daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Architektura i Urbanistyka > ZabytkiGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old April 15th, 2009, 12:17 AM   #21
deteroos
Zakapior wannabe
 
deteroos's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Bantustan Polska
Posts: 8,657
Likes (Received): 6498

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Działanie 6.2: Rewitalizacja małych miast

Quote:
2. Cel i uzasadnienie działania
Działanie to służyć ma przede wszystkim realizacji kompleksowych projektów mających za zadanie rewitalizację zaniedbanych części miejscowości, będących centrami gmin, dla których istnieją lokalne programy rewitalizacji. Inwestycje dotyczyć będą budowy, przebudowy i modernizacji elementów infrastruktury podstawowej (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, zagospodarowanie odpadów, drogi), społecznej (kulturalna, sportowo-rekreacyjna, turystyczna, edukacyjna), monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, jak również mieszkaniowej – tylko dla lokali socjalnych (w zakresie określonym w Rozporządzeniu nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR) oraz projektów dot. wzrostu estetyki przestrzeni publicznej.
Quote:
4. Przykładowe rodzaje projektów
- Kompleksowe projekty dot. rewitalizacji zmarginalizowanych miejscowości lub części miejscowości, będących centrami gmin, wynikające z lokalnych programów rewitalizacji (wsparcie będzie dotyczyło m.in. infrastruktury wodno-ściekowej, drogowej, edukacyjnej, turystycznej, sportowej i kulturalnej, gospodarki odpadami, modernizacji i odbudowy publicznych systemów ciepłowniczych, zaopatrzenia w energię elektryczną, wzrostu estetyki przestrzeni publicznej, systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, mieszkaniowej, tylko dla lokali socjalnych – w zakresie określonym w Rozporządzeniu nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
- Projekt rewitalizacyjny w ramach RPOWŚ 2007-2013 jest przygotowywany, składany i realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego, we współpracy z partnerami, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi.
- Projekty rewitalizacyjne, w myśl wytycznych MRR, powinny być traktowane jako element zintegrowanych projektów (operacji) rewitalizacyjnych, przez co rozumieć należy lokalne programy rewitalizacji. Z uwagi na fakt, iż lokalne programy rewitalizacji mają często długi horyzont czasowy, projekt rewitalizacyjny, wpisujący się w lokalny program rewitalizacji, powinien zostać określony jako etap jego realizacji.
- Renowacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej, szczególnie służące podniesieniu atrakcyjności miejscowości, będących centrami gmin, dla ruchu turystycznego.
Dotacje przyznane w 2009 r.: http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/dat...e-um_w_6_2.pdf

Szydłów, Wąchock, Bodzentyn, Chęciny, Stopnica, Łagów, Zawichost!! Padłem.
__________________
Nasze ulice - Nie dam, nie dam, nie dam Cię monstrom K. Zalewski "Polsko"
deteroos no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old May 6th, 2009, 08:58 AM   #22
ted5012
Registered User
 
ted5012's Avatar
 
Join Date: Jun 2005
Location: Warszawa Natolin
Posts: 266
Likes (Received): 19

Ważna akcja. Warto poprzec w każdy możliwy sposób

Quote:
Akcja „Dwór Polski”

Katarzyna Jaruzelska-Kastory , Marcin Schirmer , PTZ 05-05-2009, ostatnia aktualizacja 05-05-2009 01:22

Celem akcji Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego jest ochrona zabytkowych dworów .

W 2008 roku zarejestrowano w Polsce 2755 dworów i 2014 pałaców, czyli zaledwie 20 proc. stanu sprzed wojny. Z łącznej liczby 4769 obiektów ok. 3000 jest w stanie ruiny, zostało przebudowanych z zatraceniem cech stylowych bądź ich otoczenie uległo zniszczoniu (np. wycięto park).

Dwór szlachecki, obecny na polskiej wsi przez kilkaset lat, wrósł w historię, pejzaż i serca ludzi. Jego charakterystyczna architektura stanowiła szczególnie polski symbol materialnej kultury ziemiańskiej. Dwór był nośnikiem postępu na wsi, symbolem demokracji szlacheckiej i miejscem przekazywania rodzinnych i narodowych tradycji pod zaborami. Dawał pracę i ochronę okolicznym mieszkańcom.

W 1939 r. na terenie Polski znajdowało się około 16 000 dworów i 5000 pałaców, w tym ok. 4000 na Kresach. W 1944 r. rozpoczęto na podstawie dekretu PKWN o reformie rolnej parcelację majątków ziemskich. Wszystkie folwarki o powierzchni przekraczającej 50 ha (100 ha w dzielnicach zachodnich) zostały przymusowo przejęte przez Skarb Państwa bez odszkodowania, a ich właścicieli wyrzucano z domów. Upaństwowiono zabudowania gospodarcze i mieszkalne. Przez cały okres PRL dwory i pałace były celowo niszczone jako przejaw obcej klasowo kultury ziemiańskiej.

Sytuacja niewiele się zmieniła po roku 1989. Większość zespołów dworsko-parkowych znalazło się w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych, która przejęła majątek po rozwiązanych PGR. Część zespołów przekazano samorządom w ramach komunalizacji. Pozostałe sprzedano bądź wydzierżawiono. Znaczna ilość niszczeje. Brak reprywatyzacji zaprzepaścił szansę na zwrot zabranych domów prawowitym właścicielom.

Celem akcji „Dwór polski” jest rozwiązanie sprawy zwrotu mienia przejętego na mocy dekretu PKWN. W przypadku braku spadkobierców powinno być ono zbyte osobom, które zapewnią mu właściwą ochronę.

Próby ochrony obiektów, apelowanie do odpowiedzialności władz, spotykały się z nikłym odzewem. Akcja zakłada odwoływanie się do obowiązujących aktów prawnych. Niewywiązywanie się właścicieli obiektu zabytkowego z obowiązków zagrożone jest sankcją karną.

Podstawowym zadaniem akcji jest wywarcie presji na ministrze kultury i dziedzictwa narodowego i działającym w jego imieniu generalnym konserwatorze zabytków oraz na władzach samorządowych i ANR w celu wypełniania ustawowych obowiązków i poszanowania prawa. Sprawowanie zarządu bądź nadzoru nad mieniem nakazuje właściwe jego zabezpieczenie.

W ramach akcji gromadzone będą informacje o zagrożonych zespołach dworsko-parkowych. Sygnały od czytelników „Rz” nadal będą zbierane. Po ich weryfikacji do właściciela obiektu i konserwatorów wysłane zostanie żądanie podjęcia działań. W wypadku braku reakcji organy ścigania będą powiadamiane. Opublikowana zostanie też lista szkodników – osób i instytucji odpowiedzialnych za konkretne dewastacje.

Wszelkie informacje o akcji publikowane będą na łamach kwartalnika PTZ „Wiadomości Ziemiańskie” i na: www.ptz.info.pl.

W akcji, oprócz PTZ, bierze udział Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, wydawca pisma „Spotkania z Zabytkami”. Inicjatorzy liczą na włączenie się innych organizacji, osób prywatnych, władz konserwatorskich i środowisk naukowych.

Rzeczpospolita
__________________
Warsaw never ending story
ted5012 no está en línea   Reply With Quote
Old June 4th, 2009, 04:05 PM   #23
625
Administrator
 
625's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: pl. Aspołeczny
Posts: 36,805
Likes (Received): 5500

Uporządkujmy przepisy w zakresie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych

http://www.wspolnota.org.pl/index.ph...k=view&id=5971
__________________
Jednocześnie wydaje się nam, że poszerzenie miasta, jeśli takowe nastąpi, przyczyni się do jego upiększenia: nie powinno się bowiem pozwolić na to, by poszczególni budowniczowie kierowali się tu jedynie własnymi potrzebami, przypadkiem, kaprysem czy samowolą, niech plan i intelekt zapanują nad ich poczynaniami, a więc tam, gdzie w zgodzie z prawem panować powinny i muszą!
Schlesische Provinzialblaetter 1808, s. 528

Proszę o zgłaszanie do mnie wszelkich niewłaściwych materiałów na forum (szczególnie zdjęć o charakterze erotycznym).
Please report any inappriopriate content to me.
625 no está en línea   Reply With Quote
Old September 8th, 2009, 01:23 PM   #24
ted5012
Registered User
 
ted5012's Avatar
 
Join Date: Jun 2005
Location: Warszawa Natolin
Posts: 266
Likes (Received): 19

Quote:
Gujscy w Gałkach
Monika Rogozińska 08-09-2009, ostatnia aktualizacja 08-09-2009 08:23
Kupowali ruinę. Koryta dla świń stały w salonie. Dziś, po sześciu latach remontu, dwór w Gałkach wrócił do świetności

Dwór w Gałkach w powiecie węgrowskim (mazowieckie) to prawdopodobnie ostatni projekt architekta Bolesława Podczaszyńskiego
W salonie walały się zwierzęce odchody, stały koryta dla świń, parowano kartofle dla zwierząt. Dławił smród, dusił dym jak w kurnej chacie. Kominy były zawalone. Foliowe worki z deszczówką dyndały pod dziurami w suficie. Pościel na łóżkach w pokojach nigdy nie widziała wody. Park był wysypiskiem śmieci, a na dachu rosły chaszcze. Żona krzyknęła: „Wszystko, tylko nie to!”.

– Znajomych zebrało na torsje. Nie wytrzymali typowego obrazu agonii polskiego dworu – opowiada Waldemar Gujski. – A ja zapragnąłem go wskrzesić.

O starym polskim dworze zawsze marzył.– Nowo zbudowany, choćby nie wiem jak pięknie umeblowany, będzie tylko atrapą – mówi. Mieszkańca Warszawy ciągnęło na Podlasie do korzeni swoich i żony. Rodowód Gujskich wywodzą tu z czasów Konrada Mazowieckiego. W poszukiwaniach pomógł siedlecki konserwator zabytków. Jeździł z nimi, pokazywał ruiny.

Ze zdewastowanego dworu w Gałkach wytoczyli się pijani mężczyźni. – Po kupieniu tej ruiny z dwiema rodzinami bałam się odpowiedzialności. Co będzie, jeśli wiatr powali drzewa na dach albo runie przegniły sufit? – wspomina Małgorzata Gujska. Lokatorom wybudowali dwie drewniane chałupy.

– Ile kosztowało to, co zrobiłem? Nikt nie wyceni zdrowia, które przy tym straciłem. Remont był gehenną, trwał sześć lat. Tylko ten, kto ma dwór w sercu, może go odrodzić.

Przyjaciele twierdzą, że tylko ten, kto ma tyle optymizmu co mecenas Waldemar Gujski.


Na park piłą tarczową

Remont odsłaniał pierwotny kształt ziemiańskiej siedziby z 1876 r. Była prawdopodobnie ostatnim projektem Bolesława Podczaszyńskiego (zm. w 1876 r.). Architekt, wykładowca akademicki, autor podręczników, przebudował m.in. pałace w Starejwsi i Sieniawie, Kazimierzowski w Warszawie, kościoły w Starejwsi i Dobrem. W stolicy opracował plany wodociągów. Wzniósł Instytut Szlachecki (budynki późniejszego Sejmu RP), zaprojektował fontanny pałacu w Wilanowie.

O Gałkach w parafii Kopcie, ziemi liwskiej, powiatu węgrowskiego, wiadomo, że od XV do XVIII w. należały do rodu Gałeckich. Potem przechodziły w ręce Rudzińskich, Klickich, Łubieńskich, Popielów... W latach 30. XX w. zadłużony folwark ze stawami rybnymi przejął bank i rozparcelował ziemię. Po wojnie majątek zajął PGR. Stary mieszkaniec wsi wspominał, że dyrektor PGR jednego dnia położył piłą tarczową kilkadziesiąt 200-letnich drzew. Gujscy posadzili już trzy aleje: lipową, czerwonych grabów i wiązów.– Planujemy ogród warzywny i sad. Rosną już ziemniaki i maliny – mówi gospodarz.

Próbują przekonać bociany gotowym gniazdem na słupie. Mają kury, kobyłę Elzę, osła Kłapcia i kozła Priama. Gujski odnowił wozownię i stajnię. Szykuje kuźnię i serownię. Organizuje skansen. Z Podlasia zwoził drewniane spichlerze, stodoły, chałupy. Na framudze jednej z nich widnieje data 1893 r. Spod Kodnia przetransportował kompletny wiatrak typu koźlak. – To rzadkość – tłumaczy.

Dyrektor PGR jednego dnia położył piłą tarczową kilkadziesiąt 200-letnich drzew
Wyposażenia szuka na pchlich targach i po wsiach. Święte obrazki i latarnie do powozów, wagi i odważniki, maszyny rolnicze, żelazka, kołowrotki, garnki, młynki, skrzynie posażne, łopaty do chleba, warsztaty tkackie, magielnice...

– Ściga się ze zbieraczami złomu. Przy każdej maszynie mówi, że jak on jej nie kupi, to Mittal ją przetopi – mówi żona.


Secesyjny kredens od chłopa

Z dawnego dworu odnalazł na wsi jedynie szafkę. Pokoje sam urządza dywanami, kilimami. – Inwentarze pośmiertne pokazują, że przeciętny szlachcic miał ok. 300 kobierców – tłumaczy. Secesyjny kredens wyciągnął ze stodoły od chłopa. W salonie złożył piec z kafli miśnieńskich. Zna antykwariuszy, którzy wolą, żeby ładny przedmiot zdobił dwór, a nie mieszkanie w bloku.

W sieni umieścił witraże z Orłem Białym i Pogonią Litewską. – Taki patriotyk – uśmiecha się.

Łazienki wyłożył szaroniebieskim i złocistym marmurem ze Sławniowic. W tym polskim kamieniu, jak mówi, jest zakochany, a marmury ze złóż wydobywanych od 700 lat zdobią już gmach Sejmu, rządu i opery.

– Po antykwariatach Europy mąż szuka poloników – mówi Małgorzata Gujska. – Najwspanialsza rzecz, jaką widziałem w najlepszym antykwariacie Toskanii, pochodzi z Polski – mówi Gujski. – To barokowy ołtarz z płaskorzeźbą Ostatniej Wieczerzy. Nie stać mnie, ale marzę o nim od lat.

Zakup szczególnie dla niego ważny to płaskorzeźba w drzewie gruszkowym. Tadeusz Kościuszko. Z tyłu odręczny napis: „Kochanemu Stasiowi Sasorskiemu, portret Naszego Kochanego Naczelnika, tu na wygnaniu przez Jana Krzyżanowskiego wykonany. Dedykuje i poświęca Jan Gujski, Wiatka 20 I 1868 r.” Wśród narysowanych herbów jest Dolina – herb Gujskich. – Jeszcze nie doszedłem, jakie relacje wiążą mnie z tym rzeźbiarzem zesłanym na Sybir – mówi.


Alians dworu i plebanii

Na tympanonie dworu Gujscy umieścili napis: „Gloria Tibi Domine” – Chwała Tobie, Panie. Uważają, że nic nie dzieje się przypadkowo.

Waldemar dziś jest cenionym specjalistą prawa pracy z tytułem prawnika roku „Gazety Prawnej”, autorem komentarzy, książki „Kontrakty menedżerskie”, wykładowcą polskich i zagranicznych firm, twórcą kancelarii, która w rankingu „Rzeczpospolitej” od kilku lat zajmuje czołowe miejsca.

– Swoją pozycję wyrąbał sobie ciężką pracą – mówi żona.

Mecenas gości wita dźwiękiem dzwonu z odlanym napisem „Gałki 1876 – 2009”.

– Ten dwór ma służyć ludziom, być jak kiedyś centrum życia dla okolicy – mówi z entuzjazmem. Zapraszają dzieci z całej wsi na kolędowanie ze św. Mikołajem i księdzem, obiadem i konkursem biblijnym.

– Alians dworu i plebanii zawsze na dobre Polsce wychodził – twierdzi Gujski.


Wielkie wyzwanie

27 czerwca 2009 r. mszą rozpoczęło się oficjalne otwarcie dworu w Gałkach. Małgorzata Gujska na obiad we dworze, na jaki trafiłam, podała zupę brokułową na rosole z łososiem i pieczonymi płatkami migdałów, gałkowską ratatuję (z cukinii, bakłażanów, pomidorów, papryki, czosnku, bazylii), ryż czarny z brązowym, cielęcinę pieczoną z morelami, młodą kapustę z koperkiem i czosnkiem, sałatę lodową, truskawki własne, ciasta, kompot z wiśni...

– Największy z Polaków Jan Paweł II nakazał nam: „Przenieście to dziedzictwo, któremu na imię Polska, następnym pokoleniom”. Odtworzyć polski dwór to wyzwanie – mówi mecenas. – Był centrum kultury, patriotyzmu i nowinek technicznych. Rodziły się w nim poezja, proza, malarstwo. Chronił powstańców i ludzi w potrzebie, samotnych kuzynów. Przechowywano w nim pamięć o przeszłości. Dlatego okupanci i komuniści tępili go tak zajadle i metodycznie. Dwór ze swym wyposażeniem, kulturą, atmosferą, gościnnością był polskim endemicznym zjawiskiem. Tego nie było gdzie indziej. To jest mój wkład w zjednoczoną Europę!


Komunistyczne prawo żyje

6 września minęło 65 lat od ogłoszenia dekretu o reformie rolnej, wydanego przez PKWN. Organizacja ta, organ władzy wykonawczej złożony z komunistów polskich, powstała w Moskwie na wniosek Stalina i na terenach polskich zajmowanych przez Armię Czerwoną realizowała jego politykę. Dekret o reformie rolnej majątków powyżej 50 ha (w Wielkopolsce – 100 ha) miał na celu zniszczenie polskiej warstwy ziemiańskiej, szczególnie patriotycznej i nastawionej antykomunistycznie. Oprócz odebrania majątków i domów wprowadzono zakaz osiedlania się ziemian w obrębie powiatu pod karą aresztu, a nawet śmierci. Ten dekret w wolnej Polsce nie został odwołany. Wciąż jest podstawą prawną do rozstrzygania stosunków własnościowych na wsi. Historyczne polskie siedziby uległy rujnacji.

k. j-k.


autor zdjęcia: Monika Rogozińska
źródło: Rzeczpospolita
__________________
Warsaw never ending story
ted5012 no está en línea   Reply With Quote
Old October 7th, 2009, 03:04 PM   #25
625
Administrator
 
625's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: pl. Aspołeczny
Posts: 36,805
Likes (Received): 5500

http://www.urbanistyka.info/content/...-rewitalizacji

Quote:
Potrzeba udziału społeczeństwa w procesie REwitalizacji

mgr Łukasz Piwnicki

Wyobraźmy sobie taką sytuację:
Spotykasz się z mieszkańcem, żeby opowiedzieć mu o projekcie rewitalizacji jego dzielnicy.Pierwsze pytanie jakie ów mieszkaniec Ci zada, będzie brzmiało najprawdopodobniej tak: Pani/Panie, a cóż to takiego ta Rewitalizacja?
Postarajmy się zatem odpowiedzieć na to pytanie i uświadomić sobie, po co nam człowiek w tym procesie?
Często spotykam się w swojej pracy z hasłami rewitalizacja, rewitalizować, zrewitalizować, itd. Często niestety zdarza się tak, że ktoś błędnie używa tego pojęcia lub nie do końca rozumie jego znaczenie. Zacznijmy więc może od tego co to jest ta rewitalizacja, czym się zajmuje i co ma za zadanie zrewitalizować?

Tak naprawdę każdy z nas może stworzyć swoją definicję rewitalizacji. Nie jest to żaden problem. Nie ulega wątpliwości, że inną definicję stworzy człowiek, który się tym zajmuje na co dzień, inną sprzedawca w sklepie, inną prawnik, a jeszcze inną przedszkolak. Literatura również serwuje nam całą masę definicji, od bardzo prostych do bardzo złożonych. W tym miejscu przytoczę definicję, która jest dla mnie najważniejsza i osobiście najbardziej mi odpowiada:


Rewitalizacja to planowe działanie mające na celu zmianę struktury funkcjonalno – przestrzennej zdegradowanych obszarów miasta i w konsekwencji ich ożywienie gospodarcze i społeczne. (T. Kaczmarek)
Zadaniem rewitalizacji jest więc zrewitalizowanie tkanki miejskiej, wiejskiej, przemysłowej, tkanki, która jest zdegradowana, podupadła i wprowadzenie nowej jakości, podarowanie jej przysłowiowego „kopa”, który pchnie tą przestrzeń do przodu, wyciągnie z dołka. Jednak tkanka miejska nie składa się tylko i wyłącznie z budynków, placów, ulic, parków, ale przede wszystkim składa się z ludzi. Jak to powiedział jeden z autorów definicji rewitalizacji trzeba rewitalizować „Ludzi, a nie kamienie...” i tego należy się trzymać, w każdym procesie rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej trzeba na pierwszym miejscu stawiać człowieka.
Idąc dalej należy zastanowić się, kto będzie się zajmował rewitalizacją tych zdegradowanych części tkanki miejskiej. Modeli jest wiele i tak naprawdę, co kraj to obyczaj. W tym miejscu będę się opierał na przykładzie z Wrocławia, gdzie działania rewitalizacyjne koordynuje pełnomocnik Prezydenta Miasta Wrocławia do spraw rewitalizacji w randze Wiceprezydenta Miasta. Do pomocy Prezydent Miasta ma również kierownika projektu oraz, od niedawna, specjalnie powołaną do tego spółkę działającą na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, która stała się partnerem miasta w zakresie prowadzenia procesu rewitalizacji we Wrocławiu. Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. bo o tej spółce mowa, została założona w czerwcu 2008 roku. Gmina Wrocław posiada 51% udziału w spółce należy, a 49% należy do BIG-STÄDTEBAU GmbH z Kilonii-Kronshagen, niemieckiej firmy operatorsko-powierniczej ds. rewitalizacji - wybranej w drodze konkursu jako partner Gminy Wrocław do założenia spółki celowej. Zadaniem spółki jest realizacja zadań własnych Gminy Wrocław poza sferą użyteczności publicznej, służących realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Wrocławia, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XLIV/2969/05 (Biuletyn Urzędowy RMW z 16 grudnia 2005 r. Nr 12, poz.698) z dnia 8 grudnia 2005 roku.
W innych miastach spotkać możemy pełnomocników, specjalne wydziały i działy, a także pojedyncze osoby odpowiedzialne za koordynowanie i przeprowadzanie procesów rewitalizacji.
Wiemy już kto może zająć się rewitalizacją, teraz pomyślmy kogo lub czego ona powinna dotyczyć. Jak już napisałem na wstępie najważniejszy jest człowiek. Należy zawsze się nad nim pochylić, wysłuchać, porozmawiać, wskazać co się zmieni w jego otoczeniu.
W tym momencie dochodzimy do najważniejszej części składowej procesu rewitalizacji, czyli do partycypacji społecznej, a tak po polsku do uczestnictwa i osobistego zaangażowania mieszkańców w procesie rewitalizacji. W tym momencie zaczynają się schody, co z tego, że wiemy co chcemy zrobić, co z tego, że mamy na to fundusze, co z tego, ze projekt już jest gotowy i czeka na wdrożenie, co z tego? Jak staje nam na drodze osoba, mieszkaniec, użytkownik przestrzeni do „zrewitalizowania”, który ma tak zwany syndrom NIMBY, czyli (Not In My Back Yard) - "nie na moim podwórku”. Spotyka się z tym każdy, kto zajmuje się urbanistyką, planowaniem przestrzennym, rewitalizacją czy dowolną inną dziedziną ingerującą w jakiś sposób w przestrzeń i własność prywatnych użytkowników. W tym miejscu należy zastanowić się jakie działania podjąć, żeby ten człowiek stał się naszym sprzymierzeńcem w procesie rewitalizacji, żeby zrozumiał, że to dla niego i dla jego dobra chcemy coś zmieniać w jego otoczeniu.
Bogate doświadczenia w dziedzinie „pozyskiwania” mieszkańców do procesu rewitalizacji ma Poznań (na szczególną uwagę zasługuje proces rewitalizacji Śródki). We Wrocławiu procesom rewitalizacji towarzyszą kampanie społeczne, spotkania, festyny, publikacje na internetowych i udostępnianie projektów rewitalizacji opinii publicznej. Jednym z ciekawszych pomysłów, które miały swoje miejsce w ostatnich miesiącach było połączenie projektu rewitalizacji dla Rynku Psiego Pola we Wrocławiu z opracowywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego samego obszaru. Fakt, że projektem rewitalizacji i projektem mpzp zajmował się ten sam zespół, pozwalało na wprowadzenie tych samych standardów i utrzymanie spójności w obydwu projektach. Ważny był tutaj również proces partycypacji, który przebiegał dwutorowo, zarówno w procedurze planistycznej jak i procedurze procesu rewitalizacji.
Nie zawsze jest jednak tak pięknie. Czasem trzeba się pomęczyć i znaleźć sposób na aktywizację społeczeństwa. Takie sposoby to między innymi:· Piknik z udziałem mieszkańców,
· Spotkania na których tłumaczy się założenia projektu,
· Ankiety wypełniane podczas pikników, spotkań, rozsyłane do domów,
· Sody internetowe, telefoniczne, uliczne,
· Spotkania projektantów z mieszkańcami,
· Reklama i propagowanie w lokalnej prasie,
· Plakaty i prospekty informacyjne,
· Osoba lub jednostka oddelegowana do udzielenia pełnej informacji zainteresowanym.


Nie można jasno stwierdzić, czy tego typu działanie przyniesie spodziewany skutek. Należy jednak próbować i starać się dotrzeć do mieszkańców. gdyż najgorsze co może się przytrafić to brak prawdziwej informacji, dezinformacja i plotka, która bardzo szybko może położyć nam cały projekt, zanim na dobre się rozpędzi.


W tym miejscu pozostaje mi życzyć wszystkim, którzy stają na początku drogi wyboistej i krętej, a związanej z partycypacją społeczną w rewitalizacji, otwartego umysłu, ciekawych pomysłów i odwagi do ich realizacji, a jeśli macie jakieś pomysły, jeśli znacie jakieś przykłady, podzielcie się z nami.
__________________
Jednocześnie wydaje się nam, że poszerzenie miasta, jeśli takowe nastąpi, przyczyni się do jego upiększenia: nie powinno się bowiem pozwolić na to, by poszczególni budowniczowie kierowali się tu jedynie własnymi potrzebami, przypadkiem, kaprysem czy samowolą, niech plan i intelekt zapanują nad ich poczynaniami, a więc tam, gdzie w zgodzie z prawem panować powinny i muszą!
Schlesische Provinzialblaetter 1808, s. 528

Proszę o zgłaszanie do mnie wszelkich niewłaściwych materiałów na forum (szczególnie zdjęć o charakterze erotycznym).
Please report any inappriopriate content to me.
625 no está en línea   Reply With Quote
Old March 30th, 2010, 02:40 PM   #26
625
Administrator
 
625's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: pl. Aspołeczny
Posts: 36,805
Likes (Received): 5500

I KONGRES REWITALIZACJI MIAST POLSKICH
__________________
Jednocześnie wydaje się nam, że poszerzenie miasta, jeśli takowe nastąpi, przyczyni się do jego upiększenia: nie powinno się bowiem pozwolić na to, by poszczególni budowniczowie kierowali się tu jedynie własnymi potrzebami, przypadkiem, kaprysem czy samowolą, niech plan i intelekt zapanują nad ich poczynaniami, a więc tam, gdzie w zgodzie z prawem panować powinny i muszą!
Schlesische Provinzialblaetter 1808, s. 528

Proszę o zgłaszanie do mnie wszelkich niewłaściwych materiałów na forum (szczególnie zdjęć o charakterze erotycznym).
Please report any inappriopriate content to me.
625 no está en línea   Reply With Quote
Old November 3rd, 2010, 03:27 AM   #27
rover_777
Registered User
 
rover_777's Avatar
 
Join Date: May 2010
Location: Tighina
Posts: 1,231
Likes (Received): 95

Cum se măsoară credinţa: Cea mai înaltă statuie din lume a lui Iisus Hristos, aproape de finalizare

Quote:
Polonezii se pregătesc să finalizeze construcţia celei mai înalte statui a lui Iisus Hristos din lume, potrivit AFP. Mai înaltă decât Hristos al Concordiei din oraşul bolivian Cochabamba (34,20 metri), şi decât Hristos din Rio de Janeiro (39,6 metri), noua statuie va fi ridicată în vestul Poloniei, în oraşul Swiebodzin.

Statuia construită în Swiebodzin, un oraş cu 40.000 de locuitori, situat la 50 km de frontiera polono-germană, va avea înălţimea de 58 m şi anvergura la nivelul braţelor de 24 m, ea urmând să fie inaugurată în cursul duminicii de 21 noiembrie.

La originea proiectului s-a aflat iniţiativa preotului Sylwester Zawadzki, parohul bisericii din localitate, care a cumpărat în acest scop un teren de patru hectare de la Agenţia naţională a terenurilor agricole. Apoi a colectat fonduri şi a atras sponsori pentru realizarea proiectului, şeful şantierului fiind chiar fratele său, scrie Agerpres.

Asamblarea finală a monumentului ar fi trebuit să se facă în aceste zile, dar ea a fost amânată pentru că macaraua care trebuia să ridice braţele şi capul statuii nu era suficient de puternică, a relatat inginerul. Constructorii intenţionau să
folosească un elicopter, dar în cele din urmă au optat pentru altă macara care ar trebui să sosească în zilele următoare.

Părţile deja ridicate ale statuii pe o mică colină sunt vizibile de pe drumul naţional, dar după ce va fi terminată ea va putea fi văzută încă de departe de pe autostrada A2 care leagă Varşovia de Berlin.

Ca şi Isus din Cochabamba şi din Rio de Janeiro, statuia din Swiebodzin va fi în întregime albă, dar spre deosebire de primele două, ea va purta o coroană aurită.Unimedia.md
rover_777 no está en línea   Reply With Quote
Old April 10th, 2011, 06:46 PM   #28
TETA
N 51° 23' E 21° 09'
 
TETA's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Radom
Posts: 4,107
Likes (Received): 806

Kolega z Rumunii pomylił wątki. Powyższy artykuł do eksmisji stąd poproszę...
TETA no está en línea   Reply With Quote
Old April 6th, 2012, 01:25 PM   #29
mat_k
Registered User
 
mat_k's Avatar
 
Join Date: Nov 2004
Location: 3city
Posts: 52
Likes (Received): 0

Jak docieplać i nie niszczyć?

..
Quote:

Jak docieplać i nie niszczyć?

Specjaliści zajmujący się konserwacją zabytków od dawna zastanawiają się nad efektywnym ocieplaniem budynków, przy jednoczesnym zachowaniu ich wartości kulturowych i autentyczności. Ponieważ do izolacji budowli zabytkowych należy podchodzić w szczególny sposób, wielu naukowców pracuje nad nowymi i lepszymi technologiami używanymi w tym zakresie.

Aby skoordynować wyniki prac naukowców z całej europy i zapewnić wymianę doświadczeń, osiemnastu partnerów, z dziewięciu krajów Europy, przystąpiło do projektu COOLBricks – Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments współfiansowanego z Programu Baltic Sea Region 2007-2013 dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. W COOL Bricks biorą udział partnerzy z Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Badania i wymiana informacji, prowadzone w ramach projektu, dotykają zarówno kwestii technik izolacji budowli ceglanych, prawnych uwarunkwań dotyczących renowacji zabytków w poszczególnych krajach, wpływu działań renowacyjnych na środowisko oraz efektywności energetycznej budynków.

16 kwietnia w Gdańsku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Ochrona Zabytków - Efektywność Energetyczna”. Organizacją zajmuje się partner projektu ze strony polskiej: Europejska Fundacja Ochrony Zabytków.

Na konferencji w Gdańsku prelegenci poruszą wszystkie wspomniane kwestie. Pojawią się na niej wybitni specjaliści zajmujący się konserwacją zabytków, architekci, audytorzy z całej Europy.
Jej dokładny program i spis tematów znajduje się na stronie http://coolbricks.eu/ w zakładce "events".

www.ecodek.pl
mat_k no está en línea   Reply With Quote
Old December 29th, 2012, 02:31 PM   #30
Adasmos
Registered User
 
Adasmos's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Valencia/Barcelona
Posts: 746
Likes (Received): 61

http://www.urbanistyka.info/content/...akresie-planow

Bardzo obszerny i ciekawy artykuł znanego eksperta na temat rewitalizacji w kontekście polskiego i europejskiego prawa zagospodarowania przestrzennego.
Adasmos no está en línea   Reply With Quote
Old October 12th, 2013, 06:48 PM   #31
WB2010
Registered User
 
WB2010's Avatar
 
Join Date: Jun 2010
Posts: 628
Likes (Received): 1789

Przedstawiciele największych miast rozmawiali o rewaloryzacji zabytków

W sobotę we Wrocławiu spotkały się władze największych miejskich samorządów, które zgodnie stwierdziły, że na rewaloryzację zabytków w Polsce potrzeba więcej pieniędzy, a na same zadania większy wpływ muszą mieć obywatelskie komitety.

Jak powiedział PAP gospodarz spotkania prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, dyskutowano przede wszystkim o potrzebie rewaloryzacji zespołów i kompleksów urbanistycznych, "co nie wyklucza potrzeby pilnej renowacji najważniejszych indywidualnych obiektów zabytkowych, także w mniejszych miejscowościach".

"Wszyscy podpisujemy się pod stwierdzeniem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, że finansowanie rewaloryzacji nie może się odbywać kosztem nakładów na to miasto. Kraków powinien być dla nas przykładem, jak inicjatywa obywatelska i społeczna może służyć takiej akcji. Byliśmy pod wrażeniem słów prof. Franciszka Ziejki, przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, który powiedział, że już w 1830 r. krakowianie podjęli pierwsze tego typu inicjatywy" - podkreślił Dutkiewicz.

Majchrowski powiedział PAP, że podtrzymuje również swą opinię, że fundusze na rewaloryzację powinny być dystrybuowane przez Kancelarię Prezydenta RP.

"Nie jest prawdą, że Najwyższa Izba Kontroli zanegowała takie rozwiązanie finansowe. Po kontroli NIK zaleciła tylko, że potrzebne są zmiany ustawowe, by taki sposób finansowania był zgodny z literą prawa" - dodał Majchrowski.

W sobotnim spotkaniu w stolicy Dolnego Śląska uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz biur konserwatorów zabytków z: Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Poznania, Zamościa, Lublina, Łodzi, Torunia. Z powodu mgły nie dolecieli reprezentanci Gdańska.

W czwartek minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski powiedział PAP, "że dostał informację, iż Kancelaria Prezydenta RP w tym trybie i na ten cel nie może dystrybuować środków finansowych". "Nie wystąpiłem wcale o przejęcie tego funduszu i nie zrobię tego dopóty, dopóki nie będzie potrzeby jego ratowania. () Jestem wielkim zwolennikiem kontynuowania zaangażowania na rzecz Krakowa. Przyznaję jednak rację tym, którzy domagają się, aby środki były dystrybuowane także na inne miasta w Polsce" - podkreślił Zdrojewski.

W Krakowie od grudnia 1978 r. działa Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Rozdziela on pieniądze z istniejącego od 1985 r. Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. W ostatnich latach było to ok. 40 mln zł rocznie.

Właśnie te środki, płynące obecnie z Kancelarii Prezydenta RP, mogłyby być zabrane historycznej stolicy kraju. Dlatego samorząd Krakowa zaproponował powołanie Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Miast Historycznych, o czym w sobotę rozmawiano we Wrocławiu.

Byłaby to wspólna pula pieniędzy na ratowanie zabytków we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Warszawie, Lublinie, Łodzi, Zamościu. Potrzebna jest kwota ok. 130-160 mln zł rocznie. Powołanie Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Miast Historycznych wymaga uchwalenia ustawy.


W listopadzie 2012 r. szesnaście organizacji społecznych z całego kraju wystosowało "Apel o sprawiedliwy podział funduszy na ochronę zabytków w Polsce". Domagało się przesunięcia pieniędzy z funduszu krakowskiego na obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz powołania tzw. pogotowia konserwatorskiego.

Koordynator tej inicjatywy przedstawiciel Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia Marek Karabon powiedział PAP w sobotę, że wrocławskie spotkanie przedstawicieli dużych miast "to klub bogatych, których stać na zadbanie o własne zabytki".

"My, proponując powołanie pogotowia konserwatorskiego, chcemy, by z tych ponad stu milionów złotych przeznaczać pieniądze również na ratowanie niszczejących zabytków w małych miejscowościach, o które rzadko ktoś się upomina" - dodał Karabon.

http://www.rp.pl/artykul/757909,1056359.html

dla inicjatywy powołania Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Miast Historycznych ! Kwota o jakiej mowa to zaledwie 0,5 promila - bądź 0,05 % - całego budżetu państwa. To absolutne minimum na ochronę dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego w największych naszych miastach !
__________________

Urbanista1 liked this post
WB2010 no está en línea   Reply With Quote
Old October 13th, 2013, 12:41 AM   #32
dexter2
Pijcie portera z BŁ!
 
dexter2's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Łódź
Posts: 17,731
Likes (Received): 19092

Bardzo ważna kwestia, aż dziwne, że do tej pory się tutaj nie pojawiła.


Tusk: rząd da 25 mld zł na rewitalizację miast. Eksperci: ważne, jak się te pieniądze rozplanuje

Premier Donald Tusk ogłosił, że rząd stworzy Narodowy Program Rewitalizacji Miast, na który przeznaczy w najbliższych latach 25 mld złotych z funduszy Unii Europejskiej. - To dopiero początek, będziemy też szukać środków krajowych - zapowiedział.

Premier ogłosił ten plan podczas wizyty w Łodzi. - W ostatnich latach widzimy w naszych miastach dużo nowych inwestycji, ale też postępującą degradację centrów miast. Łódź jest najgorszym przykładem, jeśli chodzi o poziom dewastacji centrum, szczególnie kamienic z przełomu XIX i XX w. Tu chodzi o kilkaset nieruchomości, które często nigdy nie były remontowane od czasu ich zbudowania - mówił premier. Wśród zdegradowanych obszarów wskazał też centra miast Górnego Śląska, praską część Warszawy oraz Wałbrzych.

Zapowiedział, że rząd powoła Narodowy Program Rewitalizacji Miast, na który chce przeznaczyć 25 mld zł ze środków przyznanych Polsce przez UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-20. - Będziemy też szukać dodatkowych narzędzi: środków krajowych, zaprosimy do udziału samorządy i partnerów prywatnych - zapowiedział.

Małe Expo o rewitalizacji

Premier ogłosił też, że Łódź przy wsparciu rządu będzie się starać o organizację tzw. małego Expo. To międzynarodowa wystawa tematyczna, która odbywa się pomiędzy wystawami światowymi. Jeśli uda się ją zorganizować, ma być poświęcona rewitalizacji miast. Do tej pory nie tylko w Polsce, ale też w Europie Środkowo-Wschodniej nie odbyła się jeszcze taka wystawa.

Urbaniści: nie zapominajcie o ludziach

- Same inwestycje i remonty ulic czy budynków, bez programów społecznych skierowanych do mieszkańców można nazwać co najwyżej "renowacją" jakiegoś obszaru, ale nie "rewitalizacją" - podkreśla urbanista Bogusław Hajda ze stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. I dodaje, że skoordynowane działania powinny objąć też planowanie przestrzenne i inżynierię transportu (np. wyprowadzanie z centrów miast nadmiernego ruchu samochodowego). - Skutkiem rewitalizacji powinna być poprawa warunków życia osób, które mieszkają w zdegradowanych dzielnicach śródmiejskich, i przyciągnięcie tam nowych mieszkańców z przedmieść. Musimy jednak pamiętać, że rewitalizacją nie jest - jak się niestety wciąż myśli w Polsce - wymiana społeczna mieszkańców odnowionych dzielnic - podkreśla Hajda.

Czy 25 mld zł na rewitalizację polskich miast to duża kwota? - Wszystko zależy od skali działania - mówi ekspert. I radzi: - Lepiej skupić się na mniejszych obszarach i wydać tam więcej pieniędzy, by osiągnąć większy efekt.

W jego ocenie już dziś samorządy wydają dużo pieniędzy na różne działania rewitalizacyjne. Ale dzieje się to bez odpowiedniej koordynacji i w zbyt rozproszony sposób. - Rządowy program powinien skoordynować takie działanie - ocenia.

Deklaracja premiera cieszy Joannę Erbel, socjolożkę miasta i działaczkę Kongresu Ruchów Miejskich. - To sygnał, że temat degradacji miast został wreszcie zauważony. Sukces zależy od tego, ile pieniędzy zostanie wydanych na infrastrukturę, remonty ulic, placów, czy zdegradowanych kamienic, a ile na projekty społeczne i przeciwdziałanie wykluczeniu biedniejszych mieszkanek i mieszkańców. Pieniądze są ważne, ale tym, czego przede wszystkim brakuje, jest ustawa rewitalizacyjna - mówi. Jak dodaje, celem takiej ustawy powinno być zintegrowanie działań w miastach i wprowadzenie narzędzi chroniących przed tzw. gentryfikacją.

Co to takiego? Gentryfikacja to proces zmiany społecznej w miejskich dzielnicach. Polega na tym, że gdy jakieś miejsce stanie się modne lub zostanie odnowione, zamożniejsi przybysze wypychają rdzennych, biedniejszych mieszkańców. Jak? Podnosząc czynsze w mieszkaniach pod wynajem lub ceny w okolicznych sklepach.


__________________

Bo gdzie byś nie był i jak by cię nie przyjęli
Nigdy nie będziesz się czuł jak na Obiecanej Ziemi

Łódź - Remonty kamienic i zabytków - 2010, 2011, 2012
Łódzkie absurdy drogowe - ŁAD na Facebooku!

NYC & EastCoast USA!
dexter2 no está en línea   Reply With Quote
Old September 14th, 2014, 09:55 PM   #33
GothMucha
Registered User
 
GothMucha's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Posts: 579
Likes (Received): 1068

REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM ŁODZI

Jak zmieniać centrum Łodzi? Pierwsze 4 miliony na rewitalizację.


Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta zaczyna szeroki projekt pilotażowy przygotowujący Łódź do procesu rewitalizacji. Badania społeczne, analizy gospodarcze, przygotowania do remontów następnych 35 kamienic, a także duży program edukacyjny dla łódzkich szkół budujący łódzką tożsamość - to wszystko pozwoli Miastu lepiej zaplanować odnowę śródmieścia. Łódź właśnie otrzymała na ten cel prawie 4 miliony złotych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.Projekt potrwa rok i w jego wyniku powstaną modelowe rozwiązania, które ułatwią włączenie w rewitalizację różnych partnerów, od inwestorów czy wspólnot mieszkaniowych chcących wyremontować swój budynek aż po artystów prowadzących działania na łódzkich podwórkach. Wszystko to nie może obejść się bez szerokiego dialogu społecznego. W ramach projektu Biuro Rewitalizacji planuje następną turę konsultacji, punkt informacyjny dla mieszkańców i szereg działań partycypacyjnych na terenie centrum.

Dzięki projektowi Łódź stanie się wzorem dla innych miast. Powstanie pierwsze w Polsce Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, z którego będą korzystać inne samorządy. Badania pozwolą również dobrze przygotować Lokalny Program Rewitalizacji.
Co dokładnie obejmuje projekt?

Niektóre badania w ramach projektu prowadzone będą w skali centrum lub całego miasta, inne zaś obejmą obszar pilotażowy (okolice ul. Włókienniczej i część Nowego Centrum Łodzi od Piotrkowskiej do Targowej).1. analizy z zakresu mieszkalnictwa i nieruchomości

2. inwentaryzacje i ekspertyzy techniczne 35 kamienic

3. stworzenie modelowych rozwiązań dla przyszłych partnerów procesu rewitalizacji

4. ocena i przygotowanie do poprawy sytuacji gospodarczej w śródmieściu

5. narzędzia do walki ze zjawiskiem pustostanów i zaniedbanych nieruchomości

6. pogłębione badania społeczne obszaru pilotażowego

7. podsumowanie dotychczasowych doświadczeń Łodzi w zakresie rewitalizacji

8. zebranie dobrych praktyk z Polski i zagranicy

9. konsultacje następnych 12 obszarów rewitalizacji

10. działania terenowe w centrum mające na celu pobudzenie dialogu społecznego i zainteresowania rewitalizacją

11. punkt informacyjny dla mieszkańców

12. program edukacyjny dla nauczycieli i szkół w całym mieście

13. łódzkie pomoce naukowe

14. analiza zagrożeń dla procesu rewitalizacji

15. ustalenie zestawu kryteriów dla oceny prawidłowości przebiegu procesu

16. konkurs architektoniczny dla obszaru pilotażowego

17. stworzenie Centrum Wiedzy z zakresu rewitalizacji


http://uml.lodz.pl/rewitalizacja
__________________
"Obywatel, który niszczy krzewy i kwiaty na placach publicznych i zieleńcach zdradza głupotę albo złośliwość i zasługuje na pogardę społeczeństwa"
GothMucha no está en línea   Reply With Quote
Old October 12th, 2014, 09:56 PM   #34
JAKUB POLEWSKI
BANNED
 
JAKUB POLEWSKI's Avatar
 
Join Date: Dec 2005
Location: Łódź (1940-1945 Litzmannstadt)
Posts: 10,752
Likes (Received): 190

mia100 kamienic ( miasto kamienic )

Mia100 Kamienic / Miasto Kamienic

Jest to popsuty w celu umożliwienia wyburzeń zabytków program remontowy "100 kamienic dla Łodzi", który był obiecany do realizacji przez obecną Prezydent Łodzi, Hannę Zdanowską. Suche fakty dotyczące skutków popsucia programu, które to fakty są ocenzurowane w łódzkich mediach jak również ukrywane przez władze miasta:

__________________

Magdalena E. liked this post

Last edited by JAKUB POLEWSKI; November 17th, 2014 at 04:18 PM.
JAKUB POLEWSKI no está en línea   Reply With Quote
Old November 21st, 2014, 07:43 PM   #35
ABWera
Registered User
 
ABWera's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Location: Chrząszczyżewoszyce
Posts: 7,081
Likes (Received): 3649

Quote:
Konsultacje publiczne projektu założeń ustawy o rewitalizacji

Projekt założeń ustawy o rewitalizacji 20 listopada 2014 r. trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Ustawa ma stworzyć ramy prawne dla kompleksowej rewitalizacji w Polsce.

Ustawa stworzy ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce, których obecnie brakuje oraz, poprzez zawarte w niej regulacje, zachęcać będzie coraz więcej samorządów do prowadzenia tego procesu. Wprowadzenie takich zmian w prawie jest konieczne, zwłaszcza w kontekście szacunków Instytutu Rozwoju Miast, według których aż 20 proc. obszarów miejskich w Polsce (zamieszkanych przez ok. 2,4 miliona mieszkańców) jest zdegradowanych i wymaga pilnych działań.

Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych (w miastach i na wsi) poprzez przedsięwzięcia całościowe, obejmujące różne sfery życia. Ich celem będzie m.in. poprawa jakości życia mieszkańców, przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym tych terenów oraz złemu stanowi technicznemu budynków, a także poprawa stanu środowiska.

Aby rewitalizacja była dobrze przemyślana i zaplanowana, jej podstawą na konkretnym obszarze będzie program rewitalizacji. Opracują go i uchwalą samorządy lokalne w ścisłej współpracy z zainteresowanymi środowiskami (m.in. mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami).

Kompleksowa i skuteczna rewitalizacja to też jeden z najważniejszych sposobów dążenia do ładu przestrzennego i ograniczania żywiołowej suburbanizacji (tzw. rozlewania się miast), która powoduje narastające koszty przestrzenne, ekonomiczne i środowiskowe. Zatem im powszechniejsza będzie rewitalizacja, tym bardziej polskie miasta będą zwarte, przyjazne i o wysokiej jakości przestrzeni publicznej.

Zapraszamy do analizy projektu i zgłaszania uwag do 4 grudnia br. na adres: [email protected].

Pobierz pliki:

Założenia ustawy o rewitalizacji Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (247 KB)
Test regulacyjny Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (367 KB)
Załącznik nr 1 do testu - Mierzalne skutki rewitalizacji Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (844 KB)
Załącznik nr 2 do testu - Symulacja wpływu na sektor finansów publicznych regulacji dotyczącej zwiększonej amortyzacji Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (317 KB)
http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/po..._20112014.aspx

oraz
Quote:
Poniedziałek, 24 listopada

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DOT. PROJEKTU ZAŁOŻEŃ USTAWY O REWITALIZACJI


Podsekretarz stanu w MIiR Paweł Orłowski weźmie udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu założeń ustawy o rewitalizacji.

Warszawa, siedziba MIiR, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa, godz. 12.00
http://www.mir.gov.pl/ministerstwo/S...arzenie15.aspx
ABWera no está en línea   Reply With Quote
Old January 4th, 2015, 06:03 PM   #36
Arbustum
Registered User
 
Join Date: Jan 2015
Posts: 14
Likes (Received): 0

Powinni wyremontować ratusz Brzeski w województwie Opolskim, tylko parter ''wyremontowali'' w latach 80-tych.
Arbustum no está en línea   Reply With Quote
Old February 10th, 2015, 03:32 PM   #37
Trol69
Registered User
 
Join Date: Feb 2015
Posts: 6
Likes (Received): 0

powinni zwolnić z podatku od nieruchomości właścicieli którzy remontują kamienice. Przez One są w taki stanie bo miasto je zaniedbuje lub że prywatni mieszkańcy nie mają pieniędzy na to.
Trol69 no está en línea   Reply With Quote
Old January 6th, 2017, 04:53 PM   #38
pasqudek
Registered User
 
Join Date: Nov 2015
Posts: 178

@Trol69 albo właściciel(e) ma(ją) w głębokim poważaniu.
pasqudek no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
renowacje, rewitalizacje

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 12:52 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium