009, 12:10 PM   #3183
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

Góra Zamkowa w Brasławiu
Z nią wiąże się początek miasta. Twierdza brasławska usytuowana była na pagórku o wysokości 14 m położonym na przesmyku między jeziorami Drywiaty i Nowiata, co czyniło ją praktycznie niedostępną w porze letniej.
Do dziś na Górze zachowały się pozostałości potężnych wałów ziemnych, dochodzących do 9 m. Wały otaczały majdan o kształcie zbliżonym do prostokąta, o wymiarach 100x200m. Badania archeologiczne odkryły historię zamku i wyodrębniły trzy etapy jego przeszłości:
VIII-XI wiek – zbudowany przez Łatgalów (plemię bałtyjskie), o drewnianej konstrukcji otoczonej częstokołem umocnionym kamieniami; okolony rowem i wałem ziemnym. Budowla spłonęła w XI wieku.
XI-XIII wiek – majdan znacznie poszerzono, rów zniwelowano. Pozostałości spalonego zamku użyto do budowy silnych wałów ziemnych, wzmocnionych konstrukcją drewnianą. Mały zamek Łatgalów zastąpiono potężną twierdzą z basztami. Prawdopodobnie nastąpiło to w czasie panowania księcia Braczysława Izajasławowicza (1003-1044). Oprócz załogi wojskowej na podzamczu mieszkali rzemieślnicy wielu specjalności i ich rodziny w liczbie 400-500 osób. Głównym zadaniem twierdzy w tym czasie było odpieranie ataków Bałtów; jedną z takich wojen prowadzono w 1065 roku. Wspominają o niej kroniki, więc przyjęto tę datę jako symboliczny czas powstania miasta.

Zamek w Brasławiu; rysunek z mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1613 roku (Fot. z książki „Pamiac, brasławski rajon”)(www.radzima.org)XIV-XVII wiek – wał obronny znacznie podwyższono. Wyobrażenie o zamku z tego czasu daje kronika Macieja Stryjkowskiego wydana w roku 1577 i pisana na podstawie starszych kronik: „…Brasław, który jezioro szerokie oblewa, i gród zdobią wieżyce wysokie”. Przedstawia go też rysunek na mapie Wielkiego Księstwa Litewskiego tzw. „radziwiłłowskiej” wydanej w 1603 roku w Amsterdamie i na mapach późniejszych. Rysunek ukazuje zamek posadowiony na wysokim pagórku pomiędzy dwoma jeziorami - z basztami, wieżami. Według znawców tematu, wiarygodnie odzwierciedla wygląd zamku. Jedyny opis fortecy w Brasławiu znajduje się w dokumencie inwentaryzacji z 1649 roku. Elementy obronne zamku to podwójne wały, 7 baszt, silnie okute żelazne wrota z basztą bramną. Wyposażony w 5 dział z brązu i 2 żelazne, uzbrojenie, zapasy amunicji.
Połowa XV wieku, walki dynastyczne po śmierci księcia Witolda z udziałem Rusi i Zakonu Krzyżackiego, wykazały wielkie znaczenie strategiczne ziemi brasławskiej. Nazywano ją „bramą do serca Litwy”. Zamek w Brasławiu i inne zamki okoliczne zostały silnie ufortyfikowane i obsadzone.Za stan zamku odpowiadał starosta wyznaczony przez wielkiego księcia. Na utrzymanie w sprawności obronnej zamku, w dyspozycji starosty były znaczne obszary ziemi wokół Brasławia. Mieszkańcy starostwa byli zobowiązani do świadczenia robocizny na rzecz remontów i modernizacji umocnień zamku, dostarczania transportu.
Od końca XV wieku Brasław był stolicą powiatu w województwie wileńskim. Na Górze Zamkowej mieściło się centrum administracyjne powiatu – sąd grodzki, archiwa, siedziba starosty grodowego. Tu odbywały się sejmiki powiatowe, tu był punkt zborny pospolitego ruszenia.
Około 1504 roku księżna Helena, żona króla Polski i Wielkiego Księcia Litewskiego Aleksandra, ufundowała na Górze Zamkowej żeński monaster przy wzniesionej tu za panowania księcia Witolda cerkwi prawosławnej pod wezwaniem św. Barbary. Tu spędziła lata wdowieństwa po śmierci męża (1506-1513) i tu zmarła. Pochowana w katedrze wileńskiej.
W XVI i XVII wieku zamek brasławski był silną fortecą. Pod koniec XVII wieku, w czasie wojen z Moskwą znacznie ucierpiał; podupadł i stracił znaczenie obronne. W XVIII wieku w ruinie. W roku 1765 zamkowy garnizon liczył tylko 14 żołnierzy i jednego oficera. Ostatni sejmik powiatowy na Górze Zamkowej odbył się w 1787 roku (uczestniczyło 360 deputatów). Pozostała tylko cerkiew, która spłonęła w końcu XVIII wieku; rozebrana na początku XIX wieku.

Na podstawie:
- Kastus Szydłowski, Genadz Semianczuk – „Pamiać” Braslawski Rajon, Mińsk 1998,
- Kastus Szydłowski, „Brasław i jego okrestnosti”, Rif-tur 2002
- Grzegorz Rąkowski, „Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny”, Rewasz, 2000
(www.radzima.org)


Góra zamkowa obecnie.

Mariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 14th, 2009, 12:22 PM   #3184
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

Schody prowadzące na górę zamkową

Mariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 14th, 2009, 01:01 PM   #3185
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

W najwyższym punkcie Góry Zamkowej wznosi się wysoki na 10 m. obelisk ku czci pochowanego tu Stanisława Ościka Narbutta (1853-1926), lekarza i społecznika, syna znanego wileńskiego historyka Teodora Narbutta i brata bohatera powstania styczniowego- Ludwika Narbutta. Przepracował on w Brasławiu ponad czterdzieści lat (od 1882 r.), niosąc ofiarną pomoc wszystkim potrzebującym, lecząc bezpłatnie najuboższych i zyskując powszechny szacunek. Jego staraniem wybudowano m. in. w 1907 r. szpital miejski. Umieszczona na szczycie obelisku latarnia symbolizuje ofiarność lekarza; początkowo służyła ona także jako prawdziwa latarnia, dająca w czasie burz sygnały rybakom na jeziorze Drywiaty.

Grzegorz Rąkowski, „Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny”, Rewasz, 2000
Mariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 14th, 2009, 06:43 PM   #3186
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

Widoki z góry zamkowej, tylko dla tych widoczków warto przyjechac do Brasławia.

Mariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 14th, 2009, 06:52 PM   #3187
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

Mariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 14th, 2009, 07:02 PM   #3188
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

Mariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 14th, 2009, 07:16 PM   #3189
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813Wieczorne zdjeciaMariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 14th, 2009, 08:18 PM   #3190
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

Zachód słońca w Brasławiu

Dwie fotki MohortaMariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 14th, 2009, 08:42 PM   #3191
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

Zdjęcie robione za Brasławiem, 51 km. do Daugavpils (Dyneburg).

Dwa zdjęcia MohortaMariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 14th, 2009, 10:41 PM   #3192
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

Znależliśmy nocleg w Brasławiu na kwaterze prywatnej. Jak dobrze pamiętam wyszedł ok. 20 zł. od osoby( wtedy dolar był po 2 zł.).
Warunki były całkiem dobre. Nocleg zarezerwowaliśmy wcześniej i w międzyczasie obskoczyliśmy kilka miejsc.

W zasadzie to tyle zdjęć z pięknie położonego Brasławia.
Mariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 15th, 2009, 01:52 PM   #3193
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

Słobódka;obw. Witebsk;rej. Brasław


Słobódka

Słobódka leży nad jeziorem Pociech, które jest wysuniętą najdalej na wschód częścią systemu Jezior Brasławskich.
Słobódka, zwana dawniej Bychówką, była niegdyś miasteczkiem i siedzibą gminy, a obecnie jest dużą wsią letniskową, największą po Brasławiu miejscowością w rejonie Jezior Brasławskich.

Malowniczo położona w pagórkowatej okolicy pełnej jezior, przy szosie z Brasławia do Drui, ma w większości drewnianą zabudowę typu wiejskiego. Miasteczkowy charakter nadają jej trójkątny, brukowany placyk przed kościołem (przed wojną stał na nim pomnik Józefa Piłsudskiego) oraz pełne uroku brukowane uliczki boczne, wiodące w stronę jeziora.
Wśród schludnych i zadbanych domków wyróżnia się stojący szczytem do głównej ulicy dom ludowego rzeźbiarza, Piotra Zalewskiego. W ogródku przed domem znajduje się prawdziwa galeria wyrzeźbionych w drewnie i pomalowanych kolorowymi farbami postaci świętych, ludzi i zwierząt. Słobódka znana jest zresztą ze swych artystów ludowych, działają tu także inni rzeźbiarze, plecionkarze i tkaczki.

Grzegorz Rąkowski
”Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny”, Rewasz, Warszawa 2000

Położenie na mapie WIG z 1932 r.Na aktualnej mapie BiałorusiTablica z nazwą miejscowości

Mariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 15th, 2009, 09:30 PM   #3194
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

Kościół pod wezwaniem Serca Pana Jezusa
Najokazalszą budowlą Słobódki jest monumentalny kościół. Poprzednio stał w tym miejscu kościół Opatrzności Bożej, zapewne drewniany, ufundowany w 1800 roku przez pisarza wielkiego litewskiego Stanisława Mirskiego z pobliskiego majątku Zawierz i jego żonę Stanisławę.
Obecny kościół został zbudowany w latach 1901-1903 w stylu neoromańskim z elementami neogotyku. Jest to ogromna trójnawowa bazylika z transeptem, pięciobocznie zamkniętym prezbiterium i dwiema zakrystiami.
Szeroką fasadę flankują dwie wysokie, czworoboczne, pięciokondygnacyjne wieże, nakryte spiczastymi dachami. Szczyty wież zdobią trójkątne frontony z blendami.
Środkową część fasady, zwieńczoną trójkątnym szczytem, zdobi neoromański arkadowy portal, nad którym znajduje się duże okno-rozeta. Podobnie są wykończone szczyty ramion transeptu.
Elewacje boczne, rozczłonkowane za pomocą arkadowo zamkniętych okien naw bocznych (pojedynczych) i nawy głównej (podwójnych) oraz schodkowych szkarp, są ozdobione lizenami i fryzem arkadowym.
Bardzo oryginalny wygląd mają drzwi wejściowe do kościoła, z zawiasami o bardzo rozbudowanych, wielokrotnie rozgałęzionych okuciach w formie stylizowanych roślin – misternej, kowalskiej roboty, które zajmują niemal całą powierzchnię drzwi. Podobnie misterne, choć mniej rozbudowane są zawiasy drzwi bocznych.
Motywy roślinne występują także w kapitelach kolumn portalów oraz w polichromii zdobiącej wnętrze świątyni. Kościół otacza kamienne ogrodzenie z ceglaną bramą.
Wysokie, śnieżnobiałe wieże kościoła w Słobódce są charakterystycznym, widocznym z daleka elementem miejscowego krajobrazu. Niewiele równych sobie ma również widok z wież na pagórkowatą i pełną jezior okolicę. Szczególnie piękna jest panorama w kierunku zachodnim, gdzie w dalekiej perspektywie, hen, aż po horyzont, przeplatają się ze sobą pasma zielonego lądu i błękitnych wód jezior Pociech, Niedrowo, Nieśpisz, Wojso, Bołojco, Strusto i Snudy.

Grzegorz Rąkowski
”Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny”, Rewasz, Warszawa 2000


Mariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 16th, 2009, 01:45 PM   #3195
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813Mariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 17th, 2009, 01:56 PM   #3196
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

Oryginalne wnętrze kościoła w Słobódce.

Mariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 17th, 2009, 04:13 PM   #3197
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

Mariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 17th, 2009, 06:47 PM   #3198
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

Mariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 17th, 2009, 06:55 PM   #3199
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

Mariop70 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 17th, 2009, 11:47 PM   #3200
Mariop70
Registered User
 
Mariop70's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Białystok
Posts: 5,995
Likes (Received): 1813

Dwa zdjęcia MohortaMariop70 está en línea ahora   Reply With Quote


Reply

Tags
belarus, białoruś, kresy

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 12:09 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium