daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Euroscrapers > Local discussions > Slovakia > Urbanism, Architecture and Infrastructure > Projects and Construction UpdatesGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 42 votes, 4.98 average.
Old May 31st, 2007, 05:33 PM   #1
Chunkylover
Chrumky lover
 
Chunkylover's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Bratislava
Posts: 944
Likes (Received): 8

[Zvolen] Europa Shopping & Relax Center

EUROPA SHOPPING & RELAX CENTER - Zvolen>> Pôsobí to dosť chladno
Chunkylover no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old May 31st, 2007, 06:38 PM   #2
Marek.kvackaj
Registered User
 
Marek.kvackaj's Avatar
 
Join Date: Jun 2006
Posts: 2,445
Likes (Received): 15

Quote:
Originally Posted by Chunkylover View Post
EUROPA SHOPPING & RELAX CENTER - Zvolen
some more infos and facts? - would do nice
Marek.kvackaj no está en línea   Reply With Quote
Old May 31st, 2007, 07:38 PM   #3
Qwert
Moderator
 
Qwert's Avatar
 
Join Date: Jun 2006
Posts: 12,409
Likes (Received): 2533

Quote:
Originally Posted by Chunkylover View Post
EUROPA SHOPPING & RELAX CENTER - Zvolen>> Pôsobí to dosť chladno
Pôsobí, ale mne sa to tak páči.

__________________________
Malá technická pripomienka. Toto patrí skôr Projects and Developments.
Qwert no está en línea   Reply With Quote
Old June 1st, 2007, 11:43 AM   #4
Peti
Registered User
 
Peti's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Budapest
Posts: 436
Likes (Received): 1

Very clear and sharp design. I like it
Peti no está en línea   Reply With Quote
Old June 1st, 2007, 11:53 AM   #5
Qtya
sensational
 
Qtya's Avatar
 
Join Date: Aug 2006
Location: Budapest - Brussels
Posts: 15,224
Likes (Received): 9372

Are they really going to build this modern complex next to the traditional buildings?
__________________
„A nemzet csak akkor remélhet egy jobb jövőben, ha polgárai képesek közös erőfeszítéssel felelősséget vállalni a közjóért.”

II. János Pál pápa
Qtya no está en línea   Reply With Quote
Old June 1st, 2007, 11:54 AM   #6
CJone
Nitra 826 - 2015
 
CJone's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Nitra
Posts: 1,597
Likes (Received): 153

I really like this project. Looks so cool, clean and modern
__________________
www.nitralive.sk - news, development, forum
Nitralive.sk on Facebook: http://www.facebook.com/pages/Nitral...02831929800314
Nitra- "matka slovenskych miest"
CJone no está en línea   Reply With Quote
Old June 1st, 2007, 01:05 PM   #7
Qtya
sensational
 
Qtya's Avatar
 
Join Date: Aug 2006
Location: Budapest - Brussels
Posts: 15,224
Likes (Received): 9372

But in the neighbourhood of those old buildings?!
__________________
„A nemzet csak akkor remélhet egy jobb jövőben, ha polgárai képesek közös erőfeszítéssel felelősséget vállalni a közjóért.”

II. János Pál pápa
Qtya no está en línea   Reply With Quote
Old June 1st, 2007, 02:37 PM   #8
.oreo.
Registered User
 
.oreo.'s Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Posts: 1,308
Likes (Received): 3

Quote:
Originally Posted by Qtya View Post
But in the neighbourhood of those old buildings?!
Actually I love this one! It doesn´t look so disturbing in my opinion...
But let´s hope, that they won´t use some cheap cladding otherwise whole city centre will be ruined!
.oreo. no está en línea   Reply With Quote
Old June 2nd, 2007, 11:03 PM   #9
Chunkylover
Chrumky lover
 
Chunkylover's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Bratislava
Posts: 944
Likes (Received): 8

Ďalšie informácie o EUROPA SHOPPING & RELAX CENTER ZVOLEN >>

Developer: VAV Invest
Predpokladaný termín začatia výstavby: 03/2008
Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 12/2009
Celková plocha: 62 360,70 m2

Účel: Zámerom investora je vybudovať v danej lokalite polyfunkčný objekt s mestskou a nadmestskou vybavenosťou obchodu, služieb, administratívy a príslušných parkovacích plôch. Zákazníci v ňom nájdu hypermarket, obchody s módou, široké spektrum služieb a tovaru, reštaurácie a kaviarne, zariadenia pre oddych a šport ako aj výstavné priestory a kongresovú sálu. Centrum bude miestom oddychu, pracovných stretnutí, vytvorí priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí, výstav a prehliadok.

More information on EUROPA SHOPPING & RELAX CENTER ZVOLEN >>

Developer: VAV Invest
Construction: 03/2008 - 12/2009
62 360,70 sqm for shopping, services and offices
Chunkylover no está en línea   Reply With Quote
Old November 26th, 2007, 05:14 PM   #10
blizzard.bb
... blinding storm...
 
blizzard.bb's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Rudlova
Posts: 1,269
Likes (Received): 21

http://www.zvolen.sk/?program=51&mod...__id_info=9583

Oznámenie o začatí územného konania k rozhodnutiu o umiestnení stavby pod názvom „EUROPA SHOPPING & RELAX CENTER

M E S T O Z V O L E N
spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 3516/2007/2-ozn. Zvolen 21.11.2007
Vybavuje: Ing. Ján Šutý

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE
o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania,
výzva na odstránenie nedostatkov podania.
Spoločnosť VAV Invest, s.r.o, Malachitová 13, 974 01 Banská Bystrica, podala dňa 6.11.2007 v zastúpení spoločnosťou ESTING, s.r.o., Nám. SNP č. 64/2, p.o. box 168, 960 01 Zvolen, stavebnému úradu návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby pod názvom „EUROPA SHOPPING & RELAX CENTER - ZVOLEN“, ktorá má byť umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Zvolen, parcely KN „C“ č. 1133, 1138/1, 1138/10, 1138/11, 1138/12, 1145, 1151, 1155/1, 1155/2, 1155/3, 1166/3, 1184, 1185, 1186, 1190, 1500/6,2856, parcely KN „E“ 1132/1, 1133/2, 1496, 1500, 1501, 1502, 1503, 2851/1, 2851/2, 4211/1, 4334/2, 4334/3, 5198/1, 5198/2, 5198/6, 5259/1, 5276, 5277/1, 5277/2, 5278, 5280, 5298/1, 5300/1, 5300/2, 5300/3, 5301, v zastavanom území obce v lokalite medzi Nám. SNP a riekou Hron, západne od Ul. J. Kollára vo Zvolene.
Predmetom návrhu je umiestnenie stavby nebytovej budovy pre obchod, služby, administratívu, správu, kultúru a na verejnú zábavu s príslušenstvom, pozostávajúcim z pripojení stavby na technické vybavenie územia. Podľa vypracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie je stavba členená na nasledovné stavebné objekty:
C1 – PRÍPRAVA ÚZEMIA
SO-101 – Asanácia stavebných objektov
SO-101-01 Kino Mier
SO-101-02 Robotnícka ubytovňa
SO-101-03 Drobné objekty
SO-102 – Prekládka trafostanice
SO-103 – Prekládka elektrických VN rozvodov
SO-104 – Prekládka elektrických NN rozvodov
SO-105 – Prekládka, ochrana a asanácia slaboprúdových rozvodov – T-Com
SO-106 – Prekládka a ochrana slaboprúdových rozvodov – UPC
SO-107 – Prekládka elektrickej NN prípojky – Finkova kúria
SO-108 – Úprava okružnej križovatky Kollárova – Hronská – Lihoveckého
SO-108-01 Úprava okružnej križovatky
SO-108-02 Dopravné značenie
SO-108-03 Úprava verejného osvetlenia
SO-108-04 Prekládka elektrických VN rozvodov – okružná križovatka
SO-108-05 Ochrana káblov sietí elektronických komunikácií
SO-109 – Asanácie vodovodných prípojok a úprava studní Kina Mier
SO-110 – Asanácia verejného osvetlenia
SO-111 – Asanácia plynovej prípojky jasiel
SO-112 – Asanácia areálových kanalizácií a prípojok
SO-113 – Asanácia parovodov
SO-114 – Asanácie elektrických prípojok
C2 – EUROPA SHOPPING CENTER A PREPOJOVACÍ OBJEKT
SO-201 – Shopping Center
SO-202 – Vodovodná prípojka a areálový vodovod
SO-203 – Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia
SO-204 – Plynová STL prípojka
C3 – EUROPA RELAX CENTER A PARKOVACÍ DOM
SO-301 – Relax Center
SO-302 – Vodovodná prípojka a areálový vodovod
SO-303 – Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia
SO-304 – Plynová STL prípojka
C4 – DOPRAVNÉ A TECHNICKÉ NAPOJENIE
SO-401 – Cesty a spevnené plochy
SO-402 – Dopravné značenie
SO-403 – Drobná architektúra
SO-403-01 Drobné objekty
SO-403-02 Rekonštrukcia hradobných múrov
SO-404 – Fontána
SO-405 – Trafostanica – Relax center
SO-406 – Trafostanica – Shopping center
SO-407 – Prípojka VN
SO-408 – Areálové osvetlenie
SO-409 – Slaboprúdová prípojka
SO-410 – Sadové úpravy
C5 – PREVÁDZKOVÉ SÚBORY
PS-01 – Kuchyne
PS-02 – Technológia multifunkčnej sály
PS-03 – Eskalátory, pohyblivé chodníky a výťahy
PS-04 – Informačný systém, kontrola vstupu
PS-05 – Garážový systém
PS-06 – Rekonštrukcia krytu CO
STAVEBNÉ ÚPRAVY ULICE Ľ. KUBÁNYHO
SO-501 – Cesta a spevnené plochy
SO-502 – Dopravné značenie
SO-503 – Úprava verejného osvetlenia
STAVEBNÉ ÚPRAVY ULICE 29. AUGUSTA
SO-501 – Dopravné značenie
Mesto Zvolen, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa:
11.12.2007 o 9,00 hod. na Mestskom úrade vo Zvolene v zasadacej miestnosti MsZ
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na MsÚ vo Zvolene, odbore stavebného úradu (miestnosť č. 346), počas úradných hodín vyhradených pre verejnosť a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakom termíne oznámia podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona svoje stanovisko dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v územnom konaní zastupovať, predloží jeho právny zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. V zmysle ustanovenia § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Zároveň stavebný úrad v súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona vyzýva navrhovateľa na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, aby svoje podanie doplnil v lehote do konania ústneho pojednávania o nasledovné doklady:
• záväzné stanovisko Mesta Zvolen (§ 4 ods. 3 písm. d/ zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov),
• záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 písm. d) vyhl.č. 453/1990 Z. z.;

Ing. Miroslav Kusein
primátor mesta
aktualizované 21.11.2007 -js-
blizzard.bb no está en línea   Reply With Quote
Old January 19th, 2008, 03:57 PM   #11
attilio
:)
 
attilio's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Zvolen
Posts: 967
Likes (Received): 156

Europa shopping and Relax center

19.1 2008 Uzemie par tyzdnov pred vystavbou....

attilio no está en línea   Reply With Quote
Old January 19th, 2008, 04:05 PM   #12
blizzard.bb
... blinding storm...
 
blizzard.bb's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Rudlova
Posts: 1,269
Likes (Received): 21

Nebude ZV chýbať kino?
blizzard.bb no está en línea   Reply With Quote
Old January 19th, 2008, 04:37 PM   #13
attilio
:)
 
attilio's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Zvolen
Posts: 967
Likes (Received): 156

bude ale ked to postavia o dva roky tak tam budu tusim dve...
attilio no está en línea   Reply With Quote
Old January 19th, 2008, 05:30 PM   #14
blizzard.bb
... blinding storm...
 
blizzard.bb's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Rudlova
Posts: 1,269
Likes (Received): 21

Je dobré, že sa myslelo na parkovanie - 5 podlažná budova, len či ten nápor áut znesie kruhový objazd!Toto mi pripomína tzv. "Sky Walk System", ktorý majú v niektorých amerických mestách (Minneapolis, Cincinnety, Des Moines), čo vlastne znamená, že prvé poschodia jednotlivých budov v downtown sú pospájané takýmito sklenenými mostami. Samozrejme, v našich centrách to nie je možné, ale pri takom projekte ako je Eurovea v BA by som si to vedel predstaviť. Je to veľmi príjemné sa tam prechádzať.
blizzard.bb no está en línea   Reply With Quote
Old February 25th, 2008, 06:11 PM   #15
Chunkylover
Chrumky lover
 
Chunkylover's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Bratislava
Posts: 944
Likes (Received): 8

Quote:
Vo Zvolene začnú stavať nákupné centrum za miliardu

Stavebné práce na multifunkčnom nákupnom a relaxačnom centre za miliardu korún v strede Zvolena by sa mali začať v priebehu apríla. ČTK to dnes povedal primátor Zvolena Miroslav Kusein. Stavbu zbrzdili okrem iného protesty časti občanov, ktorí sa obávali najmä zvýšeného hluku a množstva áut.
In English:
Construction of Europa Shopping & Relax Center will start in april 2008. Estimated costs are 1 bln SKK.

Source: http://ekonomika.sme.sk/c/3747350/Vo...-miliardu.html
__________________
VISIT SLOVAKIA | myFLICKR
Chunkylover no está en línea   Reply With Quote
Old February 25th, 2008, 07:51 PM   #16
attilio
:)
 
attilio's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Zvolen
Posts: 967
Likes (Received): 156

noo skvele dalsie spozdenie...to ty b....i dochodci nemaju co cele dni robit tak nadavaju a stazuju sa na hluk...aby nahodou na telenovelu rano poculi
attilio no está en línea   Reply With Quote
Old February 25th, 2008, 09:34 PM   #17
Zelenac
Registered User
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 251
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by blizzard.bb View Post
Nebude ZV chýbať kino?
niekde som cital ze po ukonceni prevadzky zvolenskeho kina bude pre filmov chtivych zvolencanov premavat eurocinemabus do bb zadarmo
inak zvolenska europa sa mi pozdava skoda ze nasa bystricka nie je az taka pekna zvolen je pekne mesto tak si to zasluzi
Zelenac no está en línea   Reply With Quote
Old February 26th, 2008, 01:21 AM   #18
wuane
Registered User
 
wuane's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Bratislava, Modra
Posts: 9,875
Likes (Received): 747

aj bb je pekne mesto,tiez si zasluzi.Ale v BB aspon mate vyskovku...
__________________
..dúfam, že to nikto nepočúva, zabezpečil som na tento rok 35, na budúci rok asi 40, plus teda ďalšie veci. Zabezpečil som ich, ako tie peniaze, vlastnou hlavou...To, že sa pri tom motal Fedor, nemôže znamenať, že ma niekto bude držať za gule, to sa nesmie stať...Som sa vymanil od Fedora a povedal som: Fedor, ja som dal do toho hlavu a nie ty si dal do toho hlavu, takže ja budem teraz o niektorých veciach rozhodovať..."SLOVAK CITIES -
- S L O V E N S K É
M E S T Á -
wuane no está en línea   Reply With Quote
Old February 26th, 2008, 02:20 PM   #19
BrunoBA
Slovakiaaaa!!!!!!!!!!!!!!
 
BrunoBA's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Bratislava
Posts: 1,786
Likes (Received): 392

Je to super...ked sa to postavi tak sa pridem pozriet
BrunoBA no está en línea   Reply With Quote
Old March 10th, 2008, 01:39 AM   #20
..horsao5..
Registered User
 
..horsao5..'s Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: SN/BA/Slovakia
Posts: 211
Likes (Received): 1

Zvolenská Europa majú peknú stránku čo vy na to ?

http://www.europazv.sk/sk/index.php
__________________
I'm sorry, but my English isn't too good.
..horsao5.. no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 08:27 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium